PDA

View Full Version : # Je Moeder Is Zij Die Wij Niet Mogen Vergeten !!Tufa7e
10-07-2010, 01:06
Je Moeder.. zij is die wij niet behoren te vergeten..

Salam Alaykoem warahmatoellahi wa barakatoehoe,
Gelieve Broeders&Zusters,mogen jullie hieruit kennis op doen, en het van mij geaccepteerd mogen worden insh'Allah.

Ya Allah , mijn schat die ik regelmatig vergat. Mijn schat waarvan ik de hart regelmatig brak, Mijn schat van onschatbare waarde.Voor een ieder waarvan de hart is verhard, doordat hij deze schat vergat. Voor diegene die deze schat verwaarloosde, voor een ieder die zijn vrienden/vriendinnen verkoos boven deze schat. Voor een ieder die zijn werk, school en vrouw belangrijker vond dan deze schat. O Ya Allah , O mijn geliefde Broeders & Zusters deze schat, deze schat is jouw moeder. Jouw moeder van onschatbare waarde, jouw moeder die een ongekende liefde kent voor jou. Jouw moeder die uitkeek naar die dag, die pijnlijke dag. Die pijnlijke dag, jouw geboorte. De pijn die zei heeft moeten doorstaan, die doorstond ze vanwege de liefde voor jou. En toen zei hoorde dat jou hart klopte, wilde als het ware haar hart ontploffen, ontploffen voor de liefde voor jou. Die liefde voor jou, die liefde voor jou is nog steeds aanwezig ondanks de vele malen dat jij de hart van jou schat brak.

O wie is diegene die jou (het meest) bijstaat wanneer jij je in een kritische toestand verkeerd, is het jou vriend(in), jou vrouw/man of is het jou moeder? O mijn gelievde Broeders & Zusters vrees Allah wees goed voor je moeder en vergeet haar niet. Waarlijk zij betekent alles voor jou. Jou handen, jou benen, jou ogen.. jouw moeder. Jouw moeder betekent alles in jou leven. Dus O mijn geliefde Broeders & Zusters zegt niet alleen geen foei tegen haar. Maar spreek op een nobele manier tot haar en verheerlijk haar. Waarlijk de tevredenheid van Allah rust op de tevredenheid van jou ouders.

Ken de waarde van jou moeder nu het nog kan, ga datgene rechtzetten nu het nog rechtgezet kan worden. Ga datgene terug doen wat zij voor ons heeft gedaan, datgene is iets wat nooit en niemand ooit zal lukken. Maar iets terug doen voor jouw schat, jouw schat van onschatbare waarde. Voor haar te mogen zorgen, om voor haar iets te betekenen en om de eer te mogen betonen dat jij die schat boven het hoofd zou mogen dragen.

O mijn geliefde Broeders & Zusters open jou oogleden en zie wat er gaande is, open wederom jou hart en en wees eerlijk tegen jezelf. Hoe vaak heb jij je moeder tekort gedaan, O Ya Allah. Hoe vaak sta jij op en omhels je jouw schat, jouw schat van onschatbare waarde, jouw moeder. O ya Allah , open wederom jou hart en vraag om die vergeving, vraag om die vergeving aan Allah . O ya Allah, vergeef mij voor hetgeen ik mijn moeder tekort heb gedaan, Oya Allah. Wie kan mij wederom vergeven als U mij niet vergeeft, Oya Allah. Geliefde Boreders & Zusters sta wederom op en ga naar jou moeder omhels haar, toon haar de liefde die zij verdient. O mijn geliefde Broeders & Zusters klamp je aan haar voeten, want waarlijk daar ligt de sleutel tot het paradijs.


En vertrouw op Allah (alleen), als jullie gelovigen zijn. [al-Maa`idah (5): 23]

En neem geen andere god naast Allah, anders zit jij daar (O Mohammed) met verwijten (beladen) en verlaten. En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jou aanwezigheid, zeg dan nooit ''foei'' tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg; ''O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.'' [Al-Isra(17): 22-24]

"En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart. En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat, wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaren wordt, hij zegt: "Mijn Heer, stel mij in staat, dat ik dankbaar moge zijn voor de gunsten die Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en dat ik het goede moge doen, dat U behaagt." [Al-Ahqaaf(46):15]


Geef het door en moge Allah jullie allen bijstaan en jullie zaken, jullie zonders vergeven en jullie doen vergemakkelijken in het goede, Amien!

Wa'alaykoem salam
warahmatoellahi wa barakatoehoe,

Moge Allah SWT jouw pad Verlichten waar je ook bent, jou Behoeden voor het Kwaad en ons meer kennis Vergaren.
Ik hou van je omwille van Allah