02-05-2012


In naam van Allaah, de meest Barmhartige, de Genadevolle

SyriŽ Ė Ash-Shaam


Een roep van de Mujahideen
Zij die strijden omwille van de Deen
Een strijd om verlossing en vrijheid
Geen democratie waarvoor men pleit

De vlag van Tawheed die men wil zien wapperen
Als groene vogels wenst men te fladderen
De overwinning is nabij O mensen van Ash-Shaam
BijnaÖ Wees niet getreurd, laa tahzan!


Qalamiste