Wel zijn er volgens het PBC aanwijzingen voor psychische problemen.