Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Koran hoofdstukken met speciale verdiensten

 1. #1
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Exclamation Koran hoofdstukken met speciale verdiensten

  De algemene beloning voor Qor´aanrecitatie

  Abdoellah ibn Mas´oed (Moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem): "Wie een letter leest van het Boek van Allah verdient één (hasanah) ermee. Eén goede daad is gelijk aan tien zulke goede daden. Ik zeg niet dat Alief-Lam-Miem een letter is, maar Alif is een letter, Lam is een letter en Miem is een letter.” (At-Tirmidhi, 2910)

  Az-Zahrawaan (Al-Baqarah en Aal ´Imraan)

  Imaam Nawawi (rahimahoellah) heeft uitgelegd dat ze az-Zahrawaan heten vanwege hun licht en leiding en de grootse beloning die beloofd wordt.

  Aboe Mas'oed (Moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Wanneer iemand 's nachts de laatste twee verzen van soerat al-Baqarah reciteert, zal dat genoeg voor hem zijn." (o.a. Boechari)

  Ibn ´Abbaas (Moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde : “Terwijl de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) samen met Djibriel (´aleihi sallem) was, hoorde hij een geluid boven hem. Djibriel (´aleihi sallem) keek naar boven en zei: “Dat was een deur in de hemel die net pas geopend werd en het is nog nooit eerder open geweest.” Er kwam een engel door de deur naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toe en zei: “Ontvang het goede nieuws van de twee lichten die jou gegeven zijn en die geen enkele profeet vóór jou ontving: de Opening van het Boek (al-Fatiha) en het laatste vers in soerat al-Baqarah. Je zult er geen letter van lezen zonder voordeel te verkrijgen.” (Moeslim en an-Nasa´i, deze versie is van an-Nasa´i)

  Aboe Omaamah (Moge Allah tevreden over hem zijn) hoorde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zeggen: “Reciteer de Qor´aan, want op de Dag der Opstanding zal hij komen om te bemiddelen voor zijn metgezellen (degenen die de Qor´aan reciteren). Reciteer Az-Zahrawaan (de twee helder stralenden), al-Baqarah en Aal ´Imraan. Op de Dag der Opstanding zullen zij komen als twee wolken of twee schaduwen van twee groepen vogels die hun vleugels uitspreiden en ze zullen smeken voor degenen die hen reciteerden. Reciteer soerat al-Baqarah, want je daartoe wenden is een zegening en het opgeven is een oorzaak van verlies en degenen die zwarte kunst bedrijven, zullen er niet tegenop kunnen.” (Moeslim)

  Ayat-oel-Koersi

  Imaam Ibn Kethier (rahimahoellah) zei in zijn uitleg van dit vers (2:255): De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg aan Oebayy ibn Ka´b (Moge Allah tevreden over hem zijn) welke ayah van de Qor´aan de “grootste” was. Oebayy antwoordde: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Dit herhaalde hij enkele malen en tenslotte antwoordde hij: “Ayat-oel-Koersi.” De Profeet (vzmh) zei: “Gefeliciteerd met jouw kennis, O Aboe Moendhir. Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, het (de ayah) heeft een tong en twee lippen en verheerlijkt de Soevereine (Allah) aan de voet van de Troon.” (Ook overgeleverd door Moeslim, zonder het gedeelte “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is…”)

  ´Abdoellah ibn Oebayy ibn Ka´b (Moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: Dat hij van zijn vader had gehoord dat deze een vat had waarin hij dadels bewaarde. Toen hij het eens controleerde, zag hij dat de inhoud minder werd. Dus hield hij ´s nachts de wacht bij het vat. Hij zag een beest dat leek op een jongen in de puberleeftijd. Zijn vader vertelde: “Ik groette hem met salaam en hij groette terug. Toen vroeg ik hem: “Wat ben je, een djinn of een mens?” Hij zei: “Een djinn.” Ik zei tegen hem: “Laat me je hand zien.” Hij toonde zijn hand en die leek op de klauw van een hond, behaard zoals een hond. Ik vroeg: “Zien alle djinn er zo uit?” Hij zei: “Ik weet over djinn die erger zijn dan ik.” Ik zei: “Waarom heb je het gedaan (de dadels wegnemen)?” De djinn antwoordde: “We hoorden dat jij een man bent die ervan houdt liefdadigheid te geven en dus we wilden wat voedsel van jou hebben.” Oebayy vroeg hem: “Wat zal ons tegen jullie beschermen?” Hij antwoordde: “Deze ayah, ayat-oel-Koersi. [Degene die het ´s avonds zegt, zal tegen ons worden beschermd tot de ochtend; wie het ´s ochtends zegt, zal tot de avond tegen ons beschermd zijn]” De volgende dag ging Oebayy (Moge Allah tevreden over hem zijn) naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en deed verslag van wat er was gebeurd. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “De kwade heeft de waarheid gesproken.” (An-Nasa´i, al-Baghawi, Ibn Hibban en Boechari in “At-Tariech al-Kabier”)

  Aboe Hoerairah (Moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde: “De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) had mij aangewezen om de zakaah van de Ramadan te bewaken. Iemand kwam en nam wat van het voedsel weg. Ik greep hem en zei: “Ik breng je naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem)!” Hij zei: “Laat me gaan, ik ben arm en heb kinderen en heb (het voedsel) nodig.” Dus liet ik hem gaan. De volgende morgen zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “O Aboe Hoerairah (Moge Allah tevreden over hem zijn), wat deed jouw gevangene vannacht?” Ik zei: “O Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem), hij zei dat hij het nodig had en dat hij kinderen had die hij moest voeden, dus ik had medelijden met hem en liet hem gaan.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Maar hij loog en hij zal weer terug komen.” Ik wist dus, dat hij weer zou komen, door wat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) had gezegd. Ik wachtte hem op en hij kwam en nam van het voedsel. Ik greep hem en zei: “Ik ga je naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) brengen!” Hij zei: “Laat me gaan, want ik ben arm en heb kinderen. Ik zal niet weer komen.” Dus kreeg ik medelijden met hem en liet hem gaan. De volgende morgen zei de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “O Aboe Hoerairah, wat deed je gevangene vannacht?” Ik zei: “O Boodschapper van Allah, hij klaagde dat hij arm was en kinderen te voeden had, dus ik kreeg medelijden met hem en liet hem gaan.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Maar hij loog en hij zal terugkomen.” Dus wachtte ik hem de derde nacht op en hij kwam en nam van het voedsel. Ik greep hem en zei: “Ik ga je naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) brengen! Dit is de derde en laatste keer. Je zei dat je niet meer terug zou komen, maar je bent toch gekomen.” Hij zei: “Laat me gaan, dan zal ik jou woorden leren waardoor Allah je iets goeds zal schenken.” Ik zei: “Welke woorden zijn dat?” Hij zei: “Wanneer je in je bed ligt, reciteer dan Ayat-oel-Koersi, “Allahoe laa ilaha illa hoewa-l-Hayyoen Qayyoem ….tot aan het einde, dan zal je een beschermer van Allah krijgen en geen enkele sjeitaan (duivel) zal tot de ochtend bij je komen.” Toen liet ik hem gaan. De volgende morgen vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Wat heeft je gevangene vannacht gedaan?” Ik zei: “O Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem), hij beweerde dat hij me woorden zou leren waardoor Allah mij iets goeds zou schenken, daarna liet ik hem gaan.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) vroeg: “Welke woorden zijn dat?” Ik zei: “Hij vertelde me, wanneer je in je bed ligt, zeg dan Ayat-oel-Koersi van het begin tot het eind. En hij vertelde me, je zal een beschermer van Allah hebben en geen enkele sjeitaan zal bij je komen tot de ochtend aanbreekt. [En zij (de Sahabah) willen altijd graag het goede doen.”] De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Hij heeft de waarheid vertelt, hoewel hij een leugenaar is. Weet je met wie je gesproken hebt de afgelopen drie nachten, O Aboe Hoerairah?” Ik zei: “Nee.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Het was een sjeitaan (duivel).”

  Aboe Oemaamah (Moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Wie Ayat-oel-Koersi na ieder voorgeschreven gebed reciteert, voor hem is er niets dat hem ervan weerhoudt het Paradijs binnen te gaan, behalve de dood.” (Het enige wat nog moet gebeuren zodat hij het Paradijs binnen kan gaan, is dat zijn dood nog moet komen) (An-Nasa´i, Ibn Hibbaan)

 2. #2
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Soerat al-Kahf

  De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Wie soerat al-Kahf leest op de dag van Djoemoe´ah (vrijdag) zal een licht hebben dat van hem schijnt vanaf de ene vrijdag tot de andere.” (Al-Haakim, al-Baihaqi, sahieh)

  De soerah kan in de nacht van djoemoe´ah of overdag gelezen worden. De nacht van djoemoe´ah begint wanneer de zon op donderdag ondergaat. De periode om te reciteren is dus van donderdagavond zonsondergang tot vrijdagavond zonsondergang.

  Soerat al-Moelk

  Wat betreft soerat al-Moelk zijn er sahieh (sterke) ahadieth die over de speciale waarde spreken.

  Aboe Hoerairah (Moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “Een soerah van de Qor´aan, bestaande uit dertig verzen, zal voor een man bemiddelen totdat hij vergeven wordt. Het is soerah “Tabarak elledhie bi yedihil-moelk” (soerat al-Moelk).” (At-Tirmidhi (die het hasan verklaarde), Aboe Dawoed en Ibn Maadjah, sahieh volgens Ibn Taymiyyah)

  Een andere hadieth die spreekt over de waarde van deze soerah werd overgeleverd door Djaabir. Hij vertelde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) nooit ging slapen voordat hij “Alif-Lam-Miem tanziel” (soerat al-Sadjdah) en “Tabarak elledhie bi yedihil-moelk” (soerat al-Moelk) had gelezen. (At-Tirmidhi en Ahmed)

  ´Abdoellah ibn Mas´oed (Moge Allah tevreden over hem zijn) zei over deze soerah: “Wie “Tabarak elledhie bi yedihil-moel” iedere nacht leest zal door Allah beschermt worden tegen de bestraffing in het graf. In de tijd van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) noemden we deze soerah “al-maani´ah” (dat wat beschermt). In het Boek van Allah is er een soerah en degene die het elke nacht leest, heeft iets goeds verricht.” (An-Nasa´i, hasan)

  Wanneer iemand deze soerah regelmatig – iedere nacht – leest, de inhoud leert, gelooft en in praktijk brengt en daarmee Allah´s Genoegen zoekt, dan zal het met Allah´s toestemming voor deze persoon bemiddelen in het Hiernamaals. (Fataawa al-Ladjnah ad-Daa´imah 4/334, 335)


  Soerat al-Ichlaas

  Qoetaadah ibn an-Noemaan (Moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: Dat een man wakker bleef om Allah te aanbidden tot aan zonsopkomst. Hij reciteerde niets anders dan alleen maar “Qoel hoewa Allahoe ahad”. ´s Ochtends ging de man naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en vertelde hem hierover, hij was bang dat hij misschien niet genoeg had gedaan. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vertelde hem: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, het (deze soerah) is gelijk aan éénderde van de Qor´aan.” (Boechari)

  Aboe Sa´ied al-Khoedri (Moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): Dat zijn buurman ´s nachts tijdens zijn gebed steeds maar weer “Qoel hoewa Allahoe ahad” reciteerde en niets anders. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, het is gelijk aan éénderde van de Qor´aan.” (Ahmed)

  Aboe Sa´ied (Moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde eveneens dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn metgezellen vroeg: “Kan iemand van jullie éénderde van de Qor´aan reciteren in één nacht?” Dat leek hen te moeilijk en ze zeiden: “Wie van ons zou dat kunnen doen, O Boodschapper van Allah?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Allahoel-wahiedoe, as-samad” (soerat al-Ichlaas) is éénderde van de Qor´aan.” (Boechari)

  ´Aishah (Moge Allah tevreden over haar zijn) vertelde: Dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) iemand benoemde als leider van een kleine militaire operatie. Wanneer deze man zijn mannen in gebed leidde, beëindigde hij zijn recitatie altijd met “Qoel hoewa Allahoe ahad”. Toen ze terugkwamen, vertelden ze dat aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei dat ze hem moesten vragen waarom hij dat deed. Ze vroegen het hem dus en hij antwoordde: “Omdat het de Meest Genadevolle beschrijft en ik ervan houd om het te reciteren.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen hen: “Vertel hem dat Allah van hem houdt.” (Boechari)

  Aboe Hoerairah (Moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: Dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) iemand “Qoel hoewa Allahoe ahad” hoorde reciteren en zei: “Het is zijn recht.” De mensen vroegen: “O Boodschapper van Allah, wat is zijn recht?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Het Paradijs is zijn recht.” (Ahmed)

  Het reciteren van soerat al-Ichlaas geeft een beloning die gelijk is aan de beloning wanneer men 1 derde van de Qor´aan reciteert. Het neemt echter niet de plaats in van 1 derde van de Qor´aan. Stel dat iemand zweert dat hij 1 derde van de Qor´aan zal lezen, dan volstaat het niet dat hij alleen soerat al-Ichlaas leest. De beloning is gelijk, maar het neemt niet de plaats in van 1 derde van de Qor´aan. Ook staat het lezen van drie keer soerat al-Ichlaas niet gelijk aan het lezen van de hele Qor´aan. Wanneer iemand drie keer al-Ichlaas leest in zijn salaah, wil dat niet zeggen dat hij al-Fatihah over zou kunnen slaan, omdat hij de hele Qor´aan gelezen zou hebben. Zo is het feit dat één salaah bij de Ka´aba verricht gelijk is aan honderdduizend gebeden, ook geen reden om daarna de komende tien jaar niet meer te bidden. Het gaat er dus om dat de beloning hetzelfde is, maar niet de inhoud van de daad. Geen van de geleerden heeft ooit gezegd dat het niet nodig is om de hele Qor´aan te lezen en dat men kan volstaan met drie keer soerat al-Ichlaas. De inhoud van de Qor´aan kan in drieën worden verdeeld: 1 derde bestaat uit wetten, 1 derde uit beloften en waarschuwingen en 1 derde uit Goddelijke namen en (een beschrijving van) eigenschappen. Soerat al-Ichlaas gaat over het laatste: het bevat Namen van Allah (swt) en Zijn eigenschappen. De andere twee onderwerpen zijn echter ook noodzakelijk voor ons, namelijk de wetten, beloften en waarschuwingen. Onze kennis is niet compleet als we niet de hele Qor´aan bestuderen. (Ibn Taymiyyah in Majmoo´al-Fataawa 17/103)

  De laatste drie soera´s

  ´Aisha (Moge Allah tevreden over haar zijn) overleverde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): Dat wanneer hij (vrede en zegeningen zij met hem) ging slapen, hij (vrede en zegeningen zij met hem) zijn handen samenbracht, erin blies en vervolgens erin reciteerde: “Qoel hoewa Allahoe ahad” (al-Ichlaas), “Qoel a´oedhoe bi-r-Rabbi-l-falaq” (al-Falaq) en “Qoel a´oedhoe bi-r-Rabbi-n-Naas” (an-Naas). Daarna wreef hij (vrede en zegeningen zij met hem) met zijn handen over zo´n groot mogelijk deel van zijn lichaam als hij kon, beginnend bij zijn hoofd en gezicht. Dit deed hij (vrede en zegeningen zij met hem) drie keer. (Boechari)

  Al-Moe´awadhatain (al-Falaq en an-Naas)

  ´Oeqbah ibn ´Amir (Moge Allah tevreden over hem zijn) vertelde: “Terwijl ik de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) langs een pad leidde, zei hij (vrede en zegeningen zij met hem): “O ´Oeqbah, wil je niet rijden?” Ik was bang dat het zou worden uitgelegd als een daad van ongehoorzaamheid (als ik niet zou rijden). Dus steeg de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) af en ik reed een tijdje. Daarna reed hij (vrede en zegeningen zij met hem) weer. Toen zei hij (vrede en zegeningen zij met hem): “O ´Oeqbah, zal ik je twee soerah´s leren die de beste twee soerah´s zijn die de mensen reciteren?” Ik zei: “Natuurlijk, O Boodschapper van Allah.” Dus leerde hij (vrede en zegeningen zij met hem) me om te reciteren “Qoel a´oedhoe bi-r-Rabbi-l-falaq” en “Qoel a´oedhoe bi-r-Rabbi-n-Naas”. Toen klonk de oproep voor het gebed en de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) ging naar voren (om de mensen te leiden) en hij (vrede en zegeningen zij met hem) reciteerde de twee soerah´s in het gebed. Na afloop liep hij (vrede en zegeningen zij met hem) langs mij en zei: “Wat denk je, O ´Oeqbah. Reciteer deze twee soerah´s steeds wanneer je gaat slapen en wanneer je opstaat.” (An-Nasa´i en Aboe Dawoed)

  Ibn ´Abis al-Djoehani (Moge Allah tevreden over hem zijn) overleverde dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tegen hem zei: “O, Ibn ´Abis! Zal ik je leiden naar het beste dat degenen die bescherming zoeken, gebruiken ter bescherming?” Hij antwoordde: “Natuurlijk, O Boodschapper van Allah.” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Qoel a´oedhoe bi-r-Rabbi-l-falaq” en Qoel a´oedhoe bi-r-Rabbi-n-Naas”. Deze twee soerah´s (geven de beste bescherming)”. (An-Nasa´i)
  ´Aisha (Moge Allah tevreden over haar zijn) overleverde: Dat toen de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ziek was, hij (vrede en zegeningen zij met hem) al-Moe´awwidhatain reciteerde over zichzelf en (over zichzelf) blies. Toen zijn pijn heviger werd, reciteerde ´Aisha (Moge Allah tevreden haar zijn) de soerah´s, nam zijn hand en wreef zijn hand over zijn lichaam. (Boechari, Aboe Dawoed, An-Nasa´I en Ibn Maadjah)

  Voordat deze soerah´s werden geopenbaard, verrichte de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) smeekbedes voor bescherming tegen het kwaad van het boze oog, djinn en mensen. Na de openbaring van al-Moe´awwidhatain las hij (vrede en zegeningen zij met hem) voortaan alleen nog maar deze twee soerah´s ter bescherming (At-Tirmidhi, an-Nasa´i en Ibn Maadjah)

 3. #3

  Default

  Denk je dat dit klopt? Ik vond dit tussen mijn aantekeningen


  Surah Yaasien....wie dit in de avond leest krijgt beloning alsof hij de hele koran heeft gelezen en zal je sóchtend wakker worden en al je zonden zijn vergeven.

  Surah Addochaan.....Wie dit elke avond reciteert zal Allah 70.000 engelen schenken die vergeving voor je vragen en als je het elke donderdag avond reciteert voor diegene word een paleis gebouwd in het paradijs.

  Surah Al Waqi3a...wie dit sávonds of s'nachts leest zal nooit armoede meemaken

  Surah Takathur....staat gelijk aan 1000 verzen, iedereen die 1000 verzen reciteert in de nacht zal Allah ontmoeten met een glimlach op zijn gezicht
  tesriet nwanzaar

 4. #4
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Quote Originally Posted by ayalou View Post
  Denk je dat dit klopt? Ik vond dit tussen mijn aantekeningen


  Surah Yaasien....wie dit in de avond leest krijgt beloning alsof hij de hele koran heeft gelezen en zal je sóchtend wakker worden en al je zonden zijn vergeven.

  Surah Addochaan.....Wie dit elke avond reciteert zal Allah 70.000 engelen schenken die vergeving voor je vragen en als je het elke donderdag avond reciteert voor diegene word een paleis gebouwd in het paradijs.

  Surah Al Waqi3a...wie dit sávonds of s'nachts leest zal nooit armoede meemaken

  Surah Takathur....staat gelijk aan 1000 verzen, iedereen die 1000 verzen reciteert in de nacht zal Allah ontmoeten met een glimlach op zijn gezicht
  Wat ik zelf gelezen heb, zijn dit de enige die goed zijn. De door jou benoemde hoofdstukken, zijn da'ief (ze zijn ook verzameld in een boekje 'de verhoorde smeekbede') .. hierin staan ook bepaalde beloningen bij de soerah's die je noemt, maar achterin staat dan dat ze als da'ief verklaard zijn ..

 5. #5

  Default

  Quote Originally Posted by broederrr View Post
  Wat ik zelf gelezen heb, zijn dit de enige die goed zijn. De door jou benoemde hoofdstukken, zijn da'ief (ze zijn ook verzameld in een boekje 'de verhoorde smeekbede') .. hierin staan ook bepaalde beloningen bij de soerah's die je noemt, maar achterin staat dan dat ze als da'ief verklaard zijn ..
  oke..
  geld dat ook voor Sourah Al Waqi3a??
  las namelijk een keer dat het beste is wat je je kinderen kan geven is Sourah al Waqi3a zodat ze nooit armoede meemaken en tevreden zijn met wat ze hebben,, is deze ook zwak?
  tesriet nwanzaar

 6. #6
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Quote Originally Posted by ayalou View Post
  oke..
  geld dat ook voor Sourah Al Waqi3a??
  las namelijk een keer dat het beste is wat je je kinderen kan geven is Sourah al Waqi3a zodat ze nooit armoede meemaken en tevreden zijn met wat ze hebben,, is deze ook zwak?
  Ik kan over alle soerah's weinig zeggen, alleen wat ik gelezen heb..

  Naar mijn idee, is het het beste, dat je jezelf en je kinderen, dat meegeeft wat goed is .. Er zijn er namelijk genoeg .. Persoonlijk probeer ik altijd de twijfelachtige zaken achterwege te laten. Tenzij je het echt wilt weten, dan moet je het eens aan je man doorspelen, die kan het vragen in de moskee aan de imam ofzo..

 7. #7
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Surah Al-Kafirun.

  Ibn 'Omar, radhiAllaahu 'anh, levert over dat de Boodschapper van Allaah, sallAllaahu 'alayhi wasallam, zei:
  "Zeg: Hij is Allaah, de Enige" is gelijk aan een derde van de Qur'an en Zeg "Oh jullie ongelovigen" is gelijk aan een vierde van de Qur'aan.

  Overgeleverd door at-Tabarani in al-Kabir v13 p.309; authentiek verklaard door as-Suyuti in Al-Jamee' as-Saghir nr. 6133 en door Al-Albaani in Sahih al-Jamee' nr. 4405

 8. #8
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Post verwijderd door broederrr:

  Uitleg:

  Net als vorig jaar beste zuster (zinazina) herhaal je 'ahadith' aan die zwak zijn of zelfs verzonnen zijn. Dit is zeer gevaarlijk, want iedere innovatie in de religie is een kwalijke zaak.

  Ik vraag je dan ook - met de beste bedoelingen - dit achterwege te laten en alleen zaken te citeren waarvan je zeker weet dat je het bij het rechte eind hebt.

  NOTE: Ongeveer 80% van je bericht was incorrect. Ik heb daarom besloten de gehele post te verwijderen.

  Ik hoop dat je hiervoor begrip kan tonen en dat je het in het vervolg de bronnen beter zult bestuderen, in-sha'Allaah.

  Dank je wel.
  Last edited by broederrr; 17-07-2013 at 03:52.

 9. #9

  Default

  geen idee waar je het over hebt (denk ayalou) maar mohim, bedankt voor het uppen.
  erg goed om te weten

 10. #10
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Quote Originally Posted by IMO View Post
  geen idee waar je het over hebt (denk ayalou) maar mohim, bedankt voor het uppen.
  erg goed om te weten
  Nee, bedoelde zinazina
  Alleen jullie kunnen niet zien dat de post van haar was.
  Slipped my mind..

Similar Threads

 1. De Koran
  By sidi in forum Vraag & Antwoord
  Replies: 26
  Last Post: 06-08-2013, 08:20
 2. Koran
  By IMO in forum Koran & Hadith
  Replies: 8
  Last Post: 20-12-2010, 02:37
 3. Speciale anasheed voor Moslimgevangen
  By nerd in forum Islam Audio
  Replies: 1
  Last Post: 18-09-2010, 04:29
 4. Replies: 9
  Last Post: 13-08-2010, 11:35
 5. Kyk bij koran
  By IMO in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 7
  Last Post: 05-08-2010, 05:37

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •