De omschrijving van de dagelijkse gang van zaken in het zorgcentrum is schokkend.