M√īi tr∆įŠĽĚng sŠĽĎng k√©m trong sŠļ°ch, nguŠĽďn n∆įŠĽõc √ī nhiŠĽÖm, kh√īng kh√* n√≥ng nŠĽĪc‚ĶńĎ√≥ l√* nhŠĽĮng nŠĽói lo ńĎiŠĽÉn h√¨nh cŠĽßa c√°c c∆į d√Ęn thŠĽß ńĎ√ī. ThŠļ*t tuyŠĽát vŠĽĚi khi DŠĽĪ...