PDA

View Full Version : PolygamieTufa7e
25-01-2011, 03:21
Moslims worden er vaak van beschuldigd dat ze promiscue zijn, omdat polygamie toegestaan is binnen de Islaam.

1. De Islaam heeft polygamie niet geïntroduceerd. Onbegrensde polygamie werd door de meeste samenlevingen in de wereld gepraktiseerd in ieder tijdperk. Islaam reguleerde polygamie, door het aantal vrouwen (echtgenotes) te beperken en door het vaststellen van verantwoordelijkheid bij de uitvoering ervan.

2. De Monogamie van het Westen is geërfd van Griekenland en Rome, waar mannen via de wet werden beperkt tot één vrouw, maar vrij waren om zoveel minnaressen te nemen, van onder de meerderheid aan slavenbevolking, als zij wilden. Vandaag de dag is het zo, dat de meeste getrouwde mannen in het Westen, buitenechtelijke relaties hebben met minnaressen, vriendinnen en prostituees. Dus, de bewering van het Westen dat zij monogaam zijn, is fout.

3. Monogamie is onlogisch. Wanneer een man de wens heeft om een tweede vrouw te nemen, voor wie hij zorgt, en van wie de kinderen zijn naam dragen, en die hij voorziet, dan wordt hij beschouwt als een crimineel, een bigamist, die veroordeeld kan worden tot jaren in de cel. Wanneer hij daarentegen meerdere minnaressen en onwettige kinderen heeft, dan worden zijn relaties beschouwt als legaal.

4. Mannen hadden polygamie gecreëerd vanwege een behoefte binnen de samenleving. Er is over het algemeen een overschot aan vrouwen in de meeste samenlevingen [1]. Het overschot is een gevolg van mannen die sterven in oorlogen, gewelddadige misdaden en vrouwen die langer leven dan mannen [2]. De (plotselinge) grote toename van homoseksualiteit vergroot het probleem nog meer. Als systemen niet voorzien in de behoefte van de overschot aan vrouwen, dan zal het resulteren in corruptie binnen de samenleving. Een voorbeeld: Duitsland stelde na de Tweede Wereldoorlog voor om polygamie toe te staan, wat werd verworpen door de Kerk. Dit resulteerde in het toestaan van prostitutie. Duitse prostituees worden beschouwd als arbeiders, zoals bij ieder ander beroep. Zij ontvangen gezondheidsbaten en betalen belasting zoals iedere andere burger. Bovendien is het zo, dat het aantal huwelijken gestaag daalt, omdat iedere opeenvolgende generatie het trouwen steeds meer en meer beschouwen als iets wat niet relevant is.

5. Westerse antropologen redeneren, dat polygamie een genetische eigenschap is, waarbij de sterkste genen van de generatie worden doorgeven. Een voorbeeld: de leeuwenkoning, de sterkste van de groep, neemt de vrouwen in beslag, waarmee hij verzekert dat de volgende generatie leeuwenjongen zijn nakomelingen zijn.

6. Institutionele polygamie voorkomt de verspreiding van ziektes als Herpes en AIDS. Zulke geslachtsziektes verspreiden zich in promiscue samenlevingen waarin buitenechtelijke affaires overvloedig zijn.

7. Polygamie beschermt de belangen van vrouwen en kinderen in de samenleving. Mannen maken in de Westerse samenleving de wetten. Zij houden polygamie liever onwettig, omdat het hen vrijspreekt van enige verantwoordelijkheid. Wettelijk toegestane polygamie zou hen verplichten om uit te geven aan hun andere vrouwen en hun nakomelingen. Monogamie staat hen toe om buitenechtelijke relaties te hebben, zonder economische consequenties.

8. Slechts een minderheid in de Moslimgemeenschap zal polygamie praktiseren. Ondanks dat polygamie is toegestaan in Moslimlanden, praktiseert slechts 10-15% van de Moslims in deze landen polygamie. Hoewel de meerderheid van de mannen meer dan één vrouw zou willen hebben, kunnen zij zich de kosten van het onderhouden van meer dan één familie niet permiteren. Zelfs degenen die financieel in staat zijn om voor meerdere families te zorgen, zijn vaak onwillig door de psychologische belasting van het hanteren van meer dan één vrouw. De familieproblemen en huwelijksgeschillen worden verveelvoudigd in meervoudige huwelijken.

9. Er zijn voorwaarden toegevoegd aan polygamie in vele Moslimlanden. Een voorbeeld, is dat in Egypte, de toestemming van de eerste vrouw moet worden verkregen. Dit en gelijke voorwaarden zijn het gevolg van koloniale overheersing. Geen enkele vrouw zal haar man toestemming geven om een tweede vrouw te nemen. Zo een voorwaarde werkt, in feite, de toestemming die God in de Qur’aan heeft gegeven tegen.

10. Anderen hebben polygamie geaccepteerd onder de voorwaarde, dat het niet vanwege “lust” is. Dus, wanneer de vrouw ziek is, of geen kinderen kan krijgen, of niet in de seksuele behoeften van haar man kan voorzien, etc., dan wordt het nemen van een tweede vrouw acceptabel. Anders wordt het “lust” van de kant van de man en is het dus niet acceptabel. De werkelijkheid is, dat “lust” was betrokken bij het huwelijk met de eerste vrouw. Waarom is het acceptabel in het geval van de eerste (vrouw) en niet de tweede? Zoals al eerder is aangegeven, zijn mannen polygaam van nature. Het proberen te beteugelen met zulke voorwaarden, zal alleen leiden tot corruptie binnen de maatschappij.

11. Feministen zouden bezwaar kunnen hebben tegen dit mannelijke recht door aan te dringen, dat vrouwen ook in staat gesteld moeten worden om polygamie te praktiseren. Echter, wanneer een vrouw met vier mannen trouwt, dan neemt het probleem van het overschot aan vrouwen alleen maar toe. Daarnaast zou geen kind het accepteren, dat zijn of haar moeder de vader identificeert via een “iene miene mutte” methode.

12. De vraag die overblijft is, “Als God goed is en het goede wenst voor Zijn schepselen, waarom heeft Hij dan iets bepaalt, wat nadelig (onaangenaam) is voor de meeste vrouwen?” Goddelijke wetgeving kijkt naar het belang van de gehele maatschappij, ernaar strevend om het profijt te maximaliseren. Als een zekere wetgeving de meerderheid van de maatschappij bevoordeeld en wat emotionele schade veroorzaakt bij een minderheid, dan krijgt het algemene welzijn van de maatschappij voorrang.


(1) Rusland: 46.1% mannen tegenover 53.9% vrouwen; UK: 48.6% mannen tegenover 51.5% vrouwen; USA: 48.8 mannen tegenover 51.2% vrouwen; Brazillië: 49.7% mannen tegenover 50.27% vrouwen (The New Encyclopaedia Brittannica, volume 17, pagina’s 34, 270, 244). Uitzonderingen zijn China en India door wijdverspreide kindermoorden op nationale schaal.

(2) Volgens de statistieken van de ‘Center for Health’ hebben Amerikaanse vrouwen een levensverwachting van 77.9 jaar, terwijl mannen een levensverwachting hebben van 70.3.

Bron (http://www.sincerehearts.nl/hedendaags/polygamie.html)