Het nationale socialezekerheidsfonds (CNSS) heeft besloten haar beleid ten aanzien van kinderbijslag en tegemoetkomingen te herzien.