De 37-jarige vrouw is ternauwernood aan haar belager ontsnapt door hem van haar af te slaan met een bijl.