Tijdens de ontmoeting werden problemen met betrekking tot grensbewaking en mensenhandel besproken.