PDA

View Full Version : Zou je kiezen voor je ouders of partner?always112
27-12-2010, 11:45
Stel je krijgt een conflict met je partner, hij wil dat je je ouders niet meer ziet behalve bij speciale gelegenheden zoals: el3ied etc. Voor wie zou je kiezen?

Carpe Diem
27-12-2010, 11:46
Het is aangeraden om in zo een situatie naar je man te luisteren en sbar te hebben..Maar ik zou het niet kunnen,,Mijn ouders staan boven iedereen en als hij het mij niet toestaat om ze te bezoeken dan kan hij de pot op

always112
27-12-2010, 11:49
Is het aangeraden om ernaar te luisteren?
Persoonlijk zou ik mijn ouders de voorkeur geven en hem vertellen dat ik een grote
fout heb gemaakt om mijn ja woord aan hem te geven, en dat zonder
mijn ouders deze huwelijk niet eens zou zijn geweest...

Tufa7e
27-12-2010, 11:49
Dan heeft hij pech :ego:

Vraag:
Is het toegestaan voor de man om zijn vrouw te verbieden haar familieleden te bezoeken?


Vraag ontvangen op 18 februari 2007

Antwoord:
Het onderhouden van de familiebanden is verplicht en het is niet toegestaan voor de man om de vrouw dit te verbieden. Want het verbreken van de familiebanden behoort tot de grote zonden. De vrouw dient de man hierin dan ook niet te gehoorzamen, want er kan geen sprake zijn van gehoorzaamheid aan een schepsel wanneer hiermee ongehoorzaamheid tegenover de Schepper wordt bedreven.
De vrouw dient dus alsnog haar familie te bezoeken en met hen te contacteren, gebruikmakend van haar eigen geld. En de enige uitzondering die hierop gemaakt kan worden is wanneer men vreest dat door het bezoeken van bepaalde familieleden de vrouw tegen haar man wordt opgestoken. Alleen in dit geval heeft de man het recht dit van zijn vrouw te vragen, maar dan alsnog mag ze nog steeds contact met haar familie hebben via andere wegen, zoals briefcorrespondentie.
Sheich al-Fawzaan
(Fataawa cOelamaa' ahl il-Bilaad al-Haraam, blz. 1409)

Carpe Diem
27-12-2010, 11:51
Ja op het moment dat je trouwt hoor je je man te gehoorzamen.
Als hij jou iets afneemt zoals het bezoeken van je ouders dien jij naar hem te luisteren en sbar te hebben..
Allah swt zal hem wel straffen voor het onrechtvaardig behandelen.

Ik ga ff kijken of ik er iets duidelijks over kan vindnen

Tufa7e
27-12-2010, 11:52
Ik vond dit:

Vrouwen die hun ouders of familie bezoeken zonder haar man de toestemming
Wat is de regelgeving omtrent een vrouw die naar buiten gaat voor sociale gelegenheden en om de familiebanden te behouden tussen familie en kennis? Ze gaat meestal naar zulke gebeurtenissen met 1 van haar zoons of dochters.

Alle lof zij aan Allah,
De basis principe is dat een vrouw de huis van haar man niet verlaat zonder zijn toestemming, en als ze het huis toch verlaat zonder toestemming, dan is ze ongehoorzaam en opzettelijk uitdagend. Zij verliest het recht naar onderhoud en zondigt daardoor.
Maar een uitzondering is gemaakt in gevallen van noodzaak en de fuqaha' hebben enkele voorbeelden van dat gegeven, Zoals indien zij uit gaat om meel, brood of andere noodzaken te kopen of als ze bang zijn dat het huis kan instorten enz. Asna Al-Mataalib Haashiyatihi (3/239).
such as if she goes out to buy flour, bread or other necessities, or she is afraid that the house may collapse, and so on. Asna al-Mataalib ma’a Haashiyatihi (3/239).
Het zegt in Mataalib Ooli Al-Nuha (5/271): Het is haraam voor haar (d.w.z., de echtgenote) om uit huis te gaan zonder zijn (d.w.z. de echtgenoot) toestemming te gaan of zonder dat er een essentiŽle reden is zoals het brengen van wat voedsel omdat er niemand is die het kan brengen. Eindcitaat.
Daarom weten wij dat de uitspraak op haar toestand om naar buiten te gaan voor sociale gelegenheden en banden met haar familie en verwanten te handhaven; zij zou dat niet moeten doen behalve met zijn toestemming, of zij samen met hem of in een afzonderlijk huis leeft.
De fuqaha' verschilde met achting naar een echtgenote die haar ouders in het bijzonder bezoekt – heeft de echtgenoot het recht om haar te voorkomen dat te doen en moet zij hem gehoorzamen? De Hanafis en Maalikis zijn van mening dat hij het recht niet heeft om haar te voorkomen dat te doen. De Shaafa’is en Hanbalis zijn van mening dat hij het recht heeft haar dit te verbieden en zij(d.w.z. de echtgenote) hem(d.w.z. de echtgenoot) dient te gehoorzamen, dus ze mag niet naar buiten gaan zonder zijn toestemming, maar hij heeft niet het recht om haar van het spreken naar hen(d.w.z. haar ouders) te verbieden of hen(d.w.z. haar ouders) van het bezoeken van haar te verbieden, tenzij hij vreest dat hun bezoek wat kwaad kan veroorzaken, in dat geval mag hij het verbieden om het kwaad tegen te gaan.
Ibn Nujaym (Hanafi) zei: Indien haar vader bejaard is, bijvoorbeeld, en haar nodig heeft om hem(d.w.z haar vader) te dienen en de echtgenoot verbiedt haar van het bezoeken van hem, dan hoeft zij niet aan hem te gehoorzamen, of haar vader een moslim of een kaafir is doet er niet toe. Dit is wat er wordt gezegd in Fath Al-Qadeer. Het kan worden begrepen van wat wij hebben gezegd dat ze naar buiten kan gaan om haar ouders en mahrams te bezoeken. Volgens de correcte mening kan zij naar buiten gaan om haar ouders iedere week met of zonder zijn toestemming te bezoeken en haar mahrams eenmaal ieder jaar te bezoeken met of zonder zijn toestemming. Eindcitaat van Al-Bahr Al-Raa’iq (4/212).
Er wordt gezegd in Al-Taaj wa' l-Ikleel 'ala Matn Al-Khaleel (Maaliki) (5/549): In Al- 'Utbiyyah word er gezegd dat de man geen recht heeft om zijn echtgenote te verbieden naar het huis van haar vader of broer te gaan en een uitspraak naar dat resultaat zou tegen hem moeten worden uitgebracht , welke verschillend is van de mening van Ibn Habeeb. Ibn Rushd zei: Dit verschil van mening is naar een jonge vrouw toe die betrouwbaar is. Maar voor de oude vrouw is er geen verschil van mening; zij kan haar vader en broer bezoeken. Maar voor een jonge vrouw die niet betrouwbaar is, wordt ze niet toegestaan te gaan. Eindcitaat. "Oude vrouw" refereert hier naar een vrouw die oud is en waar mannen geen verlangen naar hebben. Al-Mawsoo’ahal-Fiqhiyyah (29/294).
Ibn Hajar Al-Makki (Shaafa'i) zei: Indien een vrouw naar buiten moet gaan om haar vader te bezoeken of naar de baden te gaan, zij kan naar buiten gaan met de toestemming van haar echtgenoot, zonder het dragen van versieringen, en een omhulsul en oude kleding draagt, en haar blik neerslaat als zij loopt, zonder naar rechts of links te kijken. anders zondigt zij". Eindcitaat van al-Zawaajir ‘an ‘Iqtiraaf al-Kabaa’ir (2/78).
Er wordt gezegd in Asna Al-Mataalib (Shaafa’i) (3/239): De echtgenoot heeft het recht om zijn echtgenote van het bezoeken van haar zieke ouders en bijwonen van hun begrafenissen en de begrafenis van haar kind te voorkomen, maar het is beter dat niet te doen. Eindcitaat.
Imam Ahmad (moge Allah hem genadig zijn) zei aangaande een vrouw die een echtgenoot en een zieke moeder had: Gehoorzamen van haar echtgenoot is meer verplicht voor haar dan haar moeder te gehoorzamen, tenzij hij(d.w.z. de echtgenoot) haar toestemming geeft. Eindcitaat vanuit Sharh Muntaha Al-Iraadaat (3/47).
Er wordt gezegd in Al-Insaaf (8/362): Zij moet haar ouders niet gehoorzamen indien zij vertellen dat zij haar echtgenoot moet verlaten om hun te bezoek enzovoort, maar aan haar echtgenoot gehoorzamen komt eerst.
De permanente Fatwa commisie werd gevraagd: Wat is de regelgeving over een vrouw die uit het huis van haar echtgenoot gaat zonder zijn toestemming, en blijft in het huis van haar vader zonder de toestemming van haar echtgenoot, en het verkiest aan haar ouders te gehoorzamen in plaats van aan haar echtgenoot te gehoorzamen? Zij antwoordden: Het is niet geoorloofd voor een vrouw om uit het huis van haar echtgenoot te gaan zonder zijn toestemming, zelfs naar niet om naar haar ouders te gaan of iemand anders, omdat dat een van haar plichten is(het gehoorzamen van haar echtgenoot), tenzij er een rechtvaardiging is die het noodzakelijk voor haar maakt om te gaan. Eindcitaat van Fataawa Al-Lajnah Al-Daa’imah (19/165).
Nog een aanwijzing dat het essentieel is de toestemming van de echtgenoot te hebben om haar ouders te bezoeken is het verhaal van de laster (Al-ifk) die in Al-Saheehayn is verteld, waarin 'Aa’ishah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei tegen de Profeet dat (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) : "Zult u mij toestaan om naar mijn ouders te gaan"? Al-Bukhaari (4141), moslim (2770)
Al- 'Iraaqi zei in Tarh Al-Tathreeb (8/58): Haar woorden, "Zult u mij toestaan naar mijn ouders te gaan"? aanduidt dat de echtgenote niet naar het huis van haar ouders kan gaan behalve met de toestemming van haar echtgenoot, ondanks het gaan haar zou verlicht, waarvoor zij niet zijn toestemming nodig heeft, als in deze hadeeth is aangeduid. Eindcitaat.
Niettemin is het beter voor de echtgenoot haar toe te staan dat zijn echtgenote haar ouders en mahrams mag bezoeken en haar hiervan niet weerhoud, tenzij er kwaad kan ontstaan door het bezoeken van een van hen, omdat het haar weerhouden hiervan betrekking kan hebben met het afsnijden van de familiebanden en van verwantschap en het niet toestaan het kan veroorzaken dat ze zich tegen hem keert. En bezoeken van haar familie en verwanten zal haar goed laten voelen en maakt haar en haar kinderen gelukkig en dit zal allerlei voordelen naar de echtgenoot en de familie brengen.
Met betrekking tot de vraag die is genoemd van het uitgaan van haar samen met een dochter of zoon, zou het vermeld moeten worden dat in situaties waarin een mahram verplicht is aanwezig te zijn, het niet voldoende zou zijn als het om een kleine zoon of dochter gaat die aanwezig is, Maar er een mahram aanwezig moet zijn om te bereiken wat verplicht is vanuit de sharee'ah.
Shaykh Ibn 'Uthaymeen (Moge Allah hem genadigd zijn) zei: De geleerden hebben vermeld dat een van de voorwaarden van een mahram is dat hij een volwassene van gezonde geest zou moeten zijn. Wanneer een man de leeftijd van vijftien bereikt of schaamhaar is verschenen of sperma wordt uitgestraald wanneer hij een erotische droom heeft gehad enz., dan hij heeft de leeftijd van puberteit bereikt en hij kan een mahram zijn, indien hij van gezonde geest is.... Fataawa "Ulama" Al-Balad Al-Haraam, p. 1121.
Wij vragen Allaah om onze zaken en de zaken van alle moslims recht te zetten.
En Allah weet best..
Islam Q&A

always112
27-12-2010, 11:54
Thanks voor het plaatsen!

Tufa7e
27-12-2010, 11:55
Graag gedaan ;)