Binnen de Amsterdamse gemeenteraad bestaat verschil van mening over wat er moet gebeuren met het Cornelius Haga Lyceum.