Het ontruimen en slopen van illegale woningen in Tanger verliep niet zonder slag of stoot.