De autoriteiten hebben het verzoek van de eigenaren voor heropening van de zaak afgewezen.