PDA

View Full Version : Herhaal deze zin Broeders en Zusters....!!X-Meisjj-X
14-01-2011, 06:27
Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah

Subhan 'Allahi wa bihamdihi wa subhan'Aallah al 3adim

Yaa rabbie lakal hamdoe kamaa yanbaghie li jalaali wadj-hika wa li' adiemie sultaanika

ayalou
15-01-2011, 08:51
Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah

Subhan 'Allahi wa bihamdihi wa subhan'Aallah al 3adim

Yaa rabbie lakal hamdoe kamaa yanbaghie li jalaali wadj-hika wa li' adiemie sultaanika

X-Meisjj-X
15-01-2011, 09:11
Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah

Subhan 'Allahi wa bihamdihi wa subhan'Aallah al 3adim

Yaa rabbie lakal hamdoe kamaa yanbaghie li jalaali wadj-hika wa li' adiemie sultaanika

Moge Allah (SWT) je hiervoor belonen en beschermen inshallah.. Up