De koning riep Marokkaanse pelgrims op om de Marokkaanse identiteit te eren door "de waarden en beschaving van hun geboorteland te belichamen"