"Met meer vrouwen in de top was de crisis minder erg geweest"Zouden vrouwen deze 'bankrun' hebben voorkomen?
Een gebrek aan vrouwelijke directeuren zou de crisis bij de banken wel eens erger hebben kunnen gemaakt. Dat beweert een comissie van het Huis van Afgevaardigden in Engeland. Het gebrek aan diversiteit in de bestuurskamer zou er mede voor hebben gezorgd dat belangrijke besluiten van de directie minder kritisch werden bekeken en besproken dan noodzakelijk was.


Volgens de comissie - die bestond uit 13 mannen en 1 vrouw - is bij Engelse banken slechts 2% van de directieleden een vrouw. Deze scheve man/vrouw-verhouding zou het probleem hebben verergerd van gelijkgestemde groepsleden die de voorkeur gaven aan het bereiken van consensus en het vermijden van conflicten in plaats van het kritisch testen en evalueren van besluiten.


"We beweren niet dat de crisis niet zou hebben plaatsgevonden met meer vrouwen in de directie, maar we benadrukken wel het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op directie-niveau bij banken", zegt commissie-voorzitter John Mc Fall.


De bewering van de comissie wordt ondersteund door verschillend wetenschappelijk onderzoek naar vrouwelijk leiderschap. Hieruit blijkt vaak dat vrouwen meer mensen betrekken bij het beslissingsproces en beter kunnen onderhandelen. Vrouwen zouden meer mensen kunnen samenbrengen voor een oplossing die voor alle partijen werkt.


Bronnen: Ode, BBC News.

:D