PDA

View Full Version : Geweld binnen het huwelijkTufa7e
25-01-2011, 03:01
Moslimmannen worden vaak gezien als mannen die vrouwen slaan, omdat de Islamitische wet het slaan van vrouwen toestaat.

1. Huiselijk geweld is niet alleen bekend in Moslimgemeenschappen, het is wijdverspreid over de gehele wereld. In feite is het aantal gevallen van geweld in Westerse landen, waar het verboden is voor mannen om hun vrouwen te slaan, veel hoger. De reden hiervoor is de uitgebreide rol van de familiestructuur in huiselijke ruzies. In het Westen is de familie gereduceerd tot een ‘kerngezin’, zoals dat wordt genoemd; de man, vrouw en kinderen. Als gevolg, hebben familieleden weinig of niets te maken met huiselijke ruzies (zij bekommeren zich hier niet over). In Moslimgemeenschappen worden de familieleden aangespoord om zich er in te mengen, om de rechten van hun dochter, zus, nicht, tante of neef te beschermen. Families leven vaak samen of in dezelfde streek, en het contact van de familie blijft sterk.

2. De houding van het Westen tegenover lichamelijke straffen is drastisch verandert sinds Dr. Spock zijn werk publiceerde in de jaren '50 over het grootbrengen van kinderen. Zijn boek werd een maatstaf, niet alleen voor de ouders, maar ook voor onderwijskundige instituties (werden zijn principes maatstaven). Het was zijn visie, dat kinderen als kleine volwassenen behandeld zouden moeten worden. Er zou met hen gepraat (geredeneerd) moeten worden en ze zouden moeten worden geadviseerd, maar niet geslagen. Op dezelfde manier als dat de ene volwassene de andere volwassene niet zou slaan om hem instructies op te laten volgen of wanneer hij niet heeft gedaan wat hem is bevolen, zo zouden ook kinderen niet geslagen moeten worden. Het resultaat was, dat lichamelijke straffen in scholen werden opgeheven. Het was al reeds gestopt in de gevangenissen vanwege een hervorming. De consequentie op scholen was, dat de leraren gijzelaars werden in de handen van hun leerlingen. Er waren een aantal gevallen in de jaren zestig en zeventig, waarbij studenten hun leraren aanvielen. Als gevolg hiervan, hebben de meeste scholen in de binnensteden van Amerika metaaldetectors aan hun poorten om studenten te ontwapenen.

3. De Islam erkent lichamelijke straffen voor grote misdaden, 100 zweepslagen voor ontucht, 80 voor dronkenschap en laster, etc. Verder heeft de Profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) met betrekking tot kinderen gezegd: "Leer jullie kinderen het gebed wanneer ze zeven zijn en sla hen ervoor op de leeftijd van tien."8
Er zijn beperkingen, want de Profeet verbood het slaan in het gezicht, zelfs in het geval van dieren.

4. Het is waar dat de Sharee'ah een man toestaat om zijn vrouw te slaan. Allaah heeft dat vermeldt in de Qur'aan (Soorah an-Nisaa, (4);34)9. De Profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) heeft ook gezegd: "Jullie hebben rechten op jullie vrouwen dat ze niemand in jullie huizen toelaten van wie jullie een afkeer hebben. Indien ze jullie ongehoorzaam zijn, mogen jullie hen slaan. En het recht van de vrouw op jullie is dat jullie haar rechtvaardig kleden en voeden, in overeenstemming met de middelen die jullie hebben."10 Maar, die toestemming is onder belangrijke voorwaarden en met grote beperkingen. Het is een man niet toegestaan om zijn vrouw te slaan, enkel omdat ze zijn thee heeft gemorst, zijn toast heeft laten aanbranden, vergeten is om zijn shirt te strijken, etc. De Koranische toestemming is specifiek in het geval van scheiding, als een laatste middel om het huwelijk te redden. Het Koranische vers definieert de procedures die gevolgd zouden moeten worden in het geval van een opstandige en een onredelijke, ongehoorzame vrouw. Ze zou eerst verbaal geadviseerd moeten worden over haar verplichtingen. Als dat mislukt, dan zou de man moeten stoppen met het hebben van seksuele gemeenschap met haar. Wanneer dat mislukt, en de man ziet dat het nut heeft, en als laatste stap om haar terug te brengen op het juiste spoor, is het hem toegestaan om haar te slaan. Wat er wordt bedoeld met de woorden van de Profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) "...Indien ze jullie ongehoorzaam zijn...", dit is rebelse ongehoorzaamheid tegenover instructies die zijn toegestaan door de Islamitische wet. Wat instructies die strijdig zijn met de Shari'ah betreft, is het haar opgedragen om ongehoorzaam te zijn. De Profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) heeft gezegd: "Schepselen dienen niet gehoorzaamd te worden indien dat ongehoorzaamheid aan de Schepper betekent." Wat het slaan betreft, mag het lichamelijk niet schadelijk zijn en mag het niet in het gezicht, aangezien de Profeet (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam) heeft gezegd, "...Sla haar niet in het gezicht en vervloek haar niet..."11 en "Sla jullie vrouwen niet zoals jullie dat zouden doen bij jullie dienstmeisjes in de pre-Islamitische tijden (de tijd vňňr de komst van de Islaam)."12 Als de man deze toestemming, welke is gebonden aan voorwaarden, misbruikt en zijn vrouw bruut behandelt, dan hebben haar mannelijke familieleden het recht om tussen beide te komen. De zaak kan dan voor het gerecht worden gebracht als het ernstig genoeg is.

5. Dus, het doel van dit slaan is niet het toebrengen van pijn en straf, maar slechts om de vrouw tot inkeer te brengen en om (het) gezag terug te brengen in de familie.
8
9 “De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen omdat Allaah de één boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen). En de oprechte vrouwen zijn de gehoorzame vrouwen en zij waken (over zichzelf en de eigendommen) in de afwezigheid (van haar man), zoals Allaah (ook) waakt. En wat betreft hen (echtgenotes) waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, (als dat niet helpt) negeert hen (in bed) en (als dat niet helpt) slaat hen (licht). Indien zij jullie dan gehoorzamen: zoek dan geen voorwendsel (om hen lastig te vallen).” (Soorah an-Nisaa, (4):34).

10 Sahih Muslim, volume 2, pagina’s 615-6, nummer 2803.
11 Sunan Abu Dawud, volume 2, pagina 574, nummer 2137 en als juist geclassificeerd in Saheeh Sunan Abee Daawood, volume 2, pagina 402, nummer 1875.
12 Sahih Al Bukhari, volume 7, pagina’s 100-101, nummer 132 en Sahih Muslim, volume 4, pagina’s 1485, nummer 6837.

Bron (http://www.sincerehearts.nl/hedendaags/7.html)

X-Meisjj-X
25-01-2011, 03:14
Vele doen dit verkeerd en las het zelfs op het nieuws...

Tufa7e
25-01-2011, 03:15
Idd. en daarom wordt er gedacht dat mannen hun vrouw mishandelen, terwijl het helemaal niet zo is!

X-Meisjj-X
25-01-2011, 03:43
Idd. en daarom wordt er gedacht dat mannen hun vrouw mishandelen, terwijl het helemaal niet zo is!

Omdat het toegestaan is maar met GRENZEN

Tufa7e
25-01-2011, 05:19
idd. met grenzen. dus niet je vrouw het ziekenhuis inslaan, of tot athesofgheth re3qer.

X-Meisjj-X
25-01-2011, 05:38
idd. met grenzen. dus niet je vrouw het ziekenhuis inslaan, of tot athesofgheth re3qer.

En om een reden

Tufa7e
25-01-2011, 05:42
Het is je vrouw!!!

X-Meisjj-X
25-01-2011, 05:45
Het is je vrouw!!!

Als je niet gehoorzaam bent mag het om bepaalde reden..


Met mate :P

Tufa7e
25-01-2011, 05:46
jaah maar dat zijn faqsghervrouwen :o

X-Meisjj-X
25-01-2011, 05:49
jaah maar dat zijn faqsghervrouwen :o

Hahahaha.. Die zijn er dus wel :P

Tufa7e
25-01-2011, 05:53
jah e hebt ook faqsghermannen :hihi:

X-Meisjj-X
25-01-2011, 05:54
jah e hebt ook faqsghermannen :hihi:

Whawhawha.... Idd..

ayalou
15-02-2011, 11:32
Dacht altijd dat het was toegestaan maar alleen als t zo zacht is als dat je haar met een veer slaat:kweetnie:

Tufa7e
16-02-2011, 01:19
:lol: Dan kun je haar net zo goed kietelen :P
Dat lijkt me 3ed nog beter:gniffel: