Er staan dit jaar vier campagnes voor gratis staaroperaties gepland.