PDA

View Full Version : # De Vrouw.Tufa7e
27-11-2010, 10:04
Woman was made from the rib of man,
She was not created from his head to top him,
Nor from his feet to be stepped upon,
She was made from his side to be close to him,
From beneath his arm to be protected by him,
Near his heart to be loved by him.
What do you see when you look at me?
Do you see someone limited , or someone free?
All some people can do is just look and stare,
Simply because they can't see my hair.
Others think that I am controlled and uneducated.

They think that I am limited and not liberated,
They are so thankful that they are not me,
Because they would like to remain "free".
Well free isn't exactly the word I would've used,
Describing women who are cheated on and abused.

They think that I do not have opinions or a voice ,
They think that being hooded isn't my choice,
They think that the hood makes me look caged,
That my husband or dad are totally outraged,
All they can do is look at me in fear,
In my eye there is a tear.

Not because I have been stared at or made fun of,
But because people are ignoring the One up above.
On the day of judgement , they will be the fools,
Because they were too ashamed to play by their own rules.

Maybe the guys won't think I am a cutie,
But at least I am filled with more inner beauty.
See I have declined from being a guy's toy,
Because I won't let myself be controlled by a boy,
Real men are able to appreciate my mind,
They aren't busy looking at my behind..

Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause,
The role that we play definitely deserves applause.
I will be recognized because I am smart and bright,
Some people are inspired by my sight.

The smart ones are attracted by my tranquilty,
In the back of their minds they wish they were me,
We have the strength to do what we think is right,
Even if it means putting up a life long fight,

You see we are not controlled by a mini skirt and tight shirt,
We are given only respect , and never treated like dirt,
So you see, we are the ones that are free and liberated,
We are not the ones that are sexually terrorized and violated.

We are the ones that are free and pure,
We're free of STD's that have no cure,
So when people ask you how you feel about the hood,
Just sum it up by saying "baby it's all good"

Tufa7e
27-11-2010, 10:50
Vertaling:

De vrouw is gemaakt vanuit een rib van de man
Ze is niet gemaakt vanuit zijn hoofd om boven hem te staan
Noch van zijn voeten, zodat er over haar heen gelopen kon worden
Zij is gemaakt uit zijn zij, om dicht bij hem te zijn
Van onder zijn arm, om door hem beschermd te worden
Dicht bij zijn hart, zodat hij haar lief kan hebben
Wat zie je wanneer je naar me kijkt?
Zie jij iemand die geketend is, of iemand die vrij is?
Het enige wat sommigen kunnen doen, is kijken en staren
En dat enkel omdat ze mijn haar niet kunnen zien
Sommigen denken dat ik onderdrukt ben, en niet geschoold

Ze denken dat ik beperkt ben, geen vrijheid heb,
Ze zijn zo blij dat ze mij niet zijn
Omdat ze zo graag 'vrij' willen blijven
Nou, vrij is niet helemaal het woord dat ik zou hebben gebruikt.
Om vrouwen te beschrijven die worden geplayed en mishandeld

Ze denken dat ik geen mening heb, en geen ste,.
Ze denken dat het niet mijn keuze is om bedekt te zijn
Ze denken dat de hijaab me doet lijken als iemand die gekooid is.
Dat mijn echtgenoot of vader verontwaardigd zijn
Het enige wat ze kunnen doen is mij in angst aankijken
Er vormen zich tranen in mijn ogen

Niet omdat ik wordt nagestaard of omdat ik wordt uitgelachen
Niet omdat mensen de Ene negeren die zich boven bevind,
Op de Dag des Oordeels zullen zij de verliezers zijn
Omdat zij zich ervoor schaamden om met hun eigen regels te spelen.,

Waarschijnlijk zullen de jongens niet denken dat ik een schoonheid ben
Maar in ieder geval ben ik gevuld met innerlijke schoonheid
Zie je, ik heb geweigerd om een jongsspeeltje te zijn
Omdat ik mezelf niet laat commanderen door een jongen
Echte mannen zijn in staat om mijn gedachten te waarderen
Ze zijn niet bezig met het kijken naar mijn achterste...

Bedekte meiden zijn diegene die de Moslim echt helpen want,
De rol die we spelen verdient waarlijk echt applaus
Ik zal worden herkend omdat ik slim en briljant ben
Sommige mensen zijn ge´nspireerd door mijn visie

De slimmerikken worden aangetrokken door mijn rust
In hun achterhoofd wensen ze dat ze mij waren
Wij hebben de kracht om te doen wat wij vinden dat juist is
Zelfs als dat betekend dat wij een heel leven moeten vechten.

Je ziet dat wij niet gedreven worden door minirokjes en strakke shirtjes
Wij worden met respect behandeld, en nooit behandeld als vuil
Dus je ziet, wij zijn het die vrij en liberaal zijn
Wij zijn niet diegene die seksueel geintimideerd worden en mishandeld

Wij zijn het die vrij zijn, en puur
We zijn vrij van SOA's die geen geneesmiddel hebben
Dus wanneer mensen je vragen wat je van de hijaab vind,
Haal het dan omhoog door te zeggen "geloof me schat, het is niets anders dan goeds"

ayalou
28-11-2010, 04:35
Macha'Allah,, mooi hoor:love:

always112
28-11-2010, 05:13
Prachtig! Check je hoekje!

Tufa7e
28-11-2010, 10:46
Dankje:sjans: