PDA

View Full Version : Toon liefde aan je kinderen._Noor_
09-11-2010, 09:15
Waarom lijken we altijd geen tijd te hebben voor onze kinderen, terwijl we wel altijd de tijd hebben om meer te werken?

Word wakker ouders, voordat het te laat is! Word wakker voordat jullie tijd voorbij is en jullie gevuld zullen zijn met spijt en wensen. Jullie zullen wensen dat jullie jullie kinderen op een betere manier hadden groot gebracht; wensen dat jullie de tijd hadden genomen om van elke zegen die jullie kind te bieden had te genieten; wensen dat jullie jullie kind vaker geknuffeld en gekust hadden.

De momenten van kinderjaren kunnen nooit vervangen worden. Jullie zullen nooit in staat zijn om de ervaringen die voor jullie verkrijgbaar waren toen jullie kind drie maanden of een jaar of vijf of tien jaren oud was terug te winnen. Zij zullen snel voorbijgaan in één oogknipper.

Het is belangrijk om te reflecteren op de beloningen die Allah ons te bieden heeft voor onze goede daden die we verrichten. Allah geeft giften aan degenen die Hem gehoorzamen, zowel in dit leven als in het hiernamaals. Terwijl kinderen een beproeving voor ons zijn, zijn zij tevens het geweldigste geschenk die wij ooit van de Almachtige Allah zullen ontvangen. Niets kan vergeleken worden met de knuffels, glimlach en het gelach van kinderen. Hun onschuldigheid, schoonheid, en gloed dienen ons aan Allah te herinneren en de milddadigheid die Hij te bieden heeft. Het zien van onze kinderen dient ons te herinneren aan Allahs’ gunst dat zij zich onder ons bevinden.

Wanneer Allah ons gebied aardig te zijn voor onze kinderen, zullen de voordelen van gehoorzaamheid aan Hem alleen ons toekomen; Allah heeft niets van ons nodig, Hij is Zelf Verdraagzaam, zonder enige behoefte. Allah gebied ons slechts dingen te doen die ons zullen baten en die onze aanbidding tot Hem vergroot. Wanneer wij aardig zijn jegens onze kinderen, oogsten wij de beloningen en dit zal ertoe leiden dat wij Allah zelfs meer gehoorzamen en aanbidden. Hoe kunnen wij deze prachtige mogelijkheid om dichter tot onze Heer te komen missen?

Reflecteer op onze niveau van imaan en de genade die zich in onze harten bevindt, zoals in de volgende hadith staat:

“Een nomade kwam bij de Boodschapper van Allah, (Allah’s vrede en zegen zij met hem) , en hij(Allah’s vrede en zegen zij met hem) antwoordde: “ik kan je niet helpen aangezien Allah genade uit jouw hart heeft verwijderd.”(Boekharie en Moesliem)

Toen de Profeet (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn kleinzoon, Hasan bin Ali kuste in de aanwezigheid van Aqra bin Habis, zei Aqra: “Ik heb 10 kinderen, en ik heb nog nooit één van hen gekust.” Daarop keek de Profeet, vrede zij met hem, hem aan en zei: “Hij die niet vriendelijk is tegen anderen zal geen vriendelijkheid ontvangen.” Het kussen en knuffelen van een kind is iets dat van nature moet komen. Als een persoon zelfs niet in staat is om dit te doen, is het een teken dat genade en mededogen het hart hebben verlaten. Hoe kan een ouder meer doen wanneer de basisemoties en handelingen ontbreken?

Als dit het geval is, dan dient de ouder zijn of haar niveau van imaan te evalueren en te corrigeren; niet alleen omwille van hem of haar, maar ook ter wille van de kinderen tegenwoordig. Geef ze een knuffel, een glimlach, een kus. Deel een verhaal met ze over onze geliefde metgezellen, of onze religie. De beloningen zullen alleen naar jouw gaan en zij zijn de meest glorierijke die de Almachtige Allah te bieden heeft.

Vermijd spijt en verdriet. Richt jezelf tot Allah en Hij zal je leiden naar één van Zijn mooiste tekenen van Zijn Majesteit. Het is het teken dat zich recht voor jullie bevindt, in de ogen van jullie kinderen...

( Kwam ik elders op het net tegen)