PDA

View Full Version : Dua'sX-Meisjj-X
15-01-2011, 01:41
Smeekbede Dou'a bij het ontwaken uit de slaap:
Alle Lof behoort toe aan Allah die ons tot leven brengt nadat Hij ons heeft doen sterven en tot Hem is de terugkeer (Boekhaarie&Moesliem).

Alh'amdoe liellaahie lladhie ah'yaana ba'ada maa amaatana wa ilayhie nnoeshoer.

Smeekbede Dou'a bij het berijden van een voertuig:
In de naam van Allah, lof voor Allah, "Glorieus is Degene Die dit voor ons dienstbaar heeft gemaakt, en Wij hebben er geen macht over. En voorwaar, tot onze Heer zullen wij terugkeren". Lof voor Allah. Lof voor Allah. Lof voor Allah. Allah is de grootste. Allah is de grootste. Allah is de grootste. Geprezen bent U O Allah, ik heb mijn ziel onrecht aangedaan, vergeef me. Waarlijk niemand vergeeft zonden behalve U. (Aboe Daawoed 3 34. At.-Tirmidhie 5. 501. Sah ih Ar-Tirmidhie 3. 156)

Biesmiellaah, al-h'amdoe liellaah (Soebh'aana alladhie sakkhara ienaa haadha wa maa koennaa lahoe moeqrienien wa iennaa ielaa rabbiena lemoenqaliboen), al-h'amdoe liellaah, al-h'amdoe liellaah, al-h'amdoe liellaah, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Soebh'aanaka Allaahoemma iennie dhalemtoe nafsie faghfierlie fa iennahoe laa yaghfieroe eddhonoeba iellaa ant".

Smeekbede Dou'a bij het betreden van het toilet:
(In de Naam van Allah) O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen onreine satans, mannelijke en vrouwelijk. (Boekhaarie&Moesliem).

(Bismillaah) Allaahoemma iennie a'oedhoe bieka mina lkhoebthie wa lkhabaa'ieth.

Smeekbede Dua bij het verlaten van het toilet:
Vergeef mij (O Allah). (Boekhaarie, Moesliem, Aboe Daawoed, Ibn Maadjah en At-Tirmidhie. An-Nasaa-ie).

Ghoefraanak

Smeekbede Dou'a bij het aankleden:
Alle lof behoort toe aan Allah die mij heeft gekleed met dit (kledingstuk) en het voor me heeft voorzien, zonder kracht en macht mijnderzijds. (Boekhaarie, Moesliem, Aboe Daawoed, Ibn Maadjah en At-Tirmidhie. An-Nasaa-ie).

Alh'amdoe liellahie lladhie kassaani haadha (atthawb) wa razaqniehoe mien ghayrie h'awlien miennie wa laa qoewwah.

Smeekbede Dou'a bij het onkleden:
In de Naam van Allah. (At-Tirmidhie)

Bismiellaah.

Smeekbede Dou'a bij het verlaten van het huis.
In Naam van Allah, ik heb mijn vertrouwen in Allah gesteld, er is geen macht en geen kracht buiten Allah. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U opdat ik zal dwalen of gedwaald wordt, opdat ik zal zondigen of in zonden wordt gebracht, opdat ik onrecht zal plegen of onrecht wordt aangedaan en opdat ik verval in ontwetendheid of in ontwetendheid gesleept wordt. (Aboe Daawoed)

Bismiellaahie, wawakkaltoe 'ala llaahie, wa la h'awla walaa qoewwata iella biellaah. Allaahoemma ienni a'oedhoe bieka an adhiella, aw odhal, aw ozillah, aw oezal, aw adhzlima, aw odhzlem, aw adjhala aw yoedjhala 'alayy".

Smeekbede Dou'a bij het betreden van het huis:
In de Naam van Allah gaan wij naar binnen, In de Naam van Allah gaan wij naar buiten, en op onze Heer rekenen wij (verder dient men de aanwezigen te groeten). (Aboe Daawoed, At-Tirmidhie)

Bismillahie waladjna, wa bismiellaahie kharadjna, wa'ala Rabbiena tawakkalna.


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/15/1295080903-290.jpg (http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/3409952.html)http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/01/15/1295080936-230.jpg (http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/3409955.html)Dou’a voor de dertiende dag van de maand Ramadan
Allahumma thahirnie fiehi min dansien wal-aqdhaar, wa sabbirnie fiehi 3ala kaa’inaati alaqdaar, wa wafiqnie fiehi liltaqa wasoe7bati al-abraar bi3awnika yaa qarati 3ayn al masakien.

Oh Allah, reinig me op deze dag van onreinheid en smeer. Geef me geduld en de kundigheid vroom te zijn. Laat me, door Uw Hulp, het goede gezelschap inwinnen. Oh Geliefde der verarmden.

Ik_Enzo
15-01-2011, 09:22
Moge allah je rijkelijk belonen voor het plaatsen
allahouma ameen x

X-Meisjj-X
15-01-2011, 09:32
Moge allah je rijkelijk belonen voor het plaatsen
allahouma ameen x
Amin.. En jouw ook voor het reageren ;)