Vijftien jaar geleden, op 16 mei 2003, vonden er in de stad Casablanca vijf zelfmoordaanslagen plaats.