Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 47

Thread: Fatawaa Topic

 1. #21
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Vraag:

  Wat wordt er bericht over de afwachting van de Mehdie en de nederdaling van Iesaa (Jezus) de zoon van Maria (alayhie sallem)?

  Antwoord:

  Wat de Mehdie betreft, daarover is vermeld in de ahadieth dat hij over deze oemmah zal heersen, raadpleeg daarover Soenan Abie Dawoed en Soenan Ibn Maadjah en andere boeken van de Soenan die de ahadieth erin vermeld hebben staan. (Desalniettemin), staat er niets vermeld in de authentieke ahadieth dat een specifieke tijd aanduidt (voor zijn verschijning). Tevens, hetgeen dat is vermeld betreffende Iesaa (Jezus), de zoon van Maria (alayhie sallem), raadpleeg daarover het boek at-Tasrieh Fiemaa Tawaatara fie Noezoel al-Masieh en Tafsier Ibn Kethier, op het punt waar staat:

  Maar Allaah hief hem (Jezus) op (met zijn lichaam en ziel) tot Hem...
  [Soerah an-Nisaa 4: Vers 158]
  En (tevens) staat er niets vermeld in de authentieke ahadieth, naar wat wij weten, over een specifieke tijdsaanduiding betreffende zijn nederdaling. Hoe dan ook, er is wel vermeld dat hij zal nederdalen wanneer de Dadjaal verschijnt.

  En bij Allaah ligt al het succes en moge Allaah gebeden en zegeningen over onze Profeet (salallaahoe alayhie was sallem) en zijn familie en zijn metgezellen zenden.

  Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa
  Voorzitter: Shaych 'Abdul 'Aziez Ibn Abdullaah Ibn Baaz
  Vice-voorzitter: Shaych 'Abdur-Razzaaq 'Afiefie
  Lid: Shaych 'Abdullaah Ibn Ghoedayyaan
  Lid: Shaych 'Abdullaah Ibn Qu'oed

  Bron: Fataawa al-Lajnah ad-Daa'imah lil-Buhoeth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa:
  Volume 3, Blz. 140, vraag num. 11 van fatwa num.1615


  Bron
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 2. #22

  Default

  Masha'allah... Echt leerzaam...

 3. #23
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Vraag:

  Ik las in een boek dat Iesaa (Jezus) de zoon van Maria (alayhie sallem) vanuit de hemelen zal nederdalen vòòr de Dag der Wederopstanding, en veertig jaar over de wereld zal heersen. Is dit correct? En wat is hiervoor het bewijs vanuit de Qor'aan? Moge Allaah u belonen met het goede.

  Antwoord:

  Wat betreft het nederdalen van Iesaa (Jezus), de zoon van Maria (alayhie sallem) voor de Dag der Wederopstanding, dit is correct en bevestigt in Zijn (soebhaanahoe wa ta'aala) Uitspraak:

  En er is niemand van het volk van het Geschrift, behalve dat hij in hem moet geloven, voor zijn dood. En op de Dag der Wederopstanding, zal hij een getuige tegen hen zijn.
  [Soerah an-Nisaa 4: Vers 159]

  En het is bevestigd op autoriteit van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) dat Iesaa (Jezus), de zoon van Maria (alayhie sallem), zal nederdalen tot zijn oemmah en rechtvaardig zal heersen. Dus hij zal over de oemmah heersen en geen enkele andere religie accepteren behalve de Islaam, en dit is van de geloofsbelijdenis van Ahloes-Soennaah wal-Djama'ah. En velen van de mensen van kennis hebben dit vermeld als zijnde van onder de tekenen van het Laatste Uur. Wat betreft zijn verblijf (op de aarde) voor veertig jaren, dan (zeg ik daarover) dat ik daar geen kennis over heb betreffende de correctheid of zwakheid ervan. En de complete kennis is bij Allaah.

  Shaych Mohammed ibn Saalih al-Othaymien

  Bron: Fataawa Manaar al-Islaam, vraag 6, Blz. 22

  Bron
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 4. #24
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Quote Originally Posted by X-Meisjj-X View Post
  Masha'allah... Echt leerzaam...
  Shoukran! Barakallahu fiek, Jazzakallah khair!
  Als je ook hebt, plaats mee! :D Laat iedereen delen in kennis! :D
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 5. #25
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Vraag:

  Een man zei, “Als je nou dit en dat had gedaan dan zou dit allemaal nooit met jou gebeurd zijn.” Een andere man die hem hoorde zei, “Dit woord (als alleen...) was verboden door de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), het is een woord die degene die het zegt leidt naar Kufr.” Een derde man zei, “De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei, betreffende het verhaal van Moesa (‘Alayhie s-Salaam) met al-Khidr, ‘Moge Allaah genade hebben met Moesa. Als hij nou eens geduld had gehad, zodat Allaah ons meer zou hebben verteld over wat er was gebeurd tussen hen.’” Een andere man verwees naar de Hadith van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), “De sterke gelovige is meer geliefd bij Allaah dan de zwakke gelovige… ‘als’ opent de deur voor de Shaytaan.”
  Abrogeert dit dat, of niet?

  Antwoord:
  Geprezen zij Allaah.

  Alles wat Allaah en Zijn Boodschapper hebben gezegd is de waarheid. Het woord “als” of “als alleen” wordt gebruikt op twee manieren:

  1. Om verdriet over het verleden uit te drukken en leed over datgene wat is verordend (wat vaststaat). Dit is niet toegestaan, zoals Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):
  “O jullie die geloven! Weest niet als degenen die ongelovig zijn en (die) over hun broeders zeggen wanneer zij over de aarde reizen of in strijd verwikkeld zijn: ‘Wanneer zij bij ons gebleven waren, zouden zij niet gestorven of gedood zijn.’ Opdat Allaah dat tot (een bron van) wroeging in hun harten maakt.” [Âli ‘Imrân 3:156]

  Dit is wat de Profeet
  verbood toen hij zei, “Als er iets met je gebeurt, zeg dan niet, ‘Als ik alleen dit en dat had gedaan, dan zou dit en dat gebeurd zijn.’ Zeg in plaats daarvan, ‘Qaddar Allaah wa maa sha’a kaan’ (De verordening (bepaling) van Allaah en wat Hij wil gebeurt), omdat ‘als alleen (dit en dat was gebeurd)’ de deur opent voor de Shaytaan”, dus het maakt je kwetsbaar voor verdriet (pijn) en angst, wat schadelijk is voor jou en geen enkel voordeel heeft. Weet dat wat jou ook treft (overkomt), je het niet had kunnen ontwijken, en wat jou niet overkomt, je er niet voor had kunnen zorgen dat het zou gebeuren, zoals Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):
  “Er is niemand die een ramp overkomt, of deze gebeurt met het verlof van Allaah. En wie in Allaah gelooft: Hij zal diens hart leiden. [at Taghâboen 64:11]

  Ze zeiden, dit is een man die wordt getroffen door rampspoed, maar hij weet dat het van Allaah komt, daarom accepteert hij het en onderwerpt hij zich.

  2. Wanneer het woordje “als” gebruikt wordt om heilzame (nuttige) kennis bekend te maken, zoals de aayah (interpretatie van de betekenis):
  "Als er (andere) goden dan Allaah in (de hemelen en de aarde) zouden zijn, dan zou zij (de hemelen en de aarde) zeker vergaan” [al Anbiyâ 21:22]

  Het tweede soort wordt gebruikt om liefde voor goedheid uit te drukken, zoals het zeggen van, “Als ik had wat die en die had, dan zou ik doen wat hij doet.” Het zeggen van zulke dingen is toegestaan.

  De hadeeth van de Profeet “Als hij [Moesa] (‘Alayhie s-Salaam) alleen geduld had gehad, zodat Allaah ons meer zou hebben verteld over wat er was gebeurd tussen hen” is van dit type, alsook de aayah (interpretatie van de betekenis):
  “Zij wensen dat jij toegeeflijk (meegaand) (in het geloof) zal worden, dan zullen zij (ook) toegeeflijk worden.” [al Qalam 68:9]

  Onze Profeet had gewenst dat Allaah ons meer zou hebben verteld over hun [Moesa en al-Khidr] verhaal, en hij vermeldde dit om zijn liefde voor geduld te tonen en de resultaten die daaruit voortkomen, en de voordelen die het met zich mee kan brengen. Er was geen sprake van angst, leed (verdriet) of nalatigheid in het hebben van geduld betreffende datgene wat is verordend (bepaald).

  En Allaah weet het het best.

  Majmoo’ al-Fataawa al-Kabeer door Ibn Taymiyah, 1023-9
  Bron
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 6. #26

  Default

  Quote Originally Posted by Tawayaghetsh View Post
  Shoukran! Barakallahu fiek, Jazzakallah khair!
  Als je ook hebt, plaats mee! :D Laat iedereen delen in kennis! :D
  Ja zal wat kijken...

 7. #27

  Default

  Als een zwangere of borstvoedende vrouw niet kan vasten in de ramadan moet zij dan zowel haar vasten inhalen als een arme voeden? Of één van de twee?


  Antwoord: Als een zwangere vrouw het vasten breekt moet zij het alleen inhalen. In dit geval is haar toestand zeer vergelijkbaar met iemand die ziek is. Daaraan tegen een vrouw die borstvoeding geeft, breekt haar vasten t.b.v. iemand anders. Daarom moet zij het vasten inhalen en fidya geven. Dit is de mazhab van Imam Malik. Allah is Alwetende.  Sharh saghir van imam Aldardiri  http://www.fatwaonline.nl/showft-7.html
  Last edited by X-Meisjj-X; 30-01-2011 at 05:24.

 8. #28

  Default

  Wanneer moet men de intentie (niyyah) voor het vasten uitbrengen en wat is de definitie van " midden van de dag" ?


  Bimillah al-Rahman al-Rahim

  De intentie voor het Ramadan en nazr vasten mag vanaf de nacht na zonsondergang tot midden van de volgende dag. De intentie voor het optionele vasten (nafl) mag overdag uitgebracht worden vanwege de hadith van Aisha; zij zei: Wanneer de profeet (vrede zij met hem) opstond ging hij langs zijn vrouwen en zei: "Hebben jullie iets (om te eten)?". Als zij nee zeiden, zei hij: "Dan ga ik vasten." De overige soorten vasten mag alleen met een intentie in de nacht.

  De tijdspanne voor "midden van de dag" begint vanaf fajr al-sadiq tot al-dakhwat al-kubra. De intentie moet hiervoor uitgebracht worden, opdat meer dan de helft van de tijd gevast word (dus vanaf al-dakhwat al-kubra tot zonsondergang).


  Bron: al-Ikhtiyar li Talil al-Mukhtar, vol. 1 p. 126 e.v.


  http://www.fatwaonline.nl/showft-4.html
  Last edited by X-Meisjj-X; 30-01-2011 at 05:26.

 9. #29

  Default

  Als het niet goed gaat tussen de man en de vrouw binnen een huwelijk.Beide partners zijn NIET gelukkig of tevreden over elkaar. Mag de vrouw die op dat moment zwanger is abortus plegen.Aangezien het kind komt in een nest waar alleen maar ruzie is.


  Fatwa Alle lof is aan Allah en vrede en zegenen van Allah op onze Profeet Mohammed.

  De voorkeur van de meeste geleerden gaat uit naar het verbieden van alle soorten abortussen. De pleger hiervan riskeert een zware bestraffing van Allah en moet vijf procent van het bloedgeld(diya) betalen.

  Het is alleen toegestaan als de moeder in levensgevaar verkeerd. De excuses die hierboven is genoemd mag niet gebruikt woorden om deze daad te begaan. Het is alleen aan de Schepper van de mens om het leven te beëindigen.

  Allah is Alwetend.

  Referentie: encyclopedie van de jurisprudentie (2/ 56-64)


  http://www.fatwaonline.nl/showft-19.html
  Last edited by X-Meisjj-X; 30-01-2011 at 05:30.

 10. #30

  Default

  Het Inhalen van gemiste Gebeden


  Concensus van de Geleerden
  Imam Abu Zakariyya al-Nawawi

  Er bestaat ijmā` (consensus) van de geleerden, over het standpunt dat degene die een gebed opzettelijk verzuimt, het moet inhalen. Abū Muhammad ibn Hazm week verschilde van mening met hen op dit standpunt. [1]

  Hij zei dat een dergelijk persoon het nooit kan inhalen, en dat het helemaal niet geldig is om het in te halen. Men zou eerder, zo zei hij, veel goede werken en vrijwillige gebeden moeten verrichten, zodat zijn weegschaal op de Dag des Oordeels verzwaard wordt, en dat men om Allah's vergiffenis moet vragen en berouw dient te tonen. Zijn standpunt, naast het feit dat het in tegenstrijd met de consensus van de geleerden, is ongeldig wat betreft de bewijsvoering.

  Eén van de bewijzen voor de verplichting van het inhalen is, dat als inhalen van gebeden verplicht is voor diegene die het gebed vergeetachtig nalaat [2], het dan nog duidelijker verplicht is voor diegene die het gebed met opzet nalaat. [3]

  Noten

  [1] Na Imam Nawawī's tijd werd het afwijkende standpunt van Ibn Hazm omarmd door Ibn Taymiyya en zijn loyale student Ibn al-Qayyim, en krachtig weerlegd door de geleerden van hun tijd en daarna. In onze tijd is dit shadh (afwijkende) standpunt aangenomen door sommige modernisten, maar het blijft ongeldig om het te volgen.
  [2] Imam Nawawī verwijst hier naar de Hadīth overgeleverd door Anas (Moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (Allah zegene hem en geve hem vrede) heeft gezegd: "Degenen die een gebed vergeten, moeten het verrichten wanneer zij het zich herinneren" (Bukhārī 597 en Muslim 684)
  [3] Imam Nawawī vermeldt [dit] in zijn al-majmū` sharh al-muhadhdhab (3.86)

  Geannoteerd door Sheikh Faraz Rabbani  http://www.fatwaonline.nl/article-3.html
  Last edited by X-Meisjj-X; 30-01-2011 at 05:31.

Similar Threads

 1. Het up-topic
  By Amazigh in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 241
  Last Post: 11-08-2013, 12:07
 2. Dit is de 6.600'ste topic.
  By _Noor_ in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 5
  Last Post: 08-12-2010, 12:43
 3. Topic´s
  By eker3ie in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 4
  Last Post: 15-06-2010, 07:22
 4. Dis topic.
  By Oujda_girl in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 54
  Last Post: 28-04-2009, 07:10

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •