Op de eerste dag van de examens hebben zo'n 779 gevangenen het baccalaureaat-examen gemaakt.