Ankara heeft ruim 1800 ambtenaren eerherstel gegeven.