PDA

View Full Version : guuude avuuuuundsuperyoussra
29-01-2012, 06:49
:o.

Umm_Imran
30-01-2012, 12:05
Guuuuude middag :o

superyoussra
01-02-2012, 11:40
iek hier nieuwe sjyn :o

Umm_Imran
01-02-2012, 11:55
Wielkom :o

superyoussra
01-02-2012, 08:49
ennoe:o?

always112
01-02-2012, 09:00
Nu thee drinken

Umm_Imran
01-02-2012, 10:08
Noe jij kumen uup bezuuk fuur vispestilla?

superyoussra
02-02-2012, 02:23
Nu thee drinken

Met shishaaaaa:o?

superyoussra
02-02-2012, 02:24
Noe jij kumen uup bezuuk fuur vispestilla?

Jaaaah guuuud ideeeee dn iek uuuwk blijven guuush duuun :o?

Umm_Imran
03-02-2012, 09:21
Is guuuud :o

superyoussra
03-02-2012, 10:19
gratish:o?

Umm_Imran
04-02-2012, 11:38
Wah :o Mesha eigen bied meenemen:o

superyoussra
04-02-2012, 07:38
iek gheeen bied :snif:

Umm_Imran
04-02-2012, 07:56
Slaapzak :snif:

superyoussra
04-02-2012, 09:47
uuuuwk niet :snif:

Umm_Imran
05-02-2012, 01:38
Dan jij pech :o