PDA

View Full Version : Belastingaangifte 2013always112
13-03-2014, 09:50
Ik heb een vraagje... Kun je de gemaakte studiekosten aftrekken?

meicro
13-03-2014, 10:13
Heb je studiefinanciering gehad?

meicro
13-03-2014, 10:18
Je mag je studiekosten altijd aftrekken. Alleen op moment dat je studiefinanciering ontvangt, dan is de drempel waarboven je moet uitkomen voor 2013 boven de 3000. Deze drempel is de ontvangen studiefinanciering over afgelopen jaar (basisbeurs en aanvullende beurs)

Aftrekbare studiekosten
De volgende kosten mag u aftrekken:

lesgeld, cursusgeld, collegegeld en examengeld
Betaalde u instellingscollegegeld? Neem dan dit bedrag. Instellingscollegeld is het bedrag dat door de onderwijsinstelling zelf is bepaald. Dat bedrag is hoger dan het wettelijke collegeld.

leermiddelen die door de onderwijsinstelling verplicht zijn gesteld, bijvoorbeeld studieboeken, readers, cd-roms en software. Hieronder vallen ook leermiddelen zoals een kapperschaar, een hamer, een beitel of schildersbenodigdheden.
Let op: niet aftrekbaar zijn kosten voor computerapparatuur (waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur).

beschermingsmiddelen die door de onderwijsinstelling verplicht zijn gesteld, bijvoorbeeld handschoenen, een veiligheidsbril, gehoorbescherming, schoenen met stalen neuzen, een helm, een kappersschort of een stofjas.

kosten voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties)
U kunt uw competenties laten vastleggen in een verklaring (de EVC-verklaring). Deze moet u laten opmaken door een erkend instituut.

afschrijving van duurzame goederen die u speciaal voor uw studie of opleiding moest kopen (uitgezonderd computerapparatuur, waaronder tablets, notebooks, internetabonnementen en randapparatuur)

promotiekosten
U mag de kosten van publicatie aftrekken en de kosten van voorgeschreven kleding voor de promovendus en de paranimfen tijdens de promotieplechtigheid.Niet-aftrekbare kosten
De volgende kosten mag u niet aftrekken:

rente voor studieschulden

kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding

reis- en verblijfkosten

kosten voor studiereizen of excursies

kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte

always112
13-03-2014, 11:05
Thanks!