PDA

View Full Version : Een belangrijke vraagalways112
15-08-2010, 04:11
Ik heb een turkse vriendin,ze vast en doet alles wat ze moet doen m.b.t. islam. Het enige wat ze niet doet is bidden! Wanneer ze op het bidkleed zit wordt ze bang en begint ze te trillen. Oftewel waswas. Mijn vraag is nu wat moet ze doen?

IMO
15-08-2010, 09:50
Waswas kan dus van de djinn of van de zonen van Adam (mensen) komen.
Wat een moslim overkomt betreffende zijn wudoe’ en gebed, wanneer hij niet weet hoe vaak hij zich gewassen heeft tijdens de wudoe’ of hoeveel rak’ahs hij gedaan heeft in het gebed, komt van de Shaytaan. Als hij toevlucht bij Allah zoekt voor de Shaytaan, zal Allah hem beschermen tegen hem. Maar als hij aan hem toegeeft en de waswas beantwoordt, zal de Shaytaan macht over hem krijgen en die waswas zal een chronisch probleem worden. Dit wordt al-waswas al-qahri (overweldigende waswas) genoemd. Iemand die gespecialiseerd is op dit gebied, heeft gezegd dat dit soort waswas “een ziekte is die een aantal mensen overkomt zoals elke andere soort ziekte. Het zinspeelt op herhaaldelijke gedachten, bewegingen, ideeŽn of neigingen van verachtelijke aard, die een persoon normaalgesproken zou afwijzen en waar hij zich tegen zou proberen te verzetten. Hij realiseert zich ook dat ze verkeerd zijn en geen zin hebben, maar er is iets wat hem er naartoe duwt en meestal lukt het hem niet om zich er tegen te verzetten. De kracht van deze waswas kan verschillen. Voor leken kan het zo sterk overkomen dat het lijkt alsof de zieke persoon deze dingen vrijwillig doet. Dit soort waswas kan een persoon ook in zijn aanbidding en in zijn wereldse zaken beÔnvloeden.”

IMO
15-08-2010, 09:51
De waswas van de Shaytaan kan verdreven worden door toevlucht bij Allah te zoeken. De waswas die van de persoon zelf komt, kan ook verdreven worden door toevlucht bij Allah te zoeken en door de band tussen een persoon en zijn Heer te versterken door handelingen van aanbidding en gehoorzaamheid te verrichten en door slechte dingen op te geven.
Al-waswas al-qahri (overweldigende waswas) is, zoals hierboven verklaard, een soort ziekte.

IMO
15-08-2010, 09:53
De moslim zal niet gestraft worden voor de waswas die van de Shaytaan of van zijn eigen nafs komt zolang hij er niet over spreekt of er naar handelt. Maar hij moet het weerstaan en als hij het nalaat om het te weerstaan en hij er op in gaat, dan zal hij gestraft worden voor die nalatigheid.

IMO
15-08-2010, 09:54
Aan Shaykh ‘Abd al-‘Aziz ibn Baaz (rahimahullah) werd gevraagd: “Zal de moslim gestraft worden voor waswas en ideeŽn die in hem opkomen die voornamelijk te maken hebben met tawheed en geloof?”
Hij antwoordde: Het is overgeleverd in al-Sahihayn en elders dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Allah zal mijn ummah vergeven voor alles wat hun gedachten kruist, zolang ze er niet over spreken of er naar handelen.” (Overeengekomen). En het is overgeleverd dat de Sahaabah (radiAllahu ‘anhum) aan de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) vroegen over de soorten waswas en gedachten die in hen opkwamen, waar naar verwezen wordt in de vraag. Hij antwoordde: “Dat is een duidelijk teken van geloof.” (Overgeleverd door Muslim). En hij zei: “De mensen zullen zich blijven afvragen totdat er gezegd wordt: ‘Dit is door Allah geschapen, maar door wie is Allah geschapen?’ Laat degene die zoiets meemaakt, zeggen: ‘Aamantu Billahi wa rusulihi (Ik geloof in Allah en Zijn Boodschappers).’” (Overeengekomen). Volgens een andere overlevering: “Laat hem toevlucht zoeken bij Allah en het stoppen.” (Overgeleverd door Muslim in zijn Sahih). (Tuhfatal-Ikhwaan bi Ajwibah Muhimmah tata’allaq bi Arkaan al-Islam, vraag nummer 10).
En Allah weet het het beste.

IMO
15-08-2010, 09:55
Degene die getest wordt met dit soort waswas, moet altijd Qur’aan lezen en ’s morgens en ‘s avonds de dhikrs reciteren die voorgeschreven zijn in de shari’ah. Hij moet zijn geloof versterken door handelingen van aanbidding te verrichten en het kwaad te vermijden. Hij moet zichzelf bezighouden met het zoeken naar kennis, want hoewel de Shaytaan macht kan krijgen over een aanbidder, kan hij geen macht krijgen over degene die kennis heeft.

IMO
15-08-2010, 09:56
Ik hoop dat dit haar verder zal helpen , laat haar dit lezen

Eigenlijk mag ze niet praten over de waswas, las ik ergens

Dan worden haar zonden vergeven voor de shaytaan , als ze er niet over praat

IMO
15-08-2010, 09:57
De overweldigende waswas is een soort ziekte dus zal de moslim er niet door geschaad worden en zal Allah hem er niet voor straffen, omdat het buiten zijn macht valt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Allah belast geen ziel dan volgens wat Hij haar gegeven heeft.” [al-Talaaq 65:7]. En: “Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen.” [al-Taghaabun 64:16].
En de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd: “Allah zal mijn ummah vergeven voor alles wat hun gedachten kruist, zolang ze er niet over spreken of er naar handelen.” (Overgeleverd door al-Bukhaari, 4986; Muslim, 127).

IMO
15-08-2010, 09:57
Succes met je vriendin:kusje:

always112
16-08-2010, 02:13
De waswas is zo erg geworden dat ze niet meer bidt,ze probeert het ook niet meer (wat ik heel jammer vindt) Ze krijgt ook af en toe woede aanvallen (heeft niks te maken met zelfbeheersing) Wanneer ze die aanvallen krijgt gooit ze met alles wat ze maar kan vinden,boeken,bestek noem maar op. Je zult je wel afvragen waarom ik nog bevriend met haar ben. Dat komt omdat ze een lief,eelijk en aardig meisje is. Ze geeft ook zelf aan dat ze waswas heeft. Maar het rare is dat ze die waswas niet krijgt wanneer ze de koran reciteert,alleen wanneer ze bidt:(

IMO
16-08-2010, 06:11
Ze moet zich daartegen verzetten, wat je miss kunt doen is met nog een paar bidden of dat ze alleen naast je staat zonder iets te zeggen maar dat jij gaat bidden met haar. Ze moet bidden want bidden is de sleutel naar de volgende poort van de een van de zeven hemelern

IMO
16-08-2010, 06:11
De shaytaan fluistert haar van alles in en zal langzaam haar over nemen totdat ze echt niet meer te helpen is daarom is dat belangrijk

always112
16-08-2010, 06:22
:( Ik weet het...maar ze wil het niet proberen

IMO
16-08-2010, 06:32
Dan gaat ze in de fout met het geloof en heeft ze opgegeven, precies wat de shaytaan wilde

IMO
16-08-2010, 06:32
Zo zal het alleen maar moeilijker worden om tot haar imaan te komen:(

always112
16-08-2010, 06:34
Klopt...en daarom ben ik ook heel erg teleurgesteld in haar! Maar nogmaals het is aan haar de taak om het tegen te gaan

IMO
16-08-2010, 06:38
Laat haar lezen wat in de koran staat hierover, of het bovenstaande

always112
16-08-2010, 06:39
Gaat helaas niet...na een pittig gesprek gisteren hierover is er een ruzie gekomen...

IMO
16-08-2010, 06:40
:(oh, dan heeft ze nog weinig tijd

IMO
16-08-2010, 06:41
Je hebt gedaan wat je kon doen, het enige wat nog kan is voor haar bidden en dua doen

always112
16-08-2010, 06:42
Dat zal ik doen...Insha allah

IMO
16-08-2010, 06:53
Moge Allah je inshallah voor je goedheid belonen , amien
En moge je vriendin genezen

Als ik eraan denk zal ik dua voor haar doen vanavond

always112
16-08-2010, 06:56
Dank je wel...:)

IMO
18-08-2010, 05:49
:kusje: