PDA

View Full Version : Handige tips.. Voor een mooi Leven in het paradijs.. Inshalah Ya rabii..liief_prinsesje
10-07-2009, 01:04
Assalaamu alaykum wa rahmatu Llaahi wa barakatuh,

BismilLaahi arRahmaani arRaheem,


Hoe krijg je een huis in het paradijs:

• Herhaal Soerat al Iglaas 10 keer.


Hoe krijg je een schat in het paradijs:

• Zeg La hawla Wa La Quwwata Illah Billah..


Hoe wordt een palmboom voor jou in het paradijs geplant:

• Zeg Soebhana Allah AlAdiem Wa Bihamdiehie.


Hoe krijg je voor iedere letter die je uitspreekt een boom in het paradijs:

• Zeg Soebhana Allah Wal Hamdoelilah Wa La Illaha il Allah Wa Allahoe Akbar.


Hoe worden al jou zonden vergeven, al is het zoveel als de Zee :

• Herhaal Soebhana Allah Wa bihamdiehie 100 keer


Hoe kom je los van jou zorgen:

• Herhaal Hasbiea Allahoe Alladie La illahoewa Alayhie Tawakkaltoe Wa hoewa Rabboe Al archie alAdiem 7 keer


Hoe maakt God jou tevreden met wat je hebt:

• Herhaal Raddietoe billahie raabban Wa bil Islamie Dienan wa bi Moehammad Nabian Wa rasoelan 3 keer


Hoe vergeeft God jou zonden:

• Herhaal Asstagfier ullah al adiem Alladie La illaha illahoewa Al Hayyou al qeyyoem Wa attoeboe Illaihie.3 keer


Hoe krijg je duizend Hasanat en worden duizend van jou zonden weggeveegd:

• Herhaal Soebhana Allah 100 keer.


Hoe krijg je voor iedere moslim en moslima wa moemien wa moemiena hasana.

• Zeg Allahoema Igfier Lil moeslimina wal moeslimat wal moemienina Wal moemienat Al ahhyaa min hoem wal amwaat.


Hoe krijg jij dezelfde beloning die jij krijgt met de hele koran lezen:

• Herhaal soerat Al Iglaas 3 keer


Hoe krijg je zoveel hasanat als de troon van Allah:

• Zeg Soebhan Allah Wa bihamdiehie zienata Archiehie