De jongeren hopen met hun inzamelactie's vreugde te brengen bij de armen en een voorbeeld te zijn voor de jeugd.