PDA

View Full Version : De Grote Islamverhalen-topicPages : [1] 2 3

miss_21
15-04-2009, 10:39
Plaats hier alle Islamverhalen =)

Ik zal ook alle andere verhalen hier heen verplaatsen :)

Veel leesplezier

:dansen:

miss_21
15-04-2009, 10:40
Er was eens een jongentje, die elke dag langs de deuren ging om spulletjes te verkopen, om zo zijn schoolgeld te kunnen betalen, aangezien zijn ouders arm waren. Op een dag had hij maar 10 cent in zijn zak en had erge trek gekregen in eten. Hij besloot om bij de volgende deur waar hij aanbelde, om iets te eten te vragen.

Maar toen hij daar aankwam had hij niet genoeg moed om erom te vragen. Dus in plaats van wat eten vroeg hij om een glas water. De aardige mevrouw die opendeed vond dat hij er een beetje hongerig uitzag, en besloot om hem een groot glas melk te geven. hij dronk heel langzaam en genoot van elke slok ervan. toen hij het ophad vroeg hij aan de vrouw: "Hoeveel geld ben ik u schuldig?" De vrouw zei: "Je bent mij niks verschuldigd hoor, ik heb altijd geleerd dat je geen geld mag vragen voor liefdadigheid"

De kleine jongen bedankte haar uit de grond van zijn hart.

Toen Faisel Ahmad het huis verliet, voelde hij zich veel sterker- niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk, zijn geloof in Allah en mensen was weer gegroeid.

Vóórdat hij namelijk bij dat huis aankwam was hij van plan om alles op te geven. Maar nu niet meer, nu voelde hij zich sterker dan ooit te voren.

Jaren later.......

Deze zelfde vrouw werd erg ziek. Geen van de plaatselijke doctoren konden begrijpen wat er mis was met haar. Ze stuurden haar naar de grote stad waar het ziekenhuis meer gespecialiseerd was, en zij zouden kunnen uitzoeken wat haar mankeerde.

Dokter Faisel Achmed werd opgeroepen.

Toen hij had gehoord vanuit welk dorp zij kwam, vulden zijn ogen zich met een vreemd licht. Haastig ging hij naar beneden en ging naar haar kamer.

Gekleed in zijn dokterskleding ging hij naar binnen.

Hij herkende haar meteen....

Hij ging terug naar de behandelkamer en was vastbesloten om alles te doen om haar leven te redden. Hij gaf haar een speciale behandeling.

Maar Al-Hamdoelilah na een hele lange zware periode, was de strijd gestreden en was de vrouw weer beter geworden.

Dokter Achmed vroeg aan de financiële afdeling, of ze hem de rekening wilden sturen.

Hij keek erna, toen schreef hij iets onder aan de rekening en stuurde de rekening naar haar kamer.

Toen, de vrouw de rekening kreeg en opende, ze was er zeker van dat het de rest van haar leven zou kosten om het alles te betalen. Viel haar oog op iets wat op de rekening was geschreven.

Ze las de woorden : "Rekening volledig betaald met een glas melk"

Ondertekend,

Dr. Faisel Achmed

Tranen van vreugde kwamen uit haar ogen en ze besloot om te gaan bidden: "Dank U, Allah, dat Uw liefde is uitgespreid over menselijke harten en handen

miss_21
15-04-2009, 10:40
Man met 4 vrouwen

Er was eens een rijke handelaar die vier vrouwen had. Hij hield het meest van zijn vierde vrouw,hij versierde haar met weelderige kleren en behandelde haar als een delicatesse.
Hij zorgde heel goed voor haar en gaf haar het beste van het beste.

Hij hield ook erg veel van zijn derde vrouw. Hij was erg trots op haar en wilde altijd met haar pronken.Echter, de handelaar was erg bang dat ze weg zou lopen met een ander man.

Hij hield ook van zijn tweede vrouw. Ze was een hele attente persoon,altijd geduldig en in feite was ze de vertrouwelinge van de handelaar. Wanneer de handelaar problemen had, wendde hij zich altijd tot zijn tweede vrouw en ze hielp hem altijd en steunde hem door de moeilijke tijden heen.

Nu, de handelaars eerste vrouw was een hele loyale partner en had veel bijgedragen aan het behouden van zijn gezondheid en zaken,en zorgde ook nog voor het huishouden. De handelaar echter, hield niet van zijn eerste vrouw en hoewel ze zielsveel van hem hield, schonk hij haar nauwelijks aandacht.

Op een dag werd de handelaar ziek. Niet lang daarna wist hij dat hij gauw zou sterven.
Hij dacht aan zijn luxueus leven en hij zei in zichzelf :"Nu heb ik vier vrouwen bij me, maar wanneer ik sterf zal ik alleen achterblijven. Wat zal ik eenzaam zijn !" Zodoende vroeg hij aan zijn vierde vrouw : "Ik hield van jou het meest, ik gaf jou de mooiste kleren cadeau en ik overstelpte je met de grootste zorg.Nu dat ik doodga, zou je me willen volgen en me gezelschap brengen ?"

"Geen sprake van !"antwoordde de vierde vrouw en ze liep weg zonder een woord.Het antwoord sneed scherp door het hart van de handelaar.

De verdrietige handelaar vroeg het dan aan zijn derde vrouw :"Ik heb mijn hele leven lang veel van jou gehouden.Nu dat ik doodga, zou je mij willen volgen en me gezelschap houden ?"

"Nee !" antwoordde de derde vrouw. "Het leven hier is goed.Wanneer je sterft ,ga ik hertrouwen".

Het hart van de handelaar bezweek en werd koud.

Dan vroeg hij aan zijn tweede vrouw :"Ik wendde me altijd tot jou voor hulp en je hebt me altijd geholpen. Nu heb ik weer je hulp nodig. Wanneer ik doodga, wil je me volgen om me gezelschap te brengen ?"

"Het spijt me ,maar deze keer kan ik jou niet helpen." antwoorde de tweede vrouw. "Ik kan op z'n minst je naar je graf uitgeleide doen."

Het antwoord kwam als een bliksemschicht en de handelaar was ontzet.

Toen riep een stem :"Ik zal met je mee gaan.Ik zal je overal volgen."

De handelaar keek op en daar zag hij zijn eerste vrouw.Ze was zo dun ,het leek bijna dat ze aan ondervoeding leed.Diep bedroefd zei de handelaar :"Ik had beter voor je moeten zorgen toen ik nog kon !"

We hebben allemaal vier vrouwen.
De vierde vrouw is ons lichaam. Hoe hard we ook ons best en moeite doen erin te slagen om er goed uit te zien, het zal ons verlaten wanneer we doodgaan.

Onze derde vrouw zijn onze bezittingen, onze status en onze rijkdom. Wanneer we sterven gaan ze allemaal naar anderen.

De tweede vrouw is onze familie en onze vrienden. Hoe nabij ons ze ook zijn geweest, dichtbij dan het graf kunnen zij niet met ons blijven.

De eerste vrouw is in feite onze ziel, vaak verwaarloost in ons streven naar materiële rijkdom en lichtzinnig plezier. Het is werkelijk het enige dat ons volgt waarheen we ook gaan.

Misschien is het een goed idee om het nu te koesteren en het te versterken, dan te wachten tot we in onze sterfbed liggen te klagen.

miss_21
15-04-2009, 10:41
Oog om oog...

Twee jonge mannen kwamen altijd bijeen om te zondigen. De shaitan had hun volledig in zijn macht. En dit allemaal terwijl zij getrouwd waren. Op een dag begon één van hen aan zijn zoveelste avontuur. Hij beloofde een vrouw, die hij had leren kennen, een leuke avond. Hij moest alleen nog even van zijn vrouw zien af te komen. Hij wist zijn vrouw ervan te overtuigen dat hij moest overwerken en dat zij maar beter naar haar ouders kon gaan en vertrok vervolgens naar zijn afspraakje.

Toen hij aankwam werden zijn wildste fantasieën hem reeds in het vooruitzicht gesteld. De vrouw stelde voor om eerst gezellig in het park te gaan zitten en daarna naar zijn huis te gaan. Thuis aangekomen vroeg de vrouw of hij niet wat eten en drinken in huis had. Dit had hij echter niet, maar hierdoor liet hij zich niet stoppen. Hij stapte in zijn auto en reed naar het dichtstbijzijnde restaurant. Toen hij alle benodigdheden had gekocht en terug naar huis reed werd zijn pret al snel verstoord door een agent die hem tot stoppen dwong. Hij had een aantal stopborden genegeerd en moest meekomen naar het bureau.

Eenmaal aangekomen op het politiebureau belde hij zijn goede vriend op met de mededeling dat een 'lekker wijf' op hem thuis zat te wachten en dat hij vast zat op het politiebureau en voorlopig nog niet weg kon. Hij bood dit buitenkansje aan zijn enige echte vriend. "Je moet naar mijn huis gaan om het werk af te maken! En vergeet niet, nadat je klaar bent, om die sloerie thuis af te zetten ...en een beetje tempo, want ik ben bang dat mijn vrouw strakjes komt en haar daar treft.", zei hij door de telefoon. Zijn vriend stelde hem gerust en bedankte hem voor dit fantastische aanbod.

En zo vertrok de trouwhartige kameraad naar het huis van zijn goede vriend die vast zat op het politiebureau. Hij maakte de deur open en keek naar binnen en kon geen stap verder zetten, hij kon zijn ogen niet geloven....Ben jij dat!? Dit bestaat niet!!" Het was zijn eigen vrouw in het huis van zijn beste vriend. Hij ging tekeer als een gek, en bleef maar schreeuwen: "Jij bent mijn vrouw niet meer, Jij bent mijn vrouw niet meer!"

Dit doet mij denken aan de volgende woorden van imam es-Shaaficie:

"Overspel is te vergelijken met een schuld die je aangaat. Weet dat het aflossen ervan gebeurt doordat anderen (weer) overspel plegen met jouw familie. En wie voor een bedrag van 2000 dirham overspel pleegt met andermans familie, hiervoor zullen anderen voor het luttele bedrag van een kwart dirham overspel plegen met zijn familie."

miss_21
15-04-2009, 10:41
Eerlijkheid duurt het langst

Er kwamen eens twee jongemannen bij cOmar ibn al-Khattaab terwijl hij in een bijeenkomst zat. De jongemannen hadden een man van het platteland bij zich en wilden hem overdragen aan cOmar. Waarop hij vroeg: "Wat is er aan de hand?"

De jongemannen antwoordden: "O leider der gelovigen, deze man heeft onze vader gedood."

cOmar vroeg aan de man: "Heb jij werkelijk hun vader gedood?"

De man antwoordde: "Ja, ik heb hem gedood."

Daarna vroeg cOmar: "Hoe heb je hem gedood?"

De man antwoordde: "Hij betrad met zijn kameel mijn stuk grond. Waarna ik hem waarschuwde, maar hij wilde niet luisteren. Toen gooide ik een steen naar hem toe. De steen kwam tegen zijn hoofd aan waarna hij stierf."

cOmar zei vervolgens: "Er rest niets anders dan vergelding... de doodstraf. Dit is een duidelijke zaak. cOmar vroeg niet naar de komaf van deze man, of hij bijvoorbeeld behoorde tot een elite stam, of dat hij een vooraanstaande positie innam in de maatschappij. Al deze zaken interesseerden cOmar niet. Dit omdat hij onpartijdig was en niemand zou voortrekken ten koste van de Voorschriften van Allah. Ook al zou het zijn zoon zijn die voor hem stond. Meerdere malen had hij reeds zijn zoon een aantal zweepslagen verkocht in verband met bepaalde zaken.

De man zei: "Ik vraag je bij Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen om mij voor slechts een nacht naar mijn vrouw en kinderen op het platteland te laten gaan om hen te vertellen dat ik de doodstraf heb gekregen. Daarna zal ik terugkomen. Bij Allah, zij hebben geen kostwinner waarop zij kunnen rekenen, behalve Allah en vervolgens ik."

cOmar vroeg hem: "Wie van de aanwezigen kan mij garanderen dat jij terugkomt."

Alle aanwezigen bleven stil, want niemand kende deze man, zijn woonplaats of stam. Hoe zou iemand zich garant kunnen stellen voor zo een persoon en om zo een gewichtige zaak. Het ging hier namelijk niet om een luttele tien dinar, een stuk grond of een kameel. Het betrof hier een garantstelling voor iemand die de doodstraf had verdiend en wiens leven door middel van het zwaard ten einde zou komen. En wie was in staat om cOmar van het toepassen van de Voorschriften van Allah af te houden? En wie zou durven bemiddelen bij cOmar?

Alle metgezellen bleven zwijgen en cOmar bevond zich in een lastige positie. Zou hij nu de beslissing nemen de man te doden, terwijl zijn kinderen op het platteland van de honger zouden omkomen, of zou hij hem zonder garantstelling laten gaan wat er wellicht toe zou leiden dat de nabestaanden van de gedode man hun vergelding verloren zouden zien gaan? Nog steeds heerste er een doodse stilte en cOmar sloeg zijn hoofd neer, keek naar de twee jongemannen en vroeg hen: "Kunnen jullie hem vergeven?" Waarop zij antwoordden: "Nee! Wie onze vader heeft gedood dient ook gedood te worden, O leider der gelovigen!"

Vervolgens riep cOmar: "Is er dan niemand die garant kan staan voor deze man?"


Aboe Dharr al-Ghifaariy, de oude waarachtige asceet, stond toen op en zei: "O leider der gelovigen, ik zal voor hem garant staan!"

cOmar maakte nog eens duidelijk: "Je begrijpt dat het hier de doodstraf betreft!"

"Ik weet dat het om de doodstraf gaat," reageerde Aboe Dharr al-Ghifaariy.

cOmar vroeg: "Ken je de man?"

Hij antwoordde: "Nee, ik ken hem niet."

Waarna cOmar zei: "Hoe kun je dan garant staan voor hem."

"Ik zie in hem de kenmerken van een gelovige. Hierdoor weet ik dat hij niet zou liegen. Als Allah het wil zal hij dan ook terugkomen."

cOmar zei: "O Aboe Dharr, denk je dat je aan mij ontkomt als hij na drie dagen niet terugkomt?" Hierop zei Aboe Dharr: "Allaah ul-moestacaan (Allah is Degene Die om hulp wordt gevraagd), O leider der gelovigen!"

De man mocht vertrekken en kreeg te horen dat hij binnen drie dagen terug moest zijn. Deze tijd kreeg hij om zich klaar te maken, afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen en hun zorg aan iemand over te dragen.

Na drie nachten liet cOmar iemand 's middag de mensen in de stad verzamelen, zeggende: "As-Salaatoe Djaamicah!" De mensen waaronder de twee jongemannen en Aboe Dharr kwamen allen bij een. cOmar zei toen tegen Aboe Dharr: "Waar is de man gebleven?"

Aboe Dharr antwoordde: "Ik weet het niet, O leider der gelovigen!" Vervolgens keek Aboe Dharr naar de zon die sneller dan gewoonlijk leek onder te gaan. Alle metgezellen waren doodstil en alleen Allah weet werkelijk in wat voor een gespannen toestand zij op dat moment verkeerden.

Ondanks dat Aboe Dharr zeer geliefd was bij cOmar en deze zelfs bereid zou zijn zijn leven voor hem op te offeren, betrof het hier de Islamitische Wetgeving en de Goddelijke Voorschriften waar men niet mee speelt en dolt. Hierover treedt men niet in discussie noch wordt deze wetgeving op een bepaalde tijd en plaats wel uitgevoerd en op een andere niet. Noch wordt dit slechts toegepast op een aantal met uitsluiting van anderen.

Vlak voor zonsondergang verscheen de man, waarna cOmar samen met de anderen 'Allaahoe Akbar' riepen. Vervolgens vroeg cOmar aan de man: "Weet jij dan niet dat als je op het platteland was gebleven wij jou niet hadden kunnen achterhalen."

De man reageerde: "O leider der gelovigen, bij Allah, het is niet u met wie ik te maken heb, maar ik heb te maken met Degene Die op de hoogte is van het openlijke en het verborgene. Hier ben ik, O leider der gelovigen! Ik liet mijn kinderen achter als kuikentjes op het platteland waar geen water noch bomen te vinden zijn en ik ben gekomen om mijn straf te ondergaan."

cOmar stond op en vroeg de twee jongemannen: "Wat willen jullie?"

Zij antwoordden huilend: "Wij vergeven hem vanwege zijn oprechtheid, O leider der gelovigen." cOmar riep daarna: "Allaahoe Akbar!", terwijl de tranen over zijn baard rolden. "O jongemannen, moge Allah jullie belonen voor jullie vergiffenis en moge Allah jou ook belonen, O Aboe Dharr dat jij deze man in de gelegenheid hebt gesteld om zijn gezin te bezoeken."

miss_21
15-04-2009, 10:42
Een aangrijpend verhaal van het berouw van een zondaar
Aan de dood ontkomen...

De verteller van het verhaal zegt:

"Mijn vriend is echt veranderd. Zijn kalme en onverstoorbare gelach voel je in je oren zoals je de briesjes tijdens de vroege ochtendgloren voelt en het was vroeger losbandig en verdorven gelach dat in de oren beukten en de gevoelens kwetsten. Zijn beschaamde blikken stralen schoonheid en zuiverheid uit en het waren vroeger gewaagde en onbeschofte blikken. Zijn woorden komen gewogen uit zijn mond, terwijl hij vroeger zijn woorden hier en daar strooide, ze raakten de ene persoon en beledigden de ander. Hij toonde geen zorg, noch belangstelling voor zijn hufterige gedrag. Zijn gezicht kent een kalmte, is versierd met een baardje en afgebeeld met een stralenkrans, terwijl vroeger zijn gezicht gekenmerkt werd door nalatigheid en zorgeloosheid. Ik bekeek hem aandachtig en langdurig. Hij begreep wat in mijn hoofd ronddwaalde en vroeg mij: "Misschien wil je mij de volgende vraag stellen: ,,Wat heeft jou veranderd?"

Ik zei: "Inderdaad..., want de persoon die ik me in jou herinner, sinds ik jou voor het laatst zag, is heel anders dan nu."

Hij zei knikkend: "Verheven is Hij die de toestanden doet veranderen..."

Ik vroeg heel nieuwsgierig: "Er moet hierachter wel een verhaal schuilen?"

Hij antwoordde: "Een verhaal dat elke keer als ik eraan denk mijn geloof in Allah, Die tot alles in staat is, doet toenemen. Een verhaal dat elke illusie overtreft, maar mij werkelijk is overkomen en de richtingsweg van mijn leven heeft veranderd. Ik zal jou het verhaal vertellen."

Hij keek me aan en zei: "Ik was een keer in mijn auto rijdend in de richting van Cairo en bij een brug die naar een dorp leidde, werd ik verrast door een koe die rende over de weg met achter haar een kalf. Ik raakte overstuur en zonder dat ik daar erg in had lieten mijn handen het stuur los, totdat ik in de diepte van de rivier belande. Smachtend naar adem stak ik mijn hoofd uit en de gedachte dat ik zou sterven raasde door mijn hoofd.

In een paar momenten -waarschijnlijk seconden- flitsten langs mijn hoofd snelle en ononderbroken beelden. Het waren de beelden van mijn reuskleurig leventje met al zijn tijdverspillingen en losbandigheden. Mijn verleden toonde zich aan mij als een angstige spook en de compacte duisternis omsingelde mij. Ik voelde dat ik zonk in donkere en afgelegen grotten. Ik schrok wakker en schreeuwde een zachte kreet die amper te horen was... O mijn Heer... Ik draaide mij om mijn as en ik smeekte om bescherming, niet tegen de dood, waarvan ik al zeker was dat die zou intreden, maar tegen mijn zonden die mij omringden en mij benauwden. Ik voelde mijn hart sneller kloppen en begon de angstige spoken om me heen van me af te slaan. Ik vroeg onafgebroken vergiffenis aan Allah, voordat ik Hem zou ontmoeten. Ik voelde een zware druk rondom mijn lichaam, alsof het water in muren van ijzer waren veranderd en ik besefte me dat het einde naderde. Ik sprak de geloofsgetuigenis uit en begon me voor te bereiden op de dood.

Ik bewoog mijn arm en voelde een leegte. Een leegte die leidde naar de buitenkant van de auto. Op dat moment realiseerde ik me weer dat één van de ramen van mijn auto kapot was. Allah had gewild dat hij brak drie dagen geleden tijdens een incident. Ik sprong zonder na te denken van mijn plaats en duwde mezelf door deze leegte. Het licht vulde zich in mijn ogen op en plotseling was ik uit mijn auto. Ik keek door mijn opgezwollen ogen en zag een menigte van mensen staand langs de rivier. Ze mompelden geluiden die ik niet kon verstaan. Toen zij mij zagen, daalden er twee van hen naar beneden en hezen mij naar het droge.

Ik stond versteld wat er zich rondom mij had afgespeeld. ongelofelijk dat ik van de dood was ontsnapt en mij tussen de levenden bevond. Mijn aandacht ging nu vooral uit naar mijn zinkende auto. Ik droomde over mijn oude leven dat nu opgevangen zat in die auto. Ik droomde dat hij stikte en langzamerhand stierf. Mijn oude leven stierf en werd voor mijn ogen begraven. Ik ben ervan verlost en eruit weten te komen. Eruit gekomen als een nieuwgeborene. Ik voelde een sterk verlangen om ver weg te rennen van deze plek waar ik mijn verdorven verleden heb begraven.

Ik kwam thuis aan als zijnde een andere persoon dan die daarvoor het huis verliet. Ik stapte mijn kamer binnen en mijn ogen vielen ten eerste op de foto's aan de muren van enkele zangers en danseressen. Ik begon haastig de foto's te verscheuren. Vervolgens plofte ik op mijn bed, voor het eerst in mijn leven huilend van spijt die ik voelde vanwege het schenden van de rechten van Allah. Ik huilde tranen met tuiten en mijn lichaam begon hevig te beven. Terwijl ik mij in deze toestand bevond, hoorde ik de gebedsoproep luid in de hemel, alsof ik het voor het eerst hoorde. Ik stond meteen op en ging de wassing verrichten. Na het gebed verricht te hebben in de moskee, toonde ik mijn berouw in het openbaar en vroeg constant Allah om mijn zonden kwijt te schelden. Ik smeekte Hem om mijn overtredingen uit te wissen en mijn tekortschietingen jegens Hem te vergeven. Sindsdien ben ik zoals je me nu ziet."

miss_21
15-04-2009, 10:43
:cry:cry:cry:cryHij staat op....hij kijkt in de spiegel en bewonderd zichzelf voordat hij de douche binnen stapt. In zichzelf heeft hij al plannen gemaakt over hoe hij zijn dag gaat invullen vandaag. Zijn daginvulling scheeld niet veel van dat van gister, maar dat maakt niet uit....hij vind het zo oke. Levenloos, inhoudsloos...maar toch oke. Hij heeft de nieuwste mobiele telefoon met bijbehoorende prulletjes die het apparaatjes mooier doen maken...en zijn sms geheugen is altijd volop in gebruik..en telefoons heeft hij meer als beltegoed...hij draagt de welgewilde prada's, de 'echte' welteverstaan....want hij houd niet van nepheid....zijn broeken lijken wel voor hem op de markt gebracht, ze passen altijd als gegoten....en zijn gezicht....ja, dat is toch zij handelsmerk....zijn alles....hij is perfect. Na uitgebreid te hebben gedoucht, loopt hij naar beneden...langs zijn krijsende zusje...langs zijn gillende broertje....en langs zijn (in zijn ogen) zeurende moeder....weet hij veel dat ze alleen het beste voor hem wenst, en dat ze elke dag tot Allah swt buigt en hem smeekt om haar zoon ooit het rechte pad te wijzen.....zijn moeder kan alleen hem met net haar ogen volgen, terwijl hij zijn weg vervolgd....hij loopt naar buiten....traditiegetrouw loopt hij eerst langs de spiegel in de gang....hij kijkt naar zichzelf....wat is hij toch mooi! Hij kijkt naar de grond, zijn vaders schoenen liggen er nog....zijn werkschoenen zijn wel weg, tja...het doet hem niets dat zijn vader elke dag voordat de zon op is gegaan opstaat om zich voor te bereiden op zijn werk....en dan te weten dat zijn vader dit allemaal doet voor een hongerloontje...het doet hem niets....nee, zijn leven is geweldig, het doet hem allemaal niets....hij is jong en zit vol leven.....hij is gezond....hij heeft praktisch in elke hoek van de straat vrienden...die lijken alles voor hem te doen....ze lijken van hem te houden....De laatste dagen heeft hij last van zijn rug.....laag, achterin zijn rug.....maar ach...het kan toch niets zijn, hij is gezond......

Hij wordt steeds moeilijker wakker in de ochtend, en die pijn! Zijn moeder klopt op zijn deur...wat wil zij nou weer denkt hij, jeetje dat gezeur!....ze kijkt haar zoon aan....weet hij veel wat er door haar heen gaat....ze weet gewoon dat het niet goed met hem gaat....hij oogt erg ziek en dit zegt ze hem ook....hoe kan ze! Hij is gezond! Hij is jong! Hij is perfect....waar bemoeit ze zich toch mee!?....Ga toch naar de dokter mijn zoon....waarom ben je toch zo koppig?...hij schud zijn hoofd en wenkt dat ze weg moet gaan.....hij voelt zich warm worden, waar komt die warmte vandaan..hij wil plassen...maar t lukt niet...al een tijdje niet, maar hij durfde het aan niemand te vertellen....maar ik ben niet ziek...ik kan niet ziek zijn, ik heb een afspraak...misschien kan een vriend van mij het wel voor mij regelen...hij belt op...hij krijgt zijn vriend aan de lijn....hij doet het niet!? Die vriend zei gewoon dat hij daar geen tijd voor had...en nu? Hij heeft al zijn vrienden gebelt, iedereen gevraagt...niemand die het doet voor hem, maar het zijn toch ZIJN vrienden? Wat is er? Twee ongeruste donkere ogen kijken hem....zijn vader is pas van zijn werk gekomen....hij ziet dat zijn vader er bezweet uit ziet....het lijkt wel alsof hij zich heeft gesnelt....voor mij?...zijn moeder staat naast zijn vader....ze kijken ongerust...en die pijn! Hij houdt het niet meer....hij kan nog net zien dat zijn ouders snellen naar beneden....zijn ze werkelijk ongerust om mij?

Hij doet zijn ogen open....wat een felle licht! Alles wit....mensen om zich heen...witte lange jassen....hij vangt iets op van "tumor in zijn nieren" "niet meer te redden" ...hebben ze het over hem? Hij draait zich om....hij gilt het uit van de pijn...hoe lang lig ik hier?? ...hij voelt een hand over zijn hoofd glijden....heel teder raakt het zijn voorhoofd, in de hoop zijn pijn over te nemen.....het is een vrouwen hand....zijn moeder....van al die vrienden die hij dacht te hebben...niemand van hen is geweest om hem op te zoeken...niemand die om hem geeft...alleen diegene zijn gekomen waar hij het minste van had verwacht....van zijn moeder die hij altijd heeft ontweken...van zijn vader die hij nooit begreep....van hen kreeg hij nu alle warmte.....alle liefde die hij nodig heeft.....hij dacht gezond te zijn, terwijl al heel lang ziek was....niet lichaamlijk, maar meer gevoelsmatig....iets ontbrak wat hij nu heeft gevonden.....lieve moeder, vergeef mij alle tijden dat ik u niet 'zag'....vergeef mij elke seconde dat ik niet aan u dacht...ik wens u het hoogste paradijs en al het moois u het leven maar kan schenken inscha Allah....Vader...vergeef mij de tijden dat ik u niet begreep...vergeef mij de tijden die ik langs u heb geleeft.....moge Allah swt u alle geluk en liefde schenken...en inscha'allah het hoogste paradijs...met zijn moeders hand op zijn voorhoofd, glijdt hij weg...... "dokter...kom snel!....wat is er met mijn zoon" hoorde hij zijn moeder nog schreeuwen....hij hoorde een schelle piepgeluid dat aan bleef houden.....een traan als afscheid.........esch-hadoe ena la illaha illa Allah wa esch-hadoe enna Moehamaden rasoeloe Allah!!!

miss_21
15-04-2009, 10:44
Al vanaf mijn jeugd kreeg ik het benauwd in krappe ruimtes en ik verliet schreeuwend zulke plaatsen. Op latere leeftijd kwam ik erachter dat dit een ziekte was, maar ik kwam er jammer genoeg niet van af. Helaas moest ik of ik het nu wilde of niet, eindelijk in zo'n krappe ruimte komen.........

Ze hadden mij helemaal ingepakt met doeken en me geplaatst in een lange doodskist. De stemmen van de mensen om me heen kon ik heel goed horen en ondanks het feit dat mijn ogen gesloten waren kon ik ze op de een of andere manier zien
"Hij is gestorven op jonge leeftijd," zeiden ze. "Terwijl hij nog zoveel wilde doen." Ik wilde inderdaad nog heel veel doen. Ik had bijvoorbeeld nog geen eigen zaak voor mijn zoon kunnen beginnen, het geld van de t.v. en de auto had ik nog niet afbetaald. Een groot bedrijf beginnen en al mijn vrienden uitnodigen was nu slechts een droom. Bovendien had ik nog geen kolen en hout kunnen kopen voor de naderende winter en ik had de lekkende plaatsen op de zolder nog niet kunnen repareren.

Toen ik bezig was met het op een rijtje zetten van alles wat ik niet had afgekregen schrok ik van een luidruchtige stem. Alsof deze door een microfoon kwam, weergalmde het in mijn hoofd. "Het is voorbij," zei de stem. Was het nog maar niet voorbij, dacht ik bij mezelf. Hoe heeft zo'n ongeluk mij kunnen treffen? Terwijl ik zo goed auto kon rijden. Ik probeerde te herinneren wat er was gebeurd; mijn vrienden waren om me heen en probeerde de deksel van mijn doodskist te sluiten. Om ze te stoppen wilde ik zo hard mogelijk schreeuwen maar ik kon me niet bewegen nog iets fluisteren. Een poosje later bevond ik me in het donker en keek naar een lichtstraal, die door de planken van de kist scheen. Paniekerig zei ik: "Mijn god, wat zal er nu van mij terecht komen?" Ik kon niet nadenken uit angst. Ondertussen bevond ik me op de schouders van mijn vrienden en al schommelend werd ik voort gedragen.

Door de geluiden die van buitenaf kwamen kon ik opmaken dat het regende. Het geluid van de druppels verenigde zich met het gekraak van mijn doodskist. We gingen hoogst waarschijnlijk naar de moskee voor het Djanâzah-gebed (begrafenisgebed).
"Moskee": dat deed me aan iets denken. Hoewel het dichtbij huis was en ik vijfmaal per dag werd uitgenodigd voor het gebed, maar steeds had ik geen tijd kunnen vinden om er heen te gaan. Zoals ik altijd al had gezegd zou ik na mijn vijftigste beginnen met bidden en al mijn slechte eigenschappen waar iedereen zich over ergerde verlaten. Inderdaad, als dit ongeluk niet was gebeurd zou ik in de toekomst een perfecte moslim zijn geweest.

De stem die ik voor de tweede keer hoorde (maar niet wist waar hij vandaan kwam) zei weer: "Het is voorbij. Alles is afgelopen." Iets later werd mijn begrafenisgebed gebeden en ik werd weer op schouders gedragen. We kwamen langs het café waar we voorheen met vrienden dagelijks kaartten en ik hoorde ze vrolijk lachen en dacht: "Waarschijnlijk hebben ze niet gehoord dat ik gestorven ben." Toen de stemmen bijna niet meer te horen waren, voelde ik dat ik op een schuine manier gedragen werd. Zo wist ik dat we de helling af gingen naar de begraafplaats. De druppels van de regen, die met bakken uit de hemel vielen druipte door de gaten van mijn doodskist en maakten de doek waarmee ik bedekt was nat. Ondanks dit luisterde ik naar de stemmen die van buiten kwamen. Sommige vrienden hadden het over de effectenbeurs die gedaald was en anderen verheerlijkten de laatst gespeelde wedstrijd van het nationale voetbalelftal. Een van de personen die mijn kist droeg, fluisterde in het oor van degene naast hem: "Net iets voor hem om op zo'n ongelukkige dag te sterven, we zijn kletsnat geworden." Het was toch niet waar wat ik hoorde. Het waren toch mijn vrienden!
Mijn reis was na een tijdje afgelopen en mijn doodskist werd op de grond gelegd. Een paar armen pakten mijn lichaam beet en legden mij in een kuil. Liggend bekeek ik mijn omgeving. Oh, mijn god, was dit nu het graf? Waarom had ik er nooit eerder bij stil gestaan dat ik hier ooit terecht zou komen. Mijn stille hulpkreten kon ik niemand laten horen en ik voelde dat mijn vrienden zich haastten met het bedekken van mijn graf. Weer bevond ik me in het donker en ik begon hulpeloos te bidden. "Mijn god, krijg ik echt geen kans meer om te worden zoals u wilt en om mijn graf te veranderen in een hemelse tuin. " Weer herhaalde dezelfde stem, nog luider dan eerst: "Het is voorbij, alles is afgelopen." Met een laatste poging kwam ik van mijn plaats, en deed mijn ogen open. Ik lag in mijn heerlijke warme bed. Ik had dus een vreselijke nachtmerrie gehad. De dokter die een deur verder woonde probeerde mij wakker te schudden. "Het is voorbij," schreeuwde hij steeds. "Kijk maar het is voorbij. Je hebt niets meer." Ik probeerde langzaam rechtop te zitten. Ik was nat van het zweten en het leek alsof ik twintig kilo was afgevallen. Het regende buiten pijpenstelen, de bliksem en onweer schudden als het ware het hele huis. Ik probeerde tot mezelf te komen terwijl verbaasde blikken me aankeken en zei: "Mijn god, ik ben u dankbaar tot in het diepste van mijn hart. Wat als u me nu geen nieuwe kans had gegeven om een goed mens te worden........?

miss_21
15-04-2009, 10:44
Er was eens een groep van moslims die da3wa deden (mensen uitnodigen tot Allah swt) op straat. Na hun da3wa zijn ze naar een moskee gegaan in buurt waardat ze da3wa deden. De groep heeft gebeden, en na het gebed vroeg de groep aan de imam van de moskee of hij iemand kent die niet bid. De imam zei: ja ik ken iemand. Namelijk de buur van deze moskee is een zeer rijke man maar bid niet. Hij bid niet? De groep zei: subhanalah!! Buur van de moskee en hij bid niet??? De groep is onmiddellijk naar hem gegaan. Toen ze aan zijn deur zijn aangekomen hebben ze gebeld. Er deed niemand open dus belden ze opnieuw, maar steeds niemand die opendeed. En zo belden ze een vier of vijf keer tot de man opendeed.


De man zei woedend: wie zijn jullie?? De groep antwoorde: wij zijn een groep die mensen uitnodigen tot Allah swt en we willen dat jij meegaat naar moskee om enkele woorden van Allah swt te horen. We gaan namelijk een lezing geven en we willen dat je meegaat.


De man antwoordde: Inshalah Inshalah ga maar al en ik zal wel komen.

De groep zei: Nee!! We gaan niet weg tot je meegaat. Subhanalah kijk hoe de groep standvastig bleef.

De man antwoorde: Ga maar al ik moet nog Woedoe doen en me omkleden en dan zal ik wel komen. Ik woon namelijk toch naast moskee dus geen probleem. Ik kom onmiddellijk.

De groep zei: Nee Walahi wij gaan niet weg tot jij meegaat.

De man wist dat er geen ander oplossing was dan mee te gaan. Dus kleedde hij zich snel om verrichte de woedoe en is meegegaan.


Eens aangekomen in de moskee begon de groep een lezing te houden. Ze begonnen te vertellen over het leven, de dood enz...


Subhanalah het was alsof de woorden van de groep rechtsreeks in de hart van de man ging. De groep keek naar die man en zagen dat hij aan het huilen was. ;Laaa ilaha ila laah. Hij was aan het huilen. De man wist altijd dat hij verkeerd bezig was maar wou het niet toegeven tot deze dag hij deze mooie woorden hoorde.


Na de lezing ging de man naar de groep en vroeg aan hun. Naar waar gaan jullie nu? De groep antwoordde: we gaan verder da3wa doen Inshallah. De man zei: mag ik meegaan? Kan dat??

De groep antwoordde zeer blij: Natuurlijk mag je meegaan. Het is een gunst van Allah swt die we jou niet kunnen afnemen. Kom maar mee.


De rijke man was zo gelovig dat hij al zijn geld uitgaf omwille van zijn liefde voor Allah swt. Hij gaf miljoenen uit voor de Islam.


Op een dag vroeg de man aan de groep da3wa: Weten jullie nog de dag dat jullie aan mijn deur zijn komen aanbellen en ik wou de eerste drie keer niet opendoen??

De groep zei ja natuurlijk weten we het nog.

De man vroeg: weten jullie wat ik aan het doen was??

De groep antwoordde neen dat weten we niet.

De man zei: die dag had het wereldse leven mij overwonnen. Ik had miljoenen, maar de wereld zag er zwart uit voor mij. Ik had enkel problemen en problemen. Mijn geld had me ziek gemaakt.

Weten jullie wat ik aan het doen was vroeg die man??

Neen zei de groep.

De man zei: Walahi ik stond op het punt zelfmoord te plegen. Ik ben op een stoel gaan staan, heb een stevige touw aan het plafond vastgemaakt. Ik heb de touw stevig rond mijn nek vastgemaakt. Ik was het leven beu en wou mijn eigen ophangen. Ik was op de stoel had stevige touw rond mijn nek vastgemaakt en toen ik de stoel wou wegduwen om mijn eigen te laten vallen voelde ik dat de stoel niet bewoog.

Walahi zei de man het was alsof de stoel in de vloer was gespijkerd. Ik bleef de stoel maar wegduwen maar het wou niet.

Toen hoorde ik de bel. Ik zei tegen mijn eigen. Moet ik de deur openen of moet ik mijn leven nu eindigen???

Mijn ziel zei: maak een eind aan je leven maar toen op dat moment was het precies dat er een stem vanuit mijn hart sprak en zei: ga de deur opendoen. Er zal je iets goeds overkomen.

Ik heb mijn ziel gevolgd en duwde de stoel opnieuw maar het lukte niet. De stoel wou niet bewegen. Toen hoorde ik weer de bel en zei ik in mijn eigen, ik ga de deur openen en terugkomen om een eind te maken aan mijn leven.

Toen de man de deur opende zag ik jullie. Toen wist ik dat Allah swt jullie heeft gestuurd om mij te redden van mijn zelfmoord. Walahi als jullie niet waren gekomen had ik mijn leven slecht beëindigd en behoorde ik in het Hiernamaals tot de ongelovigen. Maar la ilaha ila laah, Allah swt heeft me niet in de steek gelaten.

Subhanalah mensen laat deze verhaal een wijze les zijn voor mij en voor jullie en geef nooit op. Je weet nooit wanneer je wordt gered door Allah swt.
!!

miss_21
15-04-2009, 10:46
Een broeder vertelde hoe een van zijn vrienden zijn vader verloor. Het ging op deze manier, voordat zijn vader stierf vroeg hij aan zijn zoon, hij eiste bijna, dat wanneer hij kwam te overlijden, zijn zoon hem met een oude sok zou moeten begraven. De vader bleef dat maar herhalen (wasiyya) en de zoon stemde in. Daarna overhandigde de vader zijn zoon een brief die hij pas mocht openen als zijn vader stierf. Een aantal jaren daarna stierf de vader en de jongen herinnerde zich wat hij moest doen. Nadat zijn vader was gewassen ging de jongen op zoek naar een oude sok en wilde zijn vader dat aanttrekken. De man die de goesl (wassing) had verricht keek de jongen aan of hij gek was geworden. Hij verbood hem om de sok aan te laten trekken aangezien zijn vader alleen met zijn doodskleed mocht worden begraven. De jongen bleef zeuren maar de man bleef bij zijn standpunt. Verslagen ging de jongen naar huis en had het gevoel dad hij had gefaald. Thuis herinnerde hij zic de brief van zijn vader en hij opende het. Toenhij het las moest hij zo hard huilen en drong iets tot hem door. In de brief stond: "en zoon, het is jou zeker niet gelukt mij die sok te laten aatrekken? Zo zie je maar weer, zelf een oude ver****en sok neem je niet mee je graf in. Het enige wat je mee neemt zijn jouw daden en die bepalen jouw lot. Weet dat helemaal niets jou zal helpen in het hiernamaals en weet dat zelfs een oude sok niet erin kan..

miss_21
15-04-2009, 10:46
Het was weer vakantie... geen school, geen huiswerk ... NIKS... nu kon ik uitgaan tot 's avonds laat en niemand die wat kan zeggen... ik was zo blij ... ik sta op neem een douche en doe mijn stoere kleren aan... ik moet er natuurlijk flitsend uitzien voor de dames.... Ik deed mijn haar in model en een lekkere geur.... En klaar was ik voor de VRIJHEID!! Ik pakte de sleutels van mijn vaders auto... ik keek in de woonkamer mijn zusje van 14 en mijn moeder verrichten het maghreb gebed.... Ik schudde mijn hoofd en deed de deur achter me dicht.... Ik stapte in de auto en ging mijn vriend ophalen...ik stond voor zijn deur en belde hem op zodat hij wist dat ik klaar stond.... Hij kwam als een bliksem naar beneden... En gaf elkaar de hand... "op naar de meiden" schreeuwde mijn vriend... ik deed de muziek op zijn hardst en het raam deed ik helemaal open, iedereen mocht meegenieten natuurlijk.... Elk meisje die we zagen gaven we een fluitje... ja wie zou dat niet doen in strakke broeken, topjes en rokjes.... Ze vragen er om en wij geven ze wat ze willen... later waren we bijna aangekomen bij een discotheek.... Mijn vriend stapte uit en ik ging verderop mijn auto parkeren... mijn vriend ging alvast de discotheek binnen...

Ik parkeerde mijn auto en hoorde iemand zachtjes Ahmed roepen... ik keek om en het was mijn buurjongen mijn vader en zijn vader zijn goede vrienden elkaar. Ik zei "heyy Mustafa, hoe gaat het". "El7amdulilah" zei Mustafa. Ik vroeg hem: "kom je mee, ik ga naar de discotheek" "Stagfurallah" zei hij "ik moet het ishaa gebed halen..."

"Hoe kan ik de oproep van Allah swt weigeren en jou oproep accepteren. Sorry, je laat me tussen twee dingen kiezen waarvan eentje mij niet kan helpen in het hiernamaals. Kom jij dan met mij mee naar de oproep van Allah swt???" "Nee man" zei ik "ik ga nooit naar de moskee en bidt niet ik ben nog jong en wil leven, ik ga wel naar de moskee als ik oud en getrouwd ben!" Opeens keek Mustafa buigend naar de grond en zei: "ow mijn broeder, wie zegt dat je morgen nog leeft, wie zegt dat je de kans krijgt om vergiffenis te vragen voor je zonden???" Mustafa zei toen: "moge Allah swt jou leiden Ahmed!" En hij liep naar de moskee. Ik keek een tijdje naar Ahmed die richting de moskee liep en keerde me om, om naar de discotheek te gaan...

Voordat ik aankwam zag ik mensen rennen naar de ingang... ik ging wat sneller lopen om te kijken wat er aan de hand was... ik zag binnen een drukte... Ik begreep niet wat er aan de hand was... ik vroeg aan iemand die naast me stond wat er was gebeurd... hij zei tegen mij er is iemand doodgegaan... Ik schrok en begon naar voren te lopen... Tussen die drukte wilde ik kijken wie het was die daar lag.... Tussen al die mensen ging ik naar voren... Ik keek... Ik keek SUBHANALLAH!!! Ik zag mijn beste vriend daar op de grond liggen....

Ik schreeuwde "MOHAMMED!!!" Ik knielde over hem heen en sloeg op zijn wangen maar ik hoorde niks... hij deed zijn ogen niet open hij ademde niet... ik stond helemaal te trillen hoe dit kon gebeuren... hoe? hoe? Een paar mensen probeerden mij te helpen, ze zeiden dat de ambulance zou komen... ze vertelden mij dat hij niet meer leefde ik schreeuwde: "nee, NEE, het kan niet, net was hij nog aan het lachen, net hadden we nog plannen gemaakt voor morgen. Het kan niet hij is nog zo jong... OW ALLAH!!" De ambulance kwam hem ophalen... En opeens was mijn vriend weg voor altijd opeens verdween hij uit mijn leven... shockend ging ik daar zitten hoe dit kon gebeuren... Opeens kwam een jongen naast me zitten en hij zei: "was dat jou vriend??" Ik antwoordde op een zachte toon: "ja". Hij zei: "ik zag je vriend drinken hij was zo blij hij schreeuwde door heel de discotheek heen van: 'dit is leven drinken en feesten! Laten we uit onze dak gaan niemand kan ons tegenhouden!' En opeens viel zijn glas uit zijn hand... hij hield zijn hart vast en viel op de grond... toen we naar hem renden ademde hij al niet meer, hij is gelijk doodgegaan aan een hartstilstand." Ik keek die jongen met open ogen aan... En dacht gelijk aan de woorden die ik paar uur eerder had gehoord van Mustafa: "Ow mijn broeder wie zegt dat je morgen nog leeft wie zegt dat je de kans krijgt om vergiffenis te vragen voor je zonden??? Moge Allah swt je leiden Ahmed."

Ik stond als een bliksem op en rende naar de brug. Een pijnlijke nacht met heel veel sterren en helemaal stil, niemand was nog te zien. Ik keek naar de hemel en een traan die wegglipte over mijn wang.... Opeens had ik alles door

Wie kon hem tegenhouden?? ALLAH

Wat zou jou niet redden?? DRINKEN EN FEESTEN

Wie gaat er allemaal dood? JONG EN OUD

Kon ik ook elk moment gaan?? JA

Ik schreeuwde: "ALLAHU AKABR! SUBHANALLAH! Hoe kon ik u oproepen weigeren, hoe kon ik u vergeten, hoe kon ik aan dit wereldse leven denken, hoe kon ik naar het slecht rennen en de goede verlaten, HOE KON IK DAT?" Ik viel op mijn knieën, keek met traanvolle ogen naar de Hemel. Met mijn handen in de lucht schreeuwde ik: "OW ALLAH VERGEEF ME VERGEEF ME" Uren lang bleef ik huilen op mijn knieën ik schaamde voor mezelf. Ik walgde van mezelf en aan alles wat ik heb gedaan. Wat moet ik nu doen hoe moet ik nu leven "OW ALLAH VERGEEF ME"

Zou hij me vergeven na alles wat ik heb gedaan?? Ik begon harder en harder te huilen. Niemand die mijn tranen kon tegenhouden, zelfs ik zelf niet. Ik stond op en keek naar de hemel en schreeuwde: "YA RABBIE U WEG IS MIJN LEVEN NU" Ik rende naar de moskee toe waar Mustafa heen ging. Ik kwam daar met traanvolle ogen aan. Ik bleef maar huilen ik bleef maar smeken om een vergiffenis. Aangekomen in de moskee was iedereen al weg, het was helemaal leeg. Ik keek naar de klok en over een half uur zou het fadjr gebed beginnen. Ik ging mijn woedoe verrichten en maakte me klaar voor het gebed. Langzamerhand kwamen de moslims voor het gebed... ik zat helemaal in het hoekje ik bleef maar huilen en wachten op het gebed... iedereen keek me aan omdat ze me nooit eerder hadden gezien... Opeens kwam een zachte stem en zei: "Ahmed..." Ik draaide mijn hoofd om en zag Mustafa, hij kwam naast me zitten en keek me verbaast aan. Ik barste in tranen en omhelsde Mustafa. Ik zei: "Ow mustafa, jouw woorden... Jouw woorden...SUBHANALLAH!!!" Mustafa zei: "Ow Ahmed, Mashallah, ik ben zo blij jou hier te zien, mashallah!!!" Het gebed begon en we stonden op om te bidden...

Na het gebed verliet iedereen de moskee. Ik bleef nog zitten. Ik bleef maar smeken ik bleef maar bidden: "OW ALLAH VERGEEF ME!!!" Van het huilen kon ik mijn ogen niet eens open doen... Opeens zag ik wat schijnen en deed mijn ogen langzaam open... een oude man die naast me stond hij zei tegen mij: "ow mijn kindje. Wat ben ik blij jou te zien op Allah swt weg... Mijn kindje niks in dit wereldse leven is beter dan Allah's weg volgen..." En ik begon meer te huilen zonder te stoppen... Hij zei tegen mij: "Mijn kindje, blijf hoe je nu bent en Allah swt zal jou met het mooiste prijzen in het hiernamaals..." Buigend keek ik naar beneden en toen ik weer keek zag ik dat oude man niet meer... De imam kwam binnen ik vroeg hem: "Wie was die man die net hier binnen kwam??" De imam zei: "ik ben al een tijd bij de ingang en niemand is binnen gekomen. De rest is al 2 uur geleden vertrokken." De tranen kwamen als waterval naar beneden...

Ik stond op en rende naar huis. Thuis aangekomen zag ik mijn moeder en mijn zusje koran lezen... Ik keek ze aan en ze keken mij aan en zagen mij met rode ogen huilend binnenkomen. Ik knielde voor mijn moeder en pakte haar handen vast en kuste haar waardevolle handen... ik zei: "ow moeder vergeef mij, vergeef mij, ik was zo dom dat ik niet naar jou luisterde maar naar de saytan.... OW MAM VERGEEF ME!!" Ze aaide over mijn hoofd en zei: "ow mijn zoon" en ze begon te huilen. Ik keek mijn zusje aan en omhelsde haar en gaf haar een kus op haar voorhoofd. Ik vroeg hun mag ik meelezen, mag ik ook voelen hoe mooi dat voelt?? En we zaten alledrie voor de koran en citeerden de edele koran. Nu ik dit gevoel heb gevoeld is mijn ziel geruster en voel me opnieuw geboren... Nooit meer zal ik deze weg verlaten NOOIT MEER!!! Nu kan ik met rust doodgaan... Nu kan ik vertrekken naar mijn resoel... Nu zullen mijn tranen vallen voor ALLAH swt de barmhartige... En na een tijdje was ik zo praktiserend geworden dat iedereen keek is dit Ahmed?? Ik gaf zelfs islam lessen aan de jongeren... niks maar dan ook niks kon mooier zijn dan dit!!

miss_21
16-04-2009, 10:47
:o:o

Beanichie
16-04-2009, 11:03
rilx meid waarom zo veel verhaalen te gelijk ik kan je niet volgen

miss_21
16-04-2009, 11:05
rilx meid waarom zo veel verhaalen te gelijk ik kan je niet volgen

ik heb ook niet gezecht dat je ze gelijk moet lezen, en waarom niet tegelijk, je kan zelf beslissen wanneer je verder leest.

True
16-04-2009, 11:11
Marchallah.

miss_21
16-04-2009, 11:12
Marchallah.
:o:o

POKERFACCEE--
25-04-2009, 09:49
Een Ieders Dierbare Moeder

Wees zuinig met je moeder, het kostbaarste bezit dat je hebt.
Wees zuinig met kwetsende woorden, die kun je niet terugnemen als ze er niet
meer is.
Heb haar lief zolang het kan
Maak haar gelukkig zoals ze met jou heeft gedaan toen je klein was en altijd
probeert te doen
Ze heeft het beste met je voor wat ze ook zegt als ze boos is

Een advies aan elk persoon die zijn moeder heeft en niet beseft wat hij
heeft
Pas op het moment dat ze er niet meer is, merk je pas wat je eigenlijk had
Want het grootste en waardevolste bezit dat je kunt hebben is je moeder!


En zoals de profeet (saw) al zei de poorten van het paradijs zijn aan de
voeten van je moeder, en wij zouden nooit de dingen die onze ouders voor ons
doen terug kunnen doen tenzij we ze als slaaf vrij zouden kopen.


Moeders... beseffen wij wel de waarde?
één van de prioriteiten hier op de aarde
Allah zegt ons Hem en onze ouders dank te tonen
om op deze manier dichtbij Allah te komen

Ze zwoegte, nachten opgebleven voor ons
gaf ons goud ook al verdienen we brons
Offerde zichzelf op voor onze glimlach
elke seconde, elke adem, elke dag en nacht

Respecteert haar zoals de Islam ons verplicht
als je verstand hebt, beschikt over inzicht
dan is het logisch en ook een normale zaak
voor degene die over Allah's regels waakt

Oujda_girl
25-04-2009, 09:51
Hmm..

POKERFACCEE--
25-04-2009, 09:53
Tnxx voor het lezen meid ;)

Issam
25-04-2009, 10:37
zooo:koud: mijn mama waar ben je hahaha

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:44
zooo:koud: mijn mama waar ben je hahaha


Sorry, :koud:

Mag ik je wat vragen is je moeder overleden, als je er niet op wilt antwoorden snap ik je..

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:46
Wil je het niet geloven, of kun je het niet geloven?

Wil je het niet geloven, of kun je het niet geloven?
Dat er ooit een dag komt, dat de grond onder je voeten zal beven.
Dat die dag je laatste dag zal zijn?
Dat je dan geen kant meer op kunt gaan?

Waarom willen we toch niet geloven dat dit leven maar een test is?
Waarom kijken we niet naar onze profeten,
wat die allemaal hebben doorstaan.
Waarom nemen we geen voorbeeld aan hen, een voorbeeld waar je wat aan hebt?

Waarom volgen we deze nuttelose dunya, die ons uiteindelijk de hel zal geven?
Waarom o broeders en zusters, waarom laten we ons verleiden door dit leven?
Als straks de laatste adem in onze keel stokt, en de laatste seconde zal tikken,
zullen we dan pas inzien dat dit leven slechts spel en vermaak is?

Als we weten dat De Dag Des Oordeels zo nabij is,
en dat we zullen worden ondervraagd naar onze zonden en daden,
waar doen we het anders dan nog voor?
Oh broeders en zusters, laat de sjataan niet van ons winnen.
Laat hem ons niet naar de hel brengen.

Als straks je tijd is geslagen en je niks heb verdient dan de hel,
zal de sjataan ons uitlachen.
Ons uitlachen, dat we ons lieten verleiden door dit leven.
Dit leven die zo zijn best doet zijn mooiste te laten zien,
maar de djanatoel firdaus is 3x zo mooier.

Oh broeders en zusters, laat je niet verleiden door deze dunya,
het zal je niks anders geven dan de brandende hel.
Oh broeders en zuster, word wakker en bid tot Allah de verhevene,
bidt dat hij je vergeeft voor al je zonden.
Want als je laatste uur is geslagen, en Allah over ons zal beslissen,
dan zal je vreselijke spijt hebben wat je met je tijd hebt gedaan.

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:51
Inshallah Zullen Jullie het lezen &erbij gaan nadenken!

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:52
Een jongedame in de woestijn

Een groep van studenten ging samen met een aantal docenten op excursie. Het was een reis waar veel te bezichtigen viel en de studenten moesten verslag maken van alles wat zij zagen tijdens dit uitstapje. In het begin trokken de studenten onder begeleiding van een docente erop uit in groepjes maar na een tijdje ging ieder zijn eigen kant op.

Onder de studente was er een jongedame die erg opging in het vastleggen van de bezienswaardigheden dat zij hierdoor ver afdwaalde van de groep. Na uren besloten de docenten te vertrekken met de bus terwijl zij de jongedame achterlieten zonder dat zij dit doorhadden. Toen de jongedame na verloop van tijd terugkeerde naar de verzamelplaats kwam zij erachter dat iedereen al vertrokken was. Tevergeefs riep zij nog om haar heen maar niemand was er meer die haar kon horen. Zij besloot dan maar ook om te gaan lopen in de hoop dat zij een dorp zou tegenkomen. Na een lange tijd te hebben gelopen en gehuild zag zij een kleine verlaten hut en besloot aan te kloppen. Een jongeman van eind twintig deed de deur open en vroeg haar verbaasd: “Wie ben jij?” Zij antwoordde: “Ik ben een studente die hier op excursie met school is gekomen. Maar zij hebben mij achtergelaten en ik weet de weg niet terug.” Hij zei toen: “Je bent in een afgelegen gebied terechtgekomen. Waar jij naar toe moet is helemaal de andere kant op.” Hij bood haar daarop aan om binnen te komen en de nacht in zijn hut door te brengen waarna hij haar in de ochtend zou helpen om thuis te komen. Zij mocht van hem op het bed slapen terwijl hij aan de andere kant van de kamer op de grond zou gaan slapen. De man maakte met behulp van een laken een scheidingswand tussen hem en de jongedame.

De jongedame was vervolgens op bed gaan liggen en bedekte uit angst zichzelf volledig, behalve haar ogen om in de gaten te houden wat de man deed. De man zat aan de andere kant een boek te lezen en opeens gooide hij het boek dicht… Zijn blik richtte zich op de kaars die voor hem lag en na een tijdje plaatste hij zijn vinger voor een periode van vijf minuten boven de kaars. Het kon niet anders dan dat hij zijn vinger had verbrand. Dit ritueel verrichtte hij met al zijn vingers terwijl het meisje huilend en vol angst toekeek. Zij dacht bij zichzelf: “Dit moet een djinn zijn die rituele handelingen verricht.”

Geen van beiden wist die nacht te kunnen slapen. De volgende dag bracht de man de jongedame naar huis en eenmaal thuis aangekomen vertelde zij in een shocktoestand het verhaal van de man aan haar vader. Als gevolg van de angst die zij die nacht heeft moeten doorstaan werd zij de dagen daarop ziek en verliet haar kamer niet. De vader van de jongedame besloot daarom op zoek te gaan naar de jongeman.

Eenmaal de jongeman te hebben gevonden, vroeg hij hem de weg te wijzen zonder te vertellen wie hij was. Toen de vader met hem aan het praten was merkte hij op dat beide handen van de jongeman in verband omwikkeld waren. Hij vroeg hem naar de reden hiervan. De jongeman antwoordde: “Twee nachten terug kwam er een mooie jongedame aan mijn deur en moest noodgedwongen de nacht bij mij doorbrengen. De shaytaan probeerde mij te verleiden tot het plegen van een zonde. Uit vrees iets te doen waar ik spijt van zou krijgen besloot ik mijn vingers te verbranden, de ene na de andere om daarmee mijn seksuele verlangens weg te branden. Ik wilde er alles aan doen om mijzelf niet aan de jongedame te vergrijpen. Dat zou mij namelijk meer pijn doen dan wanneer ik mijn vingers zou verbranden.”

De vader was zeer onder de indruk van de jongeman en nodigde hem uit om met hem mee te komen naar zijn huis. Hij besloot om de jongeman met zijn dochter te laten trouwen, zonder dat de jongeman doorhad dat de dochter van deze man dezelfde mooie jongedame was die bij hem de nacht had doorgebracht. Op deze wijze beloonde Allah de jongeman voor het feit dat hij niet toegaf aan de shaytaan door zich te vergrijpen aan deze mooie jongedame met een huwelijksleven met dezelfde mooie vrouw.

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:53
Een man genaamd Abu Abdullah vertelt: Ik weet niet hoe ik een ervaring die ik een tijdje geleden heb meegemaakt moet vertellen, een verhaal dat mijn hele leven op z'n kop heeft gezet. De waarheid is dat ik nooit besloten zou hebben om het te vertellen, ware het niet dat ik een verantwoordelijkheid voel tegen- over Allah. Een verantwoordelijkheid om met mijn verhaal de jonge mannen die Allah ongehoorzaam zijn te waarschuwen en als waarschuwing voor de jonge vrouwen die een valse droom of fantasie naleven "liefde" genaamd. Wij waren een groep van drie vrienden, het enige wat wij gemeen hadden was onge- hoorzaamheid (aan Allah) en dat we dwalende waren. Nou, eigenlijk waren we met vier, de shaytan was de vierde.

Wij waren altijd op zoek naar de mooiste meiden, om ze vervolgens met onze vlotte babbel naar vergelegen boerderijen te lokken. Daar stonden zij altijd versteld dat we opeens in gevoelloze vossen waren veranderd die geen medelijden kenden, ongeacht wat ze zeiden of deden om ons op andere gedachten te brengen. We waren keihard en kenden geen schaamte. Dat is hoe we onze dagen en nachten doorbrachten; op boerderijen, kampen, auto's, en aan de kust. Tot de dag die ik nooit zal vergeten kwam.

Als altijd gingen we weer naar de boerderij, alles stond klaar. Ieder van ons had zijn prooi, het vervloekte drank (alcohol) vloeide rijkelijk, maar we waren een ding vergeten; we hadden geen voedsel. Dus na een tijd, ging een van ons eten halen met zijn auto. Het was bijna 6 uur ’s ochtends toen hij vertrok.

Uren verstreken zonder een spoor van onze vriend. Wij begonnen ons zorgen te maken. Ik begon al het ergste te vrezen en besloot om hem te gaan zoeken. Eenmaal onderweg zag ik al gauw uitslaande vlammen in de verte. Toen ik dichterbij kwam zag ik tot mijn grote schrik dat het de auto van mijn vriend was die in lichterlaaie stond terwijl hij gekanteld was en op z’n zij was terechtgekomen. Ik haastte me naar de auto om mijn vriend uit het brandende wrak te bevrijden.

Ik schrok mij kapot toen ik zag dat de helft van zijn lichaam zo zwart als roet was geworden, maar was opgelucht om hem nog in leven aan te treffen. Ik haalde hem uit de auto en legde hem op de grond, en na een kleine minuut opende hij z’n ogen en zei:,, HET VUUR!!! HET VUUR!!!” Ik besloot om hem naar mijn auto te brengen en met hem naar het ziekenhuis te racen. Maar hij mompelde:,, Het heeft geen zin, ik haal het niet.”

Tranen overvielen mij terwijl ik zag hoe mijn vriend voor mijn ogen aan het sterven was…..Plots schreeuwde hij:,, WAT MOET IK TEGEN HEM ZEGGEN?! WWATT ….. MOET IK TEGEN HEM ZEGGEN?! Stomverbaasd keek ik naar hem en vroeg:,,Wie?” Hij antwoordde met een zachte verre stem:,,Allah”

Ik voelde hoe mijn lichaam overladen werd met angst en hoe ik begon te beven. Plotseling slaakte hij een kreet, waarvan de echo mij nog lang daarna heeft achtervolgd, en blies zijn laatste adem uit.

De dagen vervlogen, maar ik kreeg het beeld van mijn goede vriend die door het vuur verteerd werd en zijn wanhopige schreeuw:,, WAT MOET IK TEGEN HEM ZEGGEN?! WWATT ….. MOET IK TEGEN HEM ZEGGEN?!” niet uit mijn hoofd. Ik merkte dat ik mijzelf constant afvroeg; en wat moet ik tegen Hem zeggen?!

Mijn ogen liepen vol en ik voelde een raar gevoel van zachtmoedigheid die ik nooit eerder had gevoeld. Op datzelfde moment, hoorde ik de Mu’athien (de oproeper tot het gebed) de oproep tot Salat al-Fajr (het ochtendgebed) doen. Het voelde alsof het een oproep was die rechtstreeks aan mij persoonlijk gericht was, die mij vertelde om het boek van de donkere jaren van mijn leven te sluiten, en mij uitnodigde naar het juiste pad der leiding en gehoorzaamheid. Ik stond op, waste mijzelf en verrichtte de woedoe, zuiverde mezelf van de zonden waar ik bijna in verdronk, en verrichtte het gebed. Sinds die dag, heb ik mezelf tot Allah gekeerd, smekend om vergeving en berouw. Ik heb geen enkele verplichting nagelaten. Ik ben een totaal andere persoon geworden. Ik leef nu om een gehoorzame dienaar van mijn Schepper te zijn, mijn leven is totaal veranderd….

De dag (zal komen) waarop de aarde en de hemel door een andere aarde en hemel zullen worden vervangen; en zij (de mensen) allen voor Allah, de Ene, de Opperste zullen verschijnen. (Vertaling van de Koran, Ibrahiem14:48)

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:54
Twee jonge mannen kwamen altijd bijeen om te zondigen. De shaitan had hun volledig in zijn macht. En dit allemaal terwijl zij getrouwd waren. Op een dag begon één van hen aan zijn zoveelste avontuur. Hij beloofde een vrouw, die hij had leren kennen, een leuke avond. Hij moest alleen nog even van zijn vrouw zien af te komen. Hij wist zijn vrouw ervan te overtuigen dat hij moest overwerken en dat zij maar beter naar haar ouders kon gaan en vertrok vervolgens naar zijn afspraakje.

Toen hij aankwam werden zijn wildste fantasieën hem reeds in het vooruitzicht gesteld. De vrouw stelde voor om eerst gezellig in het park te gaan zitten en daarna naar zijn huis te gaan. Thuis aangekomen vroeg de vrouw of hij niet wat eten en drinken in huis had. Dit had hij echter niet, maar hierdoor liet hij zich niet stoppen. Hij stapte in zijn auto en reed naar het dichtstbijzijnde restaurant. Toen hij alle benodigdheden had gekocht en terug naar huis reed werd zijn pret al snel verstoord door een agent die hem tot stoppen dwong. Hij had een aantal stopborden genegeerd en moest meekomen naar het bureau.

Eenmaal aangekomen op het politiebureau belde hij zijn goede vriend op met de mededeling dat een ‘lekker wijf’ op hem thuis zat te wachten en dat hij vast zat op het politiebureau en voorlopig nog niet weg kon. Hij bood dit buitenkansje aan zijn enige echte vriend. “Je moet naar mijn huis gaan om het werk af te maken! En vergeet niet, nadat je klaar bent, om die sloerie thuis af te zetten …en een beetje tempo, want ik ben bang dat mijn vrouw strakjes komt en haar daar treft.”, zei hij door de telefoon. Zijn vriend stelde hem gerust en bedankte hem voor dit fantastische aanbod.

En zo vertrok de trouwhartige kameraad naar het huis van zijn goede vriend die vast zat op het politiebureau. Hij maakte de deur open en keek naar binnen en kon geen stap verder zetten, hij kon zijn ogen niet geloven….Ben jij dat!? Dit bestaat niet!!” Het was zijn eigen vrouw in het huis van zijn beste vriend. Hij ging tekeer als een gek, en bleef maar schreeuwen: “Jij bent mijn vrouw niet meer, Jij bent mijn vrouw niet meer!”

Dit doet mij denken aan de volgende woorden van imam es-Shaaficie:

“Overspel is te vergelijken met een schuld die je aangaat. Weet dat het aflossen ervan gebeurt doordat anderen (weer) overspel plegen met jouw familie. En wie voor een bedrag van 2000 dirham overspel pleegt met andermans familie, hiervoor zullen anderen voor het luttele bedrag van een kwart dirham overspel plegen met zijn familie.”

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:56
Dit is een verhaal van een jongeman die op een zeer mooie maar tegelijkertijd tragische manier geleid is door Allah. Hij vertelt:

“ Ik was een persoon die graag bij zijn vrienden was. Wij waren altijd samen, altijd op zoek naar manieren om onszelf bezig te houden met verwerpelijk vermaak en verdorven zaken, waar we onze dagen mee vulden en onze nachten mee doorbrachtten. Dit terwijl mijn lieve arme vrouw thuis eenzaam haar dagen voorbij zag gaan. Zij klaagde steeds vaker over de eenzaamheid en de dagelijkse ellende waarin zij leefde maar ik had daar geen oor voor, en negeerde het.

Op een nacht kwam ik, zoals gewoonlijk in die tijd, rond een uur of drie thuis. Mijn vrouw en dochter lagen al lang te slapen. Ik ging naar de woonkamer en zette mijn verdorven gedrag waar ik net van thuiskwam gewoon binnenshuis voort door wat vieze films te gaan kijken. Plotseling ging de deur van de kamer open !!! Daar zat ik dan, oog in oog met mijn vijfjarige dochter. Ik keek haar recht in de ogen, aan de andere kant werd er tot mijn grote verdriet teruggekeken met een teleurgestelde en trieste blik.

Verstijfd was ik, elke poging om iets te zeggen op dat moment stokte al bij de eerste klank. Na een seconde of wat die in mijn verlamde situatie als een eeuwigheid voelde bereikten de eerste klanken mijn bewustzijn. Het was haar lieve stem waarmee ze zei: “Papa, je zou je moeten schamen, ben je niet bang voor Allah…Heb toch vrees voor Allah!” en zij zei dit drie maal, deed de deur dicht en ging terug naar haar kamer.

Ik bleef onthutst achter en wist niet hoe te reageren. Een tijd lang zat ik als door de bliksem getroffen stil en bewegingsloos voor me uit te staren met open mond. Toen ik een beetje uit mijn toestand begon te raken irriteerde ik mij gelijk mateloos aan de verachtelijke beelden die nog steeds speelden en die er nu opeens heel anders uitzagen. Ik stond op, deed de tv uit en begon na te denken over de gebeurtenis die mij voor de rest van mijn leven haarscherp zou bijblijven, uit nervositeit begon ik door de kamer te ijsberen. Haar woorden hadden mij heel diep geraakt. Zij riepen bij mij een gevoel op dat ik tot dan toe nooit had ervaren.

Ik besloot voor mijzelf dat het het beste was om naar haar kamer toe te gaan, dus ik begaf mij zenuwachtig die kant op terwijl ik nog klampachtig zat te bedenken wat ik zou zeggen. Eenmaal daar aangekomen, zag ik dat zij weer in slaap was gevallen. Ik ging kapot van binnen en dacht dat ik gek werd. In het holst van de nacht zat ik mijzelf op te vreten terwijl ik niks dan de stilte hoorde. Ik voelde mij ellendig als nooit tevoren, maar wat moest ik doen? Wat kon ik doen? Ineens werd de oorverdovende stilte onderbroken door een geluid dat alles veranderde, een geluid dat ik altijd al heb gehoord maar waar ik nooit naar heb geluisterd, een geluid waar ik de laatste jaren liever mijn oren voor sloot en pas blij was als die afgelopen was. Het was de oproep tot het ochtendgebed. Een rustig gevoel kwam over mij en ik begon na te denken. Aarzelend besloot ik om de kleine wassing te gaan verrichten, toen ik daar klaar mee was besloot ik mij op weg te begeven naar de moskee. Ik had niet veel zin om te gaan maar de woorden van mijn kleine dochter bleven mij achtervolgen.

De Imam opende het gebed en las een aantal verzen uit de Koran. Op het moment dat hij knielde en ik hem volgde, barstte ik spontaan in tranen uit. Ik kon mij niet inhouden al zou ik het gewild hebben. Dit was de eerste keer in zeven jaar dat ik weer voor Allah stond om het gebed te verrichten. De huilbui deed mij goed. Ik was opgelucht en het voelde alsof alle ongeloof, hypocrisie en verdorvenheid die ik in mij had, samen met de tranen uit mij wegstroomden. Thuis aangekomen, ging ik zitten en wachtte totdat het tijd was om naar mijn werk te gaan. Nog steeds zat ik mij te verwonderen om de reeks gebeurtenissen.

Toen ik op mijn werk kwam, zag ik mijn collega verbaasd en vreemd naar mij kijken. Het was natuurlijk een vreemde gewaarwording voor hem dat ik zo vroeg binnen was, terwijl ik daarvoor door mijn levensstijl vaak ofwel altijd laat was. Hij wilde meteen het fijne ervan weten. Ik vertelde hem wat mij overkwam, waarna hij zei: “Wees Allah dankbaar voor het geven van zo’n dochter die jou aan het denken heeft gezet en wees Hem ook dankbaar voor het niet sterven in de toestand waarin je verkeerde.”

Ik voelde mij na een tijdje werken onwijs vermoeid (ik had namelijk nog steeds niet geslapen) en vroeg om een halve dag vrij te nemen om de rest van de dag uit te rusten. Ik verlangde ook naar het zien van mijn kleine dochter. Ik kon gaan, dus vol goede moed ging ik onderweg naar huis. Ik keek er zo naar uit om mijn dochtertje te spreken, mijn excuses aan te bieden, haar te bedanken en te omhelzen. Er stond mij heel wat anders te wachten.

Toen ik het huis binnenliep, kwam mijn vrouw in paniek en huilend op mij af. Mijn hart begon sneller te bonzen, ik vreesde al het ergste. Ik vroeg angstig wat er aan de hand was en zij overdonderde mij met precies dat ergste waar ik voor vreesde. Ze was dood, mijn vijfjarige bloempje, waar ik sinds de nacht ervoor nog meer van was gaan houden, was overleden. Ik kon het niet geloven. Haar woorden die mij zo diep hadden geraakt waren de laatste die ik van haar gehoord heb. Een onbeschrijfelijk heftige pijn kwam over mij. Ik kon mijzelf niet meer beheersen en tranen begonnen wild te stromen.

Ik besefte mij na een tijdje dat dit een beproeving van Allah was om mijn geloof op de proef te stellen, en wist dat ik mij sterk moest houden. Ik belde mijn collega op en vertelde moeizaam wat er gebeurd was. Toen ik hem vroeg of hij kon komen om mij te helpen met het wassen en begraven van mijn dochter, gaf hij hier meteen gehoor aan. Wij verrichtten het gebed voor haar en droegen haar naar de begraafplaats. Op de begraafplaats zei mijn collega tegen mij: “Het is niet gepast dat een ander dan jij jouw dochter in het graf plaatst.” Ik pakte haar met tranen in mijn ogen en legde haar voorzichtig in het graf terwijl ik dacht; ik ben niet mijn dochter aan het begraven maar het licht dat mij weer naar Allah heeft geleid."

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:57
Onderweg naar Dubai stopte ik bij een klein moskeetje om het namiddaggebed te verrichten. Toen ik in mijn auto zat zag ik iets uit de nabijgelegen huizen tevoorschijn komen. Het duurde even voordat ik door had dat het om een man ging die zich kruipend naar de moskee voortbewoog. Om zijn handen had hij plastic sandalen aangetrokken. Op deze wijze baande hij zich met grote inspanning een weg naar de moskee om daar het gezamenlijke namiddaggebed te verrichten. Deze man leek naar alle waarschijnlijkheid verlamd te zijn aan zijn onderlichaam en sleepte dit mee over de harde grond. Het zweet liep over zijn hele lichaam vanwege de grote inspanning die hij moest leveren en de ondragelijke hitte. Toen hij bij de omheining van de moskee kwam was het alsof hij verdronk in zijn eigen zweet en zijn gezicht was vuurrood. Vele mensen die ook naar het gezamenlijke gebed trokken liepen langs hem. Je kon zien dat zij dit beeld gewoon waren. Ineens kwam een man uit een nabijgelegen winkel met een koude fles drank die hij vervolgens aan de man gaf. Zij bleven enige ogenblikken met elkaar praten over een bepaald onderwerp. Ik kon horen hoe de winkelier de kruipende man aanbood hem te helpen de moskee te bereiken. Maar tevergeefs, de kruipende man wilde liever op eigen krachten verder. Om niet te laat te komen verontschuldigde hij zichzelf en ging verder. Ik zag hoe hij de trap opging en ik kon mij geen manier bedenken waarop ik hem van dienst kon zijn. De tranen stroomden over mijn wangen bij het zien van deze man en ik herinnerde mij de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) waarin hij zei: “De zwaarste gebeden voor de hypocrieten zijn het ochtendgebed (salaat-ul Fadjr) en het nachtgebed (salaat-ul cIshaa’). Zouden zij echter weten wat de beloning hiervoor is, dan zouden zij zelfs kruipend komen…”

Deze man die werkelijk kruipend naar de moskee kwam had hier absoluut geen moeite mee. Sterker nog, hij ging naar de moskee alsof het één van Allah’s Tuinen was waar alle gunsten en bekoringen op hem stonden te wachten. Zo zijn er vele dienaren van de Meest Barmhartige die tussen ons leven en een verheven positie genieten bij Allah. Ik vraag Allah om eenieder die zich inspant op Zijn Pad te belonen. En laat de manier waarop deze man zonder enige schaamte naar de moskee kroop een les voor ons zijn en voornamelijk voor diegenen die zich ervoor schamen de moskee te betreden.

POKERFACCEE--
25-04-2009, 10:59
Aboe Sacid al-Khoedriy overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Onder hen die voor jullie waren, leefde een man die negenennegentig mensen had vermoord. Hij vroeg naar de meest geleerde persoon op aarde en werd vervolgens verwezen naar een monnik. Hij kwam daarop bij hem aan en vertelde hem dat hij negenennegentig mensen had vermoord en of het mogelijk was voor hem om hiervoor alsnog berouw te tonen. De monnik antwoordde: ,,Nee!” Hierop vermoorde de man hem om hiermee het totaal op honderd te brengen. Daarna vroeg hij (wederom) naar de meest geleerde persoon op aarde en werd vervolgens verwezen naar een geleerde man. Hij vertelde dat hij honderd mensen had vermoord en of het mogelijk was voor hem om hiervoor alsnog berouw te tonen. De geleerde antwoordde: ,,Jazeker! Wie kan jou van berouw weerhouden? Vertrek daar en daar naartoe, (je zult) daar mensen vinden die Allah, de Verhevene aanbidden en aanbid Allah samen met hen en keer niet terug naar jouw land, want waarlijk, het is een slecht land. Hij vertrok daarop en toen hij halverwege was, werd hij getroffen door de dood en de engelen van de genade en die van de bestraffing begonnen onderling over hem te redetwisten. De engelen van de genade zeiden: ,,Hij is berouwvol en met een open hart tot Allah, de Verhevene gekomen. Terwijl de engelen van de bestraffing daarop antwoordden: ,,Waarlijk, hij heeft nooit iets goeds gedaan.” Daarop kwam een engel in de gedaante van een mens, die zij als arbiter aanstelden. Hij zei: ,,Meet de afstand tussen de beide landen en bij welk van de twee hij het dichtstbij is, hij behoort tot dat land.” Er werd gemeten en hij bleek dichterbij het land te zijn waarnaar hij was vertrokken, waarop de engelen van de genade zijn ziel meenamen.” (al-Boechari en Moeslim)

In een andere correcte overlevering: “Allah gaf opdracht aan het ene land om verder te gaan liggen en aan het andere om dichterbij te komen en zei vervolgens: ,,Meet de afstand tussen beide landen. Zij (de engelen) vonden hem toen met een spanwijdte van een hand dichter bij het land naar welke hij was vertrokken, waarop hij werd vergeven.”

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:00
Ergens in een Islamitisch land was een docente tijdens een damescollege het volgende verhaal van de kapster van Fircauwn’s dochters aan het vertellen, ze zei: “Op een dag toen de kapster de haren van één van de dochters van Fircauwn aan het kammen was, viel de kam op de grond. Ze boog zich voorover om haar kam op te rapen en zei: “Bismillah.”

De dochter vroeg haar: “Bedoel je mijn vader?”

Zij antwoordde: “Nee! Hij is de Heer van mij, van jou en van jouw vader.”

De dochter meldde dit vervolgens aan haar vader die onmiddellijk de kapster liet komen. Hij vroeg haar: “Heb jij een Heer buiten mij?”

“Jazeker! Mijn en jouw Heer is Allah, Die in de hemel is,” antwoordde zij dapper.

Hierop liet Fircauwn een grote koperen pan met olie halen. De pan werd vervolgens aan de kook gebracht totdat de olie begon te borrelen. De Fircauwn gaf opdracht om de vrouw en haar kinderen in deze hete pan te gooien.

De vrouw deed haar laatste verzoek en vroeg: “Zou je misschien één ding voor me kunnen doen?”

De Fircauwn vroeg: “En dat is?”

De kapster vroeg: “Zou je mijn botten samen met die van mijn kinderen in een gewaad willen wikkelen en vervolgens kunnen begraven?”

Hij antwoordde: “Dat gun ik jou als laatste wens.”

Fircauwn gaf opdracht om eerst haar kinderen in de pan te gooien. De kapster moest toezien hoe haar kinderen één voor één in de grote pan werden gegooid en hoe hun botten even later naar boven kwamen drijven. Geen moment wankelde ze in haar geloof en zij bleef standvastig, totdat het haar beurt en die van haar kleine baby was. Op het moment dat de moeder het niet over haar hart kon krijgen om haar laatste kind af te staan, sprak de baby, en zei: “O moeder, wees standvastig want u bent op het Ware Pad.” De foltering in dit leven is namelijk veel milder dan die in het Hiernamaals. Uiteindelijk werd zij samen met haar baby in de hete olie gegooid.

Het verhaal greep de leerlingen zo aan dat zij allen door emoties werden overweldigd. Geschrokken draaiden zij zich om toen bleek dat één van de leerlingen, die mede opviel door het feit dat zij zich niet hield aan de Islamitische kledingvoorschriften, zo geëmotioneerd raakte dat zij flauwviel. De leerlingen snelden zich naar haar toe om haar te helpen en brachten haar naar buiten voor wat frisse lucht en even later kwam de jongedame ondersteund door haar medestudenten weer binnen.

De docente ging verder met haar verhaal en vertelde over de beloningen die de gelovige vrouw te wachten staan in het Paradijs. Zoals de kapster van Fircauwn. Zij bleef standvastig en het verliezen van haar eigen leven en dat van haar vijf kinderen konden haar niet van haar geloof doen wankelen. De hete olie verscheurde haar vlees terwijl zij zich in haar lot had berust. Nog steeds waren de leerlingen aangedaan door dit verhaal. Het gehuil in de klas werd overtroffen door luid geschreeuw. Het bleek afkomstig te zijn van de jongedame die zojuist was flauwgevallen. Opnieuw werd zij door haar medeleerlingen naar buiten genomen om op adem te komen. Even later kwam ze enigszins gekalmeerd de les binnen.

De docente vervolgde haar verhaal. Ze begon verder te vertellen over de gunsten van het Paradijs en over de bestraffing die de ongelovigen te wachten staat in de Hel. Nu weer werd de les verstoord door de jongedame die hevig begon te weeklagen en enkele momenten later viel zij op de grond neer. Haar klasgenoten en de docente verzamelden zich om haar heen en riepen haar bij haar naam, maar zij reageerde niet. De jongedame richtte haar ogen naar de hemel en het besef begon door te dringen dat de jongedame dit wereldse leven aan het verlaten was.

De docente en de klasgenoten begonnen haar aan te sporen de geloofsgetuigenis uit te spreken en zeiden: “Zeg: ,,Laa ilaaha ill-Allah. Getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah. Getuig dat er geen ware god is, behalve Allah.” Maar de jongedame reageerde niet terwijl haar blik zich verscherpte. Nog steeds bleven de aanwezigen haar aansporen de geloofsgetuigenis uit te spreken: “Getuig dat er geen ware god is, behalve Allah. Getuig dat er geen ware god is, behalve Allah.” Tenslotte keek zij naar hen en haar laatste woorden voordat ze deze wereld verliet waren: “Ik getuig… Ik getuig… Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de Hel zie. Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de Hel zie. Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de hel zie.”

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:02
De verteller van het verhaal zegt:

“Mijn vriend is echt veranderd. Zijn kalme en onverstoorbare gelach voel je in je oren zoals je de briesjes tijdens de vroege ochtendgloren voelt en het was vroeger losbandig en verdorven gelach dat in de oren beukten en de gevoelens kwetsten. Zijn beschaamde blikken stralen schoonheid en zuiverheid uit en het waren vroeger gewaagde en onbeschofte blikken. Zijn woorden komen gewogen uit zijn mond, terwijl hij vroeger zijn woorden hier en daar strooide, ze raakten de ene persoon en beledigden de ander. Hij toonde geen zorg, noch belangstelling voor zijn hufterige gedrag. Zijn gezicht kent een kalmte, is versierd met een baardje en afgebeeld met een stralenkrans, terwijl vroeger zijn gezicht gekenmerkt werd door nalatigheid en zorgeloosheid. Ik bekeek hem aandachtig en langdurig. Hij begreep wat in mijn hoofd ronddwaalde en vroeg mij: “Misschien wil je mij de volgende vraag stellen: ,,Wat heeft jou veranderd?”

Ik zei: “Inderdaad..., want de persoon die ik me in jou herinner, sinds ik jou voor het laatst zag, is heel anders dan nu.”

Hij zei knikkend: “Verheven is Hij die de toestanden doet veranderen...”

Ik vroeg heel nieuwsgierig: “Er moet hierachter wel een verhaal schuilen?”

Hij antwoordde: “Een verhaal dat elke keer als ik eraan denk mijn geloof in Allah, Die tot alles in staat is, doet toenemen. Een verhaal dat elke illusie overtreft, maar mij werkelijk is overkomen en de richtingsweg van mijn leven heeft veranderd. Ik zal jou het verhaal vertellen.”

Hij keek me aan en zei: “Ik was een keer in mijn auto rijdend in de richting van Cairo en bij een brug die naar een dorp leidde, werd ik verrast door een koe die rende over de weg met achter haar een kalf. Ik raakte overstuur en zonder dat ik daar erg in had lieten mijn handen het stuur los, totdat ik in de diepte van de rivier belande. Smachtend naar adem stak ik mijn hoofd uit en de gedachte dat ik zou sterven raasde door mijn hoofd.

In een paar momenten -waarschijnlijk seconden- flitsten langs mijn hoofd snelle en ononderbroken beelden. Het waren de beelden van mijn reuskleurig leventje met al zijn tijdverspillingen en losbandigheden. Mijn verleden toonde zich aan mij als een angstige spook en de compacte duisternis omsingelde mij. Ik voelde dat ik zonk in donkere en afgelegen grotten. Ik schrok wakker en schreeuwde een zachte kreet die amper te horen was... O mijn Heer... Ik draaide mij om mijn as en ik smeekte om bescherming, niet tegen de dood, waarvan ik al zeker was dat die zou intreden, maar tegen mijn zonden die mij omringden en mij benauwden. Ik voelde mijn hart sneller kloppen en begon de angstige spoken om me heen van me af te slaan. Ik vroeg onafgebroken vergiffenis aan Allah, voordat ik Hem zou ontmoeten. Ik voelde een zware druk rondom mijn lichaam, alsof het water in muren van ijzer waren veranderd en ik besefte me dat het einde naderde. Ik sprak de geloofsgetuigenis uit en begon me voor te bereiden op de dood.

Ik bewoog mijn arm en voelde een leegte. Een leegte die leidde naar de buitenkant van de auto. Op dat moment realiseerde ik me weer dat één van de ramen van mijn auto kapot was. Allah had gewild dat hij brak drie dagen geleden tijdens een incident. Ik sprong zonder na te denken van mijn plaats en duwde mezelf door deze leegte. Het licht vulde zich in mijn ogen op en plotseling was ik uit mijn auto. Ik keek door mijn opgezwollen ogen en zag een menigte van mensen staand langs de rivier. Ze mompelden geluiden die ik niet kon verstaan. Toen zij mij zagen, daalden er twee van hen naar beneden en hezen mij naar het droge.

Ik stond versteld wat er zich rondom mij had afgespeeld. ongelofelijk dat ik van de dood was ontsnapt en mij tussen de levenden bevond. Mijn aandacht ging nu vooral uit naar mijn zinkende auto. Ik droomde over mijn oude leven dat nu opgevangen zat in die auto. Ik droomde dat hij stikte en langzamerhand stierf. Mijn oude leven stierf en werd voor mijn ogen begraven. Ik ben ervan verlost en eruit weten te komen. Eruit gekomen als een nieuwgeborene. Ik voelde een sterk verlangen om ver weg te rennen van deze plek waar ik mijn verdorven verleden heb begraven.

Ik kwam thuis aan als zijnde een andere persoon dan die daarvoor het huis verliet. Ik stapte mijn kamer binnen en mijn ogen vielen ten eerste op de foto’s aan de muren van enkele zangers en danseressen. Ik begon haastig de foto’s te verscheuren. Vervolgens plofte ik op mijn bed, voor het eerst in mijn leven huilend van spijt die ik voelde vanwege het schenden van de rechten van Allah. Ik huilde tranen met tuiten en mijn lichaam begon hevig te beven. Terwijl ik mij in deze toestand bevond, hoorde ik de gebedsoproep luid in de hemel, alsof ik het voor het eerst hoorde. Ik stond meteen op en ging de wassing verrichten. Na het gebed verricht te hebben in de moskee, toonde ik mijn berouw in het openbaar en vroeg constant Allah om mijn zonden kwijt te schelden. Ik smeekte Hem om mijn overtredingen uit te wissen en mijn tekortschietingen jegens Hem te vergeven. Sindsdien ben ik zoals je me nu ziet.”

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:03
Een willekeurige dienaar van Allah zei: “In een donkere nacht ben ik eens in discussie geraakt met de vervloekte shaytaan zei, toen ik opeens de oproep tot het Fadjr-gebed hoorde en ik mij naar de moskee wilde begeven. Hij zei tegen mij: “Je hebt een lange nacht achter de rug, ga nog even liggen.”

Ik antwoordde: “Ik ben bang dat ik het verplichte gebed mis.”

De shaytaan zei: “Je hebt tijd zat.”

Ik antwoordde: “Maar ik ben bang dat ik het gezamenlijke gebed mis.”

De shaytaan zei: “Wees niet te hard voor jezelf als het gaat om het gehoorzamen van Allah.”

Daarna werd ik pas na zonsopgang wakker en hij fluisterde in mijn oor: “Heb geen spijt van wat reeds voorbij is. De dag is nog lang.”

Ik ging zitten om de lofuitingen van de ochtend te verrichten, waarna hij mij op allerlei gedachten begon te brengen. Ik zei: “Je leidt mij af van het verrichten van mijn lofuitingen.”

De shaytaan zei: “Stel dit uit tot een later tijdstip.”

Toen ik besloot berouw te tonen zei de shaytaan: “Geniet toch van je jeugd.”

Ik antwoordde: “Ik ben bang voor de dood.”

De shaytaan zei: “Je hebt nog een heel leven voor je.”

Toen ik de Koran wilde leren zei hij: “Ontspan je door wat muziek te luisteren.”

Waarop ik antwoordde: “Maar dat is haraam.”

De shaytaan zei: “Er zijn geleerden die daar anders over denken.”

Ik antwoordde: “Maar ik heb alle overleveringen die duiden erop dat muziek haraam is genoteerd.”

De shaytaan zei: “Dit zijn allemaal zwakke overleveringen.”

Later kwam een mooie vrouw langs waarna ik mijn blik neersloeg. Hierop zei hij: “Wat is er nu weer mis met het werpen van een blik?”

Ik antwoordde: “Dat is gevaarlijk.”

De shaytaan zei: “Er is niets mis met het bewonderen van schoonheid.”

Toen ik mij begaf naar het Oude Huis in Mekka kwam ik hem tegen op mijn weg, waarna hij mij vroeg: “Waar ben je van plan naar toe te gaan?

Ik antwoordde: “Ik wil de cOemrah verrichten.”

De shaytaan zei: “Je stelt jezelf daardoor bloot aan gevaren terwijl er zoveel verschillende manieren zijn om het goede te verrichten en waarmee vele beloningen te verdienen valt.”

Ik antwoordde: “Het is noodzakelijk dat wij aan onszelf werken.”

De shaytaan zei: “Het paradijs betreedt je niet door je daden.”

Toen ik op het punt stond iemand advies te geven, zei hij: “Doe jezelf geen schande aan.”

Ik antwoordde: “Maar de dienaren van Allah hebben hier baat bij.”

De shaytaan zei: “Ik vrees dat je hierdoor bekendheid zult verkrijgen wat tevens de hoofdoorzaak is van hoogmoed.”

Ik vroeg hem daarna: “Wat vind je van een aantal personen?”

De shaytaan antwoordde: “Ik kan je over iedereen wat vertellen.

Ik vroeg: “Ahmad ibn Hanbal?”

De shaytaan antwoordde: “Hij heeft mij kapot gemaakt met zijn volgende uitspraak: ,,Houdt jullie vast aan de Soennah en de Koran die geopenbaard is.”

Ik zei: “En vertel eens over Ibn Taymiyyah.”

De shaytaan antwoordde: “Zijn slagen voel ik nog dagelijks op mijn hoofd.”

Ik vroeg: “En al-Boechari?”

De shaytaan antwoordde: Met zijn boek heeft hij mijn huis afgebrand.”

Ik vroeg: “En Fircauwn?”

De shaytaan antwoordde: “Hem komt al onze hulp en steun toe.”

Ik vroeg: “En Salaah ud-Dien, de held van de slag van Hittien?”

De shaytaan antwoordde: “Begin niet over hem. Hij heeft met ons de grond aangeveegd.”

Ik vroeg: “En Mohammed Ibnoe cAbd ul-Wahhaab?”

De shaytaan antwoordde: “Hij heeft mij met zijn dacwah door vuur verteerd laten worden.”

Ik vroeg: “En Aboe Djahl?”

De shaytaan antwoordde: “Voor hem zijn wij broeders en familie.”

Ik vroeg: “En Aboe Lahab?”

De shaytaan antwoordde: “Wij zijn met hem waar hij ook gaat.”

Ik vroeg: “En wat kun je vertellen over zedenloze tijdschriften?”

De shaytaan antwoordde: “Die zijn voor ons als wetsvoorschriften.”

Ik vroeg: “En tv-schotels?”

De shaytaan antwoordde: “Daarmee maken wij van mensen monsters.”

Ik vroeg: “En koffieshops?”

De shaytaan antwoordde: “Daar verwelkomen wij iedere ijdele tijdsverdrijver.”

Ik vroeg: “Wat zijn jullie lofuitingen?”

De shaytaan antwoordde: “Muziek.”

Ik vroeg: “En jullie daden?”

De shaytaan antwoordde: “Het geven van valse hoop.”

Ik vroeg: “En wat vind je van marktplaatsen?”

De shaytaan antwoordde: “Onze vaandel triomfeert daar en op deze plaatsen komen onze vrienden bijeen.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je eigenlijk de mensen?”

De shaytaan antwoordde: “Door middel van wellusten, het zaaien van twijfels over de Islam, amusement, het geven van valse hoop en muziek.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de vrouwen?”

De shaytaan antwoordde: “Door hen hun aantrekkelijkheden te laten tonen, en hen aan te sporen de geboden van Allah te verlaten en zonden te plegen.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de geleerden?”

De shaytaan antwoordde: “Door pronkzucht, zelfbewondering, hoogmoed en afgunst die de harten vult.”

Ik vroeg: “hoe misleid je het gepeupel?”

De shaytaan antwoordde: “Door roddels, lasterpraat, ijdele gesprekken en alles wat waardeloos is.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de koopliederen?”

De shaytaan antwoordde: “Door hen met rente te laten handelen, gierig te maken en buitensporig te laten zijn in hun uitgaven.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de jongeren?”

De shaytaan antwoordde: “Door flirten, verliefdheid, het opwekken van lustgevoelens, het minachten van de voorschriften van Allah en het plegen van zonden.”

Ik vroeg: “Wat vind je van de doecaat (verkondigers tot de Islam)?”

De shaytaan antwoordde: “Zij hebben mij kapot, moe en ziek gemaakt. Zij slopen wat ik heb gebouwd. Zij reciteren de Koran als ik zing en zoeken hun toevlucht tot Allah als ik verschijn.”

Ik vroeg: “En wat zeg je tegen de dronkaards?”

De shaytaan antwoordde: “Ik zeg tegen hen: ,,Drink maar lekker door, en spoel jouw zorgen en verdriet weg. Je kunt nog altijd berouw tonen.”

Ik vroeg: “Wat vernietigt jou?”

De shaytaan antwoordde: “Aayat ul-Koersiy, die bezorgt me ellende en berooft mij van vrijheid waardoor ik in ergernis beland.”

Ik vroeg: “Van wie hou je het meest?”

De shaytaan antwoordde: “Van zangers, afgedwaalde dichters, zondaars en een iedere onrustzaaiende verdorvene.

Ik vroeg: “Wie haat je het meest?”

De shaytaan antwoordde: “De bezoekers van de moskeeën en iedere aanbidder van Allah, asceet en strijder.

Toen zei ik: “Ik zoek toevlucht tot Allah tegen jou.” Waarna hij verdween alsof hij door de grond wegzakte. Dat is het lot wat de leugenaar verdient.

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:04
Een persoon reed met zijn auto en onderweg kreeg hij autopech. De man stapte uit zijn auto en toen hij zijn reservewiel uit de achterbak wilde pakken, kwam er een auto met hoge snelheid aan en reed de man aan waardoor hij ernstig gewond raakte. Een medewerker van de wegenwacht vertelt: “Ik en een collega van mij droegen hem in onze auto en namen vervolgens contact op met het ziekenhuis. Het was een jongeman in de bloei van zijn leven. Uit zijn uiterlijk viel op te maken dat hij een praktiserende moslim was. Toen wij hem droegen, hoorden wij hem iets neuriën. Maar omdat wij druk bezig waren konden wij niet opmaken wat hij zei… Toen wij hem echter in de auto plaatsten hoorden wij heel duidelijk dat hij met zijn mooie stem de Koran reciteerde. Verheven zij Allah, je zou niet zeggen dat deze persoon gewond was. Hij zat helemaal onder het bloed en alle botten in zijn lichaam waren gebroken. Het werd ons duidelijk dat hij niet lang meer te leven had.

Hij bleef doorgaan met het reciteren van de Koran met zijn mooie stem. Nooit in mijn leven heb ik ooit zo een mooie recitatie gehoord. Ik voelde de rillingen door mijn lichaam heen gaan. Ineens hield hij op met reciteren. Ik draaide mij om en zag hoe hij zijn wijsvinger de hemel in wees en de geloofsgetuigenis uitsprak waarna zijn hoofd inzakte. Ik sprong naar achteren, onderzocht vervolgens zijn hand, zijn hart en zijn ademhaling…. niks… Hij had het leven verlaten.

Ik keek lang naar hem en een traan rolde over mijn wang, maar ik hield dit verborgen voor mijn collega. Ik draaide mij vervolgens naar hem toe en vertelde hem dat de jongeman was gestorven waarna hij begon te huilen. En ik…ik haalde een diepe zucht en de tranen stroomden over mijn wangen. Het was een aangrijpend moment.

Toen wij in het ziekenhuis aankwamen, vertelden wij iedereen die wij tegenkwamen het verhaal van deze jongeman. Velen waren zeer onder de indruk, aangeslagen en moesten huilen. Eén persoon ging zelfs naar de jongeman toe en kuste zijn voorhoofd. Velen van hen wilden weten wanneer het dodengebed voor hem verricht zou worden, zodat zij dit bij konden wonen. Eén van de ziekenhuismedewerkers belde naar de familie van de overledene om hen over dit verlies te informeren. Degene aan de andere lijn was de broer van de overledene. Hij vertelde dat zijn broer iedere maandag zijn oma bezocht in een dorp en dat hij altijd zorgde voor de weduwen, weeskinderen en armen. Alle dorpsbewoners kenden hem… Hij bracht hen altijd Islamitische boeken en cassettebandjes. Zijn auto was altijd volgeladen met rijst en suiker die hij uitdeelde aan de behoeftigen. Hij vergat zelfs niet snoepgoed voor de kinderen. En altijd als er aan hem werd gevraagd hoe hij het uithield om deze lange afstand steeds heen en weer af te leggen, antwoordde hij: “Ik breng de tijd die ik in de auto zit door met het leren en reciteren van de Koran en het beluisteren van Islamitische bandjes en ik hoop dat elke stap die ik in het kader hiervan zet door Allah beloond zal worden.”

De volgende dag liep de moskee vol met mensen die het dodengebed voor hem kwamen verrichten. Ik verrichte samen met vele anderen het dodengebed, waarna wij hem naar zijn begraafplaats droegen. Wij plaatsten hem in de nauwe grond om zijn eerste dag van het Hiernamaals tegemoet te gaan. Aan de andere kant was het voor mij alsof ik de eerste dag van mijn leven tegemoet ging…”

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:07
Er was eens een jongeman die zowel godsvruchtig als achteloos was. Hij deed kennis op bij een sheich en op het moment dat hij voldoende kennis had vergaard, zei de sheich tegen hem en zijn klasgenoten: “Weest geen bedelaars, want de geleerde die zijn hand uitsteekt naar de mensen in deze wereld zal nooit iets goeds in zich hebben. Iedereen van jullie dient dus hetzelfde beroep als zijn vader te gaan verrichten en vreest jullie Heer hierin.”
De jongeman ging naar zijn moeder en vroeg haar: “Wat voor werk deed vader?”
De moeder schrok enigszins en zei: “Jouw vader is overleden en wat moet jij nou met het werk dat hij deed?”

Hij bleef bij haar aandringen, maar zij probeerde hem te ontwijken totdat zij uiteindelijk gedwongen werd om toe te geven dat de vader van de jongeman een dief was. Toen zei hij tegen haar dat de sheich hem had bevolen in de voetsporen te treden van zijn vader en dat hij daarin Allah moest vrezen. De moeder zei: “Ben je gek! Hoe kun je bij diefstal spreken van godsvrucht?”
De jongeman die de snuggerste niet was zei echter tegen zijn moeder dat de sheich hen het zo had opgedragen.

De jongen vertrok om het dievenvak onder de knie te krijgen. Nadat hij de fijne kneepjes van het vak had geleerd trof hij voorbereidingen voor zijn eerste diefstal. Hij verrichtte het cIshaa’-gebed en wachtte totdat de mensen naar bed gingen. Hij vertrok om in de voetsporen van zijn vader te treden, zoals de sheich het wilde. Hij begon met het huis van zijn buren en wilde er naar binnen sluipen. Waarna hij zich herinnerde dat de sheich hem had bevolen om godsvrucht te hebben. En het bestelen van de buren behoort nu eenmaal niet tot godsvrucht. Hij besloot het huis van de buren over te slaan en liep langs een ander huis en zei tegen zichzelf: “Dit is een weeshuis en Allah heeft ons gewaarschuwd voor het onrechtmatig nemen van de bezittingen van de wezen.”

Hij bleef verder lopen totdat hij bij een grote villa van een rijke handelaar aankwam. Het was bekend dat de rijke handelaar geld in overvloed had. Toen zei de jongeman: “Hier moet ik zijn!” Hij probeerde de deur te forceren en nadat dit was gelukt sloop hij naar binnen. Eenmaal het huis binnengekomen zag hij allerlei ruime kamers. Hij begon te inventariseren waar de waardevolle spullen lagen en even later vond hij de kluis. Hij opende deze en trof het aan vol goud en zilver. Toen hij op het punt stond om dit mee te nemen, zei hij tegen zichzelf: “Nee! De sheich heeft ons aanbevolen om godsvrucht te hebben. En wellicht heeft deze handelaar de zakaah (armenbelasting) over zijn bezittingen nog niet betaald. Laat ik eerst de zakaah voor hem apart houden.

Hij pakte een van de grootboekrekeningen van de rijke handelaar en stak een kleine olielamp aan. Hij nam deze grootboekrekeningen door en voerde verschillende berekeningen door. De jongeman was heel goed in rekenen en in het bijzonder in grootboekrekenen. Hij telde de bezittingen op en rekende het belastingbedrag uit dat de rijke handelaar verschuldigd was. Dit legde hij vervolgens opzij. Het uitvoeren van de berekeningen vergde echter zoveel tijd van hem dat hij zag dat de tijd van het Fadjr-gebed aangebroken was. Hij zei tegen zichzelf: “Godsvrucht hebben vereist dat het gebed op tijd verricht wordt!”

Hij verrichtte de woedoe’ en ging naar het centrale punt van het huis om daar vervolgens de Iqaamah (tweede oproep voor het gebed) te verrichten. De rijke handelaar werd door het geluid van de iqaamah uit zijn slaap gewekt waarna hij besloot om op onderzoek te gaan. Hij stond versteld van datgene wat hij zag, een kluis dat openstond, licht dat aan was en een jongeman die de oproep deed tot het gebed. Zijn vrouw zei tegen hem: “Wat is dat nou?”
Waarop hij antwoordde: “Ik zou het echt niet weten!” Hij ging naar de dief toe en zei tegen hem: “O wee jou! Wie ben jij en wat moet dit eigenlijk voorstellen?”
De dief antwoordde kalmpjes: “Eerst het gebed en dan praten! Kom op, verricht de woedoe’ en ga het gebed leiden, want de huiseigenaar dient voor te gaan in het gebed.”


De rijke handelaar was bang dat de jongeman wellicht wapens bij zich had en deed dan ook wat hem werd opgedragen. Niemand weet hoe hij bad, behalve Allah! Toen het gebed klaar was, vroeg de man aan de dief: “Nu, zeg me wie jij bent en wat jij wilt?”
Hij antwoordde: “Ik ben een dief.”
De man reageerde: “En wat doe je dan met mijn grootboekrekeningen?”
Hij zei: “Ik heb het bedrag aan zakaah dat jij in de afgelopen zes jaar verschuldigd was uitgerekend. Daarna heb ik dit apart gelegd zodat jij dit kunt gaan betalen.”
De man stond versteld en zei: “Wat is er met jou? Ben jij soms krankzinnig?”
Toen vertelde hij het hele verhaal aan de man. Nadat de rijke handelaar met de jongeman had gesproken en erachter kwam dat hij zeer nauwkeurig was in rekenen, ging hij naar zijn vrouw en vertelde haar over de eerlijkheid en godsvrucht van de jongen. De rijke handelaar kwam terug en deed het volgende voorstel: “Ik huw jou mijn dochter, onder de voorwaarde dat jij mijn administrateur en boekhouder wordt. Ook zal ik jou en jouw moeder in mijn huis laten wonen en bovendien zal ik jou mijn zakenpartner maken.” Natuurlijk accepteerde de jongeman. De volgende dag, vroeg in de ochtend, haalde de huwelijksfunctionaris de getuigen erbij en de huwelijksakte kon opgesteld worden.

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:09
Een man wilde op een marktplaats een vrouw aanspreken om haar te vermanen over haar onislamitische kledingstijl. Hij zei tegen de vrouw: “Vrees toch Allah! Weet je dan niet dat wat je aan hebt niet toegestaan is? De dood is iets wat zeker gaat komen en wie weet, wellicht is jouw tijd aangebroken en is de Engel des Doods op weg om jouw ziel op te halen. Vrees Allah!”

De vrouw antwoordde op een hoogmoedige wijze: “Hier, neem mijn telefoon maar en bel jouw Heer op en laat Hem de Engel des Doods naar mij sturen, Als jij waarachtig bent.”

De man zei: “Ik schrok van wat zij zei. De woorden die zij uitsprak deden de huid sidderen.

Ik besloot om te vertrekken toen ik even later geschreeuw hoorde. De mensen verzamelden zich en ik keerde terug om te kijken wat er aan de hand was. Ik baande mij een weg door de mensen en daar lag de vrouw van zojuist dood op de grond… De Engel des Doods was gekomen om haar ziel op te halen.

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:11
Eén van onze vrome voorgangers vertelt: “Op een dag zag ik hoe een ijzersmid kokend heet ijzer met zijn handen aan het bewerken was en dat dit hem helemaal geen pijn deed. Ik zei tegen mezelf: ,,Dit moet wel een rechtgeleide dienaar zijn, aangezien het vuur hem niet kan schaden.” Ik kwam dichterbij en groette hem. Hij groette mij terug. Waarop ik hem vroeg: ,,Bij Degene Die jou begunstigd heeft met deze gave, verricht smeekbede voor mij.”
De man begon toen te huilen en zei tegen mij: ,,Bij Allah, mijn broeder, ik ben niet zo goed als jij van mij denkt.”
Ik zei toen tegen hem: ,,O broeder, niemand behalve rechtgeleide mensen kunnen dit doen.”
Hij zei: ,,Aan dit gaat een merkwaardig verhaal vooraf.”
Ik zei: ,,Als je het me wilt vertellen, graag.”
Hij zei: ,,Goed. Op een dag was ik hier in deze smederij van mij aanwezig toen plotseling een vrouw de zaak binnenliep. Zij was zeer aantrekkelijk. Nog nooit heb ik een vrouw met zo een mooi gezicht gezien. Zij vroeg mij: ,,O broeder, heb je iets te geven in de Naam van Allah?”
Toen ik naar haar keek was ik helemaal weg van haar en zei: ,,Als jij met mij naar huis gaat dan zal ik je alles geven wat je wilt.”
Lang bleef zij naar mij staren om vervolgens te vertrekken. Zij bleef dagen weg, maar kwam terug en zei: ,,Onder dwang van omstandigheden zie ik mij genoodzaakt om op jouw voorstel in te gaan.” Hierop sloot ik de zaak en liep met haar naar huis.
Eenmaal thuis aangekomen zei zij: ,,Ik heb mijn kinderen in een benarde positie achtergelaten. Zou het mogelijk zijn dat jij mij tenminste nu iets geeft zodat ik dit naar hen toe kan brengen. Dan beloof ik later terug te komen.”
Hierop gaf ik haar wat geld en ik deed haar plechtig beloven terug te zullen komen. Dit deed zij ook. Een uur later was zij terug. Ik liet haar binnen en deed de deur achter ons dicht. Waarop zij vroeg: ,,Waarom heb je de deur dicht gedaan?”
Ik antwoordde: ,,Uit vrees voor de mensen.”
Hierop vroeg zei: ,,Waarom vrees je dan niet de Heer van de mensen?”
Ik zei tegen haar: ,,Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Genadevolle.” En ik stormde op haar af en merkte vervolgens dat zij beefde en dat tranen over haar wangen rolden. Ik vroeg haar toen: ,,Waarom beef je en huil je zo?”
Zij antwoordde: ,,Uit vrees voor Allah, de Almachtige,” en zei vervolgens tegen mij: ,,Als je mij laat gaan omwille van Allah dan verzeker ik jou dat Allah jou in het wereldse leven en in het Hiernamaals niet zal straffen met het Vuur.”
Ik stond vervolgens op, gaf haar alles wat ik bij mij had en zei: ,,Ik laat je gaan, uit vrees voor Allah.” Toen zij vertrok werd ik overmand door slaap. In mijn slaap zag ik een mooie vrouw die op haar hoofd een kroon van rode robijnen droeg.
Zij zei tegen mij: ,,Moge Allah jou namens ons belonen met het goede.”
Ik vroeg haar toen: ,,Wie ben jij?”
Zij antwoordde: ,,Ik ben de moeder van het meisje dat jij hebt laten gaan omwille van Allah, de Verhevene. Moge Allah jou in dit wereldse leven en in het Hiernamaals behoeden voor het Vuur.”Daarna werd ik wakker en sindsdien schaadt vuur mij niet en ik hoop dat het mij in het Hiernamaals ook niet zal schaden.

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:12
De enige overlevende van een scheepswrak spoelde aan op een klein onbewoond eiland. Hij bad hevig tot Allah, dat Hij hem uit deze benarde positie zou redden. Elke dag inspecteerde hij de horizon op zoek naar help, maar nooit vond hij iets. Uitgeput als hij was, maakte hij een klein hutje van drijfhout om hem en zijn weinige bezittingen te beschermen tegen de invloed van de natuurelementen.

Toen op één dag, nadat hij de kust afstroopte op zoek naar voedsel, hij terug kwam bij zijn schuilplaats, kwam hij erachter dat zijn kleine hutje vlam had gevat en hij zag de rook opstijgen naar de hemel. Het allerergste wat hij zich kon bedenken was hem overkomen, alles was verloren. Hij was verslagen door verdriet en woede. “Allah, hoe kunt U mij dit aandoen!?”, schreeuwde hij.

Vroeg de volgende dag werd hij echter gewekt door het geluid van een schip dat de kust naderde. Het was gekomen om hem te redden. “Hoe wisten jullie dat ik hier was?”, vroeg de man versuft aan zijn redders. Zij antwoordden: “Wij zagen jouw rooksignalen.”

Het kan snel gebeuren dat wij ontmoedigd raken als dingen slecht aflopen. Maar wij moeten de moed niet verliezen, want Allah heeft zijn plannen met ons, zelfs als wij worden getroffen door pijn en verdriet. Onthoudt dan ook de volgende keer, als je kleine hutje tot de grond afbrandt, dat dit een rooksignaal kan zijn dat de Genade van Allah aankondigt.

Issam
25-04-2009, 11:33
Nee meid mijn moeder leeft nog hamdollah

miss_21
25-04-2009, 11:35
Mijn moeder is mijn alles, ik doe alles voor haar, al moet ik me leven geven voor haar doe ik dat zonder twijfel! zij is het waar ik het nu nog allemaal voor doe

zinazina
25-04-2009, 11:36
Mijn moeder is mijn alles, ik doe alles voor haar, al moet ik me leven geven voor haar doe ik dat zonder twijfel! zij is het waar ik het nu nog allemaal voor doe

:hug:aaaaaaaaaaaaaah meid zo lief :hug:

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:41
Nee meid mijn moeder leeft nog hamdollah
Oh alhamdoellilah Wees Goed Voor Je Moede,, Het paradijs ligt onder haar voeten!


Mijn moeder is mijn alles, ik doe alles voor haar, al moet ik me leven geven voor haar doe ik dat zonder twijfel! zij is het waar ik het nu nog allemaal voor doe

Goed Zo Meid, Inshallah Zal allah (swt) je daarvoor belonnen!

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:50
Ik ben een vrouwenarts en verloskundige en werk nu al acht jaar bij een Amerikaans ziekenhuis. Vorig jaar kwam er een Arabische moslimvrouw om te bevallen. Zij onderging veel leed en pijn vlak voor de bevalling, maar ik zag geen traan over haar wang rollen. Toen mijn dienst erop zat, vertelde ik haar dat ik naar huis zou gaan en dat een mannelijke arts het van mij over zou nemen. Hierop pas begon zij te huilen en schreeuwde: “Nee! Nee! Ik wil niet dat een man mij ziet!”

Ik stond versteld. Haar man vertelde mij dat zij het niet wilde dat een man haar ziet. Heel haar leven heeft niemand, behalve haar ouders, broers en ooms haar gezicht gezien. Ik schoot in de lach en zei heel verbaasd: “Ik denk niet dat er in heel Amerika nog iemand is die mijn gezicht niet heeft gezien!” Ik ging op haar verzoek in en besloot bij haar te blijven tot na de bevalling. Beiden bedankten mij hiervoor en na twee uur beviel zij.

Op de tweede dag ging ik naar haar toe om te kijken hoe het met haar na de bevalling ging. Ik vertelde haar dat veel vrouwen last kunnen hebben van ziekten en ontstekingen in de periode van kraambloeding doordat zij daarin gemeenschap plegen te hebben met hun mannen. Hierop begon zij mij het een en ander uit te leggen over het onderwerp kraambloeding in de Islam. Ik was onder de indruk van wat zij allemaal vertelde.

Toen wij verder aan de praat raakten, kwam er een vrouwelijke kinderarts binnen om te kijken of het goed ging met de baby. Eén van de dingen die zij tegen de moeder zei was: “Het is beter dat de baby op zijn rechterzijde slaapt, zodat de hartkloppingen systematisch verlopen. Toen reageerde de vader, zeggende: “Wij leggen hem altijd op zijn rechterzijde neer, in navolging van het voorbeeld van onze Profeet (vrede zij met hem).”

Ik dacht bij mijzelf: “Wij hebben bijna onze hele leven gegeven om tot deze kennis te komen waar zij reeds van op de hoogte zijn dankzij hun geloof. Ik besloot dan ook om meer over dit geloof te weten te komen. Ik nam één maand verlof van werk en vertrok naar een andere stad, waar een groot Islamitisch centrum is gevestigd. Daar bracht ik het grootste deel van mijn tijd door om vragen over de Islam te stellen en Arabische en Amerikaanse moslims te ontmoeten.

Toen mijn verlof erop zat keerde ik terug naar huis met een aantal brochures over de Islam. Ik stortte mij op het lezen en hield in de tussentijd voortdurend contact met een aantal leden van het centrum. En alle lof zij Allah, na een aantal maanden heb ik mijn bekering tot de Islam bekend gemaakt. Als ik terugkijk kan ik werkelijk niet voldoende dank aan Allah tonen voor het feit dat Hij mij heeft geleid naar de Islam.

Dokter Olivia

POKERFACCEE--
25-04-2009, 11:54
Broeders en zusters overal! Met dit stuk wil ik mij niet slechts richten tot de volgelingen van de Islam, maar tot iedere man, vrouw, jongen en meisje.

Mijn broeders en zusters overal! Jullie moeten weten dat de Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ongelovige, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen

Tot deze bewijzen behoren de volgende punten:

1. Mohammed (vrede zij met hem) was een analfabeet en bleef dit tot aan zijn dood. Onder zijn hele volk stond hij bekend om het feit dat hij de waarheid sprak en om zijn betrouwbaarheid. Voordat hij de Openbaring ontving, had hij geen kennis van de voorgaande religies en dit bleef zo tot aan zijn veertigste. Toen werd hem de Koran, die tot op de dag van vandaag onveranderd is gebleven, geopenbaard. Deze Koran bespreekt de meeste gebeurtenissen die worden genoemd in de voorgaande Geschriften en vertelt ons hierover tot in de kleinste details, alsof Mohammed (vrede zij met hem) hierbij zelf aanwezig was. De Joden en de Christenen in zijn tijd waren niet in staat om hem hierover tegen te spreken.

2. Mohammed (vrede zij met hem) voorspelde vele zaken die hem en zijn gemeenschap zouden overkomen, zoals: het behalen van strategische overwinningen, de vernietiging van het tirannieke koninkrijk van Chosroes (de koninklijke titel van de Zoroastrische koning van Perzië), de val van het Romeinse Rijk aan de handen van de moslims en de vestiging van de Islam over de hele wereld. Deze gebeurtenissen deden zich allemaal voor, precies zoals Mohammed (vrede zij met hem) dit voorspelde.

3. Mohammed (vrede zij met hem) kwam met een Arabische Koran die zijn gelijke niet kent qua welbespraaktheid en duidelijkheid. De Koran daagde de welbespraakte Arabieren, die Mohammed (vrede zij met hem) eerst voor leugenaar uitmaakte, uit om te komen met slechts één vers zoals de Koran. Dit konden zij niet, ondanks het feit dat zij meesters waren in de Arabische taal en poëzie. Tot op de dag van vandaag heeft niemand durven beweren in staat te zijn geweest woorden samen te stellen die de Koran benaderen, laat staan evenaren qua gratie, schoonheid en grootsheid.

4. Het leven van deze nobele Profeet (vrede zij met hem) is een perfect voorbeeld van oprechtheid, genade, medeleven, betrouwbaarheid, dapperheid, gulheid en is ver verwijderd van slechte eigenschappen. Hij was ascetisch in alle wereldse zaken en streefde slechts naar de beloning in het Hiernamaals en in al zijn daden en handelingen was hij godvrezend.

5. Allah plaatste grote liefde voor Mohammed (vrede zij met hem) in de harten van hen die in hem geloofden en hem ontmoetten. Deze liefde bereikte zo een niveau, dat elke willekeurige metgezel van de Profeet (vrede zij met hem) zijn of haar moeder en vader zou opofferen voor de Profeet (vrede zij met hem), zelfs tot op de dag van vandaag. De mensen die in hem geloven, houden van hem en eren hem. Iedere gelovige zou zijn eigen familie en bezittingen als losgeld geven om de Profeet (vrede zij met hem) te mogen zien, zelfs maar voor één keer.

6. Het leven van geen andere historische persoonlijkheid is zo fijn tot op de kleinste details beschreven en bewaard gebleven tot op de dag van vandaag, zoals het leven van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de meest invloedrijke persoon van de gehele menselijke geschiedenis. Noch kent deze wereld iemand anders die elke ochtend, avond en gedurende de rest van de dag wordt herdacht. Als de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn naam gedenken of horen, vragen zij zegeningen en vrede van Allah voor de Profeet (vrede zij met hem). Dit doen zij uit volle overgave en oprechte liefde voor de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

7. Er is nooit een andere man in de gehele geschiedenis geweest wiens voorbeeld zo nauwgezet werd en nog steeds wordt gevolgd door zijn volgelingen als dat van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Degenen die geloven in de Profeet (vrede zij met hem), slapen op de manier waarop hij sliep, verrichten de rituele wassing zoals hij die verrichtte en houden zich aan de manieren waarop hij at, dronk en zichzelf kleedde.

In werkelijk elk aspect van hun leven volgen de volgelingen van Mohammed (vrede zij met hem) zijn leerstellingen, die hij onder hen verspreidde. Zij bewandelen het pad dat hij bewandelde tijdens zijn leven. Gedurende elke generatie, vanaf de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) tot aan nu, houden degenen die geloven in deze nobele Profeet zich vast aan zijn leerstellingen. Bij sommigen heeft dit zelfs het niveau bereikt dat zij het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) volgen ook in zaken waar Allah dit niet van hen eist. Sommigen eten bijvoorbeeld slechts het voedsel dat Profeet (vrede zij met hem) lekker vond en dragen slechts die kleren waar de Profeet (vrede zij met hem) een voorkeur voor had.

Zij volgen boven dit alles zijn manier van aanbidding, zeggen dezelfde smeekbeden als hij, bijvoorbeeld bij het groeten van mensen, bij het binnentreden en verlaten van de woning, bij het betreden van de moskee, voor het slapen gaan en wakker worden, bij het eten en drinken, tijdens het vasten, tijdens het reizen enz.

8. Er is nooit een persoon geweest op deze wereld die ooit zoveel liefde, respect, eer ontving en gehoorzaamd werd als deze nobele Profeet.

9. Sinds zijn komst tot op de dag van vandaag, wordt deze Profeet over de hele wereld gevolgd door allerlei mensen van verschillende etniciteiten en achtergronden. Velen van hen die hem volgden waren eerst Christen, Jood, atheïst of hadden helemaal geen religie. Onder de mensen die kozen om hem te volgen waren zij die bekend stonden om hun verstandige oordelen, wijsheid, reflectie en inzicht. Zij kozen ervoor om de Profeet (vrede zij met hem) te volgen nadat zij getuige waren van de tekenen van de waarheid van zijn Boodschap en de bewijzen van de wonderen waarmee hij kwam. Zij kozen er niet voor om hem te volgen uit dwang of omdat dit gewoonweg de godsdienst was van hun ouders.

Vele volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem) kozen zelfs om hem te volgen in een tijd dat de Islam zwak was, toen er slechts weinigen waren die met hen geloofden en de mensen die in hem geloofden vervolgd werden. De meeste mensen die kozen om hem te volgen deden dit niet met het oog op enige wereldse beloning. Het is een feit dat vele van zijn volgelingen veel hebben geleden als gevolg van het geloven in de Boodschap van deze Profeet, maar ondanks al deze beproevingen waren deze mensen onwrikbaar in hun geloof.

10. Mijn broeders! Iedereen met een helder verstand moet toch kunnen inzien dat dit alles erop duidt dat Mohammed (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper is van Allah en niet slechts een man die beweerde een profeet te zijn of sprak over God zonder enige kennis.

Mohammed (vrede zij met hem) beschreef Allah met Eigenschappen vrij van elke vorm van imperfectie. Niemand, zelfs niet de filosofen, waren ooit in staat om op zo een wijze een beschrijving te geven van Allah. Het is voor het menselijke verstand immers moeilijk te bevatten dat er een Entiteit bestaat die overal toe in staat is en geen beperkingen kent op het gebied van bijvoorbeeld kennis, grootsheid enz. Een entiteit die de menselijke competenties ver overtreft.

Noch ligt het in het vermogen van een mens om zo een perfecte wetgeving in het leven te roepen die gebaseerd is op rechtvaardigheid, gelijkheid, genade en objectiviteit voor alle menselijke activiteiten. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) kwam met regels inzake koop en verkoop, huwelijk en scheiding, huur, nalatenschap, voogdijschap. Hij kwam met regels die het individueel en het maatschappelijk leven waarborgde.

11. Het is ondenkbaar dat een persoon zoveel wijsheid, moraal en nobelheid heeft weten te combineren als de Profeet (vrede zij met hem).

Op een complete en volwaardige manier onderwees Mohammed (vrede zij met hem) de mensen over moraal, karakter en goed gedrag tegenover de ouders, familieleden, vrienden, de mensheid, dieren en planten.

Dit bewijst dat de Boodschapper (vrede zij met hem) niet met een eigen religie kwam, maar dat hij kwam met regels en inspiratie die hij ontving van Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen.

POKERFACCEE--
26-04-2009, 12:33
Upsakeeee !

POKERFACCEE--
26-04-2009, 12:34
Upsakee!

POKERFACCEE--
26-04-2009, 12:34
Upsakee!

Berberselady
26-04-2009, 01:10
Mamaaa. (l)

miss_21
26-04-2009, 01:43
Oh alhamdoellilah Wees Goed Voor Je Moede,, Het paradijs ligt onder haar voeten!Goed Zo Meid, Inshallah Zal allah (swt) je daarvoor belonnen!

Amien....

najat28
26-04-2009, 11:50
ik zou niet kunnen leven zonder mijn lieve jemma, zij is mijn alles en mijn beste vriendin ook nog.

Berberselady
30-04-2009, 12:07
Ik kus mijn Mama's voeten. :kusje:

POKERFACCEE--
02-05-2009, 09:24
Up!

senna2
03-05-2009, 08:42
maschallah het is de waarheid ik zelf denk er egt elke seconde aan!!!!

miss_21
04-05-2009, 02:34
maschallah het is de waarheid ik zelf denk er egt elke seconde aan!!!!

:hug: love you zuslief

Berberselady
04-05-2009, 12:31
De waardheid.

tamazight_girrl
04-05-2009, 12:34
masallahhhhhhh

SuperWoman
13-05-2009, 10:34
Met betrekking tot het zwijgen van de tong heeft de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezegd:
De tong moet zwijgen over de nadelen van een broeder, zowel tijdens zijn aanwezigheid als afwezigheid;

Hij moet niet vragen over iets wat hij niet leuk vindt aan het gedrag van zijn broeder;

Hij moet niet vragen waar zijn broeder naar toe gaat, want misschien wil hij dit niet vertellen;

Hij moet een geheim van zijn broeder goed bewaren, ook wanneer zij ruzie hebben, en niet slechte dingen zeggen over zijn familie en de personen van wie hij houdt. Tevens zou hij niet iets moeten doorvertellen van datgene wat een ander over hem geroddeld heeft.

Hij moet zwijgen over datgene van zijn broeder waar hij een afkeer van heeft. Alleen als iets belangrijk is moet hij het zwijgen verbreken en hierover praten, tot rechtvaardigheid manen, en het kwade verbieden.

De gelovige zoekt altijd een excuus voor zijn broeder, hoewel de huichelaar altijd zijn fouten zoekt. (Hadith verzameld door Ibn El Moubarak)

True
13-05-2009, 11:52
Hier kan ik nog wat van leren.


Dank je wel.

bensellam
14-05-2009, 12:03
ga zahmma je bent heillige laat proefeet met rust

miss_21
14-05-2009, 12:04
Met betrekking tot het zwijgen van de tong heeft de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezegd:
De tong moet zwijgen over de nadelen van een broeder, zowel tijdens zijn aanwezigheid als afwezigheid;

Hij moet niet vragen over iets wat hij niet leuk vindt aan het gedrag van zijn broeder;

Hij moet niet vragen waar zijn broeder naar toe gaat, want misschien wil hij dit niet vertellen;

Hij moet een geheim van zijn broeder goed bewaren, ook wanneer zij ruzie hebben, en niet slechte dingen zeggen over zijn familie en de personen van wie hij houdt. Tevens zou hij niet iets moeten doorvertellen van datgene wat een ander over hem geroddeld heeft.

Hij moet zwijgen over datgene van zijn broeder waar hij een afkeer van heeft. Alleen als iets belangrijk is moet hij het zwijgen verbreken en hierover praten, tot rechtvaardigheid manen, en het kwade verbieden.

De gelovige zoekt altijd een excuus voor zijn broeder, hoewel de huichelaar altijd zijn fouten zoekt. (Hadith verzameld door Ibn El Moubarak)
Macha Allah

SuperWoman
14-05-2009, 01:18
ga zahmma je bent heillige laat proefeet met rust

Ik begrijp jouw reactie niet, kan je het uitleggen:)?

SuperWoman
14-05-2009, 01:18
Hier kan ik nog wat van leren.


Dank je wel.

Dat is de bedoeling!:) Graag gedaan hoor SUPERMAN!

SuperWoman
14-05-2009, 01:18
Macha Allah

:hug:

Amel
14-05-2009, 04:05
ga zahmma je bent heillige laat proefeet met rustIk dacht dat ik alleen soms onzin uitkraam

maar meneer slaat echt alles:staghfir:

SuperWoman
14-05-2009, 05:10
Ik dacht dat ik alleen soms onzin uitkraam

maar meneer slaat echt alles:staghfir:

Helemaal mee eens, maar ach jah:)

_Isslamia_
15-05-2009, 11:24
ga zahmma je bent heillige laat proefeet met rust

Ze deelt wat met ons. laat haar met rust, als het je niet zint verdwijn je maar uit deze topic.

in plaats van bedankt voor deze informatie te zeggen, kom je met je commentaar.

ga weg man jij hoort hier niet.:praten:

SuperWoman
16-05-2009, 01:26
Ze deelt wat met ons. laat haar met rust, als het je niet zint verdwijn je maar uit deze topic.

in plaats van bedankt voor deze informatie te zeggen, kom je met je commentaar.

ga weg man jij hoort hier niet.:praten:

Lief van je dat je het voor me opneemt:hug:!

tamazight__01
16-05-2009, 06:00
:masha:

SuperWoman
16-05-2009, 06:07
Up:knuffelen:

SuperWoman
18-05-2009, 03:30
up!

steefjuhhh
18-05-2009, 06:29
rofl (kaaskop aan de top)

SuperWoman
18-05-2009, 06:31
rofl (kaaskop aan de top)
???

miss_21
25-05-2009, 12:38
upppppp:blozen:

tamazight_girrl
29-05-2009, 09:57
Mijn moeder is mijn alles ze is meer dan mijn moeder ook me beste vriendin kan altijd bij haar terechtt ik doe mijn best om zoveel mogelijk voor me moeder te doen ik hou zo veel van haar echt me liefe gekke moeder kan altijs met haar lachen mogen allah (swt) je helpen en je steunen en je in de hemel bregens a yemma inou inshallah amineee xxxxxxxxxxx altijd dou3a voor jou love you mama xxx

nadia1080
29-05-2009, 10:47
door mijn moeder ben ik geworden wie ik nu ben!ik heb veel heel van haar geleerden leer nog altijd van haar ook al heb ik nu een gezin en kinderen en ik geef door aan mijn kinderen wat ik van haar heb geleerd(ik probeer doortegeven)en je hebt nog veel meer respect voor je moeder als je zelf kinderen krijgt dat zij mijn moeder altijd vroeger en ze heelft weer gelijk.ook heb ik nu een gezin en ben ik ook mama maar mijn mama is er ALTIJD als ik haar nodig heb (ook mijn papa hoor niet te vergeten) ik ben mijn mama zeeeeer dankbaar !!!!!!!!!!!!!!!

Berberselady
31-05-2009, 10:12
Ik werd wakker, tot mijn schrik zag ik dat ik getild werd door een paar mannen....
Ik wou ze vragen waar ze mij naartoe brachten, maar mijn tong werkte niet mee...
Ik wilde ze tegenhouden van mij te verplaatsen, maar mijn lichaam werkte niet mee...
Langzaam maar zeker werd het met me duidelijk dat ik naar de moskee werd gebracht...
Ik kende de weg omdat ik er soms was tijdens de ramadan...
Omdat me vrienden altijd gingen...
Toen zag ik dat men het dodengebed verrichtten, toen drong het tot me door!...
Is dit voor mij?...
Ben ik nu werkelijk dood?...
Dat kan tog niet?...
Ik had nog zo veel in gedachte om te doen, NEE!...
Ik wilde nog naar Hajj...
Ik ben niet bereid, ik had niet eens de mooie eigenschap om het gebed te verrichten...
O nee, nu is het te laat...
Ik ga voor mijn heer staan!...
En mijn handen zullen getuigen!
Ya Rabbi, had ik maar een goede vader, die mij van kleins af aan naar de moskee bracht, die mij van de
moskee liet houden!...
Die mij de qur'aan leerde lezen, die mij sura's uitlegde en samen met mij uit onze hoofden leerde...
Maar toen besefte ik, dat ik dit ook niet deed voor mijn kinderen...
Maar nu is het te laat...
O Allah nu is het te laat...
Toen ik de imaam hoorde reciteren hoopte ik dat hij ietjes langer door zou gaan, dat hij ietsjes meer
smeekbedes voor mij zou doen...
Ik zag de vrienden met wie ik slechte zaken pleegde...
Ik wist hoe zij waren, maar ja zo was ik ook...
Toen ik naar de wasruimte werd gedragen, zag ik dat de imaam mij aan het wassen was, wat een aardige
man dacht ik toen...
Hij sloeg onwetend een plekje op mijn rug over, hij moest dat stukje nog wassen...
Ik schreeuwde het uit, maar er kwam niets uit mijn mond...
Moet ik ZO naar mijn heer!?...
Maar tevergeefs...
Vervolgens werd ik omwikkelt in 3 witte doeken....
Ik wilde ze waarschuwen om het niet te strak om mij te binden, maar ik kon alweer niets zeggen...
Toen was ik op het begraafplaats...
Mijn ouders over mij buigend, huilend smekend...
Wat een verschrikkelijk gevoel...
Toen werd er een gat gegraven in de grond...
Toen de mannen mij in het graf wilden leggen, wilde ik het uitschreeuwen...
Dat is tog veel te smal?...
Daar kan ik me tog niet in bewegen?...
En hoe moet ik daar ademen?...
Ik werd met de seconde nerveuzer en banger...
Toen werd ik er tot mijn grote schrik ingelegd, en ze gooide het zand over mij heen...
Toen ik in mijn graf lag, zag ik aan mijn rechterkant een Prachtig paleis, omringd met zeeën die ik nog
nooit zo heb gezien, prachtig gewoon!...
En aan mijn linkerkant zag ik een verschrikkelijk hellevuur waardoor ik ging zweten...
Ik was door en door nat van het zweet...
Bang, nee DOODSbang!...
Ik was zo bang om in dat hellevuur te belanden, YA ALLAH, Ya Rabbi!...
Geef mij nog een kans o Allah...
Geef mij 1 minuut...
1 minuut om 1 gebed te verrichten voor U Ya Rabbi...
Maar jammer genoeg zijn er dan geen herkansingen!...
Ya Rabbi geef mij nog een kans en ik zal mijn leven knielend doorgaan!...
En toen hoorde hij de Athaan...
Hij opende zijn ogen en zag dat dit alles slechts een droom was...
Hij sloeg zijn bezweette deken van hem af en rende naar de badkamer om al Woedhoe te verrichten en
rende toen naar de moskee om Salaat-ul-Fadjr met hen mee te bidden...
Deze man is geliefd bij Allah swt, net als wij...
Deze man heeft een teken gekregen, een verduidelijking van hoe belangrijk het is om je tijd goed te benutten...
Beste broeders en zusters, Insha allah zullen wij hier lering uit trekken en ons zo snel mogelijk
voorbereiden voor de dood...
Want wij zullen sterven, jong en oud, ziek en gezond, voorbereid of niet voorbereid...
En dan zijn er geen 2e kansen meer...
Het is of nu of nooit!...
Grijp je kans!...
Sla die nieuwe bladzijde in je leven om!...
Verricht dat gebed!...
Voorwaar, we zullen spijt krijgen voor elke minuut die we niet in de vorm van aanbidding jegens Allah swt hebben besteed.
Dus begin opnieuw, moge Allah swt tevreden zijn met ons en ons begeleiden naar de poorten van Djenna, en ons de plaats van eeuwige zaligheid laten binnentreden.
Amien.
Dit was een korte samenvatting van een lezing van broeder Omar At-Turkie moge Allah(Swt) hem belonen. En moge Allah swt jullie belonen voor het lezen hiervan

Issam
31-05-2009, 10:43
Masha allah

oujdagirl
31-05-2009, 10:46
:masha:
Masha allah

sanae_magrbialady
01-06-2009, 12:04
masha'allah meid

nerd
01-06-2009, 02:33
Tbarka allah 3liek


Masha allah

miss_21
01-06-2009, 02:35
Doet je zeker aan het nodige denken.. Mascha Allah

Miss_Moslima
01-06-2009, 07:11
Salaam, heb dit 'verhaal'gevonden en vond het egt leerzaam en wou het daarom met jullie delen.

Lees het, en laat het een werking hebben op je hart.

Hopelijk zal het ons allemaal van nut zijn, zodat we weer ons best zullen gaan doen, zoals voorheen!!!!Ik denk dat het tijd is geworden om het terug te halen..Heb je ooit dat gevoel gehad, na het geven van een goede herinnering, een korte toespraak, of gewoon simpelweg het geven van een advies... het je opeens raakt.... je kijkt terug op wat je gezegd hebt.... "Ik doe zelf sommige zaken niet eens waar ik net over gesproken heb... dus ben ik nu een hypocriet?''.. Dus je gaat door met het lofprijzen van Allah voor het feit dat niemand de gordijnen in jouw leven heeft kunnen openen... en jouw fouten heeft kunnen zien.... tijd om stil te blijven.... is het niet?
Heb je ooit dat gevoel gehad...toen je online was, of met iemand rechtstreeks contact had... pratend tegen deze persoon.... en dan opeens merk je dat hij of zij tegen jou op kijkt... gelovend dat jij heel wat bent.... misschien wel een ontzettende oprechte ziel... maar dan kijk je spijtend naar jezelf... wetend wie en wat je werkelijk bent... Dat laat je stil staan voor een moment.... tijd om weg te blijven van de mensen,... is het niet?
Heb je ooit dat gevoel gehad... wanneer je iemand onrecht had aangedaan... en je WIST dat je dat had gedaan.... alle ahaadith komen voor jezelf tevoorschijn...over terug gaan en jezelf verontschuldigen....over de banden verbreken voor drie dagen.... over de grotere en betere persoon zijn in een conflict.... maar toch is het moeilijk...omdat je denkt dat als je je hieraan overgeeft... tegenover deze ondankbare persoon... dat dit dan alleen maar kan betekenen dat je zwak bent... en dus wint de shaytan.... alweer........ hmm...... tijd voor mezelf om weg te rennen van dit soort situaties....... is het niet?Heb je ooit dat gevoel gehad.... wanneer je een kijk neemt op je leven.... EERLIJK... na dagen en dagen van terugblikken... en je je realiseert dat je geloof is gevallen.... weggestopt... gezonken... alsof je als een dode leeft... en je kijkt om je heen... de boeken... de bandjes/cd's.....artikelen....kennis....de manier hoe je ermee begon.... de manier hoe je er tegen vocht... de manier hoe je over moeilijke hindernissen ging om te bereiken wat je nu hebt bereikt.....en kijk nou.... kijk nou wat ik ben geworden... tijd om te gaan slapen... gewoon slapen...... om te vergeten......... is het niet?
Heb je ooit dat gevoel gehad…..een lange tijd geleden…..toen je de Qoeraan vasthield…je voelde elk woord dat je las…..KRACHTIG voor het hart…… waren ze niet? Je las het… op je bed…… en het maakte je aan het huilen …… en het voelde alsof je nooit meer gestoord wou worden… gewoon jij en Allah…… en wanneer Allah sprak over de gelovigen… stopte jij…… deed de Qoeraan even dicht….en begon te denken….je dacht dat je wellicht op een dag één van hen zou zijn..… Degenen die zullen leven in Djennah…… Soebhan’Allah….. wanneer je een haadith hoorde… op de een of andere manier bleef deze in je gedachte, en vertelde je deze aan degenen die je tegenkwam…… alsof je zojuist de beste aankondiging had gehoord……. die dagen waren speciaal…… en je ‘schreeuwt’ als het ware nu om ze..… en toen ging het allemaal om Allah……. niets anders……. Het is tijd voor ons om dat gevoel terug te brengen…… dat GEWELDIGE gevoel..... Is het niet?Wacht.. ik ben nog niet klaar…
Heb je ooit dat gevoel gehad… terwijl je jezelf met je hoofd op de grond bracht… totaal in liefde en vernedering voor Allah…. hopend in je hart dat Allah je ziel zou nemen.… in deze positie…. nu en hier… Tijd om dat gevoel terug te halen!!!!.... Is het niet?Heb je ooit dat gevoel gehad…..wanneer eerder en vroeg gaan naar de moskee ontzettend goed voelde?? Wanneer je je in de eerste rij bevond.… en na het gebed iedereen achter je zag zitten en wist dat je hen verslagen had wat betreft het vooraan zitten van de rijen… Tijd om dat gevoel terug te halen!!!!! …… Is het niet?
Heb je ooit dat gevoel gehad… wanneer je alles deed voor Allah…..alles… zich niet druk makend om de mensen… TIJD OM DAT GEVOEL TERUG TE HALEN!!!.... Is het niet?
Heb je ooit dat gevoel gehad… wanneer je het gevoel had dat Allah naar je keek… JE VOELDE HET… JE VOELDE HET DAT HIJ NAAR JOU KEEK… Hij was daar met jou… die seconde… op de een of andere manier boog je je hoofd naar de grond… misschien vanuit schaamte… je wist niet wat jou dat liet doen… je wist.. dat Hij de enige was die jouw geleidt had… Naar jou Kijkend… en jou Helpend… en dat is nog steeds zo gebleven, niet veranderd..
Broeders en zusters…………


IK DENK DAT HET NU TIJD IS GEWORDEN OM HET TERUG TE HALEN!!!!!!!!!!

katim110
01-06-2009, 07:14
mashallah! goed stuk.
jazak allah voor het plaatsen

Miss_Moslima
01-06-2009, 07:24
Wa djazzak allah.

Berberselady
01-06-2009, 09:13
:)!

Berberselady
01-06-2009, 09:13
Doet je zeker aan het nodige denken.. Mascha Allah

Zeker

_Isslamia_
02-06-2009, 01:09
djazzaka allahu ghairan voor het plaatsen mijn zuster.:knuffelen:

Berberselady
03-06-2009, 07:18
Salaam Moe3alekom Broeders & Zusters.


Wees gelukkig,
Met al hetgeen wat Allah jou heeft gegeven..
Met alle zegeningen in dit leven..

Wees trots,
Dat jouw religie Islam is,
Trots,
Dat jouw vertrouwen in Allah jouw kracht is..

Wees verdrietig,
Om alle onrecht in de wereld,
Om de oorlogen die zoveel levens eisen..

Maar boven alles,
Wees dankbaar,
Voor het geduld dat Allah jou heeft gegeven,
Dat Hij jou de weg heeft gewezen in jouw leven..

Wees Allah dankbaar voor alle dingen,
Want voorwaar, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.

Fi Amani Allah.

True
03-06-2009, 07:20
hij is prachtig

Berberselady
03-06-2009, 07:22
hij is prachtig

:) .

meisje_ma
05-06-2009, 09:49
‘Ataa' bin Abi Rabah overlevert: "Ibn ‘bbaas zei tegen mij: ,,Zal ik jou een vrouw van de mensen van het paradijs laten zien?" Ik zei: "Jazeker." Hij zei: "Deze zwarte vrouw kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: "Ik lijd aan epileptische aanvallen (die veroorzaakt worden door djinn) en mijn lichaam raakt ontbloot. Roep Allah voor mij aan (om mij te genezen)!" De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen haar: "Als je wilt, wees geduldig en jij zult het paradijs betreden; en anders roep ik Allah aan om jou te genezen." Zij zei: "Ik zal geduldig blijven (en voegde toe), maar ik raak ontbloot. Roep Allah dan (alleen) aan dat ik niet ontbloot wordt." Hierop riep hij (vrede zij met hem) Allah voor haar aan.” (al-Boechari)

De zwarte vrouw van deze overlevering is niet bekend bij haar naam of haar exacte afkomst. Zij is daarentegen bekend vanwege haar daden, geloof, bescheidenheid, kuisheid en vanwege het feit dat zij behoort tot de bewoners van het Paradijs. Toen Abd Allah ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) naar deze vrouw refereerde als zijnde 'een zwarte vrouw', doelde hij hiermee niet op haar ras en ook was het niet zijn bedoeling om haar op enige manier te kleineren. Hij wilde de mensen om zich heen daarentegen een geweldige les van de Islam leren. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie lichamen en uiterlijk, maar hij kijkt naar jullie harten en daden." (Moeslim)

Deze zwarte vrouw was lichamelijk ziek, toch zocht zij genezing door middel van de Doeaa' van de Profeet (vrede zij met hem). Zij wist dat Allah de Enige is Die geneest, en dat Allah de doeaa' van zijn Boodschapper (vrede zij met hem) verhoort.

Het feit dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als je wilt, wees geduldig en jij zult het paradijs betreden”, is een bewijs voor de grote deugd en de beloning voor het hebben van geduld tijdens ziekten. In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Wanneer een moslim getroffen wordt door een tegenslag, zal hij vergeven worden, zelfs als hij (slechts) door een doorn wordt geprikt." (Moeslim)

De zwarte vrouw koos het lijden in dit wereldse leven om daarmee de eeuwige beloning van het Paradijs te verkrijgen. Zij leed aan een ziekte, maar haar pijn en ongemak heeft haar er niet van weerhouden Allah te behagen. Het is nu eenmaal zo dat een persoon die het Pad van Allah bewandelt moeilijkheden zal ervaren, want het Paradijs is omringd door ontberingen. Als dingen makkelijk en rooskleurig zijn, dan moet een persoon bij zichzelf te rade gaan en zichzelf afvragen: "Volg ik wel de Ware Islam?"

Vooral in deze Westerse samenleving kan het moeilijk zijn voor (jonge) moslimvrouwen om zich bescheiden te kleden, de correcte hidjaab te dragen, niet met mannen te praten behalve als het nodig is. Dit alles kan in het begin moeilijk zijn om te bereiken, maar wanneer iemand haar of zijn eigen begeerten weet te overwinnen omwille van Allah, de Verhevene, dan zullen de obstakels makkelijk te overwinnen zijn. Dus hoe overwint iemand? Door Allah, de Verhevene, bij Zijn Schone Namen en Zijn Verheven Eigenschappen te kennen. Door van Hem en Zijn boodschapper (vrede zij met hem) te houden. Dan zal Allah’s Hulp komen, inshaa Allah.

Zij, de zwarte vrouw, verkoos geduld, maar kon het niet tolereren dat haar eer, bescheidenheid en kuisheid aangetast zouden worden of dat een lichaamsdeel van haar ontbloot zou worden, ondanks het feit dat zij hier geen controle over had en hier zelf niets aan kon doen. Zij was zeker een ware slavin en dienares van Allah, de Verhevene. Zij was een gelovige vrouw, een moslima, een rechtschapen en vrome vrouw, een eerlijke vrouw en zij was trouw aan Allah, de Verhevene en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem).

Niet alleen bezat zij deze ontzagwekkende kwaliteiten, maar zij was ook een wijze en geweldige vrouw, zoals is op te merken aan haar gedenkwaardige woorden: "Maar ik raak ontbloot. Roept Allah dan (alleen) aan dat ik niet ontbloot wordt." Er kan ook geconcludeerd worden dat de rechtschapen moslimvrouw er van nature van houdt zich te bedekken. Zij houdt van bescheidenheid, kuisheid en haat het om haar lichaam en schoonheid te tonen aan niet-mahram mannen. De zwarte vrouw kon de pijn van haar ziekte verdragen, maar ze kon het niet verdragen om voor de mensen onbedekt te zijn.

Het punt dat eenieder moet begrijpen is dat het hier niet gaat om zwart of wit, Arabisch of niet-Arabisch, rijk of arm, adel of voetvolk, het gaat daarentegen om een overtuiging die zo diep in de harten van de moslims verankerd ligt en als bloed door de aders van de mensen stroomt. Zij zijn het die helemaal toegewijd zijn aan de Islam. Veertienhonderd jaar aan Islamitische geschiedenis toont aan dat de moslimvrouw honger, armoede en ziekte heeft kunnen weerstaan, maar niet kon leven met het ongehoorzaam zijn tegenover Allah, de Verhevene. En gedenkt de vrouw wiens man op het punt stond om naar zijn werk te gaan, en zij tegen hem zei: “Vrees Allah, de Verhevene, ten aanzien van ons onderhoud, want wij kunnen honger en dorst verdragen, maar niet de Hel." Met andere woorden: "Kom niet thuis met datgene wat op een haraam wijze is verkregen!"

Inshaa Allah kunnen wij allemaal, zowel mannen en vrouwen, een diepe en rijke les hieruit trekken, opdat wij ook tot de inwoners van het Paradijs mogen behoren.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah

Miss_Moslima
05-06-2009, 10:11
Mashallah, egt mooi.

katim110
05-06-2009, 10:22
Ik ga het gedicht uit mijn hoofd leren.

sanae_magrbialady
05-06-2009, 10:39
masha'allah meid

liief_prinsesje
13-06-2009, 02:03
Er was eens een groep die da3wa deden op straat. Na hun da3wa zijn ze naar een moskee gegaan in buurt waardat ze da3wa deden. De groep heeft gebeden, en na het gebed vroeg de groep aan de imam van de moskee of hij iemand kent die niet bid. De imam zei: ja ik ken iemand. Namelijk de buur van deze moskee is een zeer rijke man maar bid niet. Hij bid niet? Buur van de moskee en hij bid niet??? De groep is onmiddellijk naar hem gegaan.


Toen ze aan zijn deur zijn aangekomen hebben ze gebeld. Er deed niemand open dus belden ze opnieuw, maar steeds niemand die opendeed. En zo belden ze een vier of vijf keer tot de man opendeed. De man zei woedend: wie zijn jullie?? De groep antwoorde: wij zijn een groep die mensen uitnodigen tot Allah swt en we willen dat jij meegaat naar moskee om enkele woorden van Allah swt te horen. We gaan namelijk een lezing geven en we willen dat je meegaat. De man antwoordde: Inshalah Inshalah ga maar al en ik zal wel komen. De groep zei: Nee!! We gaan niet weg tot je meegaat. Subhanalah kijk hoe de groep standvastig bleef. De man antwoorde: Ga maar al ik moet nog Woedoe doen en me omkleden en dan zal ik wel komen. Ik woon namelijk toch naast moskee dus geen probleem. Ik kom onmiddellijk. De groep zei: Nee. Walahi wij gaan niet weg tot jij meegaat. De man wist dat er geen ander oplossing was dan mee te gaan. Dus kleedde hij zich snel om verrichte de woedoe en is meegegaan.


Eens aangekomen in de moskee begon de groep een lezing te houden. Ze begonnen te vertellen over het leven, de dood enz... Subhanalah het was alsof de woorden van de groep rechtsreeks in de hart van de man ging. De groep keek naar die man en zagen dat hij aan het huilen was.Laaa ilaha ila laah. Hij was aan het huilen. De man wist altijd dat hij verkeerd bezig was maar wou het niet toegeven tot deze dag hij deze mooie woorden hoorde. Na de lezing ging de man naar de groep en vroeg aan hun. Naar waar gaan jullie nu? De groep antwoordde: we gaan verder da3wa doen Inshallah. De man zei: mag ik meegaan? Kan dat? De groep antwoordde zeer blij: Natuurlijk mag je meegaan. Het is een gunst van Allah swt die we jou niet kunnen afnemen. Kom maar mee. De rijke man was zo gelovig dat hij al zijn geld uitgaf omwille van zijn liefde voor Allah swt. Hij gaf miljoenen uit voor de Islam.


Op een dag vroeg de man aan de groep da3wa: "Weten jullie nog de dag dat jullie aan mijn deur zijn komen aanbellen en ik wou de eerste drie keer niet opendoen". De groep zei: "ja natuurlijk weten we het nog." De man vroeg: "weten jullie wat ik aan het doen was?" De groep antwoordde: "Neen, dat weten we niet." De man zei: "die dag had het wereldse leven mij overwonnen. Ik had miljoenen, maar de wereld zag er zwart uit voor mij. Ik had enkel problemen en problemen. Mijn geld had me ziek gemaakt. Weten jullie wat ik aan het doen was?"vroeg die man. "Neen", zei de groep. De man zei: "Walahi ik stond op het punt zelfmoord te plegen. Ik ben op een stoel gaan staan, heb een stevige touw aan het plafond vastgemaakt. Ik heb de touw stevig rond mijn nek vastgemaakt. Ik was het leven beu en wou mijn eigen ophangen. Ik was op de stoel had stevige touw rond mijn nek vastgemaakt en toen ik de stoel wou wegduwen om mijn eigen te laten vallen voelde ik dat de stoel niet bewoog." "Walahi" zei de man het was alsof de stoel in de vloer was gespijkerd. Ik bleef de stoel maar wegduwen maar het wou niet.


Toen hoorde ik de bel. Ik zei tegen mijn eigen. Moet ik de deur openen of moet ik mijn leven nu eindigen??? Mijn ziel zei: maak een eind aan je leven maar toen op dat moment was het precies dat er een stem vanuit mijn hart sprak en zei: ga de deur opendoen. Er zal je iets goeds overkomen. Ik heb mijn ziel gevolgd en duwde de stoel opnieuw maar het lukte niet. De stoel wou niet bewegen. Toen hoorde ik weer de bel en zei ik in mijn eigen, ik ga de deur openen en terugkomen om een eind te maken aan mijn leven.Toen de man de deur opende zag ik jullie. Toen wist ik dat Allah swt jullie heeft gestuurd om mij te redden van mijn zelfmoord. Walahi als jullie niet waren gekomen had ik mijn leven slecht beëindigd en behoorde ik in het Hiernamaals tot de ongelovigen. Maar la ilaha ila laah, Allah swt heeft me niet in de steek gelaten.

Liefsss Prinsesjee... :grinniken:

liief_prinsesje
13-06-2009, 02:08
Bismi Allah Arrahman Arrahim


In één van de avonden zat een vrouw in een vliegveld te wachten op haar vlucht.
Tijdens het wachten, ging zij naar een winkel en kocht een boek en een zak snoep om zo de tijd door te brengen in het lezen.
Plotseling terwijl zij geconcentreerd aan het lezen is, merkte zij op dat er een meisje naast haar zat en een snoepje uit een zak, die tussen hen lag, pakte en opat.
Ze besloot eerst haar te negeren, maar ze raakte snel geïrriteerd omdat het meisje telkens snoep van de zak pakt en in haar horloge kijkt.

De vrouw dacht bij zichzelf:
“als ik nou ongemanierd en niet goed opgevoed was, dan had ik dit meisje een pak slaag verkocht”.

Zo ging het verder, elke keer als de vrouw een snoepje pakt, pakt het meisje ook een snoepje, terwijl de vrouw haar met een boze blik aankijkt.
Op een gegeven moment was het meisje vlug dat ze het laatste stukje snoep pakte en deze deelde in tweeën, waarna ze met een glimlach op haar gezicht de ene helft aan de vrouw gaf en de andere helft zelf at.

De vrouw dacht bij zichzelf:
“wat een stumperd, naast dat zij niet gemanierd is, bedankt zij mij ook niet.”

Vervolgens hoorde ze een oproep dat de vliegtijd aangebroken is.
Ze stond woedend op, zonder achterom te kijken naar de plek waar de dief zat, en stapte het vliegtuig in. Toen ze heerlijk op de stoel zat en van plan was het boek dat zij bijna afkreeg in haar tas neer te leggen, schrok ze bij het zien van de zak snoep die in haar tas was.

Ze begon na te denken:
“Oh mijn Allah, de zak snoep was van dat meisje en zij liet mij toe om met haar te eten!!”

Toen besefte ze met pijn in haar hart, dat zij juist de stumperd is, niet gemanierd is en ook nog de dief is in deze situatie.

Hoe vaak denken wij niet dat wij gelijk hebben in een zaak, terwijl dat achteraf niet zo is?
Hoe vaak hebben wij niet ons vertrouwen in iemand verloren omdat we ons vastklampen aan onze meningen die achteraf niet waarheid bleken te zijn?
Dit moet de reden zijn om twee keer na te denken voordat we anderen veroordelen.
Laten we de anderen duizenden kansen geven, voordat wij hen veroordelen!

Liiefs Prinsesje,,

liief_prinsesje
13-06-2009, 02:11
Bismillahir Rahmanir Rahiem.

Assalamu alaykoum wa Rahmatullahi wa Barakatoehoe beste zusters & broeders,ik wil het hier insha Allaah hebben over de afgedwaalde jongeren.
Stuur het insha Allaah door naar al de mensen die je kent...

Tegenwoordig zien we hoe steeds meer jongeren van onze Ummah luisteren naar de vervloekte shaytaan. Ze gaan naar de disco's, hebben haram relaties, luisteren naar muziek, dragen geen hijaab, lezen geen koran & houden zich alleen nog maar bezig met dit wereldse leven.

Ben jij zo iemand? Ben jij zo iemand die dit wereldse leven belangrijker vindt dan het hiernamaals? Ben jij zo iemand die zo hoogmoedig en arrogant is dat jij de bevelen van Allaah Subhanahu wa ta3ala, niet eens wilt opvolgen? Ben jij zo iemand die het wel beter denkt te weten dan de Heer der Werelden? Degene die jou heeft geschapen? Degene die deze hele wereld en alles wat eromheen zit heeft geschapen? Jij bent beter dan Allaah?!
Zeg het dan! Zeg dan met heel je hart dat je beter bent dan Allaah!

Nee, dat durf je dan ook weer niet..

Maar je durft wel tegen de wetten van Allaah in te gaan. Wat andere mensen van je denken is namelijk belangrijker dan Hij die beslist of jij naar de Hel of naar het Paradijs gaat. Het is namelijk belangrijker voor jou dat mensen je tof vinden dan om vroom te zijn. Het is belangrijker voor jou om er hip uit te zien in je strakke broek van de H&M en je haren mooi gestijlt dan dat jij het voorbeeld van de Moeders van de Gelovigen volgt, namelijk door je te bedekken zoals het hoort.In de koran zegt Allaah:
En denken zij niet na over zichzelf? Allah heeft de hemelen en de aarde en wat daartussen is, niet geschapen dan in Waarheid en voor een vastgestelde termijn. En voorwaar, de meeste mensen geloven zeker niet in de ontmoeting met hun Heer.
Qs 30:8

Hoe kan het dat jij dit leven boven Allaah hebt gesteld? Hoe kan het dat jij jouw vrienden, jouw ouders, jouw cultuur etc. boven Allaah hebt gezet? Hoe kan het dat jij Allaah deelgenoten toekent?
Weet jij dan niet dat jij een grote zonden begaat?

Allaah zegt namelijk in de Quran, dat als volgt vertaald kan worden:

En er zijn er onder de mensen die naast Allah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah. En als degenen die onrecht pleegden zouden weten wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah behoort en dat Allah hard is in de bestraffing.

Qs 2:165

Denk jij dat jouw vrienden, jouw ouders, jouw cultuur en al die andere zaken jouw nog iets kunnen baten als jij in jouw graf ligt? Denk jij dat al die zaken jou kunnen redden op de Dag des Oordeels?
Wat ga jij op die dag tegen Allaah zeggen als Hij jou vraagt ‘waarom’ jij Hem niet gehoorzaamde? Wat is jouw excuus? Ga je tegen Hem zeggen dat je van je leven wou genieten? Dat je echt wou gaan praktiseren als je was getrouwd en als je kinderen had? NIEMAND heeft jou morgen beloofd! NIEMAND heeft jou de volgende seconden belooft. Hoe haal je het in je hoofd om alles te verplaatsen naar over 10 jaar?
Ga eens naar een begrafenisplaats in je buurt. Kijk maar hoe oud de mensen waren toen de dood hen kwam halen. Je zult genoeg mensen tegenkomen die van jouw leeftijd zijn. Wat denk je soms dat jij zo speciaal bent dat de dood je uitstel zal geven? En waarom denk jij dat jij het Paradijs zult betreden zonder er iets voor te doen? Waarom denk jij dat jij er niet voor hoeft te werken? Wat maakt jou toch zo speciaal? Zelfs de Profeet, Sallallahu 'alayhi wa Sallam, 'werkte' voor het Paradijs, terwijl hij de Profeet is & hij al wist dat hij het Paradijs zou betreden!! Dus waarom jij niet?Bij Allaah wat is er misgegaan? Waarom hou je niet meer van Allaah? Waarom bid je niet meer? Waarom praat je niet meer met Hem? Terwijl Hij juist het belangrijkste is.
Hij heeft jou geschapen. Hij is de enige die jou kan helpen. De enige die jou kan vergeven.
Ken je dan geen angst voor de Hel ? Dan daag ik je bij deze uit! Hou je hand dan voor 10 seconden in het vuur. Pak een aansteker. Steek een kaars aan. En hou je hand erboven. Voel je dat? Wil je naar de Hel ? Waar het vuur nog heter is dan hier? Is dat die avond stappen waard? Is dat die haram relatie waard? Is dat je gebeden niet uitvoeren waard?

Lieve zuster/ broeder pak de Koran en lees de Woorden van jouw Heer. Verricht het gebed en stel je niet langer hoogmoedig op. Pak de hijaab en bedek jezelf.
Kies de kant van Allaah en niet de kant van de vervloekte shaytaan. Degene die aan de kant van Allaah staan zullen namelijk overwinnen.O Jullie die geloven, vreest Allah en gelooft in Zijn Boodschapper, dan zal Hij jullie dubbel van Zijn Barmhartigheid geven en jullie een licht geven waarmee jullie (recht) zullen voortgaan en Hij zal jullie vergeving schenken. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Qs 57:28

Lieve zuster/broeder, Allaah wacht op je!! Elke dag wacht Hij sowieso 5 keer op jou zodat je met Hem komt praten. Stel het niet meer uit. Wie weet haal je de avond niet eens. Als jij zou weten dat jij vandaag dood zou gaan zou je toch ook elke minuut besteden aan aanbidding. Je zou elke minuut besteden aan het gedenken van Hem. Leef elke dag alsof het je laatst is. Allaah heeft jou namelijk geen morgen beloofd!De Hel is dit alles niet waard.. !

Wa salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe


Liiefs Prinsessje :D

liief_prinsesje
13-06-2009, 02:49
Bismillahier Rahmanier RahiemDe volgende ahadieth (overleveringen), zijn door Ibn-Abbas aan Moeaaz ibn Djabal ( r.a., moge de vrede van Allah op hun beide zijn.) overgeleverd:
"Op een dag waren we samen met de boodschapper van Allah in een huis van een van de ******.(een bewoner van de stad Medina die de moslims hielp). We vormden een djamaa'ah(gemeenschap).

We waren diep in gesprek toen we van buiten een stem hoorden, die zei:
"De gastheer en al degenen die binnen zijn: mag ik binnenkomen? Ik heb een wens, ik moet met jullie praten!"
Hierop keek iedereen naar het gezicht van de profeet En hij zei vervolgens:
"Weten jullie wie dit is?" We zeiden allemaal tegelijk: "Allah en zijn profeet weten het het best."
De profeet zei: "Dit is lain (vervloekte) Iblies; de Satan; moge de vloek van Allah op hem rusten". Toen de profeet dit had gezegd, zei Oemar (een van de metgezellen, r.a.): "Jaa Rasoel-Allah, geef mij uw toestemming om hem te doden.
" De profeet gaf geen toestemming en zei: " Jaa, (O) Oemar weet jij niet dat hij uitstel (van Allah) heeft gekregen tot een bepaalde tijd?.....Laat hem".
Daarna zei de profeet: "Doe de deur open, laat hem binnen komen. Hij is hier
gekomen met Allah's Bevel. Probeer te begrijpen wat hij jullie gaat zeggen,
luister goed naar hem!"

Rawi vertelt verder:

"De deur werd voor hem geopend. Hij kwam binnen. We konden hem zien. Hij zag er uit als een oude schele man, zonder baard. Hij had maar zes of zeven haren die op paardenharen leken en aan zijn kin hingen. Zijn ogen keken naar boven. Zijn hoofd was zo groot als een die van een olifant, en zijn lippen leken op buffel-lippen.
Daarna groette hij ons (met de salaam = vredesgroet): "Salaam (vrede) zij met jou Mohammed en vrede op jullie, O djamaa'ah, moeslimien

De profeet antwoorde: "De salaam, (vredesgroet) is van Allah, jaa lain (O,
vervloekte)". (Het is voor de moslims verboden om de ontkenners (kaafirs)
met de islamitische vredesgroet te groeten. In dit geval werd de duivel NIET teruggegroet omdat hij ook een ontkenner (kaafir) is ).

De profeet zei: "Je zei dat je voor iets kwam. Waar kom je voor?"

Iblies, de duivel zei: "Mijn Heer (Allah) heeft een engel naar mij toegestuurd, die tegen mij zei: "Allah beveelt je, om naar de (profeet) Mohammed te gaan. Maar doe dit in bescheidenheid en in een vernederde toestand. Je moet de profeet vertellen, hoe jij de kinderen van Adam hebt verleid en bedrogen. Alles wat hij (de profeet) je vraagt moet je met de waarheid beantwoorden. Als je de waarheid niet verteld, zal Allah as van je maken, een wind sturen en jou zo voor je vijanden belachelijk maken."
"Dus zo komt het dus Jaa (O) Mohammed, dat ik met deze opdracht naar jou ben gekomen. Je mag vragen wat je wilt. En als ik jou de waarheid niet zou vertellen, zullen mijn vijanden zich met mij amuseren, het is zeker heel vernederend als je vijanden met je spotten, (en dat kan ik niet toestaan)."

De profeet: "Aangezien het feit dat jij de waarheid zult vertellen: vertel me dan, van wie jij het meest een afgunst hebt (niet mag)".

De duivel: "Dat ben jij! Jaa (O), Mohammed! Onder de schepselen van Allah, is er niemand, die ik niet minder mag!"

De profeet: "En na mij? Wie mag je verder niet?"

Iblies: ""De Moettaqie (degene met taqwa = godvrees ) jonge mensen, die al hun bezittingen hebben weggeven op de weg van Allah".

De profeet: Daarna, van wie heb je het meeste afkeer?"

Iblies:" "De geduldige oelamaa (Qor'aan-geleerden) die van allerlei
twijfelachtige zaken afstand houden".

De profeet: "En daarna?"

Iblies: "Iemand die bij het schoonmaken, de onreine plek drie maal wast, en doorgaat met dit te doen".

De profeet: "En daarna?"

Iblies: "De geduldige arme persoon, die zijn benodigheden aan niemand vertelt, en niet over zijn toestand klaagt (bij anderen).

De profeet: "Hoe weet jij dat deze arme een geduldige is?"

Iblies: "Jaa (O), Mohammed, hij zal zijn benodigdheden niet aan iemand, die (zelf) ook in deze toestand verkeert, vertellen. Wie zijn behoeftes drie dagen achter elkaar wel aan iemand vertelt, zal niet tot 'de geduldige' bij Allah gerekend worden. Dus zo merk ik aan zijn houding of hij geduldig is".

De profeet: "En daarna?"

Iblies: "De dankbare rijke."

De profeet: "Hoe weet jij of deze persoon dankbaar is?"

Iblies: "Je ziet hem halal (geoorloofde) dingen kopen en naar zijn familie brengen."

De profeet vroeg ditmaal iets anders:
"Als mijn oemmah (volgelingen) opstaat voor het gebed, wat gebeurt er dan met jou?"

Iblies: "Jaa (O), Mohammed dan begin ik heel erg te beven!"

De profeet: "Waarom gebeurt dat, jaa, lain (o, vervloekte)?"

Iblies: "Omdat als een dienaar van Allah soedjoed doet (zich neerbuigt tot op de grond, voor Allah), Hij hem dan een graad verhoogt".

De profeet: "En als ze vasten, wat gebeurt er dan met jou?"

Iblies: "Dan wordt ik vastgebonden, totdat zij het vasten verbreken".

De profeet (s.a.w): "En als ze de hadj (verplichte bedevaart naar mekka verrichten?"

Iblies: "Dan wordt ik gek."

De profeet: "En wat als ze de heilige Qor'aan lezen, wat gebeurt er dan met jou?"

Iblies: "Jaa (O) Mohammed, dan is het heel erg met mij gesteld. Dan is het alsof degene die aalmoezen geeft een zaag pakt, en mij ermee doormidden zaagt"

De profeet vroeg de reden hiervan.

Iblies zei: " Dat zal ik je vertellen, Het geven van aalmoezen heeft vier mooie schoonheden:
Allah zal zijn baraka (zegeningen, in dit geval zijn bezit) vermeerderen.
Allah zal hem geliefd maken onder het volk.
Allah zal hem door middel van de gegeven sadaqa (liefdadigheid) een sed (een stuw, dam, belemmering) tussen hem en de jahannam (Hel) maken.
Allah zal zijn problemen, moeilijkheden, en vloeken van hem wegnemen".
_______________________
ALLAH OE AKBAR

Hierna vroeg de profeet hem over zijn metgezellen:
"Hoe denk je over Aboe Bakr?" (De beste vriend en eerste rechtvaardige opvolger na het overlijden van de profeet).

Iblies: "Hij was het niet met mij eens in de tijd van djahilija (de tijd van onwetendheid voor de komst van de Islam). Nu hij de Islam betreden heeft, zal hij mij nooit gehoorzamen!."

De profeet: "En hoe denk je over Oemar ibn Ghattab? "(De tweede grote opvolger na de profeet)

Iblies: "Ik zweer bij Allah, waar ik hem zag, ben ik van hem weggelopen".

De profeet: "En over Osman ibn Afwan?". (De derde rechtvaardige opvolger na de profeet).

Iblies: "Ik schaam me zo erg voor hem zoals de engelen zich voor de meest Barmhartige schamen".

De profeet: En Ali ibn Aboe Talieb. (De vierde rechtvaardige opvolger en schoonzoon van de profeet).

Iblies: "Oh, Ik wou dat ik verlost van hem was. Als hij alleen bleef en mij ook met rust liet. Maar hij laat mij niet met rust". (Dit wil zeggen dat hij de boze influisteringen van de duivel niet in acht nam en het niet volgde).

De profeet: "Al-hamdoe-liellah (alle lof aan Allah), die mij veel geluk heeft gegeven. tot een bepaalde tijd, en die jou zondig heeft gemaakt (door je schuld) tot een bepaalde tijd, Dag der Opstanding".

Iblies: "Waar is het geluk van je oemmah (moslimgemeenschap)? Zolang de mens er is, zal ik (Iblies) er ook zijn. Hoe kun je dan opgelucht zijn? Ik zwem in hun bloed. Ik ga tot in hun vlees. Zij weten dit niet en kunnen mij niet zien. Ik zweer bij Allah, Die mij geschapen heeft en Die mij tot De Dag der Opstanding het leven heeft gegeven; dat ik hen allemaal ongepast zal laten gedragen. Zowel de onwetenden als hun geleerden! De fasiq (zondaren) zowel als degenen die ibadah doen (Allah aanbidden). Ze zullen geen van allen aan mij ontkomen! Behalve de reine, oprechte dienaren van Allah (moechlies), die kan ik niet ongepast laten gedragen!

Hierna vroeg de profeet: "Wie zijn volgens jou de moechlies?" (Degenen die ichlaas hebben dit zijn de rechtgeschapen dienaren van God, die met pure reine intentie Allah aanbidden).

Iblies: "Weet je niet, Jaa (O) Mohammed dat dat degenen zijn die hun bezit (materie) niet lief hebben. Hij kan geen dienaar van mij zijn. Hij die zijn dinar (Arabisch muntstuk), niet lief heeft en er niet van houdt om geprezen te worden , van hem weet ik dat hij rechtgeschapen is. En hem laat ik alleen! Ik loop weg van hem. Als een dienaar zijn geld wel lief heeft of ervan houdt om geprezen te worden en van wie zijn/haar hart aan wereldse dingen verbonden is; hij/zij is het die mij het meest gehoorzaam is!
Jaa (O), Mohammed weet je niet, dat liefde voor het wereldse bezit een van de grootste zonde (bij Allah) is? (omdat men materie makkelijk aanbidt, en zijn Schepper ervan; Allah hierdoor heel snel vergeet).

En hij ging verder:

" Jaa (O), Mohammed weet je niet dat ik 70.000 kinderen heb. Deze zijn allemaal op verschillende plaatsen. En mijn 70.000 kinderen hebben ieder weer 70.000 duivels bij hen. Een gedeelte van hen, heb ik naar de oelama (moslimgeleerden) gestuurd. Een andere groep naar de jongeren. Weer een ander gedeelte naar de "martelaren" (dus voordat ze het martelaarschap wilden; dit is de hoogste graad om voor Allah in de strijd te sterven en in het Paradijs te komen. Deze gaf hij twijfels over het wel of niet sterven voor Allah). En een ander gedeelte naar de oude vrouwen. (Deze oude vrouwen hebben vaak een leven vol met bida'h toevoegingen, nieuwigheden aan de Islam), en proberen dit ook op een koppige wijze over te brengen op de jongere generatie).

"Terugkomend bij de jongeren; wij kunnen heel goed met elkaar opschieten. En mijn kinderen kunnen ook goed met jullie kinderen opschieten. (denk bijvoorbeeld aan de opstandigheid van tieners tegen hun ouders)
"Een gedeelte (van deze duivels) zijn bij de abids (mensen die ibadah doen = Allah aanbidden). Weer een ander gedeelte bij de zahids (mensen die zeer veel ibadah doen).
Zij (de duivels) gaan naar hen toe, en zorgen ervoor dat ze veranderen (dus de ene keer doen ze veel ibadah, en de andere keer weer niet). Je zult ze zomaar, zonder reden zien vloeken. En zo hebben ze geen ichlaas (zuiverheid) meer, ze hebben hun ibadah zonder ichlaas (pure intentie, recht vanuit het hart door de liefde voor Allah), gedaan, maar ze zullen dit niet in de gaten hebben.

"Weet je niet jaa (O) Mohommed, dat de leugen bij mij is en dat ik de eertste leugenaar ben. Wie liegt is mijn vriend, en wie zweert bij een leugen is mijn geliefde. Weet je niet jaa (O), Mohammed dat ik heb gelogen en in naam van Allah heb gezworen bij Adam en Hawwa (Eva).
("En jij zwoer tot hen: Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever". staat
er in de Qor'aan over Iblies.)

"Met leugens amuseer ik mij! "

"Roddelen is mijn fruit en mijn vrolijkheid".

"Wie op zijn talaq (het recht om te scheiden) zweert; wordt een zondaar, ook al heeft hij dit 1 keer gedaan en heeft hij gelijk. Wie (van) zijn talaq (alle drie de rechten) heeft gebruikt zal een zondaar zijn en is zijn vrouw haram(verboden) voor hem (ze kunnen niet meer samen blijven). En als zij toch samen kinderen krijgen, dan zullen deze kinderen waladi zina's(buitenechtelijk) zijn".

"Als hij op wil staan om het gebed te doen, dan hou ik hem op, door waswasa
(boze influisteringen) aan hem te geven. Dan zeg ik: "Je hebt nog tijd zat. Je hebt het nu zo druk, maak dit eerst maar af.Je doet het straks wel". En zo zal hij buiten de salaat (islamitisch gebed) tijd zijn gebed doen. En door deze reden wordt de salaat in zijn gezicht gegooid. (d.w.z. niet geaccepteerd).
Als hij mij hiermee overwint, dan stuur ik een menselijk duivel naar hem toe, die hem van het gebed zal afhouden".
"Als hij mij weer overwint, dan zal ik hem tijdens de salaat (islamitisch gebed) lastig gaan vallen. Als hij bidt dan zal ik hem over zijn gezicht aaien en zijn voorhoofd kussen (voor zijn gehoorzaamheid).
Ik zal zeggen dat hij een blijvende ondeugd heeft gedaan. Zo zal ik zijn gemak verstoren.
Jaa (O) Mohammed, je weet dat als iemand, vaak links en rechts kijkt tijdens de salaat, Allah zijn salaat niet zal accepteren, en het in zijn gezicht zal gooien(zijn salaat wordt nietgeaccepteerd).
"Als ik dit ook niet kan bereiken bij iemand, zal ik (als hij het gebed alleen doet) tegen hem zeggen dat hij de salaat snel moet afmaken. En dat zal hij als een haan; die snel zijn eten met zijn snavel uit het grind pikt, doen.
Als mij dit weer niet lukt, dan probeer ik, het gebed te verstoren, als ze met djamaa'ah (gezamelijk) bidden. Dan zet ik de roekoe (gebogen houding tijdens het gebed) en de soedjoed (geknielde houding tijdens het gebed) afhalen en eerder (dan de imaam: voorganger in het gebed) naar de soedjoed en roekoe gaan. Allah zal de hoofden van deze mensen (in het hiernamaals) in ezelskoppen veranderen, omdat zij dit hebben gedaan. Als dit mij ook niet lukt, dan zeg ik tegen hem dat hij met zijn vingers moet gaan knakken; zo gedenkt hij mij.
Als dit mij ook niet lukt (zo niet verleid worden), dan blaas ik tijdens de salaat (islamitisch gebed) in zijn neus, zodat hij gaat gapen. Als hij zijn hand niet voor zijn mond doet, dan zal er een kleine duivel in zijn mond binnengaan; die zijn wil voor wereldse dingen groter maakt.(Materialistisch wordt, hierdoor kan hij niet met pure reine gedachten aan het gebed deelnemen, de wereldse dingen zullen steeds in zijn hoofd tollen). "Hierna zal deze persoon ons blijven gehoorzamen. Naar ons luisteren en doen wat wij zeggen.

Hierna ging hij verder: "Ik ga naar degenen die arm, hulploos en zielig zijn en beveel ze om de salaat (islamitisch gebed) NIET te verrichten; "De salaat is niet bestemd voor jullie; maar voor degenen die rijkdom en welzijn hebben".
_____________________
ALLAH OE AKBAR
° Vervolg ° :cool:

liief_prinsesje
13-06-2009, 02:50
Vervolg..


"Dan ga ik naar de zieken, en zeg; "Laat de salaat (islamitisch gebed), want Allah zegt in Qor'aan, dat Hij geen ongemak wenst, voor de zieken. Als je beter bent zal je veel kunnen bidden! "En zo zal hij het gebed nalaten en zelfs ongelovig worden. Mocht hij aan deze ziekte overlijden, dan zal hij Allah in Gazaab (woede) vinden.

Jaa (O), Mohammed, als er leugens in mijn woorden zijn, dan moge een schorpioen mij steken. Als ik lieg, moge Allah as van mij maken.

Mohammed ben jij opgelucht over je oemmah (volgelingen) terwijl ik 1/6 van hen uit het geloof heb gehaald?"

De profeet gaat verder met zijn vragen:

"Wie, is volgens jou de gelukkigste persoon?"

Iblies: "Dat zijn degenen, die de salaat (islamitisch gebed) bewust nalaten".

De profeet: "Wat houdt jou het meeste af van je werk?

Iblies: "Islamitische bijeenkomsten".


De profeet: "Hoe eet jij?"

Iblies: "Met mijn linkerhand en mijn vingertoppen".

De profeet: "Als de wind des doods blaast en de hitte heerst, wat gebruik jij als je schaduw?"

Iblies: "De (lange) nagels van de mensen".

De profeet: "Wie is jouw vriend waar mee je zit?"

Iblies: "Degenen die rente nemen".

De profeet: "Wie is jouw vriend?"

Iblies: "Degenen die overspel plegen".

De profeet: "Wie is met jou bed-vriend?" (partner in bed)

Iblies: "De dronkaard".

De profeet: "Wie is jouw bezoeker?"

Iblies: "Dieven."

De profeet: "Wie zijn jouw boodschappers?"

Iblies: "Tovernaars."

De profeet: "Wat is de noer (het licht) van je ogen?"

Iblies: "Dat zijn mannen die van hun vrouwen scheiden."

De profeet: "Wie is jouw lieveling?"

Iblies: "Degenen die niet deelnemen aan de djoemaa'ah (gezamenlijk vrijdagsgebed in de moskee)."

De profeet stelt nu andere soorten vragen:
"Jaa lain (O vervloekte); wat breekt jouw hart?"

Iblies: "Het gehinnik van paarden die op djihaad (in de heilige oorlog) op weg gaan voor Allah".

De profeet: "Wat laat jouw gelaat smelten?"

Iblies: "Zondaars die Allah om vergiffenis vragen voor hun zonden".

De profeet: "Wat verscheurt je hart?"

Iblies: "Het horen van mensen die dag en nacht vergiffenis vragen aan Allah". (Wegens hun zonden).

De profeet: "Wat laat je gezicht rimpelen?"

Iblies: "Het geven van aalmoezen, in het geheim".

De profeet: "Wat verblindt je ogen?"

Iblies: "Het verrichten van vrijwillige nachtgebeden".

De profeet: "Wat doet jouw hoofd neerbuigen?"

Iblies: "De vele salaat's (islamitische gebeden) die in djamaa'ah (een groep) verricht worden".

Iblies: "Ik eet van ieder dier dat niet in naam van Allah geslacht is. (Dus geslacht wordt zonder dat men zegt : "Bismillah = in naam van Allah" ). Ik eet van voedsel waar rente in zit en waar verboden (haram) geld in is gemengd".

"Ik ben ook, mede-eigenaar van goederen waar geen toevlucht tegen mij (Iblies) bij Allah wordt gezocht". (Dus zonder het zeggen van: a'oedzoe billaahie mie nasj-sjaitaanier radjiem: Ik zoek mijn toevlucht bij Allah
tegen het kwaad van Satan, de vervloekte).

"Ook bij sexuele gemeenschap als er geen toevlucht tegen de duivel bij Allah
is gezocht heb ik Iblies (duivel) samen met hem en met zijn vrouw gemeenschap". (Dus ook zonder het zeggen van : a'oedzoe billahie mie nasj-sjaitaanir radjiem = ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwaad van satan de vervloekte.)

"Ik heb aan Allah een huis gevraagd. En daarom heb ik de sauna's gekregen".

"Ik heb om een gebedsplaats gevraagd en heb de markten gekregen..

"Ik heb om een boek gevraagd en heb daar de gedichten(bundels) voor gekregen".

"Ik heb om een bed-vriend gevraagd en heb de dronkaards ervoor gekregen".

"Ik heb om een hulp gevraagd en heb de qadarijja's hiervoor gekregen". (Dit zijn groepsringen die de Qaadr (het lot of voortbestemming van Allah ontkennen).

"Ik heb om broeders en zusters gevraagd en heb de mensen die hun tijd aan masijjah (nutteloze dingen) verspillen gekregen". (Zie Qor'aan in hoofdstuk 17 vers 27)

De profeet zei hierop: "De reden dat ik je geloof, is omdat je het bewijst met verzen uit de Qor'aan".

Iblies: "Ik heb van Allah gewild dat ik de kinderen van Adam kon zien en zij mij niet. Dit is ook gebeurd.

"Ik heb gevraagd aan Allah, of Hij een weg voor mij kon banen in het bloed van de kinderen van Adam. (en dit is ook gebeurd)".

"Ik heb al deze dingen gekregen en ik zal je zeggen dat ik meer mensen aan mijn kant heb dan jij zult hebben tot De Dag des Oordeels".

hij (Iblies) vertelt verder:
"Ik heb een zoon die de taak heeft om ibadaha's (aanbiddingen) die in het geheim worden gedaan te openbaren. (Als een dienaar iets goed heeft gedaan en dit probeert te verbergen, zonder hoogmoed te hebben, dan zorgt de duivel ervoor dat hij het toch naar voren brengt). "Als de duivel overwint dan
verliest degene die ibadah (aanbidding) deed 99 van zijn 100 zegeningen. Hij houdt er dus maar een over. Dus krijgt een dienaar die iets goed doet, en dit geheim houdt hier 100 zegingen voor.)

"Ik heb ook een andere zoon die de mensen verblindt als zij naar islamitische bijeenkomsten gaan, waar geleerden lesgeven. Ze beginnen slaperig te worden, kunnen niet goed slapen, ze gaan gapen en worden snel afgeleid. Zo krijgen ze ook geen zegening".
__________________________
ALLAH OE AKBAR


0 Iblies vertelt verder:

"Als een vrouw in het bijzijn van mannen zit (die niet wettig zijn voor haar); komt er een duivel bij haar op schoot zitten, zodat zij voor degenen die naar haar kijken aantrekkelijk wordt gemaakt/lijkt. Daarna zal hij haar bevelen om zich opvallend te gedragen. Dit zal zij doen. En hierna zal hij haar schaamtegevoelens met zijn nagels (weg) scheuren.(Dit wordt figuurlijk bedoeld, als dit gordijn weggescheurd is, door haar eigen toedoen, dan zal zij zich zoals Iblies het al aangaf, voor niets meer schamen. Ze zal haar grenzen steeds verzetten; En op het laatst zal ze geen schaamtegevoelens meer over hebben voor haar gedrag).

Iblies verteld over zichzelf:
"Jaa (O), Mohammed ik kan de mens NIET af laten dwalen. Ik kan alleen maar waswasa (boze influisteringen) geven, en iets aantrekkelijk/mooi laten zien.
Dat is alles! Als ik de macht had om de mensen te laten dwalen, dan zou ik een ieder die "laa ilaaha ill-Allah..." zeggen, (zou getuigen dat er geen god is behalve Allah, en dat Mohammed de laatste boodschapper van Allah is), en ieder die zou vasten en bidden, doen laten afdwalen. Zoals jij alleen maar de boodschapper van Allah bent, en de mensen geen hiedajah (leiding)kan geven, (hen het ware geloof niet kan opdringen, die keus aan hen laat) zou er geen enkele ongelovige overgebleven zijn als jij ze hiedajah (leiding) kon geven. Jij bent alleen maar de boodschapper van Allah, die de taal heeft om het ware geloof te verkondigen.

Hij verteld verder:

"Als ik de macht had gekregen, zou ik iedereen die "laa ilaaha ill-Allah..." zegt en iedereen die vast en de salaat (islamitisch gebed) doet, allemaal tot het slechte pad dwingen. Zoals jij ook geen hiedja (leiding) hebt dus kaafirs(ontkenners) in moslims veranderen. Jij bent alleen de gezant van Allah, alleen maar een verkondiger. Als jij hiedja (leiding) kon geven dan zou er geen enkele kaafir (ontkenner) op de wereld zijn."

De profeet vroeg aan Iblies of hij geen vergiffenis aan Allah kon vragen en terug kon keren tot Allah. "Ik kan je bemiddelaar zijn (ik geef je mijn woord) dat jij, naar de Djennah (het Paradijs) kan gaan".

Iblies: "Jaa Rasoel-Allah (O boodschapper van Allah), het zal volgens de Wil van Allah gaan. De inkt die deze Wet heeft geschreven is opgedroogd. Het kan niet meer worden veranderd. Deze dingen zullen tot de Qiejamah (Opstanding) gebeuren. Degene die jou tot profeet heeft gemaakt; Degene die jou tussen de mensheid heeft gekozen, als de verkorene. Jij bent de heer van de Djennah (Paradijs) gemeenschap. Ik, Iblies, ben de heer van de zondaars en van de gemeenschap van de Hel".

Dit zijn mijn woorden tot jou. Alles wat ik heb gezegd is de waarheid.
Alle lof aan Allah.
Allah is de enige Schepper.
Hij heeft geen begin noch einde.
Salaam (vrede) aan Mohammed en alle andere profeten.
__________________________
ALLAH OE AKBAR

liief_prinsesje
13-06-2009, 02:57
In de naam van Allaah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Hem prijzen wij en bij Hem alleen zoeken wij hulp. Niets en niemand in de Hemelen en de Werelden heeft het recht aanbeden te worden behalve Allaah. Niets is gelijk aan Hem. Hij verwekt niet noch is Hij verwekt. Hij is de Eeuwiglevende, slaap noch sluimer overmant Hem. Niets is Hem in enig opzicht gelijk. Hij is Allaah, de Schepper en Heerser van de Hemelen en Werelden.

De Qur'aan.. hoe vaak sla jij deze open om de Woorden van Allaah te lezen? De Qur'aan is een boodschap van Allaah naar ons toe, middels de Qur'aan spreekt Allaah tot ons. Hij spreekt tot jou! Allaah vertelt jou wat voor beloning er op jou wacht. Hij vertelt jou wat goed en slecht is voor jou. Hij vertelt jou over het Hiernamaals. Hij vertelt jou over de straf welke wij zullen ondergaan, wanneer wij Hem niet gehoorzamen. Hij vertelt ons over het graf. Hij spreekt tot ons over de toekomst en Hij spreekt tot ons over het verleden. Wat weten wij eigenlijk over het verleden? Wat weten wij over de vergane volkeren, welke de straf van Allaah hebben moeten ondergaan, vanwege het non-stop ongehoorzaam zijn aan Allaah.. Hebben wij geleerd van deze fouten? Weten wij überhaupt wat deze fouten waren? Het is één Licht, welke nimmer kan worden gedoofd. Het is een bron van wijsheid en kennis, voor de wijzen. Het is een dorstlesser, voor degene die snakken naar kennis. Het is een fundament van Imaan, Taqwa en kennis. Stel jezelf de volgende vraag; hoe vaak lees ik eigenlijk het Boek van Allaah (Subhanahoe wa Ta'ala) en hoe vaak lees ik de Glossy of een andere roman? Zijn de nieuwtjes belangrijker dan wat Allaah tegen ons zegt? Lees en sta stil bij deze ongelooflijk grote woorden. Lees en denk na en niet alleen lezen.

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
''Als Wij deze Qur'aan op een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit angst voor Allaah. Dat zijn de voorbeelden die we voor de mensen aanhalen. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.''

(Surah al-Hashr; 21)Law anzalna hadhal Qur'aan 'ala djabalie lara aytahoe ghashi'an moetasadi'an min ghashiyatie Allaah wa tilkal amthaal nadhriboeha li-naas la'alahoem yatafakaroen.Een berg die uit angst voor Allaah zou onderwerpen en zou splijten uit angst? Een berg, een hard, groot en levenloos iets.. Oké, dit moet je goed tot je door laten dringen. Een berg, die zich uit angst voor Allaah zou onderwerpen en splijten. En wij mensen, we hebben een hart en wij wensen niet te buigen voor Allaah (Subhanahoe wa Ta'ala)? De mens in de perfecte staat waar deze in is in is gecreëerd, met de ziel waar zij mee is geschapen. De mens welke emoties voelt, verdriet, vreugde, pijn, geluk, liefde, droefgeestigheid, angst en veiligheid ervaart. Welke een eigen wil heeft gekregen en hersenen heeft gekregen van Allaah om na te denken. En de Qur'aan raakt onze harten niet. En we wenden ons af van Zijn gedachtenis. We zijn hoogmoedig en denken het zonder Zijn Hulp te kunnen. En wat een bedrieglijke leugen is dit. Subhan Allaah, wat is er met onze harten gebeurt? Allaah zegt in de Qur'aan; ''Inna fie dhalika la ayatie lie Qawmie yatafakaroen'' - Voorzeker, hierin zijn tekenen voor een volk dat nadenkt (over de schepping). Lees de volgende aya en laat het tot je doordringen..Hij wiens hart Allaah voor de Islam heeft verruimd, is in het licht van zijn Heer. Wee dan degenen, wier hart verhard is bij de gedachtenis aan Allaah! Waarlijk, zij verkeren klaarblijkelijk in dwaling. Allaah heeft de beste verkondiging geopenbaard, een Boek (de Qur'aan), overeenkomstig met zichzelf, vaak herhalend (vermaningen) waarbij de huid van hen die hun Heer vrezen ineenkrimpt, daarna ontspant zich hun huid en hun hart wordt zacht bij de gedachte aan Allaah. Dit is de leiding van Allaah, Hij leidt daarmee wie Hij wil. En wie Allaah laat dwalen, zal geen leider hebben. (Surah az-Zumar; 22-23)"Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld." (Surah Al-Anfal; 2)


Wiens harten sidderen wanneer Allaah genoemd wordt? Hoevelen kunnen dit zeggen? Moge Allaah ons tot deze mensen doen behoren.


Er is een hadeeth waarin vermeld wordt dat de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) gewend was naast een boomstronk te staan, wanneer hij preken gaf. Totdat de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) iemand een minibar voor hem had laten maken, welke in de masjied werd geplaatst. Toen de minibar werd gemaakt en in de masjied werd geplaatst, was de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) onderweg om daar een preek te geven. De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) passeerde langs die boomstronk, waarbij de laatste begon te wenen, als een klein kind. De boomstronk miste de gedenkenis van Allaah en de openbaringen welke daar werden gereciteerd. In een van de overleveringen van deze hadeeth, waar meerdere van zijn. Al-Hasan al-Basrie (rahimahoe Allaah) heeft gezegd na het vertellen/lezen van deze hadeeth; ''Jullie - o mensen - zouden de Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) meer moeten missen dan deze boomstronk!''


Iemand van de vrome voorgangers heeft gezegd; ''Wie de Qur'aan in huis heeft, maar deze niet op z'n minst één keer per dag openslaat, behoort tot de veronachtzamers van de Qur'aan.''

Besef je wat die woorden betekenen? Als je niet op z'n minst één keer de Qur'aan openslaat en de Woorden van Allaah leest, behoor je tot degene die de Qur'aan veronachtzamen (volgens deze vrome voorganger). Zie hoe belangrijk de Qur'aan voor hen was. Dan spreken we over één dag! Hoe zit het met mensen die jarenlang de Qur'aan niet openslaan. Of deze alleen openslaan tijdens de Ramadan.. Subhan Allaah, is de Ramadan de enige maand waarin wij beseffen dat er één Boek genaamd is de Qur'aan, welke geopenbaard is door Allaah, de Heer der Werelden?! De Qur'aan is een genezing voor onze zieke harten. De Qur'aan biedt een medicijn voor onze ziekten en kwalen, zowel geestelijk als lichamelijk. We hebben het hier over de Woorden van Allaah!


Allaah zegt: "En Wij zonden (dat) van de Qur'aan neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is." (Surah Al-Isra'; 82)De Qur'aan is een zegening voor ons o moslims. Waarom zijn onze harten zo ziek. Waarom hechten wij meer waarde aan deze dunya, waarom vergeten wij Allaah. Waarom geven we geen aandacht aan Zijn Woorden. Wat is er belangrijker in deze dunya dan Allaah? Niks, echt helemaal niks. Want zonder Allaah zijn wij niks. Waar komt onze hoogmoed vandaan, dat wij het allemaal wel alleen aankunnen?"En voorzeker, Wij hebben de Qur'aan gemakkelijk gemaakt ter vermaning, is er dan iemand die er lering uit trekt?" (Surah Al-Qamar; 17)Behoren wij tot degene die er lering uit trekken?

De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd; ''De beste onder jullie, zijn degene die de Qur'aan leren en onderwijzen.''
(Saheeh al-Boecharie)


"Zij kennen het uiterlijke van het wereldse leven, terwijl zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzaam zijn." (Surah Ar-Roem; 7)Hoeveel van ons, wanneer ons een vraag gesteld wordt met betrekking tot het wereldse, weten het antwoord klakkeloos op te noemen. Maar wanneer het een vraag betreft over het Hiernamaals, klappen we dicht. Uh.. uh.. uh.. Schandalig niet? Waarom zijn we zo gedreven in het opdoen van kennis over het wereldse, maar doen we geen kennis op over het Hiernamaals? Hoeveel van ons kennen de verschillende poorten van Djennah? Wie van ons weet, wie de eerste is die het Paradijs zal betreden? Hoeveel van ons weten wie de eerste drie mensen zijn die het Hellevuur zullen betreden? Hoeveel van ons weten wie de laatste man is die het Paradijs zal betreden? Wie van ons kent alle namen van de anbiya die zijn gestuurd naar de volkeren? Wie kent alle vier de boeken die zijn gestuurd, met daarbij de bijbehorende profeten? Schandalig niet?!Allaah zegt tegen zijn Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam): "Draag voor (O Mohammed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de salaat. Voorwaar, de salaat weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allaah is groter en Allaah weet wat jullie bedrijven." (Surah Al-'Ankaboet; 45)De Boodschapper van Allaah (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd: "Degene die een enkele letter leest van het Boek van Allaah, zal beloond worden met één goede daad. (Weet dat) een goede daad tien keer vermenigvuldigd wordt. Ik zeg niet dat Alif-Lam-Miem één letter is. Waarlijk, Alif is één letter, Lam is één letter en Miem is één letter." (Overgeleverd door at-Tirmidhi en het is Saheeh).

Kijk naar de Barmhartigheid van Allaah (Subhanahoe wa Ta'ala)! Voor elke letter die jij leest, wordt er een goede daad genoteerd. Zeg mij alsjeblieft, wie van jullie beweert dat de Islam een moeilijke religie is? Lees en bestudeer je religie, want deze ken je niet goed genoeg!

En Allaah heeft gezegd: "Het zijn zelfs duidelijke Verzen in de harten van degenen aan wie de kennis is gegeven. En niemand verwerpt Onze Verzen dan de onrechtvaardigen." (Al-'Ankaboet; 49)

De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd in een hadeeth welke overgeleverd is door Abu Musa al-Ash'ari; ''De gelijkenis van hem (de gelovige) die de Qur'aan reciteert is als een citroen welke goed smaakt en fijn ruikt. De gelijkenis van hem (de gelovige) die de Qur'aan niet reciteert is als een dadel welke lekker smaakt, maar geen geur heeft. De gelijkenis van de verdorven slechte persoon, die de Qur'aan reciteert is als basilucum welke lekker ruikt, maar geen smaak heeft. En de gelijkenis van de verdorven slechte persoon, die de Qur'aan niet reciteert is als colocynth (ook wel bekend als bittere appel) welke bitter smaakt en geen geur heeft. (Saheeh al-Boecharie)


"Is het voor degenen die geloven nog geen tijd, dat hun harten zich vernederen voor het gedenken van Allaah en wat is geopenbaard van de Waarheid (de Qur'aan)? En laten zij niet worden als degenen aan wie de Schrift (de Taurat) voorheen was gegeven. Toen werd de tijd voor hen te lang, zodat hun harten verharden. En de meeste van hen zijn zwaar zondigen." (Surah Al-Hadid; 16)


Is de tijd niet aangebroken, dat onze harten zich vernederen voor onze Heer? Is de tijd niet aangekomen, dat wij onszelf in dienst stellen van Hem? Is de tijd niet aangekomen, dat onze harten zich onderwerpen aan Zijn Wil? Jawel, deze tijd is zeker aangekomen.. Pak de Qur'aan uit de kast, van de plank, uit je tas, uit de lade of waar deze ook bewaard moge zijn.. verwijder de stof welke op haar kaft verzameld is en overpeins en lees haar woorden. Laten we onze harten reinigen.

De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa-Salaam) heeft gezegd in een hadeeth overgeleverd door Ibn 'Umar (radia Allaahoe 'anhoe); De gelijkenis van de persoon die de Qur'aan bij hart kent, is zoals de eigenaar van vastgebonden kamelen. Als hij ze vastgebonden laat, zal hij hen kunnen vasthouden (behouden), als hij ze loslaat, zal hij ze verliezen. (Saheeh al-Boecharie)

Moge Allaah ons tot de Godvrezenden doen behoren en tot degene die de Qur'aan niet veronachtzamen, maar deze toepassen in hun levens en deze als leidraad nemen en haar woorden overpeinzen. Moge Allaah onze daden zuiveren van uiterlijke vertoon. Ameen.Abu Darda : Ik ben niet bang dat er tegen mij zal worden gezegd : "Oh Aamir wat
heb je geleerd?" , maar ik vrees meer dat er aan mij zal worden gevraagd : "Oh
Aamir, wat heb je gedaan met wat je hebt geleerd !"InshaAllah behoren wij tot degene wiens streven, spreken, doen en laten slechts voor Allah, de Heer der Werelden is.

Ya Allah, vergeef ons, want slechts U weet wat zich in onze harten bevindt.
° :D Liiefss Prinsesje °

liief_prinsesje
13-06-2009, 04:22
Bismilah,,

Ik werd wakker, tot mijn schrik zag ik dat ik getild werd door een paar mannen....
Ik wou ze vragen waar ze mij naartoe brachten, maar mijn tong werkte niet mee...
Ik wilde ze tegenhouden van mij te verplaatsen, maar mijn lichaam werkte niet mee...
Langzaam maar zeker werd het met me duidelijk dat ik naar de moskee werd gebracht...
Ik kende de weg omdat ik er soms was tijdens de ramadan...
Omdat me vrienden altijd gingen...
Toen zag ik dat men het dodengebed verrichtten, toen drong het tot me door!...
Is dit voor mij?...
Ben ik nu werkelijk dood?...
Dat kan tog niet?...
Ik had nog zo veel in gedachte om te doen, NEE!...
Ik wilde nog naar Hajj...
Ik ben niet bereid, ik had niet eens de mooie eigenschap om het gebed te verrichten...
O nee, nu is het te laat...
Ik ga voor mijn heer staan!...
En mijn handen zullen getuigen!
Ya Rabbi, had ik maar een goede vader, die mij van kleins af aan naar de moskee bracht, die mij van de
moskee liet houden!...
Die mij de qur'aan leerde lezen, die mij sura's uitlegde en samen met mij uit onze hoofden leerde...
Maar toen besefte ik, dat ik dit ook niet deed voor mijn kinderen...
Maar nu is het te laat...
O Allah nu is het te laat...
Toen ik de imaam hoorde reciteren hoopte ik dat hij ietjes langer door zou gaan, dat hij ietsjes meer
smeekbedes voor mij zou doen...
Ik zag de vrienden met wie ik slechte zaken pleegde...
Ik wist hoe zij waren, maar ja zo was ik ook...
Toen ik naar de wasruimte werd gedragen, zag ik dat de imaam mij aan het wassen was, wat een aardige
man dacht ik toen...
Hij sloeg onwetend een plekje op mijn rug over, hij moest dat stukje nog wassen...
Ik schreeuwde het uit, maar er kwam niets uit mijn mond...
Moet ik ZO naar mijn heer!?...
Maar tevergeefs...
Vervolgens werd ik omwikkelt in 3 witte doeken....
Ik wilde ze waarschuwen om het niet te strak om mij te binden, maar ik kon alweer niets zeggen...
Toen was ik op het begraafplaats...
Mijn ouders over mij buigend, huilend smekend...
Wat een verschrikkelijk gevoel...
Toen werd er een gat gegraven in de grond...
Toen de mannen mij in het graf wilden leggen, wilde ik het uitschreeuwen...
Dat is tog veel te smal?...
Daar kan ik me tog niet in bewegen?...
En hoe moet ik daar ademen?...
Ik werd met de seconde nerveuzer en banger...
Toen werd ik er tot mijn grote schrik ingelegd, en ze gooide het zand over mij heen...
Toen ik in mijn graf lag, zag ik aan mijn rechterkant een Prachtig paleis, omringd met zeeën die ik nog
nooit zo heb gezien, prachtig gewoon!...
En aan mijn linkerkant zag ik een verschrikkelijk hellevuur waardoor ik ging zweten...
Ik was door en door nat van het zweet...
Bang, nee DOODSbang!...
Ik was zo bang om in dat hellevuur te belanden YA ALLAH, Ya Rabbi!...
Geef mij nog een kans o Allah...
Geef mij 1 minuut...
1 minuut om 1 gebed te verrichten voor U Ya Rabbi...
Maar jammer genoeg zijn er dan geen herkansingen!...
Ya Rabbi geef mij nog een kans en ik zal mijn leven knielend doorgaan!...
En toen hoorde hij de Athaan...
Hij opende zijn ogen en zag dat dit alles slechts een droom was...
Hij sloeg zijn bezweette deken van hem af en rende naar de badkamer om al Woedhoe te verrichten en
rende toen naar de moskee om Salaat-ul-Fadjr met hen mee te bidden...
Deze man is geliefd bij Allah swt, net als wij...
Deze man heeft een teken gekregen, een verduidelijking van hoe belangrijk het is om je tijd goed te benutten...
Beste broeders en zusters, Insha allah zullen wij hier lering uit trekken en ons zo snel mogelijk
voorbereiden voor de dood...
Want wij zullen sterven, jong en oud, ziek en gezond, voorbereid of niet voorbereid...
En dan zijn er geen 2e kansen meer...
Het is of nu of nooit!...
Grijp je kans!...
Sla die nieuwe bladzijde in je leven om!...
Verricht dat gebed!...
Voorwaar, we zullen spijt krijgen voor elke minuut die we niet in de vorm van aanbidding jegens Allah swt hebben besteed.
Dus begin opnieuw, moge Allah swt tevreden zijn met ons en ons begeleiden naar de poorten van Djenna, en ons de plaats van eeuwige zaligheid laten binnentreden.
Amien.


Dit was een korte samenvatting van een lezing van broeder Omar At-Turkie moge Allah(Swt) hem belonen. En moge Allah swt jullie belonen voor het lezen hiervan.

Moge allah ons allen leiden tot het rechte pad inchallah,moge allah diegene die niet bidden helpen om te laten bidden,moge allah diegene die geen hijaab dragen helpen en leiden om de hijaab te dragen,moge allah diegene die afgedwaald zijn van het pad van de islam,leiden tot het rechte pad inchallah...

Lieve broeders en zusters,maak wat van je leven..aanbid allah en neem de profeet (saw) als voorbeeld inchallah..:D

Toon elke dag berouw,voor de zondes die je hebt gepleegd,we zijn nu eenmaal mensen,en maken allemaal fouten,vraag allah dus om vergeving,stel je komt te overlijden zonder dat je vergiffenis hebt gevraagd,dan is het te laat!

Verspil geen tijd...denk aan allah...de dood kan ons elk moment treffen!:boos:

Allahumma gfirlie dzonoebana wa aqina 3adaba annar....
ya allah leidt ons naar het rechte pad,en bescherm ons van het hellevuur:(Liiefs Prinsesje,,,

liief_prinsesje
14-06-2009, 09:51
De wijze oude vrouw :cool:


Er was eens een meisje dat bijna ging trouwen en zoals elke meid in haar leeftijd en situatie droomde ze altijd van een mooi leventje met haar man, een leven vol met liefde en geluk. Maar dat gebeurde helaas alleen maar in sprookjes, ze besloot om naar een oude wijze vrouw te gaan waarvan bekend was dat ze een hele gelukkige en liefdevolle leven had met haar man.Haar man hield zoveel van haar en hoe ouder ze werden hoe meer hun liefde werd, op zijn 90 jarige leeftijd zong hij nog liefdes woorden voor haar.

Hoe zo’n oude vrouw haar man toch zo gek en gelukkig wist te maken wat was haar geheim? Dat wou het meisje heel graag weten. Dus ze vroeg de wijze vrouw…."Wat is het geheim achter uw geluk?"

Is dat het bereiden van heerlijke maaltijden?

Of de schoonheid?

Of het krijgen van kinderen?

Of is het wat anders?

De wijze vrouw zei: "Het krijgen van een gelukkig leven is in de handen van de vrouw, zij kan ervoor zorgen dat haar leven met haar man gelukkig is en zij kan ervoor zorgen dat haar leven met haar man een hel wordt!"

Waarna het meisje zei: "Zeg maar niet dat het geld is, want heel veel rijke vrouwen zijn ongelukkig. En zeg maar niet dat het kinderen zijn, want heel veel vrouwen hebben 10 kinderen gekregen, maar hun man behandelt hun slecht zonder respect en ze scheiden zelfs…Dus wijze vrouw vertel me eens wat is uw geheim? Wat doet u als uw man boos en geïrriteerd is, wat doet u als er problemen zijn?"

De wijze vrouw zei: "Als mijn man boos wordt en dan wordt hij meestal ook erg geïrriteerd, dan zwijg ik uit respect. Ik laat hem zich uiten hoe die wilt, maar pas op dat je niet zwijgt met een blik van minachting want een slimme man heeft het snel door!"

Toen vroeg het meisje: "Ga je dan ook de kamer uit?"

Nee zei de vrouw. NIET DOEN! Dan denkt hij dat ik vlucht en dat het mij niet interesseert wat hij voelt, hij wilt hoe dan ook dat ik naar hem luister, dus ik zwijg en geef hem gelijk in alles wat hij zegt, tot dat hij rustig wordt, daarna pas ga ik de kamer uit en maak ik af waar ik mee bezig was. Nu wilt hij even alleen zijn, eventjes rust hebben, omdat hij moe is na het "verklaren van oorlog" tegen mij.

Wat doe je daarna, ga je afstandelijk doen om wraak te nemen? Dus spreek je hem een week niet?

Nee zei de vrouw. NIET DOEN! Als je hem een week niet spreekt, dan zal hij het in het begin moeilijk vinden, maar hij zal daarna heel snel aan wennen. Dus als je hem een week niet spreekt en afstandelijk doet, dan zal hij dat 2 weken doen…Laat hem er aan wennen dat je de lucht bent die hij ademt en het water dat hij drinkt en laat hem niet alleen….

Wat doe je dan?

Na 2 uurtjes ongeveer breng ik hem een kopje koffie of een glaasje sinaasappelsap. Omdat hij het nodig heeft…dan vraagt hij me: ben je niet boos? Ik zeg nee

En dan……… begint hij zijn excuses aan te bieden en laat hij me de allerliefste woorden horen
En geloof je dan zijn lieve woorden?

Natuurlijk, want ik heb vertrouwen in en ik ben niet dom, zei de wijze vrouw

Toen zei het meisje en je eer? Hij heeft je beledigd toen hij boos was?

De wijze vrouw zei: je eer hou je aan jezelf door niet te geloven wat een boze man zegt, zelfs de islam accepteert de scheiding van boze een man niet, een man die talaq zegt terwijl hij boos is, waarom zou ik het dan wel doen met wat hij zei?
Dus ik vergeef hem alles en dan heb ik ook een lesje geleerd, want goed luisteren naar hem heeft wat goeds mee gebracht, zonder afstandelijk te doen zonder een woord terug te zeggen heeft hij het uit zichzelf goed gemaakt en op wat voor manier!:D Liiefss Prinsesjje,,

miss_21
14-06-2009, 10:12
Ik ben die oude vrouwtje hihiih

liief_prinsesje
15-06-2009, 12:05
:D Salam alaikom wa rahamtoellah wabarakatoeh.....

Lees het eens...

Stel je eens voor. Je staat al een uur voor je spiegel, dromerig
met je mascara in de ene hand en in je andere hand je flesje
parfum…..
En opeens hoor je de deurbel gaan !!
Je loopt naar de deur toe, je kijkt door het gaatje. Wie is die
onbekende man, met een stralend gezicht?
”Wie ben je ?”
”Ik ben het, de profeet van Allah !!”
Met een grote vreugde, strek je je arm om de deur open te doen
voor Allah's boodschapper en hem welkom te heten.
Maar…… je denkt er ineens aan! De videoclip op tv die je aan het
kijken was! Je loopt snel weg om de tv uit te zetten, maar je
vergist je van knop en zet het geluid nog harder..
Eindelijk vind je de juiste knop, oef! de televisie staat uit, Gelukkig.
Je loopt terug naar de deur om te openen …
Oh nee! De posters van die popsterren in mijn kamer! Je
loopt naar je kamer om ze van de muren af te halen.
Voor de tweede keer gaat de deurbel.
Je raakt in paniek. De profeet van Allah zal weggaan.
Je laat een poster vallen op je bureau… en daar zie je de cd’s
liggen. Al die cd's die je al honderden keren hebt gehoord. Je
kent ze allemaal uit je hoofd. Terwijl je in je hele leven nog nooit
een Qur’an vers zo snel hebt kunnen leren of onthouden, of zelfs
GELEZEN…
Zonder na te denken, raap je ze op en gooi je ze in de prullenbak,
en zet de deksel er terug op om te vermijden dat de profeet van
Allah ze zou zien; als je tenminste op tijd bent met de deur open
te doen en als hij je kamer zou binnenkomen.
De deurbel gaat nog eens !! De profeet van Allah zal weggaan!
Je loopt naar de deur toe om open te doen ; maar… Ya Allah! Je
denkt 'ik heb gisteren mij haren geverfd bij de kapper!!' Je haast
je om een hoofddoek te vinden die groot genoeg is om je hoofd te
bedekken. Ok, je hebt de hoofddoek
gevonden, het ziet er al beter
uit …. Je komt voorbij de spiegel als je terug naar de deur loopt. “Mijn
make-up!” Je rent naar de badkamer om je gezicht te wassen; geen tijd om
reinigingsmelk te gebruiken! Parfum !?… Elhamdulilah; de Profeet had
aangebeld net voordat ik
het op mij ging spuiten. Eindelijk ! Ik ben klaar om de Profeet van Allah te
ontvangen.
'Maar nee!! Ik ga hem toch niet ontmoeten in een spijkerbroek!'
Je haast je weer om een djalaba te vinden. Je vind het en trekt
het aan. Eindelijk, je bent klaar om de deur open te doen. Er is niemand
voor de deur...
'Ik liet de Profeet van Allah wachten aan de deur...' Je kijkt naar de
straat. Gelukkig!
Daar loopt hij. 'Profeet van Allah! Ik heb de deur open gedaan voor u!'
Hij komt terug en loopt je huis binnen. Opeens!! Je gsm gaat af en speelt de
laatste nieuwe polyfone
ringtone die je gedownload had. Je laat je hoofd zakken voor de Profeet van
Allah uit schaamte.
Het nummer van degene die jou belt staat op de display. Je bibbert.
Je krijgt moeilijk adem. 'Hoe ga ik het aan de Profeet uitleggen dat
de persoon die belt, een schoolvriend is...?' Je zet je gsm uit voordat de
Profeet van Allah je ondervraagt.
Maar dan ruik je iets in je huis... en de Profeet van Allah ruikt het ook.
'Ya Rabbi! Oh neeeeeeee! Ik vergat mijn sigaret goed uit te doven!'
Jullie horen de Azan ( oproep tot gebed).
Hoe ga je reageren? Ga je het doen zoals je het iedere dag deed ? Of ga je
alleen
bidden om de Profeet tevreden te stellen?
Wat ga je antwoorden als hij je vraagt wanneer de laatste keer was dat je de
Qur’an las ? De laatste keer dat je het gebed van Al Fajr deed ?
Als hij je ondervraagt over je kennissen, en de mensen waarmee je
omgaat? Je liefdes relaties, je dates en je respect tegenover je ouders??

Weet je wat de Profeet zal doen?
Hij zal niet boos op je zijn.
Hij zal huilen. Huilen met heel zijn hart.
Hij zal zeggen: “Is het daarom dat ik mijn leven heb opgeofferd,
dat ik heb verdragen, alles wat ik heb verdragen? Is het voor
moslims zoals jij dat de graven van mijn metgezellen over
verschillende plaatsen zijn verspreid?
Ga jij het licht van de Islam dragen?
Hoe zal ik voor jou kunnen bijstaan bij Allah? Hoe kan ik je te
drinken geven uit mijn kom (Kawther) terwijl jij mijn traditie
Sunna) hebt laten vallen,,,Liiiefs... Prinsesjje.. :huilen:

True
15-06-2009, 12:09
Dit kan je echt aan het denken maken, bedankt!

liief_prinsesje
15-06-2009, 12:37
Dit kan je echt aan het denken maken, bedankt!
Graag gedaan Supermann,,!!!


Daarom zal ik zoveeel mogelijk plaatse...


Grtjjss Prinsesjje...:D

liief_prinsesje
06-07-2009, 02:23
Salaam Aleykoem waragmatou Allah iwa barakatou lieve broeders en zusters,

Heb jij het wel eens gedaan?
Een relatie met een jongen of een meisje voor het huwelijk
Masturberen Parfum/Make-up naar buiten dragen
Wenkbrauwen epileren Videoclips en muziek kijken en luisteren van
niet moslim
artiesten Films kijken/naar de bioscoop gaan
Schoolfeesten bezoeken
Verjaardagen/Nieuwjaar
vieren MTV/The Box/TMF kijkenJe zo aantrekkelijk
mogelijk aankleden
Helaas waarschijnlijk wel……… Ben je er mee gestopt en
heb je toen berouw getoond of doe je een van deze bovenstaande
dingen nog steeds………..?
Er zijn vele dingen die door vele moslims,
vooral jongeren,gedaan worden die gewoon echt HARAM zijn maar
nu de gewoonste zaak in de wereld lijken. En misschien doe je het
bewust of onbewust
maar dat veranderd niet het feit dat Allah s.w.t. ons deze
dingen verboden heeft.
Misschien heb je zoiets van: EWAAAA SAFI… WE LEVEN IN 2009...
HET HOORT ERBIJ.
waar het hoort er helemaal niet
bij!!! Shaitan staat te
DANSEN wanneer jij weer perse moet zien wat er met Piet is
gebeurt in As The World Turns.
Maar realiseer je niet hoe teleurgesteld Allah is wanneer jij
met deze dingen bezig bent….
Realiseer je, je niet dat je vele en vele Hasanats kwijt raakt
elke seconde dat met Haram bezig bent.
En ben je verzekerd dat je genoeg goeds hebt gedaan om op de
Dag des Oordeels je weegschaal aan de rechterkant zwaarder te
houden???? Heb je zeker meer goeds gedaan dan verkeerds??
En dan snel weg zappen wanneer een van je ouders de kamer
binnenkomt…… Wie hou je voor de gek…….. alleen jezelf.
Want
wat je met je ouders niet mag kijken zou je ook alleen niet
moeten zien…..
De hele dag rondlopen met een MP om je nek
vol met muziek van
’Ashab Al Jahanam’’ Mensen van de Hel. Het is een teken van
het dichterbij komen van de Dag des Oordeels.
Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een
spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het
werkelijke Leven, als zij dit slec
slechts konden begrijpen! Surat
al-ankaboet, ayat 61
De Dag dat een meisje dat geen hijaab heeft gedragen op zal
worden opgehangen aan haar haren.
De Dag dat een jongen die alleen naar muziek luisterde en
koran en nasheeds en lezingen aan de kant liet
liggen, zal
worden doorboort door zijn oren met een ijzeren staaf
De Dag dat het woord word gegeven aan je handen, je voeten,
je mond, je oren en
MIMOUN
RAFROUH,FUNX, USHER, OPRAH WINFREY of Yusuf Islam,
De koran en je ouders?
Waar hebben je ogen
allemaal met lust de naar
gekeken? Was het SAMIER, BRAHIM, en AMAROUSH en voor de
jongens onder ons JLO, HANNAN en SHAKIRA of was het IQRA TV?
Wat heb je met je lichaam gedaan?
Liet je het door het andere
geslacht AANRAKEN,......…..? of het je het met respect behandeld en je verlangens
kunnen inhouden
of het je het met respect behandeld en je verlangens
kunnen inhouden.
Het lijkt zo ver weg: De dood, de Dag des Oordeels, maar dat
is het niet. Het zal een keer net zo reëel zijn als hoe jij nu
hier
je ogen over deze woorden laat
glijden, zo reëel als hoe je nu
met je ogen knippert, zo reëel als hoe je nu in en uit ademt.
Kijk een naar je handen…. Jou mooie handen die Allah jou
alhamdollilah gegeven heeft. Wat het je er allemaal mee
gedaan.
Hoe lang is het geleden dat je ze de koran hebt opgepakt?
Mashallah mijn broeders en zusters
kijk hoe de voorgangers vroeger
waren …. Kijk waar we nu zijn….. Is dit hoe de profeet
Mohammed(v.z.m.h)) ons had willen zien….. is dit het?????
Zal hij tevreden zijn over zijn UMMAH??? Zal hij trots op
jou zijn……?
Jij bent nu hier in het leven, op een dag zul je behoren tot een
groep, de hemel of de hel, iets er tussen bestaat niet.
Dit is de enige kans tot het doen van het goede.
Dit is een toets zonder herkansing. Een pistool met maar een
kogel.
Hoe zuinig zou je met die kogel zijn, hoe goed zou jij die toets
leren???
WORD WAKKER De wereld is aan het doordraaien!!!! Verdrink niet mee
in de zee van HARAM.
Zoek de goede mensen op.
Hun invloed die ze op je kunnen
hebben kan het licht in je leven worden. Bijvoorbeeld:
De jongens die op hun woorden letten, die Allah vrezen en op het
goede pad zitten.
De rustige meisjes die een goed hart hebben, die respect tonen en
hun hijaab dragen.
Je kent er vast wel iemand van school of van waar dan ook.
Wees sterker dan Shaitan, weet: INA ALLAHU MA3A ASABIRIEN!!
Allah is met hun die geduldige zijn!!!!
Natuurlijk is het leuk om als tiener een vriendje of vriendin
te nemen. Natuurlijk is het leuk om er leuk bij te lopen
volgens de laatste mode en dan aandacht te krijgen van mensen.
Welk meisje wil er nou niet lekker ruiken naar D&G en haar ogen
mooi opgemaakt hebben. Natuurlijk voel je, je verleid om een MP3,mp4 te
halen omdat die iedereen het heeft en het te vullen met de
nieuwste nummers.
MAAR Schaam je, je niet…… je kent alle de namen van alle acteurs,
zangeressen……… maar
de namen van alle profeten kun je niet noemen…………….
Wat weet je over het leven van de profeten; Muhhamed, Ayub,
Harun, Yahya, Musa, Isa, Sulaiman,Yunes (v.z.m.h)
En onze voorbeeld vrouwen, en dan heb ik het niet over Destiny`s
Child… Nee!
Ik heb het over Aisha, Khadija, Zaineb, Meryam. Hazar,
Fatima(v.z.m.h)

De schoonheid van deze vrouwen aan hun binnen en
buitenkant was mooier dat de zon, de maan en de sterren samen.
Vergelijk je eigen levenswijze eens met dat van hun………diep
moeten we ons schamen.
Allah ziet jou, REALISEER JE DAT!!! Hij ziet je ook nu terwijl
je deze woorden op je beeldscherm leest…… en
Hij zal zien wat je ermee zult doen….Zal je de dit mailtje zo verwijderen en daarna even later op een
chat site jongens of meisje opzoeken……???? of zul je het
doorsturen naar elke moslim die je kent en daarna een goede
sitebezoeken over de islam en kennis
opdoen.
En als je weer TV gaat kijken, ga je dan checken of het nog
aan is tussen Kevin en Jaimy……? of ga je eens naar het nieuws
kijken
en zien hoe veel slechter sommige mensen
het hebben b.v.
Palestina,Darfur, Irak en Allah s.w.t dankbaar zijn dat jij
kunt eten, kleden, studeren, en dat je alhamdolillah een goed
leven hebt…….
Maak vandaag nog een goede start…….. Leer en lees de koran,
zet muziek opzij en download anasheeds, wees zuinig op je
taalgebruik,stop met het
verspillen van je tijd aan soaps, stop met vieren van
(verjaardagen en nieuwjaar, het is ons verboden om
brood heeft
en Allah s.w.t. zal het je duizend maal rijkelijk belonen.
Doe je make-up en parfum weg of draag het alleen thuis, kleed
jezelf op de manier hoe Allah het wil en niet hoe MTV het je wijs
maakt.
En toon berouw…… en red jezelf van het laaiend vuur…..… voordat
het te laat is…………
Leer van andermans fouten, want het leven is veels te kort om
ze zelf te maken.
verhaal,verscheurt je hasanats als hoe hongerige hyena’s een dood
dierverscheuren.
AAN JOU IS DE KEUS…………………………….wat ga je doen……….….?
EN ONTHOUD DAT MET ALLES WAT JE DOET... Allah is altijd
daar waar jij bent…...
surat al-Qaariah 1 t/m 11>

De ramp :traan1:
Wat is de ramp?
En wat weet jij wat de ramp is? Een Dag waarop de mensen als motten verstrooid zullen zijn.>En de bergen als gekaarde wol. Dan zal hij,
wiens schalen zwaar zijn. Een aangenaam leven genieten.
Maar hij, wiens schalen licht zijn.Zijn toevlucht zal Hawi'jah
zijn.
En jij weet niet wat dit is?>Het is een laaiend Vuur.
maak goede keuzes voordat het te laat is!

Te laat om aan Allah te denken!‏

4 jaar, veel te jong om aan Allah te denken
7 jaar, veel te speels om aan Allah te denken
18 jaar, veel te overmoedig om aan Allah te denken
Trouwdag, veel te gelukkig om aan Allah te denken
Gezin, veel te druk om aan Allah te denken
Ziekte, veel te ziek om aan Allah te denken
Werk, veel teveel zorgen om aan Allah te denken
Oud, veel te oud om aan Allah te denken
DOOD, te laat om aan Allah te denken:(

Neem even 60 seconden de tijd om dit te lezen en inshallah door te sturen. Laten we kijken of Shaitan de kracht ervoor heeft om dit te stoppen. Het enige wat jij hoeft te doen is het volgende:

1. Zeg: Subhanallah, Alhamdollilah, Allah oe Akbar, La illaha illa Allah Mohammadan Rasollalah, Allahoema salli 3ala sayidina Mohammad wa 3ala 3alihi wa sahabihi wasallim.

2. Dan stuur je dit door naar jouw contactpersonen (mag, maar niet verplicht). In een aantal uur hebben andere mensen deze zinnen herhaald en heb jij een binder doen ontstaan van mensen die tot Allah (subhana allahoe wa ta3ala) bidden.

3. Tot slot: Ga lekker achterover zitten en voel de krachten van Allah (subhana allahoe wa ta3ala) in jouw leven toenemen inshallah. En dat alleen omdat jij datgene deed waar Hij van houd.Wa 3laikoemoe Salaam..


Liiefs Prinsessje...:D

True
06-07-2009, 02:36
Subhanallah, Alhamdollilah, Allah oe Akbar, La illaha illa Allah Mohammadan Rasollalah, Allahoema salli 3ala sayidina Mohammad wa 3ala 3alihi wa sahabihi

liief_prinsesje
07-07-2009, 03:44
Assalamu 3alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh Wamaghfiratuh

Er zal een dag komen dat je afscheid van me zult moeten nemen..
Er zal een week komen dat je niets meer van me zult vernemen..
Er zal ook een maand komen waarin je soms nog aan me zult denken..
Er zal ook nog eens een jaar komen waarin je me iets zal komen schenken..
Een bosje bloemen of een mooi gebed.. Zolang je mij maar niet uit je hoofd zet!
En moest het nu gebeuren dan vraag ik je om niet te lang om mij te treuren..
Maar dan vraag ik je vergiffens en Doua's te verrichten die het pad naar El Jenna voor me zullen verlichten..!

Ameen Ya Rabbal Alamien!

Ik stuur je dit mailtje omdat géén mens op aarde weet wanneer hij/zij dit wereldse leven zal verlaten. Het kan op elk ogenblik van de dag zijn.. Snel en onverwachts.
Mijn hart beeft wanneer ik mij besef dat ook ik de dood zal ontmoeten, terwijl ik mogelijk mijn broeders en zusters heb gekwetst. Ik zou het nooit menens gedaan hebben maar onbewust zonder dat we het beseffen kunnen we elkaar raken.
Dit lijkt dan misschien niet veel voor te stellen maar weet dat we op de Dag des Oordeel hiervoor een verantwoording zullen moeten afleggen jegens onze Schepper!

Daarom had ik je graag bij deze vergiffenis gevraagd,,

Vergeef mij als ik je ooit pijn heb gedaan, al was het maar een 'domme' opmerking..
Vergeef mij als ik je ooit pijn heb gedaan, door je slechts een afkeurende blik toe te werpen..
Vergeef mij als ik je ooit pijn heb gedaan, door met anderen over je te praten..
Vergeef mij als ik je heb gekwetst door het schelden..
Vergeef mij als ik mijn stem naar je heb verheft..

Vergeef mij!

Moge Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ons allen belonen met Al Jennatul Firdaous!
Moge hij onze harten standvastig maken en ons leiden naar het goede!

Ameen Ya RabbaL Alamien! :(
Liiefs Liief_Prinsessje...:DStuur dit door naar alle mensen om wie je geeft, doe het nu en niet morgen.. Want die ene morgen, is geen één van ons beloofd... :bye:

oujdagirl
07-07-2009, 05:08
mooi verhaal:D

liief_prinsesje
07-07-2009, 06:47
mooi verhaal:D


Maybe i won´t live tomorrow you never knoww...!! XX

liief_prinsesje
07-07-2009, 06:49
Subhanallah, Alhamdollilah, Allah oe Akbar, La illaha illa Allah Mohammadan Rasollalah, Allahoema salli 3ala sayidina Mohammad wa 3ala 3alihi wa sahabihi

Hamdl... Zei iedereen dat maar altijd,..


In plaats van kk dit kk dat,, schelden hier schelden daar.. etc.. etc.. etc...:tonguitsteken:

zinazina
07-07-2009, 07:07
Subhana allah

liief_prinsesje
07-07-2009, 09:54
Bismilah,,

Dit is een verhaal van een jongeman die op een zeer mooie maar tegelijkertijd tragische manier geleid is door Allah. Hij vertelt:
“ Ik was een persoon die graag bij zijn vrienden was. Wij waren altijd samen, altijd op zoek naar manieren om onszelf bezig te houden met verwerpelijk vermaak en verdorven zaken, waar we onze dagen mee vulden en onze nachten mee doorbrachten. Dit terwijl mijn lieve arme vrouw thuis eenzaam haar dagen voorbij zag gaan. Zij klaagde steeds vaker over de eenzaamheid en de dagelijkse ellende waarin zij leefde maar ik had daar geen oor voor, en negeerde het.

Op een nacht kwam ik, zoals gewoonlijk in die tijd, rond een uur of drie thuis. Mijn vrouw en dochter lagen al lang te slapen. Ik ging naar de woonkamer en zette mijn verdorven gedrag waar ik net van thuiskwam gewoon binnenshuis voort door wat vieze films te gaan kijken. Plotseling ging de deur van de kamer open !!! Daar zat ik dan, oog in oog met mijn vijfjarige dochter. Ik keek haar recht in de ogen, aan de andere kant werd er tot mijn grote verdriet teruggekeken met een teleurgestelde en trieste blik.

Verstijfd was ik, elke poging om iets te zeggen op dat moment stokte al bij de eerste klank. Na een seconde of wat die in mijn verlamde situatie als een eeuwigheid voelde bereikten de eerste klanken mijn bewustzijn. Het was haar lieve stem waarmee ze zei: “Papa, je zou je moeten schamen, ben je niet bang voor Allah…Heb toch vrees voor Allah!” en zij zei dit drie maal, deed de deur dicht en ging terug naar haar kamer.

Ik bleef onthutst achter en wist niet hoe te reageren. Een tijd lang zat ik als door de bliksem getroffen stil en bewegingsloos voor me uit te staren met open mond. Toen ik een beetje uit mijn toestand begon te raken irriteerde ik mij gelijk mateloos aan de verachtelijke beelden die nog steeds speelden en die er nu opeens heel anders uitzagen. Ik stond op, deed de tv uit en begon na te denken over de gebeurtenis die mij voor de rest van mijn leven haarscherp zou bijblijven, uit nervositeit begon ik door de kamer te ijsberen. Haar woorden hadden mij heel diep geraakt. Zij riepen bij mij een gevoel op dat ik tot dan toe nooit had ervaren.

Ik besloot voor mijzelf dat het het beste was om naar haar kamer toe te gaan, dus ik begaf mij zenuwachtig die kant op terwijl ik nog klampachtig zat te bedenken wat ik zou zeggen. Eenmaal daar aangekomen, zag ik dat zij weer in slaap was gevallen. Ik ging kapot van binnen en dacht dat ik gek werd. In het holst van de nacht zat ik mijzelf op te vreten terwijl ik niks dan de stilte hoorde. Ik voelde mij ellendig als nooit tevoren, maar wat moest ik doen? Wat kon ik doen? Ineens werd de oorverdovende stilte onderbroken door een geluid dat alles veranderde, een geluid dat ik altijd al heb gehoord maar waar ik nooit naar heb geluisterd, een geluid waar ik de laatste jaren liever mijn oren voor sloot en pas blij was als die afgelopen was. Het was de oproep tot het ochtendgebed. Een rustig gevoel kwam over mij en ik begon na te denken. Aarzelend besloot ik om de kleine wassing te gaan verrichten, toen ik daar klaar mee was besloot ik mij op weg te begeven naar de moskee. Ik had niet veel zin om te gaan maar de woorden van mijn kleine dochter bleven mij achtervolgen.
De Imam opende het gebed en las een aantal verzen uit de Koran.

Op het moment dat hij knielde en ik hem volgde, barstte ik spontaan in tranen uit. Ik kon mij niet inhouden al zou ik het gewild hebben. Dit was de eerste keer in zeven jaar dat ik weer voor Allah stond om het gebed te verrichten. De huilbui deed mij goed. Ik was opgelucht en het voelde alsof alle ongeloof, hypocrisie en verdorvenheid die ik in mij had, samen met de tranen uit mij wegstroomden. Thuis aangekomen, ging ik zitten en wachtte totdat het tijd was om naar mijn werk te gaan. Nog steeds zat ik mij te verwonderen om de reeks gebeurtenissen.

Toen ik op mijn werk kwam, zag ik mijn collega verbaasd en vreemd naar mij kijken. Het was natuurlijk een vreemde gewaarwording voor hem dat ik zo vroeg binnen was, terwijl ik daarvoor door mijn levensstijl vaak ofwel altijd laat was. Hij wilde meteen het fijne ervan weten. Ik vertelde hem wat mij overkwam, waarna hij zei: “Wees Allah dankbaar voor het geven van zo’n dochter die jou aan het denken heeft gezet en wees Hem ook dankbaar voor het niet sterven in de toestand waarin je verkeerde.”
Ik voelde mij na een tijdje werken onwijs vermoeid (ik had namelijk nog steeds niet geslapen) en vroeg om een halve dag vrij te nemen om de rest van de dag uit te rusten. Ik verlangde ook naar het zien van mijn kleine dochter. Ik kon gaan, dus vol goede moed ging ik onderweg naar huis. Ik keek er zo naar uit om mijn dochtertje te spreken, mijn excuses aan te bieden, haar te bedanken en te omhelzen. Er stond mij heel wat anders te wachten.

Toen ik het huis binnenliep, kwam mijn vrouw in paniek en huilend op mij af. Mijn hart begon sneller te bonzen, ik vreesde al het ergste. Ik vroeg angstig wat er aan de hand was en zij overdonderde mij met precies dat ergste waar ik voor vreesde. Ze was dood, mijn vijfjarige bloempje, waar ik sinds de nacht ervoor nog meer van was gaan houden, was overleden. Ik kon het niet geloven. Haar woorden die mij zo diep hadden geraakt waren de laatste die ik van haar gehoord heb. Een onbeschrijfelijk heftige pijn kwam over mij. Ik kon mijzelf niet meer beheersen en tranen begonnen wild te stromen.

Ik besefte mij na een tijdje dat dit een beproeving van Allah was om mijn geloof op de proef te stellen, en wist dat ik mij sterk moest houden. Ik belde mijn collega op en vertelde moeizaam wat er gebeurd was. Toen ik hem vroeg of hij kon komen om mij te helpen met het wassen en begraven van mijn dochter, gaf hij hier meteen gehoor aan. Wij verrichtten het gebed voor haar en droegen haar naar de begraafplaats. Op de begraafplaats zei mijn collega tegen mij: “Het is niet gepast dat een ander dan jij jouw dochter in het graf plaatst.” Ik pakte haar met tranen in mijn ogen en legde haar voorzichtig in het graf terwijl ik dacht; ik ben niet mijn dochter aan het begraven maar het licht dat mij weer naar Allah heeft geleidLiiefs Prinsesjje.. :(

liief_prinsesje
10-07-2009, 12:10
Salaam 'alaykum warahmatullaahi wa barakatu ,Er waren twee hechte vrienden. De één was erg slim, spontaan en actief. De ander was erg naïef, rechtschapen en zwijgzaam. Op een dag gaat de slimme jongen naar zijn vriend, om te vertellen dat het slecht gaat met zijn zaken, en wil geld van hem lenen. Zijn vriend geeft hem al zijn geld. Met dit geld maakte hij zijn zaken weer in orde. Na een tijd gaat de slimme jongen weer naar zijn (inmiddels verloofde) vriend en zegt tegen hem dat hij zijn verloofde heel leuk vind en wil zelf met haar trouwen. Zijn vriend is heel verbaasd, en weet niet wat hij moet zeggen. Er was echter zo een sterke band tussen de twee vrienden, dat hij gewoon geen nee kon zeggen, en geeft zijn verloofde aan zijn vriend. Na een tijd gaat het slecht met de zaken van de naïeve jongen, en hij denkt gelijk aan zijn vriend (met de gedachte: ik heb hem geholpen toen hij het moeilijk had). Hij gaat naar het bedrijf van zijn vriend en vraagt om werk.

Zijn vriend geeft hem geen werk. De naïeve jongen gaat met spijt en verdriet terug, maar is nog steeds niet boos op zijn vriend. Op een dag komt er op straat een zieke en oude man naar hem toe. Hij zegt dat hij geen geld heeft voor medicijnen. De jongen heeft medelijden en koopt medicijnen voor de oude man. Korte tijd daarna krijgt hij te horen dat de oude man overleden is. De oude man blijkt erg rijk geweest te zijn en schenkt zijn hele erfenis aan de naïeve jongen. De jongen is nu rijk en koopt een huis tegenover het bedrijf van zijn vriend. Op een dag belt er een bedelaarster aan bij de jongen. De oude vrouw zegt dat ze honger heeft, en wil eten.

De jongen neemt haar zonder te twijfelen naar binnen en geeft haar te eten. Hij krijgt te horen dat de vrouw niemand heeft, en hij vertelt dat hij zelf ook eenzaam is. Hij besluit om haar in zijn huis te laten wonen, en dat zij in ruil daarvoor het huishouden doet en eten voor hem maakt. De oude vrouw accepteert dit gelijk. Op een dag zegt de vrouw tegen de naïeve jongen dat hij een geschikte vrouw voor zichzelf moet vinden om mee te trouwen. De jongen zegt: waar vind ik zo een vrouw? Ik ken geen geschikte vrouw. De oude vrouw zegt dat zij wel een geschikte vrouw kent en dat ze hem met haar wil laten kennismaken. Na de ontmoeting met de vrouw besluiten de twee te gaan trouwen en de bruiloftsuitnodigingen worden gedrukt.

De jongen nodigt zijn vriend toch uit, ondanks dat hij gekwetst is. De dag van de bruiloft breekt aan. De naïeve man pakt de microfoon omdat hij wat wil zeggen tegen de gasten. Hij zei: "Ik had ooit een vriend waar ik veel van hield. Op een dag wilde hij geld van mij lenen, omdat het slecht ging met zijn zaken. Ik heb hem al mijn geld gegeven. Ik stond op het punt om te trouwen, maar hij vertelde dat hij mijn verloofde zo leuk vond en dat hij zelf met haar wilde trouwen. Met veel verdriet heb ik haar aan hem gegeven, omdat wij goede vrienden waren en ik hem niet wilde teleurstellen.

Toen MIJN zaken slecht gingen, ging ik naar zijn bedrijf en vroeg om werk. Hij gaf me geen werk. Ik was erg verdrietig, maar ik werd niet boos op hem, omdat we echte vrienden waren." Na de toespraak kan de andere jongen er niet meer tegen. Hij pakt de microfoon en begint te praten: "Ik had ook een vriend waar ik veel van hield. Toen het slecht ging met mijn zaken vroeg ik geld aan hem en hij gaf al zijn geld aan mij. Daarna vroeg ik hem om zijn verloofde, en met veel verdriet gaf hij haar aan mij. De reden dat ik zelf met haar wilde trouwen, was omdat ze niet geschikt was voor mijn vriend (ze was een prostituee). Omdat mijn vriend erg naief is en niet zou merken dat ze een prostituee was, heb ik er op deze manier voor gezorgd dat ze niet met elkaar zouden trouwen. Toen het slecht ging met mijn zaken, kwam hij naar mij toe en vroeg om werk. Omdat ik mijn vriend (moreel) niet onder mijn leiding kon laten werken, heb ik hem geen werk gegeven. De oude man die hij op een dag tegenkwam was mijn vader. Hij stond op het punt te sterven. Ik heb hem naar mijn vriend gestuurd en ik heb gezorgd dat hij die erfenis kreeg. De bedelaarster die aan zijn deur kwam was mijn moeder. Ik had haar gestuurd omdat ik wilde dat er goed voor mijn vriend gezorgd zou worden. Het meisje waarmee hij nu mee gaat trouwen is mijn zusje. Ik wilde dat zij met hem zou trouwen, omdat hij mijn vriend is.

Dus: ook al sluit Allaah de ene poort naar hetgeen waar je zo van houdt, Hij zal uiteindelijk een andere poort voor je openen. Als je maar geduld hebt en op Allaah vertrouwt. Allaah zegt in de Edele Qur'aan:

“Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed voor jullie is; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht voor jullie is.” (Al-Baqarah: vers 216)

Insha'Allaah zullen jullie hier lering uit trekken en beter met tegenslagen om kunnen gaan.

Subh'aanaka Allaahumma wa bih'amdiek, ash-hadu allaa illaaha illaa anta, astaghfieruka wa atuba ilayk.Wa 'alaykum salaam warahmatullaah

liief_prinsesje
10-07-2009, 12:16
Als een pronkstuk versieren ze mij

Ze bewaren mij en soms kussen ze mij

In hun vieringen reciteren ze mij

In hun discussies zweren ze bij mij

Op hun boeken planken houden ze mij

Tot een andere viering of discussie

En Wanneer ze mij nodig hebben

Ja, ze lezen mij en onthouden mij

Toch ben ik slechts een ornament

Mijn boodschap ligt er verwaarloosd bij

Mijn schatten onberoerd

Het veld ligt braak ware glorie heeft gebloeid

Verkeerd is de behandeling, die ik ontvang

Zoveel heb ik te geven terwijl niemand ernaar verlangtDe edele Koran

liief_prinsesje
10-07-2009, 12:20
Dit droevig verhaal werd verteld door de moeder van het meisje.
Ik werd vroeg wakker, terwijl ik vandaag eigenlijk vrij ben. Mijn kleintje Riem ook. Ik zat achter mijn bureau en was bezig met schrijven. "Mama, wat schrijf je?" vroeg ze. "Ik schrijf een brief aan Allah." "Mag ik het lezen?" "Nee schat, deze brief behoort mij toe en niemand mag het lezen." Zij ging daarna verdrietig de kamer uit. Ze was gewend mij altijd te vragen en ik weigerde telkens.

Weken gingen voorbij. Ik ging een keer de kamer van Riem binnen en ze werd zenuwachtig en ik vond dat merkwaardig. Waarom werd ze onrustig? "Riem, wat schrijf je?" Ze werd nog zenuwachtiger. "Niks, mama." "Wat schrijft een meisje van negen en wil niet dat haar moeder dat ziet?" "Ik schrijf ook brieven aan Allah zoals jij, mama." Ze vroeg plotseling en uit haar gezicht is nieuwsgierigheid te lezen: "maar komt alles wat we schrijven uit, mama?" "Vanzelfsprekend mijn dochtertje, want Allah weet alles." Ze liet mij alsnog de brieven niet lezen. Ik ging de kamer uit en ging naar mijn man en mijn gedachten waren bij mijn dochter. Mijn man merkte op dat ik me niet goed voelde en vroeg of hij een arts moet bellen. "Nee" zei ik snel. O mij Heer, ik wilde niet dat hij zo denkt. Ik kuste zijn voorhoofd dat regelmatig gezweet heeft omwille van mij en mijn dochter.
Op een dag vertrok Riem naar school en toen zij terug was, vond zij een arts in ons huis. Ze versnelde om haar vader te zien die op ziekbed lag, wegens een lichte vermoeidheid dat later overging tot een ernstige aandoening. De arts vertelde tot mijn schrik, dat de toestand van mijn man alleen maar kan verslechteren en dat hij slechts enkele weken te leven heeft. Riem hield haar vader vast en omhelsde hem. De liefde van de dochter voor haar vader vulde de kamer op. En ik vergat dat mijn meisje nog jong was en bevestigde haar dat haar lieve vader zwakker wordt en slechts enkele weken te leven heeft. Ze raakte van slag en bleef huilen. Ze bleef herhalen: "waarom overkomt papa dit? waarom?" "Doe doe'a voor hem Riem, dat Allah hem geneest. Je moet moedig blijven en vergeet de barmhartigheid van Allah niet en dat Hij tot alles in staat is... Jij bent mijn oudste en enige dochter." Ze gaf mij gehoor en gaf haar verdriet niet de overmacht. Ze trapte op haar pijn en zei dapper: "papa gaat niet dood."

Elke ochtend kust Riem haar vaders zachte wang. Op een dag keek ze haar vader aan terwijl haar ogen liefde uitstraalden. Ze smeekte hem: "wil je mij vandaag naar school brengen, zoals mijn klasgenootjes?" Verdriet deed zijn gezicht veranderen en probeerde dat te verbergen voor haar en hij zei: "Inshallah, er komt een dag dat ik jou zou brengen." Terwijl hij zeker van was dat wegens zijn ziekte de blijdschap van zijn dochter nooit zou completeren.
Toen op een dag Riem op school was, kwam bij mij op om te kijken wat mijn dochter aan het schrijven was. Ik zocht in haar kamer maar vond niets. Zou ze het meegenomen hebben? zou het verscheuren na het geschreven te hebben? vermoedelijk is het hier. Want wat hield ze veel van deze box. Ze smeekte mij voortdurend om haar deze box te geven. Ya Allah, hij zit vol brieven, allemaal voor Allah!
"Ya Rab Ya Rab, laat de hond van onze buurman sterven, omdat hij mij altijd laat schrikken."
"Ya Rab Ya Rab, onze kat baart veel katjes. Ya Rab, vervang voor haar de katjes die dood gingen."
"Ya Rab, laat mijn neefje slagen, omdat ik van hem houd."
"Ya Rab, laat de bloemen in onze tuin snel groeien, zodat ik elke dag een bloemetje knip en het aan mijn lerares geef." En veel andere brieven en ze zijn allemaal onschuldig. Eén van de vermakelijkste brieven was, waar zij schreef: "Ya Rab Ya Rab, geef ons dienstmeisje wat meer verstand, want ze vermoeit mijn moeder." O mijn God, ze zijn allemaal uitgekomen! De hond is dood, de kat kreeg meerdere kleintjes, de bloemen zijn gegroeid en Riem neemt elke dag een bloemetje voor haar lerares en Ahmed slaagde met een hoge cijfer. Ya Allah, waarom vraagt ze Allah niet om haar vader te genezen? Ik zocht tussen de brieven, maar tevergeefs... Plotseling riep dienstmeisje mij om de telefoon te antwoorden. De school van Riem belde. Ik raakte overstuur en vroeg degene die ik aan de lijn had: "wat is er gebeurd? wat heeft Riem gedaan?" En toen kwam de klap, als ze zegt dat Riem van vierde verdieping viel en overleed, toen ze op weg was naar haar afwezige lerares om haar een bloemetje te geven. Het bloemetje viel en Riem viel achteraan. Inderdaad, de twee bloemetjes vielen allebei. Ik en mijn man konden dit niet geloven en stonden versteld elkaar aan te staren. Onze hartje is heen gegaan. Mijn man liep zelfs een tongverlamming op, waardoor hij niet kon praten. Waarom moest Riem dood gaan? Het verdriet vulde ons leven. Ik hield mezelf voor de gek en deed alsof ik haar breng, door naar haar school te lopen. Ik deed alles wat mijn kleintje leuk vond. Elke hoek in het huis deed me denken aan haar en haar glimlach die het huis levendiger maakte.

Jaren gingen voorbij en op een vrijdag kwam het dienstmeisje rennend naar mij toe en zegt dat ze geluid hoorde uit de kamer van Riem. Ya Allah, is Riem teruggekomen? dat is krankzinnig.... "Je verbeeldt je slechts. Ik heb mijn voeten niet op deze kamer gezet sinds Riem overleden is." Echter mijn man drong aan om naar de kamer te gaan en te kijken. Ik draaide de sleutel en opende de deur, waarna ik ineens begon te janken en gooide mezelf op haar bed. Ik keek vervolgens rond en zag een schilderij op de grond. Het schilderij viel en maakte uiteraard geluid. Het schilderij, die Riem heel lief had, met Ayatul Koersie erop. Ze was gewend het elke dag te lezen, totdat ze het uit haar hoofd kende. Toen ik de schilderij tilde om het weer op te hangen, viel een papiertje op de grond. Ya Allah, dat is één van de brieven, die Riem schreef aan Allah! Waarom verborg ze het achter het schilderij ? en wat zou ze hier op geschreven hebben? Ya Allah, helemaal verslagen vielen mijn ogen op:
"Ya Rab Ya Rab, ik sterf en papa niet."


:(
Liiefss Prinsessje,,

liief_prinsesje
10-07-2009, 12:38
Aboe Sa’ied al-Khoedrie verhaalt dat de Profeet zei:

“lemand uit een volk voor jullie die negenennegentig mensen gedood had informeerde
wie er de meest geleerde persoon op aarde was. Hij werd naar een monnik verwezen.
Hij ging naar de monnik en zei: ‘Ik heb negenennegentig mensen gedood. Is er enige
kans op vergeving voor mij?’
De monnik antwoordde: ‘Nee.’ Onmiddellijk doodde hij ook de monnik en completeerde
zo een honderdtal.

Toen informeerde hij weer: ‘Wie is er de meest geleerde persoon op aarde?’ Hij werd
naar een geleerde verwezen, en hij vroeg deze:
‘Ik heb honderd mensen gedood. Is er enige kans op vergeving voor mij?’
De geleerde zei: ‘Ja. Wat kan er tussen jou en berouw staan?
Je kunt beter naar dat-en-dat land gaan: er wonen mensen in die Allah aanbidden. Doe
met hen mee in het aanbidden van Allah en keer niet terug naar je eigen land, want
het is een slechte plaats.’ Dus hij vertrok. Hij had pas de halve afstand afgelegd
toen hij door de dood overvallen werd,en er ontstond een meningsverschil over hem
tussen de engelen van barmhartigheid en de engelen van de straf. De engelen van
barmhartigheid pleitten dat hij gekomen was als iemand die zich berouwvol tot Allah
wendde; de engelen van de straf stelden zich teweer (door te zeggen) dat hij nooit
een goede daad verricht had. Toen verscheen er een engel in menselijke gedaante en
de zich teweerstellende engelen stemden erin toe dat hij de scheidsrechter tussen
hen zou zijn.
Hij zei: ‘Meet de afstand tussen beide landen. Hij behoort bij hetgeen waar hij
dichter bij is.’ Zij voerden de meting uit en zagen dat hij dichter bij het land was
waarheen hij op weg was. De engelen der barmhartigheid namen hem dus verder onder
hun hoede.

Wahalaikoum asalaam

liief_prinsesje
10-07-2009, 12:52
Salaam alaykom warhamatoelah wabarakatoeh,


Uw Ticket boeking is bevestigd!

Type Ticket: Enkeltje
Prijs: Helemaal Gratis (boeking is bevestigd)


Details Passagier
Naam: Een van de kinderen van Adam
Afkomst: Uit Klei
Adres: Planeet Aarde
Reis Situatie
Vertrek: Van het wereldse leven

Aankomst: Het eeuwige leven

Tussen stop: Hotel (5 meter onder de grond voor 1 persoon)

Vlucht duur: Van een aantal seconden tot miljoenen jaren

Vertrek tijd: De tijd van het sterven (de exacte tijd is niet
bekend, maar het kan eerder zijn dan verwacht)

Aankomst tijd: Dag Des Oordeels ( niet specifiek duidelijk op de tijd tabel aangeduid)
Informatie over het ondervragen bij aankomst

Bij aankomst in het hotel (graf): Onomkoopbaar verhoorders – 2

engelen: Munkar & Nakir, zullen direct starten met het vragen.

3 vragen zullen er gesteld worden:

1) Wie is jouw God?
2) Wie is jouw Profeet?
3) Wat is jouw geloof?
De ze vragen zullen opgrond van jouw leven op aarde geantwoord worden.

Voor meer informatie, ga naar Aya 27 van Surat Ibrahim in de Heilige Qoraan.
Informatie Bagage

Ondanks het feit dat het vliegtuig alleen een passagier overvliegt per keer,zijn er toch wat beperkingen in de hoeveelheid bagage die je mag meenemen:
1) Je kan 5 meter witte laken met je meenemen.
2) Elke wereldse materialen is strikt verboden.
3) Realistische bagage moet van goede daden zijn voorzien, vroom gedrag en een
ruime tijd bezig zijn geweest uit te nodigen naar de Islam.Belangrijke instructies {lezen}

Alle reizigers moeten in acht nemen dat het ticket niet in te ruilen is of dat het terug te betalen is.

Deze reis geldt voor elke ras, nationaliteit,
geloof en elke leeftijdsgroep. Er zullen geen vertragingen zijn.

Notitie van de Kapitein

De Engel de Doods zal niet onderhandelen over het veranderen van de vertrekdatum of de tijd van vertrek.

Voor meer informatie, verwijzen wij u graag naar de Heilige Qoraan en de Soenah.

U kunt ook de Ulama’a (geleerden) raadplegen.

Kunt u dit met spoed doen en zo snel mogelijk.

Tijdens uw reis zal je niet voorzien zijn van een zuurstof masker, omdat je ademhalingssysteem verbroken wordt net voor de vertrek tijd.Extra informatie
Je hoeft je niet druk te maken om de eventuele instap kaartjes, paspoort en andere reis documenten.

Om je voor te bereiden op de vlucht zorg voor het volgende:

- Bid 5 gebeden per dag
- Lees het boek van Allah de Verhevene de Qoraan
- Volg strikt de Soenah tot het beste je kan
- Wees voorbereid op de vlucht, omdat je elke minuut kan vertrekken (zelfs nu!)
Laatste waarschuwing!!!

Uiteindelijke bestemming licht aan jou! Alstublieft verlies geen tijd op de planeet aarde.

Hou in acht: dit is EEN ENKELTJE RICHTING DE HEL OF HET PARADIJS...!

je kunt dit kaartje ook gratis naar anderen versturen zodat zij er ook van profeteren,voordat ze voor een verrassing te komen staan.

assalam alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuhu

liief_prinsesje
10-07-2009, 02:24
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221305425-270.jpg


Salaam alaikom, mijn naam is Wafeeq, het betekend "Succesvol", en
ik kom je succesvol maken.
Insha'Allah neem je even de tijd om dit allemaal te lezen en stuur je
mijn les ook door naar andere, en moge Allah je ervoor belonen.


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221305593-620.jpg


Allah subhan wa ta3ela geeft veel liefde weg, Hij heeft 100 soorten
liefde gemaakt voor ons, 1 heeft Hij naar deze aarde gezonden en
99 andere heeft Hij bewaard voor het Hiernamaals.
De liefde die jij voelt voor je familie,vrienden,geliefde en wanneer jij je
gelukkig voelt behoort slechts tot 1 van de 100.
En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Allah zegt:
“Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (3:31)


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221305871-440.jpg


Zoiezo moet je weten dat Allah elke gebed heeft voorgeschreven op
het juiste tijdstip.Zowel de fajr gebed als andere gebeden dien je op
tijd te bidden.Velen slapen s'ochtends vroeg door, terwijl Allah heeft
bevolen om het Fajr gebed op tijd te bidden.
Daarnaast wordt het Fajr gebed getuigd door Engelen ,
En degene die snachts of ochtends vroeg opstonden uit hun slaap voor
Allah zullen op de Dag der Oordeels het makkelijker hebben.en Allah zegt:
Onderhoud de salaat na het hoogtepunt van de zon tot donkerte van de nacht en het Fadjr-gebed. Voorwaar, van het Fadjr-gebed wordt getuigd (door Engelen). (17:78)


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221306328-590.jpg


Voor de meisjes die nog maagd zijn behoud je maagdelijkheid, jij bent een
Dienares van Allah, en wacht tot je huwelijk want zo heeft Allah het bevolen
en mocht je geen maagd meer zijn, denk niet:
"Ik ben toch geen maagd meer, dus ik kan het net zo
goed toch blijven doen of af en toe", nee beste meid, Allah
wil jou een kans geven, en Hij kan jou reinigen alsof jij weer maagd bent
maar dan moet je berouw tonen en verder netjes wachten tot je huwelijk,
en niet denken als Allah mij toch vergeeft dan kan ik het wel doen, nee
want Allah weet precies wat jij allemaal denkt.

Allah zegt:
Allah wil jullie duidelijkheid verschaffen en jullie leiden op
de wijze van degenen die jullie vooraf gingen en jullie berouw
aanvaarden en Allah is Alwetend, Alwijs.

En Allah wil jullie berouw aanvaarden, terwijl degenen die
hun begeerten volgen (willen) dat jullie je geweldig
(van de waarheid) afwenden.


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221306824-390.jpg


Haa en jullie jongens dachten dat het niet voor jullie geldig was?
Dat jullie wel los konden gaan en straks een maagd eisen?
Vrees Allah...vrees Allah, want Hij heeft deze regel zowel voor de man
als de vrouw opgelegd.Er is geen enkel verschil qua maagdelijkheid
van de man als de vrouw binnen de Islam.
Toon berouw en wacht netjes tot je huwelijk en je zult insha'Allah je
beloning ontvangen.En probeer niet een te ontmagen omdat jij aan je
behoefte denkt.En Allah is Alwetend wat jij denkt en doet.

Allah zegt:
Zeg (O Moehammed) tegen de gelovige mannen
dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken,
dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend
over wat zij bedrijven. (24:30)


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221307412-890.jpg


tawakkoel Allah ) Vertrouw en geloof in Allah, alles wat jou treft goed
of slecht is voorgeschreven.
Allah houdt ervan als iemand op Hem vertrouwt, en Hij weet precies
waarom dit jou treft, dus vertrouw altijd op Allah, en roep Hem aan,
wees sterk, degene die op Allah vertrouwen zijn de sterke mensen,
en zeg niet"had ik maar dit of was het maar zo etc. ), nee want Allah
weet precies hoe en waarom alles gebeurd.

Allah zegt:
En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht,
en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende.
Voorwaar, Allah voert Zijn zaak uit.
Waarlijk, Allah heeft voor alle zaken een maatgeving bepaald. (65:3)


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221307747-780.jpg


Een van de grootste zondes binnen de Islam naast shirk(deelgenoten
aan Allah toekennen), moord, een kuise vrouw beschuldigen van
ontucht, is ongehoorzaamheid aan de ouders.
Toon berouw en let op dat je geen ruzie maakt, iedereen maakt wel bijna
een keer ruzie maar we moeten daarop letten.En berouw tonen en
het goedmaken met ze.
Ondanks dat zij jou gek maken of ergens van beschuldigen, roep of
confronteer ze met Allah.En hou je in.. , het kan zijn dat Allah je ouders
tegen jou opzet om je te beproeven, Allah ou 3elem, en maak dan de
juiste keuze.

Allah zegt:
"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten (goed doen) tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit 'foei/oef' tegen hen, snauw hen niet af en spreekt tot hen een vriendelijk woord.

En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was"
(17:23-24)

http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221308066-590.jpg


Roddelen is de vernietiger van je goede daden.Elke x als jij roddelt zullen
je goede daden(hasanaats) afnemen en naar degene gaan over wie jij
hebt geroddelt, al was het iets onschuldigs.En op de Dag des Oordeels
krijgt degene over wie jij geroddelt hebt de kans om je of te vergeven of
om je goede daden af te pakken dus pas op!
En wanneer je kwaad bent op iemand omdat er iets over je gezegd wordt
scheld niet met ziektes of met andere dingen.Maar roep Allah aan en wees
bewust dat op dat moment degene jou zijn of haar hasanaats geeft.
En wanneer jij dingen hoort die onzinnig zijn over iemand, loop dan weg,
zeg dit intresseert me niet, het is het niet waard.

Allah zegt:
O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens.
Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden.
En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar
in elkaars afwezigheid.
Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten ?
Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah.
Voorwaar, Allah is Berouwaanvaarend, Meest Barmhartig. (49:12)

http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221308647-580.jpg


Soms voel jij je ongelukkig.., heb je een depri aanval, denk jij dat je
niks hebt en andere wel.
Maar zeg hamdoelilah wat je allemaal hebt, je hebt ogen, sommige zijn
blind, je kunt lopen, sommige kunnen dat niet, je kunt horen, sommige
zijn doof, je hebt onderdak, je hebt voedsel en drinken en veiligheid
en de kans om te studeren en te werken.
Zeg hamdoelilah en Allah heeft nog heel veel insha'Allah voor je klaar
staan, daarom wees altijd tevreden en dank Allah voor al Zijn gunsten.
En daarnaast een van de velen gunsten is Zijn Vergeving.

Allah zegt:
En als jullie de gunsten van Allah (zouden willen)
optellen kunnen jullie ze niet opsommen.
Voorwaar, Allah is zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (16:18)


http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221309006-030.jpg


Allah heeft iets onder ons bepaald wat ons echt helpt, en dat is dat wij een lening aan Allah kunnen strekken. Wij kunnen geld,voedsel,kleding etc. geven omwille van Allah aan de
arme en Hij zal ons belonen op een aantal manieren.
Een van die manieren is ons zondes kwijtschelden, daarnaast is
de beloning op deze wereld, wie weet krijg je inruil voordat je ware op
je pad, of wordt je behoed voor een ziekte, of krijg je een mooie baan etc.
En vergeet niet je beloning in je graf en in het Hiernamaals.
En alles wat je geeft omwille van Allah zal Hij voor je verdubbelen.

Allah zegt:
Als jullie Allah een goede lening geven,
dan zal Hij die voor jullie vermenigvuldigen en jullie vergeven.
En Allah is Waarderend, Zachtmoedig. (64:16-17)

http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/09/13/1221309383-670.jpg


Tenslotte beste mensen, jij en ik, en wij allemaal moeten ons
verbeteren, en nadenken bij elke handeling die we doen.
Wij zijn moslims, Allah heeft ons het Paradijs en Zijn vergeving
beloofd indien wij Hem gehoorzamen.
Jij bent niet slecht, jij maakt soms fouten, ook ik doe dat, en Allah
weet dat, en Hij is Barmhartig, maar we moeten ook zelf aan werken.

Moge Allah jou en mij en iedereen vergeven en leiden.
Amin


"Wanneer een persoon overlijdt, komen zijn daden ten einden behalve drie: doorlopend liefdadigheidswerk, profijtvolle kennis en een rechtschapen kind dat smeekbeden tot Allah verricht voor hem (de overledene)."
[Overgeleverd door Imam At-Tirmidhi en authentiek verklaard door Shaykh Al-Albaani in Sahih Sunan At-Tirmidhi.

:D Liiefss... Prinsessje... :fluiten:

liief_prinsesje
16-07-2009, 11:12
Het blije kleine meisje met de springende blonde krullen was bijna vijf. Terwijl ze op haar moeder wachtte bij de kassa, zag ze hen, een cirkel van glinsterende parels in een roze plastic doosje. ? Oh alsjeblieft mama. Mag ik die hebben? Alsjeblieft, mama, alsjeblieft?? Snel keek haar moeder op de achterkant van het plastic doosje en keek toen weer in de smekende blauwe ogen van het opgeheven gezichtje van haar dochtertje. ?Eén euro vijfennegentig. Dat is bijna ? 2,00. Als je ze echt wilt hebben, dan bedenk ik wel wat extra klusjes voor je en dan heb je snel genoeg geld om ze zelf te kopen. Het is nog maar een week voor Eid en misschien krijg je nog wel een mooie euromunt van oma.?

Zodra Aisha thuiskwam, leegde ze haar spaarpot en telde 17 eurocent. Na het eten deed ze meer dan haar eigen klusjes en ging ze naar de buren. Ze vroeg Tante Jamshed of ze paardenbloemen mocht plukken voor 10 cent. Op Eid-ul-Fitr gaf haar oma haar een mooie nieuwe euromunt en eindelijk had ze genoeg geld om de parelketting te kopen. Aisha was dol op haar parels. Ze gaven haar het gevoel dat ze mooi aangekleed was en heel volwassen. Ze droeg ze altijd. Naar Koranles op zondag, naar de kleuterschool en zelfs als ze naar bed ging. De enige keer dat ze de parels afdeed was als ze ging zwemmen of in bad ging. Haar moeder had gezegd dat als ze nat werden, ze misschien groen zouden worden.

Aisha had een hele lieve vader en elke avond wanneer ze klaar was om naar bed te gaan, hield hij op met wat hij ook aan het doen was en kwam hij naar boven om haar een verhaal uit de Koran voor te lezen. Op een avond toen hij het verhaal voorgelezen had, vroeg hij Aisha ?Hou je van mij?? ?Oh ja papa. Je weet toch dat ik van je houdt?? ?Geef me dan je parels.? ?Oh papa, niet mijn parels! Je mag de Prinses hebben, de witte schelp uit mijn verzameling, die met de roze schaduw. Weet je wel papa? Die jij me gegeven hebt. Dat is mijn favoriet.? ?Dat is goed Aisha. Papa houdt van jou. Allah-hafez.? En hij gaf haar een zoen op haar wang.

Ongeveer een week later, na het voorlezen van een verhaal, vroeg haar vader Aisha weer ?hou je van mij??. ?Papa, je weet toch dat ik van je hou?? ?Geef me dan je parels.? ?Oh papa, niet mijn parels! Je mag mijn pop hebben. Die nieuwe die ik gekregen heb omdat ik lief geweest ben. Ze is heel mooi en je mag ook het gele dekentje hebben die bij haar bedje past.?
?Dat is goed. Welterusten. Mag Allah je zegenen en beschermen, Aisha. Papa houdt van jou.? En zoals altijd kuste hij haar wang zacht.
Een paar avonden later toen haar papa binnen kwam, zat Aisha op haar bed met haar benen gekruist in de kleermakerszit. Toen hij dichterbij kwam zag hij dat haar kin trilde en er een stille traan over haar wang gleed.
?Wat is er, Aisha? Wat is er aan de hand?? Aisha zei niets maar opende haar handje naar haar vader. En terwijl ze hem opende, lag daar haar parelketting. Met een lichte beving zei ze ?Hier papa, dit is voor jou.? Met tranen in zijn ogen strekte Aisha?s papa zijn hand uit om de goedkope ketting te pakken en zijn andere hand stak hij in zijn zak en haalde daar een blauw fluwelen doosje uit met een ketting van echte parels en gaf die aan Aisha.

Hij had ze al die tijd al. Hij wachtte alleen nog op Aisha om hem het goedkope ding te geven, zodat hij haar de echte schat kon geven.

Zo is het ook met Allah, de Almachtige. Hij wacht op ons om de goedkope dingen op te geven zodat hij ons kan zegenen met prachtige schatten.
Is Allah niet groots? Hou jij vast aan dingen waarvan Allah wil dat je het loslaat?

Hou jij vast aan schadelijke of onnodige partners, relaties, gewoontes en activiteiten waar je zo gehecht aan geraakt bent dat het onmogelijk lijkt om ze los te laten? Soms is het zo moeilijk om te zien wat er in de andere hand is, maar geloof één ding. Allah neemt nooit iets weg zonder je er iets beters voor in de plaats te geven.

anissa
07-11-2009, 11:22
Uaaaaaaaaaaapp!!

Heel mooiee verhaaltjes !!

anissa
07-11-2009, 11:23
MEER :love: (l)

liief_prinsesje
22-11-2009, 01:34
:(Oh jij die alleen maar om geld geeft,
terwijl jij Allah Subhana wa Ta3ala vergeet die jou geschapen heeft.

Oh jullie die meisjes gebruiken,
diep zullen jullie in de hel zakken.

Als jullie er geen einde aan maken,
dan zal er een pijnlijke bestraffing van Allah Subhana wa Ta3ala jullie raken

Jij hebt kans, je hebt meisjes om je heen,
maar in je graf zul je roepen: ‘Waar is iedereen?’

Waar is Angelique? Waar is Cindy? Waar zijn Fatima en Samira?
Waar is dat mooi meisje?

Waarom doe je zo stiekem?
Allah Subhana wa Ta3ala houdt je in de gaten!
Neem afstand van slechte vrienden!

Eenzaam ben je in het graf,
pijnlijk is dan die straf.

In het duister helemaal alleen,
met boven jou slechts een grafsteen.

Toon berouw en zorg dat je er een einde aanmaakt.
Dan heb je het Insha’Allah gemaakt!

Toon berouw! Allah zal het van je accepteren,
en jou Insha’Allah in goedheid laten verkeren.

Begin met de gebeden te verrichten,
zodat je gezicht op de Dag des Oordeels gaat verlichten.

Verlichten van blijdschap,
zet nu die stap!

Zet hem gauw,
en toon berouw.

Doe Insha’Allah goed jullie best!
Probeer de meisjes/jongens te ontwijken,
hopelijk zullen jullie het paradijs bereiken.

We gaan eraan,
als we niet het goede pad opgaan.


Leg een knoop in je tong om roddels en leugens te vermijden.
Bewaak je kuisheid in deze moeilijke tijden!

Train je oogspieren om niet naar Haram zaken te kijken.
Train je benen om slechte plaatsen te ontwijken.

Zorg dat je ogen niet uitpuilen.
Maar laat ze uit vrees voor Allah Subhana wa Ta3ala huilen!

Houd je tong nat met het gedenken van Allah.
Al Hamdoulilah.

Laat je hand wat euro´s uit je zak graaien en het aan een goed doel uitgeven.
Probeer goed te leven.

Reanimeer je hart met het lezen van de Koran.
Probeer vaker naar lezingen te gaan.

Luister naar de Koran.
Het medicijn tegen het stressen.
Ga opzoek naar Islamlessen.

Het weggeven van je waardevolle lichaam.
Draag je Hijaab nu je nog leef.
Vraag Allah Subhana wa Ta3ala om vergeving zodat hij jou vergeeft.

Doe weg die strakke kleding en draag je kleding wijd,
dan ben je pas een goede meid.

Met hun hongerige blikken en uitpuilende ogen bekijken ze je lichaam,
en zien ze je als een product.

Beste moslima, je bent veel en veel meer waard.
Je bent een parel dat in een veilig doosje wordt bewaard.
Je bent een stralende diamant dat niet door vieze handen wordt aangeraakt

Je bent een prachtige diamant waarover wordt gewaakt.
Je bent geen speeltje om mannen te vermaken!

Hoe kan je accepteren dat anderen misbruik van je maken?

Je verdient veel respect,
gelovig, wijs en bedekt
Prachtig in haar Hijaab, terwijl ze geen ongewenste aandacht opwekt.

Een heilige moslima helemaal bedekt.
Ze is niet iemand die altijd naar de stad trekt om blikken te trekken.
Probeer je zelf te bedekken!

Ga meer tijd aan Allah Subhana wa Ta3ala besteden,
hopelijk zul je het Paradijs betreden.

Huil om je verleden.
Maak het goed met Allah!
Laa Illaha Illallah!

Draag je schoentjes zonder hakken.
Laat je kleding wat naar beneden zakken.

Vul je hart met de Koran,
en stop met het luisteren van lalaboeja wat je hart dood doet gaan.

En zeg niet: MashAllah, wat een mooi gedicht,
maar verbeter jezelf en zorg dat je vanaf nu goede daden verricht.

Zie hoe Nederlandse meiden zich tot de islam bekeren.
Hoe kan het dan dat jullie nog in dwaling verkeren?

Niet-moslims bekeren zich tot de Islam,
en jij als geboren moslim doet er niets aan?

Maak jezelf niet tot een object.
Behandel je lichaam met respect!

Bewaar een beetje voor degene waarmee je je leven delen gaat.
Wat blijft er voor hem over als je halfnaakt gaat over straat?

Houd je puur.
Bedek met wijde kleding je figuur.

Je bent een diamant en geen steen.
Je bent iets dat niet weg wordt gegeven aan iedereen.

Je bent speciaal.
Je bent de mooiste van allemaal.

Waak dus over je schoonheid.
Wordt het geen tijd?

Dat we de hijaab gaan dragen.
Laten we Allah Subhana wa Ta3ala behagen.
Laten we nu in actie komen, voordat Hij ons erover zal vragen.

Het kan ons niets schelen wat anderen denken.
Het enige wat telt is dat Allah Subhana wa Ta3ala ons het Paradijs zal schenken.

Laat de mensen praten.
Laat ze ons maar haten.

Als Allah Subhana wa Ta3ala het maar goed vindt.
Beste zuster, zorg dat je van nu af aan goed begint.
Allahoe akbar

Beste kameraad,
waarom behoor jij tot degenen die naar vrouwen van lichte zeden gaat.

Ben je het Vuur vergeten?
Altijd met meisjes daten.

Salaat altijd uitstellen,
‘s - avonds altijd meisjes bellen.

Je ouders weten er niets van.
Ze3ma je bent de man.

Ik heb goed nieuws voor jou
Op de Dag des Oordeels zal de hele mensheid het te horen krijgen,
Kap ermee beter voor jou.

Toon berouw!
Allah zal het je vergeven,
en zal deze daad niet in je weegschaal van slechte daden wegen.

Kniel je neer,
Doe de roekoe3 keer op keer.

Aanbid Allah!
Laa Illaha Illallah!

Degene die jou geschapen heeft, degene die jou gezondheid geeft.
Allah! Ben je zo gierig dat je geen 5 minuten aan Allah besteed?

Wat is er met jou a sahbie dat je Allah Subhana wa Ta3ala altijd vergeet?

Het gebed altijd uitstellen.
Alleen Insha’Allah, Insha’Allah en nog eens Insha’Allah.

Soeb7ana Allah!
Bid voordat het begrafenisgebed voor jou wordt gebeden!
Of er wordt helemaal niet voor je gebeden, omdat jij het gebed altijd uitstelde zonder goede reden!

Iemand die niet bid, kan ongelovig zijn.
Als je dood gaat wordt je misschien begraven bij Piet, Jan en Stein.

Angelique kan je dan niets baten.
Ze komt niet bij je in je graf ff bijpraten,
en al jouw andere maten!
Waarmee je altijd over chickies ging praten.
In de steek zullen ze jou laten!

Maak er wat van,
dan pas ben je de man.

Bereid je voor op de dag dat je niemand zult kennen.
Zie hoe bij een ramp de mensen in chaos door elkaar rennen.

Wie denkt er tijdens een ramp aan die ene kameraad?
Denk na en ga goede daden verrichten ,voordat je dit miezerige leventje verlaat.

Dit leven is slechts een moment.
Gisteren waren we nog aan het knikkeren, en zie hoe oud je vandaag bent.

Vul je koffers niet met cd´s van Ali B,
maar vul je koffers met het bidden in de moskee.

MashAllah, vandaag slaap je in je zacht bed.
Morgen wordt je als een pop in je graf gezet.

Wat is er met jou aan de hand?!
Gebruik je verstand.

Wordt het geen tijd om aan die Haram zaken een einde te maken.
Probeer over je maagdelijkheid te waken.

Ik heb het nu tegen jou.
Toon Insha’Allah berouw

Het einde van de wereld is nabij.
Huil om je verleden en begin met een schone lei.

De Dag des Oordeels komt eraan.
Hoeveel orkanen zijn er al rond gegaan?

Mannen verbouwen zich tot vrouwen,
en vrouwen die zich tot mannen verbouwen.
Kijk naar de hoge gebouwen!

Dit duidt op het einde van het wereldse leven.
Dit duidt op de Dag dat iedereen zijn boek van daden wordt gegeven!

De Dag dat de daden worden gewogen.
De Dag dat de moslims naar het Paradijs mogen
De Dag dat de moslims naar Allah Subhana wa Ta3ala mogen kijkenXxxx

waso
23-11-2009, 10:41
sallam eleikoem,

mashallah wat mooi.

moge allah moslimien het goede pad geven

liief_prinsesje
24-11-2009, 04:45
sallam eleikoem,

mashallah wat mooi.

moge allah moslimien het goede pad geven

aminnn,, inshalah! jami33 almoslimin

liief_prinsesje
18-12-2009, 12:58
Weet, mijn beste broeder en zuster, dat als je een huis hebt als dak boven jou hoofd, een plaats om te slapen, eten en kleding om je lichaam te bedekken, weet dan dat jij rijker bent dan vijfenzeventig procent van de bewoners van deze wereld.

Als jij geld op zak hebt en in staat bent om jezelf te redden in moeilijke tijden, dan mag jij jezelf tot de acht procent rijkste mensen ter wereld noemen.

Als je vandaag gezond wakker bent geworden, dan bevind jij je in een geweldige gunst. Want er zijn maar liefst miljoenen mensen die niet zeker zijn van hun leven en niet weten of ze meer dan twee weken zullen leven.

Als je het gevaar van de oorlogen niet hebt meegemaakt, de eenzaamheid van de gevangenis niet hebt geproefd en niet bent gefolterd, dan mag jij jezelf gelukkiger prijzen dan vijf miljoen mensen op de aardbodem.

Als jij je gebeden in de moskee kunt verrichten zonder angst voor straf, aanhouding of de dood, dan bevind jij je in een gunst die drie miljard mensen niet kennen.

Als jouw beide ouders in leven zijn en nog samenleven zonder te zijn gescheiden, dan ben jij een bijzondere persoon in dit bestaan.

Als je glimlacht en Allah (verheven is Hij) dankbaar bent, dan is ook dit werkelijk een gunst. Immers, hoeveel mensen zijn in staat om hetzelfde te doen, maar weten niet hoe.

Als deze brief jou heeft bereikt, dan mag jij je verblijden om twee grote gunsten:

Ten eerste, er is iemand die aan jou denkt.

Ten tweede, jij bent beter af dan twee miljard mensen die niet kunnen lezen in dit wereldse leven.

Tenslotte wens ik jou het allerbeste in het leven en zeg ik jou: “Als je vreugdevoller wilt worden dan jij nu bent, bedank Allah dan voor Zijn ontelbare gunsten. Houd je tong vochtig met het gedenken van Allah en volg het advies van onze Profeet (vrede zij met hem) aan Moecaadh: “Vergeet niet om na elk gebed het volgende te zeggen: ‘O Allah, help mij U gedenken, U bedanken en U op de beste wijze te aanbidden.”

Om jouw dankbaarheid jegens Allah helemaal te vervolmaken, vergeet jouw broeders en zusters niet te vermanen en hen te herinneren aan de Gunsten van Allah. De vermaning baat immers de gelovigen.


Liiefs Prinsesje,,

anoniempje
19-03-2010, 12:00
as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

"Werkelijke handicap is geen fysieke handicap, maar de handicap van de ziel!"

Velen van ons raken, ondanks onze kracht, al vermoeid als de Imaam het gebed 5 minuten langer maakt dan we gewoonlijk gewend zijn. Sterker nog, sommigen verlaten de moskeeën waarvan bekend is dat de Taraweeh gebeden daar te lang duren! Zie dit fragment van een 60-jarige Turkse broeder die vanwege zijn beenamputatie het hele Taraweeh-gebed slechts op één been bidt, tot Salaat al-Fajr, zonder enige vermoeidheid. Terwijl de rest van de mensen om hem heen rust nemen.


http://www.youtube.com/watch?v=Lm4TG2j6ea8

anoniempje
19-03-2010, 12:12
Stel je eens voor, je staat al een uur voor je spiegel, dromerig … met je mascara in de ene hand en in je andere hand je flesje parfum…..En opeens hoor je de deurbel gaan! Je loopt naar de deur toe, je kijkt door het gaatje. Wie is die onbekende man, met een stralend gezicht? 'Wie ben je?' Ik ben het, de profeet van Allah! 'Met een grote vreugde, strek je je arm om de deur open te doen voor Allah's boodschapper en hem welkom te heten. Maar, je denkt er ineens aan! De videoclip op tv die je aan het kijken was! Je loopt snel weg om de tv uit te zetten, maar je vergist je van knop en zet het geluid nog harder. Eindelijk vind je de juiste knop. Oef! De televisie staat uit, gelukkig.

Je loopt terug naar de deur om te openen …Oh nee! De posters van die popsterren in mijn kamer! Je loopt naar je kamer om ze van de muren af te halen.Voor de tweede keer gaat de deurbel. Je raakt in paniek. De profeet van Allah zal weggaan. Je laat een poster vallen op je bureau… en daar zie je de cd’s liggen. Al die cd's die je al honderden keren hebt gehoord. Je kent ze allemaal uit je hoofd. Terwijl je in je hele leven nog nooit een Qur’an vers zo snel hebt kunnen leren of onthouden, of zelfs GELEZEN…Zonder na te denken, raap je ze op en gooi je ze in de prullenbak, en zet de deksel er terug op om te vermijden dat de profeet van Allah ze zou zien; als je tenminste op tijd bent met de deur open te doen en als hij je kamer zou binnenkomen. De deurbel gaat nog eens! De profeet van Allah zal weggaan!

Je loopt naar de deur toe om open te doen; maar, Ya Allah! Je denkt 'ik heb gisteren mij
haren geverfd bij de kapper!' Je haast je om een hoofddoek te vinden die groot genoeg is om je hoofd te bedekken. Ok, je hebt de hoofddoek gevonden, het ziet er al beter uit. Je komt voorbij de spiegel als je terug naar de deur loopt. 'Mijn make-up!' Je rent naar de badkamer om je gezicht te wassen; geen tijd om reinigingsmelk te gebruiken! Parfum !? Elhamdulilah; de Profeet had aangebeld net voordat ik het op mij ging spuiten. Eindelijk! Ik ben klaar om de Profeet van Allah te ontvangen. 'Maar nee! Ik ga hem toch niet ontmoeten in een spijkerbroek!' Je haast je weer om een djalaba te vinden. Je vind het en trekt het aan. Eindelijk, je bent klaar om de deur open te doen.

Er is niemand voor de deur. 'Ik liet de Profeet van Allah wachten aan de deur.' Je kijkt naar de straat. Gelukkig! Daar loopt hij. 'Profeet van Allah! Ik heb de deur open gedaan voor u!' Hij komt terug en loopt je huis binnen. Opeens! Je gsm gaat af en speelt de laatste nieuwe polyfone ringtone die je gedownload had. Je laat je hoofd zakken voor de Profeet van Allah uit schaamte. Het nummer van degene die jou belt staat op de display. Je bibbert. Je krijgt moeilijk adem. 'Hoe ga ik het aan de Profeet uitleggen dat de persoon die belt, een schoolvriend is?' Je zet je gsm uit voordat de Profeet van Allah je ondervraagt. Maar dan ruik je iets in je huis, en de Profeet van Allah ruikt het ook. 'Ya Rabbi! Oh neeeeeeee! Ik vergat mijn sigaret goed uit te doven!' Jullie horen de Azan (oproep tot gebed). Hoe ga je reageren? Ga je het doen zoals je het iedere dag deed ? Of ga je alleen bidden om de Profeet tevreden te stellen? Wat ga je antwoorden als hij je vraagt wanneer de laatste keer was dat je de Qur’an las? De laatste keer dat je het gebed van Al Fajr deed ? Als hij je ondervraagt over je kennissen, en de mensen waarmee je omgaat? Je liefdes relaties, je dates en je respect tegenover je ouders?

Weet je wat de Profeet zal doen? Hij zal niet boos op je zijn. Hij zal huilen. Huilen met heel zijn hart. Hij zal zeggen: 'Is het daarom dat ik mijn leven heb opgeofferd, dat ik heb verdragen, alles wat ik heb verdragen? Is het voor moslims zoals jij dat de graven van mijn metgezellen over verschillende plaatsen zijn verspreid? Ga jij het licht van de Islam dragen? Hoe zal ik voor jou kunnen bijstaan bij Allah? Hoe kan ik je te drinken geven uit mijn kom (Kawther) terwijl jij mijn traditie (Sunna) hebt laten vallen?
Leef en gedraag je zoals Allah dat wil. want vergeet niet Allah ziet alles

lella_siham
20-03-2010, 03:36
echt moooiiie ga zo door met plaatsen

anoniempje
20-03-2010, 10:14
"Op een dag waren we samen met de boodschapper van Allah in een huis van een van de ******.(een bewoner van de stad Medina die de moslims hielp). We vormden een djamaa'ah(gemeenschap).

We waren diep in gesprek toen we van buiten een stem hoorden, die zei:
"De gastheer en al degenen die binnen zijn: mag ik binnenkomen? Ik heb een wens, ik moet met jullie praten!"
Hierop keek iedereen naar het gezicht van de profeet En hij zei vervolgens: "Weten jullie wie dit is?" We zeiden allemaal tegelijk: "Allah en zijn profeet weten het het best."
De profeet zei: "Dit is lain (vervloekte) Iblies; de Satan; moge de vloek van Allah op hem rusten". Toen de profeet dit had gezegd, zei Oemar (een van de metgezellen, r.a.):
"Jaa Rasoel-Allah, geef mij uw toestemming om hem te doden." De profeet gaf geen toestemming. En zei: " Jaa, (O) Oemar weet jij niet dat hij uitstel (van Allah) heeft gekregen tot een bepaalde tijd?.....Laat hem".
Daarna zei de profeet: "Doe de deur open, laat hem binnen komen. Hij is hier gekomen met Allah's Bevel. Probeer te begrijpen wat hij jullie gaat zeggen, luister goed naar hem!"

Rawi vertelt verder:

"De deur werd voor hem geopend. Hij kwam binnen. We konden hem zien. Hij zag er uit als een oude schele man, zonder baard. Hij had maar zes of zeven haren die op paardenharen leken, en aan zijn kin hingen. Zijn ogen keken naar boven. Zijn hoofd was zo groot als een die van een olifant, en zijn lippen leken op buffel-lippen.

Daarna groette hij ons (met de salaam = vredesgroet): "Salaam (vrede) zij jou Mohammed en vrede op jullie, O djamaa'ah, moeslimien (moslimgemeenschap)"
De profeet antwoorde: "De salaam, (vredesgroet) is van Allah, jaa lain (O, vervloekte)". (Het is voor de moslims verboden om de ontkenners (kaafirs) met de islamitische vredesgroet te groeten. In dit geval werd de duivel NIET teruggegroet omdat hij ook een ontkenner (kaafir) is ).

De profeet zei: "Je zei dat je voor iets kwam. Waar kom je voor?"

Iblies, de duivel zei: "Mijn Heer (Allah) heeft een engel naar mij toegestuurd, die tegen mij zei: "Allah beveelt je, om naar de (profeet) Mohammed te gaan. Maar doe dit in bescheidenheid en in een vernederde toestand. Je moet de profeet vertellen, hoe jij de kinderen van Adam hebt verleid en bedrogen. Alles wat hij (de profeet) je vraagt moet je met de waarheid beantwoorden. Als je de waarheid niet verteld, zal Allah as van je maken, een wind sturen en jou zo voor je vijanden belachelijk maken."

"Dus zo komt het dus Jaa (O) Mohammed, dat ik met deze opdracht naar jou ben gekomen. Je mag vragen wat je wilt. En als ik jou de waarheid niet zou vertellen, zullen mijn vijanden zich met mij amuseren, het is zeker heel vernederend als je vijanden met je spotten, (en dat kan ik niet toestaan)."

De profeet: "Aangezien het feit dat jij de waarheid zult vertellen: vertel me dan, van wie jij het meest een afgunst hebt (niet mag)".
De duivel: "Dat ben jij! Jaa (O), Mohammed! Onder de schepselen van Allah, is er niemand, die ik niet minder mag!"

De profeet: "En na mij? Wie mag je verder niet?"
Iblies: "De Moettaqie (degene met taqwa = godvrees ) jonge mensen, die al hun bezittingen hebben weggeven op de weg van Allah".

De profeet: "Daarna, van wie heb je het meeste afkeer?"
Iblies: "De geduldige oelamaa (Qor'aan-geleerden) die van allerlei twijfelachtige zaken afstand houden".

De profeet: "En daarna?"
Iblies: "Iemand die bij het schoonmaken, de onreine plek drie maal wast, en doorgaat met dit te doen".

De profeet: "En daarna?"
Iblies: "De geduldige arme persoon, die zijn benodigheden aan niemand vertelt, en niet over zijn toestand klaagt (bij anderen).

De profeet: "Hoe weet jij dat deze arme een geduldige is?"
Iblies: "Jaa (O), Mohammed, hij zal zijn benodigdheden niet aan iemand, die (zelf) ook in deze toestand verkeert, vertellen. Wie zijn behoeftes drie dagen achter elkaar wel aan iemand vertelt, zal niet tot 'de geduldige' bij Allah gerekend worden. Dus zo merk ik aan zijn houding of hij geduldig is".

De profeet: "En daarna?"
Iblies: "De dankbare rijke."

De profeet: "Hoe weet jij of deze persoon dankbaar is?"
Iblies: "Je ziet hem halal (geoorloofde) dingen kopen en naar zijn familie brengen."

anoniempje
20-03-2010, 10:16
De profeet vroeg ditmaal iets anders:

"Als mijn oemmah (volgelingen) opstaat voor het gebed, wat gebeurt er dan met jou?"
Iblies: "Jaa (O), Mohammed dan begin ik heel erg te beven!"

De profeet: "Waarom gebeurt dat, jaa, lain (o, vervloekte)?"
Iblies: "Omdat als een dienaar van Allah soedjoed doet (zich neerbuigt tot op de grond, voor Allah), Hij hem dan een graad verhoogt".

De profeet: "En als ze vasten, wat gebeurt er dan met jou?"
Iblies: "Dan wordt ik vastgebonden, totdat zij het vasten verbreken".

De profeet (s.a.w): "En als ze de hadj (verplichte bedevaart naar Mekka) verrichten?"
Iblies: "Dan wordt ik gek."

De profeet: "En wat als ze de heilige Qor'aan lezen, wat gebeurt er dan met jou?"
Iblies: "Jaa (O) Mohammed, dan is het heel erg met mij gesteld. Dan is het alsof degene die aalmoezen geeft een zaag pakt, en mij ermee doormidden zaagt"

De profeet vroeg de reden hiervan.

Iblies zei: " Dat zal ik je vertellen, Het geven van aalmoezen heeft vier mooie schoonheden:
Allah zal zijn baraka (zegeningen, in dit geval zijn bezit) vermeerderen.
Allah zal hem geliefd maken onder het volk.
Allah zal hem door middel van de gegeven sadaqa (liefdadigheid) een sed (een stuw, dam, belemmering) tussen hem en de jahannam (Hel) maken.
Allah zal zijn problemen, moeilijkheden, en vloeken van hem wegnemen".

Hierna vroeg de profeet hem over zijn metgezellen:

"Hoe denk je over Aboe Bakr?" (De beste vriend en eerste rechtvaardige opvolger na de het overlijden van de profeet).
Iblies: "Hij was het niet met mij eens in de tijd van djahilija (de tijd van onwetendheid voor de komst van de Islam). Nu hij de Islam betreden heeft, zal hij mij nooit gehoorzamen!."

De profeet: "En hoe denk je over Oemar ibn Ghattab? "(De tweede grote opvolger na de profeet)
Iblies: "Ik zweer bij Allah, waar ik hem zag, ben ik van hem weggelopen".

De profeet: "En over Osman ibn Afwan?". (De derde rechtvaardige opvolger na de profeet).
Iblies: "Ik schaam me zo erg voor hem zoals de engelen zich voor de meest Barmhartige schamen".

De profeet: En Ali ibn Aboe Talieb. (De vierde rechtvaardige opvolger en schoonzoon van de profeet).
Iblies: "Oh, Ik wou dat ik verlost van hem was. Als hij alleen bleef en mij ook met rust liet. Maar hij laat mij niet met rust". (Dit wil zeggen dat hij de boze influisteringen van de duivel niet in acht nam en het niet volgde).

De profeet: "Al-hamdoe-liellah (alle lof aan Allah), die mij veel geluk heeft gegeven. tot een bepaalde tijd, en die jou zondig heeft gemaakt (door je schuld) tot een bepaalde tijd, (Dag der Opstanding".
Iblies: "Waar is het geluk van je oemmah (moslimgemeenschap)? Zolang de mens er is, zal ik (Iblies) er ook zijn. Hoe kun je dan opgelucht zijn? Ik zwem in hun bloed. Ik ga tot in hun vlees. Zij weten dit niet en kunnen mij niet zien. Ik zweer bij Allah, Die mij geschapen heeft en Die mij tot De Dag der Opstanding het leven heeft gegeven; dat ik hen allemaal ongepast zal laten gedragen. Zowel de onwetenden als hun geleerden! De fasiq (zondaren) zowel als degenen die ibadah doen (Allah aanbidden). Ze zullen geen van allen aan mij ontkomen! Behalve de reine, oprechte dienaren van Allah (moechlies), die kan ik niet ongepast laten gedragen!

Hierna vroeg de profeet: "Wie zijn volgens jou de moechlies?" (Degenen die ichlaas hebben dit zijn de rechtgeschapen dienaren van God, die met pure reine intentie Allah aanbidden).

Iblies: "Weet je niet, Jaa (O) Mohammed dat dat degenen zijn die hun bezit (materie) niet lief hebben. Hij kan geen dienaar van mij zijn. Hij die zijn dinar (Arabisch muntstuk), niet lief heeft en er niet van houdt om geprezen te worden , van hem weet ik dat hij rechtgeschapen is. En hem laat ik alleen! Ik loop weg van hem. Als een dienaar zijn geld wel lief, heeft of ervan houdt om geprezen te worden en van wie zijn/haar hart aan wereldse dingen verbonden is; hij/zij is het die mij het meest gehoorzaam is!
Jaa (O), Mohammed weet je niet, dat liefde voor het wereldse bezit een van de grootste zonde (bij Allah) is? (omdat men materie makkelijk aanbidt, en zijn Schepper ervan; Allah hierdoor heel snel vergeet).

anoniempje
20-03-2010, 10:16
En hij ging verder:
"Jaa (O), Mohammed weet je niet dat ik 70.000 kinderen heb. Deze zijn allemaal op verschillende plaatsen. En mijn 70.000 kinderen hebben ieder weer 70.000 duivels bij hen. Een gedeelte van hen, heb ik naar de oelama (moslimgeleerden) gestuurd. Een andere groep naar de jongeren. Weer een ander gedeelte naar de "martelaren" (dus voordat ze het martelaarschap wilden; dit is de hoogste graad om voor Allah in de strijd te sterven en in het Paradijs te komen. Deze gaf hij twijfels over het wel of niet sterven voor Allah). En een ander gedeelte naar de oude vrouwen. (Deze oude vrouwen hebben vaak een leven vol met bida'h (toevoegingen, nieuwigheden aan de Islam), en proberen dit ook op een koppige wijze over te brengen op de jongere generatie).

"Terugkomend bij de jongeren; wij kunnen heel goed met elkaar opschieten. En mijn kinderen kunnen ook goed met jullie kinderen opschieten. (denk bijvoorbeeld aan de opstandigheid van tieners tegen hun ouders)
"Een gedeelte (van deze duivels) zijn bij de abids (mensen die ibadah doen = Allah aanbidden). Weer een ander gedeelte bij de zahids (mensen die zeer veel ibadah doen).
Zij (de duivels) gaan naar hen toe, en zorgen ervoor dat ze veranderen (dus de ene keer doen ze veel ibadah, en de andere keer weer niet). Je zult ze zomaar, zonder reden zien vloeken. En zo hebben ze geen ichlaas (zuiverheid) meer, ze hebben hun ibadah zonder ichlaas (pure intentie, recht vanuit het hart door de liefde voor Allah), gedaan, maar ze zullen dit niet in de gaten hebben.
"Weet je niet jaa (O) Mohommed, dat de leugen bij mij is en dat ik de eertste leugenaar ben. Wie liegt is mijn vriend, en wie zweert bij een leugen is mijn geliefde. Weet je niet jaa (O), Mohammed dat ik heb gelogen en in naam van Allah heb gezworen bij Adam en Hawwa (Eva).

("En jij zwoer tot hen: Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever". staat er in de Qor'aan over Iblies.)

"Met leugens amuseer ik mij! "

"Roddelen is mijn fruit en mijn vrolijkheid".

"Wie op zijn talaq (het recht om te scheiden) zweert; wordt een zondaar, ook al heeft hij dit 1 keer gedaan en heeft hij gelijk. Wie (van) zijn talaq (alle drie de rechten) heeft gebruikt zal een zondaar zijn en is zijn vrouw haram(verboden) voor hem (ze kunnen niet meer samen blijven). En als zij toch samen kinderen krijgen, dan zullen deze kinderen waladi zina's (buitenechtelijk) zijn".

"Als hij op wil staan om het gebed te doen, dan hou ik hem op, door waswasa (boze influisteringen) aan hem te geven. Dan zeg ik: "Je hebt nog tijd zat. Je hebt het nu zo druk, maak dit eerst maar af.
Je doet het straks wel". En zo zal hij buiten de salaat (islamitisch gebed) tijd zijn gebed doen. En door deze reden wordt de salaat in zijn gezicht gegooid. (d.w.z. niet geaccepteerd).
Als hij mij hiermee overwint, dan stuur ik een menselijk duivel naar hem toe, die hem van het gebed zal afhouden".

"Als hij mij weer overwint, dan zal ik hem tijdens de salaat (islamitisch gebed) lastig gaan vallen. Als hij bidt dan zal ik hem over zijn gezicht aaien en zijn voorhoofd kussen (voor zijn gehoorzaamheid).
Ik zal zeggen dat hij een blijvende ondeugd heeft gedaan. Zo zal ik zijn gemak verstoren. Jaa (O) Mohammed, je weet dat als iemand, vaak links en rechts kijkt tijdens de salaat, Allah zijn salaat niet zal accepteren, en het in zijn gezicht zal gooien (zijn salaat wordt niet geaccepteerd).

"Als ik dit ook niet kan bereiken bij iemand, zal ik (als hij het gebed alleen doet) tegen hem zeggen dat hij de salaat snel moet afmaken. En dat zal hij als een haan; die snel zijn eten met zijn snavel uit het grind pikt, doen.
Als mij dit weer niet lukt, dan probeer ik, het gebed te verstoren, als ze met djamaa'ah (gezamelijk) bidden. Dan zet ik de roekoe (gebogen houding tijdens het gebed) en de soedjoed (geknielde houding tijdens het gebed) afhalen en eerder (dan de imaam: voorganger in het gebed) naar de soedjoed en roekoe gaan. Allah zal de hoofden van deze mensen (in het hiernamaals) in ezelskoppen veranderen, omdat zij dit hebben gedaan. Als dit mij ook niet lukt, dan zeg ik tegen hem dat hij met zijn vingers moet gaan knakken; zo gedenkt hij mij.

Als dit mij ook niet lukt (zo niet verleid worden), dan blaas ik tijdens de salaat (islamitisch gebed) in zijn neus, zodat hij gaat gapen. Als hij zijn hand niet voor zijn mond doet, dan zal er een kleine duivel in zijn mond binnengaan; die zijn wil voor wereldse dingen groter maakt.
(Materialistisch wordt, hierdoor kan hij niet met pure reine gedachten aan het gebed deelnemen, de wereldse dingen zullen steeds in zijn hoofd tollen).
"Hierna zal deze persoon ons blijven gehoorzamen. Naar ons luisteren en doen wat wij zeggen.
Hierna ging hij verder: "Ik ga naar degenen die arm, hulploos en zielig zijn en beveel ze om de salaat (islamitisch gebed) NIET te verrichten; "De salaat is niet bestemd voor jullie; maar voor degenen die rijkdom en welzijn hebben".

"Dan ga ik naar de zieken, en zeg; "Laat de salaat (islamitisch gebed), want Allah zegt in Qor'aan, dat Hij geen ongemak wenst, voor de zieken. Als je beter bent zal je veel kunnen bidden! "En zo zal hij het gebed nalaten en zelfs ongelovig worden. Mocht hij aan deze ziekte overlijden, dan zal hij Allah in Gazaab (woede) vinden.
Jaa (O), Mohammed, als er leugens in mijn woorden zijn, dan moge een schorpioen mij steken. Als ik lieg, moge Allah as van mij maken.

Mohammed ben jij opgelucht over je oemmah (volgelingen) terwijl ik 1/6 van hen uit het geloof heb gehaald?"

anoniempje
20-03-2010, 10:17
De profeet gaat verder met zijn vragen:

"Wie, is volgens jou de gelukkigste persoon?"
Iblies: "Dat zijn degenen, die de salaat (islamitisch gebed) bewust nalaten".

De profeet: "Wat houdt jou het meeste af van je werk?
Iblies: "Islamitische bijeenkomsten".

De profeet: "Hoe eet jij?"
Iblies: "Met mijn linkerhand en mijn vingertoppen".

De profeet: "Als de wind des doods blaast en de hitte heerst, wat gebruik jij als je schaduw?"
Iblies: "De (lange) nagels van de mensen".

De profeet: "Wie is jouw vriend waar mee je zit?"
Iblies: "Degenen die rente nemen".

De profeet: "Wie is jouw vriend?"
Iblies: "Degenen die overspel plegen".

De profeet: "Wie is met jou bed-vriend?" (partner in bed)
Iblies: "De dronkaard".

De profeet: "Wie is jouw bezoeker?"
Iblies: "Dieven."

De profeet: "Wie zijn jouw boodschappers?"
Iblies: "Tovernaars."

De profeet: "Wat is de noer (het licht) van je ogen?"

Iblies: "Dat zijn mannen die van hun vrouwen scheiden."

De profeet: "Wie is jouw lieveling?"
Iblies: "Degenen die niet deelnemen aan de djoemaa'ah (gezamenlijk vrijdagsgebed in de moskee)."

De profeet stelt nu andere soorten vragen:

"Jaa lain (O vervloekte); wat breekt jouw hart?"
Iblies: "Het gehinnik van paarden die op djihaad (in de heilige oorlog) op weg gaan voor Allah".

De profeet: "Wat laat jouw gelaat smelten?"
Iblies: "Zondaars die Allah om vergiffenis vragen voor hun zonden".

De profeet: "Wat verscheurt je hart?"
Iblies: "Het horen van mensen die dag en nacht vergiffenis vragen aan Allah". (Wegens hun zonden).

De profeet: "Wat laat je gezicht rimpelen?"
Iblies: "Het geven van aalmoezen, in het geheim".

De profeet: "Wat verblindt je ogen?"
Iblies: "Het verrichten van vrijwillige nachtgebeden".

De profeet: "Wat doet jouw hoofd neerbuigen?"
Iblies: "De vele salaat's (islamitische gebeden) die in djamaa'ah (een groep) verricht worden".

Iblies: "Ik eet van ieder dier dat niet in naam van Allah geslacht is. (Dus geslacht wordt zonder dat men zegt : "Bismillah = in naam van Allah" ). Ik eet van voedsel waar rente in zit en waar verboden (haram) geld in is gemengd".

"Ik ben ook, mede-eigenaar van goederen waar geen toevlucht tegen mij (Iblies) bij Allah wordt gezocht". (Dus zonder het zeggen van: a'oedzoe billaahie mie nasj-sjaitaanier radjiem: Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwaad van Satan, de vervloekte).

"Ook bij sexuele gemeenschap als er geen toevlucht tegen de duivel bij Allah is gezocht heb ik Iblies (duivel) samen met hem en met zijn vrouw gemeenschap". (Dus ook zonder het zeggen van : a'oedzoe billahie mie nasj-sjaitaanir radjiem = ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwaad van satan de vervloekte.)

"Ik heb aan Allah een huis gevraagd. En daarom heb ik de sauna's gekregen".

"Ik heb om een gebedsplaats gevraagd en heb de markten gekregen..

"Ik heb om een boek gevraagd en heb daar de gedichten(bundels) voor gekregen".

"Ik heb om een bed-vriend gevraagd en heb de dronkaards ervoor gekregen".

"Ik heb om een hulp gevraagd en heb de qadarijja's hiervoor gekregen". (Dit zijn groepsringen die de Qaadr (het lot of voortbestemming van Allah) ontkennen).

"Ik heb om broeders en zusters gevraagd en heb de mensen die hun tijd aan masijjah (nutteloze dingen) verspillen gekregen". (Zie Qor'aan in hoofdstuk 17 vers 27)

De profeet zei hierop: "De reden dat ik je geloof, is omdat je het bewijst met verzen uit de Qor'aan".
Iblies: "Ik heb van Allah gewild dat ik de kinderen van Adam kon zien en zij mij niet. Dit is ook gebeurd.

"Ik heb gevraagd aan Allah, of Hij een weg voor mij kon banen in het bloed van de kinderen van Adam. (en dit is ook gebeurd)".

"Ik heb al deze dingen gekregen en ik zal je zeggen dat ik meer mensen aan mijn kant heb dan jij zult hebben tot De Dag des Oordeels".

hij (Iblies) vertelt verder:

"Ik heb een zoon die de taak heeft om ibadaha's (aanbiddingen) die in het geheim worden gedaan te openbaren. (Als een dienaar iets goed heeft gedaan en dit probeert te verbergen, zonder hoogmoed te hebben, dan zorgt de duivel ervoor dat hij het toch naar voren brengt). "Als de duivel overwint dan verliest degene die ibadah (aanbidding) deed 99 van zijn 100 zegeningen. Hij houdt er dus maar een over. Dus krijgt een dienaar die iets goed doet, en dit geheim houdt krijgt hier 100 zegingen voor.)
"Ik heb ook een andere zoon die de mensen verblindt als zij naar islamitische bijeenkomsten gaan, waar geleerden lesgeven. Ze beginnen slaperig te worden, kunnen niet goed slapen, ze gaan gapen en worden snel afgeleid. Zo krijgen ze ook geen zegening".

anoniempje
20-03-2010, 10:17
Iblies vertelt verder:

"Als een vrouw in het bijzijn van mannen zit (die niet wettig zijn voor haar); komt er een duivel bij haar op schoot zitten, zodat zij voor degenen die naar haar kijken aantrekkelijk wordt gemaakt/lijkt. Daarna zal hij haar bevelen om zich opvallend te gedragen. Dit zal zij doen. En hierna zal hij haar schaamtegevoelens met zijn nagels (weg) scheuren. (Dit wordt figuurlijk bedoeld, als dit gordijn weggescheurd is, door haar eigen toedoen, dan zal zij zich zoals Iblies het al aangaf, voor niets meer schamen. Ze zal haar grenzen steeds verzetten; En op het laatst zal ze geen schaamtegevoelens meer over hebben voor haar gedrag).

Iblies verteld over zichzelf:

"Jaa (O), Mohammed ik kan de mens NIET af laten dwalen. Ik kan alleen maar waswasa (boze influisteringen) geven, en iets aantrekkelijk/mooi laten zien. Dat is alles! Als ik de macht had om de mensen te laten dwalen, dan zou ik een ieder die "laa ilaaha ill-Allah..." zeggen, (zou getuigen dat er geen god is behalve Allah, en dat Mohammed de laatste boodschapper van Allah is), en ieder die zou vasten en bidden, doen laten afdwalen. Zoals jij alleen maar de boodschapper van Allah bent, en de mensen geen hiedajah (leiding) kan geven, (hen het ware geloof niet kan opdringen, die keus aan hen laat) zou er geen enkele ongelovige overgebleven zijn als jij ze hiedajah (leiding) kon geven. Jij bent alleen maar de boodschapper van Allah, die de taal heeft om het ware geloof te verkondigen.

Hij verteld verder:

"Als ik de macht had gekregen, zou ik iedereen die "laa ilaaha ill-Allah ..." zegt en iedereen die vast en de salaat (islamitisch gebed) doet, allemaal tot het slechte pad dwingen. Zoals jij ook geen hiedja (leiding) hebt dus kaafirs (ontkenners) in moslims veranderen. Jij bent alleen de gezant van Allah, alleen maar een verkondiger. Als jij hiedja (leiding) kon geven dan zou er geen enkele kaafir (ontkenner) op de wereld zijn."

De profeet vroeg aan Iblies of hij geen vergiffenis aan Allah kon vragen en terug kon keren tot Allah. "Ik kan je bemiddelaar zijn (ik geef je mijn woord) dat jij, naar de Djennah (het Paradijs) kan gaan".

Iblies: "Jaa Rasoel-Allah (O boodschapper van Allah), het zal volgens de Wil van Allah gaan. De inkt die deze Wet heeft geschreven is opgedroogd. Het kan niet meer worden veranderd. Deze dingen zullen tot de Qiejamah (Opstanding) gebeuren. Degene die jou tot profeet heeft gemaakt.
Degene die jou tussen de mensheid heeft gekozen, als de verkorene. Jij bent de heer van de
Djennah (Paradijs) gemeenschap. Ik, Iblies, ben de heer van de zondaars en van de gemeenschap van de Hel".

Dit zijn mijn woorden tot jou. Alles wat ik heb gezegd is de waarheid.
Alle lof aan Allah.
Allah is de enige Schepper.
Hij heeft geen begin noch einde.
Salaam (vrede) aan Mohammed en alle andere profeten.

anoniempje
20-03-2010, 11:05
Umm Sulaym had een kind genaamd Hafs dat overleed. Het was een goed ontwikkeld kind. Op een dag had haar echtgenoot Abu Talha een zaak te doen terwijl hij vaste. Umm Sulaym hield zich bezig met het huishouden en de jongen was naar buiten gegaan om te spelen. In de middag toen de jongen terugkwam, ging hij op een bed liggen, in een deken gewikkeld. Toen Umm Sulaym klaar was met het klaar maken van de maaltijd voor haar gezin, riep ze hem, maar hij antwoorde niet. Toen ze zag hoe hij daar lag, haalde ze het dekentje van z'n gezicht en zag dat hij in zijn slaap gestorven was. Ze bedekte hem zoals ervoor en wijde zich terug aan haar huishoudelijke bezigheden tot de avond.

Toen kwam haar man thuis. Ze gaf hem te eten om zijn vasten te verbreken. Hij zei, roep mijn zoon om samen met mij te eten. Ze zei, hij heeft al gegeten. Toen haar man klaar was benaderde ze hem.
Nadat ze gedaan hadden wat een man met zijn echtgenote doet zei ze, oh Abu tahla. Als iemand je iets leent, en je geniet er een zekere tijd van en je bent er gelukkig mee, en als hij beslist om het dan terug te nemen, zou jij dan ook maar enigzins kwaad zijn op hem? Nee, zei hij, anders zou ik hem onrecht aandoen. Ze vervolgde, voorwaar jou zoon Hafs was iemand die Allah jou toevertrouwd heeft gedurende de tijd die Hij wilde. En nu heeft Hij ook besloten om hem terug te nemen, en Hij heeft daar het meeste recht toe.
Hij antwoordde, Wij behoren aan Allah en tot Hem is onze terugkeer.. Vervolgens stonden ze op en maakten ze hun zoon klaar.

Toen zij de volgende ochtend wakker werden vertelde Abu Tahla het verhaal aan de Profeet vzmh. De Profeet vzmh zei, Oh Allah zegen hun nacht die ze samen doorgebracht hebben.

Umm Sulaym werd zwanger en moest bevallen. Toen ze bevallen was bracht haar echtgenoot hem naar de Profeet vzmh zodat hij een dadel over zijn mond wrijft en hem benoemt. De profeet vzmh deed dit en noemde hem Abdullah.


Zo benaderde deze edele vrouw dus haar man, zodat zijn geest open werd en zodat zijn beslommeringen van die dag verdwenen. Nadat hij zijn honger had gestild en zijn dorst had gelst, en nadat hij zijn verlangens had bevredigs, drukte ze zich op een mooie manier uit en gaf ze een mooi voorbeeld om het slechte nieuws te verzachten...

hoeveel vrouwen vandaag de dag zijn in staat om zo veel sbar te hebben???

recepten
21-03-2010, 01:19
Masha allah

True
21-03-2010, 10:33
:masha:

waso
21-03-2010, 09:00
mashallah

anoniempje
26-03-2010, 12:29
Mijn dierbare moeder.Wanneer ik niet kon slapen, lag u naast me totdat ik in slaap viel.

Wanneer ik honger had, at u niets zodat u mij kon voeden.

Wanneer ik pijn leed, leed u ook pijn.

Wanneer ik huilde, huilde u ook.

Wanneer ik verdriet had, deelde u mee in mijn verdriet.

Wanneer ik blij was, was u ook verheugd met datgene waar ik blij om was.

Wanneer ik steun zocht, was u mijn steun en toeverlaat.

Als iemand u zou vragen; voor wiens leven kies je?

Die van uw kind of dat van u? Zou u zonder ook maar een seconde te twijfelen kiezen voor mijn leven.

U verricht dou'a voor ons, opdat wij zullen slagen in dit leven en in het hiernamaals.

U bent degene die wakker ligt, wanneer ons iets overkomt.

Wanneer niemand naar mij om kijkt bent u degene die mij vol liefde aankijkt.

Wanneer er niemand naast mij wil lopen, bent u degene die naast mij komt lopen.

Wanneer niemand mij wil aanraken, bent u degene die mij kust en omhelsd.

Wanneer ik honger heb, bent u degene die op zoek gaat naar eten.

Wanneer mij pijn wordt gedaan, bent u degene die mij troost en helpt.

Wanneer ik verstoten wordt, bent u degene die mij er weer bij betrekt.

Wanneer ik tranen laat vallen, bent u degene die ze opvangt.

U bent de enige die mij alles gunt en dit met heel uw hart.

Wanneer ik u wat vraag; doet u dit met plezier.

Wanneer u boos op mij bent geweest; bent u degene die om vergeving vraagt.

U bent degene die zielsveel van mij houdt, en dat ook laat zien middels; daden & woorden.

U bent degene die mij in slaap suste, wanneer ik niet kon slapen.

U bent degene die mij optilde toen ik nog niet kon lopen.

U bent degene die zich diep in mijn hart heeft gevestigd en daar is gaan wonen.

Ongeacht hoever u bij mij vandaan bent, u zal altijd erg dichtbij mij zijn, namelijk in mijn hart.

U bent degene die mij negen maanden gedragen heeft en dat zonder spijt.

U bent degene die glimlacht wanneer ik glimlach.

U bent degene die zich niet voor mij schaamt, maar slechts trots bent.

U bent degene die mij laat opstaan, wanneer ik ben gevallen.

Wanneer ik een duw nodig hebt, bent u degene die mij op een zachtaardige manier een duwtje geeft in de goede richting.

U bent degene die huilt wanneer ik huil. Kortom, er is geen mooiere persoon in mijn leven dan u, mijn lieve dierbare moeder.

Als u eens wist hoeveel ik van u hield, als ik je dat slechts kon vertellen. Maar.. spijtig genoeg zijn er niet genoeg woorden om dat duidelijk te maken.

Het zien van tranen in uw ogen, doet mijn gehele lichaam beven.

Het zien van pijn in uw gezicht, doet mijn hart huilen.

Het zien van verdriet in uw ogen, doet mijn ogen tranen.

Het zien van een glimlach op uw gezicht, is als zonneschijn op een zonnige dag.

Het zien van geluk in uw ogen, is mij meer waard dan bergen met goud.

En dat is waar ik naar verlang, slechts een simpele glimlach op uw mooie gezicht, gehuld in licht.

Als u eens wist hoe dierbaar u me bent, ik wens u het allerhoogste Paradijs. Moge Allah u het hoogste Paradijs schenken moeder, ik wens u meer geluk dan dat ik voor mezelf wens. Ik wens voor u minder leed, dan dat ik voor mezelf wens. Ik hoop dat je nooit meer een traan zal laten vallen, slechts uit angst voor Allah. Ik hoop dat Allah u genadig zal zijn, ik vraag Allah om uw hart te vullen met Zijn Licht, ik vraag Allah om uw hart te vullen met imaan en taqwa. Ik vraag Allah om uw hart te vullen met liefde voor Allah. Ik vraag Allah om u genadig te zijn, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Vergeef me als ik u pijn doe, vergeef me als ik u kwetst, vergeef me als ik u ongehoorzaam ben. Ik weet dat ongeacht wat ik doe of zeg, uw liefde voor mij verandert niet. En toch bezorg ik u elke dag verdriet, ik wil jou enkel zien lachen lieve moeder. Ook al zie je dat niet in al mijn spreken en laten. Ik weet dat zonder u, de rest mij kan niet schelen. Mijn liefde voor u is oneindig en op één dag zal ik u dat laten zien. En dit keer niet alleen in mijn hart, maar ook met woorden en daden. Moge Allah u Djennat Al-Firdauws schenken, hier een dou'a uit mijn hart. En moge Allah van u houden, meer dan dat u van mij houdt.Uw geliefde dochter.

True
26-03-2010, 06:28
Prachtig!

anoniempje
26-03-2010, 01:02
Dank je wel:)
Maar is het niet zo dat we onze moeder heel vaak niet waarderen voor wat ze voor ons doet:huilen:

liief_prinsesje
29-03-2010, 11:19
MAshalah...

Allah i galinaa Oumatana...!


Xxx

anoniempje
29-03-2010, 11:21
Gewassen en naakt onder een symbolische wit doek wordt je gedragen van de Moskee naar je graf. De hele tocht lang zullen de aanwezigen de (shahadaat) blijven oproepen.
Eenmaal aangekomen bij jouw graf zullen alle aanwezigen zwijgen en een iemand zal nog een paar (Ayat) uit de heilige Quran reciteren, en gezamelijk zullen zij om jouw vergiffenis aan Allah (swt)vragen
Schep voor schep zal er zand van het grond waarvan je bent gemaakt door de Schepper op je gegooid worden.
Langzaam zal je verdwijnen onder de grond met niets anders dan je daden, op de achtergrond horend wegsleurende voetstappen...
Plots voel je je weer levend en wil je opstaan en stoot je je hoofd tegen de grond, telleurstellend besef je dat het te laat is...
Je denkt bij jezelf waarom heb ik niet nagedacht over deze dag, en waarom heb ik me zelf niet voorbereidt op deze eenzame dag..... die nog lang niet afgelopen is.........

Daar komen ze dan de 2 engelen van allah (swt) Monkir en Monakir, deze 2 engelen zullen jou 4 vragen stellen die je in de praktijk makkelijk zou kunnen beantwoorden.
Maar nee hoor op deze dag zullen deze antwoorden uit je hart moeten komen, en owee als je een van deze fout beantwoordt. Zij zullen jou hiervoor straffen met een knuppel waarin alle kracht van het universum zit, en daarmee slaan. Zo hard dat je kilometers dieper de grond inzakt... En de aarde zal jou dan vragen waarom je deze daden op haar rug hebt gezondigd.
Na deze afstraffing zal jouw graf krimpen en krimpen todat je helemaal geen ruimte hebt om te bewegen, hierbij zal elke dood begraven persoon een metgezel krijgen in zijn graf.
Als jij goed ben geweest zal deze metgezel heel lichtvol zijn, en zal schijnen met (Nor).... Hierbij krijg jij een beeld van de entree van het Paradijs te zien. MAAR ben jij SLECHT geweest dan zal jij een onvoortstelbaar vuile, vieze, lelijke, onuitstaanbare, exotische, uitheemse wezen met jou in de graf krijgen die jouw zal treiteren met vele scherpen voorwerpen, kortom heel afschuwlijk....... Samen met dit wezen zal jij een beeld voor je krijgen naar een plek in HEL........ Al schreewend en huilend moet jij wachten op de Dag des Oordeels, wachtend op de vonnis van Allah swt.

Is deze dag aangebroken dan zullen wij allemaal rijzen vanuit de grond waarbij sommige van ons zullen lijden in de graf.... Allemaal gelijk en even oud zullen wij zonder kleding of enig beschermend voorwerp wachten tot Allah swt zal dalen met zijn (Arsch) macht en troon....

Een stilte overvalt het heelal.
Een enge kalmte, en rare sereniteit.
Wat er overblijft zijn lijken en graafplaatsen.

Aan het leven is een einde gekomen.
Het is nu te laat.
Een wrede hoge kabaal, beroering en ophef in het hemelgewelf verbreekt de stilte en maakt
de doden wakker.

De graven worden geschud en opengebroken.
Opschudding krijgt de aarde open, waaruit de mens ontwaakt en uit zijn begraafplaats komt.
Lopend met blote voeten en blote lichaam net zoals je geboren bent.
Met een lichaam vol stof uit je graf, ren je de oproep gehoorzamend.
Het is vandaag de Dag des Oordeels, geen twijfel…

Mensen kijken in verbaasdheid om zich heen, is dit de aarde waar we hebben geleefd?
De bergen zijn plat, de rivieren zijn droog.
Het is een andere aarde, een andere Hemel dan wij gewend zijn.
Geen vlucht van de oproep, vandaag moet je gehoorzamen.
De gebeurtenis(Kiyama) is gebeurd.
Iedereen is stil, iedereen denkt alleen aan zich zelf aan zijn eigen beproeving en eigen ramp.

Vandaag is de telling compleet van de Djin, de mens, de Shaytin en
dieren(monsters). Iedereen staats op dezelfde aarde.

Opeens……..

Hangen de ogen richting de hemel….. de hemel breekt open in een eng, angstwekkend geluid.
Een geluid dat je nog extra bang en angstvallig doet voelen dat je al bent…

Uit de hemel dalen engelen, ze hebben en vreemde,angstige vorm.
Ze staan naast elkaar in een rij vol berouw en khouchou3… de mensen schrikken en
vragen aan de engelen is onze Allah tussen jullie, de engelen antwoorden
trillend(Bang van Allah): Soubhana Rabana, hij is niet tussen ons maar hij komt eraan…

De engelen blijven dalen uit de hemel, totdat Hamalt al3arch( de engelen die de stoel
van Allah dragen) naar beneden komen Allah luid Prijzen terwijl de rest
stil is( stel je je deze scene voor… machallah) SOUBHANALLAH.,
SOUBHANALLAH hiermee de komst van Allah aankondigend.

En dan….. dan komt Allah tabaraka wata3ala naar beneden en plaats zijn
zetel waar hij dat wenst op zijn aarde. En dan zegt hij Soubhanahou Wata3ala:

“Ya ma3chara al Djin wal ins(volken van mens en djin dus) ik heb naar jullie geluisterd sinds ik jullie geschappen heb, tot vandaag de dag luister ik naar jullie en zie ik jullie daden.
Luister nu naar mij: het zijn jullie daden en jullie boeken dat uitgelezen zullen worden.
Degenen die khayr in zijn boeken aantreft, moet Allah dankbaar zijn, en degenen die
iets anders aantreffen moet het niemand anders kwalijk nemen behalve zich zelf.

De mensen kijken met dwalende ogen, de zon komt zeer dichtbij het schilt maar een kilometer van hun hoofden.
Maar de warmte en hitte van de zon is vandaag veel erger en dubbel dan de zon die wij kennen.

Ik en jij staan naast de rest, huilend, onze tranen raken maar niet op van de angst en de vrees die dan heersen.

Iedereen wacht en het wachten duurt maar al te lang, 50.000 jaar. Staand weet je niet waar je heen zal moeten.
De Djanna of de hel Djahanam??? Vijftig duizend jaar, geen slok water, geen hap eten. De darmen en de monden drogen uit…

Iedereen wacht smekend om genade, sommigen vragen genade door naar de hel te gaan.
Ja zo erg is het die dag.

Wat moet ik doen? Is er een toevlucht die dag van dit allemaal?? Ja… er zijn mensen de bijzondere mensen die rangen genieten, wiens Allah beschermt met zijn schaduw onder zijn zetel, op een dag waar geen andere schaduw bestaat dan die van Allah. Wie zijn dat?
Daaronder vallen jongens die hun leven hebben door gebracht met het aanbidden van Allah. Mannen wiens harten bleven hangen in de moskee en de mensen wiens ogen huilde bij het gedenken van Allah. Hoor jij bij deze mensen?

En dan de laatste hoop…

Wat moeten de rest doen, bij wie moeten zij hun toevlucht zoeken?? En dan zien ze Adam radia allahou 3anhou, is dat niet de Adam de vader van de mensheid voor wie de engelen hebben geknield? Iedereen rent naar hem toe, en vragen hem: pleit voor ons bij Allah, laat hem ons verlossen van dit
allemaal(het wachten dan alleen he)
En dan zegt hij: Vandaag is Allah heel erg boos, nog nooit is Hij kwaad geweest als vandaag.
Nafsi nafsi( dus ik denk alleen aan mezelf).
En dan rennen ze naar Moses hij zegt op zijn beurt: Nafsi nafsi.
Dan rennen ze naar Jesus, ook hij zegt: Nafsi Nafsi.
Ook jij zegt Nafsai Nafsi, iedereen denkt die dag alleen aan zich zelf

En dan…onze laatste hoop, dan zien ze onze profeet Mohamed saw, dan rennen ze weer naar hem toe. Hij hoort ze aan en gaat naar Allah swt, vraagt toestemmig om hem aan te spreken, hij krijgt toestemming en hem wordt verteld , vraag(doe een wens) en het zal je gegeven worden, pleit en je chafa3a wordt beantwoord.
Iedereen wacht dan op de uitslag en dan… schijnt er een schitterende oogverblindend(mooi verblindend) licht. Het is het licht van de zetel van Arahman, de aarde straal door het licht van Rabiha.

Dan begint alhisab, afrekening….
Er wordt geroepen, foulan de zoon van foulan… het is je naam, je schrikt en staat op en dan komen de engelen je halen bij je schouders en lopen met jou door Allah’s knielende wezens die Hij geschapen heeft, iedereen kijkt je aan.. het geluid van de hel verdooft je oren en dan nemen ze jou naar Allah
om je je te verantwoorden en de vragen te beantwoorden…

Dan begint er een nieuwe scene, deze scene laat ik aan jullie over lieve broeders en
zusters. Want een ieder van jullie weet dan heel goed wat die in zijn leven heeft gedaan khayr aw char. Heb je Allah gehoorzaamd? Heb je de souna van zijn boodschapper sws gevolgd? Heb je de koran gelezen? Het je het gebed op tijd verricht? Heb je je ouders gehoorzaamd?
Heb je je Hijab aangedaan?
Ging je naar de moskee en, en droeg je je hijab uit vrees voor Allah of heb
je gedaan terwille van de mens??
Heb je…? Heb je…? Daar sta je dan voor afrekening, maar hier!!!
Hier ben je om voor die dag te werken, hier ben je om te voorkomen dat je die dag zal behoren tot hun die veel Sayi at op hun boeken staan geshreven dan hen Hasanat.
Hier ben je om Allah aan te bidden zodat je zult geniet van zijn Djana en Na3im en om zijn 3dab
chadid te voorkomen.
Werk voor die dag lieve zusters en broeders zodat je niet tot degenen zult behoren wiens linker weegschaal meer zal wegen dan de rechtere.
Want op die dag zou je wensen dat je terug kan naar deze leven om
Maar een hasan of twee te winnen die je rechter weegschaal doen meer wegen dan de linkere.
Je zult één Hasana willen hebben maar die dag s het te laat, die dag kan het niet meer.
Die dag word je alleen bestraft of beloond.

MAAR HIER LIEVER ZUSTERS EN BROEDERS HEB JE NOG EEN KANS!!!!


Moge Allah wa ta3ala, de almachtige de meest vergevensgezinde, ons behoede
van de bestarffing inshallah!!! allahoema Amien

Mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn werkelijk allemaal
voor ALLAH, de HEER der Werelden

anoniempje
29-03-2010, 11:22
MAshalah...

Allah i galinaa Oumatana...!


Xxx

Inshallah

Issam
29-03-2010, 11:38
Jazakaa allaho khairan

anoniempje
29-03-2010, 11:45
Jazakaa allaho khairan

Graag gedaan:D

_Noor_
03-04-2010, 10:12
MaschaAllah, wat prachtig!!! :love:
Moge Allah Ta3alaa hen inshaAllah belonen voor alle sabr die ze met ons gehad hebben, amin!!!!

anoniempje
05-04-2010, 10:06
Een man en zijn zoon lopen in het bos, plotseling struikelt de jongen en omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: "Ahhhh". Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die "Ahhhh" roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?", maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: "Wie ben jij?". Hij wordt kwaad en hij roept: "Je bent een lafaard!", waarop de stem antwoordt: "Je bent een lafaard!".Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: "Papa, wat gebeurt hier?".

De man antwoordt: "Zoon, let op!" en hij roept vervolgens:"Ik bewonder jou!". De stem antwoordt: "Ik bewonder jou!". De vader roept: "Jij bent prachtig!" en de stem antwoordt: "Jij bent prachtig!".De jongen is verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is.

Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen dit ECHO, maar in feite is dit het LEVEN!
Het leven geeft je altijd terug wat jij erin binnen brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan geduld en respect! Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven.".Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt, het is geen toeval, maar een spiegel van jouw eigen handelingen.

Abu Darda : Ik ben niet bang dat er tegen mij zal worden gezegd : "Oh Aamir wat
heb je geleerd?" , maar ik vrees meer dat er aan mij zal worden gevraagd : "Oh
Aamir, wat heb je gedaan met wat je hebt geleerd !"InshaAllah behoren wij tot degene wiens streven, spreken, doen en laten slechts voor Allah, de Heer der Werelden is.

Ya Allah, vergeef ons, want slechts U weet wat zich in onze harten bevindt.

anoniempje
05-04-2010, 10:13
Ik ben het huis van de eenzaamheid,maak daarom het lezen van de Qur'aan tot je metgezel
Ik ben het huis van de duisternis, verlicht mij daarom met het licht van het nachtgebed.
Ik ben het huis van de aarde, werk daarom aan je rustplaats met goede werken.
Ik ben het huis van de slangen,breng daarom tegengif mee, en dat
is "Bismillahir—Rahmanir—Rahiem" ="In naam van Allah de barmhartige de genadevolle," en het vergieten van tranen.
Ik ben het huis van de vragen van Munkar en Nakir, zeg daarom veel: La ilaha illallah MuhammadurRasulullah op mijn rug. zodat je hen kunt antwoorden.

Als de ziel uit het lichaam treedt, zal de hemel driemaal roepen:

"O, zoon van Adam, heb je de wereld verlaten of heeft de wereld jou verlaten?
Heb jij de wereld vergaard of heeft de wereld jou vergaard?
Heeft de wereld jou gedood of doodde jij de wereld?"

Als hij voor degene wordt geplaatst die de overledene wast, zijn er drie uitroepen:

"O, zoon van Adam, waar is je sterke lichaam? Hoe zwak ben je!
Waar is je welsprekende tong? Hoe zwijgzaam ben je!
Waar zijn je geliefden? Hoe alleen ben je!"

Als hij in het doodskleed gewikkeld wordt:

"O, zoon van Adam je vertrekt op een lange reis, zonder provisie!
Je hebt je huis verlaten en zult niet terugkeren.
Je bent van een paard afgestapt en zult zijn gelijke niet berijden.
En je gaat naar een verschrikkelijk huis."

Als hij in de begrafenisstoet gedragen wordt:

"O, zoon van Adam Tuba(een boom vol zegeningen in het paradijs) is voor jou als je werken goed waren!
Tuba is voor jou als je berouw toonde
Tuba is voor jou als je metgezel Allah's welbehagen was."
Wee jou, als je metgezel Allah's toorn was."

Als het gebed verricht wordt:

"O, zoon van Adam, je zult elke daad nu aanschouwen.
Als het een slechte was zul je hem als slecht zien.
Als het een goede daad was, zul je hem als goed zien."

Als de stoet bij het graf is:

"O, zoon van Adam, wat heb je van je welvaart gespaard voor deze ruine?
Wat heb je aan rijkdom vergaard voor deze armoede?
Wat heb je aan licht gedragen voor deze duisternis?"

En als de mensen hem verlaten hebben:

"O, Mijn dienaar, je bent alleen en aan jezelf overgelaten.
Ze hebben je in de duisternis van je graf achtergelaten.
Je was in opstand tegen mij voor de zaak van je vrouw en je kinderen, toch zal ik genade tonen met een barmhartigheid die de schepselen zal verbazen. Ik heb meer mededogen met jouw dan een moeder heeft met haar kind."

Oujda_girl
11-04-2010, 07:51
*het graf.

anoniempje
11-04-2010, 08:33
*het graf.

klopt maar ik weet niet hoe ik die titel moet veranderen:lol:
maar dank je wel schat:D

True
11-04-2010, 08:39
klopt maar ik weet niet hoe ik die titel moet veranderen:lol:
maar dank je wel schat:D

Alsjeblieft

anoniempje
11-04-2010, 09:03
Alsjeblieft

thank you..
Je bent volgens mij een echte held he superman:D

True
11-04-2010, 09:13
thank you..
Je bent volgens mij een echte held he superman:D

Is niet te merken aan mijn groene puntjes:grinniken:

anoniempje
11-04-2010, 09:18
Is niet te merken aan mijn groene puntjes:grinniken:

als je me dat ook eens effe uitlegd superman:D
Ben niet zo een computer nerd:D

True
17-04-2010, 12:48
als je me dat ook eens effe uitlegd superman:D
Ben niet zo een computer nerd:D

Links in het hoekje op het engeltje/duiveltje klikken en dan groen geven, zo moeilijk is dat toch niet:)

anoniempje
17-04-2010, 04:56
Links in het hoekje op het engeltje/duiveltje klikken en dan groen geven, zo moeilijk is dat toch niet:)

ja ik weet het al:moe:
en voor mij is het wel moeilijk hoor:(

liief_prinsesje
03-05-2010, 07:27
Salama3aleikoum,, Dit is een waargebeurd verhaal.. :birthday:

Er was een jonge koppel in de bus. Een jonge man en zijn vrouw. Het koppel verschilde van andere koppels die men tegenkwam in die stad. De jonge vrouw droeg een hoofddoek.

Op een gegeven moment heeft één van de passagiers zich omgedraaid naar hen toe en zei met een zachte stem: Jongeman.
Hij zat tegenover het koppel. Aan zijn uiterlijk te zien, leek hij op een professor in een of andere universiteit.

Heeft u het tegen mij vroeg de jongeman. Ja, tegen u. antwoordde de man.
Ik luister. zei de jongeman beleefd.
Ik wou je iets vragen. Ik hoop dat je niet boos zal worden op mij vervolgde de man. Ik kijk nu al een tijdje naar jou en ik kan het niet begrijpen. Ik kan niet begrijpen hoe een man tegenwoordig zijn vrouw kan doen verhullen in een doek. De mens is al in de ruimte geweest, de wetenschap is met grote stappen ontwikkeld, de civilisatie heeft de top bereikt, maar jij, je laat je vrouw niet vrij leven.

Kijk nu naar mij vrouw hij wees naar de onbedekte vrouw naast hem zie je, zij is open en vrij, en ze geniet van het leven. Maar jij - de man boog zich voorover naar de jongeman toe misschien is hier een andere reden voor?

De jongeman zei niets en keek uit het raam. Even later stopte de bus bij een halte. Buiten stonden er autos die bedekt waren met een waterdichte doek. De jongeman draaide zich naar de man en vroeg:

Ziet u die auto
Ja, ik zie ze. En wat dan vroeg de man verbaasd.
Waarom zijn ze bedekt? vroeg de jongeman.
Het is toch duidelijk, omdat ze waardevol zijn. En de eigenaars van die autos niet willen dat hun autos beschadigd of vernield worden. Ze zorgen voor die autos.D

En die bussen die naast de autos staan, waarom zijn die niet bedekt?
Omdat ze openbaar vervoer zijn. Iedereen gebruikt ze. Wat is je punt eigenlijk?

Alle passagiers in de bus hoorden het gesprek en wachtten met ongeduld op het antwoord.

Zonder zich te schamen antwoordde de jongeman:
Begrijpt u, mijn vrouw is waardevol voor mij, ik maak me zorgen om haar en hou van haar. En mijn eer zou mij niet toelaten dat anderen haar aanstaren. Daarom draagt ze een hoofddoek. En uw vrouw is precies het openbaar vervoer, aangezien iedereen haar kan bekijken en aanstaren, en het u niks schelen.

De blikken van de passagiers richtten zich naar de man en zijn vrouw. De man zat er verward bij en wist niet wat te zeggen, en de vrouw bloosde van schaamte. De bus reed verder


Groetjes Sis.,


:lol: Hij zal zich vast doodschamen,, :grinniken:

Tufa7e
03-05-2010, 07:32
hahahaha:lachen:
gedisst:D

maar het verhaal is egt moOii,, macha'allah!

ayalou
03-05-2010, 08:13
mooiii.....Macha'Allah

oujdagirl
03-05-2010, 08:33
hahaha die is goed
Macha´allah

najat28
05-05-2010, 09:41
Wauahahahah openbaar vervoer hahaah.Is echt grappig maar Mascha'allah

allochtoontje
05-05-2010, 12:16
Wauahahahah openbaar vervoer hahaah.Is echt grappig maar Mascha'allah

:lol::lol:
Is echt iets voor jou om daarover te lachen:rcain:

najat28
05-05-2010, 09:51
:lol::lol:
Is echt iets voor jou om daarover te lachen:rcain:Ik lach veel daarom hahhahahah, vroeger op school werd ik het zonnentje van de klas genoemd

hasna_tmazight
11-05-2010, 08:09
subanallah echt mooi verhaal dat is waar doe weg je make-up! en je lipstift! weg met die muziek! pak je boek en lezen maar! het is belangrijk voor het te laat is bij de dood.

bilal1996
11-05-2010, 10:52
Alhamdulilah

miss_21
11-05-2010, 10:53
Heel mooi. heb ik vaak gelezen, blijft prachtig

ayalou
12-05-2010, 03:00
Macha'Allah

miss_21
12-05-2010, 08:50
Het is echt heel mooi. Maar helaas als verdriet echt toeslaat vergeten veel mensen dat.

faatje
13-05-2010, 04:09
Masha-Allah

miss_21
18-05-2010, 08:33
Prachtig

Ariffi
19-05-2010, 09:24
Wie goed doet, goed ontmoet.

Tufa7e
21-05-2010, 11:22
Het Theekopje.


Op een dag zag een koppel een prachtig theekopje in een winkel staan.

Ze zeiden tegen de verkoopster: "Mogen we die even zien? We hebben nog nooit zo'n mooi kopje gezien." Toen de winkeljuffrouw hen het kopje overhandigde, begon het ineens te spreken.

"Jullie begrijpen het niet," zei het kopje. "Ik ben niet altijd een theekopje geweest. Ooit was ik rood en van klei. Mijn meester nam me op en rolde me heen en weer en klopte me keer op keer en ik schreeuwde het uit 'Laat me met rust', maar hij lachte alleen maar en zei, 'Nog niet.'

"Toen werd ik op een draaischijf geplaatst," zei het theekopje, "en ineens werd ik rond en rond gedraaid. 'Stop! Ik word duizelig', schreeuwde ik. Maar de meester knikte alleen en zei, 'Nog niet.'"

Daarna plaatste hij me in de oven. Ik had nog nooit zulke hitte gevoeld. Ik vroeg me af waarom hij me wilde verbranden en ik schreeuwde en klopte op de deur. Ik kon hem zien door de opening en ik kon zijn lippen lezen terwijl hij zijn
hoofd schudde, 'Nog niet.'"

Eindelijk ging de deur open, hij zette me op de plank en ik begon af te koelen. 'Zo, dat is beter', zei ik. Hij borstelde me en verfde me helemaal onder. De lucht was verschrikkelijk. Ik dacht dat ik zou stikken. 'Stop, stop daarmee!' gilde ik. Hij knikte alleen, 'Nog niet'.

Toen plaatste hij me ineens terug in de oven, niet zoals de eerste keer, deze keer was het 2 keer zo heet. Ik smeekte, ik bedelde, ik schreeuwde, ik huilde. Al die tijd kon ik hem zien door de opening, zijn hoofd schuddend, 'Nog niet'.

Ik stond op het punt om het op te geven. Maar de deur ging open en hij nam me eruit en plaatste me op de plank. Een uur later gaf hij me een spiegel en ik kon niet geloven dat ik dat was. 'Het is prachtig, Ik ben mooi'.

'Ik wil dat je dit onthoud,' zei hij, 'Ik weet dat het pijn doet om op en neer gerold en geklopt te worden, maar als ik je met rust had gelaten, was je opgedroogd.

Ik weet dat je duizelig werd van het ronddraaien op de schijf maar als ik gestopt was, was je afgebrokkeld.

Ik weet dat het pijn deed en dat het heet en onuitstaanbaar was in de oven, maar als ik je er niet in had gestopt, zou je gebartsen zijn.

Ik weet dat de lucht slecht was toen ik je in de verf zette, maar als ik dat niet gedaan had, zou je nooit hard geworden zijn; je zou geen kleur in je leven hebben gehad.

En als ik je niet voor een tweede keer in de oven had gezet, zou je het niet lang uitgehouden hebben want de hardheid zou niet gebleven zijn. Nu ben je een afgewerkt product. Je bent precies geworden wat ik in gedachte had toen ik aan je begon.'

Aan Allah is het grootste voorbeeld.

Wonderlijk is het geval van de gelovige, want er zit iets goeds in al zijn omstandigheden en dat is bij niemand anders het geval dan bij de gelovige; als hem iets vreugdevols overkomt, is hij Allah dankbaar dus daar zit iets goeds voor hem in, en als hij in moeilijkheden komt, ondergaat hij die geduldig, en daar zit iets goeds voor hem in!

Jihh
22-05-2010, 03:48
Mooi verhaald :kusje:

tamazight_girrl
26-05-2010, 01:23
Getrouwd/ Gelukkig

Lieve man/vrouw

Kinderen/ Huisje/ Werk

En toen klonk dit geluid :

Het begint zo :

Neem 02:34 de tijd om dit te beluisteren

http://nl.youtube.com/watch?v=5AlartaW1mo

En dan beeld je je in.............

Je probeert je ogen open te doen maar het lukt je niet

Je weet niet wat je is overkomen

En dan hoor je Allah tegen je zeggen :

O mijn dienaar, Ik heb zoveel dienaren, en Ik heb voor elke dienaar vijf keer per dag een afspraak gemaakt om Onze band te onderhouden, toch vond jij het niet nodig om op tijd te komen, en vaak kwam je helemaal niet. Ik bleef je toch gunsten schenken

O mijn dienaar, jij twijfelde aan Mij, maar ik twijfelde nooit aan jou. Toen niemand meer in jou geloofde, was Ik Degene Die tegen jou zei: 'O mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegen zichzelf, wanhoop niet aan Mijn genade, voorwaar, Ik vergeef alle zondes.' En ik gaf je keer op keer een kans, op momenten dat niemand jou meer een kans wilde geven

O mijn dienaar, Ik heb je behoed voor zoveel slechts, en ik liet zoveel moois op je pad komen, toch werd jij boos op Mij in de slechte tijden, en toen de goede tijden aanbraken, vergat je Mij.

O mijn dienaar, jij vergat Mij, maar ik vergat jou nooit. Ik gaf je telkens weer een teken, hopende dat je ooit zou inzien hoe Genadig Ik ben

O mijn dienaar, ik heb je zoveel gunsten geschonken, maar je hebt mij hiervoor niet bedankt, noch in woord, noch in daad. Je gebruikte deze gunsten daarentegen om nog meer tegen Mij in opstand te komen, en Mij nog ongehoorzamer te zijnO mens... wat heeft jou weggeleid van jouw Heer de Edele?

Het is over..

Je tijd is gekomen..

Je dacht dat je morgen nog naar school zou gaan of naar je familie maar je grote nachtmerrie is uitgekomen Malik al Mawt was je voor.

Je dacht dat je de Ramadan zou halen, je wou toch verbeteren? Je zou gaan bidden en goede daden doen, maar probeer eens te knielen..het lukt je niet, want je bent er niet meer..

Voel je het ?

Voel je die spijt?

Kreeg je de kans of niet? Wat zei Allah tegen je?
Mensen zeiden tegen je, ga bidden, doe goede daden, stop met roddelen, drink niet, lees, leer en praktiseer kennis en de Quran, maar het irriteerde je.

Hoor je de Adhan?

Hoor je de Adhan?

Hoor je 'm klinken? Zie hoe de dienaren van Allah zich haasten naar het gebed. Ze gaan voor jou bidden. Zie jij je ouders huilen? Oh je ouders die wilde zo graag dat jij een goed mens was, ze waren zo trots op je. Ze dachten die verandert wel insha Allah maar het is te laat.

Zie jij je die lege plek op school? Of op je werk? Daar zat jij, maar die zal leeg blijven, want je bent er niet meer.

Hoezo kom je niet meer op msn vragen mensen zich af. Waar blijft hij/zij .... zeker een nieuwe account? Maar dan horen ze het.. je bent er niet meer....RIP.. RIP... RIP.... Allah Yarhamoe...Allah Yarhamha.

3 maanden later..

3 maanden later zijn ze je vergeten, dan is iedereen druk bezig met oud en nieuw en 'leuke' dingen, en jij? Jij bent bij Allah en Hij zal over je oordelen.

Heb je spijt? Toon dan NU berouw aan Allah en keer terug voordat het te laat is.

tamazight_girrl
26-05-2010, 01:31
upp

tamazight_girrl
26-05-2010, 02:39
uppp

allochtoontje
26-05-2010, 03:10
Groene kleding.

(Een gebeurtenis tussen twee moslims in Turkije)

We kwamen elkaar (in Turkije) tegen toen de Adzaan (oproep tot het gebed) omgeroepen werd.
- "Kom dan neem ik je mee naar de moskee, je weet het is vandaag vrijdag, dan wordt het vrijdaggebed verricht"
- "Je weet dat ik niet naar de moskee ga".
- "Ik weet het" zei ik, maar ik vraag me altijd af wat daar de reden voor is?"
- "Weet ik veel, ik denk dat de omgeving waarin ik zit, gewoon een slechte invloed op mij heeft, en daarbij komt ook nog, dat ik mijn broek goed gestreken wilt houden, ik wil niet dat er bij het gebed knieafdrukken in mijn broek komen".
- Ietwat lachend; "Je maakt zeker een grapje? Dat kan toch niet de reden zijn dat je wegblijft van de moskee?"
- "Nee hoor, ik meen het. Je weet dat ik altijd goed gekleed wil zijn en dat ik vooral van de kleur groen hou".
Dat was waar, hij droeg altijd iets groenigs, dit verschilde van licht tot donkergroen en zijn broeken waren altijd netjes glad gestreken.
- Ik vroeg; "Ben je wel ooit een moskee binnengeweest?"
- "Toen ik klein was ging ik wel eens met mijn opa mee, ik denk niet dat ik nog er ooit nog zal komen".
Ik stond versteld van zijn antwoorden, iemand die zich een moslim noemde maar die zulke kleine dingen
belangrijker vond dan het gebed, belangrijker dan Allah te dienen/danken die hem alles gaf , ook zijn kleren !
Ik had spijt dat ik erover begonnen was. We schudde elkaar de hand en namen afscheid.
Twee maanden later hoorde ik dat hij in de moskee was. Ik ging meteen kijken. Daar was hij;
- "Je zou de moskee toch nooit meer bezoeken?"

Hij gaf geen antwoordt, want hij lag in een doodskist waar het groene kleed met Qoraan verzen over heen lag.

allochtoontje
26-05-2010, 03:23
Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de Hel zieErgens in een Islamitisch land was een docente tijdens een damescollege het volgende verhaal van de kapster van Fircauwn’s dochters aan het vertellen, ze zei: “Op een dag toen de kapster de haren van één van de dochters van Fircauwn aan het kammen was, viel de kam op de grond. Ze boog zich voorover om haar kam op te rapen en zei: “Bismillah.”

De dochter vroeg haar: “Bedoel je mijn vader?”

Zij antwoordde: “Nee! Hij is de Heer van mij, van jou en van jouw vader.”

De dochter meldde dit vervolgens aan haar vader die onmiddellijk de kapster liet komen. Hij vroeg haar: “Heb jij een Heer buiten mij?”

“Jazeker! Mijn en jouw Heer is Allah, Die in de hemel is,” antwoordde zij dapper.

Hierop liet Fircauwn een grote koperen pan met olie halen. De pan werd vervolgens aan de kook gebracht totdat de olie begon te borrelen. De Fircauwn gaf opdracht om de vrouw en haar kinderen in deze hete pan te gooien.

De vrouw deed haar laatste verzoek en vroeg: “Zou je misschien één ding voor me kunnen doen?”

De Fircauwn vroeg: “En dat is?”

De kapster vroeg: “Zou je mijn botten samen met die van mijn kinderen in een gewaad willen wikkelen en vervolgens kunnen begraven?”

Hij antwoordde: “Dat gun ik jou als laatste wens.”

Fircauwn gaf opdracht om eerst haar kinderen in de pan te gooien. De kapster moest toezien hoe haar kinderen één voor één in de grote pan werden gegooid en hoe hun botten even later naar boven kwamen drijven. Geen moment wankelde ze in haar geloof en zij bleef standvastig, totdat het haar beurt en die van haar kleine baby was. Op het moment dat de moeder het niet over haar hart kon krijgen om haar laatste kind af te staan, sprak de baby, en zei: “O moeder, wees standvastig want u bent op het Ware Pad.” De foltering in dit leven is namelijk veel milder dan die in het Hiernamaals. Uiteindelijk werd zij samen met haar baby in de hete olie gegooid.

Het verhaal greep de leerlingen zo aan dat zij allen door emoties werden overweldigd. Geschrokken draaiden zij zich om toen bleek dat één van de leerlingen, die mede opviel door het feit dat zij zich niet hield aan de Islamitische kledingvoorschriften, zo geëmotioneerd raakte dat zij flauwviel. De leerlingen snelden zich naar haar toe om haar te helpen en brachten haar naar buiten voor wat frisse lucht en even later kwam de jongedame ondersteund door haar medestudenten weer binnen.

De docente ging verder met haar verhaal en vertelde over de beloningen die de gelovige vrouw te wachten staan in het Paradijs. Zoals de kapster van Fircauwn. Zij bleef standvastig en het verliezen van haar eigen leven en dat van haar vijf kinderen konden haar niet van haar geloof doen wankelen. De hete olie verscheurde haar vlees terwijl zij zich in haar lot had berust. Nog steeds waren de leerlingen aangedaan door dit verhaal. Het gehuil in de klas werd overtroffen door luid geschreeuw. Het bleek afkomstig te zijn van de jongedame die zojuist was flauwgevallen. Opnieuw werd zij door haar medeleerlingen naar buiten genomen om op adem te komen. Even later kwam ze enigszins gekalmeerd de les binnen.

De docente vervolgde haar verhaal. Ze begon verder te vertellen over de gunsten van het Paradijs en over de bestraffing die de ongelovigen te wachten staat in de Hel. Nu weer werd de les verstoord door de jongedame die hevig begon te weeklagen en enkele momenten later viel zij op de grond neer. Haar klasgenoten en de docente verzamelden zich om haar heen en riepen haar bij haar naam, maar zij reageerde niet. De jongedame richtte haar ogen naar de hemel en het besef begon door te dringen dat de jongedame dit wereldse leven aan het verlaten was.

De docente en de klasgenoten begonnen haar aan te sporen de geloofsgetuigenis uit te spreken en zeiden: “Zeg: ,,Laa ilaaha ill-Allah. Getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah. Getuig dat er geen ware god is, behalve Allah.” Maar de jongedame reageerde niet terwijl haar blik zich verscherpte. Nog steeds bleven de aanwezigen haar aansporen de geloofsgetuigenis uit te spreken: “Getuig dat er geen ware god is, behalve Allah. Getuig dat er geen ware god is, behalve Allah.” Tenslotte keek zij naar hen en haar laatste woorden voordat ze deze wereld verliet waren: “Ik getuig… Ik getuig… Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de Hel zie. Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de Hel zie. Ik getuig jullie dat ik mijn plaats in de hel zie.”

allochtoontje
26-05-2010, 03:25
Een groep kikkers trok door het bos en twee van hen vielen in een diepe kuil.
Alle andere kikkers verzamelden zich rond de kuil.
Toen ze zagen hoe diep de kuil was,
vertelden ze de twee kikkers dat ze zo goed als dood waren.

De twee kikkers negeerden de opmerkingen en probeerden met al hun kracht uit de kuil te springen.
De andere kikkers bleven hen vertellen dat ze moesten stoppen, dat ze zo goed als dood waren.

Uiteindelijk nam één van de kikkers aan wat de anderen riepen en gaf het op. Hij viel neer en stierf.

De andere kikker bleef zo hard springen als hij kon.
Weer riep de groep kikkers hem toe dat hij de kwelling moest stoppen en gewoon moest sterven.
Hij begon nog harder te springen en eindelijk sprong hij eruit.

Deze kikker was echter doof, hij hoorde de kreten van de anderen niet.
Hij dacht ze hem de hele tijd aan stonden te moedigen.


Dit verhaal leert ons twee lessen.

De tong heeft de kracht van leven en dood.
Een aanmoedigend woord aan iemand
die in de put zit kan hem er weer bovenop helpen en hem de dag door slepen.

Een ontmoedigend woord aan iemand die in de put zit kan net datgene zijn dat hem doodt.

Wees voorzichtig met wat je zegt.
Spreek het leven tegen iedereen die je pad kruist.
De kracht van woorden is sterk.

Een aanmoedigend woord kan zo lang mee gaan.
Denk na voordat je spreekt.

Tufa7e
26-05-2010, 04:17
:kusje:
dankjewel voor het delen lieve sgat.
mag Allah je belonen hiervoor

Tufa7e
26-05-2010, 05:29
Een atheïstische professor in de wijsbegeerte sprak tot zijn klas over het probleem dat de wetenschap heeft met Allah, de almachtige. Hij vroeg een van zijn Moslim studenten om op te staan en naar voren te komen.

Professor : Ben jij een Moslim?
Student : Ja meneer.
Professor : Dus je gelooft in Allah ?
Student : Absoluut, meneer.
Professor : Is Allah Goed ?
Student : Zeker.
Professor : Is Allah ALMACHTIG ?
Student : Ja.
Professor : Mijn broer, die zich bekeerd had tot moslim, is gestorven aan kanker terwijl hij Allah gebeden had hem te genezen.
De meesten van ons zouden anderen die ziek zijn helpen. Maar Allah deed dat niet. Is Allah dan wel goed geweest
voor hem? Hmm?

(De student was stil )

Professor : Daar heb je geen antwoord op, he? Laten we eens opnieuw beginnen, jongeman. Is Allah Goed?
Student : Ja.
Professor : Is Satan goed ?
Student : Nee.
Professor : Waar komt Satan vandaan ?
Student : Van . . . Allah .. ...
Professor : Dat is juist. Zeg eens, is er kwaad in deze wereld?
Student : Ja.
Professor : Kwaad is overal, niet ? En Allah heeft alles gemaakt, Correct?
Student : Ja.
Professor : Wie heeft het kwaad gecreëerd ?

(Student geeft geen antwoord)

Professor : Is er ziekte? Immoraliteit? Haat? Lelijkheid? Al deze dingen bestaan in de wereld, toch?
Student : Ja, meneer.
Professor : Zeg eens, wie heeft dat allemaal geschapen?

(Student had geen antwoord)

Professor : De wetenschap zegt dat we 5 zintuigen hebben waarmee we de wereld om ons heen identificeren en waarnemen. Zeg
eens . .. Heb jij ooit Allah gezien?
Student : Nee, meneer.
Professor : Zeg eens . .. Heb jij ooit je Allah gehoord?
Student : Nee, meneer.
Professor : Heb jij ooit Allah gevoeld, aangeraakt, geroken of geproefd? Heb je ooit enige sensuele perceptie van Allah in welke vorm
dat ook gehad?
Student : Nee, meneer. Ik ben bang van niet.
Professor : Toch geloof je nog steeds Allah?
Student : Ja.
Professor : Volgens empirische, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap dat jouw Allah niet bestaat. Wat heb je daarop
te zeggen?
Student : Niets. Ik heb slechts mijn Vertrouwen.
Professor : Ja,Vertrouwen . En dat is het probleem dat de wetenschap heeft. . . . .

Student : Professor, is er zoiets als warmte?
Professor : Ja.
Student : En is er zoiets als koude?
Professor : Ja.
Student : Nee, meneer. Dat is er niet.

(Het werd erg stil in de klas)

Student : Professor, je kan warmte hebben, gematigde warmte, intense warmte, zelfs hitte, gloeiend heet, maar ook een heel klein beetje warmte. Maar we hebben niet zoiets als koude. Wanneer we 273 °C onder nul, het absolute nulpunt bereiken, is er geen warmte meer, maar verder dan dat kunnen we niet gaan. Er is niet zoiets als koude. Het woord beschrijft slechts de afwezigheid van warmte. We kunnen koude niet meten. Warmte is energie. Koude is niet het tegenovergestelde van warmte, meneer, het is alleen de afwezigheid ervan.

(Je kon een speld horen vallen)

Student : Hoe zit het met donker, Professor? Is er zoiets als donker?
Professor : Ja. Wat is de nacht anders als het niet donker is?
Student : U heeft het verkeerd, meneer. Donker is alleen de afwezigheid van iets. Er is flauw licht, normaal licht, fel licht, flits licht, helder licht. Maar als er geen licht is dan is er niets en dat noemen we donker, toch? Als donker zou bestaan, zouden we donker nog donkerder kunnen maken, toch?
Professor : En wat wil je daarmee zeggen, jongeman?
Student : Meneer, mijn punt is dat uw filosofische uitgangspunt onjuist is.
Professor : Onjuist? Kan je dat uitleggen?
Student : Meneer u gebruikt het uitgangspunt van dualiteit. U stelt dat er leven is dat er dood is, dat er een goede god en een slechte god is. U beziet het concept van Allah als iets eindigs, als iets dat we kunnen meten. Meneer, de wetenschap kan niet eens verklaren wat een gedachte is. Wij weten dat de hersenen daarvoor elektriciteit en magnetisme gebruiken, maar het is nog nooit gezien en nog veel minder begrepen.
Wanneer u de dood beschouwt als het tegenovergestelde van leven dan gaat u eraan voorbij dat de dood niet zelfstandig als iets kan bestaan zonder leven. De dood is niet het tegenovergestelde van leven, maar alleen de afwezigheid ervan.
Vertel eens, Professor, leert u uw studenten dat zij zijn geëvolueerd van een aap?
Professor : Wanneer je refereert aan het natuurlijke evolutieproces, ja zeker.
Student : Heeft u ooit evolutie geobserveerd met uw eigen ogen?

(De professor schudde zijn hoofd met een glimlach terwijl hij zich begon te realiseren waar de discussie heenging)

Student : Aangezien nog nooit ook maar iemand het evolutieproces in werking heeft kunnen zien en het zelfs niet bewezen kan worden dat het een voortgaand proces is, is het daarom niet zo. professor, dat u ons slechts uw mening probeert te onderwijzen? Bent u niet in plaats van een professor in de wetenschap eigenlijk een predikant?

(De klas ging even plat )

Student : Is er iemand in the klas die ooit het brein van de professor heeft gezien?

(De klas bulderde van het lachen )

Student : Is er iemand die ooit het brein van de professor heeft gehoord, gevoeld, aangeraakt, geroken, geproefd? . . . Niemand lijkt dat ooit gedaan te hebben. Dus, volgens het empirisch, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap, professor, dat u geen brein heeft. Met alle respect, meneer, maar hoe kunnen we geloven dat het juist is wat u ons onderwijst?

(De klas was stil. De professor staarde de student aan, zijn gezicht ondoorgrondelijk )

Professor : Ik denk dat je daar maar op moet vertrouwen, jongeman.
Student : Dat is het meneer . . . Exact !
De band tussen de mens en Allah is vertrouwen.
Dat is alles dat de dingen in leven houdt en in beweging..


NB:

Ik geloof dat je deze conversatie wel leuk vond . . . en als dat zo is . .. .
dan gun je waarschijnlijk je vrienden en collega's ook dat plezier, toch?
Stuur dit aan hen door en laat ze toenemen in kennis. . . of vertrouwen.

Khawfan wa Tama'an

O mijn Heer, laat ons behoren tot degene wiens doen, spreken en laten slechts voor U is. Verhef ons in rang en laat onze harten zich vol nederigheid, ontzag en vrees voor U onderwerpen.

Tufa7e
26-05-2010, 05:37
Nadia: "Ik word er zo moe van he."
Somia: "Waar wordt je zo moe van?"

Nadia: "Van al die mensen die over mij oordelen."
Somia: Wie zijn dat dan die over jou oordelen?"

Nadia: "De buurvrouw bijvoorbeeld, elke keer als ik met haar zit
verteld ze me dat ik hijaab moet dragen."
Somia: "Oh, Hijaab en muziek! Daar wordt het meest over gesproken."

Nadia: "Ik luister naar muziek zonder hoofddoek, haha!"
Somia: "Misschien gaf ze je wel een advies."

Nadia: "Ik heb haar advies niet nodig. ik ken mijn geloof, kan ze zich niet bij
haar eigen zaken blijven?"
Somia: "Misschien zie je het verkeerd, en bedoelde ze het goed."

Nadia: "Ze moet zich niet bemoeien met mijn zaken, dat zou goed zijn..."
Somia: "Maar haar plicht is om het goede aan te moedigen."

Nadia: "Nou echt niet he, dat was echt niet om aan te moedigen, en
wat bedoel je met 'het goede'?"
Somia: "Nou, een hijaab is iets goeds om te dragen."

Nadia: "Wie zegt dat?"
Somia: "Het staat in de Koran, toch?"

Nadia: "Ja ze gaf me een quote"
Somia: "Volgens mij Surah Nur, en andere plekken in de Koran."

Nadia: "Ja maar het is toch geen grote zonde, mensen helpen om te
gaan bidden is veel belangrijker."
Somia: "Dat is waar, maar grote dingen beginnen toch met kleine
dingen."

Nadia: "Dat is waar, maar wat we dragen is toch niet zo belangrijk.Het is
belangrijk om een goed hart te hebben."
Somia: "Wat je draagt is niet belangrijk?"

Nadia: "Ja dat is wat ik zeg."
Somia: "Maar waarom spendeer je een uurtje voor de spiegel elke ochtend?"

Nadia: "Wat bedoel je?"
Somia: "Nou je geeft veel geld uit aan cosmetica, en al de tijd die je spendeert
aan jouw haar etc."

Nadia: "Dus?"
Somia: "Dus, je uiterlijk is wel belangrijk."

Nadia: "Nee, ik zei het dragen van Hijaab is niet zo belangrijk iets in het
geloof."
Somia: "Als het niet zo belangrijk zou zijn, waarom is het dan
genoemd in de
heilige Koran?"

Nadia: "Je weet dat ik niet alles kan volgen wat in de Koran staat."
Somia: "Je bedoelt: God verteld jou iets om te doen, je weigert het dan
betekend het dat het ok is?"

Nadia: "Ja , Allah vergeeft veel."
Somia: "Allah vergeeft degene die berouw tonen en niet terug keren naar die
zonde."

Nadia: "Wie zegt dat?"
Somia: "Dezelfde boek die ons verteld om hijaab te dragen."

Nadia: "Maar ik hou niet van de hijaab, het geeft me niet de volledige vrijheid."
Somia: "Maar de lotions, lipsticks, mascara en andere cosmetica geeft je wel de
vrijheid?! Wat is jou definitie eigenlijk van vrijheid?"

Nadia: "Vrijheid is het doen van dingen die ik graag wil doen."
Somia: "Nee , vrijheid is het doen van het goede."

Nadia: "Kijk! Ik heb zoveel mensen gezien die geen hijaab dragen maar aardige
mensen zijn, en heb zoveel mensen gezien die hijaab dragen maar onaardig zijn."
Somia: "Oke, dit heb ik vaak gehoord! Er zijn mensen die heel erg aardig zijn
maar ze zijn alcoholisten, moeten we dan met ze allen alcoholist worden?

Nadia: "Ik wil geen extremist worden of een fanatiekeling. Ik ben OKE en dit ben
ik zonder hijaab."
Somia: "Dan ben je een soort van fanatiekeling, een extremist in het niet
gehoorzamen van Allah."

Nadia: "Je snapt me niet, als ik hijaab draag, wie wil dan met me
trouwen?!"
Somia: "Dus alle vrouwen met hijaab zullen nooit
trouwen?"

Nadia: "Oke! Wat als ik ben getrouwd en mijn man houd niet van
hijaab? En wil dat ik het af ga doen?"
Somia: "Wat als je man een roofoverval wil plegen samen met jou?"

Nadia: "Dat is niet hetzelfde, bankovervallen is een misdaad."
Somia: "Niet gehoorzaam zijn aan jou Schepper is dan geen misdaad?"

Nadia: "Maar wie wil me dan aannemen als ik solliciteer?"
Somia: "Een bedrijf die mensen respecteert voor wie ze zijn."

Nadia: "Ja maar niet na 9-11"
Somia: "Ja na 9-11. Weet je niet dat Hanane medicijnen studeert en stage loopt
bij de AMC en hoe heet ze ook alweer die altijd die witte hijaab draagt en Ya.."

Nadia: "Yasmine!"
Somia: "Ja Yasmine, ze heeft haar HBO afgerond en werd zelfs
gevraagd om na haar stage te blijven bij hetzelfde bedrijf."

Nadia: "Waarom kleineer je het geloof door een stuk stof heey?"
Somia: "Waarom kleineer jij het vrouwelijke door hoge hakken en
lipstick kleuren?"

Nadia: "Je beantwoordde mijn vraag niet."
Somia: "In feite heb ik je beantwoord, Hijaab is niet een stukje stof. Het is
het gehoorzamen van Allah in een moeilijke omgeving. Het is moed, geloof in
actie en echte vrouwelijkheid, in plaats van korte strakke kleding."

Nadia: "Dat wordt fashion mode genoemd, jij woont echt in een grot of stenen
tijdperk? Ten eerste hijaab werd uitgevonden door mannen om vrouwen te onderdrukken."
Somia: "Echt waar? Ik wist niet dat mannen vrouwen konden
onderdrukken door een hijaab."

Nadia: "Ja, dat is hetgeen ik bedoel."
Somia: "En wat bedoel je als ik zeg vrouwen die met hun man
discusieren om een hijaab te dragen, en wat te zeggen over de
vrouwen in Frankrijk die de straat op gingen en tegen de mannen
zeiden we willen de hijaab blijven dragen?

Nadia: "Ja maar dat is anders."
Somia: "Hoe bedoel je anders? de buurvrouw die je het advies gaf om
hijaab te dragen, zij was een vrouw toch?"

Nadia: "Ja maar"
Somia: "Maar fashion mode dat gedesigned en gepromoot wordt door merendeels
mannen, dat geeft jou vrijheid? Mannen hebben juist een deel in de
onderdrukking van vrouwen die bijna naakt lopen!

Nadia: "Wacht laat me even uitpraten."
Somia: "Je zei dat mannen vrouwen onderdrukken door de hijaab?"

Nadia: "Klopt."
Somia: "Hoe dan."

Nadia : "Doordat ze worden verteld wat ze moeten dragen,duuuh!"
Somia: "Is het niet de tv, magazines en films die je vertellen wat je moet
dragen, en laten zien hoe 'aantrekkelijk' je moet zijn?"

Nadia: "Natuurlijk, dat is de mode."
Somia: "Is dat niet onderdrukken? Zoveel reclame etc om je te stimuleren dat je
gaat dragen wat zij willen dat je gaat dragen?"

Nadia is stil..

Somia: "Het onderdrukt jou niet alleen, maar de gehele wereld."

Nadia: "Wat heeft hijaab te maken met al deze reclame enzo?
Somia: "Ja het heeft er mee te maken, zie je dat niet Nadia? Hijaab
is anti consumerend, vrouwen die biljoenen euro's verspillen aan
mode dat wordt gemaakt door merendeels mannen, en dan heb je islam
dat zegt verspil niet
en focus op je ziel, en niet op je uiterlijk, en maak je geen zorgen om wat
mannen van je uiterlijk vinden."

Nadia: "Ik begrijp je niet Somia?"
Somia: "Vraagje aan jou? Wat vind je belangrijker bij de man die in
jouw huwelijksbootje gaat stappen inshAllah, zijn uiterlijk of innerlijk?

Nadia: "Innerlijk vind ik belangrijker, want dat is blijvend."
Somia: "Dat vind ik ook, en waar hoop je op waar je aanstaande voor kiest
jouw innerlijke of uiterlijk?"

Nadia: "Ik hoop dat diegene mij kiest voor mijn innerlijke?"
Somia: "Ik ook, en wat heb je liever waar je werkgever je voor kiest jouw innerlijke
of uiterlijk?

Nadia is een tijdje stil en zegt dan: "Ik begrijp je Somia."
Nadia omhelst Somia en bedankt haar...

miss_21
27-05-2010, 01:00
Ik word bang :(

allochtoontje
27-05-2010, 01:02
:kusje:
dankjewel voor het delen lieve sgat.
mag Allah je belonen hiervoor

graag gedaan schatje:kusje:

ayalou
27-05-2010, 01:40
bedankt meid x

ayalou
27-05-2010, 11:08
ik ook, daarom moeten we echt meer ons best doen:(

allochtoontje
28-05-2010, 01:17
Ondankbaar

Dit verhaal gebeurde tijdens het feest 'Ied ul Fitr' (afsluting van de vastenmaand Ramadan). Er was iemand die erg welgesteld was. hij was erg rijk en had een overvloed aan goederen. op die dag kwam een straatarme man (Fakir) en hij belde bij de rijke man aan; de arme zei dat hij op reis was en graag wat wilde eten.
de rijke man duwde hem opzij en schold hem uit; joeg hem weg van zijn huis. Hij zei dat hij zijn Ied ul Fitr verstoorde. de rijke man was met zijn vrouw en kinderen aan het feesten.
de Fakir voelde zich zeer bedroefd, met zijn totale ziel en geest sprak hij tot Allah (SWT):
"O Allah, geef mij ook zulke rijkdommen en ik verzoek U mij ook zo'n dag te schenken, opdat ik in UW naam kan weggeven en dat ik dankbaarheid kan tonen en dat UW arme dienaren kan helpen."

Allah's Wil geschiedde en binnen 1 jaar kreeg de rijke man grote ( ook financiele) tegenslagen.
Hij werd uiteindelijk ook een fakir. De eens arme Fakir had echter in 1 jaar tijd zo'n groot succes door Allah's Wil. Toen hij na 1 jaar het ied ul Fitr feest vierde werd er op zijn deur geklopt. Hij vroeg wie aan de deur was. Een stem zei: "Ik ben een Fakir en ik ben arm, ik wil graag iets hebben om te eten" De nieuwe rijke man herkende de Fakir. het was dezelfde man, bij wie hij een jaar gelden had aangebeld." de fakir kreeg zoveel te eten. na het eten zei de rijke man: "Nu mag je ook nog van mijn bezittingen nemen, zoveel als je wenst. Ik was het die een jaar geleden bij jou thuis aangebeld had en jij hebt mij weggezonden. Ik heb Allah (SWT) beloofd, dat als ik iets van Allah's rijkdom zou bezitten, ik de armen zou helpen.
Vandaag is het moment aangebroken dat juist u nu bij mijn huis aanbelt. U bent deelgenoot van mijn rijkdom omdat ik toen bij jou had aangeklopt. Je had mij weggejaagd. En vandaag heeft Allah (SWT) mij verrijkt."

Toen hij dat hoorde, begon hij te huilen. Hij begon zich te richten tot Allah (SWT)

Allah (SWT) openbaard in de Heilige Koran 3: 26
Zeg: "O Allah, Heerser van het Koninkrijk. U geeft de heerschappij aan wie U wilt en U ontneemt de heerschappij van wie U wilt. U maakt machtig wie U wilt en U vernedert wie U wilt. Slechts in UW handen is al het goede. Waarlijk, U hebt macht over alles. "

De boodchap bij deze gebeurtenis (Waki'a) is dat Allah (SWT) zelf uitmaakt wie HIJ tot rijke maakt en wie HIJ tot een Fakir maakt.
De lering die wij hieruit kunnen trekken, is dat wij ongeacht de situatie en in welke omstandigheden wij ook mogen verkeren, wij Allah soubhana wa ta'ala dankbaar moeten zijn.
En dat wij goed met elkaar moeten omgaan, ongeacht de status van de mens dat je met liefde en respect met elkaar moet omgaan.
Bij Allah, heeft elke mens, ongeacht de status, kleur of uiterlijk, een eigen plaats. Allah is HIJ, die weet wat wij in onze harten hebben. deze eigenschap heeft de mens niet.
Insha Allah, zullen wij lering trekken uit deze gebeurtenis

wasalam muhaleikom warahmatolah

allochtoontje
28-05-2010, 01:22
De gave van gehoorzaamheid.
Twee jongens gingen eens op weg om een leraar te zoeken. Zij reisden vele dagen en nachten. Een van hen was de zoon van een bedelaar. Hij heette Mahmud en wilde alles over zijn geloof leren. Hij was erg enthousiast om een Sjaikh te vinden die hem les zou geven. De ander was de zoon van een rijke zakenman. Zijn naam was Hakiem en zijn verlangen om te leren was niet van hemzelf, maar van zijn vader. Deze wilde dat hij een geleerde zou worden en had al zijn hele loopbaan voor hem uitgest.ippeld.

Op de twintigste dag van hun reis stonden ze voor de eenvoudige woning van de Sjaikh Ahmad. Hakiem klopte ongeduldig op de deur. Toen de Sjaikh de deur opende, kuste Mahmud met respect zijn hand, en zei: “O meester, we willen uw leerlingen worden. Aanvaard ons alstublieft.” De Sjaikh bekeek hen van top tot teen en zei: “Voor jullie mijn huis binnen mogen komen, moeten jullie die berg beklimmen en mij het ei van een arend brengen.”

De jongens gingen op weg en zochten naar het nest van de arend. Maar toen zij de voet van de berg bereikten, zei Hakiem: “ Ik weiger deze berg te beklimmen voor één ei. Ik wacht hier wel op je tot je terugkomt.” Mahmud keek naar zijn vriend en zei: “Wees gehoorzaam Hakiem, dan kunnen we allebei leerlingen worden van deze wijze Sjaikh.” Maar Hakiem ging tegen een boomstam zitten en deed alsof hij meteen in slaap viel.

Mahmud klom en klom en op zijn tocht kwam hij zelfs wilde dieren tegen en kreeg steeds meer honger. Hij hield echter vol totdat hij werkelijk het nest van een arend zag. Er lag één ei in. Hij nam het onmiddellijk en begon aan de lange afdaling, terug naar het huis van de Sjaikh.

Toen hij uiteindelijk de boom bereikte waar Hakiem tegen zat te slapen, rende hij naar hem toe en riep: “Kijk, Hakiem, ik heb inderdaad een arendsei gevonden.” Hakiem vroeg of hij het even mocht zien en Mahmud gaf het aan hem. “Mahmud”, zei Hakiem, “Je zult wel erg moe zijn van die klim. Waarom ga je niet even wat rusten onder die boom?”

Daar had Mahmud eigenlijk wel zin in. “Heel even dan”, zei hij en toen hij zich uitstrekte werd hij overmand door de vermoeienissen van de klim en viel in een diepe slaap.

Hakiem grijnsde en liet hem daar achter, waarna hij het ei naar de wijze Sjaikh bracht. Deze liet hem binnen en terwijl Hakiem het ei voor zich uit hield, liep hij naar de Sjaikh toe. Hij zei: “Ik heb gedaan wat u van ons vroeg, vertel me nu alstublieft de geheimen van alle dingen zodat mijn vader tevreden over mij kan zijn.”

De Sjaikh vroeg zachtjes: “Hoeveel eieren waren er in de nest?” Hakiem werd nerveus, want hij had deze vraag niet verwacht. Hij loog snel dat er twee eieren hadden gelegen. Toen zei de Sjaikh tegen hem: “Dit is niet het ei dat ik wil hebben. Breng het terug naar het nest en breng me het andere ei.” Hakiem werd kwaad en riep: “Ik ga die berg nooit van mijn leven voor jou beklimmen, oude man.” En hij gooide het ei op de grond.

Op dat moment kwam Mahmud helemaal overstuur aan de deur. “Meester, ik heb gefaald mijn taak te volbrengen”, zei hij. Maar de Sjaikh antwoordde: “Nee, je hebt het heel goed gedaan, want de schrammen op je benen en de scheuren in je kleren zijn voldoende bewijs dat jij je taak hebt volbracht. Mahmud werd door de Sjaikh naar zijn madrassa (school) gebracht, waar hij hem voorstelde aan de andere leerlingen.

Godsbewustzijn
Al gauw bleek hij de oogappel van de Sjaikh te worden. De andere leerlingen waren een beetje jaloers op hem. Maar omdat ze geleerd hadden dat afgunst een slechte eigenschap is, vroegen ze openlijk aan de Sjaikh waarom hij meer van Mahmud hield dan van zijn andere leerlingen. “Ik zal het jullie laten zien waarom”, zei hij. De volgende morgen gaf hij al zijn leerlingen een kip en een scherp mesje. “Ieder van jullie moet zijn kip slachten op een plaats waar hij door niemand gezien kan worden”, zei hij, en alle leerlingen vertrokken met hun kip.

Mahmud liep en liep, maar hij vond geen enkele geschikte plaats. Alle leerlingen waren al terug bij de Sjaikh en hadden hun geslachte kippen op de binnen plaats gelegd. Uiteindelijk kwam Mahmud aanlopen. Treurig hield hij zijn kip, die nog springlevend was, onder zijn arm en liep langzaam naar de Sjaikh. “Waar kom jij vandaan, Mahmud”, zei de Sjaikh, “iedereen heeft zijn kip al geslacht en jij loopt nog te treuzelen?”

“Ik ben overal geweest”, verzuchtte Mahmud, “maar ik kan géén plek vinden waar Allah Soebhanahoe wa Ta’aala mij niet kan zien…”

“Begrijpen jullie nu waarom ik van Mahmud hou?”, vroeg de Sjaikh.

Beheers je tong
Mahmud was nu al jaren leerling van zijn Sjaikh, toen hij de Sjaikh hoorde vertellen over het misbruik van worden. Hij zei: “De zwaarste last die we van de ene naar de andere plaats kunnen dragen bestaat uit worden. Als we iets horen en we vertellen het door aan iemand anders, is dat een zware last. Waarom praten wij graag over anderen? Misschien denken wij dat het ons macht geeft iets te weten over iemand anders. Maar het is vals gevoel.

Waarom zeggen we met dezelfde tong waarmee we Allah Subhana wa ta’Ala herdenken, “ik haat je”, tegen iemand? Is dat niet het domste wat we kunnen doen?”

Zoet en bitter
Toen de oudste dochter van de Sjaikh de huwbare leeftijd had bereikt waren er veel huwelijkskandidaten. De Sjaikh besloot hen op de proef te stellen. Hij vroeg hen: “Ik wil dat jullie mij het zoetste brengen dat er op deze wereld bestaat.” Iedereen kwam met iets zoets.

De een bracht honing, de ander zoet geurende bloemen of gebak. La het zoete dat verkrijgbaar was, werd voor de Sjaikh neergezet. Natuurlijk had Mahmud weer iets bijzonders. Hij kwam met een tong binnen die hij bij een slagerij had gekocht.

“Wat is dat?”, vroeg de Sjaikh, “Is dit een grap, wat bedoel je hier me?” Mahmud zei: “O Sjaikh de tong is het zoetste ding ter wereld. De woorden die van een tong komen kunnen een gebroken hart heel maken en een zieke kunnen ze genezen. Zij kunnen een ongelukkig mens blij maken en de waarde van het leven weer doen inzien. Werkelijk de tong is het zoetste dat bestaat.” De Sjaikh knikte en zei: “Deze ronde heb jij gewonnen.”

Hij richtte zich tot het hele gezelschap en zei: “Ik wil dat jullie mij morgen het bitterste ter wereld brengen.”

De volgende morgen werd de kamer van de Sjaikh vol gezet met bittere dingen.

Bittere groenten, kruiden, planten, uien, zaden, etc. Uiteindelijk kwam Mahmud binnen met een doos. Toen hij die openmaakte haalde hij er dezelfde tong van de vorige dag uit.

Verbaasd vroeg de Sjaikh: “Hoe kan het ding dat je gisteren het zoetste van de wereld hebt genoemd vandaag het bitterste zijn?” Nederig sprak Mahmud: “Mijn Sjaikh, als de tong bittere worden spreekt kan het een gelukkig persoon verdrietig maken. Het kan een hart breken en giftig zijn als van een slang.” Aarzelend sprak de Sjaikh: “Ik krijg de indruk dat je de tweede ronde ook hebt gewonnen. Kom jij mar met mij eens mee naar binnen.”

Toen zij binnen waren, vroeg de Sjaikh hem koffie te maken. Nadat Mahmud koffie, suiker en water in een koffiekannetje had gedaan, begon het water te koken boven het houtskoolvuurtje. “Nu ga ik je de derde vraag stellen”, zei de Sjaikh, “Wat heeft dit water te vertellen?” Voor het eerst zweeg Mahmud en stond perplex.

“Denk goed na en kom mij morgen het antwoord brengen”, zei de Sjaikh.

Peinzend verliet Mahmud zijn Sjaikh.

Wat mij brandt is van mij…
Hier komt de romantiek om de hoek kijken, want het bleek dat de dochter van de Sjaikh al enige tijd een oogje op deze arme maar intelligente leerling van haar vader had.

Tijdens deze test bevond zij zich in de kamer ernaast en had het gesprek gevolgd.

“Vader”, zei ze poeslief, toen ze voor hem een kopje koffie maakte, “Wat een interessant geluid maakt dat borrelende water toch, wat zou dat kunnen betekenen?”

Hij bekeek haar een paar seconden met opgetrokken wenkbrauwen en zei toen: “Goed, ik zal het je vertellen. Het water vertelt, “Ik was een druppel in een wolk, daarna viel ik op de aarde. In de aarde kwam ik bij een zaadje. Dat zaadje werd een plantje en dat groeide uit tot een boom. Een houthakker hakte de boom om en maakte er brandhout van.

Toen werd dat brandhout hier in dit houtskoolkomfoortje gedaan, het werd aangestoken en doet nu het water koken. En dat water zegt: “Dat wat mij verhit is van mij.”

“Wat een prachtige verhaal”, zei de dochter en trok zich terug in haar eigen kamer waar ze alles opschreef en via een dienstmeisje naar Mahmud stuurde.

De volgende morgen vond weer het koffieceremonieel plaats. Terwijl Mahmud het steelpannetje langzaam heen en weer bewoog boven de vlam, vroeg de Sjaikh: “En, Mahmud, kan je me nu vertellen wat het water vertelt?”

Mahmud deed alsof hij in diepzinnige gedachten verzonken was en vertelde toen langzaam het verhaal van de brief die hij ontvangen had.

“Dus”, zei hij: “Het water zegt, dat wat mij brandt is van mij.” Het gezicht van de Sjaikh had een lichte blos gekregen. “Ja”, zei hij, “en dat wat mij brandt is van mij"

wassalaam,

allochtoontje
28-05-2010, 01:28
> > >>Ik was de 30 jaar nog niet gepasseerd toen mijn vrouw
> > >>in haar buik de eerrste van mijn zonen ter wereld zou brengen... Ik
> > >>kan mij die nacht nog goed
> > >>herinneren. Ik bleef tot het einde van de nacht met een groep
> > >>vrienden in een uitgaansgelegenheid.
> > >>
> > >>Het was een avond vol lege woorden. Een avond vol met roddels en
> > >>haram commentaar op mensen. Ik was degene die de vaakst het gelach
> > >>van de mensen veroorzaakte. Ik roddelen over mensen en zij
> >lachen.
> > >>Die avond maakte ik ze erg aan het lachen. Ik had het bijzondere
> > >>"talent" dat ik mensen
> > >>goed kon imiteren. Met het veranderen van mijn stem kon ik heel
> > >>dicht bij de stem komen van de persoon die ik belachelijk maakte.
> > >>Ja, ik maakte allerlei mensen belachelijk. Niemand kon aan mij
> > >>ontsnappen zelfs niet mijn vrienden. Sommige mensen gingen mij
> > >>vermijden om zo aan mijn tong te kunnen ontsnappen.
> > >>
> > >>Die nacht maakte ik een blinde man belachelijk die ik bedelend op
> > >>de markt gezien had. Ik had hem met mijn voet laten struikelen en
> > >>vallen. Hij draaide zijn hoofd en wist niet wat te zeggen. De
> > >>lachende echo's van mijn "grap" vulden de markt. Ik keerde zoals
> > >>gewoonlijk laat terug naar mijn huis.
> > >>Mijn vrouw zat op mij te wachten.
> >Ze was in een treurige stemming.
> > >>Ze zei met trillende stem:
> > >>"Rashed, waar was je?" Ik zei met spot: "op mars... bij mijn
> > >>vrienden natuurlijk!" Het was duidelijk aan mijn vrouw te zien dat
> > >>zij moe was. Ze zei, terwijl mijn opmerking haar verstikte:
> > >>"Rashed, ik ben erg moe. Ik kan op elk moment nu gaan bevallen!"
> > >>Een stille traan rolde over haar wang. Ik merkte dat ik mijn vrouw
> > >>verwaarloosd had. Ik had haar aandacht moeten schenken en mijn
> > >>avond uit minder lang moeten maken vooral
> > >>omdat ze in haar negende maand zat.
> > >>
> > >>Snel bracht ik haar naar het ziekenhuis en ging de verloskundekamer
> > >>binnen. Zij had vele lange uren pijn. Ik wachtte met weinig geduld
> > >>haar bevalling af. Het verliep allemaal moeizaam. Ik wachtte lang
> > >>totdat ik moe
> >werd. Ik ging terug naar huis en liet mijn
> > >>telefoonnummer achter zodat ik gebeld kon worden als er nieuws was.
> > >>Na een uur werd ik gebeld door het ziekenhuis waarbij ze mij
> > >>berichtten over de komst van Salem (mijn zoon). Meteen ging ik naar
> > >>het ziekenhuis. Ik vroeg naar de kamer van mijn vrouw maar de
> > >>mensen van het ziekenhuis vroegen mij om eerst bij de dokter langs
> > >>te gaan die de bevalling van mijn vrouw had begeleid. Schreeuwend
> > >>zei ik ze: "Wat voor dokter? ik wil mijn zoon Salem zien!" Ze
> > >>zeiden: "Ga eerst langs de arts". Ik stapte bij de arts naar
> > >>binnen. Ze vertelde mij dat onprettige dingen kunnen gebeuren en
> > >>dat men dat soort dingen moet accepteren. Toen zei ze: "Uw zoon
> > >>heeft ernstige misvormingen in zijn oog en het lijkt erop dat hij
> >
> > >>niet zal kunnen zien!" Ik liet mijn hoofd hangen en kropte mijn
> > >>gevoel op. Toen herinnerde ik mij de blinde bedelaar die ik op de
> > >>markt liet struikelen en waar ik de mensen om liet lachen.
> > >>SoubhanAllah "Wat je met anderen doet zal er met jou worden
> > >>gedaan!". Ik bleef verstomd. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Toen
> > >>dacht ik aan mijn vrouw en zoon en bedankte de dokter voor haar
> > >>vriendelijkheid en ging mijn vrouw bezoeken. Mijn vrouw was
> > >>helemaal niet bedroefd. Zij geloofde geheel in dat Allah de dingen
> > >>al voorbestemd heeft. Zij was tevreden. Zij heeft mij altijd
> > >>vermaand om mensen niet belachelijk te maken zeggende: "Spot niet
> > >>met mensen!"
> > >>We verlieten het ziekenhuis samen met Salem. Eerlijk gezegd gaf ik
> > >>hem niet veel aandacht. Ik
> >beschouwde hem als niet aanwezig in het
> > >>huis. Wanneer zijn gehuil te hard werd vluchtte ik naar de
> > >>woonkamer om daar te slapen. Mijn vrouw gaf hem heel veel aandacht.
> > >>Zij hield erg van hem. Zelf haatte ik hem niet maar ik kon ook niet
> > >>van hem houden! Salem groeide en begon te kruipen. Hij had een
> > >>merkwaardige manier van kruipen. Toen hij bijna 1 jaar oud was
> > >>probeerde hij te lopen. Toen ontdekten we dat hij mank liep. Hij
> > >>werd op mij een grotere last dan hij al voor mij was. Na Salem
> > >>beviel mijn vrouw van Omar en Khalid. De jaren gingen voorbij en
> > >>Salem en zijn broers groeiden op. In die tijd hield ik er niet van
> > >>om thuis te blijven. Altijd was ik bij mijn vrienden. Eigenlijk was
> > >>ik een soort speeltje in hun handen. Mijn vrouw verloor echter
> >
> > >>nooit de hoop dat ik mijn leven zou beteren. Zij deed altijd du3a
> > >>voor mij dat ik het juiste pad zou volgen. Ze werd niet boos
> > >>vanwege mijn wilde gedrag. Ze werd echter wel erg bedroefd als zij
> > >>zag dat ik Salem negeerde en wel aandacht schonk aan zijn
> > >>broertjes. Salem werd groter en met hem mijn zorgen. Ik vond het
> > >>best toen mijn vrouw Salem wilde inschrijven in een speciale school
> > >>voor gehandicapte kinderen. Bij het voorbijgaan van de jaren werd
> > >>ik er geen betere persoon van. De dagen waren steeds hetzelfde:
> > >>werk, slaap, eten en uitgaan.
> > >>Op een gegeven vrijdag werd ik om 11 uur 's ochtends wakker. Het
> > >>was,vond ik nog vroeg. Ik was uitgenodigd voor een bruiloftbanket
> > >>walima). Ik kleedde me aan, deed geurtjes op en was van plan om te
> >
> > >>vertrekken. Lopend door de woonkamer werd ik gestopt door de
> > >>aanblik van Salem. Hij huilde hevig. Het was de eerste keer dat ik
> > >>aandacht schonk aan het huilen van Salem.
> > >>Tien jaar lang heb ik hem genegeerd. Ik probeerde hem ook nu weer
> > >>te negeren maar het lukte me niet. Ik hoorde hem zijn moeder roepen
> > >>terwijl ikczelf in de kamer was. Ik ging naar hem toe en zei:
> > >>"Salem! Waarom huil je?!". Zodra hij mijn stem hoorde stopte hij
> > >>met huilen. Toen hij merkte dat ik dichtbij stond, taste hij in het
> > >>rond met zijn kleine handen. Wat is er met hem? Ik ontdekte dat hij
> > >>probeerde zich weg van mij te verplaatsen!! Alsof hij zei: "merk je
> > >>me nu pas op? Waar was je tien Met vriendelijke woorden probeerde
> > >>ik hem wel te laten vertellen wat er mis
> >was.
> > >>Salem begon te vertellen waarom hij huilde en ik luisterde
> > >>verschrikt naar hem. En weten jullie wat nu de reden was??? Dat
> > >>zijn broertje Omar, die hem altijd hielp om bij de moskee te komen,
> > >>te laat was. En omdat op die dag het vrijdagsgebed was, was hij
> > >>bang dat hij geen plek meer zou vinden op de eerste rij. Hij riep
> > >>Omar en hij riep zijn moeder maar geen antwoord, toen begon hij te
> > >>huilen.
> > >>Ik keek naar de tranen die uit zijn blinde ogen rolden. Ik kon de
> > >>rest van zijn woorden niet meer aanhoren. Ik legde mijn hand op
> > >>zijn mond en zei:"Salem, is dit waarom je huilde??" "Ja" zei hij.
> > >>Ik vergat mijn vrienden en ik vergat het banket en zei: "Wees niet
> > >>bedroefd Salem. Weet je wie er vandaag met je naar de moskee gaat?"
> > >>Hij zei: "Omar
> >natuurlijk, maar hij is altijd laat" Ik zei: "Nee...
> > >>ik zal met je mee gaan". Salem was totaal verrast... hij geloofde
> > >>het niet. Hij dacht dat ik, met hem spotte en hij begon weer te
> > >>huilen. Ik veegde zijn tranen weg en nam hem bij de hand. Ik wilde
> > >>hem met de auto brengen. Hij weigerde en zei: "De moskee is
> > >>dichtbij.. ik wil lopend naar de moskee."Ja, dit zei hij. Ik kan
> > >>mij niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst een moskee
> > >>binnen ging, maar dit keer was de eerste keer dat ik angst voelde
> > >>en spijt over wat ik al die jaren heb genegeerd. De moskee was vol
> > >>met mensen, toch kon ik voor Salem een plek in de eerste rij
> > >>vinden. We luisterden naar de vrijdagspreek en Salem deed naast mij
> > >>de salat... of eigenlijk was ik de gene die naast hem bad. Na de
> >
> > >>salat vroeg Salem mij om hem een exemplaar van de Quran te geven.
> > >>Ik was verbaasd!! Hoe kan hij nu lezen als hij blind is? Ik had
> > >>bijna zijn vraag genegeerd maar ik wilde zijn gevoel niet kwetsen.
> > >>Ik gaf hem de Quran. Hij vroeg mij toen om sourat Al Kahf op te
> > >>zoeken. Ik zocht door de pagina's en keek in de inhoudsopgave
> > >>totdat ik de soura vond. Hij nam de Quran en legde hem voor zich en
> > >>hij begon de soura te reciteren met zijn ogen gesloten.
> > >>SoubhanAllah! Hij kende de sourat helemaal uit zijn hoofd! Ik
> > >>schaamde mij. Ik nam een ander exemplaar van de Quran en voelde een
> > >>soort kippenvel over mijn ledematen. Ik las en ik las. Ik smeekte
> > >>Allah om mij te vergeven en mij te leiden. Ik kon het niet meer
> > >>aan... Ik begon als een kind te huilen. Er waren
> >nog wat mensen in
> > >>de moskee Sunna gebeden aan het doen. Ik schaamde me tegenover ze
> > >>en probeerde mijn huilen te bedwingen. Maar mijn gehuil werd steeds
> > >>hoger en harder. Ik merkte niets meer totdat ik een kleine zoekende
> > >>hand voelde op mijn gezicht dat daarna mijn tranen wegveegde. Het
> > >>was Salem!! Ik omhelsde hem, keek hem daarna aan en zei toen in
> > >>mijzelf: "Jij bent niet de blinde, ik ben degene die blind is"
> > >>Omdat ik achter erg slechte mensen aan liep die mij naar het vuur
> > >>sleurden. We keerden terug naar het huis. Mijn vrouw was zeer
> > >>ongerust over Salem, maar haar ongerustheid werd omgezet in tranen
> > >>toen zijn wist dat ik het vrijdagsgebed met Salem had gebeden.
> > >>Vanaf die dag was er geen salat in de moskee wat ik nog miste. Ik
> > >>verliet mijn
> >slechte "vrienden" en ik kreeg goede vrienden die ik
> > >>in de moskee leerde kennen. Ik proefde samen met hen de smaak van
> > >>Imaan (geloof). Zij leerden mij dingen die het wereldse leven mij
> > >>van had laten afdwalen. Geen lezing of extra gebed liet ik nog
> > >>voorbij mij gaan. Ik las de Quran meerdere malen per maand uit.
> > >>Mijn tong werd zachter met het gedenken van Allah in de hoop dat
> > >>Hij mijn geroddel en gespot over de mensen zou vergeven. Ik merkte
> > >>dat ik veel dichter bij mijn gezin stond. De blikken van angst en
> > >>medeleven verdwenen uit de ogen van mijn vrouw. Er stond constant
> > >>een glimlach op het gezicht van mijn zoon Salem. Wie hem zou zien
> > >>zou denken dat hij in het bezit was van de hele wereld. Ik was
> > >>Allah erg dankbaar voor zijn gunsten. Op een dag besloten mijn
> >
> > >>goede vrienden om naar een ver gebied te gaan om daar da3wa
> > >>(uitnodigen tot het goede) te doen. Ik twijfelde of ik met ze mee
> > >>zou gaan. Ik vroeg Allah om hulp en ik vroeg mijn vrouw om advies.
> > >>Ik verwachtte dat zij niet zou instemmen maar het tegenovergestelde
> > >>gebeurde! Ze was erg blij en ze moedigde mij aan. Vroeger vertrok
> > >>ik op reis zonder het met haar te overleggen in mijn verdorven
> > >>leefstijl. Ik richtte mij tot Salem en meldde hem dat ik op reis
> > >>zou gaan waarna hij mij met zijn kleine armen in afscheid
> > >>omhelsde.Drie en een halve maand duurde mijn afwezigheid. Gedurende
> > >>die hele periode nam ik elke keer als ik de mogelijkheid had
> > >>contact op met mijn vrouw en mijn kinderen. Ik miste hen erg. En
> > >>wat miste ik Salem!! Wat wilde ik graag zijn stem
> >horen! Hij was de
> > >>enige die ik niet aan de telefoon had gehad gedurende mijn hele
> > >>reis. Hij was of op school of in de moskee wanneer ik belde. Elke
> > >>keerals ik mijn vrouw vertelde dat ik Salem zo miste moest ze
> > >>lachen....Behalve de laatste keer dat ik belde. Ik hoorde haar lach
> > >>niet die ik verwachte. Haar stem was anders. Ik zei tegen haar:
> > >>"Geef aan Salem mijn salaam (groet) door.""InshaaAllah" antwoordde
> > >>zij. En ze bleef stil.Eindelijk kwam ik thuis. Ik klopte op de deur
> > >>hopend dat Salem de deur zou openen. Tot mijn verbazing deed mijn
> > >>zoontje Khalid open (hij was de 4 jaar nog niet gepasseerd). Ik
> > >>zette hem op mijn schouders terwijl hij schreeuwde: "Papa...
> > >>Papa.." Ik weet niet waarom mijn borst benauwd werd toen ik het
> > >>huis binnenging... Ik
> >zocht mijn toevlucht bij Allah tegen de
> > >>vervloekte satan. Mijn vrouw kwam naar mij toe maar ze was anders
> > >>dan normaal. Alsof ze deed alsof ze blij was. Ik bekeek haar eens
> > >>goed en vroeg haar: "Wat is er met je?", "Niets" zei ze. Toen dacht
> > >>ik weer aan Salem en vroeg haar: "Waar is Salem?" Haar hoofd boog
> > >>naar beneden. Ze antwoordde niet. Er rolde brandende tranen over
> > >>haar wangen. Toen begon ik naar haar te schreeuwen: "Salem! Waar is
> > >>Salem???" Ik hoorde toen niets meer behalve de stem van mijn
> > >>zoontje Khalid die in zijn taaltje zei: "Papa...Thalem is naal
> > >>Jennah... Bij Allah...". Mijn vrouw kon de situatie niet meer aan.
> > >>Ze begon hard te huilen. Ze viel bijna flauw en kon zich nog net
> > >>uit de kamer verplaatsen. Later begreep ik dat Salem twee weken
> >
> > >>voor mijn terugkomst een hoge koorts had gekregen. Mijn vrouw had
> > >>hem naar het ziekenhuis gebracht. De koorts werd steeds heviger en
> > >>wilde hem maar niet loslaten totdat zijn ziel en zijn lichaam van
> > >>elkaar gescheiden waren. Als het je allemaal te benauwd wordt. Als
> > >>je ziel het niet meer houdt met wat het moet dragen roep dan: Ya
> > >>Allah (Oh Allah)!
> > >>Als je geen oplossing meer ziet en alle wegen lijken gesloten en
> > >>alle hoop is lijkt beëindigd roep dan: Ya Allah (Oh Allah)! Er is
> > >>geen god behalve Allah Heer van de zeven hemelen en van de van de
> > >>geweldige troon.

allochtoontje
28-05-2010, 01:31
En toen kwam het besef…………………

Zie je alle momenten nog voor je? De eerste blik, de eerste aanraking, de eerste kus. De eerste keer dat je zeker wist dat jij met hem/haar jou leven wilde delen. Zie je al die momenten nog voor je? Herinner je ook dat ene moment dat hij/zij jou zo graag wilde spreken, dat hij/zij jou miste en zich zorgen om je maakte? Hoe voelde jij je toen?

Was je gelukkig en liep je toen de hele dag met een glimlach op je gezicht. Vertelden mensen jou dat jij straalde?………………Je was echt gelukkig he???
Besef je dat je in die periode iemand zoveel verdriet hebt gedaan.

Jij liep te stralen en Hij (Allah subhanahoe wa ta'ala) hoopte dat jij het meisje/ de jongen zou vergeten.

Jij kuste, terwijl Hij (subhanahoe wa ta'ala) zich van schaamte van jou afwende.

Jij hield haar/zijn hand vast en slenterde urenlang door de straten, terwijl Hij (subhanahoe wa ta'ala) hoopte dat je ook maar 1 keer zou omkijken en Hem (subhanahoe wa ta'ala) zou opmerken. 1 keer zou voldoende zijn om jouw hart te laten beseffen dat Hij (subhanahoe wa ta'ala) meer van jou houdt dan zij/hij ooit om jou heeft gegeven.

Hij bleef jou volgen, vol met hoop en vertrouwen, dat je ooit een keer gaat beseffen dat je jouw liefde aan de verkeerde hebt gegeven.

Hij (Allah subhanahoe wa ta'ala) heeft jou alles zien doen, maar nooit heeft Hij( Allah subhanahoe wa ta'ala) eraan gedacht om jou op te geven. Het verdriet overmande hem steeds meer, terwijl zijn vijanden (sheytaan) hem uitlachten.

Hij zag jou al in de toekomst omringt met verdriet, omdat Hij(subhanahoe ta ta'ala) wist dat jouw relatie nooit zou kunnen slagen.

En toen op een dag kwam zijn besluit. Hij (subhanahoe wa ta'ala) wist dat jij geen afstand van jouw relatie met die persoon kon doen. Het enige middel waarmee Hij (subhanahoe wa ta'ala) jou van dat kwaad kon weghalen, is door het voor jou te besluiten. Hij liet jouw partner afscheid van jou nemen.

En zo maar op een dag was jouw relatie over........

Jij begreep niet waarom en als je wel een reden hoorde, dan vroeg jij je af waarom die persoon het zo snel opgaf.

Na enige tijd kon je je daarbij neerleggen. De relatie is voorbij, maar jouw lichaam, ziel en hoofd vulde zich met hoop. Hoop dat hij/zij ooit zal terugkeren en jou weer die momenten kan geven waarvan je zoveel hebt genoten.

Een pijnlijke lach verlaat mijn lichaam, omdat ik mij afvraag waarom Ooh Broeder en Zusters, Waarom hebben jullie HEM (Allah subhanahoe wa ta'ala) nooit opgemerkt .

Kijk hoeveel onrecht jullie Heer is aangedaan en toch heeft Hij (subhanahoe wa ta'ala) jullie nooit opgegeven. De breuk tussen jou en haar/hem is een geschenk van hem aan jou. Je krijgt een tweede kans.

Broeders en zusters, voelen jullie je nu aangesproken? Pak die tweede kans dan met beide handen aan en stop met treuren. Stop met smeken dat zij/hij weer bij jou terugkomt.

Allah besluit niets zonder een reden. Als Hij (subhanahoe wa ta'ala) van zijn dienaar houd, dan beproeft hij hem. Maar weet beste broeders en zusters dat Hij (subhanahoe wa ta'ala) iemand nooit boven zijn vermogen beproeft.

Keer je in berouw tot hem. Smeek om vergeving, smeek om de genade van jouw Heer, smeek om de verwijdering van zorgen en verdriet. Smeek, smeek en blijf smeken. Wees geduldig en standvastig in je geloof. Wij weten niet welke reden er achter Allah (subhanahoe wa ta'ala) Zijn besluit ligt. Éen manier om innerlijke vrede te vinden is het constant om vergeving smeken van Allah. Een zonde kan zelfs een zegening worden als het ervoor zorgt dat de gelovige zich in berouw tot zijn Heer keert.

In Al-Moesnad staat het volgende:
“Allah besluit niets voor zijn dienaar behalve als het beter voor hem is”. Over deze hadith werd Ibn Taymiyyah gevraagd: Zelfs als het een zonde is? Hij antwoordde: ja, als het door berouw, spijt, het vragen om vergiffenis en het oprechte gevoel van spijt, omdat men een overtreding begaan heeft, gevolgd wordt.

Ik verbaas mij altijd wanneer ik over bepaalde historische figuren nadenk. Ondanks de moeilijkheden die zij ondergingen, leek het alsof de moeilijkheden zo zacht als waterdruppels waren. Vooraan deze elitegroep is de leider der schepping, Mohammed (salla Allahoe aleyhi wa sallam). Hij was samen met Aboe Bakr (radiyya allahoe 'anh) in een grot, met hun vijanden valkbij. Aboe Bakr (raidyya allahoe 'anh) trilde van angst. Onze Profeet (salla Allahoe aleyhi wa sallam) zat daar vol met zekereheid en een vertrouwen in Allah(subhanahoe wa ta'ala).

Het enige wat hij zei tegen Aboe Bakr (radiyya Allahoe 'anh) was:
“Wees niet bedroeft(of bang), zeker Allah is met ons”

Hiermee wil ik afsluiten beste broeders en zusters.

De ramadan is nu al een tijd afgelopen. De maand waarin je je daden kritisch kon bekijken en Incha’Allah verbeteren, zonder de verleidingen van Sheytaan.

Er houd niemand zoveel van jullie als dat Allah (subhanahoe wa ta'ala) doet. Wees niet bedroeft broeders en zusters, want na ongemak komt gemak. Leef nu het nog kan. Iedere seconde die jullie treuren om iets werelds is een verloren seconde.

Onthoud dat zinnetje die onze geliefde profeet uitsprak toen hij in verschrikkelijke moeilijkheden was verwikkeld die in niets op die van ons lijken: Lees het nog een keer:

WEES NIET BEDROEFT (OF BANG), ZEKER ALLAH IS MET ONS!!!!

allochtoontje
28-05-2010, 01:35
Een jonge man was bijna toe aan zijn eindexamen.
Al maanden lang had hij een prachtige sportauto staan te bewonderen
in een showroom van een auto dealer.
Wetende dat zijn vader dit makkelijk kon bekostigen had hij tegen
zijn vader gezegd dat dit alles was wat hij maar wenste….
Toen de dag eindelijk naderde van het eindexamen,
had de jonge man signalen van zijn vader verwacht en
gehoopt dat deze de auto voor hem had gekocht.
Eindelijk op de ochtend van zijn diploma uitreiking riep zijn
vader hem in zijn privé-vertrekken.
Zijn vader vertelde hem hoe trots hij toch was op zo’n goede zoon,
en vertelde hem hoeveel hij van hem hield.
Hij gaf zijn zoon een prachtig ingepakt cadeau.
Nieuwsgierig maar toch wel teleurgesteld opende de jonge man het
pakje en vond daarin een mooie in leer gebonden Koran.
Boos schreeuwde hij tegen zijn vader:
"met al jouw geld en dan geef je mij een Koran???"
Hij stormde het huis uit en liet het Heilige boek achter.
Vele jaren gingen voorbij, de jonge man was een succesvolle
zakenman geworden, het ging hem voor de wind.
Hij had een prachtig huis en een liefdevolle familie,
maar hij realiseerde zichzelf dat zijn vader al behoorlijk oud aan
het worden was, en dat hij hem toch maar eens moest gaan opzoeken.
Hij had zijn vader na die dag nooit meer gezien.
Maar voor dat hij kon regelen om zijn vader te gaan bezoeken,
kreeg hij een telegram waarin stond dat zijn vader was overleden
en dat hij de erfgenaam was van zijn vaders bezittingen
en moest komen om de zaken af te wikkelen.
Toen hij arriveerde in zijn vaders huis werd hij
door verdriet en grote spijt overmand.
Hij begon zijn vaders belangrijkste papieren uit te zoeken,
en zag toen de nog steeds nieuwe Koran liggen precies
zoals hij dat zoveel jaar geleden had achtergelaten.
Met de tranen in zijn ogen opende hij de Koran
en begon erin te lezen.
Toen hij de woorden las, viel er een autosleuteltje uit
een envelop wat was bevestigd achter de Koran.
Het had een plaatje met de auto dealers naam eraan hangen,
dezelfde dealer die zijn o zo felbegeerde sportauto
in de showroom had staan.
Op het plaatje stond zijn diploma uitreiking datum
gegraveerd en de woorden…
'volledig betaald'.
Hoeveel keer missen wij ALLAH’S zegeningen niet,
omdat ze niet precies is verpakt zoals wij verwachten?????]

allochtoontje
28-05-2010, 01:38
De 4 vrouwen
Er was eens een rijke man die vier vrouwen had. Hij hield het meeste van zijn vierde vrouw; hij versierde haar met weelderige kleren en behandelde haar als een koningin. Hij zorgde heel goed voor haar en gaf haar het beste van het beste. Hij hield ook erg veel van zijn derde vrouw; hij was erg trots op haar en wilde altijd met haar pronken, maar was altijd bang dat ze weg zou lopen met een andere man. Hij hield ook van zijn tweede vrouw; ze was een hele attent iemand; altijd geduldig en de vertrouwelinge van de man.Wanneer hij problemen had, wendde hij zich altijd tot zijn tweede vrouw en hielp ze hem altijd en steunde hem door de moeilijke tijden heen.

De man's eerste vrouw had veel bijgedragen aan het behouden van zijn gezondheid en zaken voor het huishouden.De man hield alleen niet van zijn eerste vrouw; hoewel zij zielsveel van hem hield gaf hij haar nauwelijks aandacht.

Op een dag werd de man ziek en al snel daarna wist hij dat hij snel zou sterven. Hij dacht aan zijn luxe leven en zei tegen zichzelf;"nu heb ik vier vrouwen bij me, maar wanneer ik sterf zal ik alleen achterblijven; wat zal ik eenzaam zijn!Zodoende vroeg hij aan zijn vierde vrouw:"Ik hield van jou het meest; ik gaf jou de mooiste kleren en had voor jou de meeste zorg. Nu ik doodga, zou je me willen volgen en me gezelschap willen houden?"Geen sprake van!"antwoordde de vierde vrouw en ze liep weg zonder een woord. Het antwoord sneed diep door het hart van de man.

De verdrietige man vroeg het aan zijn derde vrouw:"Ik heb mijn leven lang van je gehouden, nu ik doodga, zou je mij willen volgen en mij gezelschap willen houden?" "Nee!"antwoordde de derde vrouw, "het leven hier is goed, wanneer je sterft ga ik hertrouwen!"Het hart van de man beweek en werd koud.Toen vroeg hij aan zijn tweede vrouw:"Ik wendde me altijd tot jou voor hulp en je hebt me altijd geholpen. Nu heb ik weer je hulp nodig. Wanneer ik doodga, wil je mij volgen om me gezelschap te houden?""Het spijt me, maar deze keer kan ik jou niet helpen, maar ik kan je op z'n minst naar je graf brengen,"zei de tweede vrouw.

Het antwoord kwam als een messteek; de man was ontzet. Toen riep een stem:"Ik zal met je meegaan; ik zal je overal volgen...." De man keek op en daar zag hij zijn eerste vrouw.Ze was zo dun; zo teer. Diep bedroefd zei de man:"Ik had beter voor je moeten zorgen..."

.....we hebben allemaal vier vrouwen; de vierde vrouw is ons lichaam; hoe hard we ook ons best doen om er goed uit te zien; het zal ons verlaten wanneer we doodgaan. Onze derde vrouw zijn onze bezittingen; onze status en onze rijkdommen. Wanneer we sterven gaan ze alemaal naar anderen.De tweede vrouw is onze familie; onze vrienden; hoe nabij ze ons ook zijn geweest; ze scheiden van ons wanneer we ons graf in gaan.De eerste vrouw is onze ziel; vaak verwaarlozen we haar in ons streven naar materiele rijkdom en het bevredigen van onze lichamelijke behoeften. Misschien is het een goed idee om het nu te koesteren en het te versterken.....

hasna_tmazight
28-05-2010, 03:29
verdrietig maaar ik ook waar.

zo'n verdrietig verhaal over de vier vrouwen.

Tufa7e
28-05-2010, 03:35
ik kende dese al,, maar hij blijft mooi, macha'allah!

ayalou
29-05-2010, 05:00
Hamdoelillaah Allah swt is zeker met ons.

Bedankt voor t plaatsen

ayalou
29-05-2010, 05:14
Macha'Allah prachtig verhaal.
Bij t lezen van dit verhaal kan je t gewoon niet droog houden

oujdagirl
29-05-2010, 08:03
mooi macha'allah

allochtoontje
30-05-2010, 09:09
Macha'Allah prachtig verhaal.
Bij t lezen van dit verhaal kan je t gewoon niet droog houden

nee ik ook niet
vond het echt een zielig verhaal

Tufa7e
31-05-2010, 12:07
macha'allah!
ik kende m al, maar ik blijf m keer op keer lezen, egt prachtig!!:huilen:

ayalou
01-06-2010, 10:16
Incha'Allah zullen we hier idd een lering uit trekken.

baraka allah ofiekie voor t plaatsen.

Ariffi
01-06-2010, 11:03
Weet nu dat alles wat iemand bereikt heeft niet aan zichzelf heeft te danken.
Tenminste daar ben ik van overtuigd.

tamazight_girrl
01-06-2010, 11:03
massallahh prachtiggg verhaal bedankt meidd

ayalou
01-06-2010, 11:08
Weet nu dat alles wat iemand bereikt heeft niet aan zichzelf heeft te danken.
Tenminste daar ben ik van overtuigd.

echt raar dat ik daar vorig jaar niet zo over dacht. hamdoelillaah is dat nu anders

Ariffi
01-06-2010, 11:12
echt raar dat ik daar vorig jaar niet zo over dacht. hamdoelillaah is dat nu anders

Al heb je de wereld aan je voeten, een ieder die beweert dat hij een selfmade miljonair is zou nog eens heel goed moeten nadenken.

Het is wel grappig dat jij dat zegt, want een aantal jaren geleden dacht ik dat ook, maar na een paar woorden van iemand die ik mag denk ik er nu anders over.

ayalou
01-06-2010, 11:17
Al heb je de wereld aan je voeten, een ieder die beweert dat hij een selfmade miljonair is zou nog eens heel goed moeten nadenken.

Het is wel grappig dat jij dat zegt, want een aantal jaren geleden dacht ik dat ook, maar na een paar woorden van iemand die ik mag denk ik er nu anders over.

idd Soubhana'Allah.

Tbark'Allah voor die gene, zijn imaan moet erg sterk zijn omdat ie t goed heeft overgebracht

Ariffi
01-06-2010, 11:20
idd Soubhana'Allah.

Tbark'Allah voor die gene, zijn imaan moet erg sterk zijn omdat ie t goed heeft overgebracht

Als er iemand is waarvan ik feiten over onze godsdienst aanneem dan is zij het wel.
Geen afgunst, maar ze gunt mij echt alles in tegenstelling tot sommige andere in de familie helaas.

ayalou
01-06-2010, 11:24
Als er iemand is waarvan ik feiten over onze godsdienst aanneem dan is zij het wel.
Geen afgunst, maar ze gunt mij echt alles in tegenstelling tot sommige andere in de familie helaas.

Tbark'Allah voor haar, mischien kan je vaker gesprekken met haar voeren over ons geloof.

familie(niet allemaal, veel) zijn misgunners, denk dat meer mensen het met me eens zullen zijn

Ariffi
01-06-2010, 11:29
Tbark'Allah voor haar, mischien kan je vaker gesprekken met haar voeren over ons geloof.

familie(niet allemaal, veel) zijn misgunners, denk dat meer mensen het met me eens zullen zijn


Het ergste is dat ik ook slechte tijden heb gekend (hele slechte tijden) en toen gingen diegene uit mijn familie wel normaal met mij om. Heb dus beide kanten gezien en het is triest om te zien dat mensen je uit de weg gaan.

Maar wat is er dan wel normaal in dit leven.

ayalou
01-06-2010, 11:41
Het ergste is dat ik ook slechte tijden heb gekend (hele slechte tijden) en toen gingen diegene uit mijn familie wel normaal met mij om. Heb dus beide kanten gezien en het is triest om te zien dat mensen je uit de weg gaan.

Maar wat is er dan wel normaal in dit leven.

in jou slechte periode "wat ik overigens heel knap vind dat je dat toegeeft, dat geeft namelijk aan dat je beseft wat je fout hebt gedaan en waarschijnlijk nooit meer in zal terugvallen Incha'Allah" hebben die familie leden alleen van je kunnen genieten, ze genoten van je ondergang, ze genoten van t verdriet dat je waarschijnlijk je gezin hebt aangedaan ze genoten van alles dat fout ging.
En nu het Alhamdoelillaah goed gaat is het overgeslagen in jaloezie. jaloezie is een ziekte (chitan), ik zou zeggen negeren.

ewa wat is normaal in t leven...weet t niet
weet alleen dat we hier als proefkonijnen op de wereld zijn gezet.
we ondergaan een test, hoop beproefingen en het is aan ons om erin te slagen.
we moeten onze ogen openen en inzien dat deze wereld voor tijdelijk is.
probeer zo veel mogelijk 7asanaat te scoren, hoop gebeden, dou3a, vooral tauwba verrichten.
ontwijk de slechte mensen........ieder zijn eigen graf

Ariffi
02-06-2010, 12:25
in jou slechte periode "wat ik overigens heel knap vind dat je dat toegeeft, dat geeft namelijk aan dat je beseft wat je fout hebt gedaan en waarschijnlijk nooit meer in zal terugvallen Incha'Allah" hebben die familie leden alleen van je kunnen genieten, ze genoten van je ondergang, ze genoten van t verdriet dat je waarschijnlijk je gezin hebt aangedaan ze genoten van alles dat fout ging.
En nu het Alhamdoelillaah goed gaat is het overgeslagen in jaloezie. jaloezie is een ziekte (chitan), ik zou zeggen negeren.

ewa wat is normaal in t leven...weet t niet
weet alleen dat we hier als proefkonijnen op de wereld zijn gezet.
we ondergaan een test, hoop beproefingen en het is aan ons om erin te slagen.
we moeten onze ogen openen en inzien dat deze wereld voor tijdelijk is.
probeer zo veel mogelijk 7asanaat te scoren, hoop gebeden, dou3a, vooral tauwba verrichten.
ontwijk de slechte mensen........ieder zijn eigen graf


Dat geef ik gewoon toe, ik ben er zelfs trots op dat ik in het verleden slechte tijden heb gekend. In best wat gezinssituaties is het helaas zo dat de man op latere leeftijd de verkeerde dingen gaat opzoeken. Ik kan alleen zeggen dat ik die weg niet nog een keer bewandel.

Alles wat je in jouw bovenstaande tekst hebt omschreven klopt en wil er dan ook niet al teveel woorden aan vuil maken.:vriendschap:

ayalou
02-06-2010, 09:30
Gair Incha'Allah:vriendschap:

tamazight_girrl
02-06-2010, 02:24
mooi verhaaall massallah

allochtoontje
02-06-2010, 03:28
heel veel mensen gedanken allah alleen wanneer het slecht met ze gaat
in hun goede periodes weten ze niet eens wie hij is
iedereen maakt wel eens dieptepunten mee.. maar de vraag is wat doe je er mee
leer je ervan en ga je verder met aanbidden of hou je op zodra het goed met je gaat.

ik ben allah swt heel erg dankbaar dat hij me de kans heeft gegeven om mijn leven te verbeteren en dat is echt een kans die ik nu aan het benutten ben..
door zoveel mogelijk te doen in de naam van allah

allochtoontje
02-06-2010, 07:16
"Neem mij alsjeblieft mee !"

"Ik was in mijn auto onderweg naar de kruidenier, terwijl ik
dacht aan
alles
op mijn lijstje wat ik vandaag nog moest doen. De kinderen naar
de
voetbaltraining brengen, het huis schoonmaken, boodschappen
doen, de olie
van de auto verversen, de lijst ging door en door. Ik voelde me
verward en
was reeds moe voordat ik uberhaupt begonnen was.

Onderweg naar de winkel zag ik iets verschrikkelijks gebeuren !!
Een trein
had een wagen geramd die de spoorweg over reed. Ik dacht: "Oh
nee ! Dit is
verschrikkelijk, het is onmogelijk dat de bestuurder van die
auto nog in
leven is !"

Ik was het dichtste bij het spoor van alle auto's, dus parkeerde
ik mijn
wagen en sprong eruit. Ik rende naar de andere auto toe en keek
naar
binnen,
en ik kon niet geloven wat ik zag. Tranen sprongen in mijn ogen
en ik kon
het niet aanzien. In de auto zat de bestuurster die duidelijk
dood was. Op
de achterbank zat een baby in haar autozitje, en zij bloedde
overal. Naast
de baby zat een klein meisje dat, schat ik, zo'n vier jaar oud
was, en zij
bloedde ook. Net op dat moment begon het meisje te spreken. Ze
zei: "Zijn
mijn mammie en mijn kleine zusje in orde ?"
Ik keek haar aan en zei: "Liefje, dat weet ik niet. Er is een
dokter
onderweg."

Op dat moment begon het kleine meisje te huilen en zei: "Neem
mijn mammie
en
mijn kleine zusje niet mee ! Neem mij ook met je mee,
alsjeblieft !!"
Ze smeekte iets of iemand om haar mee te nemen, maar waar
naartoe ?? Ik
vroeg het kleine meisje tegen wie ze aan het praten was, en ze
antwoordde:
"Zie je dat dan niet ? Die engel neemt mijn mammie en mijn
kleine zusje
mee
! Ik wil ook met hen mee ! Mijn mammie zwaait naar mij, en ze
houdt mijn
kleine zusje vast en glimlacht !"

Het kleine meisje begon te huilen omdat ze niet achter wou
blijven. Ze wou
met haar moeder en haar kleine zusje meegaan.

Ik had medelijden met haar. Ik geloofde niet in Allah en dacht
bij mezelf:
"Waar kwam die engel dan vandaan ? Wat is dat voor een god, die
een moeder
en een baby wegneemt, maar niet het kleine meisje ?"

Op dat moment zag ik dat het kleine meisje begon te glimlachen
met zo'n
grote glimlach, terwijl ze haar armen naar iets uitstrekte, naar
iemand om
haar op te pakken. Ik dacht bij mezelf: "Ze moet aan het ijlen
zijn.
Misschien is ze erger gewond dan ik dacht." Net op dat moment
sloot het
kliene meisje haar ogen en zakte plotseling achterover in haar
stoel. Ze
was
dood !

Ik kon niet verdrietig zijn, ook al was dit een vier-jarig
meisje dat
zonet
was overleden. U zou ook niet verdrietig zijn als u die
schitterende
glimlach op haar gezicht zou kunnen zien ! Ik denk dat haar
moeder en haar
kleine zusje terugkwamen om haar te halen. Dat was ook de dag
dat Allah
mij
kwam halen, aangezien dat de dag was dat ik gelovig werd en mijn
leven
overgaf aan Allah de Ene."

True
02-06-2010, 07:19
Kippevel.

allochtoontje
02-06-2010, 07:22
Beste broeders en zusters deze verhaal heeft mij diep geraakt. Nuttig jullie tijd zo goed en nuttig mogelijk dat Allah Swt tevreden over ons zal zijn. Want deze verhaal toont aan hoe het leven in 1 seconde kan stoppen.

Op het laatste moment haastte ik me om naar de winkel te gaan om mijn boodschappen te kopen. Toen ik al dat volk zag, begon ik te kiezen: "Ik ga hier véél tijd verliezen, en ik heb nog zoveel te doen. Boodschappen doen begint werkelijk een karwei te worden. Het zou goed zijn als ik kon gaan slapen en pas daarna wakker worden"Ik baande me een weg naar de fruitafdeling. Daar begon ik te morren over de prijzen van het fruit, terwijl ik me afvroeg of de kinderen echt zoveel zouden eten.

Ik kwam terecht in een gang met speelgoed, waar ik uit een ooghoek een ventje van ongeveer 5 jaar opmerkte, die een mooie kleine pop tegen zich aangedrukt hield. Hij hield niet op met haar haren te strelen en haar zachtjes tegen zich aan te drukken. Ik vroeg me af voor wie die pop bestemd was.Vervolgens draaide de kleine jongen zich om naar een dame die bij hem was: "Tante, ben je zeker dat ik niet genoeg geld heb ?" De dame antwoordde hem wat ongeduldig: "Je weet het dat je niet genoeg geld hebt om ze te kopen."

Daarna vroeg zijn tante hem om daar te blijven en enkele minuten op haar te wachten, waarop ze snel vertrok. De kleine jongen hield nog altijd de pop in zijn handen. Uiteindelijk ging ik naar hem toe en vroeg ik hem aan wie hij die pop wilde geven. "Het is de pop waar mijn zusje het meest naar verlangde als geschenk. Ze was er zeker van dat ze haar zou krijgen." Ik zei hem daarop dat haar vader ze haar misschien zou geven. Hij antwoordde me verdrietig: "Nee, waar mijn zusje nu is kan mijn vader niet komen. Ik moet de pop aan mijn mama kunnen geven, zodat zij ze naar mijn zusje kan brengen." Hij keek me zo droevig aan terwijl hij dat vertelde.

"Mijn zusje is vertrokken naar waar Allah subhana wa' ta'la is. Mijn papa zegt dat mama weldra ook naar Allah subhana wa' ta'la gaat, en daarom dacht ik dat mama de pop kon meenemen en ze aan mijn zusje geven."Mijn hart hield bijna op met kloppen. Het jongentje hief zijn ogen op naar mij en zei me: "Ik heb aan papa gezegd dat hij tegen mama moest zeggen dat ze niet meteen mag vertrekken. Ik heb hem gevraagd haar te doen wachten tot ik terugkeer van de winkel." Dan toonde hij mij een foto van hem, die in de winkel genomen was, waarop hij de pop vasthield, terwijl hij me zei: "Ik wil dat mama deze foto ook meeneemt, zo zal ze me niet vergeten. Ik hou van mijn mama en ik zou graag hebben dat ze me niet verlaat, maar papa zegt dat ze naar mijn zusje moet gaan." Daarna sloeg hij het hoofd neer en bleef stil.Ik haalde onopvallend wat bankbriefjes uit mijn portefeuille en vroeg aan de kleine jongen: "En als we nog eens een laatste keer je geld zouden tellen om zeker te zijn ?" "Ok", zei hij " Ik moet er genoeg hebben".

Ik gleed onopgemerkt mijn geld bij het zijne en we begonnen te tellen. Er was ruim genoeg geld voor de pop, er was er zelfs nog over.Zachtjes prevelde het jongetje: " Dank je Allah subhana wa' ta'la dat je me genoeg geld gegeven hebt !" Dan keek hij me aan en zei: " Ik had aan Allah subhana wa' ta'la gevraagd om ervoor te zorgen dat ik genoeg geld zou hebben om deze pop te kopen, zodat mijn mama ze naar mijn zusje kan brengen. Hij heeft mijn dou'a gehoord. Ik wilde ook nog genoeg geld hebben om een witte roos te kopen voor mijn mama, maar zoveel durfde ik aan Allah subhana wa' ta'la niet vragen. Maar weet je, mijn mama houdt zoveel van witte rozen."Enkele minuten later kwam zijn tante terug en verwijderde ik me met mijn boodschappenwagentje. Ik eindigde mijn winkelen met een totaal verschillende ingesteldheid dan deze waarmee ik begonnen was. Ik kon het jongetje maar niet vergeten.

En toen herinnerde ik me een artikel dat enkele dagen tevoren in de krant verschenen was, en waarin het ging over een bestuurder die in staat van dronkenschap op een wagen was ingereden waarin een jonge vrouw en haar dochter zaten. Het kleine meisje was op slag dood. De moeder was zwaar gekwetst en nog in kritieke toestand. Was het de familie van deze kleine jongen ?Twee dagen later las ik in de krant dat de jonge vrouw gestorven was. Ik kon het niet laten om een boeket witte rozen te gaan kopen en me naar de begraafplaats te begeven. Op het graf lag een foto, een pop en een witte roos.

Ik ben de begraafplaats al wenend verlaten, met het gevoel dat mijn leven voor altijd zou veranderen. De liefde die dit jongetje in zijn hartje droeg voor zijn mama en zijn zusje was zo ongelooflijk. En op een fractie van een seconde heeft een dronken bestuurder hem alles afgenomen.

allochtoontje
02-06-2010, 07:23
Kippevel.

dat had ik ook ja
vind ik persoonlijk een van de mooiste verhalen

Tufa7e
02-06-2010, 07:25
macha'allah, egt prachtig!

allochtoontje
02-06-2010, 07:29
Een willekeurige dienaar van Allah zei: “In een donkere nacht ben ik eens in discussie geraakt met de vervloekte shaytaan zei, toen ik opeens de oproep tot het Fadjr-gebed hoorde en ik mij naar de moskee wilde begeven. Hij zei tegen mij: “Je hebt een lange nacht achter de rug, ga nog even liggen.”

Ik antwoordde: “Ik ben bang dat ik het verplichte gebed mis.”

De shaytaan zei: “Je hebt tijd zat.”

Ik antwoordde: “Maar ik ben bang dat ik het gezamenlijke gebed mis.”

De shaytaan zei: “Wees niet te hard voor jezelf als het gaat om het gehoorzamen van Allah.”

Daarna werd ik pas na zonsopgang wakker en hij fluisterde in mijn oor: “Heb geen spijt van wat reeds voorbij is. De dag is nog lang.”

Ik ging zitten om de lofuitingen van de ochtend te verrichten, waarna hij mij op allerlei gedachten begon te brengen. Ik zei: “Je leidt mij af van het verrichten van mijn lofuitingen.”

De shaytaan zei: “Stel dit uit tot een later tijdstip.”

Toen ik besloot berouw te tonen zei de shaytaan: “Geniet toch van je jeugd.”

Ik antwoordde: “Ik ben bang voor de dood.”

De shaytaan zei: “Je hebt nog een heel leven voor je.”

Toen ik de Koran wilde leren zei hij: “Ontspan je door wat muziek te luisteren.”

Waarop ik antwoordde: “Maar dat is haraam.”

De shaytaan zei: “Er zijn geleerden die daar anders over denken.”

Ik antwoordde: “Maar ik heb alle overleveringen die duiden erop dat muziek haraam is genoteerd.”

De shaytaan zei: “Dit zijn allemaal zwakke overleveringen.”

Later kwam een mooie vrouw langs waarna ik mijn blik neersloeg. Hierop zei hij: “Wat is er nu weer mis met het werpen van een blik?”

Ik antwoordde: “Dat is gevaarlijk.”

De shaytaan zei: “Er is niets mis met het bewonderen van schoonheid.”

Toen ik mij begaf naar het Oude Huis in Mekka kwam ik hem tegen op mijn weg, waarna hij mij vroeg: “Waar ben je van plan naar toe te gaan?

Ik antwoordde: “Ik wil de cOemrah verrichten.”

De shaytaan zei: “Je stelt jezelf daardoor bloot aan gevaren terwijl er zoveel verschillende manieren zijn om het goede te verrichten en waarmee vele beloningen te verdienen valt.”

Ik antwoordde: “Het is noodzakelijk dat wij aan onszelf werken.”

De shaytaan zei: “Het paradijs betreedt je niet door je daden.”

Toen ik op het punt stond iemand advies te geven, zei hij: “Doe jezelf geen schande aan.”

Ik antwoordde: “Maar de dienaren van Allah hebben hier baat bij.”

De shaytaan zei: “Ik vrees dat je hierdoor bekendheid zult verkrijgen wat tevens de hoofdoorzaak is van hoogmoed.”

Ik vroeg hem daarna: “Wat vind je van een aantal personen?”

De shaytaan antwoordde: “Ik kan je over iedereen wat vertellen.

Ik vroeg: “Ahmad ibn Hanbal?”

De shaytaan antwoordde: “Hij heeft mij kapot gemaakt met zijn volgende uitspraak: ,,Houdt jullie vast aan de Soennah en de Koran die geopenbaard is.”

Ik zei: “En vertel eens over Ibn Taymiyyah.”

De shaytaan antwoordde: “Zijn slagen voel ik nog dagelijks op mijn hoofd.”

Ik vroeg: “En al-Boechari?”

De shaytaan antwoordde: Met zijn boek heeft hij mijn huis afgebrand.”

Ik vroeg: “En Fircauwn?”

De shaytaan antwoordde: “Hem komt al onze hulp en steun toe.”

Ik vroeg: “En Salaah ud-Dien, de held van de slag van Hittien?”

De shaytaan antwoordde: “Begin niet over hem. Hij heeft met ons de grond aangeveegd.”

Ik vroeg: “En Mohammed Ibnoe cAbd ul-Wahhaab?”

De shaytaan antwoordde: “Hij heeft mij met zijn dacwah door vuur verteerd laten worden.”

Ik vroeg: “En Aboe Djahl?”

De shaytaan antwoordde: “Voor hem zijn wij broeders en familie.”

Ik vroeg: “En Aboe Lahab?”

De shaytaan antwoordde: “Wij zijn met hem waar hij ook gaat.”

Ik vroeg: “En wat kun je vertellen over zedenloze tijdschriften?”

De shaytaan antwoordde: “Die zijn voor ons als wetsvoorschriften.”

Ik vroeg: “En tv-schotels?”

De shaytaan antwoordde: “Daarmee maken wij van mensen monsters.”

Ik vroeg: “En koffieshops?”

De shaytaan antwoordde: “Daar verwelkomen wij iedere ijdele tijdsverdrijver.”

Ik vroeg: “Wat zijn jullie lofuitingen?”

De shaytaan antwoordde: “Muziek.”

Ik vroeg: “En jullie daden?”

De shaytaan antwoordde: “Het geven van valse hoop.”

Ik vroeg: “En wat vind je van marktplaatsen?”

De shaytaan antwoordde: “Onze vaandel triomfeert daar en op deze plaatsen komen onze vrienden bijeen.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je eigenlijk de mensen?”

De shaytaan antwoordde: “Door middel van wellusten, het zaaien van twijfels over de Islam, amusement, het geven van valse hoop en muziek.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de vrouwen?”

De shaytaan antwoordde: “Door hen hun aantrekkelijkheden te laten tonen, en hen aan te sporen de geboden van Allah te verlaten en zonden te plegen.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de geleerden?”

De shaytaan antwoordde: “Door pronkzucht, zelfbewondering, hoogmoed en afgunst die de harten vult.”

Ik vroeg: “hoe misleid je het gepeupel?”

De shaytaan antwoordde: “Door roddels, lasterpraat, ijdele gesprekken en alles wat waardeloos is.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de koopliederen?”

De shaytaan antwoordde: “Door hen met rente te laten handelen, gierig te maken en buitensporig te laten zijn in hun uitgaven.”

Ik vroeg: “Hoe misleid je de jongeren?”

De shaytaan antwoordde: “Door flirten, verliefdheid, het opwekken van lustgevoelens, het minachten van de voorschriften van Allah en het plegen van zonden.”

Ik vroeg: “Wat vind je van de doecaat (verkondigers tot de Islam)?”

De shaytaan antwoordde: “Zij hebben mij kapot, moe en ziek gemaakt. Zij slopen wat ik heb gebouwd. Zij reciteren de Koran als ik zing en zoeken hun toevlucht tot Allah als ik verschijn.”

Ik vroeg: “En wat zeg je tegen de dronkaards?”

De shaytaan antwoordde: “Ik zeg tegen hen: ,,Drink maar lekker door, en spoel jouw zorgen en verdriet weg. Je kunt nog altijd berouw tonen.”

Ik vroeg: “Wat vernietigt jou?”

De shaytaan antwoordde: “Aayat ul-Koersiy, die bezorgt me ellende en berooft mij van vrijheid waardoor ik in ergernis beland.”

Ik vroeg: “Van wie hou je het meest?”

De shaytaan antwoordde: “Van zangers, afgedwaalde dichters, zondaars en een iedere onrustzaaiende verdorvene.

Ik vroeg: “Wie haat je het meest?”

De shaytaan antwoordde: “De bezoekers van de moskeeën en iedere aanbidder van Allah, asceet en strijder.

Toen zei ik: “Ik zoek toevlucht tot Allah tegen jou.” Waarna hij verdween alsof hij door de grond wegzakte. Dat is het lot wat de leugenaar verdient.

allochtoontje
02-06-2010, 07:32
Er was er eens een man hij ging naar de kapper ze waren de hele tijd aan het praten.

Tot dat op een gegeven moment het onderwerp over Allah begon.

Ja, Allah bestaat niet zei de kapper.

Hij bestaat wel zei de bezoeker, hij bestaat niet zei de kapper als Allah bestond dan zou er niet zo veel ellende zijn op de wereld.

De bezoeker begon na te denken en zei ja je hebt gelijk als Allah echt bestond dan zou hij niet zo veel ellende veroorzaken.

De bezoeker liep naar buiten, en keek naar de hoofden van de mensen.

Hij zag dat niet iedereen de haar goed zat. Een had zijn haren niet gekampt de een had rasta enz.

De man ging terug naar de kapper en zei tegen de kapper.

De kapper bestaat niet, jawel zei de kapper hier is er een.

Nee de kapper bestaat niet zei de man, waarom denk je dat zei de kapper.

De man zij als de kapper zou bestaan dan zou iedereen de haar goed zitten.

Jah, zei de kapper als ze allemaal naar mij toe zouden komen dan zou iedereen de haar goed zitten.

Jah, zei de man als iedereen deed wat Allah zei dan zou er niet zo veel ellende zijn op de wereld.

ayalou
02-06-2010, 07:41
:lachen:

ik weet hij is serieus bedoelt maar ik vind m leukkk:D
Macha'Allah

ayalou
02-06-2010, 07:50
shokran
Moge Allah jou belonen voor t plaatsen......Amien
Incha'Allah zullen we hier een lering uit trekken.

(Allah nhel Chitan)

ayalou
02-06-2010, 07:56
Macha'Allah.

breekt echt mijn hart, zo een klein kereltje:huilen:

(vraag me af of t verhaal echt waar gebeurt is)

ayalou
02-06-2010, 08:03
heel mooi, Macha'Allah

bedankt voor t plaatsen:kusje:

Ariffi
02-06-2010, 08:15
Echt heel mooi. Bedankt voor het plaatsen!

Ariffi
02-06-2010, 08:24
Interessant gesprek:). Bedankt voor het plaatsen

Ariffi
02-06-2010, 08:48
:lol:Deze hoort in de moppenrubriek:lachen:

ayalou
02-06-2010, 09:00
:lachen:

was even bang om een reactie te geven, maar gelukkig ben niet de enige die m lachwekkend vind:lachen:

Ariffi
02-06-2010, 09:06
Ik vind dat je dat kunt maken als je de boodschap hebt begrepen. Ik schoot gelijk in de lach.:)

tamazight_girrl
02-06-2010, 09:14
ik heb een boek dat gaat over de zwarte magie en het boze oog daar staan ook gesprekken in dat imaams een confrontatie hebben met znoun de duivel heel interessant

Ariffi
02-06-2010, 09:30
Shokran:)

ayalou
02-06-2010, 09:38
Ik vind dat je dat kunt maken als je de boodschap hebt begrepen. Ik schoot gelijk in de lach.:)

ja ik moest ook meteen lachen, maar ik ben een schijterd, ben slecht in(gevoelens) uiten vooral in openbare forum

Ariffi
02-06-2010, 09:43
ja ik moest ook meteen lachen, maar ik ben een schijterd, ben slecht in(gevoelens) uiten vooral in openbare forum

Probeer er niet te zwaar aan te tillen. Zeker als je er geen slecht gevoel bij hebt.

allochtoontje
02-06-2010, 10:26
graag gedaan

allochtoontje
02-06-2010, 10:27
Macha'Allah.

breekt echt mijn hart, zo een klein kereltje:huilen:

(vraag me af of t verhaal echt waar gebeurt is)

ik denk dat dit verhalen zijn die om het maraal gaan
maar ze blijven prachtig waar of niet waar
:kusje:

allochtoontje
02-06-2010, 10:27
Shokran:)

your welcome:)

ayalou
02-06-2010, 10:28
ik denk dat dit verhalen zijn die om het maraal gaan
maar ze blijven prachtig waar of niet waar
:kusje:

ja dat is waar, ben altijd benieuwd of ze echt gebeurt zijn(vind ik altijd veel interessanter):)

allochtoontje
02-06-2010, 10:32
:lol:
jullie hebben gelijk
hij hoort ook in de moppen rubriek
maar ik vond dat de boodschap die erachter zat toch meer op het geloof gericht is
en ayalou je weet toch dat je altijd je gevoelens mag uiten
in ieder geval tegen mij wel hoor:kusje:

ayalou
02-06-2010, 10:34
:lol:
jullie hebben gelijk
hij hoort ook in de moppen rubriek
maar ik vond dat de boodschap die erachter zat toch meer op het geloof gericht is
en ayalou je weet toch dat je altijd je gevoelens mag uiten
in ieder geval tegen mij wel hoor:kusje:

ja weet ik wel schat, maar omdat ie in deze rubriek was geplaatst wist ik niet zeker of t wel gepast was:kusje:

allochtoontje
02-06-2010, 10:34
ja dat is waar, ben altijd benieuwd of ze echt gebeurt zijn(vind ik altijd veel interessanter):)

ja klopt dat doet ook meer met je

ayalou
02-06-2010, 10:34
Probeer er niet te zwaar aan te tillen. Zeker als je er geen slecht gevoel bij hebt.

thanks:)

allochtoontje
02-06-2010, 10:35
ja weet ik wel schat, maar omdat ie in deze rubriek was geplaatst wist ik niet zeker of t wel gepast was:kusje:

alles kan hiero:grinniken:

allochtoontje
02-06-2010, 11:19
Abou-jazid en zijn droom

Aboljazid Elbastami, een vrome moslim die na de Profeet (vzmh) en na de Sahaba leefde (Tabi’ien),
droomde eens de Profeet (sallahu 3alayhi wassalam) die hem in zijn droom vroeg om op te staan en naar de kerk te gaan, Waar de
christenen een feestdag zouden vieren, en je zal met behulp van Allah een wonder meemaken.

Aboljazid stond op en ging op weg en ging uiteindelijk in de kerk ergens tussen de christenen zitten. Daarna stond de pastoor op om zijn preek te houden. Maar nog voor hij maar een woord had uitgesproken, zei hij tegen de menigte dat hij niet eerder zal beginnen zolang een Mohammedaan in hun midden zat. Ze begonnen allemaal om zich heen te kijken tot zij iemand hadden ontdekt die zij nooit eerder tussen hen hadden gezien. Toen vroegen ze de pastoor hoe hij wist dat er tussen zoveel mensen een Mohammedaan zat. Hij zei dat de
Mohammedanen te herkennen zijn aan hen wit plekje op hun voorhoofd van het vele knielen voor Allah. Hierna vroeg de pastoor Aboljazid om de kerk onmiddellijk te verlaten.

Aboljazid zwoor bij Allah dat hij pas zal weggaan als Allah het wil. Hierna zei de pastoor dat hij
hem een vraag zal stellen en als hij die correct beantwoordt, zal hij in leven blijven en anders
zal hij gedood worden. Aboljazid Elbastami vertrouwde op de droom en de Profeet (sallahu 3alayhi wassalam) en zei dat hij met behulp van Allah de vraag zal beantwoorden.

Goed, zei de pastoor, vertel me maar….
Waarvan is er één en geen twee?
Waarvan zijn er twee en geen drie?
Waarvan zijn er drie en geen vier?
Waarvan zijn er vier en geen vijf?
Waarvan zijn er vijf en geen zes?
Waarvan zijn er zes en geen zeven?
Waarvan zijn er zeven en geen acht?
Waarvan zijn er acht en geen negen?
Waarvan zijn er negen en geen tien?
Wat wordt altijd tien keer verdubbeld?
Wie zijn de elf broers?
Welk wonder bestaat uit 12 dingen?
Wat is dertien?
Wat ademt zonder dat het leeft?
Welk “graf” zocht zelf, degene die voor dat graf bestemd was, op?
Wie hebben gelogen en zijn naar het paradijs gegaan?
Wie hebben de waarheid gesproken en zijn naar de hel gegaan?
Wat is een boom met 12 takken, met aan elke tak 30bladeren en aan elk blad 5 vruchten waarvan er
drie in de schaduw en twee in de zon zitten.
"Antwoord maar”, zei de pastoor tegen Aboljazid Elbastami.

Hetgeen waarvan een is en geen twee is Allah. “zeg, hij is Allah de enige”!
Hetgeen waarvan twee zijn en geen drie zijn de dag en de nacht !
Hetgeen waarvan drie zijn en geen vier zijn de drie gebeurtenissen: de gezonken boot, het doden van het jongetje, en afbreken van de muur. (gebeurtenissen tijdens de reis van Moesa (as) met de man die hem niet wilde geloven) !
Hetgeen waarvan vier zijn en geen vijf zijn de heilige boeken (Koran, Indjiel, Zaboer, Tora) !
Hetgeen waarvan vijf zijn en geen zes zijn de vijf verplichte gebeden !
Hetgeen waarvan zes zijn en geen zeven zijn de zes dagen waarin Allah de aarde en de hemelen heeftgemaakt !
Hetgeen waarvan zeven zijn en geen acht zijn de zevenhemelen !
Hetgeen waarvan acht zijn en geen negen zijn de acht engelen die de troon (L’arch) van Allah dragen!
Hetgeen waarvan negen zijn en geen tien zijn de negen wonderen van Moesa (as) met Firaun.!
Hetgeen wat met tien verdubbeld wordt zijn de Lhasanaat (goede daden). Voor elk verdiende lhasanaat wordt het tienvoudige genoteerd!
De elf broers zijn de elf broers van Joesoef (as)!
Het wonder van twaalf dingen is het wonder van Moesa (as) toen hij met zijn stok tegen een rots
sloeg waaruit twaalf waterbronnen ontsprongen!
Wat zijn er dertien? Dat zijn de elf sterren, de zon en de maan waarvan Joesoef (as) gedroomd had.
Met de droom werd bedoeld zijn elf broers en zijn vader en moeder!
Wat ademt zonder dat het leeft, is de ochtend die door te “ademen” dauw veroorzaakt. (zie het
koranvers)!
Het graf dat zelf degene opzocht waarvoor het bestemd was, is de walvis die Jounes (as) heeft
opgeslokt. Allah zegt: Als hij niet om vergeving had gevraagd, zou dat zijn eindbestemming geweest zijn!
Degenen die gelogen hebben en toch naar het paradijs zijn gegaan, zijn de broers van Joesoef (as). Zij hadden tegen hun vader gelogen over dat Joesoef door een wolf was opgegeten maar later heeft hun vader, Jakob (as), alsnog Allah gevraagd hun te vergeven!
Degenen die de waarheid gesproken hebben en toch naar de hel zijn gegaan, zijn de joden en de
christenen. De joden zeiden dat de christenen in dwaling verkeerden en de christenen zeiden dat de joden in dwaling verkeerden en beiden hadden gelijk en beiden zijn naar de hel. Allah zegt, degenen die iets anders dan de Islam accepteren, dat zal niet van hen geaccepteerd worden!
Het wonder van een boom met 12 takken, met aan elke tak 30 bladeren en aan elk blad vijf vruchten waarvan er drie in de schaduw en twee in de zon. Dat is het jaar. Een jaar heeft 12 maanden, elke maand heeft 30 dagen en per dag dient vijf keer het gebed verricht worden. Drie maal in het donker (Almaghreb, Al3ichaa en het Fajr gebed) en twee maal overdag (Dohr en Elassr gebed)!

De priester en alle andere mensen stonden versteld en verbaasd te kijken.Dit hadden ze gewoon niet verwacht. En wat zij al helemaal niet hadden verwacht is dat de man, Aboljazid Elbastami, zelf ook een vraag had aan de priester. Hij vroeg de priester dat hij alleen maar van hem wilde weten wat de sleutel is tot het paradijs?

De priester kreeg het benauwd, begon een beetje om zich heen te kijken en er kwam maar geen
antwoord uit zijn mond. Toen vroegen de mensen de priester hoe het mogelijk was dat de Mohammedaan zoveel ingewikkelde vragen achter elkaar heeft kunnen beantwoorden en hij moeite had met maar één vraag? De priester zei dat hij het antwoord wel wist maar het alleen niet durfde te zeggen waar al die mensen bij waren.

De mensen zeiden dat zij het geen enkel probleem vonden als hij het zou zeggen. Toen zei de priester: “Het antwoord op de vraag wat de sleutel is tot het paradijs is: LA ILAHA ILLALAH
MOEHAMMADOEN RASOELOELAH! Daarna zeiden al die mensen hem na en waren ze uiteindelijk allemaal moslims geworden en werd de kerk omgebouwd tot een moskee waar voortaan Allah aanbeden werd.

allochtoontje
02-06-2010, 11:27
Op een dag, ontwaakte ik vroeg in de morgen om op de zonsopgang te letten. Ah, de schoonheid van de schepping tart elke verbeelding, onbeschrijfbaar Terwijl ik oplette, prijsde ik Allah voor het mooie werk.

Terwijl ik daar zat, voelde ik de aanwezigheid van Allah met me. Hij vroeg me: "Hou je van me?" Ik antwoordde: "Natuurlijk Ya Allah! U bent mijn Rabbi!" Dan vroeg Hij me: "Als je fysisch gehandicapt zou zijn, zou je nog van me houden?" Ik was verward, ik keek naar mijn armen, benen en de rest van mijn lichaam en vroeg me af hoeveel zaken ik niet zou kunnen doen, terwijl ik ze normaal vond. En ik antwoordde: "Het
zou hard zijn Ya Rabbi, maar ik zou nog steeds van U houden."

Dan vroeg Hij me: "Als je blind zou zijn, zou je nog van mijn schepping houden?" Hoe kon ik van iets houden zonder het te kunnen zien? Toen dacht ik aan alle blinde mensen in de wereld en hoeveel ze nog van Allah! Houden en zijn schepping. En ik antwoordde: "Het zou moeilijk zijn Ya Rabbi, maar ik zou nog steeds van U houden."

Toen vroeg Hij me: "Als je doof zou zijn, zou je dan nog luisteren naar mijn woorden?" Hoe kon ik luisteren als ik doof was? Maar ineens begreep ik het. Het luisteren naar het woord van Allah is niet slechts met onze oren maar ook met onze harten. En ik antwoordde: "Het zou hard zijn Ya Rabbi, maar ik zou nog steeds luisteren naar Uw woorden."

Toen vroeg Hij me: "Als je doofstom zou zijn, zou je dan mijn Naam prijzen?" Hoe kon ik Allah prijzen zonder stem? Maar toen begreep ik het, Allah wil dat we hem
prijzen vanuit ons hart en ziel. Het is niet van belang hoe wij klinken. En ik antwoordde: "Hoewel ik fysisch U niet kan prijzen, zou ik nog uw Naam prijzen."

Daarop vroeg Hij me, "Houdt je dan werkelijk van me?" Met volle moed en sterke overtuiging, antwoordde ik dapper , "JA YA RABBI!!" Ik houd van U omdat U de Enige en de ware Allah bent!"

Ik dacht dat ik goed had geantwoord, maar toen vroeg Hij mij ineens: "Waarom zondig je dan?" Ik antwoordde: "Omdat ik slechts een mens ben en niet perfect ben."

Maar Hij vroeg verder: "Maar waarom dwaal je dan in tijden van vrede het meest? En waarom bidt je alléén in tijden wanneer je een probleem hebt?"

Geen antwoord. Alleen tranen.

Allah (swt) vervolgde: "Waarom bidt je slechts bij samenkomsten? Waarom zoek je Me alléén op in tijden van aanbidding? Waarom vraag je altijd egoïstische zaken? Waarom vraag je altijd zo onvertrouwelijk?

De tranen bleven over mijn wangen naar beneden rollen.

"Waarom ben je beschaamd van Me? Waarom spreidt je het goede nieuws niet? Waarom huil je, in tijden van neerslag bij anderen, terwijl Ik Mijn schouders aanbied? Waarom gebruik je excuses, wanneer Ik je de kans geef om in Mijn Naam te dienen?"

Ik probeerde te antwoorden, maar ik kon geen antwoord geven.

"Je bent gezegend met het leven. Ik schiep je om deze gift niet weg te werpen. Ik heb jouw met talenten gezegend om Me te dienen, maar je blijft je afwenden. Ik heb Mijn woord aan jouw geopenbaard, maar je wint niets in kennis erbij. Ik heb je toegesproken, maar je oren waren gesloten. Ik heb Mijn zegen aan jouw getoond, maar jou ogen waren afgewend. Ik heb jouw gebeden gehoord en ik heb ze allen beantwoord.

Houd je wél echt van Me... echt?

Ik kon niet antwoorden. Hoe kon ik? Ik was zo beschaamd . Ik had geen verontschuldiging. Wat kon ik na dit alles zeggen? Toen mijn hart was uitgehuild, en de tranen gestroomd hadden, zei ik: "Ya Rabbi vergeef me alstublieft. Ik ben het onwaardig Uw dienaar te zijn."

Toen antwoordde hij me: "Dat is Mijn Gunst, Oh Mijn dienaar"

Ik vroeg: "Waarom blijft u me vergeven? Waarom houdt U zo van mij?

Daarop antwoordde Hij met: "Omdat je Mijn schepping bent. Ik zal jou nooit verlaten. Wanneer jij huilt, zal Ik medeleven hebben en met jou meehuilen. Wanneer jij met vreugde schreeuwt, zal Ik samen met jou lachen. Wanneer je triestig bent, zal Ik je aanmoedigen. Wanneer jij valt, zal Ik je omhoog heffen. Wanneer jij moe wordt, zal Ik je dragen. Ik zal met jou tot het einde der dagen zijn en Ik zal altijd van jouw houden."

Nog nooit eerder huilde ik zo erg. Hoe kon ik toch zo koud zijn geweest. En voor het eerst... voor het eerst...

bad ik echt....

ayalou
02-06-2010, 11:30
Macha'Allah...echt prachtig.

ayalou
02-06-2010, 11:37
:huilen::huilen::huilen:
Ya Allah vergeef al onze zonden.. Amien

bedankt voor t plaatsen...Moge Allah swt jou hiervoor belonen. Amien

allochtoontje
02-06-2010, 11:38
:huilen::huilen::huilen:
Ya Allah vergeef al onze zonden.. Amien

bedankt voor t plaatsen...Moge Allah swt jou hiervoor belonen. Amien

amien schat

allochtoontje
02-06-2010, 11:41
dit verhaal heeft mij echt geholpen in mijn verdrietige periodes

Er was eens een oud vrouwtje wat langs een veldweg kwam. Ze was tamelijk oud, maar haar loop was licht en haar lachen had de frisse glans van een jong meisje. Bij een ineegekrompen gedaante bleef ze staan.

Ze kon niet veel herkennen, het wezen leek bijna figuurloos. Ze bukte zich en vroeg "wie ben jij".

Twee bijna levenloze ogen keken haar moe aan. "Ik"? Ik ben het Verdriet, fluisterde de stem. Oohh, riep het oude vrouwtje blij alsof ze een oude bekende groeten. "Je kent mij"? vroeg het verdriet. Maar natuurlijk ken ik jou, zei het oude vrouwtje. Maar waarom ga je niet weg van mij vroeg het verdriet. Waarom zou ik vluchte voor jou mijn liefje. Je weet toch maar al te goed dat je elke vluchteling inhaalt. Maar wat ik wilde vragen waarom zie je er zo moedeloos uit?

Ik ben verdrietig antwoorde verdriet met een grauwe stem. De oude vrouw ging naast haar zitten en zei vertel mij nu maar eens wat jouw zo verdrietig maakt. Het verdriet zuchtte eens diep. Zou er dit keer nu eens iemand naar haar luisteren. Ze had het al dikwijls gehoopt.

Ach begon ze, weet je niemand mag mij. Het is nu eenmaal mijn bestemming om onder de mensen te gaan en een tijdje bij ze te blijven, Maar als ik kom dan schrikken ze terug. Ze zijn bang van mij en willen me dan vermijden.

Het verdriet begon heel hard te snikken en zei : Er zijn zelfs spreekwoorden uitgevonden waarmee ze me willen verbannen". Ze zeggen dan"Ach, het leven is een groot feest'. En hun valse lachen leidt tot maagkrampen en ademnood. Ze zeggen alleen zwakkelingen huilen, en hun opgekropte tranen doen hun hoofd bijna uit elkaar springen. Of ze verdoven zich met alcohol en drugs zodat ze mij niet hoefen te voelen.

O Ja, bevestigde het oude vrouwtje, zulke mensen ben ik ook al vaak tegen gekomen.

Het verdriet zakte nog verder in elkaar. En terwijl ik de mensen alleen maar wil helpen. Als ik heel dicht bij hun ben kunnen ze zichzelf ontmoeten. Ik help hun een nest te bouwen waarin ze hun wonden kunnen verzorgen. Wie verdrietig is heeft een hele dunne huid. Het leed breekt weer op als een slecht genezen wond en dat doet pijn. Maar alleen wie het Verdriet toe laat en alle ongehuilde tranen huilt, kan zijn wonden werkelijk genezen. Maar de mensen geloven me niet en willen niet dat ik hen help. In plaats daarvan schminken ze een schelle lach over hun littekens. Of leggen een dik panser over hun bitterheid heen. Het verdriet zweeg...

Haar huilen was eerst zwak, toen sterker en tenslotte vertwijfeld. Het oude vrouwtje nam de inelkaar gedoken gedaante troostend in haar armen. Wat voelde ze warm en zacht aan, dacht ze en streelde zacht het bevende hoopje. Huil maar verdriet, huil maar fluisterde ze liefdevol. Rust maar uit zodat je weer nieuwe krachten krijgt, vanaf nu zal je niet meer alleen zijn. Ik zal bij je blijven zodat de moedeloosheid niet meer aan de macht is.

Het verdriet stopte met huilen. Ze ging rechtop zitten en bekeek haar nieuwe vriendin verbaasd aan. maar....maar.....wie ben jij eigenlijk?

Ik? vroeg het oude vrouwtje. Ik...Ik ben, DE HOOP

ayalou
02-06-2010, 11:47
aahhhh wat mooi......de einde:)