Results 1 to 7 of 7

Thread: Ze komen er aan ! De beste 10 dagen van het jaar !

 1. #1
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Exclamation Ze komen er aan ! De beste 10 dagen van het jaar !

  Bismillâhi Rahmâni Rahîm, Alhamdulillâhi Rabbil 'Âlamîn was-salâtu was-salâmu 'alâ nabiyyinâ Muhammadin wa 'alâ ahlihi wa ashâbihi aj'ma'în amma' ba'd.

  In de Naam van Allâh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

  As-salâm 'alaykum warahmatullâhi wa barakâtuh beste broeder of zuster,


  Alle lof is aan Allâh Die de Tijd heeft gecreëerd en sommige tijden beter heeft gemaakt dan andere, sommige maanden, dagen en nachten beter heeft gemaakt dan andere, wanneer beloningen vele malen worden vermenigvuldigd als Genade voor Zijn dienaren. Dit moedigt hen aan om meer goede daden te verrichten en maakt hen enthousiaster om Hem te aanbidden, zodat de moslim zijn pogingen hernieuwt om een grotere beloning te behalen, zichzelf voor te bereiden op de dood en zich klaar te maken voor de Dag des Oordeels.

  De beste tien dagen van het jaar zullen aanstaande dinsdag 16 oktober of woensdag 17 oktober aanbreken, inshâ'Allâh. Dit is afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan.

  Dit zijn de eerste tien dagen van de maand Dhű-l-Hijjah die Allâh verkiest boven alle andere dagen van het jaar. Deze periode van aanbidding brengt vele voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid om je fouten te verbeteren en eventuele tekortkomingen of gemiste zaken te herstellen.

  De deugdzaamheid van deze tien dagen is op vele zaken gebaseerd:

  Ibn 'Abbâs (moge Allâh tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

  "Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn door Allâh dan deze tien dagen." De mensen vroegen, "Niet eens jihâd voor de zaak van Allâh?" Hij zei, "Niet eens jihâd voor de zaak van Allâh, behalve in het geval van een man die ging vechten en zichzelf en zijn rijkdom opgaf voor de zaak, en met niks terugkwam." (Bukhâri)

  'Abdullâh ibn 'Umar (moge Allâh tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

  "Er zijn geen dagen groter in het zicht van Allâh en waarin goede daden meer geliefd zijn voor Hem dan deze tien dagen, dus reciteer gedurende deze tijd veel Tahlîl, Takbîr en Tahmîd." (Ahmad)

  De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft ons opgedragen veel Tasbîh ("Subhâna'Allâh"), Tahlîl ("Lâ ilâha ill-Allâh"), Tahmîd ("Al-Hamdulillâh") en Takbîr ("Allâhu Akbar") op te zeggen gedurende de eerste tien dagen van Dhű-l-Hijjah, en het hardop te zeggen in de moskee, thuis, op straat en elke plaats waar het toegestaan is Allâh te gedenken en Zijn Naam hardop te noemen, als een handeling van aanbidding en als een proclamatie van de grootheid van Allâh de Verhevene. Mannen zouden deze termen hardop moeten reciteren en vrouwen zacht op.

  Eén van de beste daden die men gedurende deze dagen kan verrichten, is het verrichten van de Hajj naar het Huis van Allâh. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

  "Een geaccepteerde Hajj brengt geen kleinere beloning dan het Paradijs." (Bukhâri & Muslim)

  Voor degenen die helaas niet op Hajj kunnen gaan, wees niet bedroefd! Je kunt deze gezegende periode benutten met het aanbidden van Allâh, gebed, Qur'ân lezen, Allâh gedenken, smeekbeden verrichten, vasten, liefdadigheid geven, de ouders eren, familiebanden versterken, aansporen wat goed is en verbieden wat slecht is, en andere goede daden en handelingen van aanbidding. Daarnaast is het zeer aangeraden om te vasten op de 9e dag van Dhű-l-Hijjah, ook wel de Dag van 'Arafât genoemd.

  De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd gevraagd over het vasten op de dag van 'Arafa en hij zei:

  '' Het compenseert de zonden van het voorgaande jaar en van het komende jaar.'' [Overgeleverd van Abu Qatada vermeld door muslim]

  En ten slot: Eén van de meest belangrijke zaken om gedurende deze tien dagen te doen is oprecht berouw tonen aan Allâh en alle vormen van ongehoorzaamheid en zonde op te geven. Berouw betekent terugkomen tot Allâh en zich onthouden van alle daden, openlijk en geheim, waar Hij niet van houdt, uit spijt voor wat er gebeurd is, het onmiddellijk opgeven en vastberaden zijn er nooit in terug te vallen, stevig vasthouden aan de Waarheid door te doen waar Allâh de Barmhartige van houdt.

  Als een moslim een zonde pleegt moet hij zich haasten om berouw te tonen, zonder uitstel. Ten eerste omdat hij niet weet wanneer hij zal sterven en ten tweede omdat de ene slechte daad tot een andere leidt.

  Berouw op speciale momenten is erg belangrijk, want in de meeste gevallen richten mensen hun gedachtes gedurende deze tijden op aanbidding en willen graag het goede doen wat er toe leidt dat ze hun zonden inzien en spijt hebben van het verleden. Berouw is te allen tijde een plicht, maar wanneer de moslim oprecht berouw combineert met goede daden gedurende deze dagen, is dit een teken van succes inshâ'Allâh. Allâh zegt namelijk in de Edele Qur'ân (interpretatie van de betekenis):

  "Maar hij, die berouw heeft, gelooft en goed doet, zal waarschijnlijk tot de geslaagden behoren." {Qs 28:67}

  Laat dus deze onschatbare en onvervangbare tien dagen niet onbenut. Haast je om goede werken te verrichten voordat je sterft, voordat jij je eigen nalatigheid en je falen om te handelen, betreurt. Want de tijd van vertrek is nabij, de reis is angstaanjagend, misvattingen zijn wijdverspreid en de weg is lang. Stel daarom jezelf open voor de zachte wind Barmhartigheid van jouw Heer gedurende deze tien dagen. Want Allâh zal, wie Hij wil, aanraken met deze zachte wind, en wie er door aangeraakt is, zal gelukkig zijn op de Dag des Oordeels en tot Allâh zullen wij terugkeren en aan Hem zullen wij rekenschap afleggen.

  Moge Allâh onze geliefde profeet Muhammad en zijn familie en metgezellen zegenen, Allâhumma amîn!

  Subhânaka Allâhumma wa bih'amdik, ash-hadu allâ illâha illâ anta, astaghfiruka wa atűba ilayk.

  Wa 'alaykum as-salâm warahmatullâh,


  Projectgroep Moslims In Dialoog
  Moslims.In.Dialoog@hotmail.com
  Last edited by broederrr; 15-10-2012 at 06:06.

 2. #2
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Ramadan & Dhoel-Hijja kennen geen gelijke

  “De twee maanden van Ied (Ramadan en Dhoel-Hijja) kennen geen gelijke (in waarde).”


  Deze hadith laat zien dat er geen andere maanden die zo’n grote beloning meebrengen als de maanden Ramadan (de maand van het vasten) en Dhoel Hijja (de maand van de bedevaart). Deze hadith werd overgeleverd door Abu Bakra (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.
  Maandag 15 oktober wordt bekend of de eerste 10 dagen van Dhoel-Hija in 2012 met het aanbreken van het Maghreb-gebed beginnen of pas op 16 oktober. De eerste 10 dagen van Dhoel-Hija zijn dagen met ongekende waarde. Tijdens deze dagen wordt de Hadj verricht, vindt de dag van Arafa plaats (24 of 25 oktober) en de grote Ied, Ied al-adha (ook wel bekend als het offerfeest – vanaf 25 of 26 oktober).

 3. #3
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Eerste negen dagen van Dhoel-Hijja vasten

  Zie de opmerkingen bij deze hadith:
  “De Boodschapper van Allah vastte negen dagen van Dhoel-Hija, Ashoera en drie dagen van iedere maand.”
  Deze hadith over de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is overgeleverd van Hunaydah ibn Khalid, die het van zijn vrouw overleverde en zij had het van één van de vrouwen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gehoord. De hadith staat overgeleverd in Abu Dawud en An-Nasaa’i.
  Echter bestaat er onduidelijkheid over de authenticiteit van deze hadith. De hadith wordt vaak aangehaald in verschillende artikelen en zelfs door geleerden en sommigen zeggen dat de hadith sahih is. Echter wordt er ook gezegd dat de hadith daief is, zoals door Abu Sufyaan Az-Zayla’ee. Hij heeft gezegd dat de hadith niet authentiek is en verwees daarmee naar Daief al-Jami as-Sagheer. Er bestaat omtrent de authenticiteit van deze hadith dus een meningsverschil. En Allah weet het beste.
  Maar of de hadith authentiek is of niet authentiek is, de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft de mensen wel aangeraden om goede daden te verrichten. Hij (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd dat er geen goede daden (op andere dagen) zijn die beter zijn, dan de goede daden die verricht worden tijdens de eerste 10 dagen van Dhoel-Hija. Het vasten is zonder twijfel een goede daad die verricht kan worden op deze dagen om in aanmerking te komen voor de grootse beloningen.
  Maandag 15 oktober wordt bekend wanneer de eerste 10 dagen van Dhoel-Hija beginnen, want dit is afhankelijk van de stand van de maan. Wij zullen dit op de website bekend maken zodra het bekend is geworden en ook via onze nieuwsbrief. De eerste 10 dagen van Dhoel-Hija zijn dagen met ongekende waarde. Tijdens deze dagen wordt de Hadj verricht, vindt de dag van Arafa plaats en de grote Ied, Ied al-adha (ook wel het offerfeest genoemd).

 4. #4
  broederrr's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Dunya
  Posts
  1,937

  Default

  Dhul Hidjah begint in-sha'Allaah morgen de 17de van oktober. Islamitisch gezien begint het al op 16 oktober NA het Magreb gebed.

  Donderdag 25 oktober zal de dag van 'Arafah zijn in-sha'Allaah.
  In-sha'Allaah, zullen we allemaal in staat zijn deze dag vasten door te brengen, omwille van Allaah.

  Als laatste, el-'ied zal in-sha'Allaah op vrijdag 26 oktober zijn !

  Wa Allaahoe a3lem.

 5. #5
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  Morgen is het de Dag van 'Arafât!.

  Het is zeer aangeraden om te vasten op de 9e dag van Dhű-l-Hijjah, ook wel de Dag van 'Arafât genoemd.

  De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) werd gevraagd over het vasten op de dag van 'Arafa en hij zei:

  '' Het compenseert de zonden van het voorgaande jaar en van het komende jaar.'' [Overgeleverd van Abu Qatada vermeld door Muslim]

  Hafsa, radhiAllaahu 'anha, heeft overgeleverd: De Boodschapper van Allaah, sallAllaahu 'alayhi wasallam, heeft vier dingen nooit nagelaten: Vasten op de dag van Ashura (10e dag van de maand Muharram), (vasten op de dag van) 'Arafât, (het vasten van) drie dagen van iedere maand en het iedere ochtend verrichten van de aangeraden gebeden voor het Fajr gebed. [Muslim]

 6. #6
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default

  De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “De beste smeekbede is de smeekbede op de dag van Arafah. Het beste wat ik uitgesproken heb en wat de profeten voor mij uitgesproken hebben, is…”

  Dua in het Arabisch:

  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ

  Uitspraak van de dua:

  Laa ilaha illa Allahoe wah’dahoe laa sharieka lah, lahoe l-moelkoe wa lahoe al-h’amdoe wa hoewa 3ala koelli shay-in qadier.

  Betekenis van de dua:
  Er is geen god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allaah, Hij heeft geen deelgenoten, tot Hem behoren de Heerschappij en alle lofprijzingen en Hij heeft de Macht over alles.

 7. #7
  Al qawlu, qawlu sawaarim. Umm_Imran's Avatar
  Join Date
  Dec 2011
  Location
  Bilaad al-Kufr.
  Posts
  8,198

  Default


Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •