De leefsituatie van kinderen in asielzoekerscentra (azc's) is onder de maat en moet beter.