PDA

View Full Version : Het missen van Salat Al-Fadjr.Miss_Moslima
01-06-2009, 07:07
Salaam,
Wel een beetje lang maar egt de moeite waard om te lezen:

Het missen van Salaat Al – Fadjr

“En doe de salaah aan het begin en het einde van de dag en in sommige uren van de nacht, zeker de goede daden wissen de slechte daden uit. Dat is een herinnering voor degenen die zich laten onderrichten.” (Sourah Hoed, Ayah 114)

De Salaah is het belangrijkste fundament na de Shahadah. De Salaah is de ruggengraat van de dien (religie). Allah de Verhevene heeft ons de Salaah verplicht en we moeten er nooit licht over denken. Het is het eerste waarnaar zal worden gevraagd in Al-Aghirah. En de Salaah heeft vastgestelde tijden en eisen. Maar vele mensen denken licht over de Salaah.

“Maar na hen volgde een nageslacht dat gebeden miste en hun lusten volgden, weldra zullen zij hun straf aanschouwen.” (Sourah Maryam, Ayah 59)

Een groot probleem bij vele moslims is het missen van Salaat Al – Fadjr.
Ten eerste moet iedere moslim beseffen hoe belangrijk de status van Salaat Al – Fadjr bij Allah de Verhevene is.

Miss_Moslima
01-06-2009, 07:08
Salaat Al – Fadjr heeft een hoge rang bij Allah de Verhevene.

De Profeet Sallalahoe Alayhi Wa Sallam zei: “Voor degene die het Fadjr gebed gezamenlijk bidt, is het alsof hij de hele nacht heeft gebeden.” (Moesliem)

De Profeet Sallalahoe Alayhi Wa Sallam zei ook: “Het zwaarste gebed voor de huichelaars zijn Salaat Al – Ishaa en Salaat Al – Fadjr, maar als zij maar wisten wat zij omvatten zouden zij ernaar toe komen, al moesten ze kruipen.” (Sahih Al – Djaami'ah)

“Al wie Salaat Al Fadjr bidt is onder de bescherming van Allah. Plaats jezelf niet in een situatie waarvoor Allah je ter verantwoording zal roepen voor je nalatigheid.” (Sahah Al – Djaami'ah)

“Engelen komen naar jullie in ploegen in de nacht en overdag. Zij ontmoeten jullie bij Salaat Al Fadjr en Salaat Al Ishaa, dan stijgen degenen die 's nachts bij jullie waren op en de Ene Die alles het best Weet zal dan zeggen: 'Hoe troffen jullie Mijn dienaren aan?' Zij zeggen: 'Wij verlieten hen terwijl zij Salaah deden en kwamen naar hen toen zij Salaah deden.'” (Al – Boekhari)

Miss_Moslima
01-06-2009, 07:08
In nog een andere hadith lezen wij: “Al wie Al - Bardayn bidt zal Al – Djennah binnengaan.” (Al – Boekhari)

(Al – Bardayn betekent Al – Asr en Al – Fadjr)

– Ten tweede moet de moslim beseffen hoe ernstig het missen van Salaat Al Fadjr is.

In Al – Sahieh is er overgeleverd dat Ibn Omar Radiya Allahoe 'Anh zei: “Als we een persoon niet met Al – Fadjr en Ishaa zagen, dachten we slecht over hem.”

Ze dachten slecht over zo'n persoon die absent was bij deze twee gebeden, omdat regelmatige uitoefening een indicatie is van iemands geloof en een maatstaf voor zijn oprechtheid. Andere gebeden zijn misschien makkelijker te doen omdat die meer in het dagritme van de mens liggen, maar alleen degenen die vastbesloten zijn en oprecht, mensen waarvan men hoopt dat het goede mensen zijn, zijn in staat Fadjr en Ishaa op tijd te bidden (en regelmatig Djama'ah (gezamenlijk in de moskee) voor de mannen).

Een andere hadith die aangeeft hoe ernstig het is Salaat Al Fadjr te missen;
“Al wie Fadjr bidt is onder de bescherming van Allah. Plaats jezelf niet in een situatie waarin Allah de Verhevene jou ter verantwoording voor je onachtzaamheid zal roepen, omdat ieder die zichzelf in deze situatie plaatst de waarheid goed verteld zal worden en vervolgens zal hij op zijn gezicht in het Hellevuur worden gegooid.” (Moesliem)

Deze twee feiten zijn genoeg (moeten genoeg zijn) om te garanderen dat het hart van iedere moslim wakker is geschud om nooit Salaat Al Fadjr te missen. Het eerste punt laat hem strijden om de beloning voor het Fadjr gebed te verkrijgen en het tweede punt is een waarschuwing die hem tegen zal houden van de zonde van het nalaten van het Fadjr Gebed.

Dit was de theorie, nu de praktijk:

Er zijn verschillende stappen die een moslim kan nemen om zichzelf te leren Salaat Al Fadjr altijd te bidden en op tijd (en voor de mannen in djama'ah).

– Op tijd gaan slapen. Volgens een hadith hield de Profeet Sallalahoe Alayhi Wa Sallam er niet van vσσr Ishaa te gaan slapen en erna te praten. De moslim moet niet praten na Salaat Al Ishaa; Geleerden hebben dit als volgt uitgelegd; Als je gaat zitten praten met anderen blijf je laat op en dit kan leiden tot het missen van Qiyaam Al-Layl of de precieze tijd van Salaat Al Fadjr.

Welk praten wordt afgeraden?

Nodeloos gepraat zonder doel en voordeel. Maar als het nodig is voor een reden – studeren, kennis opdoen, met gasten zitten, tijd doorbrengen met vrouw en kinderen of een andere toegestane reden is er niets verkeerds in.
Dus een moslim moet op tijd gaan slapen zodat hij fris op kan staan en niet tot diep in de nacht opblijven zodat hij te moe is om Salaat Al Fadjr te bidden. (En ieder mens heeft een andere slaapbehoefte).

– Schoon (taahir) zijn als men gaat slapen en doe'a doen voor het slapen gaan.

– Oprechte intentie en het voornemen hebben op te staan met Al Fadjr. Als iemand gaat slapen en hoopt dat zijn wekker niet afgaat of niemand hem zal komen wekken, heeft hij een corrupte intentie en zal niet op kunnen staan met Al Fadjr.

– Zich Allah herinneren direct als hij wakker wordt. Als je je Allah Ta'ala herinnert zodra je wakker wordt zal dit ιιn van de knopen van shaytaan verwijderen en je motiveren op te staan. Wanneer je woudou doet wordt je vastberadenheid sterker en shaytaan wordt verder verdreven en wanneer je Salaah doet wordt shaytaan verder verslagen, je schaal van goede daden wordt zwaarder en je zal je gelukkig en energiek voelen.

– Zoek hulp en steun bij familie en vrienden om Fadjr te bidden.

“ .. help elkaar in Al – Birr en At-Taqwa (deugdzaamheid, rechtschapenheid en vroomdheid).” (Sourah Al – Maidah, Ayah 2)

“Bij de tijd! Waarlijk, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten en elkaar tot de waarheid bevelen en elkaar geduld bevelen.” (Sourah Al – Asr, Ayah 1-3)

We moeten elkaar aansporen, man en vrouw, kinderen Salaah te doen, ook al zijn we nog zo moe. Geen enkel excuus is geldig, ook niet voor de kinderen. Dus geen excuses zoals; ze hebben examen, ze zijn moe, laat maar slapen, arme kinderen.
Het is een grote vergissing te denken dat we dan lieve en genadige ouders zijn; oprechte genadevolle ouders zijn betekent hen wakker maken om Allah Ta'ala te aanbidden.

“En beveel de Salaah voor je familie, en weest geduldig met het verrichten ..” (Sourah Taha, Ayah 132)

Niet alleen familie kan elkaar helpen, maar ook moslimbroeders en – zusters.

Maak doe'a om elkaar wakker te maken maar ook daadwerkelijk, bijvoorbeeld elkaar wakker bellen (!).

– Water in iemands gezicht gooien.
De Profeet Sallalahoe Alayhi Wa Sallam prees de man die op stond om te bidden 's nachts, en zijn vrouw wakker maakte en wanneer zij weigerde op te staan gooide hij water in haar gezicht; en hij prees de vrouw die 's nachts opstond om te bidden en haar echtgenoot wakker maakte, en als hij weigerde gooide zij water in zijn gezicht.
Water gooien is voorgeschreven in de Shariah. Het verfrist en geeft energie. Maar je moet wel met wijsheid en geduld iemand wakker maken en niet vergeten dat de pennen zijn opgetild voor degene die slaapt.

– Niet op afgelegen plekken slapen of een plaats waar niemand weet dat je daar bent.

– Sta direct op. Iemand wordt wakker, maar als degene die hem wekt weggaat, gaat hij weer slapen. Dit eindigt meestal in mislukking.

– Steek het licht aan - Doe de lamp aan.

– Niet laat opblijven zelfs niet voor Qiyaam Al-Layl. Sommige mensen staan laat op om Qiyaam Al-Layl te bidden en vervolgens vallen ze vlak voor Fadjr in slaap en worden vervolgens te laat wakker. We moeten niet vergeten dat het verplichte (Fard) voor nawafil (vrijwillig) gaat.

– Niet te veel eten voor het slapen gaan. Te veel eten laat iemand heel diep slapen. Degene die veel eet wordt vermoeid en slaapt veel en verliest daardoor dus veel. Probeer 's avonds licht te eten.

– Het volgen van de Sounnah bij het slapen gaan. Bijvoorbeeld op de rechterzijde slapen.

– Na het Dohr gebed slapen volgens de Sounnah als dit helpt om minder slaap nodig te hebben 's avonds.

– Niet na ‘Asr of Maghrib slapen. Hierdoor slaap je 's avonds laat met gevolg, het missen van Salaat Al – Fadjr.

– En natuurlijk oprechte aanbidding aan Allah Ta'ala is het beste om iemand te motiveren op te staan voor de Salaah.

Als een persoon oprechtheid heeft en zijn hart is in onderwerping aan Allah Ta'ala, dan zal Allah Ta'ala hem helpen op te staan voor Fadjr, zelfs als hij pas voor Fadjr sliep en heel moe is.

Natuurlijk zijn wij geλxcuseerd als we echt oprecht de intentie hebben en ons dan verslapen. Dan is het vaste slapen als een ziekte en valt dit buiten onze controle. Keer je dan tot Allah Ta'ala voor hulp en doe al het mogelijke er verandering in te brengen.
En laten we eerlijk zijn. We zijn lui en niet sterk in de Islaam!

Stel je voor dat je ergens zou werken en tegen je baas zou zeggen. Ik kom vanaf morgen niet op tijd en zal mijn werk niet op tijd inleveren. Maar ik zal jullie niet toestaan mij te beoordelen. Jullie hebben zelfs niet het recht mij te ontslaan. Zeggen we dan niet – Hoe wil hij zijn rechten verkrijgen zonder zijn plichten te dragen?

Maar er gebeurt erger dan dit voorbeeld. Moslims doen hetzelfde tegenover Allah Ta'ala. Hoe kan iemand dit zichzelf toestaan. Hij gebruikt alle gunsten van Allah Ta'ala, eten, drinken, kleding, enz. enz.
Toch verricht hij niet eens de simpelste plichten en wel de gebeden.
En als hij het verricht doet hij het niet op de vastgestelde tijden. Hij verricht het gebed heel snel, zoals de kip haar voedsel pikt. Hij concentreert zich niet tijdens het gebed en weet niet eens wat hij doet.

We hebben het niet over een vrijwillige handeling die we wel of niet kunnen doen. We spreken over de grootste en belangrijkste daad.
Allah Ta'ala waarschuwt:

“Wayloen voor de verrichters van de Salaah. Degenen die onachtzaam zijn met hun Salaah.”

Saad Ibn Abi Waqas zei:
“Ik vroeg de Profeet over 'Allathinahoem 'An Salatihim Sahoen.' De Profeet Sallalahoe Alayhi Wa Sallam antwoordde: “Dat zijn degenen die de tijd later nemen.” (Later bidden zonder reden)

Fawayloen Lil Mosallin ; Degenen die bidden maar er zeer makkelijk mee omgaan en het later doen. Allah Ta'ala heeft een grote straf in Al – Aghira voor deze mensen.
Al Wayl ; Betekent een moeilijke zware straf en ook een gebied in Djahannem (de Hel).

Er zijn mensen die het Fadjr gebed pas doen als ze wakker worden. Uren nadat de tijd verstreken is of vlak voor Salaat Adohr.
Anderen verrichten het helemaal niet. En dan zeggen ze dat ze van Allah Ta'ala houden?!!

Als we van iemand houden doen we er alles aan om diegene tevreden te stellen. We willen diegene in onze nabijheid. Is het dan echt dat degenen die lui zijn om het Fadjr gebed te verrichten van Allah Ta'ala houden??

Nog een voorbeeld om over na te denken;
Een miljonair doet een aanbod aan zijn werknemer. Iedere dag om 5.30 uur moet de werknemer hem wekken.
Daarvoor krijgt hij iedere dag 1000 euro. Dit aanbod blijft staan zolang hij de baas wekt. Maar alles verliest hij als hij zijn belofte een dag niet nakomt zonder geldige reden.

Miss_Moslima
01-06-2009, 07:08
En dan ..

Dan lukt het!!

Dan kunnen we iedere dag wakker worden. Niemand zou dit geld laten schieten. Hoe kunnen we dan tegenover Allah Ta'ala zo nalatig zijn. De gunsten die Hij Ta'ala geeft zijn ontelbaar veel en meer dan alle miljoenen van de aarde.

“En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen dan kunnen jullie ze niet tellen.”

Heeft Allah Ta'ala geen recht op ons wakker worden als dank voor alle Gunsten?

Zorg ervoor dat Allah Ta'ala ons niet verlaat.

“Laat het gebed niet opzettelijk, degene die het gebed met opzet laat daar zullen Allah, en Zijn Boodschapper afstand van nemen.” (En dit is toch zeker niet wat we willen?!)

– Doe Salaat Al Fadjr op tijd.
– Geef de Salaah haar waarde in ons leven.
– Zaken dienen aangepast te worden aan de Salaah.
– Steun elkaar en geef elkaar advies.
– Voel dat je een zonde begaat bij het uitstellen van de verplichte gebeden en neem de intentie.


Door: Sheikh Mohammed Ibn Saalih Al - Moenadjid

ayalou
12-05-2010, 02:56
upp