Page 57 of 69 FirstFirst ... 747555657585967 ... LastLast
Results 561 to 570 of 685

Thread: Islam gedichten

 1. #561

  Default

  Als gij openlijk aalmoezen geeft is het goed,
  maar als gij dit in stilte doet en aan de armen
  geeft is het beter voor u en Hij zal de fouten
  van u wegnemen. En Allah weet, wat gij doet.
  [ 2 - 271 ]

  Gesloten hand,

  Laat je ene hand niet weten, wat de andere doet,
  Wees zwijgzaam, jou gegeven gift, is bij Allah genoeg,
  Hij die het krijgt, wordt niet in verlegenheid gebracht,
  In een gesloten hand, daarin zit heel veel kracht.

  Deel het met Allah, in stilte, dat wordt gewaardeerd,
  Door een ieder, het is beter, dat niemand het weet,
  In een gesloten hand, liggen vele beloningen klaar,
  Vergaar ze in stilte, zoals een goed Moslim beaamd.

  Er is gevaar, bij het zeggen, van hoe vrijgevig je bent,
  Hoogmoed zal door sjeitan, in je ziel worden gelegd,
  Met opgeheven hoofden, ga jij je broeders tegemoet,
  Beter je gezicht teneergeslagen, en de vredesgroet.

  Ook de Ramadan staat voor de deur, denk aan hen,
  Die het arm hebben, kom tot hen, geef en verwen,
  Doe het met een gesloten hand, gebruik je verstand,
  Hou het voor je zelf, en vraag van de arme geen dank.

  Allah weet wat je doet, de beloning ligt voor je klaar,
  Voordelen vind je bij Allah, bij een gegeven gebaar,
  Geef met intense liefde, en met een gesloten hand,
  Het is beter voor jou, dan het delen, met elk verstand.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 2. #562

  Default

  Abdullah ibn Amr, moge Allah tevreden over hem
  zijn, heeft de Profeet, Allah's vrede en zegeningen zij
  met hem, horen zeggen, 'Geef mijn boodschap door
  aan de mensen, al was het maar een zinnetje'.
  (Sahih Bukhari, Boek 55, Hadith 667).

  Da'wah,

  Da'wah geven, Fisabilillah in de naam van Allah,
  Laat het niet voor je zelf, maar vertel en vertaal,
  Aan iederéén, die er maar even, naar wil luisteren,
  Doe de ware boodschap van Allah, hen influisteren.

  Het gaat er niet om, van hoeveel kennis je bezit,
  Maar wat je weet, geef het door, een groot gewin,
  Allah zal je, voor deze daden, groot doen belonen,
  En blijf herhalen, je woord, zal ten goede komen.

  Denk niet, van ik heb het hem of haar, al eens vertelt,
  Het gaat er niet om, van hoe vaak, maar om het effect,
  Dat hij of zij het woord van Allah, in zijn leven brengt,
  En ook weer op zijn beurt, Da'wah geeft aan de mens.

  Zo blijft het werk Da'wah, wat de profeet heeft gedaan,
  Het doorgeven, wat Allah hen heeft geboden, de Islaam,
  Hoe wij dat in ons leven moeten brengen, van elke dag,
  Uit liefde, de Islaam praktiseren, laat groeien je Imaan.

  Er komen nu, geen nieuwe Profeten meer, in ons midden,
  Daarom moeten wij, de Islaam bij iederéén bemiddelen,
  Al is het maar, één zinnetje wat je kent, het is jou talent,
  Geef het door, het zal door Allah, later worden herkent.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 3. #563

  Default

  En onder Zijn tekenen zijn de dag en de nacht,
  de zon en de maan; derhalve werpt u niet neder
  voor de zon of de maan maar werpt u neder voor
  God Die hen schiep, indien gij Hem wilt
  aanbidden. [ 41 - 37 ]

  Aanbidding,

  Vele tekenen, heeft Allah, tot ons laten komen,
  De gehele schepping, om ons te laten geloven,
  Niet om te aanbidden, maar om te respecteren,
  Weet deze komt van Allah, Allah onze Meester.

  Alles heeft een functie, en een waarde in het leven,
  Zo ook de zon, de maan, de sterren aan de hemel,
  Ja Allah, laat die de dageraad, voor ons aanbreken,
  Nadat de nacht, als rusttijd, aan ons was gegeven.

  Dat zijn de tekenen, voor ons, de dag en de nacht,
  Allah heeft ze op een vast tijdstip, tot ons gebracht,
  En de nacht, dat die als rusttijd, voor ons voorziet,
  De dag, om ons leven, van onderhoud te voorzien.

  De zon en de maan, geven ons ook de tekenen,
  Zodat wij onze tijden, hiermee kunnen berekenen,
  Onze dagelijkse gebeden, staan op een tijdstip vast,
  Zodat we niet, tot de zonaanbidders, worden veracht.

  Werp u zich tot hen niet neder, voor een aanbidding,
  Voor hen is er een bestraffing, en er is geen vergeving,
  Weet, dat u ter verantwoording, zal worden geroepen,
  Als u tot aanbidding overgaat, tot één van deze groepen.

  Maar dank Allah, en werp u nederig, tot de Wetende,
  De Schepper, van de dag, en de nacht, de Gevende,
  Allah is alleen, een aanbidding waard, in dit heelal,
  De Schepper zei: wees, en daarom, aan Allah dank.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 4. #564

  Default

  En Hij is het die twee wateren heeft doen
  stromen, het ene zoet en het andere zout, en
  tussen hen heeft Hij een afscheiding en
  een versperring geplaatst. [ 25 - 53 ]

  De zeeën,

  En Allah zei wees, en Allah schiep, wat Allah wilde,
  Grote zeeën en kleine rivieren, landerijen en bergen,
  Het koste Allah geen moeite, Allah deed geschieden,
  Voor de gehele mens, om hen in Doenja te gerieven.

  Hoe groot waren niet Zijn wonderen, hier op aarde,
  Met hedendaagse technologieën, kent men de waarde,
  Zijn geweldige schepping, zoals vermeld in de Qoraan,
  Hier één mooi onderwerp, van de zovele die erin staan.

  Allah schiep de zeeën, met al het gedierte en planten,
  Die geschikt waren, om hier te leven, in zoete wateren,
  Geen mens heeft ooit gedacht, aan dit grote wonder,
  Allah zei wees, toen de aarde was woest, en donker.

  Ook schiep Allah de grote oceanen, met al zijn flora,
  Die geschikt waren, om te leven, in zoute wateren,
  Beide wateren, met elk zijn eigen schepselen Gods,
  In een heel eigen wereld , volledig van elkaar los.

  Maar het grote wonder geschiede, tussen deze zeeën,
  De zoute Atlantische oceaan, met zijn open wegen,
  Naar het frisse en zoete water, van Middellandse zee,
  Zij zullen niet met elkaar strijden, om van elkaar te nemen.

  Allah gaf aan hen elk het grote respect, om daar te blijven,
  Geen muren of andere obstakels, om hen te doen scheiden,
  Vrij, maar het zoute, en zoete water, zal zich niet vermengen,
  Één van de grote wonderen, wat de Qoraan doet vertellen.

  De Profeet Mohammed was analfabeet, en kon dit niet weten,
  Het geschreven woord, mag echt een groot wonder heten,
  Zo staat onze Heilige Qoraan, vol met mooie wonderen,
  Door Allah, via de Engel Gabriel, aan de Profeet gezonden.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 5. #565

  Default

  masshallah zo'n mooie gedicht dat je hebt getypt voor ons ik hoop dat allah je beloont om in het paradijs te betreden. :D

  blijf zo door gaan ik blij dat je dat voor ons doet om ons in het goede pad:vriendschap: te brengen. :D
  Deze wereld is slechts een examen je krijgt geen herkansingen! :huilen:

 6. #566

  Default

  Quote Originally Posted by hasna_tmazight View Post
  masshallah zo'n mooie gedicht dat je hebt getypt voor ons ik hoop dat allah je beloont om in het paradijs te betreden. :D

  blijf zo door gaan ik blij dat je dat voor ons doet om ons in het goede pad:vriendschap: te brengen. :D
  Salaam Alaikoem zuster Hasna_Tmazight,

  Dank je wel zuster voor zoveel mooie woorden, Moge Allah u hier groot voor belonen, Ameen.

  Inshallah zuster zal ik hier mee door gaan hoor, Ik ben Allah er ook heel dankbaar voor dat ik dit met jullie mag delen, en alle lof komt Allah toe , Ameen.


  Morgen het gedicht " Wanhoop niet " Inshallah.

  Ik wens iedereen veel lees plezier.

  Walaikoem Salaam, Said.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 7. #567

  Default

  Zeg: "O mijn dienaren die tegen u zelf
  buitensporig zijt geweest, wanhoopt niet
  aan de barmhartigheid van God, voorzeker
  God vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de
  Vergevensgezinde, de Genadevolle. [ 39 - 53 ]

  Wanhoop niet,

  Wij zijn het, die met zonden leven, dag in dag uit,
  Maar ook zorgvuldig leven, die van Allah getuigt,
  Spijt betonen, voor het verkeerde, dat hen overkomt,
  Over die vele zonden, je denkt achteraf, van waarom.

  Sjeitan is altijd met ons bezig, in ons drukke bestaan,
  Van alle kanten komt hij, het is gebeurd, het is gedaan,
  Voordat wij het eigenlijk beseffen, van wat wij doen,
  Is er weer een zonde begaan, het voelt echt niet goed.

  Gebukt ga je door het leven, de vertwijfeling slaat toe,
  Maar broeder en zuster, wanhoop niet, Allah doet goed,
  Allah ziet, wat er met ons leven gebeurt, er is altijd hoop,
  De Barmhartige, vergeeft je zonden, in je hele, levensloop.

  Zijn dienaren, heeft Allah lief, dus kom steeds in gebed,
  Je buitensporigheden worden je vergeven, dus bedenk,
  Dat je niet gaat wanhopen, door je geloof, te verliezen,
  Voorzeker, Allah vergeeft zonden, je gaat ook verdienen.

  Wanhoop niet, kom met berouw tot Allah, de Genadevolle,
  Zijn liefde voor jou, zal in je hart, hoop gaan vertolken,
  Jou Religie de Islaam, is vergevingsgezind, wees dus blij,
  Omdat je de Islaam, volgens de Qoraan, en Soennah belijdt.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 8. #568

  Default


  Het leven dezer wereld is voor de ongelovigen
  schoonschijnend gemaakt en zij bespotten de
  gelovigen. Maar de godvrezenden zullen boven
  hen verheven zijn op de dag der opstanding:
  God schenkt Zijn gaven overvloedig aan wie
  Hij wil. [ 2 - 212 ]

  Vermaak,

  O zij die afdwalen van Allah, in deze wereld,
  En zich laten leiden door sjeitan, en feesten,
  Allah heeft voor hen, de wereld mooi gemaakt,
  Ze willen niet weten, wat hen te wachten staat.

  Een slecht leven, van drugs, seks, en alcohol,
  Niets gaat hen in dit leven te dol, alleen maar lol,
  Bespotten mensen, die hun geloof doen belijden,
  Ze minachten alles, je kunt ze niet meer bereiken.

  Wie sjeitan volgt in dit leven, komt bedrogen uit,
  Nu is alles mooi, ze vergeten waarom ze hier zijn,
  Als motto zeggen zij, wij leven toch maar één keer,
  Maar, o wee mensen , dit is tegen beter weten in.

  De gelovigen, leven ook enthousiast, in dit leven,
  En hun wordt ook, heel veel bescherming, gegeven,
  Allah zal in dit leven bij hen zijn, en zie hun Nour,
  Van hun gezichten straalt geluk, dat zegt genoeg.

  Maar de dag der opstanding, komt er voor ons aan,
  Gelovigen zullen die dag, boven hen verheven staan,
  Allah zal hen die dag, het eeuwige leven schenken,
  Het Paradijs, met het vermaak, voor eeuwig verlengen.

  Maar voor hen, die nu de gelovigen, hebben bespot,
  Zal een zware bestraffing zijn, door sjeitan gefopt,
  Ze staan alleen, hun daden zullen hen niet helpen,
  Hun vermaak is de Hel, sjeitan kan hen niet redden.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 9. #569

  Default

  Als jullie ongelovig zijn, God heeft jullie niet nodig.
  Hem bevalt het ongeloof bij zijn dienaren niet, maar
  als jullie dank betuigen dan bevalt Hem dat bij jullie.
  Niemand is belast met de last van een ander. En
  vervolgens is jullie terugkeer tot jullie Heer. Hij zal
  jullie dan meedelen wat jullie aan het doen waren.
  Hij weet wat er binnen in de harten is. [ 39 - 7 ]

  Allah weet,

  Allah weet wie wij zijn, en wij zijn vrij, om te leven,
  En als jullie ongelovig willen zijn, het is jouw geweten,
  Allah heeft jou niet nodig, ga maar, zo ver je wil gaan,
  Allah roept je niet terug, totdat je spijt betuigt, aan Allah.

  Allah zal je met open armen ontvangen, hoe ver je ook was,
  Allah is blij met jou, als jij weer staat, aan de goede kant,
  Laat je niet meer dwalen, door sjeitan, maar volg Zijn leer,
  Van de heilige Qoraan, dan is bij Allah, zeker, de terugkeer.

  Allah maakt het de gelovigen gemakkelijk, in hun leven,
  Omdat wij niet belast zijn, met een ander zijn geweten,
  Een ieder is verantwoordelijk, voor wat hij doet, en kiest,
  Allah weet, Allah weet, wat er in ieders mens, geschiedt.

  De dag zal voor ons allemaal komen, het zal geschieden,
  Wij keren terug bij Allah, dan weten wij, wat wij verdienen,
  Allah zal ons meedelen, wat wij hebben gedaan, in onze tijd,
  Dat wij hier in Doenja waren, of Allah ons vrij heeft gepleit.

  Allah weet wat er binnen onze harten is, en is rechtvaardig,
  Laten wij daarom, elke dag, onze dank, aan Allah verklaren,
  Laat dat vanuit onze harten, zo zuiver mogelijk komen,
  Ja, Allah is vergevingsgezind, en zal ons daarvoor belonen.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

 10. #570

  Default

  Abdullah ibn Amr heeft overgeleverd dat iemand vroeg,
  'Welke daden in Islam zijn het beste?'
  De Profeet antwoordde, 'Het voedden van de armen en
  het groeten van de mensen of je ze nou kent of niet'.
  (Sahih Bukhari, Boek 2, Hadith 11).

  Vriendelijk zijn,

  Vriendelijk zijn, zijn daden, die worden gewaardeerd,
  En is een verplichting voor hen, die de Islaam lief heeft,
  Het is het eerste, wat een kind al leert, in zijn jonge leven,
  Zie, hoe de Profeet, ons het goede voorbeeld, heeft gegeven.

  Velen van ons, in deze westerse wereld, leven in weelde,
  Het is een verplichting voor ons, om hen eten te geven,
  Laat de armen niet onnodig pijn lijden, heb een streven,
  Wees vriendelijk, en help, Allah zal je zeker honoreren.

  Neem de vrede's groet, Salaam Alaikoem, goed in acht,
  Groet al je naasten, wees vriendelijk, je hele leven lang,
  En vrede zij met jou, zal het antwoord wezen, voor jou,
  Wens het een ieder toe, hiervan krijg je nooit berouw.

  Wees vriendelijk tegen iederéén, of je ze kent of niet,
  Laat het goede van de Islaam, in je hele omgeving zien,
  Vriendelijk zijn, heeft nog nooit iemand tekort gedaan,
  Het zijn de beste daden, die je als Moslim kunt begaan.

  Allah zal je, er een hoge prijs voor geven, na dit leven,
  Maar ook nu in Doenja, zul je er voordeel aan beleven,
  Deze daden van vriendelijk zijn, geeft een goed gevoel,
  De rust van moslim zijn, keert in je, in je hele gemoed.
  Keer naar het menu van al mijn Islamitische blogs
  http://blog.seniorennet.be/blogs/

Similar Threads

 1. Gedichten van IMO
  By IMO in forum Poezie & Gedichten
  Replies: 99
  Last Post: 03-12-2013, 11:05
 2. X-Gedichten-X
  By X-Meisjj-X in forum Poezie & Gedichten
  Replies: 179
  Last Post: 13-09-2011, 08:46
 3. Gedichten
  By ikram in forum Poezie & Gedichten
  Replies: 75
  Last Post: 29-06-2010, 05:32
 4. **-Mijn Gedichten-**
  By marokkaanse91 in forum Poezie & Gedichten
  Replies: 28
  Last Post: 15-05-2010, 10:42
 5. islamitische gedichten:
  By sanae_magrbialady in forum Poezie & Gedichten
  Replies: 12
  Last Post: 03-07-2009, 12:25

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •