De gemeente Rotterdam wil Turken die zich vestigen in de stad actief benaderen om een inburgeringscursus te volgen.