Het doel van de autovrije dag is om het bewustzijn van luchtvervuiling door motorvoertuigen te vergroten onder burgers.