Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 47

Thread: ° Wie is Dajjal..?

 1. #1

  Default ° Wie is Dajjal..?

  - De verschijning van de Daddjaal

  ...Waarvan de taalkundige betekenis is: de overdrijvende vorm van "ad-dadjal", dat het liegen en het bedekken betekent.


  En de religieuze betekenis: een misleidende man die aan het einde der tijden zal verschijnen en de Rabb(1)(2). De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft gezegd: beweert te zijn. Zijn verschijnen is bevestigd door de Soennah en de idjmaa'  قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات  "Zeg: "O Allah, ik zoek toevlucht tot U tegen de bestraffing van Djahannam (de Hel), en ik zoek toevlucht tot U tegen de bestraffing van het graf, en ik zoek toevlucht tot U tegen de beproeving van al-Masieh ad-Daddjaal, en ik zoek toevlucht tot U tegen de beproeving van het leven en de dood."
  Overgeleverd door Moeslim.


  En de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - zocht altijd toevlucht tegen hem in het gebed. Moettafaqoen ‘alayh(3).


  De Moslims hebben consensus over zijn verschijnen.

  En zijn verhaal is als volgt: hij zal verschijnen op een weg tussen ash-Shaam(4) en Irak, waarop hij de mensen zal oproepen om hem te aanbidden. De meesten die hem volgen zijn Joden, vrouwen en bedoeïenen, en zeventigduizend Joden van Asfahan(5) zullen hem volgen. Hij zal de hele wereld rondgaan als een wolk die door de wind wordt voortgestuwd, behalve Mekkah en Medienah, waarvan hij wordt weerhouden. Zijn verblijf (op aarde) zal veertig dagen zijn: een dag als een jaar, een dag als een maand, een dag als een week en de rest van de dagen zijn normale dagen. Hij zal blind zijn aan één oog, en tussen zijn ogen zullen (de letters) ka, fa, ra ك ف ر(kaafir: ongelovige) geschreven staan, welke alleen de gelovige zal lezen. Hij zal geweldige beproevingen bij zich hebben, o.a. dat hij de hemel beveelt, waarop het zal regenen, en dat hij de aarde beveelt, waarop er gewassen groeien. Hij zal een paradijs en een vuur bij zich hebben, maar zijn paradijs is een vuur en zijn vuur is een paradijs.

  De Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - waarschuwde voor hem, en zei:


  من سمع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أو بفواتح سورة الكهف

  "Wie van hem hoort, laat hij dan afstand van hem nemen. En wie hem tegenkomt, laat hij dan de eerste Verzen van Soerah al-Kahf over hem reciteren." (6)
  ° Ana L3ayla Moulati °

 2. #2

  Default

  Wist je dat....? (Dajjal)

  Wist je dat de Dajjal krullend haar en een hangende oog zal hebben?

  ‘Abd-Allaah ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''In mijn droom zag ik...En daarna draaide ik mij om en zag daar een gezonde brede man met krullend haar, blind aan zijn rechter oog, met een oog als een hangende druif. Ik vroeg: ''Wie is dat?'' mij werd gezegt: ''Dat is Dajjal'' De persoon leek erg op Ibnu Qatan''.[Overgeleverd door al-Bukhaari, no. 6508 Ibn Qatan was een man van Banu Mustalaq van Khuzaa’ah]

  Ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Allah is niet eenogig, Maar de Dajjal is eenogig, blind of verlamd aan zijn rechter oog, Welke lijkt op een hangende druif''.[Overgeleverd door al-Bukhaari, no. 3184]

  al-Nawwaas ibn Sam’aan heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''... Het zal een jonge man zijn (de Dajjal) met krullend haar en met een hangende oog. Hij lijkt erg veel op ‘Abd al-‘Uzza ibn Qatan''.[Overgeleverd door Muslim, no. 5228]

  ‘Ubaadah ibn al-Saamit heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Ik heb jullie veel verteld over Dajjal en ik ben bang dat jullie het niet zullen snappen. De Dajjal zal een kleine man zijn met krullend haar. hij zal eenogig zijn. Als je verward raakt door hem onthoud dan dat je Heer niet eenogig is''.[Overgeleverd door Abu Dawood, no. 3763 Zie ook Saheeh al-Jaami’ al-Sagheer, no. 2455]

  Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''...Als over Dajjal, hij zal eenogig zijn met een brede voorhoofd en hij zal een brede hoge borst hebben en hij zal Gebocheld zijn...'' [Overgeleverd door Ahmad, no. 7564]

  Wist je dat de Dajjal een hel en een Paradijs bij zich zal hebben?

  Hudhayfah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''De Dajjal zal eenogig zijn, blind of verlamd aan zijn ene oog, Met dik haar, hij zal een Paradijs en Hel bij zicht hebben, Maar zijn hel zal een Paradijs zijn en zijn Paradijs zal een Hel zijn'' [Overgeleverd door Muslim, no. 5222]

  Wist je dat tussen zijn ogen ''Kafier'' of de letters: ‘kaaf faa’ raa’ zal staan?

  Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Geen een profeet was neer gezonden of hij had zijn mensen gewaarschuwd tegen de eenogige leugenaar (Dajjal). hij is eenogig maar jou Heer is niet eenogig, en tussen zijn ogen zal staat: ''Kafier''. [Overgeleverd door al-Bukhaari, no. 6598] In een andere versie staat er: ‘kaaf faa’ raa’ [Overgeleverd door Muslim, no. 5219] En in een andere versie overgeleverd van Hudhayfah: ''Het zal gelezen worden door elke gelovige Geletterde of ongeletterde''. [Overgeleverd door al-Bukhaari, no. 6598]

  Wist je dat de Dajjal de grootste fitnah zal zijn tussen de schepping van Adam en het Uur?

  ‘Imraan ibn Husayn heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Vanaf de schepping van Adam tot dat de Uur begint, is er geen grotere schepping dan die van Dajjal''. [Overgeleverd door Muslim, 5239 In een andere versie: ''Dajjal is de grootste fitnah tussen de schepping van Adam en tot de begin van de Uur'']

  Wist je dat de Dajjal geen kinderen zal hebben?

  Abu Sa’eed al-Khudri vertelde hoe het gesprek ging tussen hem en Ibn Sayyaad welke zei: ''Heb je de Profeet niet horen zeggen dat de Dajjal geen kinderen zal hebben?''... Waarop ik zei: ''Ja (ik heb het gehoord)...'' [Overgeleverd door Muslim, no. 5209]


  Wist je dat de Dajjal van het oosten zal komen (Khurasaan)?

  Faatimah bint Qays heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Hij zal komen van de richting van de Syrische zee of van De jemenitische zee... Nee integendeel hij zal komen van het oosten...'' En hij wees naar het oosten''. [Overgeleverd door Muslim, no. 5228]

  Abu Bakr al-Siddeeq heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''De Dajjal zal verschijnen van het oosten genaamd Khurasaan (Afghanistan En Tadjikistan in die gebied)''. [Overgeleverd door al-Tirmidhi, no. 2163 als Saheeh verklaard door al-Albaani in Saheeh al-Jaami’ al-Sagheer, hadeeth 3398]

  Anas heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Dajjal zal verschijnen onder de joden van Isfahaan en met hem zullen 70.000 joden zijn met kronen op''. [Overgeleverd door Ahmad, no. 12865]
  Wist je dat de Dajjal Mekkah en Madinah niet zal binnentreden?

  Faatimah bint Qays heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Hij (Dajjal) zal in veertig dagen de wereld door reizen, En hij zal geen ene plek overslaan behalve Mekkah en Madinah Omdat als hij het binnen wil treden zullen Engelen met zwaarden in hun handen hem tegen houden..''. [Overgeleverd door Muslim, no. 5228 Zie ook Muslim, no. 5209 van Abu Sa’eed al-Khudri] Het is ook overgeleverd van Junaadah ibn Umayyah al-Azdi dat de Dajjal niet zal binnen streden in moskee van Sinai, Masjid al-Aqsaa, Masjid al-Haraam en de moskee van van Madinah [Overgeleverd door Ahmad no. 22572]
  Wist je dat de meeste volgelingen van Dajjal joden en vrouwen zullen zijn?

  Anas ibn Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De volgelingen van Dajjal zullen van de joden zijn van Isfahaan met het aantal van 70.000 met grote, zware Kledingstukken aan''. [Overgeleverd door Saheeh Muslim 5237]

  Ibn ‘Umar heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Dajjal zal komen bij Marriqanaat een vallei bij Madinah de de meeste die naar hem toe zullen gaan zullen vrouwen zijn. Totdat een man zijn De schoonmoeder, Zijn moeder, Zijn dochter, Zijn zus en zijn tante vast zal binden omdat hij zal vrezen dat ze naar Dajjal zullen gaan''. [Overgeleverd door Ahmad, no. 5099]

  Wist je dat de Dajjal twee rivieren bij zich zal hebben een van Vuur en een van Water?

  Hudhayfah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Ik weet wat de Dajjal bij zicht zal hebben: Twee rivieren, een zal op water lijken en de andere zal op vuur lijken, als een van jullie dat zet, Laat hem dan de rivier kiezen die op vuur lijkt en dan zijn ogen dicht doen en zijn hoofd buigen om er van te drinken, Want het zal Koud water zijn''. [Overgeleverd door Muslim, no. 5223]
  ° Ana L3ayla Moulati °

 3. #3

  Default

  Wist je dat de Dajjal vele krachten zal krijgen van Allah om de mensen de te beproeven ermee?

  al-Nawwaas ibn Sam’aan heeft overgeleverd dat de Sahabah aan de Profeet vroegen: ''O boodschapper van Allah, Hoe lang zal hij op aarde blijven?'' Waarop hij zei: '' Veertig dagen: een dag is als een jaar, een dag is als en maand, een dag als een week en de rest zullen gewone dagen zijn''....Zij Zeiden: ''Hoe snel zal hij reizen?'' Waarop hij zei: ''Als wolken die worden verplaatst door de wind. hij zal naar mensen komen en hen roepen, En zij zullen hem geloven en gehoor geven aan hem. Daarna zal hij de wolken een bevel geven dat ze zullen regenen en de aarde zal groente voortbrengen en hun dieren zullen in de avond terug komen met volle buiken en hun uiers vol met melk. Daarna zal hij naar andere mensen gaan en zij zullen hem afwijzen (niet hem geloven) en hij zal ze achter laten bij een hongersnood en hij zal van ze weggaan en hun achter laten met niks in hun handen. Hij zal bij Ruïnes komen en zal zeggen: ''Breng voort je schatten'' en de schatten zullen hem volgen als zwerm van bijen. Daarna zal hij een jonge man roepen en hij zal hem treffen met zijn zwaard en hij zal vallen in twee delen, Daarna zal hij hem weer aan elkaar maken en de man zal komen met een glimlach op zijn gezicht en zijn gezicht zal schijnen''. [Overgeleverd door Muslim, 5228]

  Abu Sa’eed al-Khudri heeft overgeleverd dat deze man die vermoord is door Dajjal zal een van de beste mensen zijn, Welke naar de stad van Dajjal zal gaan en tegen hem zeggen: ''Ik getuig dat jij Dajjal bent waartegen de Profeet (vrede zij met hem) ons voor waarschuwde'' De Dajjal zal zeggen (tegen de mensen): ''Wat zullen jullie denken als ik deze man vermoord en hem weer tot leven wek, zullen jullie nog steeds twijfelen?'' en zij zeiden: ''Nee'' Dus hij vermoorde deze man en hij bracht hem weer tot leven. Daarna zal de (vemoorde) man zeggen: ''Bij Allah ik was er nooit zo zeker van dat jij de Dajjal bent dan op de dag van vandaag!''. De Dajjal zou hem willen doden maar hij zal er geen toestemming voor krijgen. [Overgeleverd door al-Bukhaari, no. 6599]

  Umaamah al-Baahili heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Een gedeelte van zijn fitnah zal zijn dat hij tegen een persoon zal zeggen: ''Zou jij mij geloven als ik jou ouders tot leven zal wekken, zou je dan geloven dat ik jou Heer ben?'' hij zal zeggen: ''Ja'' Dus twee duivelen zullen verschijnen in de beeld van zijn vader en moeder en zei zullen zeggen: ''O mijn zoon, Volg hem want hij is jou Heer''. [Overgeleverd door Ibn Maajah, no. 4067 Als Saheeh verklaard door Albaani in Saheeh al-Jaami’ al-Sagheer, hadeeth 7752]

  Wist je dat de tien verzen in het begin en tien verzen in het einde van Soorat al-Kahf iemand kan beschermen tegen de Dajjal?

  Abu’l-Dardaa’ heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Ieder die tien verzen van het begin van al-Kahf herinert hij zal beschermd worden van de Dajjal''. Shu’bah zie van de laatste tien verzen en Hammaam zei van de begin.[Overgeleverd door Muslim no. 1342]

  al-Nawwaas ibn Sam’aan heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ''Ieder van jullie die de Dajjal ziet, Laat hem de begin van Soorat al-Kahf reciteren''. [Overgeleverd door Muslim Hadeeth 5228]

  Wist je dat als je van de Dajjal hoort dat je dan weg van hem moet blijven?

  ‘Imraan ibn Husayn heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''Ieder die van de Dajjal hoort, laat hem wegblijven van hem, Want een man zal naar hem toegaan en denken dat hij de waarheid spreek omdat hij (Dajjal) vele wonderen kan maken''. [Overgeleverd door Ahmad 19118, Abu Dawood 3762 & al-Haakim 4/31]
  Wist je dat de Dajjal zal worden vermoord door ‘Eesa ibn Maryam?

  ‘Abd-Allaah ibn ‘Amr heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De Dajjal zal verschijnen bij mijn Ummah en hij zal blijven voor 40 dagen... Daarna zal Allah ‘Eesa ibn Maryam neerzenden Welke lijkt op ‘Urwah ibn Mas’ood hij zal hem volgen en hem daarna doden''. [Overgeleverd door Muslim no. 5233]

  Majma’ ibn Jaariyah al-******i heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: ''De zoon van Maryam zal de Dajjal doden bij de poort van Ludd''. [Overgeleverd door Ahmad no. 14920 & al-Tirmidhi no. 2170]
  ° Ana L3ayla Moulati °

 4. #4

  Default

  Het leven en de daden van de Dajjal

  De Dajjal zal een man zijn, geschapen door Allah als een test voor de mensen aan het einde der tijden. Velen zullen door hem dwalen en velen zullen door hem geleid worden; slechts de zondaren zullen dwalen. Al-Hafiz Ibn Ali Al-Aba schreef in zijn geschiedkundig boek (Al-Tarikh) dat de bijnaam of voornaam van hem Aboe Yoesoef zal zijn. Aboe vakrah zei: de profeet vzmh zei: de ouders van de Dajjal zullen 30 jaar kinderloos blijven, en dan zal bij hen een eenogig kind geboren worden. hij zal heel slecht zijn en veel problemen veroorzaken. Als hij slaapt zullen zijn ogen gesloten maar zijn hart (of verstand) zal nog actief zijn. Toen omschreef hij zijn ouders: zijn vader zal een lange dikke man zijn, met een lange neus als een snavel; zijn moeder zal een grote vrouw zijn met zware borsten.
  Aboe Bakrah zei: wij hoorden dat er bij een paar joden in Medina een kind was geboren.Al-Zoebair ibn Al-‘awam en ik gingen erheen om naar de ouders te kijken en ontdekten dat zij aan de omschrijving van de Profeet vzmh voldeden. Wij zagen een jongetje in de zon liggen, bedekt met een deken, hij mompelde in zichzelf. Wij vroegen de ouders over hem en zij zeiden: wij zijn 30 jaar kinderloos gebleven en toen is dit eenogige jongetje bij ons geboren. Hij is erg slecht en veroorzaakt veelproblemen. Toen wij naar buiten liepen, kwamen wij voorbij het jongetje. Hij vroeg ons: wat deden jullie? Wij zeiden: heb je ons gehoord? Hij zei: ja, als ik slaap zijn mijn ogen gesloten maar mijn hart (verstand) is nog actief. Deze jongen was Ibn Sayyad (Ahmad, Tirmidhi; deze hadit h is niet erg sterk)
  Zoals wij al in de Sahih hadiths hebben gezien denken Malik en andere niet dat Ibn Sayyad de dajja was; hij was een van de kleinere dajjals. Later had hij spijt en werd moslims; Allah kent zijn hart en zijn daden het beste.

  De verschijning van de Dajjal
  Als eerste zullen wij hier de overleveringen citeren over de leugenaren en de ‘dajjals’ die aan de komst van de Dajjal (antichrist) voorafgaan, die de laatste van hen allen zal zijn; moge Allah hen vervloeken en met het hellevuur straffen. Jabir ibn Samoerah zei: ‘Ik hoorde de Profeet (vzmh) zeggen: “Even voor het Uur zullen er veel leugenaars zijn.” Jabir zei: “Wees op je hoede voor hen.” (muslim, kitab al-fitan 8/189)
  Jabir zei: “Ik hoorde de Profeet (vzmh) zeggen: Net voor het Uur zullen er veel leugenaars zijn; onder hen is een uit al-Yamamah, de ansi in Sana, de ene uit Himyar en de Dajjal. Dit zal de grootste fitnah zijn”(Ahmad, Moesnad 3/345). Aboe ****airah zei: De profeet (vzmh) zei: het Uur zal niet komen tot er bijna 30 ‘dajjals’ (leugenaars) verschijnen, elk van hen zal beweren dat hij een boodschapper van Allah is (al-boechari, muslim).
  Aboe ****airah zei: de profeet (vzmh) zei: het uur zal niet aanbreken voordat er dertig ‘dajjals’ zullen verschijnen, ieder van hen beweert dat hij een boodschapper van Allah is, de weelde zal toenemen, er zullen rampspoeden verschijnen en al-Harj neemt toe. Iemand vroeg: Wat is al-Harj? Hij zei: doden, doden. (Ahmad, moesnad 2/450). Aboe ****airah zei: de profeet (vzmh) zei: het uur zal niet komen tot er 30 ‘dajjals’ verschijnen en elk van hen zal liegen over Allah en Zijn profeet (Aboe dawoed, 2/429). Aboe ****airah zei: de profeet (vzmh) zei: er zullen ‘dajjals’ en leugenaars zijn onder mijn Oemmah. Zij zullen jullie iets nieuws vertellen, dat noch door jullie noch door jullie voorouders eerder werd gehoord. Wees op je hoede voor hen, en laat je niet door hen van het juiste pad afbrengen. (Ahmad, Moesnad, 20/349). Thawban zei: de profeet (vzmh) zei: er zullen 30 leugenaars in mijn Oemmah zijn. Ieder van hen beweert een profeet te zijn, maar ik ben de laatste de profeten (het zegel der profeten) en er zal na mij geen profeet meer komen (ahmad, moesnad, 5/46)
  De profeet (vzmh) zei: waarlijk voor de dag der opstanding zal de dajjal verschijnen en 30 of meer leugenaars (Ahmad,moesnad 2/95). Ibn ‘oemar zei: ik hoorde de profeet (vzmh) zeggen: onder mijn oemmah zullen meer dan 70 oproepers zijn, en ieder van hen zal de mensen tot het hellevuur oproepen. Als ik het wilde zou ik jullie hun namen en stammen kunnen vertellen.
  Aboe Bakrah zei: de mensen hebben veel ten nadele van Moesaylimah geopperd voordat de Profeet iets over hem zei. Toen stond de profeet (vzmh) op en hield een preek en zei: … wat betreft de man waarover jullie zoveel gezegd hebben – hij is één van de 30 leugenaars die voor het Uur zullen verschijnen, en er is geen enkele stad die geen angst voor de Dajjal zal voelen (Ahmad,moesnad, 5/41,46). Anas ibn malik zei: de profeet (vzmh) zei: de tijd van de Dajjal zullen jaren van verwarring zijn. De mensen zullen een leugenaar geloven en degene die de waarheid verteld niet geloven. De mensen zullen degene die betrouwbaar is wantrouwen en de bedrieger vertrouwen; en de Roewaybidah zullen een vinger in de pap hebben. Iemand vroeg: wie zijn de Roewaybidah? Hij zei: degene die tegen Allah in opstand komen en invloed zullen hebben op de algemene gang van zaken.

  Bescherming tegen de Dajjal
  1. toevlucht zoeken bij Allah tegen Zijn beproeving
  Het is in de Sahih hadiths bewezen dat de Profeet (vzmh) in zijn gebeden toevlucht bij Allah zocht tegen de beproeving van de Dajjal en dat hij zijn Oemmah beval dit ook te doen:
  Allahouma inna na3oedhu bikamin 3adhabi jahannam, wa min 3adhabi ‘l-qabr wa min fitnati ‘l-mahya’i wa’l-manat wa min fitnati’l masihi’d-dajjal.

  2. het uit het hoofd leren van een bepaalde Ayat van Soerat al-Kahf
  Al-hafiz al-Dhahabi zei: het toevlucht bij Allah voor de Dajjal zoeken is in veel Moetawatir hadith (hadiths met talloze keten van overleveraars) genoemd. Een manier om dit te doen is om 10 ayat van soerat al-kahf uit het hoofd te leren.
  Aboe’l-dira overleverde dat de Profeet (vzmh) zei: iedereen die de eerste 10 ayaat van Soerat al-Kahf uit het hoofd kent zal tegen de Dajjal beschermt worden (Muslim, Kitab al-moesafirum 2/199)

  3. Wegblijven van de Dajjal
  Een manier om van de beproevingen van de Dajjal beschermd te zijn is in Medina en Mekka te wonen.
  Aboe ****airah overleverde dat de Profeet (vzmh) zei: Er staan engelen voor de poorten van medina, noch een plaag nog de dajjal kunnen daar binnenkomen (al-boechari, muslim)
  Aboe bakr overleverde dat de Profeet (vzmh) zei: de terreur die door de Dajjal veroorzaakt wordt zal niet in Medina komen. Tegen die tijd zal het 7 poorten hebben, er zullen 2 engelen zijn om iedere poort te bewaken. (al-boechari, bab haram al-medina, 1/28)
  Anas zei: de profeet (vzmh) zei: de dajjal zal naar medina komen en zal daar engelen vinden die het bewaken. Noch een plaag noch de Dajjal zullen daar binnenkomen, insh Allah (Tirmidhi, al-boechari)
  Het is in de sahih hadith bewezen dat de Dajjal niet in mekka of medina zal komen, want de engelen weerhouden hem ervan om deze plaatsen te betreden, dit zijn heilige plaatsen die veilig voor hem zijn. Als hij in het zout-moeras (Sabkah) van medina kampeert,zal het door 3 bevingen geschud worden en iedere hypocriet zal naar buiten komen en zich bij de Dajjal voegen. Op die dag zal medina van al haar slakken gereinigd worden en zal verfijnd en gezuiverd zijn; en Allah weet het het beste.  Nog meer hadiths over de dajjal
  De Profeet (vzmh) zei: “De Dajjal zal in een land in het oosten, K****asan, genoemd verschijnen. Zijn volgelingen zullen mensen zijn met gezichten als uitgehamerde schilden.
  Asma bint Yazid al-Ansariyyah zei: De profeet (vzmh) zei: Gedurende de drie jaren voordat de Dajjal komt zal er een jaar zijn waarin de hemel eenderde van zijn regen tegenhoud en de aarde eenderde van zijn fruit. In het tweede jaar zal de hemel tweederde van zijn regen tegenhouden en de aarde tweederde van zijn fruit. In het derde jaar zal de hemel al zijn regen tegenhouden en de aarde al zijn fruit en zullen alle dieren sterven.dit zal de grootste beproeving zijn: de Dajjal zal een bedoeien brengen en tegen hem zeggen: Wat zal je ervan zeggen dat ik je kamelen weer tot leven wekt? Ga je dan akkoord dat ik je heer ben? De bedoeien zal Ja zeggen. Dan nemen duivelen de vromen van deze kamelen aan, met volle uiers en de grootste bulten. Dan zal hij een man brengen wiens vader en broer gestorven zijn en hij zal vragen: wat denk je ervan als ik je vader en je broer doe herleven.ga je dan akkoord dat ik je heer ben? De man zal Ja zeggen, dan nemen de duivelen de vormen van zijn vader en broer aan. Daarop ging de Profeet (vzmh) voor iets naar buiten en keerde weer terug. De mensen maakten zich veelzorgen over wat hij hen had verteld. Hij stond in de deuropening en vroeg: Wat is er aan de hand asma? Ik zei: O Boodschappen van Allah,je hebt ons bang gemaakt met wat je over de Dajjal hebt gezegd. Hij zei: Hij zal zeker verschijnen. Als ik nog in leven ben, zal ik met hemvoor jullie vechten; anders zal Allah, ter wille van mij, voor elke moslims zorgen. Ik vroeg: O Boodschapper van Allah. Wij bakken ons deeg niet tot wij honger hebben, hoe zal dat met de gelovigen van die tijd zijn? De Profeet (vzmh) zei: De verheerlijking van Allah zal voldoende zijn om de mensen van hemel tevreden te stellen. (Ahmad, musnad 6/455, 456)
  Aboe ****airah zei: De profeet (vzmh) zei: het uur zal niet aanbreken tot de moslims met de joden vechten en hen doden.als een jood achter een rots of een boom schuilt zal deze zeggen: O moslim, o dienaar van Allah. Er is een jood achter mij, kom en dood hem! Alle bomen zullen dit doen behalve al-Gharqarah, want dat is de boomvan de joden (Muslim, kitab al fitan wa Ashrat al-sa3ah 8/388)
  ° Ana L3ayla Moulati °

 5. #5

  Default

  Heel erg bedankt

 6. #6

  Default

  Quote Originally Posted by Anouar View Post
  Heel erg bedankt


  Graag gdn bro:)
  ° Ana L3ayla Moulati °

 7. #7
  tamazight_girrl's Avatar
  Join Date
  Apr 2009
  Location
  Utrecht
  Posts
  3,781

  Exclamation De komst van Dajjaal (Anti Christ)

  De komst van Dajjaal (Anti Christ)

  • De Kafir Dajjal (Anti Christ) zal verschijnen uit Isafhan [Iran] tijdens de tijd van Mahdi. (Ahmad).
  • Hij zal één oog hebben end e ander zal hangen als een druif. Zijn lichaam zal groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. (Muslim).
  • Als je twijfelt denk dan na, dat hij één oog heeft en Allah niet. (Bukharie).
  • Hij zal een Paradijs en Hel bij zich hebben, de Hel zal het Paradijs zijn en het Paradijs zal de Hel zijn. (Muslim).
  • 70.000 Joden uit Isfahan zullen hem volgen. (Vandaag leven er meer dan 40.000 Joden in het 'Jewish neighborhood of Isfahan'). (Tirmidhie).
  • De gezichten van degenen die hem zullen volgen zullen lijken op schilden bedekt met haren. (Tirmidhie).
  • Veel volgelingen van hem zullen ook vrouwen zijn.
  • Zo erg zelfs dan een man zijn vrouw, moeder en dochter zal vastbinden aan een boom, uit angst dat ze Dajjaal zullen volgen.
  • Zijn fitnah zal zo groot zijn dat alle profeten voor hem hebben gewaarschuwd, zelfs profeet Noah. (Muslim)
  • Het woord 'Kafir' (Ongelovige) is tussen zijn twee ogen geschreven, elke moslim zal dat kunnen lezen. (Bukharie).
  • Ga niet naar hem toe, ga naar Makkah en Madinah, want Engelen met uitgetrokken zwaarden laten hem niet daar binnen. (Abu Dawud).
  • Een persoon zal denken dat hij sterk geloof heeft, en nadat hij zijn wonderen ziet zal hij hem volgen. (Muslim).
  • Jabir ibn Abdullah verhaalt dat de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Dajjaal zal rijden op een witte ezel, gemaakt van metaal, het afstand tussen twee oren van hem zal 40 cubits zijn'. (Vliegtuig?) (Ahmad).
  • Hij zal reizen zo snel als wolken in de hemel (Vliegtuig?). (Saheeh Muslim).
  • Surah Al Kahf zal je beschermen tegen Dajjaal. (Muslim).
  • Hij zal de hemel bevelen om regen en hij zal planten laten groeien. (Muslim).
  • Dus Allah zal hem tekenen geven om de gelovigen ermee te testen. Hij zal door een woestijn lopen en zal ertegen zeggen, 'Breng je schatten voort' en de schatten zullen verschijnen en voor hem zijn zoals een zwerm bijen. (Muslim)
  • Dajjal zal komen bij een ander man, wiens vader en broer allang dood zijn. Hij zal vragen, 'Als ik jou vader en broer terug tot leven breng, zal je geloven dat ik jou Heer ben?' die man zal zeggen, 'Waarom niet?' Dus dan zullen er 2 duivelen in de vorm van zijn vader en broer voor hem verschijnen. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. (Ahmad).
  • Hij zal over de hele wereld reizen. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.
  • Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn, als ze hem geloven zal hij beweren God te zijn.
  Geluk zien, is kijken met je hart.

 8. #8
  tamazight_girrl's Avatar
  Join Date
  Apr 2009
  Location
  Utrecht
  Posts
  3,781

  Default

  Goede website voor koraan met nl vertaling www.dekoraan.nl
  Geluk zien, is kijken met je hart.

 9. #9

  Join Date
  Apr 2010
  Location
  MidWest
  Posts
  3,762

  Default

  goed bezig shokran

 10. #10

  Default

  [QUOTE=tamazight_girrl;75386]De komst van Dajjaal (Anti Christ)

  De Kafir Dajjal (Anti Christ) zal verschijnen uit Isafhan [Iran] tijdens de tijd van Mahdi. (Ahmad).

  het is voor iedereen onbekend van waar hij zal komen

  Als je twijfelt denk dan na, dat hij één oog heeft en Allah niet. (Bukharie).

  Hij heeft twee ogen en op zijn voorhoofd heeft hij 1 oog.. ze noemen het de alziende oog.. te zien voor moslims maar niet voor ongelovigen

  QUOTE]
  Niemand anders dan jezelf zijn, in een wereld die dag en nacht zijn best doet je tot iemand anders te maken,
  betekent de zwaarste strijd leveren die een mens kan leveren.

  I wasn’t just kissing him, I was telling his lips a secret:kusje:

Similar Threads

 1. ° Dajjal Op Komst °
  By liief_prinsesje in forum Islam Video
  Replies: 8
  Last Post: 07-12-2010, 10:39
 2. Kan iemand mij wat vertellen over DAJJAL.
  By Anouar in forum Vraag & Antwoord
  Replies: 15
  Last Post: 11-12-2009, 05:54

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •