Aan het eind van het jaar moeten alle asielkinderen die voor een (her)beoordeling in aanmerking komen duidelijkheid over hun lot hebben.