Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 46

Thread: 132 Dua.

 1. #21
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Tijdens Soedjoed [neerknielen tijdens het gebed]


  G
  eprezen is mijn Heer de Verhevene. [2].

  "سُبْـحانَ رَبِّـيَ الأَعْلـى. "(ثلاثاً).

  " Soebh'aana Rabbieyal A'la".  Geprezen bent U, O Allah, en lof is aan U. O Allah, vergeef mij. [3].

  "سُبْـحانَكَ اللّهُـمَّ رَبَّـنا وَبِحَـمْدِك، اللّهُـمَّ اغْفِرْ لي."

  "Soebh'aanaka Allaahoemma Rabbana wa bih'amdika Allahoemma ghfier lie".  O Allah, voor U kniel ik neer en in U geloof ik. Aan U heb ik mij onderworpen. Mijn gezicht is geknield voor degene die het heeft geschapen en het een vorm heeft gegeven, en het gehoor en gezichtsvermogen heeft gegeven. Gezegend is Allah, de Beste Schepper. [4].

  "اللّهُـمَّ لَكَ سَـجَدْتُ وَبِـكَ آمَنْـت ، وَلَكَ أَسْلَـمْت ، سَجَـدَ وَجْهـي للَّـذي خَلَقَـهُ وَصَـوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْـعَـهُ وَبَصَـرَه ، تَبـارَكَ اللهُ أَحْسـنُ الخـالِقيـن."

  "Allaahoemma laka sadjadtoe wa bieka aamantoe, wa laka aslemtoe, sadjada wadjhi lilladhie khalqahoe, wa sawarahoe, wa shaqqa sam'ahoe wa basarah, tabaaraka Allaahoe ah'sanoe l-khaalieqien".  Geprezen is de Almachtige, de Meester van de kracht, van heerschappij, van majesteit en grootheid. [5].

  "سُبْـحانَ ذي الْجَبَـرُوت،والمَلَكُـوت، والكِبْـرِياء، وَالعَظَمَـه."


  "Soebh'aana dhiel djabaroetie, wa lmalakoetie, wal kiebriyaa-e, wa l-'adhzamah".  O Allah, vergeef al mijn zonden, groot en klein, de eerste en de laatste, zonden die zichtbaar zijn en die verborgen zijn. [6].

  "للّهُـمَّ اغْفِـرْ لي ذَنْـبي كُلَّـه ، دِقَّـهُ وَجِلَّـه ، وَأَوَّلَـهُ وَآخِـرَه وَعَلانِيَّتَـهُ وَسِـرَّه."

  "Allaahoemma ghfier lie dhanbie koellahoe diqqahoe wa djiellah, wa awwalahoe wa aakhirahoe wa 'alaa-niyatahoe wa sirrahoe".  O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw ontevredenheid en ik zoek Uw bescherming tegen Uw bestraffing. Ik zoek toevlucht bij U. Ik kan Uw lovingen niet tellen. U bent zoals U Uzelf heeft geprezen. [7].

  "اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِرِضـاكَ مِنْ سَخَطِـك ، وَبِمعـافاتِـكَ مِنْ عُقوبَـتِك ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْـك ، لا أُحْصـي ثَنـاءً عَلَـيْك ، أَنْـتَ كَمـا أَثْنَـيْتَ عَلـى نَفْسـِك."


  "Allaahoemma iennie a'oedhoe bie riedaaka mien sakhatik, wa bi moe'aafaatieka mien 'oeqoebatiek wa'oedhoe bieka mienka, laa oeh'sie thanaa-an 'alayk anta kamaa athnayta 'ala nafsieka".
  [2] Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, An-Nasaa-ie, Ahmad. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' At-Tirmidhie 1/83.
  [3] Al-Boekhaarie 1/99, Moesliem 1/350.
  [4] Moesliem 1/353, Aboe Daawoed 1/230.
  [5] Aboe Daawoed 1/230, An-Nasaa-ie, Ahmad. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Aboe Daawoed 1/166.
  [6] Moesliem 1/350.
  [7] Moesliem 1/532.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 2. #22
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Tussen twee Sadjda's


  M
  ijn Heer, vergeef mij. Mijn Heer, vergeef mij. [1].

  "رَبِّ اغْفِـرْ لي ، رَبِّ اغْفِـرْ لي."


  "Rabbie ghfirlie, Rabbie ghfierlie".  O Allah vergeef mij, schenk Uw genade over mij, leid mij, onderhoud mij, bescherm mij, schenk mij Uw gunsten en hef mij. [2].

  "اللّهُـمَّ اغْفِـرْ لي ، وَارْحَمْـني ، وَاهْدِنـي ، وَاجْبُرْنـي ، وَعافِنـي وَارْزُقْنـي وَارْفَعْـني."


  "Allaahoemma ghfierlie, warh'amnie, wahdinie, wadjboernie, wa 'aafienie, warzoeqnie, warfa'nie".  [1] Aboe Daawoed 1/231. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Ibn Maadjah 1/148.
  [2] Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, An-Nasaa-ie, At-Tirmidhie. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' At-Tirmidhie 1/90 en Sah'ih' Ibn Maadjah 1/148.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 3. #23
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Tijdens het neerknielen na recitaties van verzen uit de Qoraan [Dit wordt soedjoed at-tielaawah genoemd.]  M
  ijn gezicht is neergeknield voor Degene, die het heeft geschapen en het gehoor en gezichtsvermogen heeft gegeven door Zijn macht en Zijn kracht. (Gezegend is daarom Allah, de Beste der Scheppers.) [2].

  "سَجَـدَ وَجْهـي للَّـذي خَلَقَـهُ وَصَـوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْـعَـهُ وَبَصَـرَهُ بِحَـوْلِـهِ وَقُـوَّتِهِ فَتَبَـارَكَ اللهُ أَحْسَـنُ الخـَالِقِيـنَ
  ."

  "Sadjada wadjhie lielladhie khalaqah, wa shaqqa sam'ahoe wa basarahoe bieh'awliehie wa qoewwatieh. Fatabaaraka llaahoe ah'sanoe l-khaalieqien".  O Allah, schrijf het als een beloning voor me en bevrijd me daarmee van een zonde, en maak het voor me als een schat. Aanvaard het van me zoals U het heeft aanvaard van Uw dienaar Daawoed. [3].

  "اللّهُـمَّ اكْتُـبْ لي بِهـا عِنْـدَكَ أَجْـراً ، وَضَـعْ عَنِّـي بِهـا وِزْراً ، وَاجْعَـلها لي عِنْـدَكَ ذُخْـراً ، وَتَقَبَّـلها مِنِّـي كَمـا تَقَبَّلْتَـها مِنْ عَبْـدِكَ داود."

  "Allahoemma ktoeb lie bieha 'indaka adjra, wa da' 'annie bieha wiezra, wadj'alha lie 'indaka dhoekhra, wa taqabbalha miennie kamaa taqabbaltaha mien 'abdieka Daawoed".


  [2] At-Tirmidhie 2/474 en Ahmad 6/30.
  [3] At-Tirmidhie 2/473.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 4. #24
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Voor At-Tashahhoed tijdens het gebed  A
  ttah'ieyaat [1] aan Allah, gebeden en al het goede, komt toe aan Allah. Vrede zij met u, O Profeet en de genade van Allah en Zijn zegeningen! Vrede zij met ons, en met de oprechte dienaren van Allah! Ik getuig dat er geen God is dan Allah, en ik getuig, dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is. [2].

  "التَّحِيّـاتُ للهِ وَالصَّلَـواتُ والطَّيِّـبات، السَّلامُ عَلَيـكَ أَيُّهـا النَّبِـيُّ وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكـاتُه، السَّلامُ عَلَيْـنا وَعَلـى عِبـادِ كَ الصَّـالِحـين. أَشْـهَدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ الله، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمّـداً عَبْـدُهُ وَرَسـولُه."


  "Attaah'ieyyaatoe liellah wa ssalawaatoe, wattayyiebaatoe, assalaamoe 'alayka ayyoeha nnabieyyoe wa rah'matoe llaahie wa barakaatoeh, assalaamoe 'alayna wa 'ala 'iebadie llaahie ssaalieh'ien. Ash-hadoe an laa ielaaha iella llaah wa ash-hadoe anna Moeh'0ammadan 'abdoehoe wa rasoeloeh".  [1] De groeten en smeekbeden.
  [1] Al-Boekhaarie, Moesliem 1/301. Zie ook Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 1/13
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 5. #25
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Uitspreken op de Profeet na de Tashahhoed


  O
  Allah! Schenk Uw gunsten over Mohammed en zijn familieleden zoals U over Ibrahiem en zijn familieleden Uw gunsten hebt geschonken. Voorwaar U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. O Allah! zegen Mohammed en zijn familieleden zoals U over Ibrahiem en zijn familieleden zegeningen hebt geschonken. Voorwaar U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. [1].

  "اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّد، كَمـا صَلَّيـتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهـيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد ، اللّهُـمَّ بارِكْ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّـد، كَمـا بارِكْتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد
  ."

  "Allaahoemma sallie 'ala Moeh'ammadien wa 'ala Moeh'ammadien, kamaa sallayta 'ala iebraahiema wa 'ala aalie iebrahiema, iennaka h'amiedoen madjied. Allaahoemma baariek 'ala Moeh'ammadien wa 'ala aalie Moeh'ammadien kamaa baarakta 'ala iebraahiema wa 'ala aalie iebrahiem. Iennaka h'amiedoen madjied".  O Allah begunstig Mohammed en zijn vrouwen en nakomelingen zoals U de familieleden van Ibrahiem begunstigde. En zegen Mohammed en zijn vrouwen en nakomelingen zoals U de familieleden van Ibrahiem zegende, Voorwaar U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. [2].

  "اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـى مُحمَّـدٍ وَعَلـىأَزْواجِـهِ وَذُرِّيَّـتِه، كَمـا صَلَّيْـتَ عَلـى آلِ إبْراهـيم. وَبارِكْ عَلـى مُحَمَّدٍ وَعَلـىأَزْواجِـهِ وَذُرِّيَّـتِه، كَمـا بارِكْتَ عَلـى آلِ إبْراهـيم. إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد."

  "Allaahoemma sallie 'ala Moeh'ammadien wa 'ala azwaadjiehie wa dhoerrieyyatieh, kamaa sallayta 'ala aalie iebrahiema. Wa baariek 'ala Moeh'ammadien wa 'ala azwaadjiehie wa dhoerrieyyatieh, kamaa baarakta 'ala aalie iebrahiema. Iennaka h'amiedoen madjied".


  [1] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 6/408.
  [2] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 6/407, Moesliem 1/306.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 6. #26
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Na de laatste Tashahhoed en voor het beëindigen van het gebed

  O
  Allah! Schenk Uw gunsten over Mohammed en zijn familieleden zoals U over Ibrahiem en zijn familieleden Uw gunsten hebt geschonken. Voorwaar U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. O Allah! zegen Mohammed en zijn familieleden zoals U over Ibrahiem en zijn familieleden zegeningen hebt geschonken. Voorwaar U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. [1].

  "اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّد، كَمـا صَلَّيـتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهـيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد ، اللّهُـمَّ بارِكْ عَلـى مُحمَّـد، وَعَلـى آلِ مُحمَّـد، كَمـا بارِكْتَ عَلـىإبْراهـيمَ وَعَلـى آلِ إبْراهيم، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد."

  "Allaahoemma sallie 'ala Moeh'ammadien wa 'ala Moeh'ammadien, kamaa sallayta 'ala iebraahiema wa 'ala aalie iebrahiema, iennaka h'amiedoen madjied. Allaahoemma baariek 'ala Moeh'ammadien wa 'ala aalie Moeh'ammadien kamaa baarakta 'ala iebraahiema wa 'ala aalie iebrahiem. Iennaka h'amiedoen madjied".  O Allah begunstig Mohammed en zijn vrouwen en nakomelingen zoals U de familieleden van Ibrahiem begunstigde. En zegen Mohammed en zijn vrouwen en nakomelingen zoals U de familieleden van Ibrahiem zegende, Voorwaar U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. [2].

  "اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـى مُحمَّـدٍ وَعَلـىأَزْواجِـهِ وَذُرِّيَّـتِه، كَمـا صَلَّيْـتَ عَلـى آلِ إبْراهـيم. وَبارِكْ عَلـى مُحَمَّدٍ وَعَلـىأَزْواجِـهِ وَذُرِّيَّـتِه، كَمـا بارِكْتَ عَلـى آلِ إبْراهـيم. إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجـيد."  "Allaahoemma sallie 'ala Moeh'ammadien wa 'ala azwaadjiehie wa dhoerrieyyatieh, kamaa sallayta 'ala aalie iebrahiema. Wa baariek 'ala Moeh'ammadien wa 'ala azwaadjiehie wa dhoerrieyyatieh, kamaa baarakta 'ala aalie iebrahiema. Iennaka h'amiedoen madjied".


  [1] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 6/408.

  [2] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 6/407, Moesliem 1/306.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 7. #27
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Smeekbeden na Tasliem in het gebed. [Tasliem is het zeggen van "Assalemoe 'Alaikoem warah'matoe Allah" aan de rechter- en linkerzijde tijdens het gebed, waarbij het gebed daarna beëindigd wordt.]

  I
  k vraag Allah om vergiffenis (drie keer). O Allah U bent vrede en van U komt vrede. Gezegened bent U O Bezitter van majesteit en Edel. [2].

  "أَسْـتَغْفِرُ الله. (ثَلاثاً) اللّهُـمَّ أَنْـتَ السَّلامُ، وَمِـنْكَ السَّلام، تَبارَكْتَ يا ذا الجَـلالِ وَالإِكْـرام."


  "Astaghfiroe llaaha (drie keer) Allaahoemma Anta ssalaamoe wa mienka ssalaamoe, tabaarakta yaa Dha ldjalaalie wa l-iekraam".  Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast Zich heeft, tot Hem behoort de koninkrijk, en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken. O Allah, er is niemand die verbiedt wat U heeft gegeven en niemand kan geven wat U heeft verboden en de welvaart kan de welvarende persoon niet baten tegen Uw Wil en Beslissingen. [3].

  "لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُـلْكُ ولهُ الحَمْد، وهوَ على كلّ شَيءٍ قَدير، اللّهُـمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَـيْت، وَلا مُعْطِـيَ لِما مَنَـعْت، وَلا يَنْفَـعُ ذا الجَـدِّ مِنْـكَ الجَـد
  ."

  "Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe wa hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier, Allaahoemma laa maani'a lie maa a'tayt, wa laa moe'tieya liema mana't, wa laa yanfa'oe dhal djaddie mienka ldjadd".


  Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast Zich heeft, tot Hem behoort de koninkrijk, en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken. Er is geen macht en geen kracht behalve door Allah's verlof. Er is geen god dan Allah. Wij aanbidden Hem alleen, alle gunsten behoren aan hem en aan Hem behoort de goede lofsprijzing. Er is geen God naast Allah, we aanbidden Hem in zuiverheid hoewel de ongelovigen vertoornd zullen zijn. [4].

  "لاَ إِلهَ إلاّ اللّه, وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْد، وهوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِير، لاَ حَـوْلَ وَلا قـوَّةَ إِلاّ بِاللهِ، لا إلهَ إلاّ اللّـه، وَلا نَعْـبُـدُ إِلاّ إيّـاه, لَهُ النِّعْـمَةُ وَلَهُ الفَضْل وَلَهُ الثَّـناءُ الحَـسَن، لا إلهَ إلاّ اللّهُ مخْلِصـينَ لَـهُ الدِّينَ وَلَوْ كَـرِهَ الكـافِرون."


  "Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe, wa lahoe lh'amdoe wa hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier. Laa h'awla wa laa Qoewwata iella biellah, laa ielaaha iella llaah, wa laa na'boedoe iella ieyyaah, lahoe nni'matoe wa lahoe lfadloe wa lahoe tthanaa-oe lh'asan, laa ielaaha iella llaahoe moekhliesiena lahoe ddiena wa law karieha lkaafieroen".

  Geprezen is Allah, en alle lof behoort aan Allah, en Allah is groot (33 keer). Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast zich heeft, al het bestaande is van Hem, en alle lof behoort Hem toe, en Hij heeft macht over alle zaken. [5].

  "سُـبْحانَ اللهِ، والحَمْـدُ لله، واللهُ أكْـبَر. (ثلاثاً وثلاثين) لا إِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحَمْد، وهُوَ على كُلّ شَيءٍ قَـدير"


  "Soebh'aana llaahie, wa lh'amdoe liellaahie wallaahoe Akbar, (33 keer); Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe la sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe wa hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier".  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. "Zeg: "Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig."

  Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel hoewa Allaahoe ah'ad ! Allaahoe ssamad ! Lem yalied wa lem yoeelad ! wa lem yakoenlahoe koefoewan ah'ad."

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knopen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is".

  Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel a'oedhoe bierabbie l-falaq ! Mien sharrie maa Khalaq ! Wa mien sharrie ghaasieqien iedhaa waqab ! Wa mien sharrie annaffaathaatie fie l-'oqad ! Wa mien sharrie h'aasiedien iedhaa h'assad" [6]


  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer (Allah) van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn's en de mensen. [7]

  Ga na het zeggen van de smeekbedes met je handen over je hele lichaam wrijven. Je begint met je hoofd en gezicht. Voer deze handeling drie keer uit.

  Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel a'oedoe bierabbie annaas ! Maliekie annaas ! ielaahie annaas ! Mien sharrie Al-waswaasie Al-khannaas ! Alladhie yoewaswiesoe fie sodoorie nnaas ! Miena Al-djiennatie wa-nnaas".


  Allah, er is geen God dan Hij [8], de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige. (In het Arabisch reciteren na elk gebed.) [9].

  Allaahoe laa ielaaha iellaa hoewa, Al-h'ayyoe Al-qayyoem. Laa ta-ekhoedoehoe sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaawaatie wa maa fie l-ard. Men dhe lladhie yashfa'oe 'iendahoe iellaa bie'iednieh. Ya'lemoe maa bayna aydieehiem wa maa khalfahoem. Walaa yoeh'ieetoena bieshay-ien mien 'ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie'a korsieyyoehoe ssamaawaatie wal-ard, walaa ya'oedoehoe h'iehdoehoema, wa hoewa al-'aliyyoe al-'adhziem".


  Er is geen God dan Allah, de Enige, Die geen andere goden naast zich heeft, al het bestaande is van Hem en alle lof behoort Hem toe. Hij brengt tot leven en doet sterven en Hij heeft macht over alle zaken. (Reciteer tien keer in het Arabisch na de Maghrib -en Fadjr-gebed.) [10].

  "لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْد، يُحيـي وَيُمـيتُ وهُوَ على كُلّ شيءٍ قدير. (عَشْر مَرّات بَعْدَ المَغْرِب وَالصّـبْح )."

  "Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lahoe, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe yoeh'yie wa yoemmietoe wa Hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier".


  O Allah, ik vraag U om kennis die voordeel brengt, een goede voorziening, en daden die aanvaard zullen worden. (In het Arabisch na het Fadjr-gebed.) [11].

  "اللّهُـمَّ إِنِّـي أَسْأَلُـكَ عِلْمـاً نافِعـاً وَرِزْقـاً طَيِّـباً ، وَعَمَـلاً مُتَقَـبَّلاً. (بَعْد السّلامِ من صَلاةِ الفَجْر )."

  "Allaahoemma iennie as-aloeka 'ielman naafie'an, wa riezqan tayyieban, wa amalan moetaqaballan".


  [2] Moesliem 1/414.
  [3] Al-Boekhaarie 1/255, Moesliem 414.
  [4] Moesliem 1/415.
  [5] Moesliem 1/418, "Eenieder die dit na elk gebed zegt van hem zullen zijn zonden worden vergeven zelfs al zouden zij als het schuim van de zee zijn."
  [6] 112, 113, 114 De Edele Qor'aan.
  [7] Aboe Daawoed 2/86, An-Nasaa-ie 3/68. Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' At-Tirmidhie 2/8. Deze drie Soerah worden de Moe'awwiedaat, die om de bescherming van Allah te vragen, genoemd. Zie Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 9/62.
  [8] "Eenieder die dit reciteert als hij 's ochtends opstaat wordt beschermd tegen de Djinn tot de avond, en eenieder die dit in de avond reciteert wordt beschermd tegen de Djinn tot de dageraad"- Al-Haakim 1/562. Al-Albaanie bevestigt dat de overlevering Sah'ih' is en voert het terug tot An-Nasaa-ie en At-Tabaraani. Hij zegt dat At-Tabaraani's ketting van overlevering, of Isnaad betrouwbaar is (Djayyied), Al-Albaanie 1/273.
  [9] "Eenieder die dit na elk gebed reciteert, zal niet worden belet het Paradijs in te gaan," An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah (H'adieth nr. 100), ook Ibn As-Soennie (nr. 121). Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Al-Djaami' As-Saghier 5/339 en Sielsielatoe l-ah'aadieth As-Sah'ih'ah 2/697 (nr. 972).
  [10] At-Tirmidhie 5/515, Ahmad 4/227. Zie ook Ibn Al-Qaiyim Al-Djawzieyyah, Zaad Al-Ma'aad 1/300.
  [11] Ibn Maadjah onder anderen. Zie Al-Albaanie, Sah'ih' Ibn Maadjah 1/152 en Majma' Az-Zawaa'id 10/111.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 8. #28
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Voor in de ochtend en avond [Part 1]


  L
  of is aan Allah, de Enige, en vrede en zegeningen zij met hem na wie geen andere Profeet is. [1]

  Ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen het kwaad van de verworpen duivel. "Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Almachtige." [2].  A'oedhoe biellaahie miena sshaytaanie rradjiem. - Allahoe laa ielaaha iella hoewa lh'ayyoe lqayyoem, laa ta-ekhoedhoehoe sienatoen wa laa nawm, lahoe maa fie ssamaawaatie wa maa fie l-ard, men da lladhie yashfa'oe 'indahoe iella bie iedhnih ya'lamoe maa bayna aydiehiem wa maa khalfahoem, wa laa yoeh'ietoe bieshay-يn mien 'ielmiehie iellaa biema shaa-a, wasi'a koersieyyoehoe ssamaawaatie wa l-ardie wa laa ya-oedoehoe hiefdhzohoema, wa Hoewa l-'alieyyoe l-'adhziem".


  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig."  Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel hoewa Allaahoe ah'ad ! Allaahoe ssamad ! Lem yalied wa lem yoeelad ! wa lem yakoen lahoe koefoewan ah'ad".

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knoppen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is"  Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel a'oedhoe bierabbie l-falaq ! Mien sharrie maa Khalaq ! Wa mien sharrie ghaasieqien iedhaa waqab ! Wa mien sharrie annaffaathaatie fie l-'oqad ! Wa mien sharrie h'aasiedien iedhaa h'assad".

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: "Ik zoek bescherming bij de Heer (Allah) van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn's en de mensen. Ga na het zeggen van de smeekbedes met je handen over je hele lichaam vegen. Je begint met je hoofd en gezicht. Voer deze handeling drie keer uit. (Reciteer elke soerah drie keer in het Arabisch.)[3]  Bismie llaahie rrah'maanie rrah'ieem. "Qoel a'oedoe bierabbie nnaas ! Maliekie nnaas ! ielaahie nnaas ! Mien sharrie lwaswaasie lkhannaas ! Alladhie yoewaswiesoe fie sodoorie nnaas ! Miena ldjiennatie wa nnaas".


  We zijn vanochtend ontwaakt [4] en daarmee gaan alle schepsels Allah's heerschappij in. Lof is aan Allah, Er is geen God naast Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot. Aan Allah is heerschappij, en aan Hem is alle lof en Hij heeft macht over alle zaken. Mijn Heer, ik vraag U, goedheid van deze dag en wat daarop volgt [5], en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade van deze dag en wat daarop volgt. Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen luiheid en hulpeloze ouderdom. Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen een bestraffing van het Hellevuur, en tegen de bestraffing in het graf. [6].

  "أَمْسَيْـنا وَأَمْسـى المـلكُ لله وَالحَمدُ لله ، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير ، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذهِ اللَّـيْلَةِ وَخَـيرَ ما بَعْـدَهـا ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ هـذهِ اللَّـيْلةِ وَشَرِّ ما بَعْـدَهـا ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُبِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر."


  "Asbah'na wa asbah'a lmoelkoe liellaah wa lh'amdoe liellaah, laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe wa hoewa 'alaa koellie shay-ien Qadier. Rabbie as-aloeka khayra maa fie hadha lyawmie wa khayra ma ba'dahoe wa a'oedhoe bieka mien sharrie maa fie hadha lyawmie wa sharrie maa ba'dahoe, Rabbie a'oedhoe bieka miena lkasalie, wa soe-iel kiebar, Rabbie a'oedhoe bieka mien 'adhaabien fie nnaarie wa 'adhaabien fie lqabr".


  O Allah, met Uw zegeningen beginnen wij de ochtend en met Uw zegeningen beginnen wij de avond,(7) met Uw zegeningen leven en sterven wij, en tot U is de Heropstanding. [8].

  "اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمـوتُ وَإِلَـيْكَ النِّـشور."


  "Allaahoemma bieka asbah'na, wa bieka amsayna, wa bieka nah'ya, wa bieka namoet wa ielayka nnoeshoer.


  O Allah, U bent mijn Heer, er is geen God dan U. U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik houd mij aan Uw verbond, en mijn belofte zover ik in staat ben. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van de schepping. Ik erken Uw gunsten die U mij gegeven hebt, en ik erken mijn misdaden. Vergeef mij, daar er niemand is die zonden vergeeft behalve U. [9].

  "اللّهـمَّ أَنْتَ رَبِّـي لا إلهَ إلاّ أَنْتَ، خَلَقْتَنـي وَأَنا عَبْـدُك، وَأَنا عَلـى عَهْـدِكَ وَوَعْـدِكَ ما اسْتَـطَعْـت، أَعـوذُبِكَ مِنْ شَـرِّ ما صَنَـعْت ، أَبـوءُ لَـكَ بِنِعْـمَتِـكَ عَلَـيَّ وَأَبـوءُ بِذَنْـبي فَاغْفـِرْ "لي فَإِنَّـهُ لا يَغْـفِرُ الذُّنـوبَ إِلاّ أَنْتَ."


  "Allaahoemma Anta Rabbie laa ielaaha iella Anta, khalaqtanie wa ana 'abdoeka, wa ana 'ala 'ahdieka wa wa'dieka mastata't, a'oedhoe bieka mien sharrie maa sana'toe aboe-oe laka bienie'matieka 'alayya, wa aboe-oe biedhanbie faghfierlie fa-iennahoe laa yaghfieroe doenoebie iellaa Ant".

  O Allah, ik ben een nieuwe morgen [10] begonnen. U getuitgt, de dragers van Uw Troon getuigen, Uw engelen en de gehele schepping getuigen, dat voorzeker U Allah bent, er is geen God dan U, de Enige, U heeft geen deelgenoten en Mohammed is Uw dienaar en Boodschapper. (Reciteer vier keer in het Arabisch.) [11].

  "اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أَُشْـهِدُك ، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلائِكَتِك، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ ُ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك.(أربع مرات حينَ يصْبِح أوْ يمسي)."


  "Allaahoemma iennie asbah'toe oesh-hiedoeka wa oesh-hiedoe h'amalata 'arshieka, wa malaa-iekatieka wa djamie'a khalqiek, annaka Anta llahoe laa ielaaha iella Anta wah'daka laa sharieka lak, wa anna Moeh'ammadan 'abdoeka wa rasoeloek".


  O Allah, welke gunst dan ook mij treft in de ochtend of iemand van Uw schepping, [12] is van U alleen, U heeft geen deelgenoot. Log behoort aan U en U danken wij. [13].

  "اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر."


  "Allaahoemma maa asbah'a bie mien nie'matien aw bie ah'adien mien khalqieka famienka wah'daka laa sharieka laka falaka lh'amdoe wa laka sshoekroe".


  O Allah, behoud voor mij mijn gezondheid. O Allah, behoud voor mij mijn gehoor. O Allah, behoud voor mij mijn gezichtsvermogen. Er is geen God dan U. O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen ongeloof en armoede en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf. Er is geen God dan U. (Reciteer drie keer in het Arabisch.) [14].

  "اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي، اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري، لا إلهَ إلاّ اللّه أَنْـتَ. (ثلاثاً). اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُبِكَ مِنَ الْكُـفر، وَالفَـقْر، وَأَعـوذُبِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ. (ثلاثاً)."

  "Allaahoemma 'aafienie fie badanie, Allaahoemma 'aafienie fie sam'ie, Allaahoemma 'aafienie fie basarie, la ielaaha iella Anta. Allaahoemma iennie a'oedhoe bieka miena lkoefrie, wa lfaqrie, wa a'oedhoe bieka mien 'adhaabie lqabrie, la ielaaha iellaa Ant".


  Allah is voldoende voor mij; er is geen God buiten Hem. In Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld; Hij, de Heer van de Opperste Troon. (Reciteer zeven keer in het Arabisch.) [15].

  "حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم. ( سبع مَرّات حينَ يصْبِح وَيمسي)."


  "H'asbieya llaahoe laa ielaaha iellaa Hoewa 'alayhie tawakkaltoe wa hoewa rabboe l'arshie l'adhzeem".  84. O Allah, ik zoek Uw vergiffenis en Uw bescherming in deze wereld en de volgende. O Allah, ik zoek Uw vergiffenis en Uw bescherming in mijn religie en het wereldse leven, in mijn familie en mijn bezit. O Allah, trek een sluier over mijn geheimen en onthoud mij van pijn. O Allah, behoed mij voor wat er voor mij is, achter mij, links en rechts en boven mij. Ik zoek bescherming bij Uw Grootheid om te worden gedood te worden van onder mij. [16].

  "اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في الدُّنْـيا وَالآخِـرَة، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ العَـفْوَ وَالعـافِـيةَ في ديني وَدُنْـيايَ وَأهْـلي وَمالـي، اللّهُـمَّ اسْتُـرْ عـوْراتي وَآمِـنْ رَوْعاتـي، اللّهُـمَّ احْفَظْـني مِن بَـينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفـي وَعَن يَمـيني وَعَن شِمـالي، وَمِن فَوْقـي، وَأَعـوذُ بِعَظَمَـتِكَ أَن أُغْـتالَ مِن تَحْتـي."


  "Allaahoemma iennie as-aloeka l'afwa wa l'aafieyata fie ddoenya wa l-aakhierah, Allaahoemma iennie as-aloeka l'afwa wa l'aafieyata fie dienie wa doenyaaya wa ahlie, wa maalie, Allaahoemma stoer 'awraatie, wa aamien raw'aatie, Allahoemma h'fadhznie mien baynie yadayya, wa mien khalfie, wa 'an yamienie, wa 'an shiemmaalie, wa mien fawqie, wa a'edhoe bie 'adhzamatieka an oeghtaala mien tah'tie".


  O Allah, Kenner van het onwaarneembare en het zichtbare, Schepper van de Hemelen en de Aarde, Heer en Bezitter van alles. Ik getuig dat er geen God is dan U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade van mijn ziel en tegen het kwade van Shaytan en zijn helpers. (Ik zoek mijn toevlucht bij U) tegen het brengen van kwaad in mijn ziel en tegen het kwaad doen aan een Moslim. [17].

  "اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيْبِ وَالشّـهادَةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كـلِّ شَـيءٍ وَمَليـكَه، أَشْهَـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـي وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِـرْكِه، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـي سوءاً أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم"


  "Allaahoemma 'Aaliema lghaybie wasshahaadatie faatira ssamaawaatie wa l-ardie, Rabba koellie shay-ien wa maliekahoe, ash-hadoe allaa ielaaha iellaa Anta, a'oedhoe bieka mien sharrie nafsie, wa mien sharrie sshaytaanie wa shierkieh, wa an aqtariefa 'ala nafsie soe-an, aw adjoerrahoe ielaa Moesliem".


  n de naam van Allah, die met Zijn naam niets ter wereld en niets in de hemelen kwaad doet en Hij is de Alhorende, de Alwetende. (Reciteer drie keer in het Arabisch.) [18].

  "بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم (ثلاثاً)."


  "Biesmie llaahie lladhie la yadoerroe ma'a smiehie shay-oen fie l-ardie wa laa fie ssamaa-ie wa hoewa ssamie'oe l'aliem".


  Ik ben tevreden met Allah als Mijn Heer, met de Islam als mijn religie en met Mohammed als mijn Profeet. (Reciteer drie keer in het Arabisch.). [19].

  "رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيـناً وَبِمُحَـمَّدٍ نَبِيّـاً" (ثلاثاً)


  "Radietoe biellaahie rabban, wa bie l-ieslaamie dienan, wa bie Moeh'ammadien (salla llaahoe 'alayhie wa sallama). Nabiyyan".


  O Levende, O Bestaande, bij Uw genade roep ik U aan om al mijn zaken recht te zetten. Belast mij geen moment met het vertrouwen in mijn ziel. [20].

  "يَا حَـيُّ يَا قَيّـومُ بـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغِـيث، أَصْلِـحْ لِي شَـأْنِـي كُلَّـه، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسِي طَـرْفَةَ عَـينٍ"


  "Yaa H'ayyoe yaa Qayyoemoe bie rah'matieka astaghietoe aslieh' lie sha-enie koellahoe wa la takielnie ielaa nafsie tarfata 'aynien".


  We zijn vanochtend ontwaakt en daarmee gaan alle schepsels de heerschappij van Allah in, Heer der werelden. Mijn Heer, ik vraag U om de goedheid van deze dag [21]. Ik vraag U om de zege, overwiennieng, licht, zegeningen en leiding van deze dag. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen al het kwade wat erin zit en voor het kwade dat het volgt. [22].

  "أَصْبَـحْـنا وَأَصْبَـحْ المُـلكُ للهِ رَبِّ العـالَمـين، اللّهُـمَّ إِنِّـي أسْـأَلُـكَ خَـيْرَ هـذا الـيَوْم، فَـتْحَهُ، وَنَصْـرَهُ، وَنـورَهُ وَبَـرَكَتَـهُ، وَهُـداهُ، وَأَعـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ ما فـيهِ وَشَـرِّ ما بَعْـدَه"


  "Asbah'na wa asbah'a lmoelkoe liellaahie Rabbie l'aalamien, Allaahoemma iennie as-aloeka khayra hadha lyawmie fat-'hahoe wa nasrahoe wa noerahoe, wa barakatahoe, wa hoedaahoe, wa a'oedhoe bieka mien sharrie ma fiehie wa sharrie ma ba'dah".


  ij zijn vanochtend [23] ontwaakt in het vertrouwen van de islam en in woorden van zuiveren geloof en in de religie van onze Profeet Mohammed en in de religie van onze vader Ibraahiem, Hij was een oprechte moslim. Hij behoorde niet tot de afgodenaanbidders [24].

  "أَصْـبَحْنا عَلـَى فِطْـرَةِ الإسْلام، وَعَلـى كَلِـمَةِ الإخْـلاص، وَعلـى دينِ نَبِـيِّنا مُحَـمَّدٍ وَعَاـى مِلَّـةِ أبينـا إِبْـراهيـمَ حَنيـفاً مُسْلِـماً وَمـا كـانَ مِنَ المُشـرِكيـن"


  "Asbah'na 'ala fietratie l-ieslaamie wa 'ala kaliematie l-iekhlaasie, wa 'ala dienie Nabieyyiena Moeh'ammadien (salla llaahoe 'alayhie wa sallam), wa 'ala miellatie abiena iebraahiema, h'aniefan Moeslieman wa maa kaana miena lmoeshriekien".


  Geprezen is Allah, alle lof komt Hem toe. (Reciteer honderd keer in het Arabisch.) [25].

  "سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ" (مائة مرة)


  "Soebh'aana Allaahie wa bieh'amdieh".


  Er is geen God dan Allah, de Enige, die geen andere goden naast zich heeft, de Koninkrijk behoort aan Hem en alle lof behoort Hem toe. Hij heeft macht over alle zaken. (Reciteer tien keer [26] in het Arabisch of één keer om luiheid tegen te gaan.) [27].

  "لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ، لهُ المُـلْكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير" (مائة مرة).


  "Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lah, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe, wa Hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier".


  Er is geen God dan Allah, de Enige, die geen andere goden naast zich heeft, de Koninkrijk behoort aan Hem en alle lof behoort Hem toe. Hij heeft macht over alle zaken.

  "لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ، لهُ المُـلْكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير" (مائة مرة)


  "Laa ielaaha iella llaahoe wah'dahoe laa sharieka lahoe, lahoe lmoelkoe wa lahoe lh'amdoe, wa Hoewa 'ala koellie shay-ien Qadier".

  Reciteer honderd keer in het Arabisch tijdens het opstaan in de ochtend.) [28]

  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 9. #29
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Voor in de ochtend en in de avond [Part 2]  Geprezen is Allah. Alle lof komt Hem toe, zoveel als het aantal van Zijn schepsels en de grootte van Zijn Tevredenheid en de Pracht van Zijn Troon en zo uitgestrekt als Zijn Woorden. (Reciteer drie keer in het Arabisch tijdens het opstaan in de ochtend.) [29].

  "سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه، وَرِضـا نَفْسِـه، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه" (ثلاثاً).


  "Soebh'aana llaahie wa bie h'amdihie 'adada khalqiehie, wa rieda nafsiehie, wazienata 'arshiehie wa miedaada kaliemaatieh".

  O Allah, Ik vraag U om kennis die een gunst voor me zal zijn, een goede voorziening, en daden die worden aanvaard. (Reciteer in Arabisch tijdens het opstaan.) [30].

  "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا, وَ رِزْقًا طَيِّبًا, وَ عَمَلاً مُتَقَبَّلاً."


  "Allaahoemma ienie as-aloeka 'ielman naafie'an, wa riezqan tayyieban, wa 'amalan moetaqabbalan".


  Ik zoek de vergiffenis van Allah en keer me in berouw tot Hem. (Reciteer honderd keer in het Arabisch gedurende de dag.) [31].

  "أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ أَتُوبُ إِِلَيْه."


  "Astaghfieroe llaaha wa atoeboe ielayh".


  k zoek mijn toevlucht bij de perfecte Woorden van Allah tegen het kwade, dat Hij geschapen heeft. (Reciteer drie keer in de avond in het Arabisch.) [32].

  "أَعُـوذ ُبِكَلِمَـاتِ اللّهِ التّـامَّـاتِ مِنْ شَـرِّ مَا خَلَـق." (ثلاثاً إِذا أمسى)."


  "A'oedhoe biekaliemaatie llaahie ttaammaatie mien sharrie ma khalaqa".


  O Allah, we vragen om Uw vrede en zegeningen over onze Profeet Mohammed. (Reciteer tien keer in het Arabisch.) [33].

  "اللَّهُمَّ صل و سلم على نبينا محمد."


  "Allaahoemma sallie wa salliem 'ala Nabieyyiena Moeh'ammad".  [1] Anas (moge Allah tevreden zij met hem) heeft gezegd dat hij de Profeet hoorde zeggen: "Met mensen zitten die de Almachtige Allah gedenken van het ochtend- (Fadjr)gebed tot zonsopkomst is meer geliefd bij Allah dan hij die vier slaven onder de Kinderen van Ismaa'iel vrijlaat. Het zitten bij mensen die Allah gedenken van het namiddag-(Asr)gebed tot het avond-(Maghrib)gebed is meer geliefd bij Allah dan hij die vier slaven onder de Kinderen van Ismaa'iel vrijlaat." Dit is overgeleverd door Aboe Daawoed (nr. 3667). Zie ook Al-Albaanie, Sah'ih' Aboe Daawoed 2/698.
  [2] Eenieder die dit zegt wanneer hij in de ochtend opstaat, zal worden beschermd tegen de Djinn totdat hij in de avond gaat slapen, en eenieder die dit zegt als hij in de avond gaat slapen, zal worden beschermd tegen hen totdat hij in de ochtend opstaat. Het is overgeleverd door Al-Haakim 1/562, Al-Albaanie bevestigt dat de overlevering Sah'ih' is en voert het terug tot An-Nasaa-ie en At-Tabaraani. Hij zegt dat At-Tabaraani's ketting van overlevering, of Isnaad betrouwbaar is (Djayyied), Al-Albaanie, 1/273.
  [3] Als u dit drie keer in de ochtend of in de avond reciteert, zal dit elke omstandigheid beschermen. De H'adieth is overgeleverd door Aboe Daawoed en At-Tirmidhie 3/182.
  [4] In de avond zegt u: "Amsayna wa amsa lmoelkoe liellaah zeggen: "We hebben een andere dag beëindigd en daarmee is alle schepping Allah's heerschappij." أَصْـبَحْناوَأَصْـبَحَالمُـلْك ُلله.... ....
  [5] In de avond dient u zeggen: "Rabbie as-aloeka khayra maa fie haadhiehie llaylatie, wa khayra ma ba'daha, wa a'oedhoe bieka mien sharrie maa fie haadhiehie llaylatie wa sharrie maa ba'daha: "Ik vraag U voor de goede zaken van deze nacht en ik zoek mijn toevlucht bij U voor het kwade van deze nacht en van de nachten die hierna komen."
  [6] Moesliem 4/2088.
  [7] In de avond dient u te zeggen: "Allaahoemma amsaynaa bieka wa bieka asbah'na, wa bieka nah'ya, wa namoet, wa ielayka lmasier: "O Allah, U brengt ons het eind van de dag zoals U ons haar begin brengt, U brengt ons leven en U brengt ons dood, en tot U is ons lot."
  [8] At-Tirmidhie 3/142.
  [9] "Eenieder die dit in de avond in overtuiging reciteert en in diezelfde nacht sterft, zal het Paradijs betreden en eenieder die het in de ochtend in overtuiging reciteert en op die dag sterft, zal het Paradijs betreden", Al-Boekhaarie 7/150. Andere overleveringen zijn in An-Nasaa-ie en At-Tirmidhie.
  [9] In de avond zegt u: "Allaahoemma iennie amsaytoe… "O Allah, er is weer een andere dag beëindigd".
  [10] In de avond zegt u: "Allaahoemma iennie amsaytoe… "O Allah, er is weer een andere dag beëindigd".
  [11] "Allah zal eenieder die dit vier keer zegt -in de ochtend of avond- sparen van het vuur van de Hel", Aboe Daawoed 4/317. Het is ook overgeleverd door Al-Boekhaarie in Al-Adab Al-Moefrad, An-Nasaa-ie in 'Amal Al-Yawm wa llaylah en Ibn As-Soennie. kettingen van overleveringen van An-Nasa-ie en Aboe Daawoed, zijn goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 33.
  [12] In de avond zegt u: "Allaahoemma maa amsa bie… : "O Allah, welke gunst dan ook mij treft in de avond".
  [13] "Eenieder die dit in de ochtend reciteert, heeft zijn plicht Allah te danken voor die dag vervuld; en eenieder die dit in de avond zegt, heeft zijn plicht vervuld voor die nacht", Aboe Daawoed 4/318, An-Nasaa-ie 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 8), Ibn As-Soennie (nr. 41), Ibn H'iebbaan (nr. 2361). De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 24.
  [14] Aboe Daawoed 4/324, Ahmad 5/42, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 22), Ibn As-Soennie (nr. 69), Al-Boekhaarie Al-Adab Al-Moefrad. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 26.
  [15] "Allah zal ieder die dit zeven keer in de ochtend of avond reciteert, geven wat hij ook maar wenst uit deze wereld of de volgende", Ibn As-Soennie (nr. 71), Aboe Daawoed 4/321. Beide overleveringen worden toegekend aan de Profeet -Marfoe'. De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Ibn As-Soennie.
  [16] Sah'ih' Ibn Maadjah 2/332 en Aboe Daawoed.
  [17] Sah'ih' At-Tirmidhie 3/124 en Aboe Daawoed.
  [18] "Eenieder die dit drie keer in de ochtend reciteert, zal niet worden getroffen door enig ellende voor de avond en degene die dit drie keer in de avond reciteert zal niet worden overvallen door enig ellende voor de ochtend", Aboe Daawoed 4/323, At-Tirmidhie 5/465, Ibn Maadjah 2/332, Ahmad. De ketting van overlevering van Ibn Maadjah is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 39.
  [19] "Allah heeft beloofd dat ieder die dit drie keer ieder ochtend of avond zegt op de Dag der Opstanding zal worden tevreden gesteld", Ahmad 4/337, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah p. 4, Ibn As-Soennie (nr. 68), At-Tirmidhie 5/465. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p.39.
  [20] De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Al-Haakim 1/545, Albaani 1/273.
  [21] Voor de avondrecitatie, zegt u hier Allaahoemma as-aloeka khayra haadhiehie llaylatie: "Mijn Heer, ik vraag U om de goedheid van deze nacht".
  [22] Aboe Daawoed 4/322. De ketting van overlevering is goed (H'asan). Zie ook Ibn Al-Qayyiem, Zaad Al-Ma'aad 2/373.
  [23] In de avond dient u te zeggen: "Amsaynaa 'ala fietratie l-ieslaam: "Wij zijn deze avond begonnen in het vetrouwen".
  [24] Ahmad 3/406-7, 5/123, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 34), At-Tirmidhie 4/209.
  [25] "Eenieder die dit honderd keer in de ochtend en in de avond reciteert, zal niet worden overtroffen op de Dag der Opstanding door iemand die beter heeft gedaan dan dit behalve door iemand die het meer heeft gereciteerd", Al-Boekhaarie 4/2071.
  [26] "Allah zal tien H'asanat (beloningen) opschrijven voor degene die dit tien keer in de ochtend reciteert, en hij zal hem tien zonden vergeven en hem de beloning geven van de bevrijding van tien slaven en hem beschermen tegen Shaytan. Eenieder die dit tien keer in de avond reciteert, zal dezelfde beloning krijgen", An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah (nr. 24). De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Albaani 1/272. Aboe Hoerayrah ra verhaald dat de Profeet saw heeft gezegd: "Allah zal honderd H'asanat opschrijven en honderd zonden vergeven voor degene die in de ochtend tien keer zegt: 'Er is geen God dan Allah, de Enige, Hij heeft geen deelgenoot. Allah bezit alles, en alle lof is aan Hem. Hij heeft macht over alle zaken.' Hij zal de beloning krijgen van het bevrijden van een dienaar en hij zal de gehele dag tot de schemering worden behoed voor Shaytan. Eenieder die dit in de avond zegt, zal dezelfde beloning krijgen", Ahmad 8/704, 16/239. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Baaz, p. 44.
  [27] "Eenieder die dit in de ochtend reciteert, zal de beloning krijgen van het bevrijden van een dienaar onder de Kinderen van Isma'il. Tien H'asanat (beloningen) zullen worden opgeschreven voor hem, en hij zal voor tien zonden worden vergeven, tien rangen zal hij worden verhoogd, en hij zal worden beschermd tegen Shaytan tot de avond. Eenieder die dit in de avond zegt, zal dezelfde beloning krijgen tot de ochtend", Aboe Daawoed 4/319, 3/957, Ahmad 4/60, Ibn Maadjah 2/331, Ibn Al-Qaiym Zaad Al-Ma'aad 2/388. De ketting van overlevering is zeker (Sah'ih'), Al-Albaanie 1/270.
  [28] "Eenieder die dit honderd keer per dag reciteert, zal de beloning krijgen van het bevrijden van tien slaven. Honderd H'asanat (beloningen) zal worden opgeschreven voor hem en honderd zonden zullen worden uitgewist. Hij zal worden beschermd tegen Shaytan tot de avond. Niemand zal in staat zijn iets beter dan dit te vertonen behalve voor degene die meer dan dit heeft gereciteerd", Al-Boekhaarie 4/95, Moesliem 4/2071.
  [29] Moesliem 4/2090.
  [30] Ibn As-Soennie, nr. 54, Ibn Maadjah nr. 920. De ketting van overlevering is goed (H'asan), Ibn Al-Qayyiem 2/375.
  [31] Al-Boekhaarie, uit Al-'Asqalaanie, Fath' Al-Baarie 11/101, Moesliem 4/2075.
  [32] "Eenieder die dit drie keer in de avond reciteert zal worden beschermd tegen insectenbeten", Ahmad 2/290, An-Nasaa-ie, 'Amal Al-Yawm wa llaylah nr. 590, At-Tirmidhie 3/187, Ibn As-Soennie nr. 68. Volgens Al-Albaanie, is de ketting van overlevering van Ibn Maadjah (2/266) zeker (Sah'ih'), en Ibn Baaz 44 volgend, is At-Tirmidhie's overlevering goed (H'asan).
  [33] De Profeet heeft gezegd: "Degene die tien keer in de ochtend en tien keer in de avond zegeningen over mij zegt, zal mijn bemiddeling op de Dag der Opstanding verkrijgen." At-Tabaraani verhaalde deze H'adieth samen met twee kettingen van overlevering. Een daarvan is betrouwbaar (Djayyied), Haythami 10/120. Al-Albaanie 1/273 rubriceert de ketting van overlevering als zeker (Sah'ih]
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 10. #30
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Voor het slapen gaan  M
  en dient zijn handen bij elkaar te brengen, erin te blazen en het volgende (in het Arabisch) te zeggen: ”In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. “Zeg: Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”

  Bismie llaahie rrah’maanie rrah’ieem. ”Qoel hoewa Allaahoe ah’ad ! Allaahoe ssamad ! Lem yalied wa lem yoeelad ! wa lem yakoenlahoe koefoewan ah’ad”.

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer der dageraad. Tegen het kwaad dat Hij geschapen heeft. En tegen het kwaad van de donkere nacht wanneer hij aanbreekt. En tegen het kwaad van hen die op knoppen blazen. En tegen het kwaad van een jaloerse wanneer deze jaloers is”

  Bismie llaahie rrah’maanie rrah’ieem. ”Qoel a’oedhoe bierabbie l-falaq ! Mien sharrie maa Khalaq ! Wa mien sharrie ghaasieqien iedhaa waqab ! Wa mien sharrie annaffaathaatie fie l-‘oqad ! Wa mien sharrie h’aasiedien iedhaa h’assad”.

  In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Zeg: “Ik zoek bescherming bij de Heer (Allah) van de mensen. De koning van de mensen. De God van de mensen. Tegen het kwaad van de wegsluipende influisteraar. Degene die in de harten van de mensen influistert. Van de Djinn’s en de mensen. Ga na het zeggen van de smeekbedes met je handen over je hele lichaam. Je begint met je hoofd en gezicht. Voer deze handeling drie keer uit [1].

  Bismie llaahie rrah’maanie rrah’ieem. ”Qoel a’oedoe bierabbie annaas ! Maliekie annaas ! ielaahie annaas ! Mien sharrie Al-waswaasie Al-khannaas ! Alladhie yoewaswiesoe fie sodoorie nnaas ! Miena Al-djiennatie wa-nnaas”.

  Daarna over alle lichaamsdelen heen te wrijven met de handen, beginnend bij het hoofd, handen en de rest van het lichaam (dit dient drie keer gedaan te worden).  Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de Hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich over de Hemelen en de aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige [2].

  “Allaahoe laa ielaaha iellaa hoewa, Al-h’ayyoe Al-qayyoem. Laa ta-ekhoedoehoe sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaawaatie wa maa fie l-ard. Men dhe lladhie yashfa’oe ‘iendahoe iellaa bie'iednieh. Ya’lemoe maa bayna aydieehiem wa maa khalfahoem. Walaa yoeh’ieetoena bieshay-ien mien ‘ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie’a korsieyyoehoe ssamaawaatie wal-ard, walaa ya'oedoehoe h’iehdoehoema, wa hoewa al-‘aliyyoe al-‘adhziem”.  De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen zijn Boodschappers. Zij Zeiden: “Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de Terugkeer”. Allah belast niemand, dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet. “Onze Heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet zoals U degenen v??r ons belast heeft. Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen en dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Mester en help ons tegen het ongelovige volk” [3].

  “Aamana rrasoeloe biemaa oenziela ielayhie mien rabbiehie wal moe’mienoen. Koelloen aamana biellaahie wa malaa’iekatiehie wa koetoebiehie wa roesoelieh. Laa noefarrieqoe bayna ah’adien mien roesoelieh. Wa qaaloe samie’na wa ata’na, ghofraanaka rabbanaa wa ielayka al massieer ! Laa yoekalliefoe Allaahoe nafsan iellaa woes’aha, lahaa maa kasabat wa ‘alayha ma-ktasabat, rabbanaa laa toe’aakhiedna ien nasieena aw akhta’na, rabbanaa wa laa tah’miel ‘alayna iessran kamaa h’amaltahoe ‘ala alladiena mien qablienaa, rabbana wa laa tO’ammielna maa laa thaaqata lana bieh, wa’foe ‘annaa waghfier lana warh’amnaa anta mawlaana fansoerna ‘ala al-qawmie al-kaafierien”.
  .


  In Uw naam [4] mijn (rab) Heer, leg ik mijn zijde neer en in Uw naam hef ik hem op. Als U mijn mijn ziel neemt, heb dan genade met haar. En als U haar (ziel) terug zendt behoed haar dan net zoals U Uw rechtschapen dienaren behoedt.

  "باسْمِكَ رَبِّـي وَضَعْـتُ جَنْـبي ، وَبِكَ أَرْفَعُـهُ، فَإِن أَمْسَـكْتَ نَفْسِـي فارْحَـمْها ، وَإِنْ أَرْسَلْتَـها فاحْفَظْـها بِمـا تَحْفَـظُ بِه عِبـادَكَ الصّـالِحِـين."

  “Biesmieka rabbie wada’toe djanbie, wa bieka arfa’oeh, fa-ien amsakta nafsie farh’amhaa, wa ien arsaltaha fah’fadh-ha, biema tah’fadhoe biehie ‘iebaadaka assaalieh’ieen”.  O Allah, U hebt mijn ziel geschapen en U neemt haar terug. U hebt de macht over haar dood en leven. Als U haar levend houdt bescherm haar dan en als U haar (ziel) neemt vergeef haar dan. O Allah, ik vraag U om bescherming [6].

  "اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة"

  “Allaahoemma iennaka khalaqta nafsie wa anta tawaffaahaa, laka mamaatoeha wa mah’yaahaa, ien ah’yaytaha fah’fadh-haa, wa ien amattahaa faghfier laha. Allaahoemma iennie as’aloeka al-‘aafieyah”.  O Allah [7] bescherm mij van Uw bestraffing op de dag dat U Uw dienaren zult laten doen opstaan (reciteer dit 3 keer in het Arabisch). [8].

  "اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك." (ثلاثاً).

  “Allaahoemma qienie ‘adaabak yawma tab’athoe ‘iebaadak”.  In Uw naam, O Allah, sterf ik en leef ik [9].

  "بِاسْـمِكَ اللّهُـمَّ أَمـوتُ وَأَحْـيَا"


  “Biesmieka Allaahoemma amoetoe wa ah’ya”.  Zal ik jullie een goede zaak aanwijzen die beter voor jullie is dan een bediende, als jullie naar jullie slaapplaats wend zeg dan: “Geprezen is Allah (33 keer reciteren in het Arabisch), alle lof behoort aan Allah (33 keer in het Arabisch), Allah is de grootste (34 keer in het Arabisch). [10]

  "سُبْـحانَ الله (ثلاثاً وثلاثين), الحمدُ لله (ثلاثاً وثلاثين),اللهُ أكْـبر (أربعاً وثلاثين)."


  “Soebh’aana llaah, wal-h’amdoe liellaah, wa llaahoe Akbar”.  O Allah, Rab (Heer) der zeven hemelen en Heer der omvangrijke Troon (‘Arsh). Onze Rab (Heer) en de Rab (Heer) van alles. Degene die de graankorrel en de dadelpit doet ontkiemen [11]. De Openbaarder van de Thorah, de Indjiel en de Foerqaan [12]. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van al datgene dat U bij de voorhoofdslok zal grijpen [13]. O Allah, U bent de Eerste en niets kwam voor U, U bent de Laatste en niets komt na U, U bent de meest Hoge en niets zal hoger zijn dan U, U bent de meest Dichtstbijzijnde en niets is dichterbij dan U. Laat onze leningen kwijtschelden en behoed ons tegen armoede [14].

  "اللّهُـمَّ رَبَّ السّمـواتِ السَّبْـعِ وَرَبَّ العَـرْشِ العَظـيم ، رَبَّنـا وَرَبَّ كُـلِّ شَـيء ، فالِـقَ الحَـبِّ وَالنَّـوى ، وَمُـنَزِّلَ التَّـوْراةِ وَالإنْجـيل ، والفُـرْقان ، أَعـوذُ بِـكَ مِن شَـرِّ كُـلِّ شَـيءٍ أَنْـتَ آخِـذٌ بِنـاصِـيَتِه. اللّهُـمَّ أَنْـتَ الأوَّلُ فَلَـيسَ قَبْـلَكَ شَيء ، وَأَنْـتَ الآخِـرُفَلَـيسَ بَعْـدَكَ شَيء ، وَأَنْـتَ الظّـاهِـرُفَلَـيْسَ فَـوْقَـكَ شَيء ، وَأَنْـتَ الْبـاطِـنُ فَلَـيْسَ دونَـكَ شَيء ، اقـْضِ عَنّـا الـدَّيْـنَ وَأَغْـنِنـا مِنَ الفَـقْر

  “Allaahoemma rabba ssamaawaatie assab’ie wa rabba al-‘arshie al-‘adhieem, rabbana wa rabba koellie shay-ien, faalieqa al-h’abbie wannawaa, wa moenziela attawraatie wal-indjieel, wal-foerqaan, a’oedhoe bieka mien sharrie koellie shay-ien anta aakhiedoen bienaasieyatieh. Allaahoemma anta al-awwaloe falaysa qablaka shay-oen, wa anta al-aakhieroe fa laysa ba’daka shay-oen, wa anta adhaahieroe fa laysa fawqaka shay-oen, wa anta al-baathienoe fa laysa doeenaka shay-oen, iedhie ‘annaa addayna wa aghniena mien al-faqr”.  Alle lof behoort aan Allah, Hij die ons voorzien heeft van voedsel en drank, ons beschermd en onderdak biedt, want hoeveel zijn er die geen bescherming en onderdak hebben [15].

  "الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي"

  “Al-h’amdoe liellaahie Alladhie Ath’amana wa saqaanaa, wa kafaanaa, wa aawaana, fakem miemman laa kaafieya lahoe walaa moe’wie”.  O Allah, Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Schepper van de hemelen en de aarde, Heer en Bezitter van alles. Ik getuig dat er geen God is dan U. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwade van mijn ziel en tegen het kwade van Shaytan en zijn afgoderij. (Ik zoek mijn toevlucht bij U) tegen het brengen van kwaad in mijn ziel of het kwaad brengen aan een moslim [16].

  "اللّهُـمَّ عالِـمَ الغَـيبِ وَالشّـهادةِ فاطِـرَ السّماواتِ وَالأرْضِ رَبَّ كُـلِّ شَـيءٍ وَمَليـكَه، أَشْهـدُ أَنْ لا إِلـهَ إِلاّ أَنْت، أَعـوذُ بِكَ مِن شَـرِّ نَفْسـي، وَمِن شَـرِّ الشَّيْـطانِ وَشِـرْكِه، وَأَنْ أَقْتَـرِفَ عَلـى نَفْسـي سوءاً أَوْ أَجُـرَّهُ إِلـى مُسْـلِم

  “Allaahoemma ‘aaliema al-ghaybie wassha-haadah faathiera ssamaawaatie wal-ardh, rabba koellie shay-ien wa malieekah, ash-hadoe an laa ielaaha iellaa ant, a’oedhoe bieka mien sharrie nafsie, wa mien sharrie asshaytaanie wa shierkieh, wa an aqtariefa ‘ala nafsie soee’an, aw adjoerrahoe ielaa moesliem”.  De profeet sliep nadat hij het volgende uit de Qor-aan reciteerde: Soerat As-Sadjdah (nummer 32) en Soerah Al-Moelk (nummer 67) in het Arabisch. “Alief Laam Miem ! De neerzending van het Boek waaraan geen twijfel is...”

  “Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is…” [17].


  “Alief laam mieem ! Tanzieeloe al-kietaabie…” en “Tabaaraka alladhie bieyadiehie al-moelk…”.  Voor het slapen gaan dient men de wassing te verrichten zoals deze voor het gebed gedaan zou worden, ga dan op je rechterzijde liggen en reciteer dan deze smeekbede:” O Allah, ik onderwerp mijzelf aan U. Ik vertrouw mijn zaken toe aan U, ik richt mijn gezicht tot U. Ik leg mezelf neer bij U, met hoop en vrees naar U. Er is noch toevlucht noch ontsnapping behalve bij U. Ik geloof in Uw boek (de Qor-aan) die u hebt neder gedaald en in Uw profeet die U gezonden hebt. Als men streft in de slaap dan sterft hij in fietrah (natuurlijke aanleg). [18].

  "اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت."


  “Allaahoemma aslemtoe nafsie ielayka, wa fawwadhtoe amrie ielayka, wa wadjjahtoe wadjhie ielayka, wa aldja-toe dha-hrie ielayka, raghbatan wa rahbatan ielayka, laa maldja-a walaa mandjan mienka iellaa ielayka, aamantoe biekietaabieka alladhie anzalta wa bienabieyyieka alladhie arsalta”.  [1]Zie Al-Boekhaarie, van Al-’Asqalaanie, Fath’ Al-Baarie 9/62, Moesliem 4/1723.
  [2]2:255. Degene die dit reciteert wanneer hij ligt om te gaan slapen, zal door Allah een beschermende (engel) worden aangewezen en de shaytan zal hem niet kunnen benaderen tot in de morgen. Zie Al-Boekhaarie, van Al-’Asqalaanie, Fath’ Al-Baarie 4/487.
  [3]2:285-286. Deze twee verzen zijn genoeg voor iedereen die ze reciteert voor het slapen gaan. Zie Al-Boekhaarie, from Al-’Asqalaanie, Fath’ Al-Baarie 9/94, Moesliem 1/554.
  [4] “Als iemand van jullie uit zijn bed stapt en later weer terug keert laat hem dan zijn beddegoed drie keer uitschudden en de naam Allah roepen, want jullie weten niet wat erna jullie bed is ingegaan.
  [5] Al-Boekhaarie 11/26 and Moesliem 4/2083.
  [6] Overgeleverd door Moesliem 4/2083, Ahmad 2/79 en Ibn As-soennie in ‘amaloe lyawmie wallaylah onder het nummer 721.
  [7] “Wanneer de profeet ging liggen om te slapen, plaatste hij zijn rechterhand onder zijn wang en reciteerde deze smeekbede.
  [8] Aboe Daawoed 4/311. Zie ook Sah’ih’ At-Tirmidhie 3/143.
  [9] Hier zijn de betekenissen sterven en leven bedoelt als slapen en wakker zijn. Dit Verklaart waarom de normale volgorde van slapen en wakker omgedraaid in deze H’adieth. In andere contexten worden het woord leven voor het woord sterven genoemd. Zie Qor-aan 2:258, 3:156, 7:158 etc. Zie ook Al-’Asqalaanie, Fath’ Al-Baarie 11/113, Moesliem 4/2083.
  [10] Al-Boekhaarie, from Al-’Asqalaanie, Fath’ Al-Baarie 7/71 en Moesliem 4/2091.
  [11] Zie Qor-aan 6:95, het verwijst naar het ontkiemen en het uit laten komen van de zaden.
  [12] Het Arabische zegt hier Foerqaan, één van de woorden die Qor-aan aanduid. Foerqaan betekent “onderscheider”. Dit wordt gebruikt wanneer men een onderscheid maakt tussen het goede en het slechte, Foerqaan wordt ook gebruikt bij het ontkiemen van de zaden dat eerder genoemd is in de hadieth.
  [13] Zie Qor-aan 96:15, waar een aanval op de voorhoofdslok zal leiden tot verwerping in de Hel.
  [14] Moesliem 4/2084.
  [15] Moesliem 4/2085.
  [16] Aboe Daawoed 4/317. Zie ook Sah’ih’ At-Tirmidhie 3/142.
  [17] At-Tirmidhie, An-Nasaa-ie, zie ook Sah’ih’ Al-DjaAmi’ 4/255.
  [18] Al-Boekhaarie, Fath’ Al-Baarie 11/113. Moesliem 4/2081
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •