PDA

View Full Version : 'Ibada en verschillende niveau's van liefdeTufa7e
25-01-2011, 12:47
'Ibaadah en Niveau's van Liefde

Sheikh al-Islaam Ibn Taymiyyah
(uit: Al-`Uboodeeyah)
Vertaalde stuk: 'Ibaadah and Levels of Love

Al-'Ibaadah (de aanbidding), wat ons is opgelegd, bevat de betekenis van nederigheid en liefde, het bevat uiterste nederigheid tegenover Allaah (subhaanahu wa ta’ala) tezamen met de uiterste liefde voor Hem (Azza Wa Jall). Het allerhoogste niveau van liefde is de uiterste adoratie (Tatayum) en het laagste niveau is de interesse, want het hart raakt eerst geďnteresseerd in de geliefde. Na de interesse volgt de affectie, daarna de liefde en uiteindelijk de uiterste adoratie. In het Arabisch betekent “Taym-u-Allaah” (degene die Allaah adoreert) zoveel als “Abd-u-Allaah” (de aanbidder van Allaah), omdat degene die adoreert, zich volledig overgeeft aan de geliefde.


Degene die zich aan iemand onderwerpt met haat, aanbidt diegene niet. En degene die van iemand houdt, zonder zich aan hem te onderwerpen, aanbidt diegene evenmin; het is zoals een man, die van zijn zoon en vrienden houdt. Daarom volstaat noch liefde noch onderwerping alleen om Allaah (subhaanahu wa ta’ala) te aanbidden. Allaah (Azza Wa Jall) dient door Al-‘Abd (de dienaar) bemind te worden en Hij (subhaanahuhu wa ta’ala) dient in zijn ogen de allergrootste (de geweldigste) te zijn. Niets verdient volledige liefde en onderwerping, behalve Allaah (Azza Wa Jall). De liefde omwille van iemand (of iets) anders dan Allaah (subhaanahu wa ta’ala) is nutteloos. En alles wat hoog wordt geacht, zonder dat Allaah daar het bevel voor heeft gegeven, daarvan wordt de verheerlijking verworpen. De liefde voor Allaah (subhaanahu wa ta’ala) en Ar-Rasool (de Profeet) http://www.sincerehearts.nl/bestanden/saws.gif zou iedere andere liefde moeten overstijgen. Allaah (subhaanahu wa ta’ala) heeft gezegd:
Zeg: "Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allaah en Zijn boodschapper en het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allaah met Zijn beschikking komt. En Allaah leidt het zwaar zondige volk niet."[At-Tawbah (9):24]

Dus de essentie van liefde zou bestemd moeten zijn voor Allaah en Zijn Boodschapperhttp://www.sincerehearts.nl/bestanden/saws.gif (zou hen moeten toekomen) , en zo ook met (de) gehoorzaamheid. Aangezien de gehoorzaamheid bestemd is voor Allaah (Azza Wa Jall) en Zijn Boodschapperhttp://www.sincerehearts.nl/bestanden/saws.gif , en het behagen bestemd is voor Allaah en Zijn Boodschapper:
"..terwijl Allaah en Zijn Boodschapper er meer recht op hebben dat zij hen behagen, als zij gelovigen zijn." [At-Tawbah (9):62]

Bron (http://www.sincerehearts.nl/lessen/59.html)

X-Meisjj-X
25-01-2011, 04:20
Masha'allah