PDA

View Full Version : * Huwelijkstips *Tufa7e
27-12-2010, 03:43
Omdat er Allah ie 7fed zoveel huwelijken kapot gaan om de kleinste redenen. Getrouwde vrouwen (en mannen) plaats hier tips om de toekomstige bruidjes en bruidegommen een handje te helpen :)Mag Allah soubhanan 3uwa ta3ala onze huwelijken doen slagen incha'Allah.

Tufa7e
27-12-2010, 03:44
Huishoudelijke conflicten kunnen zich voordoen, meningsverschillen binnen het koppel bestaan en zullen altijd bestaan, zonder nog te spreken over kleine geschillen, dat is allemaal onvermijdelijk. Maar de intelligente echtgenote is de vrouw die haar woede van haar echtgenoot weet te kalmeren met wijsheid, koelbloedigheid en verdraagzaamheid. Bij een conflict is zij het die de eerste stap zet tot verzoening

Tufa7e
27-12-2010, 03:44
De Profeet van Allah,, sallallahu 3alay3i wasallam,, heeft gezegd:

"Jullie echtgenotes die zullen behoren tot de mensen van het Paradijs zijn degenen die liefdevol zijn: als een van hen het slachtoffer wordt van een onrecht (vanwege haar echtgenoot) of hem onrecht aan doet, komt ze tot bij hem, neemt ze zijn hand in de hare en zegt ze hem: 'Ik zal pas slapen als ik zie dat je tevreden bent'.
(Hadith overgeleverd door at-Tarbarani. Analoge versies werden autheniek verklaard door al-Albani in as-silsila as sahiha.)

Tufa7e
27-12-2010, 03:45
Er is niets schadelijker voor een koppel dan dat ze de nacht doorbrengen terwijl ze beiden boos zijn op elkaar. Zo blijven de problemen kolken in hun geest en de wrok stapelt zich op in hun harten, wat het conflict nog erger maakt. Onbeduidende problemen lijken dan enorm groot. En in dit gespannen klimaat vindt shaytaan wat hij zoekt. Hij fluistert de beide echtgenoten in dat ze bij hun standpunt moeten blijven en geen enkele toegeving moeten doen voor de ander en het doet hem plezier om te zien hoe ze zich beiden koppig van elkaar afkeren.

Tufa7e
27-12-2010, 03:45
Verhef je stem niet boven de zijne :

Wat verontwaardiging opwekt bij een man en zijn woede nog erger maakt, is het feit dat zijn echtgenote haar stem verheft boven de zijne. Dat getuigt niet van beleedheid, beste zuster, zou jij aanvaarden dat jouw zoon het zelfde doet bij jou?
Het recht dat je man op jou heeft is groot en zijn gunst tegenover jou is immens. Ga je dan dit recht uitdagen door je slechte humeur aan hem te tonen, je stem te verheffen en afkeurenswaardige gebaren te maken?
Zeker, sommige vrouwen zijn het gewoon geworden om met luide stem te spreken voor hun huwelijk, maar ze moeten weten dat het verheffen van je stem bij je broers en je zussen in het huis van je ouders een heel andere zaak is dan wanneer je dit doet bij je echtgenoot.

Tufa7e
27-12-2010, 03:46
Trouwen is geven en nemen. Verwacht niet van je partner dat hij/zij alles doet en overal rekening mee houd..want op een gegeven moment zal dat mis gaan!!

Wees er voor elkaar ook wanneer het even niet goed gaat..En bij een ruzie moet je niet blijven schreeuwen en met verwijten smijten..maar geef elkaar tijd om tot rust te komen. En wanneer je in staat bent om normaal te praten en te luisteren zoek je toenadering tot je partner.

Praat liefdevol tegen mekaar.. Beledig je partner NIET.

En iets wat vrouwen altijd doen is tijdens een ruzie roepen dat de man NOOIT wat voor haar heeft gedaan..doe dat niet!!

huisvrouw
12-02-2011, 02:06
up meid