PDA

View Full Version : hadith van de dagayalou
20-05-2010, 11:17
Failliet gaan op de Dag des Oordeels

“Weten jullie wie muflis (failliet / arm) is?” Zij (de metgezellen van de de Profeet) zeiden: “Bij ons is de man die geen dirham en geen bezit heeft muflis.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Degenen die muflis is binnen mijn ummah (gemeenschap) is degene die op de dag der opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn hasanat (goede daden) gegeven worden en als zijn hasanat opraken voordat de rekening vereffend is, zal er wat van hun zonden genomen worden en op hem geworpen worden. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.

Zorg ervoor dat jij niet failliet gaat op de Dag des Oordeels, op die dag dat je al je goede daden zo hard nodig hebt. Wees goed voor anderen en doe anderen geen onrecht aan, want zelfs al word je in deze wereld niet berecht, op de Dag des Oordeels zal je zonder twijfel berecht worden. Vraag Allah veelvoudig om vergeving en vraag ook je omgeving om jou te vergeven en geef hen het recht terug wat je hen hebt afgenomen.

ayalou
21-05-2010, 09:28
Het wegnemen van islamitische geleerden

“Waarlijk, Allah zal de kennis niet in één keer van de mensen wegnemen, maar zal de kennis wegnemen door de geleerden weg te nemen zodat wanneer er geen geleerde meer over is, de mensen zich zullen keren tot de onwetenden en de mensen hen vragen over religieuze kwesties die de onwetenden hen zal geven zonder kennis. En zo zullen zij misleid worden en anderen misleiden.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abdullah ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith die vermeld staat in Sahih Bukharie en Sahih Muslim, geeft één van de Tekenen van het Uur weer: het wegnemen van kennis door middel van het wegnemen van geleerden.

hasna_tmazight
21-05-2010, 05:19
:masha::masha::masha::masha::masha::masha:ik vind die hadiths heel belangrijk dan weet je meer over islam dat vind ik boeindt om te weten weet je masshallah

True
21-05-2010, 06:20
bedankt voor het plaatsen

ayalou
21-05-2010, 10:20
:masha::masha::masha::masha::masha::masha:ik vind die hadiths heel belangrijk dan weet je meer over islam dat vind ik boeindt om te weten weet je masshallah

ja ik snap je:)


bedankt voor het plaatsen

graag gedaan:)

ayalou
25-05-2010, 11:52
Religie en een goed karakter zijn belangrijk bij huwelijkskeuze

“Wanneer jullie een huwelijksaanzoek krijgen van iemand waarover jullie tevreden zijn met betrekking tot zijn geloof en karakter, huw hem dan. En wanneer jullie weigeren: er zal groot verderf en onheil op aarde zijn.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Tirmidhi en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

ayalou
28-05-2010, 11:48
Volg het rechte Pad van Allah

“De Boodschapper van Allah trok een lijn met zijn hand en zei: “Dit is het rechte pad van Allah.” Vervolgens trok hij lijnen naar de rechterkant en de linkerkant en zei: “Dit zijn de (andere) paden. Er is geen enkel pad van hen of er bevindt zich een duivel op die ernaar uitnodigt.” Vervolgens reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad…”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is sahih en is overgeleverd door Ahmad en An-Nasaa’i. Het Koran vers staat in surah Al-An’aam (6:153).

ayalou
02-06-2010, 05:45
Het vlees eten van je broeder

“Wij waren met de Profeet toen een man opstond en wegging, waarna een andere man onmiddelijk begon te roddelen. De Profeet zei: “Verwijder de stukjes vlees tussen jouw tanden.” Hij zei: “Wat moet ik verwijderen van tussen mijn tanden? Ik heb geen vlees gegeten!” Hij zei: “Je hebt het vlees van jouw broeder gegeten.”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Masoud (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en is vermeld door Tabarani en sahih verklaard door Al-Albaanie.

allochtoontje
02-06-2010, 06:31
zeer intersant schat
bedankt voor het plaatsen:kusje:

Ariffi
02-06-2010, 08:10
Bedankt voor de kennis. Moge Allah sub7ana wa ta3ala jou hiervoor belonen.

ayalou
02-06-2010, 08:21
zeer intersant schat
bedankt voor het plaatsen:kusje:

graag gedaan lieffie:kusje:

Bedankt voor de kennis. Moge Allah sub7ana wa ta3ala jou hiervoor belonen.

graag gedaan, Mag Allah swt jou belonen voor t lezen Incha'Allah

ayalou
04-06-2010, 12:02
Afgoderij is een groot onrecht

“Toen Allah het vers openbaarde: ‘Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht vermengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgeleiden,’ zeiden wij: “O Boodschapper van Allah, en wie van ons doet zichzelf geen onrecht aan?” Daarop antwoordde de Profeet: “Het is niet hetgeen jullie zeggen, maar het (onrecht) betekent afgoderij (in het vers). Hebben jullie het advies van Luqman aan zijn zoon niet gehoord: “O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht.”

Deze hadith is overgeleverd van Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie. Het eerste vers staat in surah Al-A’naam (6:82) en het tweede vers met de woorden van Luqman, staat in surah Luqman (31:13).

ayalou
04-06-2010, 10:11
De schepping van de mens, engelen en djinn

“De engelen zijn geschapen uit licht, de djinn zijn geschapen van vuur en Adam is geschapen van dat wat aan jullie beschreven is.”

Deze hadith staat overgeleverd in Sahih Muslim en is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Met ‘datgene wat aan jullie beschreven is’, wordt aarde bedoeld, klei. De mens is daaruit geschapen.

Tufa7e
17-06-2010, 03:28
ik ga afmaken wat ayalou is begonnen:

Verschillende vormen van liefdadigheid
De metgezellen zeiden: “O Boodschapper van Allah, de vermogende mensen zijn met de beloningen weggegaan. Zij bidden zoals wij bidden, zij vasten zoals wij vasten en geven liefdadigheid uit van hun overtollige bezit.” Hierop zei hij (de Profeet):

“Heeft Allah jullie niet in staat gesteld liefdadigheid te geven? Waarlijk, elke tasbiehah is liefdadigheid (Subhan Allah zeggen), elke takbierah is liefdadigheid (Allahu akbar zeggen), elke tahmiedah is liefdadigheid (Alhamdulillah zeggen) en elke tahlielah is liefdadigheid (Laa ilaha illallah zeggen). Het aansporen tot het goede is liefdadigheid, het weerhouden van het verwerpelijke is liefdadigheid en de geslachtsdaad van eenieder van jullie is liefdadigheid (binnen het huwelijk).”

Zij (de metgezellen) vroegen: “O Boodschapper van Allah, iemand van ons bevredigt zijn seksuele begeerten en nog komt hem daarvoor beloning toe?” Hij zei:

“Wat denken jullie als hij het op verboden wijze zou hebben gedaan: zou hem dan geen bestraffing toekomen? Zo komt hem een beloning toe als hij het op de toegestane wijze doet.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Moeslim. Ook staat de hadith vermeld in de 40 hadith Nawawi (nummer 25).

Tufa7e
18-06-2010, 10:57
Vergissing, vergeetachtigheid en dwang worden ons niet aangerekend door Allah

“Voorwaar, Allah neemt mijn gemeenschap de vergissing, vergeetachtigheid en datgene waartoe zij gedwongen worden, niet kwalijk.”

Deze overlevering is overgeleverd door Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in Ibn Maadjah en staat ook in de 40 hadith Nawawi.

Tufa7e
19-06-2010, 01:37
Hetzelfde voor je medemoslim wensen als voor jezelf

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”

Deze hadith staat overgeleverd in Bukharie en Muslim en is ook opgenomen in de 40 hadith Nawawi. De hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

ayalou
11-08-2010, 12:01
Nieuwe maan hoeft maar door één persoon gezien te worden“

De mensen keken naar de nieuwe maan (of er al een nieuwe maan was) en toen ik de Boodschapper van Allah vertelde dat ik het gezien had, vastte hij en hij droeg de mensen op om te vasten.”

Deze gebeurtenis is overgeleverd door Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn). Toen Abdullah ibn Umar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vertelde dat hij de maan gezien had, begon hij met vasten en hij droeg het de mensen ook op. Hieruit kunnen we leren dat slechts één persoon de nieuwe maan hoeft te zien om de maand Ramadan te laten beginnen, mits degene aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals het volwassen zijn en het betrouwbaar zijn.

Deze hadith is overgeleverd door Abu Dawud en Al-Hakim en is sahih verklaard door hen.

IMO
11-08-2010, 05:30
dankjulliewel voor het plaatsen

ayalou
12-08-2010, 12:58
dankjulliewel voor het plaatsen

graag gedaan lieverd:kusje:

ayalou
12-08-2010, 01:00
Smeekbede bij iftar

“Marwan ibn Salim zei dat hij Ibn Umar met brood in zijn handen zag, terwijl hij er een handvol vanaf sneed en hij (Ibn Umar) vertelde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wanneer hij zijn vasten verbrak, zei: “De dorst is verdwenen, de aders zijn vochtig geworden en de beloning is vastgelegd met de wil van Allah.”

Deze hadith is overgeleverd door Marwan ibn Salim van Abdullah ibn Umar van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Abu Dawud.

De Arabische smeekbede gaat als volgt:

ذَهَبَ الضَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ, وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ
De woorden van deze smeekbede worden als volgt uitgesproken:

Dha-haba addhama-oe wabtallatie l-’oerooqoe, wa thabata al-adjroe inshaaAllah.

ayalou
13-08-2010, 12:11
Poort Ar-Rayyan voor de vastenden

“In het Paradijs is een poort, genaamd Ar-Rayyan, waar door de vastenden zullen binnentreden. En niemand zal het betreden, behalve zij. Wanneer zij het binnen zijn gegaan, zal het gesloten worden en niemand kan dan binnengaan.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
13-08-2010, 10:46
Het vasten kent geen gelijke

“Ik kwam bij de Boodschapper van Allah en zei: “Beveel mij een goede daad waardoor ik het Paradijs zal kunnen binnentreden.” Hij zei: “Houd je aan het vasten, want er is geen gelijke.” Daarna kwam ik weer naar hem en hij zei: “Houd je aan het vasten.”

Deze hadith werd overgeleverd door Abu Umaamah (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij kreeg dit advies van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Ahmad, An-Nasaa’i en Al-Hakim die het sahih verklaarden.

ayalou
16-08-2010, 10:44
Vasten afmaken bij vergeetachtigheid

“Als iemand vergeet dat hij vast en eet en drinkt, laat hem zijn vasten afmaken, want Allah heeft hem gevoed en hem te drinken gegeven.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
18-08-2010, 08:10
Het vasten en de Koran zullen als bemiddelaars optreden

“Het vasten en de Koran zullen op de Dag des Oordeels komen als bemiddelaars voor de dienaar van Allah. Het vasten zal zeggen: “O Heer, ik weerhield hem van zijn voedsel en zijn verlangens tijdens de dag. Laat mij voor hem bemiddelen. De Koran zal zeggen: “Ik weerhield hem van het slapen in de nacht. Laat mij voor hem bemiddelen.” En hun bemiddeling zal geaccepteerd worden.

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Ahmad en is sahih.

ayalou
18-08-2010, 08:13
Drie personen waarvan smeekbeden niet geweigerd worden

“Van drie personen zullen hun smeekbeden niet geweigerd worden: een vastende tot hij zijn vasten verbreekt, een rechtvaardige leider en degene die onrecht aangedaan wordt.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Tirmidhi.

zinazina
18-08-2010, 08:34
dank je ayalouuuuuu

ayalou
18-08-2010, 08:40
dank je ayalouuuuuu

graag gedaan zina

ayalou
19-08-2010, 10:30
Suhur uitstellen en vasten snel verbreken

“Alles zal voorspoedig met de mensen blijven, zolang zij zich haasten met het verbreken (bij iftar) van het vasten en hun suhur uitstellen.”

Deze hadith is overgeleverd door Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
20-08-2010, 09:07
Tijd van iftar

“Als de nacht komt van hier en de dag verdwijnt naar daar en de zon is ondergegaan, moet de vastende persoon zijn vasten verbreken.”

Deze hadith is overgeleverd door Umar ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Bukharie. Hij verwees hiermee naar de plek waar de maan opkomt en de plek waar de zon ondergaat.

ayalou
23-08-2010, 12:06
Het belang van aanhoudende daden

“De meest geliefde daad bij Allah is de aanhoudende daad, zelfs al is het maar weinig.”

Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.

always112
23-08-2010, 12:15
Masha allah...Heel erg bedankt zinaa!

ayalou
23-08-2010, 12:18
Masha allah...Heel erg bedankt zinaa!

jij ook bedankt voor t lezen schatje..

ayalou
28-08-2010, 12:17
De eeuwige Tevredenheid van Allah krijgen

“Voorwaar, Allah zal tegen de mensen van het Paradijs zeggen: “O mensen van het Paradijs,” waarop zij antwoorden: “Hier zij weer, onze Heer, om U te behagen.” Allah zegt: “Zijn jullie tevreden?” waarop zij antwoorden: “Waarom zouden wij niet tevreden zijn, terwijl U ons heeft gegeven wat U niemand van onder Uw schepselen heeft gegeven?” Allah zegt: “Zal Ik jullie iets beters geven?” waarop zij vragen: “O Heer, wat is beter dan dit?” Dan zegt Allah: “Ik laat Mijn Tevredenheid op jullie rusten, waarna Ik nooit meer boos op jullie zal worden.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

ayalou
28-08-2010, 12:19
Het is onmogelijk om het Paradijs te beschrijven

“Ik woonde een zitting van de Boodschapper van Allah bij waarin hij het Paradijs beschreef, totdat hij zijn woorden had beëindigd. Vervolgens zei hij aan het einde van zijn rede:

“In het Paradijs bevindt zich wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk hart zich heeft ingebeeld.”

Daarna reciteerde hij het volgende vers:

Hun zijden verlaten de slaapplaatsen en zij roepen hun Heer aan met vrees en hoop en geven uit van datgene waar Wij hen van voorzien hebben. Geen ziel weet welke verkoeling van de ogen voor hen verborgen wordt gehouden, als een beloning voor datgene wat zij plachten te verrichten.

Deze authentieke hadith is overgeleverd door Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Muslim. Het Koranvers staat vermeld in Surah As-Sadjdah (32:16-17).

ayalou
30-08-2010, 02:02
Het nachtgebed tijdens de Ramadan

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen met betrekking tot de Ramadan:

“Degene die het nachtgebed (tijdens de maand Ramadan) met oprechtheid en hopende op een beloning van Allah, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.

Tufa7e
30-08-2010, 02:08
Macha'allah! prachtig~!

ayalou
01-09-2010, 10:51
Itikaf in laatste 10 nachten Ramadan

Abdullah ibn Umar heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) itikaf verrichten tijdens de laatste tien nachten van de Ramadan. De overleveraar zegt:

“Abdullah liet me de plek zien in de moskee waar de Boodschapper van Allah itikaf verrichte.”

Deze hadith is overgeleverd door Nafi (moge Allah tevreden met hem zijn) van Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) en laat zien dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de laatste 10 nachten van de Ramadan in afzondering doorbracht, in de moskee. De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.

ayalou
01-09-2010, 10:29
Palmbomen en hun vruchten in het Paradijs

“De stammen van de palmbomen van het Paradijs zijn van groene smaragd en de bladstelen zijn van rood goud. De vruchten ervan zijn als kruiken en emmers. Zij zijn witter dan melk, zoeter dan honing, zachter dan boter en bevatten geen pitten.”

Deze beschrijving van het Paradijs is ons overgeleverd door Abdullah ibn Abbas (moge Allah tevreden zijn met hen beiden). De beschrijving is authentiek en staat vermeld in Sahih At-Targhib wa At-Tarhib van Al-Albaanie.

ayalou
03-09-2010, 12:08
Ik ben vastende’

“Het vasten is een schild. Als één van jullie vastende is, dient hij geslachtsgemeenschap te vermijden en geschreeuw. Als iemand hem uitscheldt of bevecht, dan dient hij tweemaal te zeggen: “Ik ben vastende.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). Deze hadith en soortgelijke ahadith staan vermeld in Bukharie en Moeslim.

ayalou
03-09-2010, 11:52
Lailatoel Qadr zoeken en benutten

“Zoek het (lailatoel qadr) in de laatste (tien nachten). Als iemand zwakheid vertoonde (tijdens het eerdere deel van de Ramadan), laat hem dit (de zwakheid) dan niet toestaan tijdens de laatste week.”

Deze hadith werd overgeleverd door Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden zijn met hen beiden) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in sahih Muslim.

ayalou
07-09-2010, 06:31
Vraag Allah om Firdaws, het hoogste Paradijs

“Het Paradijs bestaat uit honderd rangen. Om de afstand van de ene rang naar de andere (rang) af te leggen, dient men honderd jaar te reizen. Firdaws is de hoogste van deze rangen, hieruit ontspringen de vier rivieren en hierboven bevindt zich de Troon. Wanneer jullie Allah dus vragen, vraag Hem dan om Firdaws.”

Deze sahih hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Ubadah ibn As-Samit (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Silsilat Al-Hadith As-Sahih van Al-Albaanie.

IMO
07-09-2010, 07:42
Inshallah

Ga voral door met plaatsen:kusje:

ayalou
07-09-2010, 09:13
zal ik zeker doen Incha'Allah:kusje:

ayalou
09-09-2010, 12:17
Niet vasten op feestdagen

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) verbood het om te vasten op de volgende twee dagen: ied al-adha en ied al-fitr.

Dit werd overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim. Met ied al-adha wordt gedoeld op het grote feest, ook wel bekend als het offerfeest na de hadj. Met ied al-fitr wordt het kleine feest bedoeld, ook wel bekend als het suikerfeest wat gevierd wordt na de maand Ramadan.

ayalou
12-09-2010, 10:51
BismiAllahi r-Rahmaani r-Raheem

Vergeet de zes dagen van Shawal niet

de profeet(vrede en zegeningen zij met hem) zei:
"wie de maand Ramadan gevast heeft en dan zes dagen (van de maand) Shawal vast, het is alsof hij het hele jaar gevast heeft."

overgeleverd door Muslim en anderen

ayalou
13-09-2010, 02:23
Het memoriseren van de Koran

“De Koran zal op de Dag des Opstanding komen en (de Koran) zal zeggen: “O Heer, versier hem.” Er zal aan hem een kroon van eer gegeven worden om te dragen. Daarna zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, geef hem meer.” Dan zal hem een kledingstuk van eer gegeven worden. Hierop zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, wees tevreden met hem.” Allah zal tevreden met hem zijn. En dan zal er tegen hem gezegd worden: “Reciteer en ga vooruit in status en voor iedere ayah zal je een hasanat meer krijgen.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Tirmidhi. De hadith is sahih hasan verklaard door Tirmidhi en hasan door Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn).

ayalou
18-09-2010, 12:04
De beste wijze om Allah te gedenken

“De beste wijze om Allah te gedenken is: ‘Er is geen god dan Allah (Laa illaaha illaAllah).”

In Tirmidhi staat deze overlevering die overgeleverd is van Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem).

ayalou
18-09-2010, 12:05
Schat van het Paradijs verkrijgen

“De Boodschapper van Allah heeft tegen mij gezegd:

“O Abdullah ibn Qays, zal ik je een schat van de schatten van het Paradijs aanwijzen?”

Ik zei: “Ja, O Boodschapper van Allah,” waarop hij zei:

“Zeg: Er is geen macht noch kracht behalve met de toestemming van Allah.”

Deze hadith werd overgeleverd van Abdullah ibn Qays (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim. De zin ‘Er is geen macht noch kracht behalve met de toestemming van Allah’ wordt in het Arabisch als volgt uitgesproken:

لَا حَوٍلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ
Laa hawla wa laa qoewwata illaa biAllah.

ayalou
20-09-2010, 10:58
Ogen die beschermd worden tegen de hel

“De hel zal twee paar ogen niet raken: de ogen die tranen laten uit vrees voor Allah en de ogen die ’s nachts op de weg van Allah de wacht houden.”

Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze overlevering overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Het staat vermeld in Tirmidhi en is sahih.

ayalou
25-09-2010, 01:03
Beste tijden voor het verrichten van smeekbeden

“Het midden van het laatste gedeelte van de nacht en meteen na het verrichten van de voorgeschreven gebeden.”

In Tirmidhi staat dat Abu Umaamah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd: “Er werd aan de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) gevraagd: “Wat is de beste tijd voor een smeekbede om verhoord te worden?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) gaf met de bovenstaande woorden antwoord.

ayalou
25-09-2010, 01:04
De sleutel tot het Paradijs of tot het Vuur

“Eenieder die Allah ontmoet zonder dat hij iets naast Hem heeft aanbeden, zal het Paradijs binnengaan en eenieder die Hem ontmoet terwijl hij anderen naast Hem heeft aanbeden, zal het Vuur binnengaan.”

In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat overgeleverd dat Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen Mu’adh (moge Allah tevreden met hem zijn) de bovenstaande woorden heeft gezegd.

ayalou
28-09-2010, 10:57
Hadj is verplicht

“O mensen, Allah heeft de hadj voor jullie verplicht gesteld, dus verricht de hadj.”

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Deze hadith staat vermeld in Muslim.

ayalou
30-09-2010, 10:30
Thuis bidden

“O mensen, verricht jullie gebeden in jullie huizen, want met uitzondering van de verplichte gebeden, is het beste gebed het gebed wat iemand in zijn huis verricht.”

In Bukharie en Muslim staat dat Zaid ibn Thaabit (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dit zei.

ayalou
30-09-2010, 10:32
Het Paradijs bereiken, hoe doe je dat?

Een man vroeg aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Denkt u dat wanneer ik de voorgeschreven gebeden verricht, de (maand) Ramadan vast, mezelf de toegestane zaken toesta en mezelf de verboden zaken verbied en verder niets meer doe, ik dan het Paradijs binnentreed?”

Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ja.”

Deze conversatie tussen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en de man is overgeleverd door Djabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Muslim. Eveneens is de hadith opgenomen in de 40 hadith Nawawi.

IMO
02-10-2010, 12:42
Bedankt voor het plaatsen schat
:kusje:

ayalou
02-10-2010, 02:31
Bedankt voor het plaatsen schat
:kusje:

graag gedaan lieffie,,,hoop dat je er wat aan hebt:kusje:

ayalou
04-10-2010, 09:43
De gemiddelde leeftijd van de mensen

“De levensduur van mijn gemeenschap ligt tussen de zestig en de zeventig jaar. Weinigen zullen ouder worden dan dat.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Tirmidhi en is door hem betrouwbaar verklaard. Sheikh Al-Albaanie verklaarde de hadith sahih.

ayalou
04-10-2010, 09:44
Soubhana Allah....wist dit niet

ayalou
05-10-2010, 10:59
Vergeving vragen voor andere gelovigen

“Wanneer iemand om vergeving vraagt voor de gelovige mannen en vrouwen, dan zal Allah voor hem een goede daad opschrijven voor iedere gelovige man en vrouw.”

Deze hadith is overgeleverd door Ubada ibn As-Samit (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Tabarani. De hadith is betrouwbaar verklaard door Sheikh Al-Albaanie.

Carpe Diem
10-10-2010, 12:07
shoukran voor het plaatsen

ayalou
10-10-2010, 08:19
Vasten tijdens de 13e, 14e en 15e van iedere maand

“Iedere maand drie dagen vasten is hetzelfde als het hele jaar door vasten en de dagen van de volle maan zijn de ochtenden van de dertiende, de veertiende en de vijftiende dag.”

Deze hadith is overgeleverd door Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in An-Nasaa’i en Bayhaqie en is door Sheikh Al-Albaanie betrouwbaar verklaard.

ayalou
10-10-2010, 08:20
shoukran voor het plaatsen

graag gedaan lieffie:kusje:

ayalou
10-10-2010, 08:22
Het vrijdaggebed meer dan drie keer missen

“Wanneer iemand uit onachtzaamheid drie opeenvolgende keren het vrijdaggebed mist, zal zijn hart verzegeld worden door Allah.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is aan ons overgeleverd door Abu Al-Ja’d Ad-Damri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ahmed, Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasaa’i, Ibn Maajah en is Sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie.

recepten
10-10-2010, 08:28
Super bedankt Ayalou

ayalou
10-10-2010, 08:47
Super bedankt Ayalou

graag gedaan lieverd

ayalou
16-10-2010, 11:14
Zonden bedekken

“Mijn hele gemeenschap zal vergeven worden (voor hun zonden), behalve de mujahirin. Een vorm van mujaharah is wanneer iemand in de nacht een zonde begaat en Allah dit bedekt heeft gehouden voor hem, en hij vervolgens in de ochtend zegt: “O die en die, ik heb dit en dat gedaan vannacht (de zonde benoemend).” De nacht ging voorbij terwijl Zijn Heer hem afgeschermd had, maar in de ochtend werpt hij de afscherming van Allah van zichzelf af.”

De mujahirin zijn degenen die in het openbaar zonden plegen of hun zonden bekend maken aan anderen. Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
16-10-2010, 11:16
Beste liefdadigheid

Iemand kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, welke liefdadigheid is het beste?” De Profeet zei:

“Dat je liefdadigheid geeft terwijl je gezond bent en gehecht aan het leven, vrezend voor armoede, hopend op rijkdom, zonder te wachten op het moment van de doodstrijd, waarop je zal zeggen: “Dit is voor die en die en dit is voor die en die”, terwijl het al aan iemand anders toebehoort.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en ook door An-Nasaa’i.

ayalou
16-10-2010, 11:19
Geduldig zijn als gelovige

“Er zal een tijd komen voor de mensen, waarin degene onder hen die wegens zijn geloof geduldig is, net als degene zal zijn die een gloeiende kool vasthoudt.”

Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Tirmidhi. De hadith is sahih verklaard door Al-Albaanie.

Carpe Diem
18-10-2010, 01:43
Het vlees eten van je broeder

“Wij waren met de Profeet toen een man opstond en wegging, waarna een andere man onmiddelijk begon te roddelen. De Profeet zei: “Verwijder de stukjes vlees tussen jouw tanden.” Hij zei: “Wat moet ik verwijderen van tussen mijn tanden? Ik heb geen vlees gegeten!” Hij zei: “Je hebt het vlees van jouw broeder gegeten.”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Masoud (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en is vermeld door Tabarani en sahih verklaard door Al-Albaanie.


Dit moet echt iedereen lezen want ik denk niet dat mensen beseffen hoe ernstig roddelen is

ayalou
24-10-2010, 08:28
Dhikr met grote waarde

Juwairiya (moge Allah tevreden met haar zijn) levert over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) bij haar naar buiten ging (vanuit haar huis), nadat hij het gebed van de dageraad verricht had, terwijl zij zich nog in haar gebedsplaats bevond. Toen hij in de loop van de ochtend terugkwam, zat ze daar nog steeds. Hij vroeg haar: “Ben je nog bezig met wat je deed toen ik wegging?” Ze antwoordde: “Ja” en de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Ik heb na jou drie keer vier zinnen uitgesproken die zwaarder zouden zijn, mochten ze gewogen worden naast de woorden die jij vandaag hebt uitgesproken. Deze woorden zijn: “Geprezen is Allah en alle lofprijzingen komen hem toe, evenveel als het aantal van Zijn Schepselen, als de mate van Zijn Tevredenheid, als het gewicht van Zijn Troon en als het aantal van Zijn Woorden.”

Deze hadith is overgeleverd door Muslim en ook door Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Maadjah en An-Nasaa’i.

In het Arabisch worden deze als volgt uitgesproken:De uitspraak is:

SubhaanaAllahi wa bihamdihi 3adada galqihi, wa ridaa nafsihi, wa zinata 3arshihi, wa midaad kalimaatih.

ayalou
24-10-2010, 08:29
Dit moet echt iedereen lezen want ik denk niet dat mensen beseffen hoe ernstig roddelen is

helaas.. de chaitan heeft ons in zijn macht:jammer:

ayalou
24-10-2010, 08:31
Bidden in Medina en Mekka

“Een gebed in mijn moskee hier (in Medina) is beter dan duizend gebeden in een andere moskee, behalve de heilige moskee (in Mekka). Een gebed in de heilige moskee (in Mekka) is beter dan honderdduizend gebeden ergens anders.”

Deze hadith is overgeleverd door Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Ibn Maadjah en Ahmad. De hadith is authentiek verklaard door Al-Albaanie.

ayalou
24-10-2010, 08:35
Iets leren of onderwijzen in de moskee

“Degene die naar de moskee gaat en enkel wenst iets goeds te leren of te onderwijzen, zal een beloning krijgen die gelijk is aan (de beloning van) een bedevaartganger die zijn bedevaart perfect verricht heeft.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Umamah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem. De hadith is overgeleverd door Al-Hakim en Tabarani en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

ayalou
24-10-2010, 08:40
Relaties onderhouden met verwanten

“Onderhoud de relaties met jullie verwanten, al is het maar door hen te begroeten.”

Deze hadith is overgeleverd door Ibn Abbas (moge Allah tevreden zijn met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Tabaranie en Bayhaqi en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

ayalou
24-10-2010, 08:47
BismiAllahi r-Rahmani r-Rahim

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)zei:

"Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie (zaken):
een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht."

Overgeleverd door Muslim

Ik_Enzo
27-10-2010, 01:13
Bedankt voor het plaatsen:o
uppa

ayalou
02-11-2010, 09:19
Werkelijk geloof bereiken

“Iedere zaak heeft een werkelijkheid en de dienaar zal het werkelijke geloof niet bereiken, totdat hij weet dat datgene wat hem trof, hem niet kon ontgaan en dat wat hem ontgaan is, hem niet kon treffen.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Darda (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Ahmad en Tabarani en is sahih.

ayalou
02-11-2010, 09:20
Bedankt voor het plaatsen:o
uppa

graag gedaan:)

ayalou
02-11-2010, 09:22
Steeds mooier en aantrekkelijker in het Paradijs

“Voorwaar, er is in het Paradijs een markt waar (de bewoners van het Paradijs) iedere vrijdag naar toe gaan. De noordenwind zal dan opsteken en op hun gezichten en in hun kleding blazen en ze zullen mooier en aantrekkelijker worden. Dan zullen ze terugkomen bij hun echtgenotes en deze zullen zeggen: “Bij Allah, jullie zijn zeker mooier en aantrekkelijker geworden.” En zij zullen zeggen: “En jullie, bij Allah, jullie zijn zeker mooier en aantrekkelijker geworden na ons.”

Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Muslim.


:love:

ayalou
02-11-2010, 09:25
Koorts van de Profeet

Ibn Masud heeft gezegd: “Ik kwam binnen bij de Boodschapper van Allah terwijl hij koorts had. Ik raakte hem aan met mijn hand, waarop ik zei: “O Boodschapper van Allah, jij lijdt aan hoge koorts”, waarop hij antwoordde:

“Inderdaad, ik lijd aan koorts die gelijk is aan de koorts van twee mensen zoals jullie.”

Ik zei hem: “Is dit dan omdat jij de beloning van twee mensen zal krijgen?” Waarop hij bevestigend antwoordde. Daarna stond hij recht en zei:

“Er is niets kwaads dat een moslim treft, zoals ziekte of andere zaken, of Allah laat hiermee zijn zonden neervallen, net zoals een boom zijn bladeren van zich neer laat vallen.”

Deze hadith over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
02-11-2010, 09:27
Daden die een dode bereiken

“De werken en de goede daden die de gelovige bereiken na zijn dood, zijn onder andere: kennis die hij onderwezen en verspreid heeft, een deugdzaam kind dat hij nalaat, een exemplaar van de Koran dat hij nalaat, een moskee die hij bouwt, een schuiloord dat hij bouwt voor reizigers, een rivier die hij doet stromen of een aalmoes die hij van zijn rijkdom geeft, terwijl hij nog leeft en kerngezond is en die hem bereikt na zijn dood.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Ibn Maadjah en Bayhaqi en is betrouwbaar verklaard door Al-Albaanie.

ayalou
02-11-2010, 09:30
Niet vragen om leiderschap

“O Abder-Rahman, vraag niet om leiderschap. Want wanneer dit jou gegeven wordt, omdat je er om vroeg, dan zal je aan jezelf overgelaten worden. Maar wanneer dit jou gegeven werd, terwijl je hier niet om vroeg, dan zal je hier in geholpen en bijgestaan worden.”

Deze woorden sprak de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) uit tot Abder-Rahman ibn Samura (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim en is ook overgeleverd door anderen.

ayalou
09-11-2010, 04:33
BismiAllaahi r-Rahmaani r-Raheem

Assalaam alaikum wa rahmatuAllaahi wa barakatuh,

Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat de 1e van Dhul-Hijjah op zondag 7 november 2010 zal zijn. Dit betekent dat de dag van Arafa op maandag 15 november 2010 zal zijn en dat Ied al-adha op dinsdag 16 november zal zijn.

Vergeet niet om deze dagen te benutten, want de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allah dan deze tien dagen.” (Bukharie).

ayalou
09-11-2010, 04:34
Ramadan & Dhoel-Hijja kennen geen gelijke

“De twee maanden van Ied (Ramadan en Dhoel-Hijja) kennen geen gelijke (in waarde).”

Deze hadith laat zien dat er geen andere maanden die zo’n grote beloning meebrengen als de maanden Ramadan (de maand van het vasten) en Dhoel Hijja (de maand van de bedevaart). Deze hadith werd overgeleverd door Abu Bakra (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.

ayalou
09-11-2010, 04:35
Bidden zoals de Profeet

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.”

Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Ahmad.

ayalou
13-11-2010, 01:02
Waarde van de adhan, de eerste rij en gebeden

“Als de mensen zouden weten welke beloning er ligt in de oproep tot het gebed en de eerste rij en als ze vervolgens enkel een beroep konden doen op het loten, dan zouden ze dit doen.

Als ze zouden weten welke beloning schuilt in het bijwonen van het duhr-gebed aan het begin van zijn tijd, dan zouden zij er naar toe rennen.

En als ze zouden weten welke beloning er schuilt in de gebeden van al-atama en as-subh, dan zouden ze daar naar toe komen, zelfs al was het kruipend.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

Met het al-atama gebed wordt gedoeld op het ‘ishaa gebed en met het subh gebed doelde hij op het fadjr-gebed.

ayalou
13-11-2010, 01:10
Allah (de verhevene) zegt in een Hadith Qudsi:

"Ik heb voor mijn dienaren gereed gemaakt wat geen oog ooit heeft gezien en waar geen mens ooit van heeft kunnen dromen, maar het is verklaard in het boek van Allah:

"En geen ziel weet wat voor haar verborgen ligt aan bekoringen voor het oog."

( overgeleverd door Bukhari & Muslim)

ayalou
13-11-2010, 01:17
Bismillahi r-Rahmani r-Rahiem

Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Vergeet de dag van Arafa niet aanstaande maandag (15 november) en de grote beloning die deze dag mee kan brengen, want:

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd gevraagd over het vasten op de dag van Arafa en hij zei:

"Het compenseert de zonden van het voorgaande jaar en het komende jaar."

(overgeleverd van Abu Qatada vermeld door Muslim)

Ook heeft de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: “Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Hellevuur bevrijdt dan op de dag van Arafa. Hij komt nabij en prijst hen bij de engelen, zeggende: “Wat verlangen deze (mensen)?” (Overgeleverd door Muslim).

Benut deze dag en stimuleer ook anderen om deze dag te benutten door deze prachtige, veelbelovende woorden van onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te verspreiden.

_Noor_
13-11-2010, 05:37
Notif. InshaAllah vasten wij hier in huize Faith mee!

ayalou
13-11-2010, 11:46
Notif. InshaAllah vasten wij hier in huize Faith mee!

:giechel: huize faith,, hier in huize ayalou Incha'Allah ook:hihi:

_Noor_
13-11-2010, 11:52
Insha'Allah:hihi:

ayalou
25-11-2010, 09:44
De waarde van het dagelijkse gebed en het vrijdaggebed

“De vijf dagelijkse gebeden en het ene vrijdaggebed en het volgende (vrijdaggebed), gelden als een kwijtschelding voor de gepleegde zonden (tussen hen), zolang het niet om grote zonden gaat.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim

ayalou
25-11-2010, 09:46
Istigara gebed

“Indien iemand van jullie een beslissing moet nemen, dient hij twee (vrijwillige) gebedseenheden te bidden en dan dient hij te zeggen:

“O Allah! Ik zoek Uw Leiding in Uw kennis en kracht in Uw Macht. En ik vraag U om Uw zegeningen, U beschikt over macht, ik niet , U bent Alwetend, ik niet. U bent de Kenner van het ongeziene, O Allah! Als U weet dat deze beslissing (noem hetgeen waarover je wilt beslissen) gunstig is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals, (of zeg: als het beter is voor mijn huidige en latere noden), bepaal het dan voor mij en maak het gemakkelijk voor mij om het te verkrijgen, en zegen mij ermee. En als U weet dat deze beslissing slecht is voor mijn islam, mijn leven en voor mij in het Hiernamaals (of zeg: als het slecht is voor mijn huidige en latere noden), houdt het dan bij mij vandaan en laat mij er afstand van nemen. Bepaal voor mij datgene wat goed is voor mij en laat mij tevredenheid in datgene vinden.”

Deze smeekbede voor het istigara gebed werd overgeleverd door Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Jabir ibn Abdullah leverde daarbij ook over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hen Istigara leerde, zoals hij hen verzen uit de Koran leerde. De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie.

Bekijk hier het istigara gebed in het Arabisch en de transcriptie: doea istigara gebed

En bekijk hier meer informatie over het istigara gebed: istigara gebed informatie

ayalou
03-12-2010, 08:58
Voorbeschikking

“De pen is het eerste wat Allah geschapen heeft, en Hij zei tegen haar: “Schrijf!” En vanaf dit moment verloopt al wat plaats moet vinden tot de Dag van de Opstanding in vaste banen.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Ubadah ibn As-Samit (moge Allah tevreden met hem zijn) en is overgeleverd door Ahmad, Abu Dawud en Tirmidhi en zij hebben de hadith goed (hasan) verklaard.

ayalou
03-12-2010, 09:00
Wonder in de baarmoeder

“Allah wijst elke schoot (baarmoeder) een engel toe die zegt: “O Heer! Een druppel zaad. O Heer! Een stolling. O Heer! Een kleine klont vlees.” Als Allah dan wenst om deze schepping te voltooien, vraagt de engel: “O Heer! zal het mannelijk of vrouwelijk worden, zal het ellendig of gezegend zijn, en hoeveel zal zijn provisie zijn? En hoe oud zal hij worden?” Alles wordt geschreven, terwijl het kind zich nog in de baarmoeder bevindt.”

Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat overgeleverd in Bukharie.

Miss MocrODeLLiiCiiOuss
05-12-2010, 02:03
Up.
Masha'Allah! :)

ayalou
08-12-2010, 10:27
Snel rijk worden

“Wanneer iemand een marktplaats binnengaat en het volgende zegt: “Er is geen god naast Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en aan Hem komt alle Lof toe. Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In Zijn handen is al het goede en Hij is over alles Almachtig,” dan zullen er tien lakh hasanat voor hem opgeschreven worden, zullen er tien lakh zonden van hem weggenomen worden, zijn status zal met tien lakh verhoogd worden en er zal een huis in het Paradijs voor hem klaargemaakt worden.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), die Hasan verklaard is door Al-Albaanie, staat vermeld in Tirmidhi, Al-Hakim en Ibn Maadjah. Tirmidhi zei dat 1 lakh gelijk staat aan 100.000.

ayalou
08-12-2010, 10:27
Up.
Masha'Allah! :)

bedankt meid:)

ayalou
08-12-2010, 10:28
Mensen met meerdere gezichten

“De ergste mensen bij Allah zijn de mensen met twee gezichten. Bij sommige mensen hebben ze een bepaald gezicht en bij andere mensen een ander gezicht.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim en gaat over degenen die zich op een bepaalde manier voordoen bij bepaalde mensen, maar bij andere mensen weer heel anders zijn.

ayalou
08-12-2010, 10:30
Gevaar van onze tong

“Elke keer dat de zoon van Adam ’s morgens opstaat, waarschuwen al zijn organen zijn tong op een strenge wijze en zeggen tegen hem: “Vrees Allah voor ons, want wij zijn afhankelijk van jou: als jij op de weg van rechtschapenheid blijft, zullen wij hetzelfde doen en als jij afwijkt, zullen wij samen met jou afwijken.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith is Hasan verklaard door Al-Albaanie en staat overgeleverd in Tirmidhi.

ayalou
17-12-2010, 08:33
Eten en drinken in de islam

“Geen mens vult een erger vat dan zijn maag. Een paar happen zouden voor de zonen van Adam voldoende zijn om zijn rug recht te houden, maar als hij meer moet eten, laat hem dan één derde (van zijn maag) met zijn voedsel vullen, één derde met zijn drinken en laat hem één derde leeg laten om gemakkelijk te kunnen ademen.”

In Tirmidhi staat dat Abu Kariema al-Miqdaad ibn Ma’diekarib (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) het bovenstaande hoorde zeggen.

ayalou
22-12-2010, 02:51
Begraafplaats niet tot gebedsplaats nemen

“Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) vijf dagen voordat hij stierf, zeggen:

“Waarlijk de mensen voor jullie namen de graven van hun profeten en rechtschapenen tot gebedsplaatsen. Neem de graven niet tot gebedsplaatsen. Ik verbied jullie om dit te doen.”

Deze hadith is overgeleverd van Jundub (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat overgeleverd in Sahih Muslim.

ayalou
22-12-2010, 02:53
Tijden waarop het gebed verboden is

“Er zijn drie tijden waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ons verbood het gebed te verrichtten of om onze doden te begraven: vanaf het moment dat de zon begint op te komen tot na zonsopkomst, vanaf het moment dat de zon haar hoogste stand heeft bereikt totdat deze daar weer van afwijkt en vanaf het moment dat de zon begint onder te gaan tot na zonsondergang.”

Deze tijden zijn van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Uqba ibn Amir (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Muslim. Wel dient er vermeld te worden dat er uitzonderingen bestaan op deze regel. Bepaalde gebeden mogen wel verricht worden, zoals het gebed van twee gebedseenheden die bij het betreden van de moskee verricht wordt of verplichte gebeden die nog niet verricht zijn door vergeetachtigheid of verslapen.

ayalou
23-12-2010, 12:27
Gebed verrichten bij het betreden van de moskee

“Als iemand van jullie de moskee betreedt, laat hem twee gebedseenheden verrichten voor hij gaat zitten.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Qatada (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat overgeleverd in Bukharie en Muslim.

ayalou
30-12-2010, 12:23
Overtuigd zijn van de eenheid van Allah

“Als iemand sterft terwijl hij overtuigd dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) dan Allah, dan zal hij het Paradijs betreden.”

Deze Hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Uthman ibn Affaan (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat overgeleverd in Muslim.

ayalou
30-12-2010, 12:24
Grapjes van de Profeet berusten altijd op de waarheid

“Een man kwam naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en vroeg om een rijdier. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “We geven je een baby van een vrouwtjeskameel om op te rijden.” Hij vroeg wat hij met een baby van een vrouwtjeskameel zou moeten doen. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Is er een kameel die niet geboren is uit een vrouwtjeskameel?”

Dit gesprek van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en de man is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Abu Dawud, Tirmidhi en Ahmad en is sahih.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) maakte een grapje tegenover de man die naar hem toe kwam. Maar hoewel het een grapje was, loog de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) niet, hij sprak de waarheid, want iedere kameel is geboren bij een moederkameel, ook volwassen kamelen.

Muwaheeda
30-12-2010, 02:09
Maa sja Allaah, djazaakoemoe Allaahoe gayren!

ayalou
30-12-2010, 10:56
Maa sja Allaah, djazaakoemoe Allaahoe gayren!

Wa djazaaki..

Bedankt voor je boodchap zuster,, het is Macha'Allah...en zal vaker komen Incha'Allah

ayalou
31-12-2010, 02:02
De verhevenheid van de vrijdag

“De beste dag waarop de zon opgekomen is, is de vrijdag. Op die dag is Adam geschapen, op die dag werd hij het Paradijs binnengelaten en op die dag moest hij het Paradijs verlaten. En het Laatste Uur zal enkel op een vrijdag aanbreken.”
Deze hadith werd overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim en is sahih.

ayalou
02-01-2011, 10:15
‘Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat’

Hanzala al Usaida heeft overgeleverd: “Ik ontmoette Abu Bakr en hij vroeg: “Hoe gaat het met je?” Ik antwoordde: “Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij zei: “SubhanAllah, wat zeg je nu?” Daarop zei ik: “Wanneer we bij de Boodschapper van Allah zijn, spreekt hij over het vuur en het Paradijs alsof we het voor ons zien. Maar als we het gezelschap van de Boodschapper van Allah verlaten en ons met onze vrouwen, onze kinderen en als we ons om onze bezittingen bekommeren, dan vergeten wij veel.” Abu Bakr zei: “Bij Allah! Mij gebeurt hetzelfde.”

Abu Bakr en ik gingen vervolgens naar de Boodschapper van Allah en ik zei tegen hem: ”O Boodschapper van Allah, Hanzala is een hypocriet geworden.” Hij vroeg: “Wat is er met jou gebeurd?” Ik antwoordde: “O Boodschapper van Allah, als we bij u zijn, worden we herinnerd aan het Hellevuur en het Paradijs, tot het is alsof wij het voor ons zien. Dan gaan we weg van jou en houden ons bezig met onze vrouwen en kinderen bezig, en bekommeren ons om onze bezittingen en dan vergeten wij veel.”

Toen zei de Boodschapper van Allah: “Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als je op hetzelfde niveau bleef als je met mij was en je ten allen tijden Allah zou gedenken, dan zouden de engelen je de hand schudden als je rustte of als je rondliep, maar O Hanzala, er is een tijd (voor dit) en er is een tijd (voor dat),” en hij herhaalde deze zin drie maal.”

Deze hadith waarin Hanzala al Usaida (moge Allah tevreden met hem zijn) zijn gesprek met Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) en de Profeet (vrede en zegingen zij met hem) overgeleverd heeft, staat vermeld in Sahih Muslim

ayalou
02-01-2011, 10:16
De hele aarde is een gebedsplaats, behalve…

“De gehele aarde is een gebedsplaats, behalve de begraafplaats en het badhuis.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ibn Maadjah, Tirmidhi en anderen en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

Op een begraafplaats of bij graven mag niet gebeden worden, uitgezonderd het begrafenisgebed. Het begrafenisgebed mag wel bij graven verricht worden

ayalou
02-01-2011, 10:18
Alleen daden vergezellen de dode

“Drie (zaken) vergezellen een dood lichaam: de leden van zijn familie, zijn bezittingen en zijn daden. Twee van hen gaan weg en één blijft achter. De leden van zijn familie en zijn bezittingen gaan weg, zijn daden blijven achter.”
In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat overgeleverd dat Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) dit zei.

X-Meisjj-X
02-01-2011, 10:18
De hele aarde is een gebedsplaats, behalve…

“De gehele aarde is een gebedsplaats, behalve de begraafplaats en het badhuis.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ibn Maadjah, Tirmidhi en anderen en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

Op een begraafplaats of bij graven mag niet gebeden worden, uitgezonderd het begrafenisgebed. Het begrafenisgebed mag wel bij graven verricht worden

En in auto enzo?

X-Meisjj-X
02-01-2011, 10:19
De hele aarde is een gebedsplaats, behalve…

“De gehele aarde is een gebedsplaats, behalve de begraafplaats en het badhuis.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ibn Maadjah, Tirmidhi en anderen en is sahih verklaard door Al-Albaanie.

Op een begraafplaats of bij graven mag niet gebeden worden, uitgezonderd het begrafenisgebed. Het begrafenisgebed mag wel bij graven verricht worden

Up voor jouw wollah

ayalou
02-01-2011, 10:19
Bewust zijn van wat je zegt

“Voorwaar, de dienaar spreekt een woord zonder het gevolg ervan te beseffen, waardoor hij wegglijdt in het Hellevuur, verder dan de afstand tussen het oosten en het westen.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

X-Meisjj-X
02-01-2011, 10:20
Bewust zijn van wat je zegt

“Voorwaar, de dienaar spreekt een woord zonder het gevolg ervan te beseffen, waardoor hij wegglijdt in het Hellevuur, verder dan de afstand tussen het oosten en het westen.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

Rakend... Wijze les..

ayalou
02-01-2011, 10:21
En in auto enzo?

jazeker,, je kan zittend bidden in de auto, trein, vliegtuig overal....Allah weet t beste

Up voor jouw wollah

Shokran azin:kusje:

X-Meisjj-X
02-01-2011, 10:22
jazeker,, je kan zittend bidden in de auto, trein, vliegtuig overal....Allah weet t beste


Shokran azin:kusje:

Oke.. Als je maar niet afdwaalt van gebed.. Best wel moeilijk... Lijkt me.. Auto rijden en bidden.. Ghair inshallah...

ayalou
02-01-2011, 10:25
Oke.. Als je maar niet afdwaalt van gebed.. Best wel moeilijk... Lijkt me.. Auto rijden en bidden.. Ghair inshallah...

omg nee wacht je begrijp t verkeer....als je bijrijder bent kun je bedden,, niet als je zelf rijd:lol:
Dan moet je gewoon je bak aan de kant zetten en bidden Incha'Allah..

X-Meisjj-X
03-01-2011, 10:13
omg nee wacht je begrijp t verkeer....als je bijrijder bent kun je bedden,, niet als je zelf rijd:lol:
Dan moet je gewoon je bak aan de kant zetten en bidden Incha'Allah..

Hahaha oke... Ik zei ook als je auto rijdt.. Maar toch bedankt ;)

ayalou
03-01-2011, 10:32
De verhevenheid van de vrijdag

“De beste dag waarop de zon opgekomen is, is de vrijdag. Op die dag is Adam geschapen, op die dag werd hij het Paradijs binnengelaten en op die dag moest hij het Paradijs verlaten. En het Laatste Uur zal enkel op een vrijdag aanbreken.”
Deze hadith werd overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim en is sahih.

ayalou
07-01-2011, 11:44
“O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) levert over:

“Toen mijn moeder nog een mushrik was, nodigde ik haar altijd uit tot de islam. Ik nodigde haar op een dag uit tot de islam en zij zei iets over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) wat ik niet leuk vond om te horen. Vervolgens ging ik huilend naar de Boodschapper van Allah en zei (tegen hem):

“O Boodschapper van Allah, ik heb mijn moeder uitgenodigd tot de islam, maar zij weigert. Ik nodigde haar vandaag uit en ze zei iets over jou wat ik niet leuk vond om te horen. Roep Allah aan om de moeder van Abu Huraira te leiden.”

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “O Allah, leid de moeder van Abu Huraira.”

Hij vertelt verder:

“Ik ging terug (naar huis) met een optimistisch gevoel door de smeekbede van de Boodschapper van Allah. Toen ik aankwam, ging ik naar de deur, maar de deur was op slot. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: “Blijf waar je bent, O Abu Huraira.”

Ik hoorde het geluid van water. Ze waste zichzelf (ze verrichtte ghusl), deed haar kleed aan en bedekte snel haar hofd met haar hoofdbedekking. Daarna opende zij de deur en zei: “O Abu Huraira, ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

Ik ging terugnaar de Boodschapper van Allah, terwijl ik huilde van geluk en zei: “O Boodschapper van Allah, blijde tijdingen, Allah heeft jouw smeekbede verhoord en de moeder van Abu Huraira geleid.” Hij prees en dankte Allah.”

Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.

ayalou
07-01-2011, 11:45
Bemiddeling van de Profeet op de Dag des Oordeels

“Iedere Profeet had een smeekbede die beantwoord werd en iedere Profeet smeekte hierom (tijdens zijn leven) in deze wereld. Maar ik bewaar mijn smeekbede zodat ik kan bemiddelen voor mijn gemeenschap (op de dag des oordeels) en (mijn smeekbede) bereikt iedereen die sterft zonder iets als deelgenoot naast Allah te aanbidden.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ibn Maadjah en is Sahih

ayalou
07-01-2011, 11:48
Profeet dient het meest geliefd te zijn van de mensen

“Niemand van jullie zal werkelijk geloven totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, zijn kinderen en de gehele mensheid.”
Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat overgeleverd in sahih Bukharie

X-Meisjj-X
08-01-2011, 10:49
Masha'allah ayalou

ayalou
09-01-2011, 04:34
Masha'allah ayalou

shokran schat,, mag Allah swt jou belonen voor t lezen Incha'Allah

X-Meisjj-X
09-01-2011, 07:22
shokran schat,, mag Allah swt jou belonen voor t lezen Incha'Allah

Amin en voor de stille lezers ;)

ayalou
13-01-2011, 10:24
Doden niet beledigen

“Beledig de doden niet, want zij hebben al bereikt wat ze vooruit gestuurd hebben.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) en staat vermeld in Bukharie, Abu Dawud en An-Nasaa’i.

ayalou
13-01-2011, 10:25
De eerste die voorspraak doet

“Ik zal de eerste van de mensen zijn die voorspraak doet op de dag des oordeels en onder alle Profeten zal ik de meeste volgelingen hebben.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Musim

ayalou
13-01-2011, 10:26
Bij Allah genoteerd worden als waarheidsgetrouw

“Oprechtheid leidt tot het juiste en het juiste leidt tot het paradijs. Een man volhardt in het vertellen van de waarheid, totdat hij bij Allah opgeschreven is als een waarheidsgetrouweman. Leugenachtigheid leidt tot Al-Fajur en Al-Fajur leidt tot het vuur en een man gaat door met het vertellen van leugens, tot hij bij Allah opgeschreven staat als een leugenaar.”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim. Al-Fajur kan vertaald worden als iets slechts, een zonde, een verdorven zaak

X-Meisjj-X
13-01-2011, 11:40
Rakend

ayalou
15-01-2011, 08:31
Goede daden verrichten

“Haast jullie om goede werken te verrichten. Er zal spoedig een beproeving zijn zoals een gedeelte van een donkere nacht. Een man zal ’s ochtends moslim zijn en hij zal ’s avonds ongelovig zijn. En hij zal ’s avonds moslim zijn en hij zal ’s morgens ongelovig zijn. Hij zal zijn geloof verkopen voor wereldse winst.”
In Sahih Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) deze woorden uitsprak

X-Meisjj-X
15-01-2011, 09:08
Inshallah

ayalou
18-01-2011, 11:24
99 namen van Allah

“Allah heeft 99 Namen, wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

Met betrekking tot de 99 Namen van Allah wordt er vaak vanuit gegaan dat de Namen van Allah beperkt zijn tot het aantal van 99 Namen. Het merendeel van de geleerden heeft echter gezegd dat er geen limiet gesteld kan worden aan de Namen van Allah.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei in een smeekbede: “Ik vraag U bij iedere Naam die U voor Uzelf heeft genomen, geopenbaard in Uw Boek, of die U aan Uw schepselen onderwezen heeft, of datgene wat U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten…” (Overgeleverd door Ahmad, gedeelte van de smeekbede).

Shaykh Ibn Taymiyya (moge Allah hem genadig zijn) heeft over deze smeekbede gezegd dat het bewijst dat Allah meer Namen heeft. (Majmu ‘Al-Fatawa 6/347). En hij heeft gezegd dat Al-Khattabi (moge Allah genadig met hem zijn) erover heeft gezegd:

“Dit wijst erop dat Hij Namen heeft die Hij bij zich houdt en het wijst er ook op dat de overlevering “Allah heeft 99 Namen, wie deze leert, zal het Paradijs binnentreden,” betekent dat degene die 99 van Zijn Namen leert het Paradijs zal binnentreden. Het is alsof iemand zegt: “Ik ga duizend dirham in liefdadigheid weggeven,” zelfs al is zijn bezit groter dan dat. Allah zegt in de Koran: ‘En aan Allah behoren de schone namen, roep Hem daarmee.’ Allah draagt ons op om Hem aan te roepen met Zijn Namen, Hij zegt niet dat Hij slechts 99 Namen heeft.” (Majmu Al-Fatawa 22/482 en Koran 7:180).

Shaykh Al-Uthaymien (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Dat wat Allah in het ongeziene heeft gelaten met Hem kan geen kennis over zijn en daar waar geen kennis over is, kan geen limiet voor zijn.” (Majmu Fatawa Ibn Uthaymien 1/122).

X-Meisjj-X
19-01-2011, 12:46
Masha'allah

ayalou
21-01-2011, 02:13
Religie en eer veiligstellen door twijfelachtige zaken te laten

“Degene die twijfelachtige zaken laat, heeft zijn religie en eer veiliggesteld.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Numan ibn Bashir (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Muslim.

ayalou
21-01-2011, 02:13
Masha'allah

Baraka Allahoe Fieki:sjans:

ayalou
21-01-2011, 02:15
De grootste beloning komt van de grootste beproeving

“De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van mensen houdt, test Hij hen en eenieder die het accepteert, verwerft de tevredenheid van Allah en eenieder die klaagt, verdient Zijn Woede.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Tirmidhi en door Ibn Maadjah en is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie.

X-Meisjj-X
21-01-2011, 02:23
Religie en eer veiligstellen door twijfelachtige zaken te laten

“Degene die twijfelachtige zaken laat, heeft zijn religie en eer veiliggesteld.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Numan ibn Bashir (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Muslim.

Klopt.. ;)

X-Meisjj-X
21-01-2011, 02:24
De grootste beloning komt van de grootste beproeving

“De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van mensen houdt, test Hij hen en eenieder die het accepteert, verwerft de tevredenheid van Allah en eenieder die klaagt, verdient Zijn Woede.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Tirmidhi en door Ibn Maadjah en is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie.

Masha'allah..

ayalou
27-01-2011, 02:10
Ziel van de gelovige na de dood

“De ziel van de gelovige is (als een vogel), etend van de bomen in het Paradijs, totdat Allah het (de ziel) terugstuurt naar het lichaam op de Dag der Opstanding.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door K’ab ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in An-Nasaa’i. De hadith is door Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) Sahih verklaard.

ayalou
27-01-2011, 02:11
Onderdelen van het geloof

“Het geloof (imaan) bestaat uit zestig of zeventig afzonderlijke onderdelen. De minste ervan is het verwijderen van iets schadelijks van de weg en de beste ervan is het zeggen van: “Niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah,” en gematigdheid is een onderdeel van het geloof.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Ibn Maadjah. De hadith is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn).

ayalou
27-01-2011, 02:12
Meerdere beloningen voor één daad

“Als een vrouw voedsel (van wat er in huis is) in liefdadigheid weggeeft zonder het te verspillen, zal ze de beloning ontvangen voor wat ze weggegeven heeft en haar man zal de(zelfde) beloning ontvangen vanwege zijn inkomen (waarmee hij het voedsel betaald heeft) en de verkoper zal met het gelijke ervan beloond worden. En de beloning van de één zal de beloning van de ander niet verminderen.”

Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie

X-Meisjj-X
30-01-2011, 10:21
Uppie

ayalou
30-01-2011, 09:26
Bestraffing voor zelfmoord

“Wie zichzelf doodt met een ijzeren staaf, zal zichzelf (steeds opnieuw) in het Hellevuur met deze staaf in zijn buik steken en hij zal er eeuwig in verblijven. En wie gif inneemt en hiermee zichzelf doodt, zal dit gif in het Hellevuur (steeds opnieuw) langzaam opdrinken en hij zal er eeuwig in verblijven. En wie zichzelf van een berg naar beneden gooit en hiermee zichzelf doodt, zal (steeds opnieuw) in het hellevuur vallen en hij zal er eeuwig in verblijven.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.

X-Meisjj-X
30-01-2011, 09:27
Allah ya fhad..

ayalou
30-01-2011, 09:29
Begrafenisgebed met volledige oprechtheid

“Wanneer jullie het begrafenisgebed voor een overledene verrichten, smeek dan met volledige oprechtheid.”
Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De overlevering staat vermeld in Abu Dawud en is sahih.

ayalou
30-01-2011, 09:30
Allah ya fhad..

idd, daar was ik wel ff van geschrokken:(

X-Meisjj-X
30-01-2011, 09:31
idd, daar was ik wel ff van geschrokken:(

JA ik ook.. Dacht ow nee...

ayalou
30-01-2011, 09:34
Moge Allah swt ons behoeden voor die fout Incha'Allah

X-Meisjj-X
30-01-2011, 09:37
Moge Allah swt ons behoeden voor die fout Incha'Allah

Amin ya rabi...

ayalou
31-01-2011, 10:29
Goud en zijde zijn toegestaan voor vrouwen

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hield een stuk zijde in zijn rechterhand en wat goud in zijn linker(hand), hield het omhoog en zei:

“Deze zijn verboden voor de mannen van mijn gemeenschap en toegestaan voor de vrouwen.”

Deze hadith is overgeleverd door Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld ibn Ibn Maadjah. Hierbij dient er vermeld te worden dat er in bepaalde situaties uitzonderingen bestaan op het verbod.

ayalou
03-02-2011, 11:11
Verbod op het gebruik van gouden en zilveren servies

“Drink niet uit gouden en zilveren servies en draag geen zijde en brokaat. Deze zaken zijn voor hen in dit leven en voor jullie in het Hiernamaals.”

Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Hudaifa (moge Allah tevreden met hem zijn) en is overgeleverd door Bukharie en Muslim. Met ‘hen’ doelt de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in deze hadith op de ongelovigen en met ‘jullie’ op de gelovigen.

ayalou
03-02-2011, 11:13
Bismillah zeggen voor het eten

“De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) was aan het eten met zes metgezellen toen er een bedoeïen bij hen kwam en gretig mee begon te eten, waardoor het eten snel op was. De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen:

“Als hij ‘Bismillah’ had gezegd, dan was het eten voldoende geweest voor jullie allen.”

Deze gebeurtenis is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) en staat vermeld in Abu Dawud en Tirmidhi.

ayalou
03-02-2011, 11:14
De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook niet toe (om onfatsoenlijk te zijn). Hij zei altijd:

“De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen.”

Deze hadith over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) staat overgeleverd in Bukharie en Muslim en is overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn Al-’Aas (moge Allah tevreden met hem zijn).

ayalou
04-02-2011, 11:50
De sleutel tot het Paradijs of tot het Vuur

“Eenieder die Allah ontmoet zonder dat hij iets naast Hem heeft aanbeden, zal het Paradijs binnengaan en eenieder die Hem ontmoet terwijl hij anderen naast Hem heeft aanbeden, zal het Vuur binnengaan.”
In Sahih Bukharie en Sahih Muslim staat overgeleverd dat Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen Mu’adh (moge Allah tevreden met hem zijn) de bovenstaande woorden heeft gezegd.

ayalou
08-02-2011, 09:25
Verdwijnen van kennis en meer vrouwen dan mannen

“Onder de Tekenen van het Uur zijn: (religieuze) kennis zal afnemen (door de dood van geleerden), (religieuze) onwetendheid zal verschijnen, ontucht zal zich verspreiden en er zullen minder mannen zijn en meer vrouwen zodanig dat er voor vijftig vrouwen één man is.”

Deze hadith is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.

ayalou
08-02-2011, 09:29
Moslimgemeenschap zal zich opsplitsen in 73 groeperingen

“De joden zullen zich opsplitsen in éénenzeventig groeperingen, de christenen zullen zich opsplitsen in tweeënzeventig groeperingen en mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen: “En wie is die (ene) groep, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Degenen die zich bevinden op datgene waarop ik en mijn metgezellen zich bevinden.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Abu Dawud, Tirmidhi en Ahmad

ayalou
09-02-2011, 11:00
Zeven vernietigers!

“Vermijd de zeven vernietigers.” De mensen zeiden: “Wat zijn deze, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde:

1.Het toekennen van deelgenoten aan Allah
2.Tovenarij
3.Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve met recht
4.Het bezit van een wees (onrechtmatig) verbruiken
5.Rente nuttigen
6.Weglopen van een slagveld
7.Onschuldige gelovige vrouwen van onkuisheid beschuldigen.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.

ayalou
11-02-2011, 11:26
De neus snuiten na het slapen

“Als iemand van jullie uit zijn slaap wakker wordt, dan dient hij drie keer zijn neus te snuiten (met water door het op te snuiven en uit te snuiten). Voorwaar, de shaitan overnacht in (de binnenkant van) zijn neus.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

:eek:

ayalou
11-02-2011, 11:28
Wees goed voor je medemoslim

]“Haat elkaar niet en wees niet jaloers op elkaar en laat elkaar niet in de steek en, o aanbidders van Allah, wees broerders. De moslim is een broeder van zijn medemoslim. Hij dient hem geen onrecht aan te doen, hem niet teleur te stellen of op hem neer te kijken. Het leven, bezit en de eer van een moslim zijn onschendbaar voor zijn medemoslim.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) staat vermeld in Bukharie en Muslim

ayalou
26-02-2011, 10:22
Oordelen volgens de waarheid

“Er zijn drie soorten rechters, één van hen zal het Paradijs betreden en twee van hen het Vuur. Degene die het Paradijs zal betreden is een man die de waarheid heeft gekend en ernaar heeft geoordeeld. Maar degene die de waarheid heeft gekend, maar er niet naar heeft geoordeeld, zal in het Vuur zijn. En degene die de waarheid niet gekend heeft, maar toch (op basis van onwetendheid) tussen de mensen oordeelt, zal (ook) in het Vuur zijn.”

Deze hadith is overgeleverd van Buraydah ibn Al-Hasib (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Abu Dawud

ayalou
26-02-2011, 10:25
Allah is Almachtig, de ware Koning

“Op de Dag der Opstanding zal Allah de aarde vasthouden (in Zijn Hand) en de hemelen oprollen in Zijn andere Hand en (Hij zal) zeggen: “Ik ben de Koning, waar zijn de koningen van de aarde?”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie.

In deze hadith wordt er gesproken over de Handen van Allah. Verschillende Koranverzen en ahadith spreken over de Handen van Allah en wij bevestigen dan ook dat Allah Handen heeft, want Allah heeft ons over deze Eigenschappen van Hem ingelicht en de ware moslim dient dit te geloven. Echter dienen wij aan Zijn Handen geen hoedanigheid toe te kennen, want Allah heeft ons niet ingelicht over de hoedanigheid van Zijn Handen. Evenmin mogen wij een vergelijking maken tussen de Handen van Allah en bijvoorbeeld onze eigen handen, want niets is in enig opzicht aan Allah gelijk. En ook is het niet toegestaan om de betekenis te verdraaien, door er bijvoorbeeld een andere betekenis aan toe te kennen.

ayalou
26-02-2011, 10:26
Goed zijn voor dieren

“Toen een hond rond een put liep en bijna stierf van de dorst, zag een prostituee het, waarna ze haar schoen uittrok en het met water vulde (voor de hond). Allah vergaf haar vanwege deze goede daad.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

ayalou
26-02-2011, 10:27
Toestand van degenen die als eerste het Paradijs betreden

“De eerste groep van mijn gemeenschap die het Paradijs binnen zal treden, zullen zijn als een volle maan in de nacht. En degenen die na hen komen, zullen als de meest lichtgevende en schitterende ster van de hemel zijn.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
26-02-2011, 10:29
De beloning voor het leren van de Koran

“Degene die de Koran reciteert en het uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (de engelen) zijn en degene die zichzelf inspant om de Koran uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden.”
Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim

ayalou
28-02-2011, 10:09
Een armband van het Paradijs zou de zon doven

“Wanneer iemand van de mensen van het Paradijs zijn armband in deze wereld zou tonen, dan zou het licht hiervan (van de armband) het licht van de zon doven, zoals het licht van de zon het licht van de sterren dooft.”

Deze hadith is overgeleverd door Sa’d ibn Abi Waqqas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en is sahih verklaard door Al-Albaanie. De hadith is opgenomen in Sahih Al-Jami (5251).


Macha'Allah :love:

Tufa7e
01-03-2011, 12:05
Oepjje!

ayalou
03-03-2011, 12:45
Goede manieren wegen zwaar in onze weegschalen

“Er weegt niets zwaarder op de weegschalen van de gelovigen op de Dag der Opstanding dan goede manieren.”

Deze sahih hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Darda (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Abu Dawud.

ayalou
03-03-2011, 12:47
Vriendelijkheid van de Profeet

“Ik liep met de Profeet en hij droeg een najrani mantel met een ruwe kraag. Een bedoeïen kwam naar de Profeet in en trok zo geweldadig aan zijn kraag dat ik de tekenen ervan in zijn nek zag. Toen zei de bedoeïen: “Geef me wat van de rijkdom die Allah jou gegeven heeft.” De Profeet richtte zich tot hem en glimlachte en beval hem iets te geven.”

Deze situatie met de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat zowel in Bukharie als Muslim vermeld

ayalou
03-03-2011, 11:28
Vijf verplichte gebeden verrichten leidt naar het Paradijs

“Er zijn vijf (verplichte) gebeden die Allah aan Zijn dienaren heeft voorgeschreven. Degene die deze gebeden verricht, zonder van hen te missen en zonder er achteloos mee om te gaan, Allah belooft dat hij het Paradijs zal binnentreden. Wanneer iemand ze niet verricht, komt degene niet in aanmerking voor deze belofte. Als Hij wilt, zal Hij hem straffen en als Hij wilt, zal Hij hem tot het Paradijs laten toetreden.”

Deze hadith is overgeleverd door Ubadah ibn As-Samit (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Abu Dawud en is Sahih.

ayalou
04-03-2011, 10:13
Niet gehecht raken aan het wereldse leven
“Leef in de wereld alsof je een vreemdeling of een reiziger bent.”

Ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) leverde over dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn schouders pakte en deze adviserende woorden uitsprak, waarmee hij adviseerde om niet gehecht te raken aan het wereldse leven. Het wereldse leven is immers tijdelijk. De hadith staat vermeld in Bukharie en maakt deel uit van de veertig hadith Nawawi (nummer 40).

meicro
04-03-2011, 10:20
Tbarkallah

ayalou
12-03-2011, 10:37
Jezelf onder controle houden tijdens woede

“De sterke man is niet degene die goed is in worstelen, maar degene die controle heeft over zichzelf tijdens een aanval van woede.”


Deze woorden zijn overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim.

ayalou
12-03-2011, 10:39
Smeekbeden tijdens de nacht

“Gedurende de nacht is er een tijd waarin de moslim om het goede van deze wereld en het Hiernamaals vraagt en dat het hem gegeven zal worden, en dat gebeurt iedere nacht.”
Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) staan vermeld in Muslim. De woorden werden overgeleverd door Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn).

ayalou
18-03-2011, 12:43
Gezondheid en vrije tijd

“Veel mensen verliezen op het gebied van twee gunsten: gezondheid en vrije tijd.”
In Sahih Bukharie staat dat Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dit zei. Veel mensen maken geen (of weinig) gebruik van deze gunsten, terwijl we juist onze gezondheid en onze vrije tijd zouden moeten gebruiken om Allah te aanbidden en goede daden te verrichten.

ayalou
18-03-2011, 12:45
Hoogmoed leidt naar het Hellevuur

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Degene die in zijn hart het gewicht van een atoom aan hoogmoed heeft, zal het Paradijs niet binnentreden.”

Een man zei toen: ”Maar de mens heeft graag dat zijn kleding en zijn schoenen mooi zijn.” Daarop zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Voorzeker, Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Hoogmoed betekent minachting van het recht en neerkijken op de mensen.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Muslim en Tirmidhi.

ayalou
18-03-2011, 12:46
Glimlachen naar je broeders en zusters

“Onderschat niet het minste van de goede werken, al is het maar het glimlachen naar je broeder wanneer je hem tegenkomt.”
Dit is een authentieke overlevering van Muslim die overgeleverd is door Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

ayalou
19-03-2011, 12:02
Smeekbeden voor afwezigen worden verhoord

“Geen enkele gelovige verricht smeekbeden voor zijn afwezige broeder zonder dat de Engelen zeggen: “Moge jou hetzelfde gegeven worden.”
Deze hadith werd overgeleverd door Abu Darda (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Het staat vermeld in Muslim en in Abu Dawud

ayalou
26-03-2011, 10:39
Het gedrag van de Profeet

“Het gedrag van de Profeet van Allah was (geheel in overeenstemming met) de Koran.”
Deze overlevering heeft betrekking op het gedrag van Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) en is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn). Het staat vermeld in Muslim.

ayalou
26-03-2011, 10:40
Vriendelijkheid laat zaken in schoonheid toenemen

“Er is niets waar vriendelijkheid in zit of het neemt in schoonheid toe, en het wordt niet ergens uit verwijderd of het zal ten schande gemaakt worden.”
Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in Sahih Muslim

ayalou
03-04-2011, 04:26
Het goede onderwijzen zonder het zelf uit te voeren

“Het voorbeeld van de geleerde die de mensen het goede onderwijst en zichzelf vergeet, is als het voorbeeld van een olielamp die licht geeft aan de mensen en zichzelf verbrandt.”

Deze hadith is overgeleverd door Jundub (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Tabaranie in Al-Mudjam Al-Kabir

ayalou
03-04-2011, 04:26
Koorts koelen met water

“Koorts is een uitstraling van de hitte van de Hel, dus koel het met water.”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah Ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie (5723) en Muslim (2209).

ayalou
03-04-2011, 04:27
Ondervraging op de Dag der Opstanding

“De voeten van een dienaar zullen op de Dag der Opstanding niet vooruit komen totdat hij is ondervraagd over vier zaken:

1.Over zijn leeftijd, waaraan hij deze heeft opgemaakt,
2.Over zijn kennis, in hoeverre hij dit heeft gepraktiseerd,
3.Over zijn bezit, waar hij dat verdiend heeft en waaraan hij het uitgegeven heeft,
4.Over zijn lichaam, waaraan hij die heeft versleten.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Barza Al-Aslamie (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Tirmidhi en Ad-Darimie

ayalou
03-04-2011, 04:29
Beproevingen om in rang verheven te worden

“Het kan zijn dat iemand een verheven rang heeft bij Allah en dat hij daar niet komt door middel van zijn daden, waarop Allah hem beproeft met zaken die hij niet graag heeft, zodat Hij Zijn dienaar (hiermee) deze rang laat bereiken.”

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Het staat vermeld in Abu Dawud en het is sahih.

ayalou
04-04-2011, 12:22
Koorts reinigt ons van zonden
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) had eens koorts en een man beledigde haar (de koorts). De Boodschapper van de Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei toen:

“Beledig haar niet, want ze doet de zonden weggaan zoals het vuur afval verwijdert uit ijzer.”

Deze hadith staat vermeld in Ibn Maadjah en is sahih. De hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn).

ayalou
04-04-2011, 12:22
Dus altijd Hamdoulillaah zeggen bij koorts (bij alles) :o

ayalou
05-04-2011, 09:52
Kennis opdoen om het welbehagen van Allah te zoeken

“Wie een wetenschap studeert waarmee men eigenlijk alleen het welbehagen van Allah zou moeten willen zoeken, maar hij studeert het om werelds voordeel te verkrijgen, zal de geur van het Paradijs niet ruiken op de Dag des Oordeels.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Ahmad, Al-Hakim, Abu Dawud, Ibn Maadjah en anderen en is sahih.

ayalou
11-04-2011, 09:56
Doea van de Profeet bij verdriet

“De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei op momenten van verdriet: “Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Almachtige, de Verdraagzame. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer van de Edele Troon. Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden), behalve Allah, de Heer der werelden, de Heer van de aarde en de Heer van de Edele Troon.”

Deze doea van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
11-04-2011, 09:57
Het belang van goed gedrag

“Met zijn goede gedrag kan een gelovige het niveau bereiken van iemand die bidt gedurende de nacht en vast gedurende de dag.”
Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Abu Dawud.

ayalou
11-04-2011, 09:58
Het verlaten van het huis

“Wie bij het verlaten van zijn huis zegt: “In de Naam van Allah, ik vertrouw op Allah, er is geen macht noch een kracht dan die van Allah,” tegen hem wordt gezegd: “Jij wordt geleid en jij wordt behoed en jij wordt beschermd en de shaitan trekt zich van hem terug.”

Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasaa’i en anderen hebben in hun boeken vermeld dat Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) deze overlevering heeft overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

ayalou
12-04-2011, 08:01
Altijd gelukkig zijn in het Paradijs

“Wie het Paradijs zal binnengaan, zal gelukkig zijn en zal nooit ongelukkig zijn. Zijn kleding zal nooit verslijten en zijn jeugd zal nooit vergaan.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim

ayalou
16-04-2011, 08:15
“De grootste zonden zijn:

1. Het toekennen van deelgenoten aan Allah

2. Ongehoorzaam zijn aan de ouders

3. Het doden van een persoon zonder recht

4. En een valse eed afleggen.”

In Sahih Bukharie staat deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Amr ibn Al-Aas (moge Allah tevreden met hem zijn).

ayalou
16-04-2011, 08:17
Niet naar de dood verlangen

Laat niemand naar de dood verlangen, want als hij deugzaam is, is het mogelijk dat hij (nog) aan zijn goede werken toevoegt; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw.”

In Sahih Bukharie staat dat Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) deze woorden uitsprak.

ayalou
19-04-2011, 02:34
Allah vergeeft

“Allah de Almachtige zegt: “O Zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, al reiken je zonden tot de wolken in de lucht, als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij komt met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt tot Mij zonder deelgenoten aan Mij toe te schrijven, dan zou Ik je vergeving schenken bijna zo groot als dat (de aarde).”

Deze hadith qudsi is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Het staat vermeld in Tirmidhi en is sahih

ayalou
22-04-2011, 11:04
Hiernamaals als enige zorg maken

“Degene wiens enige zorg de wereld is, Allah zal zijn zaken verbrokkelen en armoede voor zijn ogen plaatsen en hij zal niets van deze wereld verwerven, behalve dat wat voor hem voorbeschikt is. Degene wiens intentie het hiernamaals is, Allah zal zijn zaken voor hem rechtzetten en de rijkdom in zijn hart plaatsen en het wereldse zal onderworpen tot hem komen.”

Deze hadith is overgeleverd door Zaid ibn Thaabit (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Ibn Maadjah, Ahmad en Ibn Hibban en Al-Albaanie heeft de hadith authentiek verklaard.

ayalou
22-04-2011, 11:05
Allah kijkt naar de harten

“Allah de Verhevene kijkt niet naar jullie lichamen en Hij kijkt niet naar jullie uiterlijk, maar Hij kijkt naar jullie harten.”
Muslim heeft de bovenstaande authentieke overlevering opgenomen. Het wordt overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem).

ayalou
26-04-2011, 01:16
Allah en Zijn Profeet gehoorzamen

“Iedereen die mij gehoorzaamt, gehoorzaamt Allah; en iedereen die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah; en iedereen die gehoorzaam is jegens de leider die ik aanstel, gehoorzaamt mij; en eenieder die ongehoorzaam is jegens hem, is ongehoorzaam jegens mij.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie.

ayalou
26-04-2011, 01:17
Smeekbeden in de sudjud

“Het moment waarop een dienaar het dichtste bij zijn Heer is*, is als hij neergeknield is (in de houding sudjud). Dus verricht veel smeekbeden (in die positie).”
Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden over van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim.

* Het gaat in deze hadith niet om letterlijk nabij Allah zijn, want Allah is boven alles en iedereen verheven. Het gaat er om dat de dienaar zich nederig opstelt en hiermee zijn overgave aan Allah, de Verhevene toont

ayalou
28-04-2011, 10:04
Het gapen onderdrukken


“Wanneer iemand van jullie de aandrang voelt om te gapen, laat hem zo veel mogelijk weerstand bieden (tegen het gapen), zodat de shaitan zijn mond niet binnengaat.”

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Said Al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ahmad.

ayalou
08-05-2011, 07:55
Gedenk de dood

“Herinner jullie vaak de beëindiger van de geneugten.”

Abu Hurayrah voegde hieraan toe: “Hij bedoelde de dood.”
In een sahih overlevering in Tirmidhi staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) de bovenstaande woorden uitspraak.

ayalou
08-05-2011, 07:57
Degenen die het Paradijs weigeren

“Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan, behalve (degenen) die weigeren.”

De metgezellen zeiden: ”O Boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?” Hij zei:

“Iedereen die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt, is degene die weigert (het binnen te gaan).”

Deze woorden werden overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Bukharie.

ayalou
09-05-2011, 05:18
Jaloezie verteert goede daden

“Kijk uit voor jaloezie, want jaloezie verteert iemands goede daden, zoals vuur hout verteert.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah hem genadig zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Abu Dawud.

ayalou
15-05-2011, 11:07
De mens is nooit voldaan

“Als de zoon van Adam een vallei vol goud zou bezitten, dan zou hij wensen dat hij er twee had. Niets zal zijn mond vullen, behalve het zand (van het graf). En Allah aanvaardt het berouw van degene die berouw heeft.”

Deze hadith werd overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) van Ibn Abbaas en Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hen zijn). Het staat vermeld in Bukharie en Muslim

ayalou
15-05-2011, 11:08
Sadaqa geven als bescherming tegen het vuur

“Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel.”

Deze hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim en is overgeleverd door Adi ibn Haatim (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

ayalou
15-05-2011, 11:21
Vrouw wordt niet gehuwd zonder haar instemming

“Een eerder getrouwde vrouw dient niet getrouwd te worden, totdat er met haar overlegd is, en een maagd dient niet getrouwd te worden tot haar toestemming is gevraagd.”

Zij (de metgezellen) zeiden: “O boodschapper van Allah, wat is haar toestemming?” Hij zei:

“Als zij blijft zwijgen.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim

ayalou
20-05-2011, 11:38
Weg volgen van je vrienden

“Een man volgt de weg van zijn vrienden, dus laat een ieder van jullie opletten wie hij als vriend neemt.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Abu Dawud en is door hem hasan verklaard.

ayalou
20-05-2011, 11:39
Samenkomen in de moskee

“Er is geen groep mensen die in een van de huizen van Allah bij elkaar komt om het Boek van Allah te lezen en het te onderwijzen of er zal over hen een innerlijke rust neerdalen, genade zal hen omvatten, Engelen zullen hun vleugels over hen uitspreiden en Allah zal hen onder Zijn Engelen gedenken.”

Deze overlevering is overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim

ayalou
23-05-2011, 11:26
Alleen ‘YarhamukAllah’ zeggen als degene die niest Allah prijst

“Wanneer iemand van jullie niest en vervolgens Allah prijst, zeg dan ‘Moge Allah genade met je hebben’ tegen hem, maar wanneer hij Allah niet prijst, zeg het dan niet.”

Deze hadith staat vermeld in Sahih Muslim en is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Musa (moge Allah tevreden met hem zijn.

ayalou
25-05-2011, 12:47
Wudu verrichten bij boosheid

“We naderden Urwa ibn Muhammed ibn As-Sa’di terwijl een man tot hem sprak en hem kwaad maakte. Hij stond op, verrichte de wudu en zei (daarna): “Mijn vader vertelde mij op gezag van mijn grootvader Atiyyah die het hoorde van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem), dat hij zei:

“Boosheid komt van shaitan en de shaitan is geschapen uit vuur en vuur wordt alleen door water geblust, dus wanneer iemand van jullie boos wordt, laat hem wudu verrichten.”

Deze hadith is overgeleverd door Wa’il Al-Qass (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Abu Dawud.

ayalou
02-07-2011, 11:03
Geloven in Allah

“De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken: “Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Allah geschapen?” Degene die met deze situatie geconfronteerd wordt, zou moeten zeggen: “Ik geloof in Allah.”
Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd. Deze woorden staan in Sahih Muslim

ayalou
02-07-2011, 11:04
Trouwen als je kunt en anders vasten

“O jonge mannen, ieder van jullie die het zich kan veroorloven, laat hem trouwen, en ieder die het niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”
Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Abdullah ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat overgeleverd in Sahih Muslim.

ayalou
02-07-2011, 11:06
De beste liefdadigheid

Een man vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “O Boodschapper van Allah, welke liefdadigheid is het beste?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:

“Liefdadigheid uitgeven terwijl je gezond bent, verlangt naar rijkdom en armoede vreest. Stel het geven van liefdadigheid niet uit tot je op je doodsbed ligt en dan zegt: ”Geef zoveel aan die en zoveel aan die”, want op dat moment is het bezit niet (meer) van jou, maar is het (reeds) van hen.”

Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.

ayalou
02-07-2011, 11:07
Macha'Allah, ik blijf dit een mooie Hadith vinden:love:

ayalou
03-07-2011, 11:46
Het vrijdaggebed meer dan drie keer missen

“Wanneer iemand uit onachtzaamheid drie opeenvolgende keren het vrijdaggebed mist, zal zijn hart verzegeld worden door Allah.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is aan ons overgeleverd door Abu Al-Ja’d Ad-Damri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Ahmed, Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasaa’i, Ibn Maajah en is Sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie.

ayalou
03-07-2011, 11:48
Geduldig blijven met beproevingen

Ibn Abbas zei: “Zal ik een vrouw laten zien die tot de bewoners van het Paradijs behoort?” Ik (de overleveraar) zei: “Ja.” Hij zei: “Deze zwarte vrouw kwam bij de Profeet en zei: “Ik krijg epileptische aanvallen en mijn lichaam raakt dan onbedekt. Alstublieft, roep Allah voor mij aan.” De Profeet zei: “Als je wenst, blijf geduldig en je zal het Paradijs binnengaan. En als je wenst, zal ik Allah aanroepen om je te genezen.” Zij zei: “Ik zal geduldig blijven,” en voegde daar aan toe, “maar ik raak onbedekt, dus alstublieft roep Allah voor mij aan dat ik niet onbedekt raak.” Dus riep hij Allah voor haar aan.”

Deze hadith is overgeleverd van Ata ibn Abi Rabah (moge Allah tevreden met hem zijn) van Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Sahih Bukharie

ayalou
03-07-2011, 11:50
Het geloven in de eenheid van Allah

“Allah heeft het Hellevuur verboden verklaard voor degenen die zeggen: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah, daarmee het Aangezicht van Allah wensend.”

Deze hadith is overgeleverd door Itban ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie en Muslim.

Bij deze hadith dient gezegd te worden dat het enkel en alleen zeggen “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allah” niet voldoende is. Men dient ook daadwerkelijk te geloven in Allah met het hart, het uit te spreken met de tong en zodanig te handelen. De bewering die vaak gedaan wordt dat het voldoende is om met je hart te geloven, is onjuist.

ayalou
03-07-2011, 11:52
'Waarschuw jouw naaste familieleden…’

Toen het volgende vers geopenbaard werd: “En waarschuw jouw naaste familieleden” zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“O mensen van Quraish, koop jullie zelf van Allah (voor bevrijding door goede daden te verrichten), ik kan niets voor jullie betekenen tegen Allah. O zonen van Abdel-Muttalib, ik kan niets voor jullie betekenen tegen Allah. O Abbas ibn Abdel-Muttalib (oom van de Profeet), ik kan niets voor jou betekenen tegen Allah, O Safiya (tante van de Profeet), ik kan niets voor jou betekenen tegen Allah. O Fatima, dochter van Mohammed, vraag me wat je wilt, maar ik kan niets betekenen voor je tegen Allah.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Muslim en het vers uit de Koran staat in Surah As-Shu’ara (26:214).

ayalou
30-07-2011, 10:48
Dagen voor de Ramadan niet vasten

“Niemand van jullie zou één of twee dagen voor de maand Ramadan moeten vasten, tenzij hij de gewoonte heeft om (vrijwillig) te vasten (en zijn vasten valt samen met die dag), dan kan hij vasten.”
Deze overlevering staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim en is overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

ayalou
10-08-2011, 07:22
Gevallen voedsel oppakken en de vingers aflikken

“Als het eten van iemand op de grond valt, laat hem dit dan oprapen en de viezigheid ervan afvegen en vervolgens opeten. En laat hem dit niet achterlaten voor de Shaitan. En laat hem niet zijn handen aan een doek afvegen voordat hij zijn vingers heeft afgelikt, want hij weet niet in welk deel van het eten de zegeningen verborgen ligt.”
Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Muslim.

ayalou
10-08-2011, 07:27
Boetedoening voor geslachtsgemeenschap tijdens het vasten

Er kwam een man bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij zei: “O Boodschapper van Allah, ik ben verloren.” Hij vroeg hem: “Wat heeft jou geruïneerd?” Hij antwoordde: “Ik heb geslachtsgemeenschap gehad met mijn vrouw terwijl ik aan het vasten was (tijdens de Ramadan).” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Koop een slaaf vrij (als boetedoening).” Hij zei: “Dat kan ik me niet veroorloven.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Vast twee opeenvolgende maanden.” Hij zei: “Dat kan ik niet.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Voorzie dan zestig armen van voedsel.” Hij zei: “Ik heb niks om hen te geven.”

In de tussentijd werd er een mand met dadels bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gebracht. Hij zei: “Waar is de vragensteller?” De man zei: “Ik ben hier.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen hem: “Geef deze (mand met dadels) als liefdadigheid (als boetedoening).” Hij zei: “O Boodschapper van Allah, moet ik het aan iemand geven die armer is dan ons? Bij Degene Wie jou met de waarheid gezonden heeft, er is geen familie tussen de twee heuvels van Medina die armer is dan onze (familie).” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lachte tot zijn hoektanden zichtbaar werden en hij zei: “Neem het.”

Deze hadith die een gesprek weergeeft tussen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en de man is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). Het staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
17-08-2011, 09:47
Poort Paradijs: Rayyan voor de vastenden

“In het Paradijs zijn er acht poorten, één daarvan heet Rayyan, hierdoor zal niemand dan de vastenden binnentreden.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie

ayalou
17-08-2011, 09:49
Veel eten in deze wereld

“Hoe meer de mensen voldaan zijn in deze wereld (van het eten en drinken), hoe hongeriger ze zullen zijn op de Dag der Opstanding.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd overgeleverd door Abu Juhaifa (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Al-Hakim en is sahih verklaard door Sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn).

ayalou
17-08-2011, 09:50
Vasten verbreken met dadels of water

“De Boodschapper van Allah was gewoon om zijn vasten voor het bidden (van het maghreb gebed) met verse dadels te verbreken. Als die er niet waren met gedroogde dadels en als die er niet waren met een paar monden vol water.”

In Abu Dawud en in Tirmidhi staat deze sahih hadith vermeld die overgeleverd is door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn).

ayalou
20-08-2011, 11:06
Poort voor de vastenden in het Paradijs

“In het Paradijs is er een poort die Rayyan wordt genoemd. En degenen die het vasten in acht genomen hebben, zullen op de Dag der Opstanding door deze poort naar binnen gaan. Niemand behalve zij zullen erdoor naar binnen gaan. Er zal worden gezegd: “Waar zijn degenen die het vasten in acht genomen hebben?” Zij zullen opstaan, en niemand anders dan zij zullen erdoor naar binnen gaan. Nadat zij naar binnen zijn gegaan, zal de poort worden gesloten en zal er niemand meer doorheen gaan.”

Deze hadith is overgeleverd door Sahl ibn S’ad (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim

ayalou
20-08-2011, 11:08
Tijd van iftar

“Als de nacht komt van hier en de dag verdwijnt naar daar en de zon is ondergegaan, moet de vastende persoon zijn vasten verbreken.”

Deze hadith is overgeleverd door Umar ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Bukharie. Hij wees tijdens het uitspreken van deze woorden naar de plek waar de maan opkomt en de plek waar de zon ondergaat

ayalou
25-08-2011, 10:41
Het vasten en de Koran zullen als bemiddelaars optreden

“Het vasten en de Koran zullen op de Dag des Oordeels komen als bemiddelaars voor de dienaar van Allah. Het vasten zal zeggen: “O Heer, ik weerhield hem van zijn voedsel en zijn verlangens tijdens de dag. Laat mij voor hem bemiddelen. De Koran zal zeggen: “Ik weerhield hem van het slapen in de nacht. Laat mij voor hem bemiddelen.” En hun bemiddeling zal geaccepteerd worden.

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith is overgeleverd door Ahmad en is sahih.

ayalou
25-08-2011, 10:42
Vasten beschermt tegen het Vuur

“Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.”

Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Abu Said al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Bukharie en Sahih Muslim

ayalou
25-08-2011, 10:42
Wouw Macha'Allah :love:

ayalou
25-10-2011, 06:13
Waak over de voorschriften van Allah

“Op een dag zat ik achterop bij de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hij zei tegen mij:

“O jongeman, ik zal je iets leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Als je (om iets) vraagt, vraag dan Allah en als je hulp zoekt, zoek dan hulp bij Allah. En weet dat wanneer de (hele) gemeenschap zich verzamelt om jou voordeel te verschaffen, zij daar niet in zullen slagen, behalve wanneer Allah dit al voor jou voorgeschreven heeft. En als zij zich zouden verzamelen om jou te benadelen, zullen zij daar niet in slagen, behalve wanneer Allah dit al voor jou voorgeschreven heeft. De pennen zijn opgeheven en de schriften zijn opgedroogd.”

Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hen beiden) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Thirmidhi die de hadith goed en betrouwbaar verklaarde. Eveneens staat de hadith vermeld in de 40 hadith Nawawi, nummer 19

ayalou
28-10-2011, 03:44
Eerste negen dagen van Dhoel-Hija vasten“De Boodschapper van Allah vastte negen dagen van Dhoel-Hija, Ashoera en drie dagen van iedere maand.”

Deze hadith over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd van Hunaydah ibn Khalid, die het van zijn vrouw overleverde en zij had het van één van de vrouwen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gehoord. De hadith staat overgeleverd in Abu Dawud en An-Nasaa’i.

Echter bestaat er onduidelijkheid over de authenticiteit van deze hadith. De hadith wordt vaak aangehaald in verschillende artikelen en zelfs door geleerden en sommigen zeggen dat de hadith sahih is. Echter wordt er ook gezegd dat de hadith daief is, zoals door Abu Sufyaan Az-Zayla’ee. Hij heeft gesteld dat de hadith niet authentiek is en verwees daarmee naar Daief al-Jami as-Sagheer. Er bestaat omtrent de authenticiteit van deze hadith dus een meningsverschil. En Allah weet het beste.

Maar of de hadith authentiek is of niet authentiek is, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de mensen wel aangeraden om goede daden te verrichten. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat er geen goede daden (op andere dagen) zijn die beter zijn, dan de goede daden die verricht worden tijdens de eerste 10 dagen van Dhoel-Hija. Het vasten is zonder twijfel een goede daad die verricht kan worden op deze dagen om in aanmerking te komen voor de grootse beloningen.

Vrijdag, 28 oktober 2011 beginnen insha’Allah de eerste 10 dagen van Dhoel-Hija (eigenlijk 27 oktober 2011 met het aanbreken van het Maghreb-gebed). De eerste 10 dagen van Dhoel-Hija zijn dagen met ongekende waarde. Tijdens deze dagen wordt de Hadj verricht, vindt de dag van Arafa plaats (5 november 2011) en de grote Ied, Ied al-adha (ook wel bekend als het offerfeest – 6 november 2011)

ayalou
21-01-2012, 11:40
Broederschap en zusterschap

“Haat elkaar niet, benijd elkaar niet en wend je niet af van de ander. Wees dienaren van Allah als broeders. Het is niet toegestaan voor een moslim om zijn broeder voor langer dan drie dagen te negeren.”

Deze hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.

ayalou
21-01-2012, 11:41
Het zien van je plek in het Paradijs of in de Hel

“Niemand zal het Paradijs binnentreden voordat hij zijn plaats in de Hel heeft gezien wanneer hij ongelovig geweest zou zijn, zodat hij nog dankbaarder wordt.

En niemand zal de Hel binnengaan voordat hij zijn plaats in het Paradijs gezien heeft wanneer hij gelovig geweest zou zijn, zodat hij nog meer vervuld zal zijn met verdriet.”

Overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in Bukharie en Muslim vermeld.

ayalou
21-01-2012, 11:50
De verhevenheid van de vrijdag

“De beste dag waarop de zon opgekomen is, is de vrijdag. Op die dag is Adam geschapen, op die dag werd hij het Paradijs binnengelaten en op die dag moest hij het Paradijs verlaten. En het Laatste Uur zal enkel op een vrijdag aanbreken.”

Deze hadith werd overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Muslim en is sahih.

ayalou
28-01-2012, 08:40
Prachtig advies van de Profeet

“Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar (de slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze.”

Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden over van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in Tirmidhi vermeld en in de 40 hadith van Nawawi, nummer 18.

ayalou
28-01-2012, 08:41
Zondigen en de vergeving van Allah

“Als jullie niet zouden zondigen, dan zou Allah jullie vervangen door een schepping die wel zou zondigen, zodat Allah hen kon vergeven.”

Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tonen ons dat Allah houdt van vergeving schenken, echter moet deze hadith niet gebruikt worden als toestemming om voortdurend bewust te zondigen begaan. Wij moeten onze best blijven doen om Allah zo goed mogelijk te gehoorzamen en zo min mogelijk te zondigen.

Deze hadith is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Sirma (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sahih Muslim.

ayalou
17-02-2012, 11:23
Profeet vroeg leiding voor Banu Daws

Tufayl ibn Amr (moge Allah tevreden met hem zijn) kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en zei:
“O Boodschapper van Allah, de stam van Daws is ongehoorzaam geweest (aan Allah en Zijn Boodschapper) en heeft geweigerd (om de islam aan te nemen). Roep daarom de Toorn van Allah over hen.”
De mensen dachten dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) de Toorn van Allah over hen zou roepen, echter zei hij:
“O Allah, leid de stam van Daws en laat hen tot ons komen.”

Deze hadith is overgeleverd door Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie.

ayalou
17-02-2012, 11:26
Dieren goed verzorgen

“Een vrouw werd bestraft doordat ze een kat opgesloten had tot deze (kat) stierf. Ze trad het Hellevuur binnen vanwege dit (als straf voor wat zij gedaan had), want ze gaf haar geen eten of water toen ze haar opgesloten had, noch liet ze haar vrij zodat ze van de insecten van de aarde kon eten.”
Deze hadith is overgeleverd door Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden met hen beiden zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
02-03-2012, 09:00
Belang van het aanbidden van Allah

“Een ongelovige zal op de Dag des Oordeels gebracht worden en (aan hem) zal gevraagd worden: “Als je de hele aarde vol goud bezat, zou je het gebruiken om jezelf ermee te bevrijden?” Hij zal zeggen: “Ja.” Dan zal er gezegd worden tegen hem: “Je werd om iets eenvoudigers gevraagd (het enkel aanbidden van Allah).”

Deze woorden zijn door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staan vermeld in Bukharie en Muslim.

ayalou
02-03-2012, 09:02
Aanvaarden van beproevingen

“De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van een volk houdt, dan test Hij hen. En degene die dit aanvaardt, zal Zijn Welbehagen krijgen. En degene die hier ontevreden mee is, verdient Zijn Toorn.”

Deze woorden werden overgeleverd door Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en staan vermeld in Tirmidhi en Ibn Madjah.

ayalou
02-03-2012, 09:03
Vrijgevigheid van de Profeet

“Ik verrichte het Asr-gebed met de Profeet en na het beëindigen van het gebed (met de Tasliem), stond hij haastig op, ging naar het huis van één van zijn vrouwen en kwam terug. Hij zag de tekenen van verbazing op de gezichten van de mensen vanwege zijn haast en zei:
“Terwijl ik in mijn gebed was, herinnerde ik me dat er nog een stukje goud in mijn huis lag en ik wilde niet dat het daar bleef tijdens de nacht, dus heb ik het laten weggeven (als liefdadigheid).”

Deze woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn overgeleverd door Uqba ibn Al-Harith (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie

ayalou
02-03-2012, 09:04
Uitdaging van Allah

“Ik hoorde de Profeet zeggen:
“Allah zegt: “Wie zijn er onrechtvaardiger dan degenen die proberen om iets als Mijn schepping te scheppen? Ik daag hen uit om zelfs maar een kleine mier, een tarwekorrel of een gerstkorrel te scheppen.”

Abu Hurairah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden overgeleverd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), die vermeld staan in Sahih Boekharie.

zinazina
11-07-2013, 11:21
Upp

Nassira_
11-07-2013, 01:41
Uppakee