PDA

View Full Version : Doe3a voor deze jongenman. Moge allah swt jullie ervoor belonen Inshallahmiss_21
03-08-2010, 11:02
Mohammed Akachar ...Niet te geloven dat hij er niet meer is. Die jongen heeft vroeger bij mij op school gezeten en nu is hij gewoon voor alltijd weg:(

Moge Allah zijn slechte daden vergeven en zijn graf verlichten:(

http://images.pp2g.com/mYnt5Y3MHBgN-ZXh!bAMcB2F4ZWVzAhwc.aspx


Bismi Allahi Arahmani Rahiem ,Alhamdoelilahie Rabie Al3alamien Wa salatoe wa salaam 3ala mien nataka Bi Alhakie wa Assawabi Sajadna Youssef Salla ALLAHOE 3alajhie Wa 3ala Ahliehie wa Ashabie Azma3ien......

Asalaamu 3alaikum wa Ra7matulahi wa Barakatuhu….
Ina ilahi wa ina ilayhi raji3oen

Moge allah swt je in een paradijs verwelkomen ,..Allah ie Rahmek!

Een Doe3a

Allahumma aghfirlahoe war 7amhoe wa 3afihi wa3foe 3anhoeWa akrim noezoelahoe, wa wassi3 moed-khalahoe, waghsilhoe bilma-i wathaldji wal baradi,Wa naqqihi minal khataya kama naqqaytath thawbal abyada mina danasi, wa abdilhoe daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi, wa zawdjan khayran min zoudjihi, wa adkhilhoel djannata wa a3idh-hoe min 3adhabal-qabri wa 3adhabi nar

Betekenis: O Allah Vergeef hem en heb genade met hem en geef hem kracht en begenadig hem.Wees vrijgevend voor hem en laat de ingang wijd voor hem zijn en was hem met water,sneeuw en hagel. Reinig hem van zijn overtredingen zoals een witte doek van vlekken gereinigd wordt.Geef hem een verblijfplaats beter dan die hij kende en een gezin beter dan dat hij kende en een vrouw beter dan zijn vrouw.Neem hem op in het Paradijs en bescherm hem voor de bestraffing van het graf en voor de bestraffing van het hellevuur.

Allahuma aghfir li7ayyina wa mayyitina wa shahidina wa gha-ibina wa saghierina wa kabie-rina wa dhakarina wa oenthana. Allahuma man a7yaytahoe minna fa a7yihi 3alal Islami wa man tawaffaytahoe minna fatawaffahoe 3alal imanie, Allahuma la ta7rimna adjrahoe wa la toedillana ba3dahoe

Betekenis: O Allah Vergeef onze levenden en onze doden, degenen die met ons zijn en degenen die overleden zijn, onze jongeren en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen.O Allah iedereen onder ons die U leven geeft, geef hen leven in de Islam en ieder die U van ons wegneemt, neem hem weg in het geloof. O Allah verbiedt ons hun beloning niet en laat ons niet na hen dwalen.

Allahuma inna foelana bna foelanin Youssef fie dhimmatika, wa habli djiwarika,faqihi min fitnatil qabri wa 3adhabin nari, wa Anta ahloel wafaa-i wal 7aqqi. Faghfirlahoe war 7amhoe innaka Antal Ghafuroe Ra7iem.


Betekenis: O Allah waarlijk Je Youssef is onder Uw bescherming en uw handen, red hem dus van de beoordeling van het graf en van de bestraffing van het vuur. U bent de Behoeder van de oprechten en waarachtigen vergeef hem dus en wees hem genadig. Waarlijk U bent de grootste Vergever, de Genadigste'

Allahuma 3abdoeka wabnoe amatika a7tadja ila Ra7matika, wa Anta ghaniyyoen an 3adhabihi, in kana moe7sinan fazid fie 7asanatihi, wa in kana moesie3an fata-djawaz 3anhoe


Betekenis: O Allah, Uw dienaar en het kind van Uw gemeenschap heeft Uw genade nodig en U hebt zijn marteling niet nodig. Als hij vroom was vergroot dan zijn beloning en als hij een overtreder was begenadig hem


Wa salaam âlaikoem wa rahmatoellahi wa barakatoehoe,


http://img411.imageshack.us/img411/7901/koran7jw.jpg

Tufa7e
04-08-2010, 02:46
ik zal zeker doe3a voor hem doen. ik had al topic geopend over hem in nieuws enso

Ariffi
04-08-2010, 04:29
ken hem niet maar doe wel dua voor hem

miss_21
04-08-2010, 10:00
Gewoon echt vreselijk wat er gebeurd is. Zovaak doe3a doen als jullie maar kunnen. Inshallah heeft hij nu rust in djenah.

miss_21
05-08-2010, 12:45
......

nihad
10-08-2010, 11:23
opzich zouden we altijd een doe3a moeten doen, En niet allleen als je een dierbare verliest..
Een doe3a is niet geldig als je het alleen richt aan een dierbare, We zouden elke gebed een doe3a moeten doen voor de hele islamitische gemeenschap dood of niet dood ,ziek of niet ziek.

Wens je in ieder geval veel geduld toe!! En zijn familie !!