Een leraar in Dar Bouazza gebruikt de Japanse rekenmethode 'Soroban' om mentale wiskunde aan zijn leerlingen te onderwijzen.