Results 1 to 6 of 6

Thread: Het slaan van vrouwen.

 1. #1
  *~Kama Toedinoe Toedaan~* Faith's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  3,108

  Default Het slaan van vrouwen.

  Slaan Van Vrouwen

  De profeet sprak ooit zijn afschuw uit over het slaan en zei: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

  En van Aisha (de vrouw van de profeet) weten we dat de profeet zelf nooit zijn vrouwen, dienaren of andere mensen geslagen heeft. Metgezel Abu Masud al-Badri vertelt over slaan het volgende verhaal: 'Ik was mijn dienaar met een zweep aan het slaan. Toen hoorde ik een stem achter me, "Pas op Abu Masud", maar ik herkende de stem niet, want de stem was gekleurd door intense boosheid. De profeet zei:" Pas op Abu Masud, pas op Abu Masud, pas op Abu Masud; want zeer zeker God heeft meer macht over jou dan jij over je dienaar." Vanaf die dag heb ik nooit meer mijn dienaren geslagen.'

  De Quraan behandelt het onderwerp slaan van vrouwen als volgt (4.34): 'Mannen zijn de beschermers en onderhouders van hun echtgenotes omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten in [fysieke] kracht en omdat zij van hun rijkdommen zullen besteden [aan hun vrouwen]. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die vroom zijn en heimelijk bewaren hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen die zich slecht gedragen: wijst haar [eerst] terecht en [als dat niet helpt] laat haar in haar bedden alleen en [als laatste en ook afgeraden] geef haar een lichte tik [in plaats van haar te slaan]. Als zij hun gedrag veranderen, zoekt geen weg tegen haar[door oude koeien uit de sloot te halen of het herkauwen van ruzies]. Waarlijk, God is Verheven, Groot.'

  Vervolgens is er, als bovengenoemde stappen tot verzoening tussen man en vrouw niet helpen, de volgende richtlijn (4.35): 'En als gij een breuk tussen hen vreest, stelt dan een scheidrechter [bemiddelaar] van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen zal God deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, God is Alwetend, Alkennend.'

  De Islam probeert het slaan van vrouwen te voorkomen door:
  1. De voorbeeldfunctie van de profeet Mohammed, die zijn vrouw nooit geslagen heeft.
  2. Het inbouwen van een 'stappenplan' door bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan
  3. Over te gaan tot seksuele onthouding (voor mannen vaak een reden snel tot inkeer te komen) Want je mag niet met je vrouw slapen zolang je ruzies niet hebt bijgelegd.
  4. Als dat niet helpt, wordt er gedoogd dat er symbolische lichte tik toe met een miswak (een tandenborstel van hout van ongeveer 20 x 1 cm) vanuit de pols (dus niet vanuit de elleboog of schouder) en niet in het gezicht of op intieme gedeelten wordt gegeven
  __________________
  In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle.
  Alle lof is voor Allah, we prijzen Hem en zoeken Zijn Bescherming en Zijn Vergeving, We zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte van onze zielen en het slechte van onze handelingen. Ik getuig dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed salla Allah ou 'aleyhi wa sellem Zijn Dienaar en Boodschapper is.
  Vervolgens,
  Dat wat voor je ligt is een poging om duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de ‘awrah’ van de moslimvrouw ten opzichte van andere moslimvrouwen.
  De kwestie wordt behandeld in de vorm van ‘fataawa’ (religieuze uitspraken), uitgesproken door Sheich Saalih ibn Fawzaan ibn Abdullah al Fawzaan, moge Allah t’Ala hem beschermen
  Allah soubhanahou wa ta'ala zegt in Zijn Boek:

  "In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle.
  Alle lof is voor Allah, we prijzen Hem en zoeken Zijn Bescherming en Zijn Vergeving, We zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte van onze zielen en het slechte van onze handelingen. Ik getuig dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed salla Allah ou 'aleyhi wa sellem Zijn Dienaar en Boodschapper is.
  Vervolgens,
  Dat wat voor je ligt is een poging om duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de ‘awrah’ van de moslimvrouw ten opzichte van andere moslimvrouwen.
  De kwestie wordt behandeld in de vorm van ‘fataawa’ (religieuze uitspraken), uitgesproken door Sheich Saalih ibn Fawzaan ibn Abdullah al Fawzaan, moge Allah t’Ala hem beschermen
  Allah soubhanahou wa ta'ala zegt in Zijn Boek:
  {…En hun schoonheid niet laten zien, behalve aan hun echtgenoten, hun vaders, hun schoonvaders, hun zonen, de zonen van hun echtgenoten, hun broers, de zonen van hun broers, de zonen van hun zussen, hun (moslim)vrouwen (hun zusters in islaam) en de vrouwelijke slaven van wat hun rechterhand bezit en de oude mannelijke bedienden die geen lusten meer hebben, en de kleine kinderen die nog geen benul van schaamte en seksualiteit hebben.En laat hen niet met hun voeten stampen zodat hun verborgen schoonheid zichtbaar wordt. En wendt jullie berouwvol tot Allah, oh gelovigen, opdat jullie succesvol zullen zijn. ( Soerah an--Nur 31)
  Wat in de bovenstaande aya duidelijk is, is dat het voor de gelovige vrouwen is toegestaan hun schoonheid (zoals het gezicht, het haar, de nek, de onderarmen en scheenbenen, en Allahoe A'lem) te tonen aan de gelovige vrouwen, de vrouwelijke slaven en kinderen die geen benul van seksualiteit hebben.
  En de vraag die nu rijst, is welk soort kleding in deze situaties toegestaan is om te dragen en welke niet.
  Hierover werden enkele vragen gesteld aan Sheich Saalih ibn Fawzaan ibn Abdallah al Fawzaan (moge Allah hem beschermen).
  Vraag Veel vrouwen houden de mening dat de ‘awrah’ van de vrouw in het bijzijn van andere vrouwen reikt van de navel tot de knie. Daarom dragen ze kleding die erg strak is en open, waardoor armen en benen vrijwel geheel ontbloot of zichtbaar worden. Wat is uw advies hierover?
  Antwoord: Wat van de moslimvrouw wordt verlangd is verlegenheid en schaamte gevoel, en dat ze een goed voorbeeld is voor de andere moslimvrouwen, en ze moet niets van haar lichaam blootstellen behalve datgene wat passend is voor een gelovige vrouw. Dit is kenmerkend voor haar en dit is wat het veiligste voor haar is. Want zeker het onachtzaam en gemakzuchtig ontbloten van datgene waar geen reden voor is, zal leiden tot verdere onverschillige ontbloting en zal uiteindelijk leiden tot het ontbloten van hetgeen verboden is, en Allah is Alwetend. (al muntaqaa min fataawa vol 3 p307/453)
  Vraag: Wanneer een vrouw strakke kleding draagt in het bijzijn van andere vrouwen, valt zij dan onder de hadieth {…..vrouwen die kleding dragen maar in werkelijkheid naakt/ onbedekt zijn) ?
  Antwoord: Er is geen twijfel mogelijk dat het dragen van strakke kleding, welke de welvingen van haar lichaam laat zien/ haar figuur laat zien, niet is toegestaan, behalve voor haar echtgenoot. Zelfs als er enkel vrouwen aanwezig zijn, is het niet toegestaan omdat zij zichzelf zal presenteren als een slecht voorbeeld voor deze vrouwen. Wanneer zij haar dit zien doen, zullen ze haar misschien willen volgen.Ze is opgedragen haar ‘aurah’ te bedekken met iets wijds, ruimvallend, en dit te doen in het bijzijn van wie dan ook uitgezonderd haar echtgenoot. Dus bedekt ze haar ‘aurah’ in het bijzijn van andere vrouwen, zoals ze dit doet in het bijzijn van mannen behalve datgene wat passend is om onbedekt te laten bij vrouwen onderling, zoals gezicht, handen, voeten en datgene waar een reden voor is om onbedekt te laten. (Al muntaqaa min fataawa vol 3 p307/454)
  Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het dragen van strakke dunne (doorschijnende) kleding, waardoor haar lichaam gedeeltelijk zichtbaar wordt?
  Antwoord: Het is een verplichting voor de vrouw dat haar kleding niet zodanig is dat het de kleur van haar huid laat zien, noch dat het de vorm van haar lichaam laat zien. Dit is omdat de Profeet salla Allah ou 'aleyhi wa sellem zei:{Twee soorten mensen van de bewoners van het hellevuur heb ik nog niet gezien: Vrouwen die bedekt zijn maar in werkelijkheid onbedekt zijn door de manier waarop zij lopen, met hun heupen draaiend. Op hun hoofden staan kamelenbulten. Zij zullen Djennah niet binnengaan, noch zullen zij haar geur ruiken. (en de tweede soort) en mannen die zwepen bij zich hebben als een koeienstaart en hiermee een dienaar van Allah slaan) (voor een preciezere weergave van de hadieth, raadpleeg Saheeh Moeslim)
  Sheich oel- Islaam ibn Taimiyyah, moge Allah’s Barmhartigheid op hem zijn, zegt in zijn Madj’moe al Fatawa, betreffende de zinsnede van de Profeet salla Allah ou 'aleyhi wa sellem, (…bedekt maar in werkelijkheid onbedekt...) dat dit betekent dat zij kleding draagt die haar niet bedekt, dus zij is gekleed maar in werkelijkheid is zij naakt, zoals de vrouwen die dunne kleding dragen waar hun huid doorheen schijnt en de vrouwen die strakke kleding dragen zodat hun lichaam, met name haar borsten en taille zichtbaar worden. In werkelijkheid moet de kleding van de vrouw bedekkend zijn en geen vorm van zelfs de ledematen laten zien. En dat is de kleding die wijd, ruimvallend en niet doorschijnend is. (Al fataawa al jaamatu li Imraátul muslima vol 3 p845/763)
  Wat hier beschreven is, is van de Fataawa die gegeven is door Sheich Saalih al Fawzaan betreffende het zich mooi maken van de moslimvrouw ten opzichte van de moslimzusters. Hopelijk is er verduidelijking in deze zaak gebracht. Echter voor diegene die vasthoudt aan de mening dat de ‘awrah’ van de moslimvrouw onder moslimvrouwen reikt van de navel tot de knie, is het verplicht om:
  Ten eerste: Bewijsvoering hiervoor te geven en een verwijzing ernaar te geven van Ahlul Ilm (mensen met kennis, geleerden)
  Ten tweede: Te erkennen, toe te geven dat het vasthouden aan de mening dat de ‘aurah’ hiervan (onder vrouwen) ook het dragen van kleding zoals strakke broeken en minirokken uitsluit, aangezien de vormen van de lichaamsdelen duidelijk gezien worden en daarom het niet is toegestaan, zoals hierboven door de sheich is uitgelegd.

 2. #2
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default


 3. #3
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Die moest ik er gewoon in gooien :hihi:.

 4. #4
  Administrator meicro's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  Zoubida.nl
  Posts
  2,810

  Default

  Ja sommige mannen weten niet hoe ze met vrouwen om moeten gaan.

 5. #5

  Default

  Wat erg dat mannen eigenlijk echt in staat zijn om hun vrouwen te slagen.
  Zoubida.nl

 6. #6

  Default

  komt vaker voor dan je denkt helaas.

Similar Threads

 1. Docent opgepakt na slaan leerling
  By the-unknown in forum Nieuws, Actualiteiten & Sport
  Replies: 0
  Last Post: 27-05-2011, 03:59
 2. Vrouw vast voor slaan man
  By the-unknown in forum Nieuws, Actualiteiten & Sport
  Replies: 3
  Last Post: 15-05-2011, 11:43
 3. Mannen die slaan?
  By Jihh in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 48
  Last Post: 21-04-2011, 10:48
 4. Het slaan van vrouwen.
  By _Noor_ in forum Algemeen Islam
  Replies: 0
  Last Post: 07-12-2010, 09:52
 5. Portiers slaan man in elkaar
  By zinazina in forum Nieuws, Actualiteiten & Sport
  Replies: 2
  Last Post: 05-11-2010, 10:35

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •