De boot waar de Marokkanen in zaten, was gezonken.