Privacywetgeving en een tekort aan middelen in de strijd tegen zware of ondermijnende criminaliteit bemoeilijken de aanpak ervan.