Results 1 to 10 of 10

Thread: Belangrijke richtlijnen over het Gebed (Salaat) !

 1. #1
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Exclamation Belangrijke richtlijnen over het Gebed (Salaat) !

  De voorwaarden, pilaren en verplichtingen van
  as-Salaah (het gebed)

  bron: Shuroot as-Salaat wa Arkaanuhaa wa Waajibaatuhaa ..Shaykh Muhammad ibn 'Abdilwahhaab

  Dit stuk is een aanvulling op het stuk “Hoe verricht ik de Salaah (het gebed)”
  N.B. In dit stuk wordt alleen een opsomming gemaakt zonder dat de bewijzen worden aangehaald.
  Dit is gedaan omwille van het samenstellen van een lijstje waar je altijd gemakkelijk en snel naar kunt
  terugkeren. Mocht je de bewijzen willen inzien, keer dan terug naar (een vertaling van) het boekje (zie Sincere Hearts)

  De negen voorwaarden (Shuroot) van het Gebed: een voorwaarde is dat wat aanwezig
  dient te zijn voordat het gebed wordt verricht, zodat deze wordt geaccepteerd.


  1. Islaam: men dient moslim te zijn. [Het tegengestelde van Kufr (ongeloof)]
  2. 'Aql: Mentaal gezond (in orde) en bewust. [Het tegengestelde van Junoon
  (krankzinnig)]
  3. Tamyeez: De leeftijd dat iemand begrijpt: 7 jaar. [Het tegengestelde van Sughr]
  4. Raf' ul-Hadath: Hij dient in een staat van wudoo (kleine wassing) te verkeren en de
  ghusl (grote wassing) gedaan te hebben indien nodig. (Zie ook de andere
  documenten op de site voor beschrijvingen van de wudoo' en de ghusl.)
  5. Izaalat un-Najaasah: Er mogen zich geen onreinheden bevinden op zijn lichaam,
  kleding of de plaats van het gebed. (Onreinheden dienen dus verwijderd te
  worden.)
  6. Sitr ul-'Awrah: Hij dient zijn 'awrah te bedekken.
  7. Dukhool ul-Waqt: De juiste tijd van het gebed dient te zijn ingegaan indien hij het wil
  verrichten.
  8. Istiqbaal ul-Qiblah: Hij dient richting de Qiblah (gebedsrichting) te staan.
  9. An-Niyyah: Hij dient de intentie voor dat gebed te hebben in zijn hart (zonder dat
  hij deze uitspreekt).


  De veertien pilaren (Arkaan) van het Gebed: een pilaar is datgene wat verricht dient te
  worden gedurende het gebed. Indien een pilaar wordt weggelaten, bewust of onbewust,
  dan is het gebed ongeldig.


  1. Staan, indien je daartoe in staat bent.
  2. De openings-Takbeer.
  3. Het reciteren van Surah al-Faatihah in iedere rak'ah.
  4. Buigen (rukoo').
  5. Omhoog komen van de rukoo' (geheel recht staan).
  6. Prostreren (neerknielen) op de zeven ledematen.
  7. Omhoogkomen (uit de prostratie).
  8. Het zitten tussen de twee prostraties.
  9. In een staat van rust verkeren gedurende (het uitvoeren van) al deze handelingen
  (i.e. niet haasten).
  10. Het handhaven van de juiste volgorde.
  11. De laatste Tashahhoed.
  12. Zitten gedurende de Tashahhoed.
  13. Het sturen van de Salaah op de Profeet (as-Salaah 'alaa nabiyy).
  14. De (laatste) twee Tasleems.

  De acht verplichtingen (Wajibaat) van het Gebed: een verplichting is datgene wat
  verricht dient te worden gedurende het gebed. Indien een verplichting bewust wordt
  weggelaten, dan is het gebed ongeldig. Indien het onbewust is weggelaten, uit
  vergeetachtigheid, dan dient men de twee prostraties van vergeetachtigheid (Sujood as-
  Sahw) te verrichten aan het einde van het gebed.


  1. Alle Takbeers, behalve de openings-takbeer.
  2. Het zeggen van “Subhaana Rabby al-'Adheem” wanneer je in de gebogen positie
  (rukoo') zit.
  3. Het zeggen van “Sami'-Allaahu liman hamidahu”. Dit geldt voor zowel de imaam als
  de persoon die individueel bidt.
  4. Het zeggen van “Rabbanaa wa lakal-hamd”. Dit geldt voor de imaam, degenen die
  achter hem bidden (hem volgen), en de persoon die individueel bidt.
  5. Het zeggen van “Subhaana Rabby al-A’laa” tijdens de prostratie (neerknieling).
  6. Het zeggen van “Rabbighfir Lee” terwijl je tussen de twee prostraties zit.
  7. De eerste Tashahhoed.
  8. Het zitten gedurende de eerste Tashahhoed.

  Wil je het Gebed voorgedaan zien? klik daar> http://forums.zoubida.nl/algemeen-is...ebed-hier.html

  Zie Sincere Hearts voor meer artikelen..

  --------------------------------------------------------
  HET GEBED!!!  Last edited by broederrr; 16-12-2011 at 10:31.

 2. #2
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Hoe verricht ik de wudu' (kleine wassing)
  voor het gebed
  bron: understand-islam.net (dr. Saleh as-Saleh)

  De stappen van de Wudu' (ablutie):

  1 - De intentie: de intentie zit in het hart. Het uitspreken van de intentie is een religieuze
  innovatie (bid'ah) en is dus niet toegestaan.
  2 - Het uitspreken van de Basmallah (Zeg: Bismillaah bij aanvang van de wudu')
  3 - Was de handen driemaal.
  4 - al-Madhmadhah (Gorgelen: het wassen van de mond en het rondbewegen van het
  water in de mond) en tegelijkertijd het snuiven van water met een handvol, driemaal.
  Het opnemen van water in de neus en het inademen daarvan tot het achterste gedeelte
  (pijl omhoog) (Istinshaaq), en het uitgooien daarvan (Istinthaar)
  4 - Het driemaal wassen van het gezicht:
  Grenzen van het gezicht (Voor en zijwaarts)
  Takhleelul-lihyah
  (Water door de baard heen halen met de vingers is van de Sunnah)
  5 - Het wassen van de armen tot en met de ellebogen (i.e. inclusief de ellebogen), driemaal,
  begin met rechts.
  6 - Het vegen van het hoofd en de oren:
  Het vegen van het hoofd met natte handen, deze naar voren en achteren bewegend - terwijl je
  begint met de voorkant van het hoofd en veegt tot de achterkant van de nek, en vervolgens weer
  terug naar de beginplek voor (i.e. voorkant van het hoofd). Vervolgens, het vegen in de oren met
  de wijsvingers en de achterkant (van de oren) met de duimen.
  7 - Het wassen van de voet en de enkels, driemaal, beginnende bij de rechtervoet:
  Het wassen van de voeten en enkels, en het vegen tussen de vingers en/of tenen
  (Takhleelul As-Saabi')
  8 - Het uitspreken van de Shahaadah (geloofsgetuigenis) bij het beeindigen van de Wudu'
  Ash-hadu an la illaaha illallaah wa ash-hadu anna
  Muhammadan 'abduhu wa rasooluh.
  Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah,
  en ik getuig dat Muhammad Zijn dienaar en boodschapper is.
  9 - De wudu' dient te worden verricht in de volgorde hierboven.
  10 - Het direct wassen van iedere volgende lichaamsdeel na de vorige, wat ervoor zorgt
  dat er geen tijdsgat ontstaat, waardoor het vorige lichaamsdeel droog zou worden.
  11 - Menstruatie (ongesteldheid) en Sexuele onreinheid (Janaabah) vereisen de Ghusl (het
  rituele bad).

  Welke zaken maken de Wudu' ongeldig

  1 - Dat wat uit de twee private delen komt (bij het gaan naar de wc of het laten van een
  wind)
  2 - Diepe slaap, krankzinnigheid, bewusteloosheid, of een staat van bedwelming
  (dronkenschap)
  3 - Het aanraken van de onbedekte private delen (i.e. huid tegen huid)
  4 - Sexuele activiteit wat leidt tot de uitscheiding van voorvocht (madhiy) of zaad (maniy)
  5 - Het eten van kamelenvlees
  6 - Het uit de religie treden (afvalligheid)
  Het is geen voorwaarde voor de moslim die zijn wudu' verbreekt, om de private delen te
  wassen, tenzij de wudu' ongeldig is gemaakt door te urineren, de stoelgang (poepen) of
  voorvocht (vereist is dan het wassen van de testikels (ballen) en de penis).

  Voor de geen die het nog niet duidelijk is verwijs ik naar: http://www.sincerehearts.nl/lessen/kleinewassing.pdf .. daar zal je illustraties aantreffen dat ťťn en ander verduidelijkt insh'Allah!

 3. #3
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  De aanbevolen handelingen van Woedhoe (kleine reiniging)

  De aanbevolen handelingen van Woedhoe (kleine reiniging) Auteur: Shaych `Abdoellaah bin Saalih Al-`Obaylaan Bron: Zijn boek As-Salaat (pagina 19)

  Vertaald door: Youssef Ibn Hoessein As-Selefie

  Van de aanbevolen handelingen (soenan) van woedhoe, die voor de woedhoe plaats
  vinden zijn: hetgeen wat is overleverd door Aboe Hoerayrah (radiallaahoe `anhoe)
  van Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) dat hij heeft gezegd:
  “Als het niet was dat ik bang was dat ik een moeilijkheid voor mijn oemmah zou
  veroorzaken, dan zou ik hen hebben bevolen om de Siwaak te gebruiken bij elke
  woedhoe.”1

  Het is ook aanbevolen voor een Moslim om de woedhoe te verrichten met een mudd
  (twee handen vol) van water. Dit is gebaseerd op wat Anas (radiallaahoe `anhoe)
  heeft overleverd:
  “Dat Allaah`s Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) de woedhoe
  verrichte met een mudd2 van water en hij verrichte de Ghoesl (grote reiniging) met
  een saa`3 van water.”4

  Na het maken van woedhoe, is het aanbevolen voor iemand om hetgeen te zeggen
  wat is overleverd door Ibn `Omar (radiallaahoe `anhoe) van Allaah`s Boodschapper
  (salallaahoe `alayhie was sallem) waarin hij zei:
  “Er is niemand van jullie die de woedhoe verricht, en het afmaakt, en zegt:
  `Ashadoe an Laa Illaaha Illaallaah, wahdahoe laa sharieka lahoe, wa ashadoe anna
  Mohammedan `abdoehoe wa Rasoeloehoe’5
  behalve dat de acht poorten van het
  paradijs zich voor hem openen, en hij kan binnetreden van waar hij wil.”6

  At-Tirmidhie vermelde de toevoeging aan de hadieth:
  “Allaahoemma, Idja`alnie min at-Tawaabien wadja`alnie min al-Moetahhierien.”7

  1 Overleverd door Maalik, Ahmed en an-Nasaa`ie, en de ketting van overleveringen is authentiek.
  2 Een saa` bestaat uit vier amdaad (meervoud van mudd). Een mudd is het gebruiken van een
  handvol, twee handen tegen elkaar in een kom vorm, van een gemiddelde persoon.
  3 Een saa` bestaat uit vier amdaad (meervoud van mudd).
  4 Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.
  5 Dit is de vertaling ervan: “Ik getuig dat er geen god is die het waard is om aanbeden te worden
  behalve Allaah alleen zonder partners. En ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en Boodschapper is.”
  6 Overgeleverd door at-Tirmidhie.

  7 Dit is de vertaling ervan: “O Allaah, maak mij van diegene die berouw tonen en maak mij van
  diegene die zichzelf reinigen.”

  Bron: Sincere Hearts

 4. #4
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  GOESHL (GROTE WASSING)

  Omdat er veel onwetendheid is over de grote wassing, is de volgende link een verwijzing naar een PDF-Document die op een heldere manier de grote wassing uitlegt, insh'Allah

  http://www.sincerehearts.nl/boeken/p...gvanGhoesl.pdf

 5. #5
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Deugdzaamheid van het gebed,

  door Iemaam Mohammed Ibn Saalih al-`Othaymien
  Bron: Sifat Salaat an-Nabie Vertaald door Youssef Ibn Hoessein

  Het gebed is de tweede pilaar van de pilaren van Islaam, en de meest belangrijke pilaar van de Islaam na de Shahaadah (getuigenis) van geloof.

  Het gebed is een link tussen de dienaar en zijn Heer. De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Voorwaar, wanneer ťťn van jullie bidt, dan spreekt hij in het privť met zijn Heer.” 1

  En Allaah heeft in een hadieth qoedsie gezegd:

  “Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in twee gedeelten verdeeld, en Mijn dienaar zal datgene krijgen waarnaar hij vraagt.

  Dus wanneer de dienaar zegt: ‘Al-Hemdoelilaahie Rabbi al ‘Alamien’, zegt Allaah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’
  En wanneer hij zegt: ‘Ar Rahmaanie Rahiem’, zegt Allaah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.’
  En wanneer hij zegt: ‘Maalikie yamie Dien’, zegt Allaah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geŽerd.’
  En wanneer hij zegt: `Iyyaaka Na`boedoe wa Iyyaak Nasta`ien`, zegt Allaah: `Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen waarnaar hij vroeg.`
  En wanneer hij zegt: `Ihdienas Siraatal Moestaqiem. Sieraatal Ladhiena an `amta `alayhiem. Ghayriel Maghdoebie `Alayhiem wala Daalien`, zegt Allaah: `Dit is voor Mijn dienaar en voor Mijn dienaar zal datgene zijn waarnaar hij heeft gevraagd.`” 2

  Het gebed is een tuin van `ibaadaat (handelingen van aanbidding), waarin elke schitterende type van aanbidding wordt gevonden. Er is Takbier, waarmee het gebed wordt begonnen, het staan (qiyaam) waarin een persoon de woorden van Allaah reciteert, het buigen (roekoe`) waarmee hij zijn Heer eert, het terugkomen van de buigende positie (rafa` min ar-roekoe`), die gevuld is met het prijzen van Allaah, de neerwerping (soedjoed) waarin hij Allaah verheerlijkt bij Zijn Hoogheid en waarin hij Hem smeekt door middel van smeekbeden, het zitten waarin zich de tashahoed bevindt en vele smeekbeden, en het afsluiten met de Tasliem.

  Het gebed is een middel van hulp en ondersteuning in tijden van nood en verdriet. En het weerhoudt een persoon van kwade en schaamteloze daden. Allaah zegt:

  “Zoek hulp in geduld en het gebed.”

  En Hij zegt:

  “Reciteer wat aan je is geopenbaard van het Boek en verricht het gebed. Voorwaar, het gebed weerhoudt iemand van kwade en schaamteloze daden.”

  Het gebed is het licht van de gelovigen in hun harten en de plaatsen waar zij bijeenkomen (Dag des Oordeels). De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Het gebed is licht”

  En hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Diegene die waakt over zijn gebeden, het zal een licht zijn, een bewijs en een middel van redding voor hem op de Dag des Oordeels.” 3

  Het gebed is de vreugde en genot van de ziel van een gelovige. De profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Denk je dat als er een rivier was bij een van jullie deuren en je er vijf maal per dag in zou baden dat er nog viezigheid op je zal blijven?” Zij de Metgezellen antwoordde: “Er zou geen viezigheid op hem blijven.” De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) zei toen: “Zo is dat ook met de vijf dagelijkse gebeden, door hen wast Allaah de (kleine) zondes weg.”4

  En de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “De vijf dagelijkse gebeden en Djoemoe`ah (gebed) tot aan Djoemoe`ah zijn een compensatie voor de zonden die tussen hen plaats vinden zo lang iemand niet schuldig is aan grote zonden.”5

  Het gezamenlijk gebed: Ibn `Omar (radiallaahoe `anhoe) overlevert dat de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Het gezamenlijk gebed is beter dan het alleen bidden door middel van zevenentwintig graden.”6

  Ibn Mas`oed (radiallaahoe `anhoe) heeft gezegd: “Diegene die blij zou zijn om Allaah morgen te ontmoeten als Moslim, laat hem dan de vijf dagelijkse gebeden verrichten vanuit de plaatsen waar ze worden opgeroepen (i.e. moskeeŽn), want voorwaar, Allaah heeft voor jouw Profeet de wegen van leiding opgelegd. En zeer zeker zijn deze (vijf dagelijkse gebeden in de moskeeŽn) de wegen van leiding. En als je thuis bidt zoals deze man die weg blijft (bij het bidden in de moskeeŽn) en thuis bidt, dan zou je de Soennah hebben verwaarloosd. En als je de Soennah verwaarloosd van jouw Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) dan zul je afdwalen. Er is geen persoon die de reiniging goed verricht, en zich dan opmaakt om naar een van de moskeeŽn te gaan behalve dat Allaah een goede daad voor hem noteert voor elke stap die hij neemt en hem verheft in rang en een kwade daad doet uitwissen. Je hebt ons gezien, en niemand zou weg blijven van het gebed in de moskee behalve een hypocriet wiens hypocrisie bekend is. En voorwaar een persoon zou gesteund door twee mannen worden gebracht tot dat hij in de rijen stond voor het gebed.”7

  Al-Ghoeshoe` (onderdanigheid) in het gebed, dat betekent:
  1) het hart aanwezig is en oplettend, en
  2) het behouden van die conditie, zijn allebei van de middelen van het binnentreden van het Paradijs.

  Allaah zegt:

  “Voorwaar, succesvol zijn de gelovigen. Diegene die onderdanig zijn in hun gebeden. En diegene die weg blijven van arrogant gepraat. En diegene die de zakaat betalen. En diegene die hun geslachtsdelen beschermen, behalve voor (met uitzondering van) hun echtgenoten of degenen (vrouwen) die zij met hun rechterhanden bezitten (slavinnen), want voorwaar zij hebben geen schuld (hierin). Dus diegene die het buiten dit zoekt, zij zijn de zondaren. En diegene die hun toevertrouwingen en verplichtingen in stand houden. En diegene die hun gebeden verrichten. Zij zijn de erfgenamen, diegene die al-Firdaus (hoogste niveau in het paradijs) zullen erven, waarin zij voor altijd zullen verblijven.”

  Oprecht zijn in het gebed jegens Allaah, en het te verrichten volgens de manier waarop het staat beschreven in de Soennah zijn de twee fundamentele voorwaarden voor de acceptatie ervan. De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Voorwaar, handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en voorwaar ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie (bedoeling) samenhangt.”8

  De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.”9

  Geschreven door Mohammed Ibn Saalih al-`Othaymien
  Op 4-13/1406 NH

  1 Overgeleverd door al-Boechaarie
  2 Overgeleverd door Moslim
  3 Overgeleverd door Ahmed, Ibn Hibbaan en at-Tabaraanie
  4 Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim
  5 Overgeleverd door Moslim
  6 Overgeleverd door al-Boechaarien en Moslim
  7 Overgeleverd door Moslim
  8 Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim
  9 Overgeleverd door al-Boechaarie

  Bron: Sincere Hearts

 6. #6
  ❤Under the Tuscan sun❤ Carpe Diem's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Location
  Strawberry Fields
  Posts
  7,533

  Default

  Dank je wel
  twarieg settach go ghyour
  Nossa, nossa Assim vocÍ me mata
  Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego
  DelŪcia, delŪcia Assim vocÍ me mata
  Ai se eu te pego Ai ai se eu te pego

 7. #7
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  No problem

 8. #8
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  ---

 9. #9
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Al hamdoelilah

 10. #10
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Bismi Allah

Similar Threads

 1. Belangrijke vraag!!
  By anoniempje in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 9
  Last Post: 11-03-2013, 04:27
 2. Smeekbede en haar richtlijnen
  By broederrr in forum Koran & Hadith
  Replies: 1
  Last Post: 15-03-2012, 09:56
 3. Belangrijke richtlijnen over het Gebed (Salaat) !
  By broederrr in forum Koran & Hadith
  Replies: 6
  Last Post: 21-10-2011, 09:03
 4. Een belangrijke vraag
  By always112 in forum Vraag het Zoubida
  Replies: 23
  Last Post: 18-08-2010, 05:49
 5. Salaat
  By adam in forum Vraag & Antwoord
  Replies: 6
  Last Post: 21-06-2010, 07:29

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •